+20 základních pojmů a definic z oblasti hudebního vydavatelství, které byste měli znát jako autoři písní

Termíny hudebního vydavatelství nejsou běžné.

Jsou specifické pro záhadné odvětví s vysokou vstupní bariérou. Chceme ji rozbít, abyste mohli obstát ve srovnání se zkušenými profesionály v oboru.

Zde je 20 základních pojmů a definic z oblasti hudebního vydavatelství, které byste měli znát jako autoři a umělci.

Hudební vydavatelství

Hudební vydavatelství se zabývá správou práv a licenčních poplatků k písním, které napíšete (tzv. skladby).

Když napíšete píseň a je zaznamenána na hmotném nosiči, je chráněna autorským právem. Když je veřejně prováděna nebo reprodukována fyzicky či digitálně, náleží vám autorské poplatky. To znamená, že vaše původní skladba generuje příjmy, kdykoli je streamována na Apple Music, nahrána ve videích na Tiktok, přehrávána přes hotelové rozhlasy nebo dokonce hrána naživo jinými hudebníky.

Vydávání hudby je znát:

Jakou ochranu vám poskytují autorská práva
Kde a jak se z vašich skladeb platí autorské poplatky
Jak je vybírat.

Licenční poplatky

Autorské poplatky jsou platby vyplácené držitelům práv (tzv. autorům a umělcům) za užití licencovaného díla (tzv. skladeb a zvukových nahrávek).

Skladby a zvukové nahrávky jsou dvě různá aktiva, z nichž plynou samostatné licenční poplatky. Autorské poplatky za zvukové nahrávky vybíráte prostřednictvím svého distributora nebo nahrávací společnosti a autorské poplatky za skladby vybíráte prostřednictvím svého PRO a správce vydavatelství.

Autorské honoráře za výkon

Autorská odměna za provedení je splatná vždy, když je skladba veřejně provedena - to může znamenat živé hraní na koncertě, v supermarketech, v pozemním nebo satelitním rádiu, digitálních streamovacích službách, barech/restauracích a v mnoha dalších případech.

Pokud DJ hraje vaši skladbu v klubu nebo v rádiu, jedná se o veřejné vystoupení.

Pokud je vaše skladba streamována na webu Spotify, jedná se také o veřejné vystoupení.

V obou případech jsou generovány licenční poplatky za výkon.

Mechanické licenční poplatky

Mechanické autorské poplatky se generují při každé digitální nebo fyzické reprodukci skladby. Vzpomeňte si na prodej CD a vinylů, digitální stahování na iTunes a interaktivní streamy na DSP.

Pokud je například vaše skladba vybrána na streamovacích platformách, jako je Spotify nebo Apple Music, můžete tento stream považovat za digitální kopii, za kterou se platí mechanický licenční poplatek. To platí i pro videa na TikTok, YouTube a mnoho dalších online.

Interaktivní vs. neinteraktivní streamy

Streamovací platformy jako Spotify a Apple Music umožňují posluchačům vybrat si nahrávky, které chtějí slyšet. Jedná se o interaktivní stream.

Neinteraktivní streamy vznikají, když je nahrávka pro posluchače vybrána službou, kterou využívá, například funkcí "rádio" na streamovací platformě nebo Pandora.

Interaktivní streamy generují autorské odměny za výkon i mechanické autorské odměny.
Neinteraktivní streamy generují pouze autorské odměny za výkon.

Copyright

Autorské právo je smlouva, která dává autorovi písně výhradní práva na jeho duševní vlastnictví.

Autorským právům se podrobně věnujeme v našem průvodci Music Publishing 101, který je k dispozici zde.

Organizace pro práva k výkonu(PRO)

Organizace pro výkonná práva (Performance Rights Organizations, PRO) vybírají pro autory a vydavatele autorské odměny za výkon, pokud jsou písně veřejně vysílány nebo hrány.

Jsou také zodpovědné za vydávání všeobecných licencí podnikům, které používají písně ve svých provozovnách, aby jejich členové dostali řádně zaplaceno.

Například v USA máme ASCAP, BMI, SESAC a GMR.

Skladatel vs. textař

Skladatel je autor nebo spoluautor písně nebo hudební skladby. Textař je autorem nebo spoluautorem textové složky písně.

Ať už se podílíte na rytmu, kytarovém riffu, textu nebo melodii písně, stále jste jejím autorem.

Písničkář

Autor písně je osoba, která je autorem nebo spoluautorem jakékoli části hudby nebo textu písně.

Ať už jste skladatel, textař nebo textařka, vaše dílo při komerčním využití přináší autorské poplatky za vydávání hudby.

Hudební katalog

Katalog je soubor děl, která vlastní nebo kontroluje autor písní a/nebo vydavatel.

Váš katalog zahrnuje všechny skladby, které jste napsali nebo jejichž alespoň procentuální podíl vlastníte.
Sledování děl ve vašem katalogu a způsobu jejich použití je zásadní pro získání všech autorských odměn, které vám náleží.

Nahrávání zvuku / Master Recording

Zvukový záznam neboli master nahrávka je nahrané provedení hudební skladby.

Například Dolly Parton napsala píseň "I Will Always Love You" v roce 1973. Whitney Houstonová, která podepsala smlouvu s Arista Records, nahrála a vydala v roce 1992 skladbu Dolly Partonové. V tomto případě vlastní společnost Arista Records a/nebo Whitney Houston pouze zvukový záznam neboli master nahrávku. Dolly Parton (a její vydavatel) nadále vlastní skladbu.

Správce publikací

Správce vydavatelství spravuje registraci a licencování písní a zároveň vybírá autorské poplatky pro autory.

Vydavatelství TuneCore Publishing funguje jako správce vydavatelství, což znamená, že si nás jako autora písní najímáte, abychom se starali o váš katalog a vybírali vaše vydavatelské poplatky.

Dopis s pokyny

Letter of Direction neboli LOD je formální oznámení zaslané organizacím pro výběr autorských poplatků a dalším zdrojům příjmů, které jim dává na vědomí, že váš správce vydavatelství (jako je TuneCore) spravuje váš katalog/písně.
LOD shrnuje vaši smlouvu o správě a opravňuje správce k zahájení výběru autorských poplatků vaším jménem. LOD od vás potřebujeme pouze v případě, že máte vlastní vydavatelský subjekt. Nemějte obavy, LOD neuděluje společnosti TuneCore vlastnictví vašich skladeb.

Rozdělený list

Dělicí list je písemná dohoda mezi spoluautory skladby, která stanoví, kdo vlastní jaký podíl na výsledné skladbě.

Rozdělovací archy pomáhají chránit váš podíl na skladbě, pokud by byl někdy zpochybňován, takže je vždy dobré si je před vydáním hudby připravit. Může ochránit vaše peníze i vztahy se spoluautory.

Práce pro zaměstnavatele

Smlouva o pronájmu označuje zaměstnání autora písní pro projekt, společnost nebo jinak specifikovanou práci.

Pokud je skladatel najat k napsání písně na základě smlouvy o pronájmu, obvykle dostane za svou práci jednorázovou odměnu a neponechává si vlastnictví autorských práv ani samotné písně - to si ponechává společnost, která ho najala.

Každou smlouvu o pronájmu vždy prověřte s právníkem, který se vyzná v problematice vydávání hudby.

Složení

Skladba je píseň! Je to melodie, text, rytmy a další hudební prvky, které dělají skladbu skladbou.

Jedna skladba může být nahrána v mnoha různých formátech.

Pokrytí

Cover je provedení skladby jiného autora.

Z coververzí písní plynou autorské poplatky osobě, která píseň původně napsala (nebo příslušnému držiteli práv). Pokud někdo vytvoří coververzi vaší písně, vyděláváte na autorských honorářích. Pokud coververzi písně vytvoříte vy, získává autorské honoráře někdo jiný.

Ukázka

Ukázka je použití části dříve nahrané skladby ve zcela novém díle.

Ukázky musí být legálně schváleny k použití prostřednictvím licenční smlouvy s vlastníkem (vlastníky) původního zvukového záznamu a skladby.

Interpolace

Interpolace je použití části původní skladby ve zcela novém díle.

Na rozdíl od samplu se při interpolaci nepoužívá původní zvuková nahrávka - pouze část prvků skladby, které jsou znovu nahrány novým způsobem a začleněny do nové skladby (s právním souhlasem původního autora a/nebo vydavatele).

Blanketová licence

V tomto kontextu vydávají souhrnné licence zástupci autorů a vydavatelů (jako jsou organizace PRO, např. ASCAP a BMI), aby umožnili použití celého svého katalogu - tedy:
"Například BMI vydává blanketové licence poskytovatelům digitálních služeb, jako je Spotify , aby jejich členové dostávali zaplacené poplatky za výkon, když jsou jejich skladby streamovány. Rovněž vydává souhrnné licence koncertním místům a dalším podnikům, jako jsou bary a restaurace, takže při jakémkoli přehrání skladby jsou odpovídajícím způsobem vybírány autorské poplatky.

Public Domain

"Public domain" označuje skupinu skladeb, u nichž vypršela ochrana autorských práv. Písně ve veřejném vlastnictví může používat kdokoli, protože se na ně nevztahují autorská práva.

Doba trvání autorských práv na United States je doživotí autora a 70 let po jeho smrti. Po uplynutí této doby se dílo stává veřejným majetkem a není již chráněno autorským právem.

Sdílet

Podíl označuje, jakou část určitého složení vlastníte a ovládáte.

Pokud jste například napsali celou skladbu, pak vám patří 100 %. To znamená, že váš podíl je 100 %. Pokud jste skladbu napsali společně s někým jiným a dohodli jste se na rozdělení 50/50, váš podíl je 50 %.

Synchronizační licence

Synchronizační licence určuje podmínky, za kterých lze skladbu synchronizovat s pohyblivým obrazem (např. v televizi, filmech, reklamách, videohrách a dalších).

Majitelé zvukového záznamu i skladby musí udělit souhlas s použitím svého díla v rámci vizuálního projektu, obvykle za jednorázový poplatek. V některých případech, kdy je vizuální projekt vysílán nebo streamován, získává skladba autorské honoráře za výkon, které vybírá váš PRO a správce vydavatelství.