Termeni și condiții

Acești Termeni și condiții au fost revizuiți ultima dată și intră în vigoare începând de la data de 1 octombrie 2020

TERMENII ȘI CONDIȚIILE BELIEVE INTERNATIONAL

Bine ați venit la www.tunecore.com, site-ul oficial al TuneCore, Inc., un serviciu de distribuție digitală a muzicii pentru persoanele din Statele Unite și www.believemusic.com, site-ul oficial al Believe International, un serviciu de distribuție digitală a muzicii pentru persoanele din afara Statelor Unite. 

Următorii Termeni și condiții („Termenii”) se aplică tuturor utilizatorilor www.tunecore.com și site-urilor sale asociate (denumite colectiv „Site-ul TuneCore”), care sunt operate de TuneCore, Inc. („TuneCore”) și tuturor utilizatorilor www.believemusic.com și site-urilor sale asociate (denumite colectiv „Site-ul Believe” și împreună cu Site-ul TuneCore, „Site-urile distribuitorilor”), care sunt deținute și operate de Believe International („Believe”; Believe și TuneCore sunt denumite în mod colectiv „Distribuitor”, „nouă”, „noi”), inclusiv utilizării oricărui conținut, a oricăror informații, produse și/sau servicii din cadrul acestora. Acești Termeni reprezintă un acord cu forță juridică obligatorie încheiat între dvs., un utilizator individual sau o singură entitate (denumit colectiv sau individual „Utilizatori”), TuneCore și Believe cu privire la utilizarea de către dvs. a Site-ului TuneCore sau a Site-ului Believe. Împreună, Utilizatorii și Distribuitorii sunt numiți fiecare individual în prezentul document „Parte” sau colectiv „Părți”. Atunci când utilizați site-ul TuneCore sau Believe, veți fi supus oricăror termeni sau norme suplimentare publicate, aplicabile anumitor servicii și caracteristici, care pot fi publicate periodic pe site-ul respectiv („Termeni suplimentari”). Toți Termenii suplimentari sunt incluși prin trimitere în acești Termeni.

ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-URILE DISTRIBUITORILOR, CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTORII TERMENI. PRIN ÎNREGISTRAREA PENTRU ȘI/SAU ACCESAREA, NAVIGAREA SAU UTILIZAREA SITE-URILOR DISTRIBUITORILOR, CONFIRMAȚI CĂ AȚI CITIT, ÎNȚELES ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI URMĂTORII TERMENI, INCLUSIV TERMENII SUPLIMENTARI ȘI ORICE MODIFICĂRI ULTERIOARE (DENUMITE COLECTIV „TERMENII”). DACĂ ÎN ORICE MOMENT NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI, ÎNCETAȚI IMEDIAT UTILIZAREA SITE-URILOR DISTRIBUITORILOR.

Eligibilitate. Pentru a utiliza Site-urile Distribuitorilor, trebuie să aveți cel puțin optsprezece (18) ani sau mai mult [sau să aveți cel puțin treisprezece (13) ani și să aveți consimțământul părintelui(ților) și/sau al tutorelui legal] și să fiți complet capabil și apt pentru (i) a vă asuma termenii, condițiile, obligațiile, afirmațiile, declarațiile și garanțiile stabilite în acești Termeni și condiții; și (ii) a respecta și a vă conforma acestor Termeni. Prin prezenta declarați că îndepliniți cerințele de eligibilitate din această Secțiune.

Declarație de confidențialitate. Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi. Citiți cu atenție Politica de Confidențialitate a Site-urilor Distribuitorilor la adresa www.tunecore.com/terms  pentru informații referitoare la colectarea, utilizarea și divulgarea de către Distribuitor a informațiilor dvs. personale.

Modificarea termenilor. Distribuitorul își rezervă dreptul, la propria discreție, de a schimba, modifica, adăuga sau elimina porțiuni din acești Termeni, inclusiv din Termenii suplimentari, în orice moment și din orice motiv și vă putem notifica cu privire la aceste modificări prin diverse mijloace, inclusiv prin modificarea datei din secțiunea „Ultima actualizare” prezentată mai sus, precum și prin alte mijloace rezonabile care for fi stabilite la discreția noastră. Toate modificările vor intra în vigoare imediat. În cazul unei modificări semnificative care vă poate afecta direct contul, vom depune eforturi rezonabile pentru a vă notifica prin intermediul celei mai recente adrese de e-mail pe care ne-ați furnizat-o în legătură cu contul dvs. Verificați periodic acești Termeni pentru a vedea dacă există modificări. Utilizarea în continuare de către dvs. a Site-urilor Distribuitorilor după postarea modificărilor constituie acceptarea de către dvs. a acestor modificări.

Accesul pe site-urile distribuitorilor și legăturile către pagini secundare . Distribuitorul vă acordă permisiunea de a utiliza site-urile distribuitorilor conform prevederilor acestor Termeni, cu condiția ca și atât timp cât (i) utilizați Site-urile Distribuitorilor exclusiv pentru uzul dvs. personal; (ii) cu excepția cazurilor permise în mod expres în acești Termeni, nu descărcați, reproduceți, redistribuiți, retransmiteți, publicați, revindeți, distribuiți, afișați public sau exploatați în alt mod orice parte a Site-urilor Distribuitorului, pe orice suport, fără autorizația scrisă prealabilă a Distribuitorului; (iii) nu schimbați și nu modificați nicio parte a Site-urilor Distribuitorilor decât în măsura în care acest lucru este necesar în mod rezonabil pentru utilizarea Site-urilor Distribuitorilor în scopurile pentru care au fost concepute; (iv) nu vă angajați în niciuna dintre utilizările interzise descrise în Secțiunea 11 de mai jos; și (v) respectați în totalitate acești Termeni. Site-ul TuneCore este controlat și oferit de TuneCore din centrele sale din Statele Unite ale Americii, iar site-ul Believe este controlat și oferit de Believe din centrele sale din Uniunea Europeană (UE), în special din Franța și Luxemburg. Distribuitorul nu face nicio declarație conform căreia Site-urile Distribuitorilor sunt adecvate sau disponibile pentru a fi utilizate în alte locații. Dacă accesați sau utilizați Site-urile Distribuitorilor din alte jurisdicții, sunteți responsabil pentru respectarea legilor locale și în măsura permisă în jurisdicția în care vă aflați, renunțați la dreptul de a formula pretenții sau de a beneficia de protecțiile care vă sunt oferite în acea jurisdicție, care nu sunt disponibile în Statele Unite ale Americii sau în UE, după caz.  

Proprietatea distribuitorului; Drepturile de proprietate.

 1. Aspecte generale. Site-urile Distribuitorilor inclusiv conținutul, interfețele vizuale, funcțiile interactive, materialele audio și video, materialele audiovizuale, informațiile, graficele, designul, compilațiile, codurile de programare, produsele, software-ul, serviciile, informațiile proprii, mărcile de servicii, mărcile comerciale, denumirile comerciale, informațiile distinctive (cum ar fi logourile), selecția, succesiunea, aspectul vizual și funcționalitatea și aranjarea articolelor, precum și toate celelalte elemente ale site-urilor distribuitorului care sunt furnizate de Distribuitor („Materiale ale Distribuitorului”), sunt deținute și/sau puse la dispoziție sub licență de către Distribuitor și sunt protejate prin lege, fără limitare, în conformitate cu legile și reglementările federale și statale din SUA și cu legile și reglementările din Luxemburg, după caz, precum și cu legile străine, reglementările și tratatele aplicabile. Materialele Distribuitorilor nu includ conținutul părților terțe (conform definiției de mai jos). Cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres de către Distribuitor, sunteți de acord să nu vindeți, licențiați, distribuiți, copiați, modificați, să nu prezentați public sau să afișați, să nu transmiteți, publicați, editați, adaptați, să nu creați lucrări derivate din sau să nu utilizați în alt mod neautorizat Site-urile Distribuitorilor și/sau materialele Distribuitorilor. Distribuitorul își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin acești Termeni. Nu veți obține niciun drept, titlu sau interes pentru Materialele Distribuitorilor, cu excepția drepturilor limitate prevăzute în mod expres în acești Termeni.
 2. Aplicații și alte software-uri care pot fi descărcate. Dacă oricare dintre Materialele Distribuitorului pe care vi le punem la dispoziție este un software care poate fi descărcat, atunci software-ul și toate fișierele sale, imaginile și datele aferente software-ului vă vor fi licențiate. Această licență este o licență personală, limitată, netransferabilă, care nu poate fi sublicențiată și revocabilă și ne rezervăm dreptul de a modifica sau revoca licența în orice moment prin transmiterea unei notificări către dvs. La primirea notificării de revocare, trebuie să distrugeți toate copiile software-ului aflate în posesia dvs. și/sau care se află în sistemele pe care le dețineți. Nu dețineți drepturi de proprietate asupra software-ului descărcat și nu vă transferăm dreptul de proprietate asupra produsului software. Păstrăm proprietatea deplină și titlul de proprietate asupra software-ului descărcat și toate drepturile de proprietate intelectuală legate de acesta. Nu aveți dreptul să redistribuiți, să vindeți, să decompilați, să efectuați operațiuni de inginerie inversă, să dezasamblați sau să reduceți în alt mod produsul software la o formă perceptibilă de către om (cu excepția cazului în care o astfel de activitate este permisă în mod expres de legea aplicabilă, fără a lua în considerare această limitare). Software-ul descărcat de pe Site-urile Distribuitorilor se supune legilor Statelor Unite ale Americii și Luxemburgului privind controlul exporturilor. Dacă descărcați software-ul de pe Site-urile Distribuitorilor, declarați și ne garantați că nu acționați încălcând aceste legi.
 1. Conținutul furnizat de utilizator.

  1. Aspecte generale. Site-ul Distribuitorului vă poate permite acum sau în viitor dvs. și altor Utilizatori să postați sau să plasați legături către conținut media, texte, înregistrări audio și video, fotografii, grafică, comentarii sau alte informații sau alt conținut („Conținutul utilizatorului”) și să găzduiți și/sau să partajați un astfel de Conținut al utilizatorului. Conținutul utilizatorului nu este controlat de Distribuitor. Distribuitorul nu face nicio declarație conform căreia Conținutul dvs. de utilizator va rămâne disponibil pe Site-ul Distribuitorului, în orice mod. Putem elimina Conținutul dvs. de utilizator la discreția noastră. Înțelegeți că orice Conținut al utilizatorului pe care îl publicați pe site-ul Distribuitorului este pus la dispoziția utilizatorilor site-ului Distribuitorului în mod public, iar Distribuitorul nu garantează confidențialitatea cu privire la orice astfel de Conținut al Utilizatorului și nici nu garantează că drepturile dvs. de proprietate sau proprietate intelectuală asupra acestui Conținut al Utilizatorului nu vor fi încălcate sau însușite ilicit.
  2. Acordarea de drepturi. Cu excepția „Compozițiilor” și „Înregistrărilor” (fiecare fiind definită în Termenii suplimentari – Administrarea Publicării) și a termenilor de utilizare a serviciului reglementați de Termenii suplimentari – Administrarea Publicării, trimițând Conținutul utilizatorului către Distribuitor, prin prezenta le acordați Distribuitorului și afiliaților săi o licență neexclusivă, plătită integral, fără redevențe, transferabilă, cu dreptul de a acorda și autoriza sublicențe, pentru a folosi, reproduce, digitaliza, codifica, stoca, transmite, distribui, modifica, adapta, traduce, pregăti lucrări derivate, afișa, interpreta, comunica publicului și exploata în alt mod acest Conținut al utilizatorului în legătură cu Site-ul Distribuitorului și cu activitatea comercială a Distribuitorului (și succesorilor, cesionarilor și sublicențiatorilor, precum și afiliaților acestora), incluzând fără limitare pentru promovarea și redistribuirea parțială sau integrală a conținutului Site-ului Distribuitorului (și a operelor derivate ale acestuia) în orice formate media și prin orice canale media sau prin comercializare. Acordați Distribuitorului și afiliaților, cesionarilor și sublicențiatorilor săi (și afiliaților acestora) dreptul de a utiliza numele pe care îl transmiteți în legătură cu acest Conținut al utilizatorului, dacă aceștia aleg să facă acest lucru. De asemenea, acordați prin prezenta fiecărui Utilizator al site-ului Distribuitorului o licență neexclusivă pentru a accesa Conținutul utilizatorului prin intermediul site-ului Distribuitorului și pentru a utiliza, reproduce, distribui, modifica, adapta, traduce, pregăti lucrările derivate, pentru a afișa și a interpreta acest Conținut al utilizatorului, după cum permite funcționalitatea site-ului Distribuitorului și acești Termeni. Licențele de mai sus acordate de dvs. pentru Conținutul utilizatorului pe care îl trimiteți către site-ului Distribuitorului vor fi perpetue și irevocabile, cu excepția cazului în care, în ceea ce privește orice Conținut al utilizatorului pe care l-ați eliminat sau șters în timp ce păstrați contul de utilizator pe Site-ului distribuitorului sau orice Conținut al utilizatorului de după dezactivarea sau ștergerea contului dvs. de utilizator de pe Site-ului Distribuitorului, puteți înștiința în mod special pe Distribuitor cu privire la încetarea licenței de mai sus acordată de dvs. Distribuitorului, identificând în mod specific articolul/articolele din Conținutul utilizatorului pentru care se aplică o astfel de reziliere, caz în care licența menționată anterior va înceta într-un termen rezonabil din punct de vedere comercial după ce trimiteți o astfel de notificare Distribuitorului. Cu toate acestea, înțelegeți și sunteți de acord că, chiar și după o astfel de reziliere, Distribuitorul poate păstra, dar nu poate afișa sau interpreta, efectua copii pe server ale Conținutului utilizatorului. Fără a lua în considerare orice prevederi contrare din prezentul document, licențele de mai sus acordate de dvs. pentru feedbackul (așa cum este definit mai jos) pe care îl trimiteți sunt perpetue și irevocabile.  
  3. Nu există nicio responsabilitate pentru Conținutul utilizatorului. Cu excepția licenței limitate acordate mai sus, nu obținem și nu controlăm niciun drept și nu exercităm niciun control editorial asupra Conținutului utilizatorului. Nimic din prezentul document nu ne obligă să verificăm și nu am verificat neapărat declarațiile și garanțiile oferite de Utilizatori cu privire la respectivul Conținut al utilizatorului.
 2. Declarațiile și garanțiile dvs. 

  1. 7.1 Garantați și declarați că: (i) aveți vârsta de optsprezece (18) ani sau mai mult, sau; (ii) aveți vârsta de treisprezece (13) ani sau mai mult și aveți consimțământul scris al părintelui și/sau al tutorelui dvs. legal pentru a intra sub incidența acestor Termeni.  
  2. În legătură cu Conținutul utilizatorului, afirmați, declarați, și/sau garantați că: (a) sunteți proprietarul sau dețineți licențele necesare, drepturile, consimțămintele și permisiunile pentru utilizare și autorizați Distribuitorul să utilizeze toate brevetele, mărcile comerciale, drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate cu privire la oricare și la întregul Conținut al utilizatorului pentru a permite includerea și utilizarea Conținutului utilizatorului în maniera prevăzută de Distribuitor și de acești Termeni și pentru a acorda drepturile și licența stabilite în această Secțiune și (b) Conținutul dvs. de utilizator, Utilizarea de către Distribuitor a acestui Conținut al utilizatorului în conformitate cu acești Termeni și exercitarea de către Distribuitor a drepturilor de licență prevăzute în acești Termeni, nu: (i) încălca, violează sau nu contribuie la însușirea pe nedrept a oricărui drept al unei părți terțe, inclusiv a oricăror drepturi de autor, de marcă comercială, brevete, secrete comerciale, drepturi morale, drepturi la confidențialitate, drepturi la publicitate sau a oricărui alt drept de proprietate intelectuală sau drept de proprietate; (ii) calomniază, defăimează, desconsideră sau invadează dreptul la confidențialitate, publicitate sau alte drepturi de proprietate ale oricărei alte persoane; sau (iii) nu încalcă orice reglementare sau legislație aplicabilă.
  3. Utilizări interzise ale Conținutului utilizatorului. Cu excepția cazului în care este permis în alt mod de acești Termeni, în legătură cu Conținutul dvs. de utilizator, sunteți de acord în continuare că nu veți publica, posta, trimite, transmite prin sau pune la dispoziția Site-urilor Distribuitorilor în alt mod: (i) orice declarații false sau neadevăruri care ar putea prejudicia Distribuitorul sau orice parte terță; (ii) orice material ilegal, defăimător, calomniator, denigrant, pornografic, obscen, abuziv, injurios, vulgar, explicit din punct de vedere sexual, amenințător, hărțuitor, dăunător, instigator la ură, ofensator din punct de vedere rasial sau etnic sau inacceptabil în alt mod sau care încurajează un comportament care ar putea fi considerat o infracțiune, care atrage răspunderea civilă, încalcă orice lege sau orice drept la confidențialitate sau publicitate sau care este neadecvat în alt mod; (iii) reclame și/sau solicitări de colaborări comerciale pentru orice produse și/sau servicii; sau (iv) orice material care ar putea dăuna minorilor în orice mod.  

Declinarea responsabilității privind conținutul părților terțe. Cu excepția „Compozițiilor” și a „Înregistrărilor” (fiecare fiind definită în Termenii suplimentari – Administrarea Publicării), termenilor de utilizare a serviciului reglementați de Termenii suplimentari – Administrarea Publicării, înțelegeți că atunci când utilizați site-ul Distribuitorului veți fi expus Conținutului utilizatorului, publicității și altor conținuturi ale părților terțe (împreună, „Conținutul părților terțe”) dintr-o varietate de surse și că ați putea fi expus unor Conținuturi ale unor părți terțe care sunt inexacte, ofensatoare, indecente, sau inacceptabile în alt mod. Distribuitorul nu susține niciun Conținut aparținând unei părți terțe și nicio opinie, recomandare sau sfat exprimate în acesta. În niciun caz Distribuitorul nu va fi răspunzător pentru sau în legătură cu Conținutul părții terțe, inclusiv, dar fără a se limita la, inexactități, erori sau omisiuni legate de orice Conținut al părților terțe, orice încălcare a proprietății intelectuale sau însușire ilicită cu privire la orice Conținut al părților terțe sau pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel suferit ca urmare a utilizării unui Conținut care nu aparține Distribuitorului, postat, trimis prin e-mail sau afișat în alt mod sau transmis prin intermediul site-ului Distribuitorului.  

Nemonitorizarea utilizatorilor și a conținutului părților terțe. Cu excepția „Compozițiilor” și a „Înregistrărilor” (fiecare fiind definită în Termenii suplimentari – Administrarea Publicării) și a termenilor de utilizare a serviciului care sunt reglementați de Termenii Suplimentari – Administrația Publicării, înțelegeți că dvs. și nu Distribuitorul sunteți complet responsabili pentru întregul Conținut al Utilizatorului pe care îl încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau puneți la dispoziție în alt mod prin intermediul site-ului Distribuitorului. Distribuitorul nu controlează Conținutul părților terțe postat de Utilizatori sau pus la dispoziție în alt mod de alte persoane sau entități și nu are nicio obligație de a monitoriza respectivul Conținut al părților terțe în niciun scop. Dacă, în orice moment Distribuitorul alege, la propria sa discreție, să monitorizeze Conținutul părților terțe, Distribuitorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru Conținutul părților terțe, nici o obligație de a modifica sau de a elimina orice Conținut neadecvat al unei părți terțe, nici o obligație de a continua monitorizarea Conținutului părților terțe și nici o responsabilitate pentru conduita Utilizatorului sau a altei persoane sau entități care trimite un astfel de Conținut terț. Sunteți de acord că trebuie să evaluați și să suportați toate riscurile asociate cu utilizarea oricărui Conținut al utilizatorului sau a oricărui alt Conținut al părților terțe, inclusiv cu încrederea acordată acurateței, exhaustivității, utilității, neîncălcării drepturilor sau legalității unui astfel de Conținut al utilizatorului sau a unui alt Conținut al părților terțe.

Eliminarea conținutului. Cu excepția „Compozițiilor” și a „Înregistrărilor” (fiecare fiind definită în Termenii suplimentari – Administrarea Publicării), termenilor de utilizare a serviciului reglementați de Termenii suplimentari – Administrația Publicării, Distribuitorul și reprezentanții săi vor avea dreptul (dar nu și obligația), la propria lor discreție, să refuze să posteze sau să elimine orice Conținut al utilizatorului sau al unei părți terțe care este disponibil pe site-ul Distribuitorului, în totalitate sau parțial, în orice moment, din orice motiv sau fără motiv, cu sau fără notificare și fără niciun fel de răspundere.

 1. Utilizări interzise ale Site-urilor Distribuitorilor.

  1. Ca o condiție pentru utilizarea de către dvs. a Site-urilor Distribuitorilor, prin prezenta declarați și garantați că nu veți utiliza Site-urile Distribuitorilor în niciun scop ilegal sau interzis (inclusiv, dar fără a se limita la interdicțiile din această Secțiune 11) prin acești Termeni.
  2. Orice utilizare de către dvs. a materialelor Distribuitorilor și a Site-urilor Distribuitorilor, alta decât pentru uzul dvs. personal, este strict interzisă. Sunteți de acord să nu reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, comercializați, revindeți, distribuiți sau exploatați nicio parte a site-urilor Distribuitorilor, utilizarea Site-urilor Distribuitorilor, accesul la Site-urile Distribuitorilor sau la Conținutul părților terțe obținut prin intermediul Site-urilor Distribuitorilor, în orice alt scop decât pentru uzul dvs. personal.
  3. Sunteți de acord să nu utilizați Site-urile Distribuitorilor dacă nu îndepliniți cerințele de eligibilitate descrise în Secțiunea 1 de mai sus.
  4. Sunteți de acord să nu defăimați, hărțuiți, abuzați, amenințați, urmăriți sau înșelați Utilizatorii Site-urilor Distribuitorilor și să nu colectați sau să nu încercați să colectați informații personale despre Utilizatori sau părți terțe fără consimțământul acestora.
  5.  Sunteți de acord să nu interferați în mod intenționat cu sau să deteriorați, afectați sau să dezactivați funcționarea Site-urilor Distribuitorilor sau utilizarea de către orice utilizator a acestora prin orice mijloace, inclusiv dar fără limitare, prin încărcarea sau transmiterea de viruși, viermi, programe spion, adware sau alte coduri rău intenționate sau prin încărcarea disproporționat de mare a Site-urilor Distribuitorului, cu scopul de a împiedica furnizarea serviciului și altor Utilizatori.
  6.  Sunteți de acord să nu eliminați, eludați, dezactivați, să nu deteriorați și să nu interferați în niciun alt mod cu caracteristicile de securitate ale Site-urilor Distribuitorilor, cu caracteristicile care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricărei părți a Site-urilor Distribuitorilor sau cu orice caracteristici care impun limitări ale utilizării Site-urilor Distribuitorilor.
  7.  Sunteți de acord să nu încercați să obțineți acces neautorizat la Site-urile Distribuitorilor sau la orice parte a acestora, la alte conturi, sisteme computerizate sau rețele conectate la Site-urile Distribuitorilor sau la orice parte a acestora, prin hacking, extragerea de parole sau orice alte mijloace sau să interferați sau să încercați să interferați cu buna funcționare a Site-urilor Distribuitorilor sau cu orice activități desfășurate prin intermediul Site-urilor Distribuitorilor.
  8.  Sunteți de acord să nu obțineți sau să încercați să obțineți materiale sau informații prin orice mijloace, care nu sunt puse la dispoziție în mod intenționat prin intermediul Site-urilor Distribuitorilor. Sunteți de acord să nu modificați Site-urile Distribuitorilor în niciun mod și sub nicio formă (cu excepția contribuției aduse prin Conținutul utilizatorului, conform funcționalității Site-urilor Distribuitorilor și în conformitate cu acești Termeni) și să nu utilizați versiuni modificate ale Site-urilor Distribuitorilor, inclusiv (fără limitare) în scopul obținerii accesului neautorizat la Site-urile Distribuitorilor.
  9.  Sunteți de acord că nu veți utiliza roboți, păianjeni, site-uri de tip scraper sau alte mijloace automate pentru a accesa site-urile Distribuitorilor în niciun scop, fără permisiunea noastră prealabilă scrisă sau că nu veți omite antetele noastre de excludere a roboților sau alte măsuri pe care le putem folosi pentru a preveni sau a restricționa accesul la Site-urile Distribuitorilor.
  10.  Sunteți de acord să nu utilizați tehnici de încadrare pentru a include orice marcă comercială, logo sau alte materiale ale Distribuitorului fără acordul nostru expres în scris. Sunteți de acord să nu utilizați meta taguri sau orice „text ascuns” folosind numele sau mărcile comerciale ale Distribuitorului, fără consimțământul prealabil expres în scris al Distribuitorului.
  11. Sunteți de acord să nu utilizați niciun logo, elemente grafice sau nicio marcă comercială a Distribuitorului ca parte a oricăror linkuri către Site-uri, inclusiv, dar fără a se limita la, linkuri către Site-urile Distribuitorilor, fără consimțământul nostru expres în scris.
  12. Sunteți de acord să nu faceți oferte, reclame, propuneri nesolicitate sau să nu trimiteți e-mailuri de tip junk sau spam celorlalți utilizatori ai Site-urilor Distribuitorilor. Aceasta include, dar nu se limitează la publicitate nesolicitată, materiale promoționale sau alte materiale de solicitare, corespondență în masă cu publicitate comercială, mesaje în lanț, anunțuri informaționale, solicitări de caritate și petiții pentru semnături.
  13.  Sunteți de acord să nu creați inginerie inversă, să nu decompilați, să nu dezasamblați și să nu încercați să descoperiți codul sursă al Site-urilor Distribuitorilor sau al oricărei părți a acestora, cu excepția și numai în măsura în care o astfel de activitate este permisă în mod expres de legea aplicabilă, fără a lua în considerare această limitare.
  14.  Sunteți de acord să nu modificați, adaptați, traduceți sau creați lucrări derivate pe baza Site-urilor Distribuitorilor sau a oricărei părți a acestora, cu excepția și numai în măsura în care o astfel de activitate este permisă în mod expres de legislația aplicabilă, fără a lua în considerare această limitare.
  15.  Sunteți de acord să nu vă dați drept altă persoană sau entitate sau să declarați în mod fals sau să denaturați afilierea cu o persoană sau entitate.

Utilizarea neautorizată sau interzisă a Site-urilor Distribuitorilor sau a materialelor Distribuitorilor vă poate supune răspunderii civile, urmăririi penale sau ambelor, conform legilor federale, statale și locale.

Informații despre cont. 

 1. Pentru a vă abona la serviciile furnizate în baza prezentului document și pentru a accesa anumite funcții ale Site-urilor Distribuitorilor, va trebui să creați un cont. Confirmați, vă acordați consimțământul și sunteți de acord că Distribuitorul poate accesa, păstra și dezvălui informațiile contului dvs. și Conținutul dvs. de utilizator, dacă legea impune acest lucru sau cu buna-credință că o astfel de accesare, păstrare sau divulgarea este necesară în mod rezonabil pentru (a) respectarea procesului juridic; (b) punerea în aplicare a Termenilor; (c) a răspunde la orice pretenție legată de faptul că Conținutul dvs. de utilizator încalcă drepturile părților terțe; (d) a vă oferi anumite caracteristici personalizate ale site-urilor Distribuitorilor, dacă este cazul; (e) a vă răspunde dacă contactați Distribuitorul din orice motiv; sau (f) a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța personală a Distribuitorului, a celorlalți utilizatori ai săi și a publicului. Vă puteți anula contul deschis la noi în orice moment, trimițând un e-mail la https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. Ne rezervăm dreptul de a respinge sau de a închide imediat contul dvs., la discreția noastră și fără notificare prealabilă.
 2. Achiziționarea produselor. 

  1. Atunci când comandați produse pe care doriți să le achiziționați de pe site-ul Distribuitorului, faceți o ofertă pentru a cumpăra produsele comandate conform termenilor specificați în comanda respectivă. După ce comanda dumneavoastră a fost plasată, vă vom trimite un e-mail care indică primirea comenzii dvs. Acest e-mail reprezintă doar confirmarea primirii comenzii dvs. și nu constituie acceptarea ofertei dvs. de cumpărare. Ne rezervăm dreptul de a respinge orice comandă din orice motiv sau fără niciun motiv, sub rezerva respectării de către noi a legislației aplicabile. În ceea ce privește comenzile de produse fizice, comanda și oferta dvs. de cumpărare sunt acceptate atunci când am ambalat comanda dvs. și am predat-o curierului, iar dvs. veți primi un e-mail care confirmă acceptarea comenzii dvs. în momentul predării acesteia către curier. Titlul de proprietate asupra produselor pe care le comandați și riscul pierderii acestor produse fizice vă aparține atunci când produsul fizic a fost predat curierului.  
  2. Prin transmiterea unei comenzi, ne autorizați pe noi sau pe procesatorul nostru de plăți terț să procesăm o plată efectuată cu cardul de credit, precum și alte informații de plată pe care le furnizați în scopul autentificării identității dvs., al validării cardului dvs. de plată și al obținerii autorizației de plată și a altor autorizații necesare pentru tranzacția respectivă. Sunteți de acord cu utilizarea de către noi a oricăror informații furnizate de dvs., inclusiv informații de identificare personală, pentru a efectua verificări antifraudă la discreția noastră exclusivă, iar această autorizație se aplică și utilizării informațiilor de către procesatorul nostru de plăți terț. În efectuarea acestor verificări, noi sau procesatorul nostru de plăți terț putem divulga, iar dvs. ne autorizați pe noi și pe procesatorul nostru de plăți terț să divulgăm informațiile dvs. furnizorilor de servicii de referințe pentru bonitate și prevenirea fraudei, care pot păstra o înregistrare a informațiilor divulgate.  
  3. Distribuitorul nu garantează disponibilitatea imediată sau continuă a unui anumit produs. Dacă nu putem onora o comandă, veți avea dreptul la o rambursare integrală. Aveți responsabilitatea de a verifica comanda la primire. Orice deteriorare a produselor fizice care are loc în timpul expedierii este responsabilitatea curierului, sub rezerva limitărilor tarifare și a altor limitări privind responsabilitatea curierului, dacă acestea există. Curierul nu va trebui să obțină o semnătură la livrare, cu excepția cazului în care specificați altceva la momentul plasării comenzii.
  4. Toate solicitările de retur trebuie efectuate în scris, nu mai târziu de paisprezece (14) zile de la livrarea comenzii de către curier. Dacă achiziția dvs. prezintă defecte, a) vom înlocui produsul defect cu același produs sau cu echivalentul acestuia sau (b) vom rambursa prețul de achiziție, la discreția noastră. Este posibil, dar nu suntem obligați, să acceptăm retururi din alte motive, caz în care vă vom oferi un produs înlocuitor sau un credit, la discreția noastră. Pentru a solicita un retur, trebuie să trimiteți solicitarea la https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. Dacă autorizăm solicitarea dvs. de retur, vi se va furniza un cod de autorizare a returului. Nu vom procesa niciun retur fără un cod de autorizare a returului. Produsele fizice trebuie returnate în ambalajul lor original.
  5. Prețurile afișate pe site-ul Distribuitorului sunt exprimate în dolari americani, nu includ costurile de expediere, impozitele și taxele (inclusiv cele pentru vânzare și TVA, dacă există), asigurările și alte taxe impuse de părți terțe. Toate aceste taxe vor fi reflectate într-un rezumat final al comenzii înainte de acceptarea comenzii.
  6. Pe lângă achizițiile de produse, alte aspecte ale site-ului Distribuitorului vă pot solicita să plătiți o taxă, ale cărei detalii sunt disponibile în diferite zone ale site-ului Distribuitorului și care oferă posibilitatea de a achiziționa produse, caracteristici sau servicii. Sunteți de acord să plătiți toate taxele și impozitele aplicabile suportate de dvs. sau de orice altă persoană care utilizează contul dvs. Putem revizui în orice moment prețurile produselor, serviciilor sau caracteristicilor oferite prin intermediul site-ului Distribuitorului. Dacă nu se specifică altfel, toate referințele valutare sunt exprimate în dolari USD. Toate comisioanele și taxele se achită în conformitate cu termenii de plată valabili în momentul achitării taxei sau impozitului. În cazul în care există un diferend cu privire la plata taxelor pentru produsele sau serviciile furnizate de noi, contul dvs. poate fi închis fără avertisment sau notificare, la discreția noastră. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în orice politică de returnare sau de anulare aplicabilă în mod expres produselor, serviciilor sau caracteristicilor noastre, confirmați și sunteți de acord că orice taxe și alte tarife aplicabile pentru produse, servicii sau caracteristici nu sunt rambursabile integral sau parțial. Sunteți pe deplin responsabil pentru toate costurile aferente contului dvs., inclusiv orice costuri neautorizate.
 3. Parolă. Dacă vă înregistrați, vi se va solicita să furnizați o parolă. Deoarece veți fi responsabil pentru toate activitățile care au loc cu parola dvs., trebuie să păstrați confidențialitatea parolei. Sunteți singurul responsabil de păstrarea confidențialității contului și a parolei dvs. și de restricționarea accesului la computerul dvs. și sunteți de acord să acceptați responsabilitatea pentru toate activitățile care au loc în contul sau pe baza parolei dvs. Dacă suspectați că contul dvs. nu mai este securizat (de exemplu, în cazul pierderii, furtului sau dezvăluirii sau utilizării neautorizate a ID-ului sau a parolei contului dvs.), veți notifica imediat Distribuitorul. Sunteți singurul responsabil de pierderile suferite de dvs., de Distribuitor sau de alte persoane din cauza oricărei utilizări neautorizate a contului dvs.
 4. Modificarea rezidenței în scopuri fiscale.  

  1. În cazul în care (i) vă schimbați rezidența într-o altă jurisdicție sau nu veți mai fi cetățean al țării pe care ați introdus-o în timp ce accesați Site-urile Distribuitorilor și ca urmare a unei astfel de schimbări, nu veți mai fi tratat ca rezident al unei astfel de țări în scopuri fiscale sau (ii) vă schimbați rezidența din altă jurisdicție în Statele Unite sau deveniți cetățean al Statelor Unite și ca urmare a unei astfel de schimbări, veți fi tratat ca rezident al Statelor Unite ale Americii în scopuri fiscale, trebuie să notificați Distribuitorul în termen de treizeci (30) de zile de la această schimbare (prin e-mail va fi suficient), incluzând numele dvs. complet, adresa nouă, data modificării rezidenței, numărul de telefon, adresa de e-mail și dacă sunteți un Utilizator înregistrat, numele de utilizator al contului dvs. de pe Site-ul Distribuitorului.
  2. Confirmați în mod expres că, în cazul în care vă schimbați rezidența în scopuri fiscale, conform descrierii din Secțiunea 12.4 (a) de mai sus, TuneCore sau Believe, după caz, poate atribui Termenii la care sunteți Parte către Believe sau TuneCore, după caz. Ca urmare a unei astfel de cesiuni, nu veți mai avea o relație contractuală cu aceeași Parte cu care ați avut un acord contractual înainte de a vă schimba reședința. De asemenea, confirmați că în ceea ce privește prestarea serviciilor în conformitate cu acești Termeni (inclusiv cu orice Termeni suplimentari, dacă există), Believe se bazează pe anumite servicii furnizate de TuneCore și TuneCore se bazează pe anumite servicii furnizate de Believe. De asemenea, confirmați faptul că TuneCore și Believe sunt entități separate și că (i) TuneCore nu va fi trasă la răspundere pentru nicio acțiune sau omisiune a Believe, indiferent dacă are loc sau nu în timpul relației dvs. contractuale cu TuneCore; și (ii) Believe nu va fi răspunzătoare pentru nicio acțiune sau omisiune din partea TuneCore, indiferent dacă are loc sau nu în timpul relației dvs. contractuale cu TuneCore.   

Relațiile cu agenții de publicitate și alți utilizatori. Corespondența sau relațiile dvs. comerciale cu sau participarea la promoțiile agenților de publicitate și ale altor Utilizatori care se află pe Site-urile Distribuitorilor se realizează exclusiv între dvs. și respectivul agent de publicitate sau Utilizator. Sunteți de acord că Distribuitorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu de orice fel survenit ca urmare a unor astfel de tranzacții sau ca urmare a prezenței acestor agenți de publicitate sau Utilizatori pe Site-urile Distribuitorilor.

Disponibilitatea serviciului. Distribuitorul poate modifica sau întrerupe punerea la dispoziție a oricărui conținut media, comunități online, produse sau servicii disponibile pe Site-urile Distribuitorilor în orice moment și fără notificare prealabilă. Conținutul media, produsele sau serviciile de pe Site-urile Distribuitorilor pot fi neactualizate, iar Distribuitorul nu își asumă niciun angajament pentru actualizarea acestor materiale de pe Site-urile Distribuitorului.

Feedback. Sunteți de acord că orice feedback, analiză, sugestii și comentarii oferite Distribuitorului de către dvs. (denumite colectiv „Feedback”) vor deveni proprietatea Distribuitorului. Având în vedere că Distribuitorul oferă acces gratuit la Site-urile Distribuitorilor sau în cazul Feedbackului oferit folosind funcțiile de pe Site-urile Distribuitorilor pentru care trebuie să plătiți o taxă, ca o contraprestație suplimentară pentru accesul dvs. la astfel de funcții, prin prezentul document cesionați Distribuitorului toate drepturile, titlurile și interesele, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la Feedback. Fără a limita caracterul general al celor menționate anterior, sunteți de acord că Distribuitorul va avea dreptul perpetuu, irevocabil și global de a utiliza, copia, afișa, executa, traduce, modifica, licenția, sublicenția și exploata în alt mod, total sau parțial Feedbackul sau orice derivat al acestuia în orice formă, mod sau prin orice mijloace cunoscute în prezent sau ulterior, fără nicio remunerație, compensație sau credit pentru Utilizator. Dvs. declarați și garantați că aveți dreptul de a cesiona și de a acorda Distribuitorului drepturile oferite în baza acestei Secțiuni 15 și că orice Feedback furnizat de dvs. Distribuitorului nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală al unei părți terțe. Fără a aduce atingere cesiunii de mai sus, Distribuitorul vă acordă o licență neexclusivă, netransferabilă, care nu poate fi sublicențiată, valabilă la nivel mondial, perpetuă și irevocabilă pentru utilizarea Feedbackului în scopuri personale, necomerciale care nu concurează direct sau indirect cu utilizarea de către noi a Feedbackului.

Alte acorduri. Confirmați că, prin furnizarea Serviciilor și a plăților prevăzute în prezentul document, Distribuitorului i se va solicita să încheie anumite acorduri cu diverse părți terțe, inclusiv dar fără a se limita la, furnizori de servicii digitale și/sau procesatori de plăți. Selectarea acestor Magazine de consum se va face exclusiv la discreția Distribuitorului. Sunteți de acord că acești Termeni vor fi supuși oricăror termeni și condiții aplicabile ale acestor acorduri încheiate de Distribuitor cu privire la aceste Magazine de consum. Confirmați în mod expres că anumite Magazine de consum pot, în ceea ce privește înregistrările audiovizuale, să solicite ca înregistrările dvs. audiovizuale să fie puse la dispoziție pe site-urile lor în anumite momente și în anumite formate, în funcție de disponibilitatea acestor materiale în alte locații de pe piață. În măsura în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite, Magazinele de consum individuale pot avea dreptul de a întrerupe disponibilitatea înregistrărilor audiovizuale menționate, din magazinul/magazinele lor. La cererea dvs. scrisă, Distribuitorul vă va furniza detaliile actuale ale acestor cerințe.

Coduri de bare și coduri universale de produse. Distribuitorul vă va furniza coduri de bare gratuite și coduri universale de produse (UPC). Acestea sunt numai pentru uzul dvs. personal și nu pot fi transferate sau revândute. Dacă sunt transferate sau revândute, Distribuitorul vă va taxa cu douăzeci și cinci de dolari (25,00 USD) per cod de bare sau UPC, plus orice profit realizat de dvs. în urma unui astfel de transfer sau revânzări. Distribuitorul poate să deducă astfel de costuri din orice plăți pe care vi le datorează sau să perceapă sumele respective din oricare metodă alternativă de plată pe care o furnizați Distribuitorului (cum ar fi un cont PayPal, un card de credit sau un card de debit pe care le furnizați Distribuitorului).

Încălcarea termenilor și condițiilor; Rezilierea. Sunteți de acord că Distribuitorul poate rezilia orice cont (sau orice parte a acestuia) pe care îl dețineți prin intermediul Site-urilor Distribuitorilor sau poate înceta utilizarea de către dvs. a Site-urilor Distribuitorilor și poate șterge și elimina integral sau parțial contul dvs., în orice moment, din orice motiv (ceea ce include, fără limitare, încălcarea acestor Termeni) sau fără motiv, la discreția Distribuitorului. Sunteți de acord că accesul dvs. la Site-urile Distribuitorilor, la orice cont pe care îl aveți sau la orice parte a acestora poate fi reziliat fără notificare prealabilă și sunteți de acord că Distribuitorul nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice parte terță pentru orice astfel de reziliere. Aceste măsuri reparatorii sunt suplimentare față de orice alte măsuri reparatorii pe care Distribuitorul le poate institui în virtutea legii sau a echității.

Despăgubire; Exonerare de răspundere. Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați de răspundere Distribuitorul și compania mamă, filialele, afiliații sau orice alte companii conexe (inclusiv cele care au în mare parte acționariat comun) și membrii din conducerea companiei, directorii, angajații, agenții și reprezentanții oricăruia dintre aceștia, cu privire la toate revendicările, pierderile, obligațiile, daunele, răspunderile, costurile, debitele și cheltuielile (inclusiv onorariile avocaților) care decurg din (a) utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a Site-urilor Distribuitorului; (b) încălcarea de către dvs. a acestor Termeni; (c) încălcarea de către dvs. a drepturilor oricărei alte persoane sau entități, inclusiv revendicări legate de încălcarea sau violarea de către Conținutul dvs. de utilizator a oricăror drepturi de proprietate intelectuală a părților terțe (d) încălcarea de către dvs. a declarațiilor, garanțiilor și obligațiilor și (e) orice utilizare neautorizată a contului dvs., care nu este cauzată de Distribuitor. Distribuitorul își rezervă dreptul, pe cheltuiala dvs., de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv asupra oricărei probleme pentru care sunteți obligat să ne despăgubiți și sunteți de acord să cooperați cu noi în ceea ce privește apărarea față de aceste pretenții. Sunteți de acord să nu soluționați nicio problemă care dă naștere obligațiilor dvs. de despăgubire, fără acordul scris prealabil din partea Distribuitorului. Distribuitorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă notifica cu privire la orice astfel de revendicare, acțiune sau procedură în momentul în care ia cunoștință de aceasta. 

 1. Declarații de declinare a responsabilității; Absența garanțiilor.

  1. Confirmare. Confirmați în mod expres că, așa cum este utilizat în Secțiunea 20 și Secțiunile 21 și 22 de mai jos, termenul „Distribuitor” include societatea-mamă, filialele, companiile afiliate și alte companii conexe ale Distribuitorului (inclusiv cele care dețin un acționariat comun substanțial) și fiecare dintre membrii din conducerea companiei, directorii, angajații, acționarii, membrii, agenții și subcontractanții acestora.
  2. Absența garanțiilor. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Distribuitorul declină toate garanțiile statutare, exprese sau implicite, aplicabile Site-urilor Distribuitorului și oricărui Conținut al utilizatorului, Conținut al unei părți terțe, bunuri, servicii sau caracteristici vândute sau puse la dispoziția utilizatorilor în alt mod pe Site-urile Distribuitorului, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, titlu și neîncălcare a prevederilor legale. Niciun sfat sau informație, pe cale verbală sau scrisă, obținută de la Distribuitor sau prin intermediul Site-urilor Distribuitorului, nu va crea nicio garanție care nu este indicată în mod expres în prezentul înscris.
  3. Utilizarea site-ului și a Conținutului părților terțe. Distribuitorul nu garantează că Materialele distribuitorului, Conținutul părților terțe, Site-urile Distribuitorilor sau orice alte informații oferite pe sau prin intermediul Site-urilor Distribuitorilor sau al oricăror site-uri de referință vor fi neîntrerupte sau fără erori, viruși sau alte componente dăunătoare, iar Distribuitorul nu garantează că oricare dintre acestea vor fi corectate.
  4. Exactitate. Distribuitorul nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la utilizarea sau rezultatele utilizării Site-urilor Distribuitorilor sau a oricăror site-uri de referință în ceea ce privește corectitudinea, exactitatea, fiabilitatea sau altele.
  5. Daunele aduse computerului dvs. Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea, accesarea, descărcarea sau obținerea în alt mod de informații, materiale sau date prin intermediul Site-urilor Distribuitorilor (inclusiv fluxurile RSS) sau al oricăror site-uri de referință se face pe propria răspundere și la discreția dvs. și că veți fi singurul responsabil pentru orice daune aduse proprietății dvs. (inclusiv sistemului dvs. informatic) sau pierdere a datelor care rezultă din utilizarea sau descărcarea sau alt tip de acces la astfel de materiale sau date.
 2. Limitarea răspunderii și a daunelor.

  1. Limitarea răspunderii. Întotdeauna sub rezerva Secțiunii 22.1, în nicio circumstanță și sub nicio teorie juridică, inclusiv, dar fără a se limita la, neglijență, Distribuitorul sau partenerii săi terți, licențiatorii sau furnizorii nu vor fi răspunzători pentru orice prejudicii speciale, indirecte, incidentale, produse pe cale de consecință sau exemplare (inclusiv, fără limitare, pierderea profiturilor, datelor sau a utilizării sau a costurilor asigurărilor) care decurg din sau au legătură cu acești Termeni sau care rezultă din utilizarea de către dvs. sau incapacitatea de utilizare a Materialelor distribuitorilor și a Conținutului de utilizator de pe Site-urile Distribuitorilor sau orice site-uri de referință sau rezultat din alte interacțiuni cu Distribuitorul, chiar dacă Distribuitorul a fost sfătuit cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de daune.
  2. Limitarea daunelor. Sub rezerva întotdeauna la Secțiunea 22.1, în niciun caz răspunderea totală față de dvs. a Distribuitorului sau a partenerilor săi terți, a licențiatorilor sau furnizorilor acestuia pentru toate daunele, pierderile și cererile de chemare în judecată care decurg din sau au legătură cu acești termeni sau cu utilizarea de către dvs. a Site-urilor Distribuitorilor [fie că este vorba de un contract, prejudiciu (inclusiv neglijență), garanție, sau altceva] nu va depăși suma de o sută de dolari (100 USD) sau jumătate din comisioanele anuale plătite de dvs. Distribuitorului (dacă este cazul) în cele douăsprezece (12) luni imediat anterioare datei la care a apărut o astfel de cerere de despăgubire.
  3. Produse și servicii de la părți terțe. Unii Utilizatori pot utiliza Site-urile Distribuitorilor pentru a comercializa produse și/sau servicii. Limitările de mai sus se vor aplica, de asemenea, în ceea ce privește daunele suportate din cauza oricăror produse sau servicii comercializate, vândute sau furnizate de Utilizatori sau de către părțile terțe, altele decât Distribuitorul și primite de dvs. prin intermediul sau publicate pe Site-urile Distribuitorilor sau pe site-urile părților terțe, inclusiv, dar fără a se limita la, orice site-uri de referință.
 3. Limitări impuse de legea aplicabilă; Baza negocierii.

  1. Limitări impuse de legea aplicabilă. Anumite jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau excluderea sau limitarea anumitor daune. Dacă locuiți într-o astfel de jurisdicție, este posibil ca unele sau toate declinările de răspundere, excluderile sau limitările de mai sus să nu se aplice în cazul dvs. și este posibil să aveți drepturi suplimentare. Limitările sau excluderile garanțiilor, a măsurilor reparatorii sau a răspunderii cuprinse în acești termeni se aplică în măsura maximă în care aceste limitări sau excluderi sunt permise conform legilor din jurisdicția în care vă aflați. Dacă sunteți utilizator din Uniunea Europeană, nicio prevedere din acești termeni nu încearcă să excludă sau să limiteze răspunderea Distribuitorului pentru: (a) fraudă sau declarații frauduloase; (b) deces sau vătămare corporală provocată de neglijență; sau (c) orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată de legea aplicabilă.
  2. Baza negocierii. Confirmați și sunteți de acord că Distribuitorul a oferit produsele și serviciile sale și a încheiat acești termeni în baza clauzelor de renunțare la garanții și de limitare a răspunderii prevăzute în prezentul document, că renunțarea la garanții și limitarea răspunderii prevăzute în prezentul înscris reflectă o alocare rezonabilă și corectă a riscului între dvs. și Distribuitor și că renunțările la garanții și limitările răspunderii prevăzute în prezentul înscris constituie o bază esențială a negocierii dintre dvs. și Distribuitor. Confirmați și sunteți de acord că Distribuitorul nu ar putea să vă pună la dispoziție Site-urile Distribuitorilor într-o manieră rezonabilă din punct de vedere economic, fără aceste limitări.
 4. Respectarea drepturilor de autor.

  1. Reclamații privind încălcarea. TuneCore, Inc. este operatorul site-ului TuneCore. Dacă sunteți deținător al drepturilor de autor sau un agent al acestora și considerați că orice Conținut al utilizatorului sau alt Conținut al unei părți terțe încalcă drepturile dvs. de autor sau drepturile de proprietate intelectuală, puteți trimite o notificare în conformitate cu Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European, cu Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și/sau cu secțiunea 17 U.S.C. 512(c)(3) a Digital Millennium Copyright Act (Legea privind drepturile de autor din SUA, DMCA), după caz, furnizând agentului nostru responsabil de drepturile de autor, următoarele informații în scris:

   1. O semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat;
   2. Identificarea lucrării protejate prin drepturi de autor despre care se afirmă că a fost încălcată sau dacă mai multe lucrări protejate prin drepturi de autor sunt acoperite printr-o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor lucrări sau un link sau URL către toate aceste lucrări;
   3. Locația materialului despre care se pretinde că încalcă drepturile sau că face obiectul unei activități de încălcare a drepturilor pe Site-urile Distribuitorilor și care urmează să fie eliminat sau pentru care trebuie să fie dezactivat accesul, inclusiv linkul sau URL-ul pentru toate aceste materiale de pe Site-urile Distribuitorilor;
   4. Informații suficiente în mod rezonabil pentru a permite Distribuitorului să contacteze partea reclamantă, cum ar fi adresa, numărul de telefon și dacă este disponibilă, o adresă de e-mail la care partea reclamantă poate fi contactată;
   5. O declarație conform căreia partea reclamantă are convingerea de bună-credință că utilizarea materialului în maniera reclamată nu este autorizată de proprietarul dreptului de autor, de reprezentantul său sau de lege; și
   6. O declarație conform căreia informațiile din notificare sunt exacte și, sub sancțiunea falsului în declarații, că partea reclamantă este autorizată să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat.

Responsabilul de drepturile de autor desemnat de Distribuitor („Responsabilul de drepturile de autor”) care primește notificările privind încălcarea pretinsă este:

copyright@tunecore.com

Neincluderea tuturor informațiilor de mai sus, în special a informațiilor specifice despre locul unde poate fi găsit conținutul care încalcă drepturile de autor, va duce la o întârziere în procesarea notificării dvs. și poate avea ca rezultat necesitatea de a repeta o parte sau întregul proces de mai sus.

 1. Notificare și retragere. Dacă primim o notificare adecvată cu privire la o pretinsă încălcare a drepturilor de autor, vom răspunde prompt, eliminând sau dezactivând accesul la materialul despre care se pretinde că încalcă drepturile de autor, conform descrierii de mai jos sau care face obiectul activității de încălcare. De asemenea, vom respecta prevederile corespunzătoare ale DMCA în cazul primirii unei contranotificări, conform descrierii de mai jos.

Putem, la discreția noastră, să refuzăm accesul la Site-urile Distribuitorilor prin dezactivarea și/sau închiderea conturilor Utilizatorilor care sunt autorii încălcării.

 1. Contranotificările privind drepturile de autor. În cazul în care conținutul pe care l-ați publicat pe Site-urile Distribuitorilor a fost eliminat din motive de încălcare a drepturilor de autor sau a proprietății intelectuale și doriți să contestați eliminarea acestuia, procesul de contranotificare, care este guvernat de Secțiunea 512(g) a DMCA, este următorul:

  1. Pentru a depune o contranotificare în atenția noastră, trebuie să furnizați Agentului nostru responsabil de drepturile de autor, la adresa menționată mai sus, o comunicare scrisă care prezintă elementele specificate la Secțiunea 23.4 de mai jos.
  2. Vă rugăm să rețineți că în conformitate cu Secțiunea 512(f) a DMCA orice persoană care, cu bună știință, afirmă în mod eronat că materialul sau activitatea a fost eliminată sau dezactivată din greșeală sau datorită unei identificări greșite, poate fi trasă la răspundere. De asemenea, vă informăm că aplicăm o politică care prevede rezilierea conturilor Utilizatorilor (sau a privilegiilor de acces ale utilizatorilor) care sunt autorii încălcării, în condițiile adecvate. În consecință, dacă nu sunteți sigur dacă anumite materiale încalcă drepturile dvs. de autor sau drepturile de autor ale altor persoane, vă sugerăm să contactați mai întâi un avocat.
 1. Elementele unei contranotificări. Pentru a urgenta capacitatea noastră de a vă procesa contranotificarea, vă rugăm să utilizați următorul format (inclusiv numerele secțiunilor):

  1. Identificați URL-urile specifice pentru (sau alte informații suficiente pentru a ne permite identificarea) materialele pe care Distribuitorul le-a eliminat sau pentru care Distribuitorul a dezactivat accesul.  
  2. Introduceți numele complet, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și dacă sunteți un Utilizator înregistrat, numele de Utilizator al contului dvs. de pe site-ul Distribuitorului.
  3. Furnizați o declarație că sunteți de acord cu jurisdicția din Luxemburg și că veți accepta serviciile de procesare de la persoana care a transmis o notificare către Responsabilul nostru cu drepturile de autor în conformitate cu procesul descris mai sus sau de la un agent al unei astfel de persoane.
  4. Includeți următoarea declarație: „Jur, sub pedeapsa aferentă falsului în declarații, că consider cu bună-credință că materialul a fost eliminat sau dezactivat ca urmare a unei greșeli sau a identificării greșite a materialului care urma să fie eliminat sau dezactivat.”
  5. Semnați notificarea. Dacă trimiteți notificarea prin e-mail, va fi acceptată o semnătură fizică scanată sau o semnătură electronică validă. Trimiteți comunicarea la următoarea adresă: copyright@tunecore.com.

După ce primim contranotificarea dvs., o vom transmite părții care a depus cererea inițială pentru încălcarea drepturilor de autor. Vă rugăm să rețineți că, atunci când transmitem contranotificarea, aceasta include oricare dintre informațiile dvs. de identificare personală prezentate în contranotificare. Prin transmiterea unei contranotificări, sunteți de acord ca aceste Informații de identificare să fie dezvăluite în acest mod. Nu vom transmite contranotificarea niciunei părți în afara reclamantului inițial.

După ce am trimis contranotificarea, reclamantul trebuie să ne notifice în termen de zece (10) zile că a depus o acțiune prin care solicită un ordin judecătoresc care să vă împiedice să vă angajați în activități ilegale legate de materialul de pe Site-urile Distribuitorilor. Dacă primim o astfel de notificare, nu vom putea restabili materialele. Dacă nu primim o astfel de notificare, este posibil, dar nu suntem obligați, să restabilim materialul/materialele care fac obiectul diferendului.

 1. Contranotificare: Dacă locuiți în afara Statelor Unite ale Americii, vă informăm că depunerea unei contranotificări poate conduce la acțiuni în justiție între dvs. și partea reclamantă pentru a determina dreptul de proprietate. Rețineți că pot exista consecințe juridice negative în Luxemburg și/sau în Statele Unite ale Americii dacă faceți o acuzație falsă sau cu rea-credință utilizând acest proces. De asemenea, vă informăm că aplicăm o politică care prevede rezilierea, în circumstanțe adecvate, a privilegiilor de acces pentru Utilizatorii care fac o acuzație falsă sau cu rea-credință cu privire la încălcare sau care fac o acuzație falsă sau cu rea-credință ca răspuns la o notificare privind o astfel de încălcare. Așadar, dacă nu sunteți sigur dacă conținutul pe care l-ați postat pe Site-urile Distribuitorilor este încălcat sau nu sunteți sigur dacă este necesar să transmiteți o contranotificare utilizând aceste proceduri, vă recomandăm insistent să contactați mai întâi un avocat care cunoaște legislația din Luxemburg, Statele Unite ale Americii și a statului New York (dacă este cazul). Dacă doriți totuși să trimiteți o contranotificare, trebuie să urmați procesul stabilit mai sus în secțiunea „Elementele contranotificării”.
 2. Declinarea responsabilității: Nu suntem avocații dvs., iar informațiile pe care le prezentăm aici nu reprezintă consiliere juridică. Prezentăm aceste informații exclusiv în scop informativ.
 1. PREVEDERI DIVERSE.

  1. Notificare. Distribuitorul vă poate furniza notificări, inclusiv cele cu privire la modificările aduse acestor Termeni, prin e-mail, poștă sau postări pe Site-urile Distribuitorilor. Dacă notificarea se face prin e-mail sau prin poștă, aceasta va fi furnizată la adresa de e-mail sau la adresa poștală obișnuită furnizată de dvs. împreună cu informațiile contului dvs. și este responsabilitatea dvs. să actualizați aceste informații ale contului pentru orice modificări. Notificarea către dvs. va fi considerată trimisă la douăzeci și patru de ore după trimiterea unui e-mail, cu excepția cazului în care Distribuitorul este notificat cu privire la faptul că adresa de e-mail nu este valabilă și dacă este trimisă prin poștă, la trei (3) zile după data expedierii prin poștă. Puteți trimite Distribuitorului notificări numai prin poștă la adresa indicată în subsecțiunea (l) de mai jos.
  2. Legislația aplicabilă. Acești Termeni vor fi guvernați de și interpretați în conformitate cu legile din Luxemburg, fără a pune în aplicare principiile normei conflictuale. Pentru evitarea neclarităților, Legea privind tranzacțiile uniformizate cu informații computerizate (Uniform Computer Information Transactions Act) nu se aplică acestor Termeni.
  3. Jurisdicție. Sunteți de acord că orice acțiune în virtutea legii sau a echității care decurge din sau în legătură cu acești Termeni sau cu Site-urile Distribuitorilor va fi deschisă numai în Luxemburg și prin prezenta consimțiți și vă supuneți competenței materiale și teritoriale exclusive a instanței în scopurile litigiilor legate de orice astfel de acțiune. Sunteți de acord că nu veți depune și nu veți participa la o acțiune colectivă împotriva noastră. În orice acțiune sau procedură începută pentru a pune în aplicare orice drept sau obligație în baza prezentului acord, a utilizării de către dvs. a Site-urilor Distribuitorilor sau în legătură cu obiectul prezentului acord, renunțați prin prezenta la orice drept pe care îl aveți în prezent sau îl veți avea ulterior într-un proces cu jurați.
  4. Revendicări. Sunteți de acord că orice temei pentru acționarea în instanță prezentat de dvs. care decurge din sau are legătură cu Site-urile Distribuitorilor trebuie să înceapă în termen de un (1) an de la apariția temeiului. În caz contrar, un astfel de temei pentru acționarea în judecată este blocat permanent. Dacă, din orice motiv, credem, avem motiv să credem, suspectăm sau suntem înștiințați cu privire la orice acțiune, omisiune sau circumstanțe care ar putea (i) să compromită sau să pună în pericol sănătatea, bunăstarea sau siguranța oricărei persoane, (ii) să cauzeze sau să provoace daune persoanelor sau bunurilor (tangibile sau intangibile), (iii) să afecteze în mod negativ, să încalce sau să însușească ilicit drepturile altor persoane, (iv) să hărțuiască sau să interfereze cu orice alt utilizator sau persoană, firmă sau întreprindere, (v) să interfereze sau să eludeze măsurile noastre de securitate sau alte măsuri de protecție aplicabile sistemelor noastre, rețelelor și capacităților de comunicare, (vi) să încalce sau să violeze acești Termeni, sau (vii) să încalce orice lege sau reglementare, avem dreptul, rezervându-ne în mod cumulativ toate celelalte drepturi și căi de atac disponibile pentru noi conform legii, în virtutea echității și în temeiul acestui acord cu dvs., să raportăm și să furnizăm informații oricărei autorități și agenții de aplicare a legii și de reglementare și să întreprindem acțiunile permise de lege. Sunteți de acord că puteți intenta o acțiune numai împotriva unei astfel de Părți (de exemplu, TuneCore sau Believe) cu care aveți sau ați avut o relație contractuală la momentul producerii evenimentului care a generat un astfel de temei.
  5. Renunțare. Se poate renunța la o prevedere a acestor Termeni numai printr-un document scris semnat de către Partea îndreptățită să beneficieze de această prevedere. Omisiunea oricărei Părți de a exercita sau pune în aplicare orice drept sau prevedere a acestor Termeni nu va fi considerată o renunțare la dreptul sau prevederea în cauză.
  6. Separabilitate. Dacă orice prevedere a acestor Termeni va fi ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, respectiva prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror prevederi rămase.
  7. Cesiune. Acești Termeni, precum și orice drepturi și licențe acordate în baza prezentului înscris, nu pot fi transferate sau cesionate de către dvs. Acești Termeni, precum și orice drepturi și licențe acordate în baza prezentului înscris, pot fi transferate sau cesionate de către Distribuitor unui afiliat al Distribuitorului sau oricărei părți terțe, fără restricții. Orice încercare de cesiune care încalcă acești Termeni va fi considerată nulă.
  8. Fără relații. Sunteți de acord că nu există nicio relație de asociere în participațiune, parteneriat, angajare sau reprezentare între dvs. și Distribuitor ca urmare a acestor Termeni sau a utilizării Site-urilor Distribuitorilor. De asemenea, confirmați că prin transmiterea Conținutului utilizatorului sau a altui Conținut al părților terțe nu se creează nicio relație confidențială, fiduciară, implicită contractual sau de altă natură între dvs. și Distribuitor, în afara celor prevăzute în acești Termeni.
  9. Rămânerea în vigoare a unor clauze. Secțiunile 5, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 și 24 (în afară de obligația dvs. de a actualiza informațiile contului), precum și orice alte prevederi ale acestor Termeni care, prin natura lor, ar rămâne în vigoare ulterior rezilierii acestor Termeni, vor rămâne în vigoare ulterior oricărei rezilieri a acestor Termeni sau a contului dvs., indiferent dacă rezilierea se datorează dvs. sau Distribuitorului.
  10. Titluri. Titlurile de referință din prezentul document există doar în scop de facilitare a orientării în text; nu constituie parte a acestor Termeni și nu vor fi considerate ca limitând sau afectând vreuna dintre prevederile prezentului document.
  11. Integralitatea acordului. Acesta este întregul acord încheiat între dumneavoastră și Distribuitor cu privire la obiectul prezentului înscris și înlocuiește toate comunicările, declarațiile, înțelegerile și acordurile anterioare, verbale sau scrise, existente între părți cu privire la obiectul menționat, excluzând orice Acord de prestare a serviciilor pe care l-ați încheiat cu Distribuitorul. Acești Termeni nu vor fi modificați decât în scris, prin semnătura ambelor părți sau printr-o modificare adusă acestor Termeni de către Distribuitor, după cum este prevăzut în Secțiunea 3 de mai sus.

Copyright © 2020 [TuneCore/Believe] Toate drepturile rezervate.