Przewodniki przetrwania

Porady jak poruszać się w dystrybucji, wydawnictwie, marketingu i promocji muzyki.