TuneCore Haziran 11.

TuneCore, Amerika'daköleliğin sona erme günü olan19 Haziran'ıonurlandırmak için tümAmerikalılara katılıyor. Sistemik ırkçılık konusu ilgi istemeye devam ediyor ve TuneCore, sadece çalışanlarımız için değil, sanatçılarımız ve çevremizdeki daha geniş topluluklar için de şirketimizde anlamlı değişiklikler yaptığımızdan emin olmak için gerçek zamanlı olarak öğrenmeye, yanıt vermeye ve gelişmeye kendini adamıştır. Believe ve TuneCore büyümeye devam ettikçe, şirketlerin temel amaçlarından ve hedeflerinden biri, her şey dahil ve sorumlu bir müzik endüstrisine katkıda bulunmaya çalışırken, küresel düzeyde çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı benimseyen programların ve girişimlerin geliştirilmesi olmuştur.