MUZIEKPLATFORMS VERENIGEN ZICH IN BRANCHEBREDE ANTI-FRAUDE ALLIANTIE,"MUSIC FIGHTS FRAUD

Oprichtende leden zijn onder andere digitale muziekbedrijven CD Baby en het moederbedrijf Downtown, TuneCore en het moederbedrijf Believe, DistroKid, UnitedMasters, Symphonic, EMPIRE en Vydia, evenals digitale dienstverleners Spotify en Amazon Music.

De National Cyber-Forensics and Training Alliance - een neutrale derde partij - zal een protocol operationaliseren voor de gecentraliseerde preventie van platformonafhankelijke streamingfraude, die de industrie momenteel jaarlijks honderden miljoenen dollars kost.

14 juni 2023 - Digitale muziekbedrijven CD Baby en haar moedermaatschappij Downtown, TuneCore en haar moedermaatschappij Believe, DistroKid, UnitedMasters, Symphonic, EMPIRE, en Vydia samen met digitale service providers Spotify en Amazon Music, hebben vandaag aangekondigd dat ze zijn samengekomen in een ongekende alliantie om Music Fights Fraud te vormen, een wereldwijde task force gericht op het uitroeien van streaming fraude. Music Fights Fraud is de eerste keer dat alle hoeken van de muziekindustrie zich verenigd hebben om fraude bij het streamen van muziek te bestrijden.

Music Fights Fraud richt zich op streamingfraude en streamingmanipulatie bij digitale streamingdiensten en wil ervoor zorgen dat de wereldwijde muziekstreamingmarkt eerlijk is en dat alle leden actief bijdragen aan oplossingen om de billijkheid van de activiteiten in balans te brengen. De doelstellingen van Music Fights Fraud zijn het opsporen, voorkomen, beperken en handhaven van anti-fraudemaatregelen, om zo dichter bij een industrie te komen waar fraude geen plaats heeft.

De leden van de Music Fights Fraud-alliantie zullen zorgen voor meer platformoverschrijdende samenwerking en gegevensdeling in samenwerking met een derde partij, de National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA), een non-profit samenwerkingsverband tussen particuliere organisaties, de overheid en de academische wereld. De missie van de NCFTA is het bieden van een neutrale, vertrouwde omgeving die samenwerking tussen meerdere partijen mogelijk maakt om cybercriminaliteit te identificeren, beperken en verstoren. Dit zal uiteindelijk leiden tot een gezondere muziekindustrie waar echte makers van inhoud kunnen floreren.

De oprichters van Music Fights Fraud zijn allemaal sterke voorstanders van de rechten van artiesten. Elk deelnemend bedrijf heeft interne maatregelen genomen om fraude tegen te gaan en creëert met de oprichting van deze taskforce uiteindelijk een gezondere muziekindustrie waar echte makers van inhoud kunnen floreren. Er wordt geschat dat streamingmisbruik in de hele industrie verantwoordelijk kan zijn voor honderden miljoenen dollars verlies per jaar.1 Streamingmisbruik, dat bots, streaming clickfarms en bedriegers omvat, heeft gevolgen voor alle artiesten - zowel zelf uitgebrachte artiesten als artiesten die bij labels zijn aangesloten. Het beïnvloedt de muziekindustrie door het verdunnen van de royalty pool, het verminderen van inkomsten voor legitieme streams en het vertragen van het goedkeurings- en releaseproces voor makers.

1 Billboard: Waarom kan Music het probleem met valse streams niet oplossen?

Music Fights Fraud is een zelfbesturende vereniging waarvan het toekomstige lidmaatschap afhankelijk is van goedkeuring door de leden. Partijen die geïnteresseerd zijn om lid te worden van Music Fights Fraud kunnen meer informatie vinden op www.musicfightsfraud.com. Aanvullende bedrijven zullen binnenkort worden aangekondigd.

Citaten van deelnemende partners

Andrew Bergman, CEO van Downtown Music Holdings voegt hieraan toe: "Downtown beschouwt vertrouwen en veiligheid voor onze klanten en partners in de branche als een belangrijke pijler van onze organisatie. We zijn er trots op de krachten te bundelen met onze collega's uit de hele industrie en voort te bouwen op het fantastische werk dat al is ontwikkeld bij Downtown om misbruik van streaminggedrag te identificeren en aan te pakken. Gezien onze grote toewijding aan het mondig maken van makers, erkennen we dat het samenwerken met partijen buiten onze organisatie ook een belangrijke stap is in het ontwikkelen van een alomvattend plan om het muziekecosysteem te versterken."

Christine Barnum, Chief Revenue Officer van CD Baby: "Al 25 jaar is CD Baby toegewijd aan het bieden van toegang voor onafhankelijke muzikanten en songwriters om hun carrière te laten groeien. Terwijl streaming is gegroeid en onze industrie heeft gedomineerd, zijn de mogelijkheden voor slechte actoren om te profiteren van de fragmentatie ook gegroeid. Ik ben er trots op dat CD Baby een van de oprichters is van Music Fights Fraud en dat we onze krachten bundelen om een verenigde en allesomvattende oplossing te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat alle muziekmakers worden gecompenseerd, waarbij de gegenereerde royalty's in de juiste handen terechtkomen."

Denis Ladegaillerie, oprichter en CEO van Believe: "Believe zet zich in voor een eerlijkere, evenwichtige en diverse artiesten- en labelmarkt, waar alle muziekmakers kunnen floreren. Terwijl we bouwen aan de toekomst van onze industrie, moeten we ervoor zorgen dat nepstreaming en onrechtmatige streaming geen plaats hebben. De lancering van Music Fights Fraud is een belangrijke stap in de richting van dat doel en ik ben er trots op dat ik de handen ineen kan slaan met onze digitale muziekpartners en distributeurs om ervoor te zorgen dat we effectieve manieren vinden om frauduleus streamen te stoppen, om uiteindelijk meer eerlijkheid en transparantie in de muzieksector te brengen."

Andreea Gleeson, CEO van TuneCore: "Streamingfraude is een kostbare aangelegenheid, waarbij kwaadwillenden de pool met royalty's verdunnen en geld weghalen uit de zakken van legitieme muziekmakers. Dit heeft een grote impact op artiesten die zichzelf uitbrengen, die goed zijn voor 5,7% van alle opgenomen muziek ter wereld en de snelst groeiende sector van de wereldwijde muziekindustrie vertegenwoordigen, met meer dan 6,4 miljoen artiesten.* TuneCore is er trots op zich aan te sluiten bij andere toonaangevende distributeurs van digitale muziek en DSP's om, voor de allereerste keer, onze middelen te bundelen en samen te strijden tegen streamingfraude en een eerlijker, rechtvaardiger streaminglandschap te creëren voor makers."
*volgens MIDiA Research

Shirin Keen, General Counsel, UnitedMasters: "UnitedMasters werkt eraan om onze artiesten de tools en opleiding te geven die ze nodig hebben om hun fanbase te laten groeien en hun toekomst in eigen handen te nemen. Om dat te doen, moeten we een van de problemen aanpakken die de industrie teistert en de inkomsten van onafhankelijke artiesten vermindert, namelijk streamingfraude. Deze alliantie vertegenwoordigt eenheid in de hele industrie die alle artiesten vooruit zal helpen en van invloed zal zijn, en we zijn er trots op dat we er deel van uitmaken."

Jorge Brea, Chief Executive Officer van Symphonic: "Symphonic heeft proactief en tegen hoge kosten maatregelen genomen om streamingfraude te bestrijden op basis van onze eigen interne gegevens en onderzoeken. We weten dat onze branchegenoten ook ijverig hun eigen strijd hebben gestreden. Dit is een strijd die we allemaal individueel voeren. Als onderdeel van Music Fights Fraud kunnen we verder gaan dan met elkaar te klagen en samen actie ondernemen. Er is kracht in aantallen en collectief hebben we de beste kans om streamingfraude aan te pakken. Het bundelen van de krachten van zowel distributeurs als DSP's zorgt voor een transparante bundeling van kennis waarop actie ondernomen kan worden.Symphonic kijkt ernaar uit om samen te werken met onze digitale gemeenschap in een poging om streaming fraude te elimineren voor de gezondheid van de industrie als geheel, in het bijzonder onze makers gemeenschap."

Stephen White, Chief Product Officer bij EMPIRE: "De lancering van dit industriebrede initiatief betekent een ongekende en belangrijke stap voorwaarts in de bescherming van de rechten van makers. EMPIRE is er trots op samen te werken met leiders uit de industrie om gezamenlijk de integriteit van het muziekecosysteem te behouden voor artiesten, songwriters en iedereen die betrokken is bij de creatie van muziek."

Matthew Skiba, VP, Rights and Content, Vydia: "Vydia blijft tools en middelen creëren waarmee haar labelklanten kunnen opereren in een omgeving die wordt beïnvloed door de aanval van streamingfraude, maar de slechte actoren blijven hun aanpak volgen en aanpassen. Deze illegale activiteiten treffen niet alleen artiesten, labels en DSP's, maar ook consumenten. Vydia is er dan ook trots op om deze zaak te verdedigen, samen met andere industrieleiders, om gelijkheid te creëren tussen artiesten en labels in het streaming ecosysteem."

Charlie Hellman, VP, Global Head of Music Product, Spotify: "Het is van cruciaal belang voor de missie van Spotify dat royalty's worden betaald aan legitieme artiesten voor legitieme streams. Kunstmatig streamen is een industriebreed probleem en we voelen ons aangemoedigd door de samenwerking van deze nieuwe alliantie."

Rishi Mirchandani, VP Licensing and Strategy, Amazon Music: "Amazon Music is toegewijd aan het ondersteunen van een gezonde muziekindustrie waar artiesten en makers kunnen floreren. We zijn er trots op om ons aan te sluiten bij Music Fights Fraud, samen met belangrijke leiders uit de industrie, om streamingfraude aan te pakken en dit probleem samen aan te pakken."

Citaten van ondersteunende verenigingen

Portia Sabin, voorzitter van Music Biz: "De muziekindustrie is een ecosysteem en de Music Business Association heeft leden uit alle sectoren van de muziekindustrie, waardoor we het effect van fraude op het ecosysteem als geheel kunnen zien. We juichen Music Fights Fraud toe voor het samenwerken om dit industrieprobleem te bestrijden en we kijken ernaar uit om hun inspanningen in de toekomst te ondersteunen."

Mitch Glazier, Chairman & CEO, Recording Industry Association of American (RIAA) licht toe: "Digitaal streamen is een baanbrekende innovatie geweest voor artiesten, songwriters en het hele muziekecosysteem, en is in de afgelopen 10 jaar gestegen van een aandeel van 15% naar 84% van de inkomsten uit muziekopnamen in de VS. Muziekmakers, distributeurs en diensten hebben allemaal belang bij een gezonde, betrouwbare streamingeconomie die het menselijk kunstenaarschap waardeert, de rechten van makers beschermt en authentieke streams ondersteunt. De RIAA ondersteunt nieuwe innovaties in de strijd tegen alle vormen van streammanipulatie, fraude en piraterij en verwelkomt de inspanningen van Music Fights Fraud."