คนโสด YouTube 10 แบบเพื่อเข้าถึงแฟนๆ

[หมายเหตุ Editor: บล็อกนี้เขียนโดย Jesss Elmore และเดิมเป็นคุณลักษณะในฟังเพลง.] จํานวนที่ดีของอาชีพที่ประสบความสําเร็จของนักดนตรี'จะถูกสร้างขึ้นเมื่อกดปุ่มมันใหญ่กับเพลงเดียวที่ดี ในโลกปัจจุบันของ Spotify , YouTube, และ iTunes เดียวไม่เคยมีสิ่งที่สําคัญมากขึ้น เทคโนโลยีที่มีให้นักดนตรีในวันนี้เหลือเชื่อ บันทึก [...]

ดูโพสต์

เพลย์ลิสต์ของเรา