AAPI Erfgoed Maand


In het kader van de AAPI Heritage month viert TuneCore haar vitale gemeenschap van Aziatisch-Amerikaanse ontwerpers. Ter ere van hen heeft het bedrijf een donatie gedaan aan Womankind, een organisatie die meertalige en cultureel verantwoorde diensten aanbiedt om Aziatische vrouwen die huiselijk geweld, mensenhandel en seksueel geweld hebben overleefd, te helpen hun trauma te boven te komen en een weg naar genezing te vinden

TuneCore blijft achter de Aziatische Amerikanen en Pacific Islanders (AAPI) staan en veroordeelt de golf van haat en misdaden gericht tegen deze gemeenschap. In het afgelopen jaar zijn Aziaten het doelwit geweest van bijna 6.600 gemelde haatincidenten in de VS, met een stijging van 169% alleen al in het eerste kwartaal van 2021. Dit is een misselijkmakende en gevaarlijke trend van anti-Aziatisch geweld, pesterijen en onverdraagzaamheid in het hele land. Dergelijk geweld is een bijzonder verachtelijk aspect van de diepe, verwarde wortels van onverdraagzaamheid en xenofobie in onze samenleving.

We zijn misschien niet in staat om het geweld zin te geven, maar we moeten ons er allemaal voor inzetten om elkaar te steunen in wat een moeilijke tijd blijft. Samen kunnen en zullen we het beter doen.