Termeni și Condiții

Ultima actualizare: 11 decembrie 2023

Citiți cu atenție următorii termeni și condiții. Acești termeni și condiții, precum și politica privind drepturile de autor („Politica privind drepturile de autor“), Termenii de utilizare a Platformelor Sociale (dacă este cazul) și politica de confidențialitate („Politica de confidențialitate“) (încorporate în prezentul prin trimiterea la acestea și denumite în mod colectiv „Termenii de utilizare”) guvernează accesul la și utilizarea de către dvs. a site-ului TuneCore.com („Site-ul”), inclusiv utilizarea oricărui conținut, informații, produse și/sau servicii („Serviciile”) de pe acesta.

Acesta este un acord juridic între dvs. și TuneCore, Inc. („Compania”). Compania își rezervă dreptul exclusiv în orice moment de a modifica, întrerupe sau rezilia Site-ul și Serviciile sau de a modifica Termenii de utilizare fără preaviz. Conveniți prin prezentul că orice modificare a acestor Termeni de utilizare nu va fi interpretată ca reflectând sensul oricărei prevederi din orice formulare anterioară din acești Termeni de utilizare. Este responsabilitatea dvs. să verificați în mod periodic acești Termeni de utilizare pentru identificarea eventualelor modificări. Continuând să utilizați sau să accesați Site-ul și/sau Serviciile după ce Compania efectuează sau publică orice astfel de modificare, sunteți de acord să vă asumați un angajament juridic cu caracter obligatoriu cu privire la respectarea Termenilor de utilizare revizuiți. Nu puteți modifica termenii și condițiile care se regăsesc în Termenii de utilizare fără acordul scris expres al Companiei.

ÎNȚELEGEȚI CĂ, PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR OFERITE DE COMPANIE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SAU ÎN LEGĂTURĂ CU CONTUL DVS. TUNECORE, SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI TERMENII DE UTILIZARE. ÎN CAZUL ÎN CARE NU ACCEPTAȚI TERMENII DE UTILIZARE ÎN ÎNTREGIME, NU AVEȚI DREPTUL SĂ ACCESAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI SERVICIILE OFERITE DE COMPANIE.

1. ACORDAREA DE DREPTURI.

(a) Drepturile acordate prin prezentul vor include Vânzarea de Înregistrări (așa cum este definită fiecare mai jos) prin, fără limitare, descărcări digitale permanente, descărcări digitale temporare, streaming interactiv, streaming neinteractiv și servicii cloud. Dvs. și Compania conveniți ca magazinele de internet pentru consumatori („Magazinele pentru consumatori”) (de exemplu, Apple Music, Amazon, Spotify, Deezer, Tidal, etc.) autorizate să exploateze Înregistrările dvs. în baza prezentului trebuie să fie aprobate de dvs.

(b) Făcând clic pe butonul „Sunt de acord”, acordați Companiei în mod irevocabil, la nivel mondial („Teritoriul”) și pe parcursul Duratei (conform definiției din Secțiunea 7 de mai jos), dreptul neexclusiv:

 1. să vândă, să copieze, să reproducă, să comunice publicului, să distribuie și să exploateze în alt mod Înregistrările prin toate mijloacele și metodele (cunoscute în prezent sau existente în viitor) („Vânzare”) în oricare și toate Magazinele de consum care sunt acum operaționale sau disponibile în viitor;
 2. să colecteze toate veniturile care derivă din acestea; și
 3. să utilizeze numele, fotografiile și înfățișările, imaginile ilustrațiilor, informațiile biografice și alte informații furnizate de dvs. sau de artiștii ale căror performanțe sunt încorporate în Înregistrări în legătură cu Înregistrările și activitatea generală a Companiei.
 4. să autorizeze crearea, utilizarea și exploatarea Conținutului generat de utilizatori (așa cum este definit la Secțiunea 11 de mai jos) prin oricare și toate Magazinele de consum.

(c) Conveniți să nu utilizați Site-ul sau Serviciile pentru a transmite, a ruta, a furniza conexiuni sau a stoca orice material care încalcă lucrările protejate prin drepturi de autor sau care încalcă ori promovează în alt mod încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale oricărui terț. Confirmați și conveniți că Compania poate dezactiva accesul la și/sau închide contul dvs. și/sau elimina sau dezactiva accesul la orice Înregistrări sau orice materiale asociate pe care le furnizați Companiei în cazul în care Compania primește orice reclamație care, dacă este adevărată, ar constitui o încălcare a declarațiilor și garanțiilor dvs. în baza prezentului. Vă rugăm să consultați Politica privind drepturile de autor pentru mai multe informații.

(d) Sunteți de acord să nu vă angajați în (sau să nu permiteți, să încurajați, să implicați, să nu păstrați sau să nu angajați terți să participe la) activități care, la discreția exclusivă a Companiei, constituie o Manipulare a streamingului.

 1. „Manipularea streamingului” înseamnă orice activitate și/sau metodă care implică crearea artificială, prin mijloace umane sau non-umane, a redărilor online sau offline în cadrul serviciilor de streaming audio și/sau audiovizual, unde aceste redări nu reprezintă ascultările și/sau vizualizările reale ale utilizatorului final, inițiate de consumatori reali și care au loc în țara raportoare. Manipularea streamingului poate implica sau include, dar fără a se limita la, creșterea, generarea sau manipularea numărului de redări, a vânzărilor, a numărului de urmăriri, a activității de implicare sau a altor parametri cheie utilizați de Servicii și/sau de orice Magazin de consum, prin utilizarea (A) roboților de internet, a scripturilor, a virușilor, a viermilor sau a oricăror alte coduri informatice, fișiere, programe sau procese automate; și/sau (B) ferme de clicuri, ferme de troli, conturi neautentice, informații despre conturi partajate sau rețele virtuale private. Manipularea streamingului poate fi rezultatul activităților desfășurate cu privire la Înregistrări individuale sau grupuri de Înregistrări, pentru a îmbunătăți artificial poziționarea în clasament, a crește cota de piață, a crește redevențele sau alte plăți sau în alte scopuri frauduloase sau necinstite.
 2. Trebuie să știți că Manipularea streamingului poate fi rezultatul acțiunilor unui terț, cum ar fi o companie de promovare sau marketing, o casă de discuri sau distribuitor de muzică, care acționează în numele unui artist sau în nume propriu. Vă încurajăm să investigați și să verificați orice companii sau persoane fizice pe care le implicați, păstrați sau angajați pentru a vă promova sau comercializa muzica, deoarece puteți fi răspunzător de Manipularea streamingului realizat de un terț în numele dvs. Pentru evitarea incertitudinilor, orice Manipulare a streamingului efectuată de un terț în numele dvs. sau care are legătură cu Înregistrările dvs. reprezintă o încălcare a acestor Termeni de utilizare.
 3. Factorii utilizați pentru a determina dacă un anumit consum sau o activitate de marketing reprezintă o Manipulare a streamingului vor varia în funcție de circumstanțele specifice ale fiecărui caz, iar exemplele și descrierile Manipulării streamingului indicate în prezentul nu sunt destinate a fi exhaustive.
 4. Anumite Magazine de consum care utilizează Înregistrările dvs. pot avea, de asemenea, politici legate de activități frauduloase și suspectate a fi frauduloase și sunteți de acord că este responsabilitatea dvs. să luați cunoștință de și să respectați aceste politici, iar aceste politici vor fi obligatorii pentru dvs. în temeiul prezentului.

(e) În cazul în care Compania are, la discreția sa de bună-credință, motiv de a suspecta că Înregistrările sau contul dvs. au fost supuse, implicate în sau au generat venit din: încălcarea Termenilor de utilizare; fraudă; încălcarea drepturilor de autor, marcă comercială, dreptul la publicitate sau orice alt drept de proprietate intelectuală; nerespectarea oricărei cerințe privind licența acordată de o parte terță; sau din Manipularea streamingului (denumite colectiv „Conduită necorespunzătoare”), Compania își rezervă dreptul de (i) a întrerupe achitarea veniturilor, inclusiv a oricărui venit net sau a altor plăți în contul dvs., (ii) a vă va bloca posibilitatea de a retrage fonduri din acesta până la rezolvarea activităților suspecte, în mod satisfăcător pentru Companie, iar Compania decide la discreția sa bazată pe bună-credință că aceste fonduri nu pot fi atribuite Conduitei necorespunzătoare și (iii) a elimina oricare sau toate Înregistrările din unul sau toate Magazinele de consum. De asemenea, sunteți de acord că orice venituri existente în prezent în contul dvs. și/sau orice câștiguri anterioare care sunt atribuite Conduitei necorespunzătoare vor fi confiscate și/sau returnate de dvs. (în funcție de caz) în cazul în care Compania stabilește, la discreția sa de bună-credință, că contul sau Înregistrările dvs. au fost supuse, implicate sau au generat venit în urma unei Conduite necorespunzătoare.

(f) De asemenea, sunteți de acord cu următoarele:

 1. Sunteți de acord să furnizați Companiei orice informații solicitate în mod rezonabil de Companie ca parte a investigației sale cu privire la Conduita necorespunzătoare.
 2. Sunteți de acord că, dacă un Magazin de consum anunță Compania că oricare dintre Înregistrările dvs. a generat venituri, redări sau streaming ca urmare a unei Conduite necorespunzătoare, respectiva notificare va servi drept dovadă suficientă pentru ca Compania să stabilească, la discreția sa și cu bună credință că astfel de venituri și ascultări sunt rezultatul unei Conduite necorespunzătoare.
 3. După ce Compania stabilește că Înregistrările sau contul dvs. au fost supuse, implicate în sau au generat venituri ca urmare a unei Conduite necorespunzătoare, sunteți de acord că toate veniturile din contul dvs. care au fost blocate de Companie vor fi pierdute, indiferent dacă au fost generate din orice Înregistrări sau Magazin de consum specific.
 4. Sunteți de acord că stabilirea cu bună-credință de către Companie a Conduitei necorespunzătoare se poate baza pe streaming sau pe o altă activitate care este aceeași sau similară cu cea din cazurile în care Compania a stabilit anterior o Conduită necorespunzătoare.
 5. Plata veniturilor către dvs. de către Companie nu constituie recunoașterea de către Companie a faptului că aceste venituri nu au fost rezultatul unei Conduite necorespunzătoare.
 6. Compania nu are nicio obligație de a investiga Conduita necorespunzătoare, cu excepția cazului și până când aceasta nu blochează veniturile din contul dvs.
 7. În cazul în care Compania stabilește că veniturile generate în contul dvs. sunt rezultatul unei Conduite necorespunzătoare, iar aceste venituri v-au fost deja plătite, sunteți de acord să returnați aceste venituri Companiei (sau Compania poate, la discreția sa absolută, deduce sumele respective din soldul actual al contului dvs. sau din eventuale venituri viitoare, care v-ar fi plătibile altfel în temeiul prezentului).
 8. Compania va avea dreptul să rețină și/sau să redistribuie către terți orice fonduri (sau echivalentul monetar al acestora), despre care TuneCore stabilește la discreția sa de bună-credință că pot fi atribuite Conduitei necorespunzătoare.
 9. Sunteți de acord că nu veți avea dreptul la rambursarea oricăror taxe plătite de dvs. Companiei în cazul în care Compania dezactivează accesul la contul dvs., la Înregistrările dvs. și/sau la orice alte materiale pe care le furnizați Companiei sau la orice venituri pierdute de dvs., astfel cum se prevede la teza anterioară.
 10. În măsura în care Compania, la discreția sa și cu bună-credință, stabilește că orice Conduită necorespunzătoare a fost cauzată de acțiunile sau omisiunile dvs. sau ale afiliaților dvs. sau de orice terț care acționează în numele dvs. sau la indicația dvs., orice costuri suportate de Companie (inclusiv taxe și cheltuieli de judecată) în legătură cu acestea pot fi deduse, în plus față de alte măsuri reparatorii, de către Companie din orice sumă de bani care vă revine.
 11. În eventualitatea în care oricare Magazin de consum vă taxează dvs. sau Companiei un comision sau o penalizare monetară drept urmare a unei Conduite necorespunzătoare identificate cu privire la contul și/sau Înregistrările dvs., sunteți de acord că Compania, la propria sa discreție, va avea dreptul de a deduce costurile aferente acestui comision sau acestei penalizări (precum și orice eventuale cheltuieli sau taxe de judecată asociate, suportate de Companie în acest context) din soldul disponibil în contul dvs. sau din Venitul net care ar trebui să vă revină în caz contrar și/sau de a încasa aceste sume folosind orice altă metodă de plată pe care o furnizați Companiei (cum ar fi contul PayPal, un card de credit sau de debit) (fiecare fiind numită „Metodă de plată”).
 12. În cazul în care, conform raționamentului profesional rezonabil al Companiei, aceasta alege să angajeze un avocat pentru a analiza o posibilă Conduită necorespunzătoare sau pentru a revizui și/sau a răspunde oricărei acuzații a unei părți terțe de Conduită necorespunzătoare din partea dvs. sau asociată cu Înregistrările sau contul dvs., Compania, la propria sa discreție, va avea dreptul de a deduce din contul dvs. sau de a încasa din altă metodă de plată costul unui astfel de angajament, dar în valoare de cel puțin trei sute de dolari (300 USD), pentru a compensa costurile asociate cheltuielilor și taxelor de judecată.

(g) Compania va avea dreptul, dar nu și obligația, de a revizui și/sau a monitoriza orice activitate și conținut încărcat de dvs. Compania poate investiga orice plângeri sau orice încălcare raportată a politicilor sale și poate lua toate măsurile pe care le consideră adecvate. Astfel de acțiuni pot include, dar nu se limitează la, emiterea de avertismente, suspendarea sau încetarea serviciului, refuzarea accesului și/sau eliminarea oricăror materiale pe care le-ați încărcat. Sunteți de acord că, Compania își rezervă dreptul și că vă poate închide contul la propria sa discreție, din orice motiv și în orice moment, inclusiv dacă, la discreția sa și cu bună-credință, se consideră că sunteți implicat într-o Conduită necorespunzătoare.

(h) În cazul în care alegeți să distribuiți Înregistrările dvs. prin intermediul Platformelor Sociale (așa cum este definit mai jos), Termenii de utilizare a Platformelor Sociale vi se vor aplica. Vă rugăm să consultați Termenii de utilizare ai Platformelor Sociale pentru informații suplimentare. Expresia „Platforme Sociale” așa cum este utilizată în prezentul înseamnă (I) Meta și orice proprietăți Meta, adică Facebook, Messenger (inclusiv așa cum sunt integrate (parțial sau total) cu alte servicii de mesagerie Meta decât WhatsApp), Instagram, Portal și Oculus, și toate proprietățile deținute și/sau operate de Meta Platforms, Inc. sau afiliații săi, care sunt integrate cu cele de mai sus (de exemplu, Lasso, IGTV, SparkAR, MicDrop, Gaming), inclusiv în fiecare caz toate caracteristicile și funcționalitățile aferente (inclusiv funcționalitatea de live streaming) și toate playerele, paginile, instrumentele și API-urile, în fiecare caz, deținute și controlate de Meta sau afiliații săi, și inclusiv, în fiecare caz, versiunile ulterioare și derivate („Platformele Meta”), (II) TikTok, (III) CapCut și/sau (IV) YouTube, inclusiv toate site-urile oglindă și/sau derivate și toate versiunile substitutive, ulterioare și/sau internaționale ale acestora („Platformele YouTube”), inclusiv, dar fără a se limita la, YouTube Music, playerul video YouTube și site-urile, aplicațiile YouTube (de ex., aplicația principală YouTube, aplicația YouTube Music), API-urile, încorporările, produsele și serviciile și oricare din cele de mai sus care sunt puse la dispoziție pentru sindicalizare precum și serviciul TuneCore de monetizare și încasare a veniturilor din înregistrările audio YouTube („Monetizarea YouTube”).

2. ÎNREGISTRĂRI.

Termenul „Înregistrări” va fi definit ca înregistrări audio și înregistrări audiovizuale pe care le transmiteți Companiei în orice moment. Compania, la latitudinea sa exclusivă, își rezervă dreptul de a respinge orice materiale (inclusiv, fără limitare, Înregistrările, imaginile și/sau ilustrațiile) pe care le trimiteți. Sunteți de acord să transmiteți toate Înregistrările, imaginile și ilustrațiile pe cheltuiala dvs. exclusivă, în formatul(ele) solicitate de Companie sau de Magazinele de consum. Descrierile tehnice ale acestui(or) format(e) vă vor fi furnizate la cerere, cu condiția că, Compania își rezervă dreptul de a converti fișierele audio ale Înregistrărilor după cum este necesar pentru a respecta cerințele privind formatul și/sau dimensiunea fișierelor din toate Magazinele de consum. În plus, Compania va avea dreptul de a corecta erorile metadatelor pentru a îndeplini cerințele Magazinului de consum. Compania se angajează să furnizeze Înregistrările dvs. către Magazinele de consum cât mai rapid posibil, cu intervale de timp de câteva ore până la câteva zile sau câteva săptămâni, pentru ca Magazinele de consum să preia și să pună la dispoziția clienților Înregistrările dvs. Se vor depune eforturi rezonabile pentru a vă oferi drepturi de aprobare cu privire la o astfel de ilustrație, dar în cazul în care vă opuneți unei astfel de ilustrații, singura măsură reparatorie va fi (a) să furnizați o ilustrație înlocuitoare, corespunzătoare și b) să solicitați întreruperea prospectivă a furnizării materialelor dvs. în acest fel. În niciun caz Compania nu va fi răspunzătoare față de dvs. cu privire la calitatea, cantitatea sau alte aspecte ale creării și livrării acestor discuri la cerere.

3. PLĂȚI.

(a) Compania vă va plăti sută la sută (100%) din venitul net [conform definiției din Secțiunea 3(b) de mai jos]. Venitul net va fi achitat în contul dvs. TuneCore în timp util după primirea de către Companie a acestuia. După ce plata a fost creditată în contul dvs., o veți putea retrage total sau parțial, la discreția dvs. Dvs. veți fi responsabil pentru orice comisioane bancare sau alte taxe aferente retragerilor respective.

(b) „Venit net” va fi definit drept încasările efective ale Companiei de la Magazinele de consum, mai puțin (i) orice impozite, taxe sau alte costuri legate de vânzarea Înregistrărilor dvs. și/sau efectuarea plăților către dvs. și (ii) orice venituri plătite unui Colaborator Split prin intermediul funcției „TuneCore Splits”, astfel cum este prevăzut mai jos, dacă se aplică. Orice obiecție referitoare la orice declarație contabilă sau orice acțiune în instanță care decurge din acestea trebuie înaintată (și orice acțiune în instanță trebuie inițiată) nu mai târziu de un (1) an de la data la care situația vă este prezentată. Fiecare declarație va produce efecte definitive în raport cu dvs. la sfârșitul acestei perioade de un (1) an, iar prin prezenta renunțați la orice termen de prescripție mai lung care ar putea fi permis de lege. Nu vă revine dreptul de a inspecta sau audita evidențele sau registrele contabile ale Companiei și nici ale oricărui Magazin de consum.

(c) În măsura în care datorați orice sume Companiei ca urmare a Termenilor de utilizare sau în alt mod, Compania va avea dreptul de a deduce integral sau parțial aceste sume din orice Venit net care ar trebui să vă revină.

(d) Venitul net postat în contul dvs. TuneCore va fi cumulat într-un cont bancar cu dobândă, împreună cu venitul net al altor clienți TuneCore, până când retrageți aceste fonduri. Sunteți de acord că nu veți primi dobânzi sau alte câștiguri din venitul net pe care Compania îl gestionează ca reprezentant al dvs. și pe care îl plasează într-un astfel de cont comun. În schimbul utilizării de către dvs. a Serviciilor, transferați și cesionați în mod irevocabil către Companie orice drept de proprietate pe care îl aveți asupra oricărei dobânzi care se poate acumula din venitul net păstrat într-un astfel de cont comun. Pe lângă sau în loc să câștige dobândă pentru un astfel de cont comun, Compania poate primi o reducere a taxelor sau a cheltuielilor percepute pentru serviciile bancare de către băncile care dețin venitul dvs. net.

(e) În legătură cu decizia dvs. de a utiliza media playerul de streaming TuneCore, aplicația iPhone sau alte așa-numite widgeturi sau aplicații („Playere de streaming”) ca platforme pentru utilizatorii care doresc să facă streaming cu Înregistrările dvs., renunțați prin prezenta la orice drept la redevențele pentru artiștii digitali, redevențele de performanță sau la orice alte taxe sau redevențe, statutare sau de alt tip, pe care Compania ar putea fi obligată să vi le plătească dvs. sau unui terț în legătură cu o astfel utilizare a acestor Playere de streaming. Pentru a evita orice neclaritate, în măsura în care utilizați un Player de streaming pe site-ul dvs. sau autorizați utilizarea acestuia pe orice alt site web de pe internet, confirmați și sunteți de acord că, Compania nu este responsabilă să efectueze plăți către terți în legătură cu Înregistrările și compozițiile muzicale aferente pe care le dețineți și/sau le controlați.

(f) În măsura în care alegeți să utilizați anumite Înregistrări din catalogul dvs. TuneCore pentru a le distribui gratuit către orice parte (prin intermediul unui Player de streaming, direct prin intermediul site-ului dvs. sau în alt mod), sunteți de acord că veți fi singurul responsabil pentru oricare dintre obligațiile de plată față de terți menționate mai sus, care rezultă din aceste furnizări. Fără a limita cele de mai sus, sunteți de acord în mod expres fie să renunțați la redevențele de publicare a muzicii (dacă dețineți sau controlați astfel de drepturi), fie să plătiți orice redevențe necesare datorate producătorilor muzicali terți, ca urmare a acestei distribuiri gratuite.

(e) Proprietarii de conturi TuneCore eligibili pot direcționa o parte din veniturile lor către alte conturi TuneCore eligibile (denumite în continuare „Colaborator(i) Split”) folosind funcția „TuneCore Splits”, după cum este prevăzut în prezentul. Pentru a crea o plată divizată pentru o Înregistrare, va trebui să (i) distribuiți Înregistrarea folosind un plan „Rising Artist”, „Breakout Artist” sau „Professional” (Înregistrările distribuite în cadrul unui plan New Artist nu sunt eligibile pentru plăți divizate); și (ii) să furnizați Companiei adresa de e-mail asociată contului fiecărui Colaborator Split și procentul de venituri pe care îl va primi fiecare Colaborator Split. Pentru a primi o plată divizată în calitate de Colaborator Split, trebuie să aveți un cont TuneCore valid folosind un plan de Rising Artist, Breakout Artist sau Professional sau un plan New artist cu programul de completare „TuneCore Splits Collaborator". Odată ce a fost creată o divizare, pentru a-și primi partea din venituri, fiecare Colaborator Split trebuie să confirme detaliile divizării veniturilor sale. În cazul în care o divizare de venituri este direcționată către un cont TuneCore sau către o adresă de e-mail neeligibil(ă), nu este confirmată de un Colaborator Split sau nu este validă în alt mod, partea din venituri atribuită respectivului beneficiar al plății va continua să fie plătită proprietarului contului TuneCore care a creat divizarea.

(f) Este posibil ca vânzările prin intermediul anumitor Magazine de consum, servicii și/sau alte surse de venit să nu fie eligibile pentru plăți divizate. Astfel de surse de venit neeligibile pot include venituri obținute din (i) exploatarea drepturilor asupra compozițiilor muzicale subiacente încorporate în Înregistrări; (ii) exploatarea Înregistrărilor pe Platforme Meta; (iii) Monetizarea YouTube a Înregistrărilor și (iv) plățile directe ale artiștilor Tidal.

(g) Proprietarii conturilor TuneCore sunt singurii responsabili pentru toate cheltuielile, onorariile, taxele, impozitele și impunerile care trebuie plătite în legătură cu Vânzările de Înregistrări prin intermediul contului lor TuneCore, inclusiv orice parte(părți) din veniturile respective care pot fi plătite unui Colaborator Split.

4. OBLIGAȚIILE FAȚĂ DE TERȚI.

a) Veți fi unica parte responsabilă pentru obținerea și plata livrării de fonograme digitale, interpretări publice, mecanice și alte licențe (după caz) impuse de proprietarii drepturilor de autor pentru compoziția muzicală sau de reprezentanții acestora în legătură cu exploatarea de către Companie a drepturilor din prezenta, precum și a redevențelor datorate artiștilor, producătorilor sau altor persoane care au desfășurat o activitate pentru realizarea Înregistrărilor și a tuturor plăților care pot fi impuse în temeiul acordurilor de negociere colectivă sau în temeiul oricăror regimuri statutare.

(b) Pentru Vânzări prin descărcări digitale în Statele Unite, plata dvs. include, de obicei, redevența mecanică a compoziției subiacente. În aceste cazuri, plata dvs. include o secțiune de publicare care acoperă atât redevențele pentru performanța publică, cât și pentru cea mecanică. Dacă nu dețineți și nu controlați compozițiile care se află la baza înregistrărilor audio, este obligația dvs. să plătiți aceste redevențe de publicare persoanei sau entității care le deține sau controlează. În afara Statelor Unite, Compania solicită în mod obișnuit Magazinelor de consum să obțină și să plătească licențele de publicare a muzicii (iar aceste taxe de licență pot fi deduse sau nu de Magazinul de consum în cauză din încasările datorate Companiei). Dacă un Magazin de consum din afara Statelor Unite nu este de acord să obțină și să plătească licențele de publicare a muzicii, Compania va avea dreptul, la discreția sa exclusivă, fie (i) să refuze să licențieze un astfel de Magazin de consum, fie (ii) să își asume responsabilitatea pentru ștergerea și plata licențelor de publicare a muzicii necesare în legătură cu vânzările din Magazinul de consum, Compania având dreptul să deducă aceste taxe de licență din încasările care vă revin prin prezenta. În măsura în care Compania este obligată sau alege, la propria sa discreție, să plătească oricare dintre sumele de mai sus, aceste plăți vor fi deduse din orice sume care vă revin în alt mod prin prezenta.

(c) În măsura în care Compania vă permite să selectați anumite Înregistrări din catalogul dvs. TuneCore pentru a le distribui gratuit fanilor sau direct prin intermediul site-ului dvs., sunteți de acord că veți fi singurul responsabil pentru oricare dintre obligațiile de plată față de terți menționate mai sus, care rezultă din aceste furnizări.

5. GARANȚII; DECLARAȚII; DESPĂGUBIRI.

(a) Declarați și garantați că: (i) aveți cel puțin optsprezece (18) ani și aveți dreptul deplin, puterea și autoritatea de a încheia prezentul acord și de a acorda Companiei toate drepturile specificate în prezentul; (ii) toate Înregistrările, inclusiv, fără limitare, orice material demonstrativ al terților inclus în acestea, ilustrații, metadate, materiale audiovizuale, imagini și orice alte materiale furnizate de dvs. către Companie sau în legătură cu Înregistrările sunt deținute sau controlate de dvs. și utilizarea acestora conform descrierii sau prevederilor din prezentul și/sau de pe site-urile și/sau site-urile Magazinelor de consum nu vor încălca drepturile de autor, drepturile de marcă comercială, drepturile de publicitate, drepturi morale sau alte drepturi ale oricărei persoane sau entități, conform legilor din orice jurisdicție și (iii) Compania va avea dreptul de a exploata aceste informații în orice mod în temeiul prezentului, fără eventuale pretenții împotriva sa și fără nicio obligație de a efectua orice plată de orice natură către orice altă persoană sau entitate, cu excepția sumelor care vă sunt plătibile în temeiul prezentului.

(b) Veți apăra și despăgubi Compania și oricare dintre afiliații acesteia (inclusiv orice directori, membri, cadre de conducere, angajați și alți reprezentanți) și îi veți exonera de orice pretenții ale unor terți sau cheltuieli și pierderi care rezultă din încălcare sau o pretenție care, dacă este reală, ar constitui o încălcare a declarațiilor și garanțiilor menționate mai sus sau a oricăruia dintre acordurile incluse în acești Termeni de utilizare, inclusiv onorariile și cheltuielile rezonabile ale avocaților.

(c) Compania vă va transmite o notificare promptă cu privire la orice pretenție care face obiectul obligației de despăgubire amintite mai sus, iar dvs. veți apăra Compania pe cheltuiala dvs. cu asistența oferită de un consilier juridic aprobat de Companie, fără ca această aprobare să fie refuzată în mod nejustificat. În eventualitatea în care nu dețineți un consilier juridic aprobat, Compania poate, dacă alege acest lucru, să se apere pe costul și cheltuiala dvs., iar dvs. sunteți de acord că, Compania poate solicita participarea dvs. la apărarea respectivă în calitate de terț sau în alt mod și renunțați prin prezentul la orice obiecție sau pretenție de despăgubire în acest sens. În cazul în care se înaintează o pretenție, Compania va avea dreptul, la discreția sa absoluta, să elimine sau să dezactiveze accesul la Înregistrări și/sau la orice materiale asociate care fac obiectul unei astfel de pretenții și/sau să rețină plata oricăror sume datorate în temeiul prezentului, la o valoare rezonabilă în raport cu pretenția și posibilele cheltuieli. Orice soluționare a oricărei pretenții se va supune aprobării scrise prealabile a Companiei.

(d) COMPANIA NU DĂ ALTE DECLARAȚII SAU GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, LEGALE SAU DE ALTĂ NATURĂ, ÎN AFARĂ DE CELE PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES ÎN TERMENII DE UTILIZARE..

6. TTAXE DE ABONAMENT.

Drept contraprestație pentru serviciile prestate în temeiul prezentului, este necesar ca, pentru toate Înregistrările transmise de dvs. și distribuite de Companie către Magazinele de consum, să achiziționați un abonament recurent contra cost prin intermediul unei Metode de plată. Aceste taxe acoperă cheltuielile administrative, serviciile de distribuție și de sprijin pentru artiști ale Companiei și întreținerea manuală continuă a Înregistrărilor dvs. la Magazinele de consum pentru a îndeplini cerințele și specificațiile lor tehnice, iar efectuarea acestor lucrări de către Companie reprezintă partea principală și indivizibilă a Serviciilor. Aceste onorarii pot fi modificate la anumite intervale de timp de către Companie, fără a vă transmite o notificare. Sunteți de acord în mod expres că subscrisa Companie este autorizată să deducă taxele de abonament recurente, orice taxe aplicabile și/sau alte cheltuieli pe care le puteți întâmpina în legătură cu utilizarea Serviciilor direct din contul dvs. TuneCore sau să perceapă aceste taxe folosind orice Metodă de plată pe care ați comunicat-o Companiei. Dvs. sunteți singura parte responsabilă pentru toate cheltuielile, onorariile, impozitele, taxele și impunerile care decurg din orice utilizare a contului dvs. TuneCore de către dvs. sau de către oricine altcineva care vă utilizează contul și/sau ca urmare a oricărei porțiuni de venit care vă poate fi plătită dvs. de către un Colaborator Split, dacă este cazul. Dacă notificați în scris Compania că vă anulați abonamentul pentru una sau mai multe Înregistrări, nu vor mai fi percepute taxe de abonare în contul dvs. TuneCore sau din Metoda de plată pentru Înregistrările respective, iar toate Înregistrările anulate vor fi eliminate din Magazinele de consum corespunzătoare. Nu veți avea dreptul la rambursarea eventualelor taxe plătite în avans aferente Înregistrărilor anulate. În cazul în care, din orice motiv, nu efectuați o plată sau o plată este anulată în temeiul prezentului înscris prin Metoda de plată sau orice altă metodă după ce dvs. vă exprimați acordul cu acești Termeni de utilizare, Compania va avea dreptul de a recupera, la discreția sa absolută, taxa de abonament prin orice mijloace necesare, incluzând dreptul de a menține contul dvs. activ și de a încasa orice redevențe rezultate până la momentul în care Taxa de abonament este recuperată integral. Este responsabilitatea dvs. să înștiințați Compania dacă Metoda de plată s-a modificat efectuând modificările corespunzătoare din setările contului dvs. TuneCore. Dacă nu puneți la dispoziție o Metodă de plată validă, serviciul dvs. poate fi deconectat sau întrerupt la discreția absolută a Companiei.

7. DURATĂ.

Termenii de utilizare se vor aplica pe întreaga perioadă în care utilizați Site-ul sau Serviciile.

8. CONFIDENȚIALITATE

Confirmați și conveniți că, în cursul negocierii și al tranzacțiilor comerciale cu Compania, puteți lua cunoștință de anumite informații confidențiale legate de activitatea comercială și practicile comerciale ale Companiei. Cu excepția cazului în care astfel de informații sunt disponibile în general unor terți sau sunt solicitate pentru a fi divulgate prin lege, sunteți de acord să păstrați aceste informații confidențiale. Prin prezenta, sunteți de acord în mod expres cu faptul că, Compania va avea dreptul de a furniza informații cu privire la Vânzările Înregistrărilor dvs. către terți, de a agrega aceste informații în grafice și alte materiale informative comparative și de a le disemina în orice mod.

9. ALTE ACORDURI.

(a) Confirmați faptul că, în furnizarea Serviciilor și a plăților prevăzute în prezentul, Companiei i se va solicita să încheie anumite acorduri cu diverse Magazine de consum. Selectarea acestor Magazine de consum se va face la discreția exclusivă a Companiei. Sunteți de acord că Termenii de utilizare vor fi supuși oricăror termeni și condiții aplicabile ale unor astfel de acorduri pe care Compania le încheie cu privire la aceste Magazine de consum. Confirmați în mod expres că anumite Magazine de consum pot, în ceea ce privește înregistrările audiovizuale, să solicite ca înregistrările dvs. audiovizuale să fie puse la dispoziție pe site-urile lor în anumite momente și în anumite formate, în funcție de disponibilitatea acestor materiale în alte locații de pe piață. În măsura în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite, Magazinele de consum individuale pot avea dreptul de a întrerupe disponibilitatea înregistrărilor audiovizuale menționate, din magazinele lor. La cererea dvs. scrisă, Compania vă va furniza detaliile actuale ale acestor cerințe.

(b) În orice moment în timpul Duratei, Magazinele de consum individuale pot efectua modificări la platforma lor, inclusiv, dar fără a se limita la, adăugarea sau eliminarea unor servicii sau produse specifice, dezvoltarea și testarea beta de produse noi, desfășurarea de promoții și crearea de calcule de redevențe alternative și/sau structuri de prețuri (denumite în continuare individual și împreună „Dezvoltarea de magazine noi”). Prin încheierea acestui acord, înțelegeți că, ca parte a Serviciilor, în legătură cu orice Magazine de consum pe care le selectați și către care aprobați distribuirea, puteți fi automat înscris în astfel de Dezvoltări de magazine noi efectuate de astfel de Magazine de consum pe parcursul Duratei. În acest caz, unica dvs. cale de a renunța la astfel de Dezvoltări de magazine noi va fi (i) să renunțați la Dezvoltarea de magazine noi specifice (dacă acest lucru va fi permis de Companie și/sau Magazinul de consum aplicabil, la alegerea fiecăruia); (ii) să renunțați la distribuirea către astfel de Magazine de consum în totalitate; sau (iii) să încetați acest acord.

10. CODURI DE BARE ȘI CODURI UNIVERSALE DE PRODUSE.

Company will provide you with free bar codes and universal product codes (“UPCs”). These are for your use only and may not be transferred or resold. If transferred or resold, Company will charge you Twenty-Five Dollars ($25.00) per bar code or UPC, plus any revenue made by you from such transfer or resale. Company may deduct such charges from any Net Income owed to you by Company or charge such amounts to any Payment Method you provide to Company.

11. CONȚINUT GENERAT DE UTILIZATORI

Sunteți de acord că Compania va deține dreptul de a autoriza crearea, utilizarea și exploatarea Conținutului generat de utilizatori care încorporează Înregistrările, operele dvs. de artă și alte materiale furnizate de dvs. în legătură cu Înregistrările, așa cum este permis și activat de caracteristicile Magazinelor de consum aplicabile către care optați să distribuiți Înregistrările dvs. Așa cum este utilizată în prezentul, expresia „Conținut generat de utilizatori” înseamnă lucrările derivate care încorporează Înregistrările, operele dvs. de artă (inclusiv opere de artă single și pe bază de album) și alte materiale furnizate de dvs. în legătură cu Înregistrările care sunt create de terțe părți (cum ar fi utilizatorii Magazinelor de consum) și distribuite și exploatate prin Magazinele de consum. Conținutul generat de utilizatori include dar nu este limitat la: (i) videoclipuri și imagini vizuale sincronizate în timp cu înregistrările audio; (ii) „remixuri” audio sau audiovizuale care combină două sau mai multe înregistrări care pot fi editate împreună, mixate, remixate, editate sau „compilate”; (iii) materiale vizuale sau audiovizuale care manipulează imagini statice sau vizuale prin editare și filtre și (iv) alte adaptări, modificări și manipulări ale Înregistrărilor, operelor de artă și altor materiale furnizate de dvs., de terțe părți. Fără a aduce atingere celor de mai sus, renunțați prin prezentul în mod expres la orice drepturi de „drept moral” care vă pot fi acordate în temeiul legilor din orice țară, fie în calitate de autor, compozitor, interpret, producător sau în orice altă capacitate în legătură cu Înregistrările în temeiul prezentului.

12. INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ȘI MACHINE LEARNING

În eventualitatea în care alegeți să participați la programul TuneCore AI Front Row Seats, vi se aplică termenii din Termenii și condițiile programului TuneCore AI Front Row Seats.

13. PROCEDURI LEGALE

(a) Prin prezentul autorizați și desemnați Compania, licențiații, cesionarii, agenții și împuterniciții acesteia să instituie în numele dvs. și/sau al Companiei orice cereri, solicitări, acțiuni sau proceduri (fiecare denumită în continuare o „Cerere”) pe care Compania le va considera rezonabil necesare și adecvate pentru protejarea și executarea drepturilor acordate Companiei în temeiul prezentului. Orice Cerere va fi instituită și menținută de Companie cu bună-credință și pe cheltuiala Companiei, cu excepția faptului că orice recuperare în baza Cererii va fi utilizată mai întâi pentru rambursarea tuturor costurilor suportate pentru obținerea acesteia și orice sold va fi distribuit conform termenilor, condițiilor și metodologiilor aplicate în general de Companie tuturor participanților la redevențe pentru decontarea sau recuperarea respectivă.

(b) Dvs. și Compania conveniți că dvs. puteți formula cereri împotriva Companiei, iar Compania împotriva dvs., numai în capacitatea dvs. sau a Companiei individuală și nu în calitate de reclamant sau entitate în cadrul unui proces colectiv în orice procedură pretinsă de reprezentare sau de grup. De asemenea, conveniți că instanța nu poate consolida procedurile cu privire la cererile mai multor persoane și nu poate altfel prezida în cazul oricărui tip de procedură de reprezentare sau de grup.

14. PREVEDERI DIVERSE.

(a) Site-ul și Serviciile pot fi utilizate și accesate exclusiv în scopuri legale. Sunteți de acord să respectați toate legile, tratatele și reglementările locale, statale, naționale și străine aplicabile în legătură cu utilizarea Site-ului și Serviciilor de către dvs., inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul comun aplicabil, toate statutele relevante, precum și regulile și reglementările Oficiului pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA. De asemenea, fără limitare, sunteți de acord că nu veți întreprinde niciuna dintre următoarele acțiuni în timp ce utilizați sau accesați Site-ul și Serviciile:

 1. Dezactivarea, acțiunile de hacking, eludarea sau interferarea în alt mod cu funcțiile ce țin de securitatea Site-ului sau cu funcțiile care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricărui Conținut sau materiale ale Companiei;
 2. Utilizarea oricăror metadate, meta taguri sau a altui text ascuns care utilizează o denumire, o marcă comercială, o adresă URL sau un nume de produs care aparțin TuneCore;
 3. Încărcarea, trimiterea, publicarea, transmiterea prin e-mail sau transmiterea în alt mod a oricărui material de publicitate sau de promovare nesolicitat sau neautorizat, e-mail de tip junk, spam, scrisori în lanț, așa-numitele scheme piramidale sau orice altă formă de solicitare;
 4. Falsificarea oricărui antet de pachet TCP/IP sau a oricărei părți a informațiilor de antet în orice postare sau utilizarea în orice mod a Site-ului sau a Serviciilor pentru a trimite informații modificate, înșelătoare sau false de identificare a sursei;
 5. Încărcarea, trimiterea, publicarea, transmiterea prin e-mail sau transmiterea în alt mod, prin intermediul Site-ului sau a Serviciilor, a oricăror Înregistrări sau a altor materiale care sunt, în opinia exclusivă a Companiei, ilegale, dăunătoare, amenințătoare, obscene, hărțuitoare, defăimătoare sau instigatoare la ură sau care conțin obiecte sau simboluri care denotă ură, invadează confidențialitatea oricărui terț, conțin nuditate (inclusiv, dar fără a se limita la, orice conținut pornografic, erotic, pornografie infantilă sau erotică infantilă), sunt înșelătoare, amenințătoare, abuzive, incită la acțiuni ilegale, defăimătoare, calomnioase, vulgare sau violente sau constituie discursuri de incitare la ură sau sunt inacceptabile în alt mod;
 6. Distrugerea, interferarea sau perturbarea sau încercarea de a interfera sau de a perturba orice pagini disponibile pe Site, pe serverele sau rețelele conectate la Site sau sistemele de livrare tehnică ale furnizorilor Companiei sau încălcarea oricăror cerințe, proceduri, politici sau regulamente ale rețelelor conectate la Site;
 7. Încercarea de a scana, sonda sau testa vulnerabilitatea oricărui sistem sau rețea a Companiei sau încălcarea, blocarea sau eludarea oricărei măsuri de securitate sau de autentificare care protejează și asigură securitatea Site-ului sau a Serviciilor;
 8. Încercarea de a decompila, dezasambla, descifra sau realiza inginerie inversă cu privire la oricare dintre produsele software utilizate pentru a pune la dispoziție Site-ul și Serviciile;
 9. Încercarea de a căuta, de a efectua o metacăutare sau de a accesa Site-ul cu orice motor, software, instrument, agent, dispozitiv sau mecanism, altul decât produsele software și/sau agenții de căutare furnizați de Companie sau alte browsere terțe disponibile în general (de ex., Internet Explorer, Firefox, Safari), inclusiv, dar fără a se limita la, orice produs software care trimite interogări către Site pentru a determina modul în care se clasează un site sau o pagină web;
 10. Colectarea sau stocarea datelor cu caracter personal despre alți utilizatori ai Site-ului sau Serviciilor fără permisiunea expresă și explicită a acestora;
 11. Denaturarea sau imitarea afilierii dvs. cu orice persoană sau entitate, prin pretext sau altă formă de inginerie socială sau comiterea unei fraude sub o altă formă;
 12. Utilizarea Site-ul sau a Serviciilor în orice mod care nu este permis de Termenii de utilizare; sau
 13. Instruirea sau încurajarea oricărei alte persoane să întreprindă oricare dintre cele menționate mai sus sau să încalce și/sau să nu respecte oricare dintre Termenii de utilizare.

(b) Compania nu garantează exploatarea Înregistrărilor, care va depinde de preferința consumatorului și nici includerea sau participarea unui anumit Magazin de consum. Compania își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a refuza să se angajeze în relații comerciale cu orice Magazin de consum. Cu excepția celor prevăzute în mod specific în Termenii de utilizare, Compania nu va avea nicio obligație față de dvs.

(c) Nu se va considera că subscrisa Companie încalcă acești Termeni de utilizare decât dacă dvs. ați transmis Companiei o notificare cu privire la încălcare și Compania nu a remediat încălcarea respectivă în termen de treizeci (30) de zile de la primirea notificării respective. Nicio încălcare nu vă va îndreptăți în niciun caz să revocați drepturile acordate în temeiul prezentului acord.

(d) Așa cum este utilizat în prezentul, „Evenimentul de forță majoră” înseamnă greve, acte de forță majoră (inclusiv, dar fără a se limita la, dezastre naturale și focare de boli inclusiv epidemii și pandemii), restricții guvernamentale, tulburări civile, războaie, acte ale dușmanilor publici, răscoale, insurecții, atacuri cibernetice, sabotaj, blocaj, embargo, sancțiuni, lipsă de resurse sau materiale pe piață sau alte condiții în afara controlului Companiei și/sau al furnizorilor de servicii terți ai Companiei. Neîndeplinirea de către Companie a termenilor și condițiilor din prezentul datorită unui Eveniment de forță majoră nu va fi considerată o încălcare a acestui Acord de către Companie. În cazul în care un Eveniment de forță majoră împiedică Compania să posteze Venitul net în contul dvs. TuneCore și/sau vă împiedică să retrageți întregul sau orice parte din Venitul net din contul dvs. TuneCore, Compania va fi scutită de la efectuarea oricăror plăți ale Venitului net datorat în cursul Evenimentului de forță majoră; și orice astfel de plăți ale Venitului net vor fi efectuate după încheierea Evenimentului de forță majoră. Fără a aduce atingere celor de mai sus, în cazul în care Compania anticipează că un Eveniment de forță majoră va împiedica plata către dvs. a Venitului net pe perioadă nedeterminată sau că un Eveniment de forță majoră vă poate împiedica permanent să primiți sau să retrageți Venitul net, Compania va lua toate măsurile pentru a vă transmite o notificare prealabilă scrisă cu privire la orice astfel de Eveniment de forță majoră anticipat și cu privire la posibilitatea ca dvs. să nu puteți primi Venitul net. În astfel de cazuri, (i) veți avea dreptul de a închide contul dvs. TuneCore în orice moment pe durata în care continuă Evenimentul de forță majoră care împiedică plata către dvs.; și (ii) Compania nu va fi răspunzătoare față de dvs. pentru nicio parte din Venitul net pe care este incapabilă să o achite către dvs. după data la care Compania v-a furnizat o astfel de notificare scrisă.

(e) Compania, cadrele de conducere, directorii, angajații sau agenții săi nu vor fi răspunzători în niciun caz față de dvs. pentru niciun fel de daune, inclusiv, dar fără a se limita la, daune indirecte, incidentale, speciale, punitive sau produse pe cale de consecință, care decurg din sau în legătură cu utilizarea Site-ului, a Serviciilor, a produselor Companiei sau a oricărui conținut al Companiei, indiferent dacă daunele sunt previzibile și dacă subscrisa Companie a fost sau nu informată cu privire la posibilitatea producerii daunelor respective. Limitarea răspunderii de mai sus se va aplica în cea mai mare măsură permisă de lege în jurisdicția aplicabilă, iar răspunderea totală a Companiei față de dvs. nu va depăși în niciun caz o sută de dolari (100 USD).

(f) Termenii de utilizare vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile statului New York, cu excepția corpusului legislativ care se referă la norma conflictuală. Orice acțiune în justiție sau procedură care ia naștere în temeiul Termenilor de utilizare va fi formulată exclusiv la instanțele din Statul și Comitatul New York, iar părțile acordă prin prezentul consimțământul lor irevocabil cu privire la jurisdicția personală și locul de desfășurare a acestora în baza prezentului. Părțile la acest acord renunță la drepturile ce le revin acestora cu privire la un proces cu jurați. În eventualitatea în care orice prevedere din Termenii de utilizare este considerată nulă sau neexecutorie, celelalte prevederi vor rămâne în vigoare și vor produce efecte depline. Omisiunea unei părți de a pune în aplicare orice drept sau prevedere a Termenilor de utilizare nu va fi considerată o renunțare la dreptul sau prevederea în cauză. Dvs. nu puteți cesiona Termenii de utilizare (de drept sau în alt mod) fără acordul prealabil scris al Companiei și orice cesiune interzisă va fi nulă și neavenită. Compania poate cesiona Termenii de utilizare sau orice drepturi sau obligații care îi revin în temeiul prezentului acord fără consimțământul dvs. Relația părților în temeiul Termenilor de utilizare este cea de contractanți independenți, iar Termenii de utilizare nu vor fi interpretați în sensul implicării faptului că vreuna dintre părți este agentul, angajatul sau asociatul în participațiune al celeilalte. Sunteți de acord că acești Termeni de utilizare și regulile, restricțiile și politicile conținute în aceștia, precum și aplicarea acestora de către Companie, nu sunt menite să confere și nu conferă niciun drept sau măsură de reparare niciunei alte persoane în afară de dvs. și Companie. Termenii de utilizare, împreună cu regulile și politicile Companiei, constituie întregul acord dintre Companie și dvs. cu privire la obiectul prezentului acord. Orice notificare sau altă comunicare ce trebuie transmisă în temeiul prezentului va fi în scris și se va transmite (i) de către Companie prin e-mail (în fiecare caz, la adresa dvs. de e-mail înregistrată), (ii) prin publicarea pe site sau (iii) prin trimiterea de către dvs. a unui e-mail la adresa [email protected] sau la o adresă pe care Compania o poate specifica în scris. Data primirii se va considera a fi data la care este transmisă notificarea respectivă.

(g) Confirmați că ați citit și înțeles Politica de confidențialitate a Companiei, așa cum este descrisă mai pe larg pe Site și prin utilizarea Serviciilor și a Site-ului ați acceptat în mod expres termenii și condițiile expuse în respectiva Politică de confidențialitate, cu modificările ulterioare periodice.

(h) Este responsabilitatea dvs. să furnizați toate informațiile necesare, metadatele, melodiile, fișierele grafice sau orice alte informații sau muzică în formatul solicitat. Confirmați că, Compania nu va fi obligată să furnizeze serviciile sale în temeiul prezentului înscris până la primirea materialelor menționate.

(i) În circumstanțe foarte limitate, Compania vă poate permite să modificați prețul standard cu ridicata, pe care îl primiți din Vânzarea anumitor Înregistrări ale dvs. de către un Magazin de consum („Variația de preț”), astfel de circumstanțe urmând a fi stabilite de Companie la propria sa discreție. În plus față de și în conformitate cu prevederile Secțiunii 14(e) de mai sus, în niciun caz Compania, cadrele de conducere, directorii, angajații sau agenții săi nu vor fi răspunzători față de dvs. pentru orice pretenții pe care le-ați putea avea în legătură cu orice erori apărute în implementarea acestei Variații a prețurilor, care nu sunt cauzate în totalitate și în exclusivitate de neglijența sau eroarea Companiei.

(j) Autorizați Compania să realizeze și să efectueze clipuri ale Înregistrărilor dvs. care au o durată de până la nouăzeci (90) de secunde prin streaming sau descărcare gratuită („Clipurile”) pentru a promova formația, artistul și/sau Vânzarea Înregistrărilor aplicabile. În măsura în care dețineți sau controlați drepturile de publicare ale compozițiilor muzicale cuprinse în Înregistrările dvs. (sau alte drepturi subiacente încorporate în înregistrările nemuzicale) utilizate în Clipuri, autorizați Compania să realizeze și să efectueze videoclipuri ale acestor compoziții cu o durată de până la nouăzeci (90) de secunde prin streaming sau descărcare gratuită pentru a promova formația, artistul și/sau Vânzarea înregistrărilor aplicabile. Clipurile menționate pot fi create de Companie sau de orice terț afiliat Companiei, utilizându-se oricare nouăzeci (90) de secunde consecutive ale Înregistrărilor aplicabile.

(k) Compania își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a refuza să furnizeze serviciile sale pentru dvs. sau orice client din orice motiv sau fără niciun motiv.

(l) prin prezentul conveniți asupra partajării de către Companie a informațiilor și datelor despre dvs. și/sau contul dvs. (inclusiv, dar fără a se limita la, numele, informațiile dvs. de contact și/sau alte informații privind contul dvs.) cu anumite terțe părți, dacă i se va solicita astfel prin lege sau daca va considera cu bună-credință că astfel de acțiuni sunt necesare pentru (i) a îndeplini obligațiile legale sau de reglementare sau alte cerințe legale din partea autorităților publice, inclusiv îndeplinirea cerințelor de securitate națională sau de aplicare a legii, (ii) a proteja și a apăra drepturile noastre de proprietate, (iii) a preveni frauda, (iv) a acționa în circumstanțe urgente pentru a proteja siguranța personală a utilizatorilor Serviciilor sau a publicului sau (v) a proteja împotriva răspunderii juridice, inclusiv, dar fără a se limita la, a proteja Compania împotriva răspunderii în cazul cererilor din partea terțelor părți conform cărora materialele furnizate de dvs. Companiei încalcă în baza prezentului drepturile unei terțe părți.

(m) Dacă o masterizare audiovizuală este respinsă de un Magazin de consum deoarece nu îndeplinește specificațiile tehnice sau editoriale ale magazinului respectiv, trebuie să plătiți o taxă de retrimitere înainte de a retrimite masterizarea. În cazul în care nu puteți sau nu doriți să corectați erorile sau problemele de calitate pentru a retrimite masterizarea audiovizuală, nu veți primi nicio rambursare a taxelor plătite anterior. Onorariile plătite pentru trimiterea inițială și orice retrimitere nu sunt, în niciun caz, rambursabile.

Acești Termeni și condiții au fost revizuiți ultima dată și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2021.

TUNECORE, INC. TERMENI ȘI CONDIȚII SUPLIMENTARE – ADMINISTRAREA PUBLICĂRII

Termenii și condițiile privind Administrarea publicării („Termenii privind Administrarea publicării”) se aplică utilizatorilor www.tunecore.com, site-urilor asociate și altor proprietăți digitale (denumite colectiv „Site-urile TuneCore”), care sunt deținute și operate de TuneCore, Inc. („TuneCore”). TuneCore este denumit și „Editor muzical”, „noi” sau „nouă” în cadrul Termenilor privind Administrarea publicării și în legătură cu utilizarea de către dvs. a Site-urilor TuneCore și cu utilizarea oricărui conținut, informații, produse și/sau servicii de administrare a publicării din prezentul document (denumite colectiv „Serviciile de administrare a publicării”). Termenii privind Administrarea publicării reprezintă un acord cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic între dvs., un utilizator individual sau o singură entitate (denumiți, în mod colectiv sau individual, „Utilizatori”) și TuneCore privind utilizarea de către dvs. a Serviciilor de administrare a publicării. Împreună, Utilizatorii și TuneCore sunt numiți fiecare individual în prezentul document „Parte” sau colectiv „Părți”. La utilizarea site-urilor TuneCore, vă veți supune (i) Termenilor și condițiilor disponibile la www.tunecore.com/terms („Termenii principali”; termenii cu majuscule utilizați în prezentul document și care nu sunt definiți în alt mod au sensurile atribuite acestora în Termenii principali); (ii) oricăror termeni sau reguli suplimentare publicate, aplicabile anumitor servicii și caracteristici, care pot fi postate periodic pe site-ul aplicabil („Termenii suplimentari”); și (iii) oricăror alte acorduri obligatorii încheiate între dvs. și TuneCore. Acești Termeni privind Administrarea publicării constituie „Termenii suplimentari”.  

ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE DE ADMINISTRARE A PUBLICĂRII, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTORII TERMENI PRIVIND ADMINISTRAREA PUBLICĂRII. PRIN ÎNREGISTRAREA PENTRU ȘI/SAU UTILIZAREA SERVICIILOR DE ADMINISTRARE A PUBLICĂRII, CONFIRMAȚI CĂ AȚI CITIT, AȚI ÎNȚELES ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI ACEȘTI TERMENI PRIVIND ADMINISTRAREA PUBLICĂRII, TERMENII PRINCIPALI, ORICE ALȚI TERMENI SUPLIMENTARI APLICABILI ȘI MODIFICĂRILE ULTERIOARE (DENUMIȚI COLECTIV „TERMENII”). DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI, VĂ RUGĂM SĂ ÎNCETAȚI UTILIZAREA SITE-URILOR TUNECORE.

1. ACORDAREA DE DREPTURI.

1.1 Pe parcursul Duratei (definită în Secțiunea 5.1 de mai jos), îi acordați Editorului muzical, la nivel mondial („Teritoriul”), dreptul unic și exclusiv de a fi administratorul compozițiilor muzicale deținute sau controlate de dvs., în măsura maximă a interesului dvs. față de acestea și pe care le-ați transmis Editorului muzical pe parcursul Duratei („Compozițiile”), excluzând licențele de sincronizare „tradiționale” ale Compozițiilor pentru utilizarea în filme, televiziune și publicitate, drepturi pe care le păstrați. Cu excepția prevederilor din propoziția anterioară, drepturile de administrare ale Editorului muzical includ, fără limitare, dreptul unic și exclusiv, după cum urmează:

(a) De a înregistra Compozițiile, dacă nu ați făcut deja acest lucru, la organizațiile pentru drepturile de interpretare, precum și la toate celelalte agenții de licențiere;

(b) De a reproduce, codifica, fabrica, distribui și vinde înregistrări care cuprind una sau mai multe Compoziții, în format fizic, digital și electronic sau în alt format sau suport;

(c) De a interpreta și licenția alte persoane să interpreteze Compozițiile în mod public sau privat, în scop lucrativ sau în alt mod, prin intermediul unor activități publice sau private, prin difuzare sau în format digital, la radio, televiziune, pe internet sau prin orice alte mijloace sau suporturi cunoscute în prezent sau dezvoltate ulterior;

(d) De a publica sau licenția alte persoane să publice versiuni imprimate ale Compozițiilor, sub toate formele, inclusiv licențierea pentru partituri și versuri;

(e) De a face aranjamente sau adapta în alt mod, modifica sau traduce orice compoziție în orice manieră, inclusiv dreptul de a: (i) înregistra sau reînregistra o Compoziție într-o limbă străină; (ii) de a adăuga noi versuri și/sau muzică oricărei Compoziții; (iii) de a licenția „versiunile cover” ale unei Compoziții; și (iv) de a acorda licențe părților terțe care autorizează interpolări și/sau „redarea de mostre de sunet” ale Compozițiilor;

(f) De a acorda, administra și colecta sume de bani prin intermediul licențelor globale exclusiv audio și al licențelor globale de sincronizare audiovizuală (de exemplu, licențierea pentru „microsincronizare”) ale Compozițiilor pentru utilizarea Compozițiilor ca „melodii artistice”, videoclipuri generate de utilizator pe site-uri și servicii precum YouTube, Facebook, TikTok) și alte programe audiovizuale. În legătură cu YouTube sau orice site-uri digitale ale părților terțe care se adresează consumatorilor, drepturile Editorului muzical vor include dreptul de a identifica, revendica și monetiza videoclipurile care conțin Compoziții, permițând afișarea publicității;

(g) De a utiliza nume, înfățișări și informații biografice privind textierii Compozițiilor în legătură cu exploatarea și/sau promovarea Compozițiilor și pentru promovarea activității Editorului muzical;

(h) De a autoriza sau licenția părțile terțe să exercite oricare dintre drepturile acordate Editorului muzical în baza prezentului document; și

(i) Conform termenilor și condițiilor prevăzute în prezentul document, de a colecta toate veniturile obținute din exploatarea drepturilor acordate prin prezentul document.

1.2 În legătură cu acordarea drepturilor menționate anterior, prin prezenta desemnați Editorul muzical, agentul și reprezentatul legal (cu putere deplină de substituire și delegare) să realizeze, să execute și să livreze oricare și toate documentele, instrumentele și înscrisurile în numele Editorului muzical și/sau în numele dvs. și să întreprindă orice altă acțiune în numele Editorului muzical și/sau în numele dvs., care, conform judecății profesionale rezonabile este necesară sau oportună pentru a îndeplini scopurile acestui acord.  

2. PLĂȚI. 

2.1 „Încasările brute” așa cum sunt utilizate în acești Termeni privind administrarea publicării înseamnă toate veniturile derivate din exploatarea drepturilor din Compoziții acordate Editorului muzical în prezentul document, care sunt de fapt primite de Editorul muzical, permițând exclusiv deducerea onorariilor și a redevențelor aranjorilor, adaptorilor muzicali și traducătorilor (sub rezerva regulilor și a practicilor societății locale de colectare) și a oricăror deduceri fiscale și/sau comisioane standard deduse de agențiile de colectare de bună-credință și/sau de societățile care operează în condiții normale de piață și a comisioanelor și/sau a onorariilor editorului secundar și/sau ale administratorului din orice parte a Teritoriului. Editorul muzical va avea dreptul de a colecta toate Încasările brute, inclusiv orice sume câștigate de Compoziții înainte de începerea Duratei, dar care nu au fost încă colectate.

(a) Veți primi optzeci și cinci la sută (85%) din Încasările brute derivate din exploatarea Compozițiilor în Teritoriu, inclusiv, dar fără a se limita la redevențe mecanice, venituri din imprimare și așa-numita „cotă a editorului” din venitul aferent interpretării publice. Editorul muzical va avea permisiunea de a păstra cincisprezece la sută (15%) din Încasările brute.

(b) Pentru a evita orice dubiu, plățile către dvs. stabilite mai sus includ toate redevențele compozitorului, fără a include „cota compozitorului” din venitul aferent interpretării publice pe care îl veți primi de la organizația pentru drepturi de performanță desemnată („PRO”). În cazul în care orice Compoziții sunt create integral sau parțial de dvs. și dvs. nu sunteți membru al unei PRO și alegeți să nu vă afiliați cu o PRO pe parcursul Duratei, atunci, sub rezerva regulilor și a reglementărilor PRO, în raporturile dintre dvs. și Editorul muzical, Editorul va avea, acolo unde este posibil, dreptul de a colecta și primi așa-numita „cotă a compozitorului” pe lângă „cota editorului” din venitul de interpretare generat de Compozițiile relevante.

2.2 Veți primi situații cu privire la cota dvs. din Încasările brute, iar aceste sume de bani vor fi creditate în contul dvs. TuneCore, în decursul a patruzeci și cinci (45) zile de la sfârșitul fiecărui trimestru calendaristic pentru fiecare perioadă trimestrială precedentă. După ce plata a fost creditată în contul dvs., veți putea retrage total sau parțial soldurile din contul dvs., la discreția dvs. Dvs. veți fi responsabil pentru orice comisioane bancare sau alte taxe aferente retragerilor respective. Orice obiecție referitoare la orice situație contabilă sau orice revendicări legale care decurg din acestea trebuie înaintate (și orice proces trebuie inițiat) nu mai târziu de un (1) an de la data la care situația vă este trimisă inițial, iar dvs. renunțați astfel la orice termen de prescripție mai lung care ar putea fi permis de lege. Nicio obiecție generală, inclusiv, dar fără a se limita la o pretenție generală privind raportarea excesivă a deducerilor sau subraportarea veniturilor, nu va fi considerată o obiecție valabilă. În mod similar, în cazul în care există o supraraportare a venitului către dvs. sau dacă orice parte terță vă plătește o parte din Încasările brute, care ar fi trebuit să îi revină Editorului muzical în baza prezentului document, Editorul muzical va avea dreptul de a deduce orice plăți excedentare sau porțiunea Editorului muzical din orice venit care trebuia plătit acestuia, din orice venit care vă revine în alt mod, în prezent sau care se acumulează în viitor, în temeiul acestui acord sau al oricărui alt acord între dvs. și TuneCore.  

2.3 Încasările brute postate în contul dvs. TuneCore vor fi cumulate într-un cont bancar purtător de dobândă, împreună cu Încasările brute ale altor clienți TuneCore până când retrageți aceste fonduri. Sunteți de acord că nu veți primi dobânzi sau alte câștiguri din Încasările brute pe care Editorul muzical le gestionează ca agent al dvs. și pe care le plasează în acest cont comun. Pentru utilizarea de către dvs. a Serviciilor de administrare a publicării, transferați și cesionați în mod irevocabil Editorului muzical orice drept de proprietate pe care îl aveți pentru orice dobândă care ar putea apărea în cazul Încasărilor brute deținute într-un astfel de cont comun. Suplimentar sau în loc să obțină dobânzi pentru un astfel de cont comun, Editorul muzical poate primi o reducere a taxelor sau a cheltuielilor percepute pentru serviciile bancare de către băncile care dețin Încasările dvs. brute.

2.4 În cazul în care Editorul muzical are, la discreția sa și cu bună-credință, un motiv de a suspecta că contul dvs. a fost supus și/sau implicat în activități frauduloase sau care încalcă legea, Editorul muzical își rezervă dreptul de a întrerupe remiterea Încasărilor brute în contul dvs. și de a bloca capacitatea dvs. de a retrage în alt mod fondurile din acesta până la soluționarea activităților suspecte, în mod satisfăcător pentru Editorul muzical. De asemenea, sunteți de acord că veți pierde dreptul asupra veniturilor respective dacă Editorul muzical stabilește, la discreția sa și cu bună-credință, că acestea sunt rezultatul unei încălcări sau al unei fraude. În măsura în care se stabilește că orice activități frauduloase și/sau care încalcă legea sunt cauzate de acțiunile sau omisiunile dvs. sau ale afiliaților dvs., orice costuri suportate de Editorul muzical (inclusiv cheltuielile de judecată) în legătură cu acestea pot fi deduse, în plus față de alte măsuri reparatorii ale acestuia, de către Editorul muzical din orice sume care vă revin în temeiul prezentului document. De asemenea, anumiți licențiați ai Editorului muzical pot avea politici legate de activități frauduloase și activități frauduloase suspectate, iar dvs. sunteți de acord că este responsabilitatea dvs. să consultați aceste politici, iar aceste politici vor fi obligatorii pentru dvs. în temeiul prezentului document.

2.5 În cazul în care Editorului muzical i se prezintă o pretenție de încălcare a drepturilor de autor, a mărcilor comerciale, a dreptului la publicitate sau a altui drept de proprietate intelectuală sau o pretenție de nerespectare a cerințelor de licențiere a părților terțe sau orice altă pretenție, care, dacă este adevărată, ar constitui o încălcare sau o nerespectare a oricărei declarații, garanții sau a oricărui acord al dvs. prevăzut în prezentul document, sunteți de acord că Editorul muzical poate bloca oricare și toate veniturile din contul dvs. care sunt primite în legătură cu Compoziția/Compozițiile contestate sau cu alte materiale trimise de dvs. și că aceste venituri vor fi pierdute de dvs. dacă Editorul muzical stabilește, la discreția sa și cu bună-credință, că acestea sunt rezultatul fraudei și/sau al unei încălcări. De asemenea, dacă, potrivit raționamentului profesional rezonabil al Editorului muzical, acesta alege să angajeze un avocat pentru a examina și/sau a răspunde la o astfel de pretenție, Editorul muzical va avea, la discreția sa absolută, dreptul de a deduce din contul dvs. sau de a percepe prin Metoda dvs. de plată (definită în Termenii principali) o sumă de minimum trei sute de dolari (300 $) pentru a compensa costurile onorariilor și cheltuielilor judiciare asociate.

3. Obligații față de partea terță. Veți fi unicul responsabil pentru plata tuturor compensațiilor, dacă există, și a oricăror permisiuni necesare din partea compozitorilor, a licențiatorilor, a participanților la venituri și a altor părți terțe cărora le revine obligația de a plăti o parte din venitul rezultat din Compoziții. Dvs. garantați și declarați că toți acești compozitori, licențiatori și participanți la venit și alte părți terțe față de care sunteți obligat să plătiți o parte din veniturile provenite din Compoziții se vor adresa exclusiv dvs. pentru orice astfel de plăți și sunteți de acord prin prezentul înscris să despăgubiți Editorul muzical și să exonerați Editorul muzical cu privire la oricare și toate pretențiile, cererile sau acțiunile oricăror compozitori, licențiatori, participanți la venit sau ale altor părți terțe pentru orice astfel de plăți, în conformitate cu prevederile privind despăgubirea din prezentul document.

4. Taxe.  

4.1 Veți plăti Editorului muzical o taxă unică, nerambursabilă („Taxa de instalare”), după cum se stabilește pe site-ul Editorului muzical, pentru a acoperi cheltuielile administrative ale Editorului cu privire la înregistrarea Compozițiilor dvs. în întregul Teritoriu.  

4.2 Sunteți de acord că Editorul muzical este autorizat să deducă Taxa de instalare și orice taxe aplicabile și alte cheltuieli care pot fi întâmpinate în legătură cu utilizarea de către dvs. a serviciilor de administrare a publicării, direct din contul dvs. TuneCore sau să perceapă taxele respective prin orice metodă de plată alternativă pe care o puneți la dispoziția Editorului muzical (cum ar fi un cont PayPal valabil, un card de credit sau un card de debit) (fiecare în parte numită o „Metodă de plată”). Pentru a evita orice ambiguitate, dacă dvs. sau Editorul muzical reziliați prezentul acord din oricare dintre motivele expuse în prezentul înscris, nu veți avea dreptul la rambursarea integrală sau parțială a Taxei de instalare. În plus, în cazul în care, din orice motiv, nu efectuați o plată sau o plată este anulată în temeiul prezentului înscris prin Metoda de plată sau orice altă metodă după ce dvs. vă exprimați acordul cu acești Termeni, Editorul muzical va avea dreptul de a recupera Taxa de instalare, prin orice mijloace necesare, incluzând dreptul de a menține contul dvs. activ și de a încasa orice redevențe rezultate până la momentul în care Taxa de instalare este recuperată integral. Este responsabilitatea dvs. să înștiințați Editorul muzical dacă Metoda de plată s-a modificat, efectuând modificările corespunzătoare din setările contului dvs. TuneCore. Dacă nu puneți la dispoziție o Metodă de plată validă, serviciul dvs. poate fi deconectat sau întrerupt la discreția absolută a Editorului muzical.

5. DURATĂ. 

5.1 Durata prezentului acord va fi inițial de un (1) an, începând de la data la care Taxa de instalare (așa cum este definită mai sus) este primită și procesată de Editorul muzical și continuă până la sfârșitul trimestrului calendaristic în care Editorul primește notificarea de anulare. După perioada inițială, Durata va fi reînnoită automat și va fi prelungită cu perioade trimestriale suplimentare, cu excepția cazului în care trimiteți Editorului muzical o notificare scrisă de reziliere cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de sfârșitul perioadei în vigoare.

5.2 Editorul muzical va avea dreptul de a colecta toate veniturile aferente Compozițiilor obținute înainte de începutul Duratei și pe parcursul acesteia. După sfârșitul Duratei, Editorul muzical va avea dreptul la o perioadă de colectare de douăsprezece (12) luni după încheierea Duratei pentru a colecta oricare și toate veniturile obținute pe perioada Duratei, dar care nu au fost plătite încă („Perioada după sfârșitul Duratei”). Dacă Editorul muzical primește venituri obținute după Perioada ulterioară sfârșitului Duratei de la o societate de colectare, de la un licențiat sau de la orice altă entitate, din cauza omisiunilor sau a acțiunilor acestora sau din cauză că nu ați înștiințat părțile terțe cu privire la expirarea acestui acord, confirmați că primirea de către Editorul muzical a acestor venituri nu reprezintă încălcarea acestui acord. Editorul muzical va continua să justifice toate aceste venituri conform termenilor prevăzuți în prezentul document.   

6. GARANȚII; DECLARAȚII; DESPĂGUBIRI.

6.1 Declarați și garantați că: (i) aveți cel puțin optsprezece (18) ani; (ii) aveți dreptul și autoritatea depline de a încheia și a aduce la îndeplinire în totalitate prezentul contract și de a acorda Editorului muzical toate drepturile specificate în prezentul document; (iii) exercitarea de către Editorul muzical a oricăror și a tuturor drepturilor cu privire la Compoziții, inclusiv muzica, titlul și/sau versurile, nu vor viola sau încălca niciun drept cutumiar sau statutar al unei persoane, firme sau corporații inclusiv, fără limitare, drepturi contractuale, drepturi de autor și drepturi de confidențialitate; (iv) drepturile acordate prin prezentul document nu sunt supuse pretențiilor, cererilor, gajului sau grevării (v) niciuna dintre Compoziții nu este defăimătoare sau obscenă. Fără a limita cele menționate anterior, nu este necesar consimțământul niciunei părți terțe și acesta nici nu va fi necesar pentru a exercita drepturile acordate de dvs. Editorului muzical în temeiul prezentului document.  

6.2 De asemenea, garantați și declarați că toate înregistrările și informațiile pe care le transmiteți Editorului muzical sunt și vor rămâne exacte și corecte. În cazul în care Editorul muzical primește o notificare cu privire la o discrepanță sau inexactitate privind înregistrarea unei/unor Compoziții, Editorul muzical va avea dreptul de a suspenda plățile în legătură cu Compoziția/Compozițiile în cauză până la soluționarea unei astfel de discrepanțe sau inexactități.  

6.3 Veți apăra și despăgubi Editorul muzical și oricare dintre afiliații săi (inclusiv orice directori, membrii ai conducerii, angajații, editorii secundari și alți reprezentanți) și îi veți exonera de răspundere față de orice pretenții, daune, pierderi și cheltuieli ale părților terțe, inclusiv onorariile și cheltuielile rezonabile ale avocaților, care decurg din orice presupusă încălcare sau încălcare de către dvs. a oricărei garanții, declarații sau acord exprimat în prezentul document sau referitoare la orice acțiune sau omisiune făcută de dvs., la indicațiile dvs. sau controlată de dvs. Veți rambursa Editorului muzical orice plată efectuată în orice moment după data prezentului document cu privire la orice răspundere sau pretenție pentru care Editorul muzical are dreptul să fie despăgubit. Alternativ, Editorul muzical poate alege să deducă plata respectivă din orice venit care vă revine în alt mod în temeiul prezentului document sau conform oricărui alt acord încheiat între dvs. și TuneCore.   

7. Proceduri juridice și Soluționări.  

7.1 Fără a aduce atingere prevederilor Secțiunii 6.3 de mai sus, Editorul muzical va avea dreptul, dar nu și obligația de a intenta acțiuni în justiție, de a susține și soluționa toate revendicările și acțiunile cu privire la Compoziții și, în general, de a face toate lucrurile necesare cu privire la acestea și la drepturile de autor sau alte drepturi referitoare la Compoziții; cu condiția, totuși, ca Editorul muzical să nu soluționeze pretențiile fără consimțământul dvs. (altfel decât se prevede la Secțiunea 7.2 de mai jos). În cazul unei recuperări de către Editorul muzical sau de către dvs. a oricăror sume rezultate în urma unei hotărâri judecătorești sau a unei soluționări, aceste sume vor fi împărțite între dvs. și Editorul muzical în aceleași cote ca cele prevăzute la Secțiunea 2 de mai sus, după ce s-au dedus mai întâi cheltuielile din fonduri proprii pentru obținerea acestor sume, inclusiv onorariile și cheltuielile legale rezonabile. Veți avea dreptul de a vă asigura un avocat, care să vă ofere asistență pentru sau să se ocupe de aspectele procedurale sau de susținerea oricărei astfel de chestiuni, însă pe cheltuiala dvs. proprie. Orice hotărâri luate împotriva Editorului muzical și orice soluționări ale Editorului muzical legate de pretențiile împotriva acestuia cu privire la oricare dintre Compoziții, împreună cu costurile și cheltuielile, inclusiv, fără limitare, onorariile și cheltuieli de judecată, vor face obiectul prevederilor privind despăgubirea din Termenii de administrare a publicării, iar plățile dvs. de despăgubire vor fi efectuate către Editorul muzical din oricare și toate sumele care vă revin în oricare și toate conturile deținute de dvs. și administrate de Editorul muzical sau imediat la cererea Editorului muzical.

7.2 Fără a aduce atingere dispozițiilor contrare din prezentul document, Editorul muzical va avea dreptul, dar nu și obligația, de opta pentru catalogul său de compoziții administrate (inclusiv Compoziții) în cadrul unor acorduri de licențiere și înțelegeri la nivel de industrie pentru recuperarea redevențelor prezentate și susținute de grupuri de sprijin (advocacy), cum ar fi Asociația Națională a Editorilor de Muzică, fără consimțământul dvs. prealabil.

8. Documente..

8.1 La cererea Editorului muzical, veți efectua și veți livra Editorului muzical orice documente necesare cu privire la drepturile acordate Editorului pentru Compoziții, iar dacă nu faceți acest lucru în termen de zece (10) zile lucrătoare de la solicitarea Editorului muzical în acest sens, Editorul muzical poate semna aceste documente în numele dvs.

8.2 În prezent, odată cu acceptarea de către dvs. a Termenilor de administrare a publicării, veți furniza Editorului muzical copii ale licențelor existente sau ale altor acorduri cu privire la Compoziții. De asemenea, sunteți de acord să notificați Editorul muzical cu privire la fiecare versiune înregistrată a oricărei Compoziții pe parcursul Duratei, cât mai curând posibil, în condiții rezonabile, după ce ați luat cunoștință de aceasta. Dacă și în măsura în care nu furnizați Editorului muzical oricare dintre materialele și informațiile la care se face referire în această secțiune, drepturile Editorului muzical cu privire la și asupra Compozițiilor nu vor fi afectate ca urmare a acestui lucru. Editorul muzical nu va fi responsabil pentru neîncasarea sumelor de bani sau pentru lipsa măsurilor de protecție privind drepturile de autor în ceea ce privește Compoziția/Compozițiile afectate, care reprezintă rezultatul direct sau indirect al incapacității dvs..

9. Actualizări termeni și condiții; Anulare.  

9.1 Editorul muzical își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii de administrare a publicării și/sau de a include prevederi și/sau condiții noi cu privire la utilizarea de către dvs. a Site-urilor TuneCore. Editorul muzical vă va notifica cu privire la orice modificări semnificative ale Termenilor de administrare a publicării și veți avea dreptul de a rezilia Durata în cazul în care nu doriți să le acceptați. În caz contrar, dacă veți continua să utilizați site-urile TuneCore și nu veți înceta utilizarea, astfel de modificări și actualizări vor fi considerate acceptate și incluse în acești Termeni de administrare a publicării.  

9.2 În afara celor prevăzute mai sus, veți avea dreptul să anulați Durata în orice moment după un (1) an, completând și trimițând următoarea notificare: [__________________]. Anularea va intra în vigoare la finalul trimestrului calendaristic în care primim o astfel de notificare de anulare, sub rezerva Perioadei ulterioare sfârșitului Duratei și a drepturilor de colectare ale organizațiilor relevante privind performanța, licențierea și alte drepturi de colectare.

10. Încălcarea termenilor și condițiilor; Rezilierea. Sunteți de acord că Editorul muzical poate închide orice cont (sau orice parte a acestuia) pe care îl puteți avea pe Site-uri sau poate înceta utilizarea de către dvs. a Site-urilor și Editorul muzical poate șterge și elimina integral sau parțial contul dvs., în orice moment, din orice motiv (inclusiv, fără limitare, încălcarea de către dvs. a acestor Termeni de administrare a publicării) sau fără un motiv anume, la discreția exclusivă a Editorului muzical. Sunteți de acord că accesul dvs. la Site-uri și/sau la orice cont pe care îl aveți sau la orice parte a acestuia poate fi anulat fără notificare prealabilă și sunteți de acord că Editorul muzical nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice parte terță pentru orice astfel de anulare. Aceste măsuri reparatorii sunt suplimentare față de orice alte măsuri reparatorii pe care Editorul muzical le poate avea în virtutea legii sau echității.

Acești Termeni și condiții au fost revizuiți ultima dată și sunt în vigoare începând cu 1 iulie 2023.

TUNECORE, INC. TERMENI ȘI CONDIȚII SUPLIMENTARE – LICENȚĂ DE SINCRONIZARE TRADIȚIONALĂ

Termenii și condițiile de mai jos pentru licența de sincronizare tradițională („Termenii de sincronizare”), atunci când sunt acceptați de către dvs., vor constitui o modificare suplimentară a Termenilor de administrare a publicării, între dvs. și TuneCore.

1. ACORDAREA DE DREPTURI.

1.1 Pe lângă acordarea exclusivă a drepturilor pe care le-ați oferit Editorului muzical conform prezentului document, prin prezenta îi acordați Editorului muzical, pe întreg Teritoriul și pe parcursul Duratei, dreptul unic și exclusiv de a negocia și licenția și de a acorda mai departe dreptul de a licenția sincronizarea Compozițiilor [și a oricăror înregistrări pe care le transmiteți Editorului muzical pentru sincronizare („Înregistrările”), dacă este cazul] prin mijloace „tradiționale”, astfel cum este înțeles acest termen în industria publicării muzicale din Statele Unite, și anume o licență unică pentru utilizarea Compozițiilor dvs. pentru filme, programe de televiziune, publicitate, jocuri video și alte programe audiovizuale.

1.2 În conformitate cu prezentul document, îi acordați Editorului muzical dreptul de a utiliza, afișa și pune la dispoziție Compozițiile și Înregistrările, în streaming, fără redevențe, la nivel mondial, prin intermediul site-urilor web, canalelor și prin profilurile Editorului muzical și/sau al site-urilor afiliate părților terțe, destinate exclusiv utilizării de către persoane autorizate (de ex., supervizori de muzică) pentru a accesa, asculta și testa fișierele audio ale respectivei Compoziții terțe, pentru o posibilă sincronizare cu partea terță.

2. PLĂȚI.

2.1 Editorul muzical va colecta toate Încasările brute obținute de Compoziții (și Înregistrări, dacă este cazul) rezultate din solicitările de sincronizare primite și/sau din licențele inițiate pe parcursul Duratei. „Încasările brute” sunt definite ca venitul din licența de sincronizare primit de Editorul muzical, permițând doar deducerea oricăror comisioane și/sau taxe percepute de către agenții terți de acordare a licențelor de sincronizare în orice parte a Teritoriului, a impozitelor și cheltuielilor similare. Încasările brute includ oricare și toate veniturile plătibile pentru utilizarea inițială a licențelor, inclusiv veniturile rezultate din exercitarea unei opțiuni și reînnoirea sau prelungirea unei licențe emise de Editorul muzical, chiar dacă această opțiune, reînnoire sau prelungire are loc după sfârșitul Duratei. Pentru a evita orice neclaritate, după expirarea Duratei, Editorul muzical va avea dreptul exclusiv de a emite și/sau de a colecta plata licențelor pentru orice solicitări primite și/sau plasări inițiate de Editorul muzical pe parcursul Duratei.

(a) Veți primi cincizeci la sută (50%) din Încasările brute rezultate din sincronizarea Compozițiilor (și a Înregistrărilor, dacă este cazul) prin mijloace tradiționale, de exemplu, filme, programe de televiziune, reclame, jocuri video și alte programe audiovizuale unice. Editorului i se va permite să rețină cincizeci la sută (50%) din Încasările brute.

3. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în prezentul document, (a) toți termenii și frazele utilizate în prezentul document vor avea aceleași definiții ca cele din Termenii de administrare a publicării; și (b) prevederile din Termenii de administrare a publicării sunt ratificate și confirmate prin prezentul document și își păstrează pe deplin valabilitatea și efectul.

Acești Termeni și condiții au fost revizuiți ultima dată și intră în vigoare începând de la data de 1 octombrie 2020

TERMENII ȘI CONDIȚIILE BELIEVE INTERNATIONAL

Bine ați venit la www.tunecore.com, site-ul oficial al TuneCore, Inc., un serviciu de distribuție digitală a muzicii pentru persoanele din Statele Unite și www.believemusic.com, site-ul oficial al Believe International, un serviciu de distribuție digitală a muzicii pentru persoanele din afara Statelor Unite. 

Următorii Termeni și condiții („Termenii”) se aplică tuturor utilizatorilor www.tunecore.com și site-urilor sale asociate (denumite colectiv „Site-ul TuneCore”), care sunt operate de TuneCore, Inc. („TuneCore”) și tuturor utilizatorilor www.believemusic.com și site-urilor sale asociate (denumite colectiv „Site-ul Believe” și împreună cu Site-ul TuneCore, „Site-urile distribuitorilor”), care sunt deținute și operate de Believe International („Believe”; Believe și TuneCore sunt denumite în mod colectiv „Distribuitor”, „nouă”, „noi”), inclusiv utilizării oricărui conținut, a oricăror informații, produse și/sau servicii din cadrul acestora. Acești Termeni reprezintă un acord cu forță juridică obligatorie încheiat între dvs., un utilizator individual sau o singură entitate (denumit colectiv sau individual „Utilizatori”), TuneCore și Believe cu privire la utilizarea de către dvs. a Site-ului TuneCore sau a Site-ului Believe. Împreună, Utilizatorii și Distribuitorii sunt numiți fiecare individual în prezentul document „Parte” sau colectiv „Părți”. Atunci când utilizați site-ul TuneCore sau Believe, veți fi supus oricăror termeni sau norme suplimentare publicate, aplicabile anumitor servicii și caracteristici, care pot fi publicate periodic pe site-ul respectiv („Termeni suplimentari”). Toți Termenii suplimentari sunt incluși prin trimitere în acești Termeni.

ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-URILE DISTRIBUITORILOR, CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTORII TERMENI. PRIN ÎNREGISTRAREA PENTRU ȘI/SAU ACCESAREA, NAVIGAREA SAU UTILIZAREA SITE-URILOR DISTRIBUITORILOR, CONFIRMAȚI CĂ AȚI CITIT, ÎNȚELES ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI URMĂTORII TERMENI, INCLUSIV TERMENII SUPLIMENTARI ȘI ORICE MODIFICĂRI ULTERIOARE (DENUMITE COLECTIV „TERMENII”). DACĂ ÎN ORICE MOMENT NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI, ÎNCETAȚI IMEDIAT UTILIZAREA SITE-URILOR DISTRIBUITORILOR.

Eligibilitate. Pentru a utiliza Site-urile Distribuitorilor, trebuie să aveți cel puțin optsprezece (18) ani sau mai mult [sau să aveți cel puțin treisprezece (13) ani și să aveți consimțământul părintelui(ților) și/sau al tutorelui legal] și să fiți complet capabil și apt pentru (i) a vă asuma termenii, condițiile, obligațiile, afirmațiile, declarațiile și garanțiile stabilite în acești Termeni și condiții; și (ii) a respecta și a vă conforma acestor Termeni. Prin prezenta declarați că îndepliniți cerințele de eligibilitate din această Secțiune.

Declarație de confidențialitate. Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi. Citiți cu atenție Politica de Confidențialitate a Site-urilor Distribuitorilor la adresa www.tunecore.com/terms  pentru informații referitoare la colectarea, utilizarea și divulgarea de către Distribuitor a informațiilor dvs. personale.

Modificarea termenilor. Distribuitorul își rezervă dreptul, la propria discreție, de a schimba, modifica, adăuga sau elimina porțiuni din acești Termeni, inclusiv din Termenii suplimentari, în orice moment și din orice motiv și vă putem notifica cu privire la aceste modificări prin diverse mijloace, inclusiv prin modificarea datei din secțiunea „Ultima actualizare” prezentată mai sus, precum și prin alte mijloace rezonabile care for fi stabilite la discreția noastră. Toate modificările vor intra în vigoare imediat. În cazul unei modificări semnificative care vă poate afecta direct contul, vom depune eforturi rezonabile pentru a vă notifica prin intermediul celei mai recente adrese de e-mail pe care ne-ați furnizat-o în legătură cu contul dvs. Verificați periodic acești Termeni pentru a vedea dacă există modificări. Utilizarea în continuare de către dvs. a Site-urilor Distribuitorilor după postarea modificărilor constituie acceptarea de către dvs. a acestor modificări.

Accesul pe site-urile distribuitorilor și legăturile către pagini secundare . Distribuitorul vă acordă permisiunea de a utiliza site-urile distribuitorilor conform prevederilor acestor Termeni, cu condiția ca și atât timp cât (i) utilizați Site-urile Distribuitorilor exclusiv pentru uzul dvs. personal; (ii) cu excepția cazurilor permise în mod expres în acești Termeni, nu descărcați, reproduceți, redistribuiți, retransmiteți, publicați, revindeți, distribuiți, afișați public sau exploatați în alt mod orice parte a Site-urilor Distribuitorului, pe orice suport, fără autorizația scrisă prealabilă a Distribuitorului; (iii) nu schimbați și nu modificați nicio parte a Site-urilor Distribuitorilor decât în măsura în care acest lucru este necesar în mod rezonabil pentru utilizarea Site-urilor Distribuitorilor în scopurile pentru care au fost concepute; (iv) nu vă angajați în niciuna dintre utilizările interzise descrise în Secțiunea 11 de mai jos; și (v) respectați în totalitate acești Termeni. Site-ul TuneCore este controlat și oferit de TuneCore din centrele sale din Statele Unite ale Americii, iar site-ul Believe este controlat și oferit de Believe din centrele sale din Uniunea Europeană (UE), în special din Franța și Luxemburg. Distribuitorul nu face nicio declarație conform căreia Site-urile Distribuitorilor sunt adecvate sau disponibile pentru a fi utilizate în alte locații. Dacă accesați sau utilizați Site-urile Distribuitorilor din alte jurisdicții, sunteți responsabil pentru respectarea legilor locale și în măsura permisă în jurisdicția în care vă aflați, renunțați la dreptul de a formula pretenții sau de a beneficia de protecțiile care vă sunt oferite în acea jurisdicție, care nu sunt disponibile în Statele Unite ale Americii sau în UE, după caz.  

Proprietatea distribuitorului; Drepturile de proprietate.

 1. Aspecte generale. Site-urile Distribuitorilor inclusiv conținutul, interfețele vizuale, funcțiile interactive, materialele audio și video, materialele audiovizuale, informațiile, graficele, designul, compilațiile, codurile de programare, produsele, software-ul, serviciile, informațiile proprii, mărcile de servicii, mărcile comerciale, denumirile comerciale, informațiile distinctive (cum ar fi logourile), selecția, succesiunea, aspectul vizual și funcționalitatea și aranjarea articolelor, precum și toate celelalte elemente ale site-urilor distribuitorului care sunt furnizate de Distribuitor („Materiale ale Distribuitorului”), sunt deținute și/sau puse la dispoziție sub licență de către Distribuitor și sunt protejate prin lege, fără limitare, în conformitate cu legile și reglementările federale și statale din SUA și cu legile și reglementările din Luxemburg, după caz, precum și cu legile străine, reglementările și tratatele aplicabile. Materialele Distribuitorilor nu includ conținutul părților terțe (conform definiției de mai jos). Cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres de către Distribuitor, sunteți de acord să nu vindeți, licențiați, distribuiți, copiați, modificați, să nu prezentați public sau să afișați, să nu transmiteți, publicați, editați, adaptați, să nu creați lucrări derivate din sau să nu utilizați în alt mod neautorizat Site-urile Distribuitorilor și/sau materialele Distribuitorilor. Distribuitorul își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin acești Termeni. Nu veți obține niciun drept, titlu sau interes pentru Materialele Distribuitorilor, cu excepția drepturilor limitate prevăzute în mod expres în acești Termeni.
 2. Aplicații și alte software-uri care pot fi descărcate. Dacă oricare dintre Materialele Distribuitorului pe care vi le punem la dispoziție este un software care poate fi descărcat, atunci software-ul și toate fișierele sale, imaginile și datele aferente software-ului vă vor fi licențiate. Această licență este o licență personală, limitată, netransferabilă, care nu poate fi sublicențiată și revocabilă și ne rezervăm dreptul de a modifica sau revoca licența în orice moment prin transmiterea unei notificări către dvs. La primirea notificării de revocare, trebuie să distrugeți toate copiile software-ului aflate în posesia dvs. și/sau care se află în sistemele pe care le dețineți. Nu dețineți drepturi de proprietate asupra software-ului descărcat și nu vă transferăm dreptul de proprietate asupra produsului software. Păstrăm proprietatea deplină și titlul de proprietate asupra software-ului descărcat și toate drepturile de proprietate intelectuală legate de acesta. Nu aveți dreptul să redistribuiți, să vindeți, să decompilați, să efectuați operațiuni de inginerie inversă, să dezasamblați sau să reduceți în alt mod produsul software la o formă perceptibilă de către om (cu excepția cazului în care o astfel de activitate este permisă în mod expres de legea aplicabilă, fără a lua în considerare această limitare). Software-ul descărcat de pe Site-urile Distribuitorilor se supune legilor Statelor Unite ale Americii și Luxemburgului privind controlul exporturilor. Dacă descărcați software-ul de pe Site-urile Distribuitorilor, declarați și ne garantați că nu acționați încălcând aceste legi.
 1. Conținutul furnizat de utilizator.

  1. Aspecte generale. Site-ul Distribuitorului vă poate permite acum sau în viitor dvs. și altor Utilizatori să postați sau să plasați legături către conținut media, texte, înregistrări audio și video, fotografii, grafică, comentarii sau alte informații sau alt conținut („Conținutul utilizatorului”) și să găzduiți și/sau să partajați un astfel de Conținut al utilizatorului. Conținutul utilizatorului nu este controlat de Distribuitor. Distribuitorul nu face nicio declarație conform căreia Conținutul dvs. de utilizator va rămâne disponibil pe Site-ul Distribuitorului, în orice mod. Putem elimina Conținutul dvs. de utilizator la discreția noastră. Înțelegeți că orice Conținut al utilizatorului pe care îl publicați pe site-ul Distribuitorului este pus la dispoziția utilizatorilor site-ului Distribuitorului în mod public, iar Distribuitorul nu garantează confidențialitatea cu privire la orice astfel de Conținut al Utilizatorului și nici nu garantează că drepturile dvs. de proprietate sau proprietate intelectuală asupra acestui Conținut al Utilizatorului nu vor fi încălcate sau însușite ilicit.
  2. Acordarea de drepturi. Cu excepția „Compozițiilor” și „Înregistrărilor” (fiecare fiind definită în Termenii suplimentari – Administrarea Publicării) și a termenilor de utilizare a serviciului reglementați de Termenii suplimentari – Administrarea Publicării, trimițând Conținutul utilizatorului către Distribuitor, prin prezenta le acordați Distribuitorului și afiliaților săi o licență neexclusivă, plătită integral, fără redevențe, transferabilă, cu dreptul de a acorda și autoriza sublicențe, pentru a folosi, reproduce, digitaliza, codifica, stoca, transmite, distribui, modifica, adapta, traduce, pregăti lucrări derivate, afișa, interpreta, comunica publicului și exploata în alt mod acest Conținut al utilizatorului în legătură cu Site-ul Distribuitorului și cu activitatea comercială a Distribuitorului (și succesorilor, cesionarilor și sublicențiatorilor, precum și afiliaților acestora), incluzând fără limitare pentru promovarea și redistribuirea parțială sau integrală a conținutului Site-ului Distribuitorului (și a operelor derivate ale acestuia) în orice formate media și prin orice canale media sau prin comercializare. Acordați Distribuitorului și afiliaților, cesionarilor și sublicențiatorilor săi (și afiliaților acestora) dreptul de a utiliza numele pe care îl transmiteți în legătură cu acest Conținut al utilizatorului, dacă aceștia aleg să facă acest lucru. De asemenea, acordați prin prezenta fiecărui Utilizator al site-ului Distribuitorului o licență neexclusivă pentru a accesa Conținutul utilizatorului prin intermediul site-ului Distribuitorului și pentru a utiliza, reproduce, distribui, modifica, adapta, traduce, pregăti lucrările derivate, pentru a afișa și a interpreta acest Conținut al utilizatorului, după cum permite funcționalitatea site-ului Distribuitorului și acești Termeni. Licențele de mai sus acordate de dvs. pentru Conținutul utilizatorului pe care îl trimiteți către site-ului Distribuitorului vor fi perpetue și irevocabile, cu excepția cazului în care, în ceea ce privește orice Conținut al utilizatorului pe care l-ați eliminat sau șters în timp ce păstrați contul de utilizator pe Site-ului distribuitorului sau orice Conținut al utilizatorului de după dezactivarea sau ștergerea contului dvs. de utilizator de pe Site-ului Distribuitorului, puteți înștiința în mod special pe Distribuitor cu privire la încetarea licenței de mai sus acordată de dvs. Distribuitorului, identificând în mod specific articolul/articolele din Conținutul utilizatorului pentru care se aplică o astfel de reziliere, caz în care licența menționată anterior va înceta într-un termen rezonabil din punct de vedere comercial după ce trimiteți o astfel de notificare Distribuitorului. Cu toate acestea, înțelegeți și sunteți de acord că, chiar și după o astfel de reziliere, Distribuitorul poate păstra, dar nu poate afișa sau interpreta, efectua copii pe server ale Conținutului utilizatorului. Fără a lua în considerare orice prevederi contrare din prezentul document, licențele de mai sus acordate de dvs. pentru feedbackul (așa cum este definit mai jos) pe care îl trimiteți sunt perpetue și irevocabile.  
  3. Nu există nicio responsabilitate pentru Conținutul utilizatorului. Cu excepția licenței limitate acordate mai sus, nu obținem și nu controlăm niciun drept și nu exercităm niciun control editorial asupra Conținutului utilizatorului. Nimic din prezentul document nu ne obligă să verificăm și nu am verificat neapărat declarațiile și garanțiile oferite de Utilizatori cu privire la respectivul Conținut al utilizatorului.
 2. Declarațiile și garanțiile dvs. 

  1. 7.1 Garantați și declarați că: (i) aveți vârsta de optsprezece (18) ani sau mai mult, sau; (ii) aveți vârsta de treisprezece (13) ani sau mai mult și aveți consimțământul scris al părintelui și/sau al tutorelui dvs. legal pentru a intra sub incidența acestor Termeni.  
  2. În legătură cu Conținutul utilizatorului, afirmați, declarați, și/sau garantați că: (a) sunteți proprietarul sau dețineți licențele necesare, drepturile, consimțămintele și permisiunile pentru utilizare și autorizați Distribuitorul să utilizeze toate brevetele, mărcile comerciale, drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate cu privire la oricare și la întregul Conținut al utilizatorului pentru a permite includerea și utilizarea Conținutului utilizatorului în maniera prevăzută de Distribuitor și de acești Termeni și pentru a acorda drepturile și licența stabilite în această Secțiune și (b) Conținutul dvs. de utilizator, Utilizarea de către Distribuitor a acestui Conținut al utilizatorului în conformitate cu acești Termeni și exercitarea de către Distribuitor a drepturilor de licență prevăzute în acești Termeni, nu: (i) încălca, violează sau nu contribuie la însușirea pe nedrept a oricărui drept al unei părți terțe, inclusiv a oricăror drepturi de autor, de marcă comercială, brevete, secrete comerciale, drepturi morale, drepturi la confidențialitate, drepturi la publicitate sau a oricărui alt drept de proprietate intelectuală sau drept de proprietate; (ii) calomniază, defăimează, desconsideră sau invadează dreptul la confidențialitate, publicitate sau alte drepturi de proprietate ale oricărei alte persoane; sau (iii) nu încalcă orice reglementare sau legislație aplicabilă.
  3. Utilizări interzise ale Conținutului utilizatorului. Cu excepția cazului în care este permis în alt mod de acești Termeni, în legătură cu Conținutul dvs. de utilizator, sunteți de acord în continuare că nu veți publica, posta, trimite, transmite prin sau pune la dispoziția Site-urilor Distribuitorilor în alt mod: (i) orice declarații false sau neadevăruri care ar putea prejudicia Distribuitorul sau orice parte terță; (ii) orice material ilegal, defăimător, calomniator, denigrant, pornografic, obscen, abuziv, injurios, vulgar, explicit din punct de vedere sexual, amenințător, hărțuitor, dăunător, instigator la ură, ofensator din punct de vedere rasial sau etnic sau inacceptabil în alt mod sau care încurajează un comportament care ar putea fi considerat o infracțiune, care atrage răspunderea civilă, încalcă orice lege sau orice drept la confidențialitate sau publicitate sau care este neadecvat în alt mod; (iii) reclame și/sau solicitări de colaborări comerciale pentru orice produse și/sau servicii; sau (iv) orice material care ar putea dăuna minorilor în orice mod.  

Declinarea responsabilității privind conținutul părților terțe. Cu excepția „Compozițiilor” și a „Înregistrărilor” (fiecare fiind definită în Termenii suplimentari – Administrarea Publicării), termenilor de utilizare a serviciului reglementați de Termenii suplimentari – Administrarea Publicării, înțelegeți că atunci când utilizați site-ul Distribuitorului veți fi expus Conținutului utilizatorului, publicității și altor conținuturi ale părților terțe (împreună, „Conținutul părților terțe”) dintr-o varietate de surse și că ați putea fi expus unor Conținuturi ale unor părți terțe care sunt inexacte, ofensatoare, indecente, sau inacceptabile în alt mod. Distribuitorul nu susține niciun Conținut aparținând unei părți terțe și nicio opinie, recomandare sau sfat exprimate în acesta. În niciun caz Distribuitorul nu va fi răspunzător pentru sau în legătură cu Conținutul părții terțe, inclusiv, dar fără a se limita la, inexactități, erori sau omisiuni legate de orice Conținut al părților terțe, orice încălcare a proprietății intelectuale sau însușire ilicită cu privire la orice Conținut al părților terțe sau pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel suferit ca urmare a utilizării unui Conținut care nu aparține Distribuitorului, postat, trimis prin e-mail sau afișat în alt mod sau transmis prin intermediul site-ului Distribuitorului.  

Nemonitorizarea utilizatorilor și a conținutului părților terțe. Cu excepția „Compozițiilor” și a „Înregistrărilor” (fiecare fiind definită în Termenii suplimentari – Administrarea Publicării) și a termenilor de utilizare a serviciului care sunt reglementați de Termenii Suplimentari – Administrația Publicării, înțelegeți că dvs. și nu Distribuitorul sunteți complet responsabili pentru întregul Conținut al Utilizatorului pe care îl încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau puneți la dispoziție în alt mod prin intermediul site-ului Distribuitorului. Distribuitorul nu controlează Conținutul părților terțe postat de Utilizatori sau pus la dispoziție în alt mod de alte persoane sau entități și nu are nicio obligație de a monitoriza respectivul Conținut al părților terțe în niciun scop. Dacă, în orice moment Distribuitorul alege, la propria sa discreție, să monitorizeze Conținutul părților terțe, Distribuitorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru Conținutul părților terțe, nici o obligație de a modifica sau de a elimina orice Conținut neadecvat al unei părți terțe, nici o obligație de a continua monitorizarea Conținutului părților terțe și nici o responsabilitate pentru conduita Utilizatorului sau a altei persoane sau entități care trimite un astfel de Conținut terț. Sunteți de acord că trebuie să evaluați și să suportați toate riscurile asociate cu utilizarea oricărui Conținut al utilizatorului sau a oricărui alt Conținut al părților terțe, inclusiv cu încrederea acordată acurateței, exhaustivității, utilității, neîncălcării drepturilor sau legalității unui astfel de Conținut al utilizatorului sau a unui alt Conținut al părților terțe.

Eliminarea conținutului. Cu excepția „Compozițiilor” și a „Înregistrărilor” (fiecare fiind definită în Termenii suplimentari – Administrarea Publicării), termenilor de utilizare a serviciului reglementați de Termenii suplimentari – Administrația Publicării, Distribuitorul și reprezentanții săi vor avea dreptul (dar nu și obligația), la propria lor discreție, să refuze să posteze sau să elimine orice Conținut al utilizatorului sau al unei părți terțe care este disponibil pe site-ul Distribuitorului, în totalitate sau parțial, în orice moment, din orice motiv sau fără motiv, cu sau fără notificare și fără niciun fel de răspundere.

 1. Utilizări interzise ale Site-urilor Distribuitorilor.

  1. Ca o condiție pentru utilizarea de către dvs. a Site-urilor Distribuitorilor, prin prezenta declarați și garantați că nu veți utiliza Site-urile Distribuitorilor în niciun scop ilegal sau interzis (inclusiv, dar fără a se limita la interdicțiile din această Secțiune 11) prin acești Termeni.
  2. Orice utilizare de către dvs. a materialelor Distribuitorilor și a Site-urilor Distribuitorilor, alta decât pentru uzul dvs. personal, este strict interzisă. Sunteți de acord să nu reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, comercializați, revindeți, distribuiți sau exploatați nicio parte a site-urilor Distribuitorilor, utilizarea Site-urilor Distribuitorilor, accesul la Site-urile Distribuitorilor sau la Conținutul părților terțe obținut prin intermediul Site-urilor Distribuitorilor, în orice alt scop decât pentru uzul dvs. personal.
  3. Sunteți de acord să nu utilizați Site-urile Distribuitorilor dacă nu îndepliniți cerințele de eligibilitate descrise în Secțiunea 1 de mai sus.
  4. Sunteți de acord să nu defăimați, hărțuiți, abuzați, amenințați, urmăriți sau înșelați Utilizatorii Site-urilor Distribuitorilor și să nu colectați sau să nu încercați să colectați informații personale despre Utilizatori sau părți terțe fără consimțământul acestora.
  5.  Sunteți de acord să nu interferați în mod intenționat cu sau să deteriorați, afectați sau să dezactivați funcționarea Site-urilor Distribuitorilor sau utilizarea de către orice utilizator a acestora prin orice mijloace, inclusiv dar fără limitare, prin încărcarea sau transmiterea de viruși, viermi, programe spion, adware sau alte coduri rău intenționate sau prin încărcarea disproporționat de mare a Site-urilor Distribuitorului, cu scopul de a împiedica furnizarea serviciului și altor Utilizatori.
  6.  Sunteți de acord să nu eliminați, eludați, dezactivați, să nu deteriorați și să nu interferați în niciun alt mod cu caracteristicile de securitate ale Site-urilor Distribuitorilor, cu caracteristicile care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricărei părți a Site-urilor Distribuitorilor sau cu orice caracteristici care impun limitări ale utilizării Site-urilor Distribuitorilor.
  7.  Sunteți de acord să nu încercați să obțineți acces neautorizat la Site-urile Distribuitorilor sau la orice parte a acestora, la alte conturi, sisteme computerizate sau rețele conectate la Site-urile Distribuitorilor sau la orice parte a acestora, prin hacking, extragerea de parole sau orice alte mijloace sau să interferați sau să încercați să interferați cu buna funcționare a Site-urilor Distribuitorilor sau cu orice activități desfășurate prin intermediul Site-urilor Distribuitorilor.
  8.  Sunteți de acord să nu obțineți sau să încercați să obțineți materiale sau informații prin orice mijloace, care nu sunt puse la dispoziție în mod intenționat prin intermediul Site-urilor Distribuitorilor. Sunteți de acord să nu modificați Site-urile Distribuitorilor în niciun mod și sub nicio formă (cu excepția contribuției aduse prin Conținutul utilizatorului, conform funcționalității Site-urilor Distribuitorilor și în conformitate cu acești Termeni) și să nu utilizați versiuni modificate ale Site-urilor Distribuitorilor, inclusiv (fără limitare) în scopul obținerii accesului neautorizat la Site-urile Distribuitorilor.
  9.  Sunteți de acord că nu veți utiliza roboți, păianjeni, site-uri de tip scraper sau alte mijloace automate pentru a accesa site-urile Distribuitorilor în niciun scop, fără permisiunea noastră prealabilă scrisă sau că nu veți omite antetele noastre de excludere a roboților sau alte măsuri pe care le putem folosi pentru a preveni sau a restricționa accesul la Site-urile Distribuitorilor.
  10.  Sunteți de acord să nu utilizați tehnici de încadrare pentru a include orice marcă comercială, logo sau alte materiale ale Distribuitorului fără acordul nostru expres în scris. Sunteți de acord să nu utilizați meta taguri sau orice „text ascuns” folosind numele sau mărcile comerciale ale Distribuitorului, fără consimțământul prealabil expres în scris al Distribuitorului.
  11. Sunteți de acord să nu utilizați niciun logo, elemente grafice sau nicio marcă comercială a Distribuitorului ca parte a oricăror linkuri către Site-uri, inclusiv, dar fără a se limita la, linkuri către Site-urile Distribuitorilor, fără consimțământul nostru expres în scris.
  12. Sunteți de acord să nu faceți oferte, reclame, propuneri nesolicitate sau să nu trimiteți e-mailuri de tip junk sau spam celorlalți utilizatori ai Site-urilor Distribuitorilor. Aceasta include, dar nu se limitează la publicitate nesolicitată, materiale promoționale sau alte materiale de solicitare, corespondență în masă cu publicitate comercială, mesaje în lanț, anunțuri informaționale, solicitări de caritate și petiții pentru semnături.
  13.  Sunteți de acord să nu creați inginerie inversă, să nu decompilați, să nu dezasamblați și să nu încercați să descoperiți codul sursă al Site-urilor Distribuitorilor sau al oricărei părți a acestora, cu excepția și numai în măsura în care o astfel de activitate este permisă în mod expres de legea aplicabilă, fără a lua în considerare această limitare.
  14.  Sunteți de acord să nu modificați, adaptați, traduceți sau creați lucrări derivate pe baza Site-urilor Distribuitorilor sau a oricărei părți a acestora, cu excepția și numai în măsura în care o astfel de activitate este permisă în mod expres de legislația aplicabilă, fără a lua în considerare această limitare.
  15.  Sunteți de acord să nu vă dați drept altă persoană sau entitate sau să declarați în mod fals sau să denaturați afilierea cu o persoană sau entitate.

Utilizarea neautorizată sau interzisă a Site-urilor Distribuitorilor sau a materialelor Distribuitorilor vă poate supune răspunderii civile, urmăririi penale sau ambelor, conform legilor federale, statale și locale.

Informații despre cont. 

 1. Pentru a vă abona la serviciile furnizate în baza prezentului document și pentru a accesa anumite funcții ale Site-urilor Distribuitorilor, va trebui să creați un cont. Confirmați, vă acordați consimțământul și sunteți de acord că Distribuitorul poate accesa, păstra și dezvălui informațiile contului dvs. și Conținutul dvs. de utilizator, dacă legea impune acest lucru sau cu buna-credință că o astfel de accesare, păstrare sau divulgarea este necesară în mod rezonabil pentru (a) respectarea procesului juridic; (b) punerea în aplicare a Termenilor; (c) a răspunde la orice pretenție legată de faptul că Conținutul dvs. de utilizator încalcă drepturile părților terțe; (d) a vă oferi anumite caracteristici personalizate ale site-urilor Distribuitorilor, dacă este cazul; (e) a vă răspunde dacă contactați Distribuitorul din orice motiv; sau (f) a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța personală a Distribuitorului, a celorlalți utilizatori ai săi și a publicului. Vă puteți anula contul deschis la noi în orice moment, trimițând un e-mail la https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. Ne rezervăm dreptul de a respinge sau de a închide imediat contul dvs., la discreția noastră și fără notificare prealabilă.
 2. Achiziționarea produselor. 

  1. Atunci când comandați produse pe care doriți să le achiziționați de pe site-ul Distribuitorului, faceți o ofertă pentru a cumpăra produsele comandate conform termenilor specificați în comanda respectivă. După ce comanda dumneavoastră a fost plasată, vă vom trimite un e-mail care indică primirea comenzii dvs. Acest e-mail reprezintă doar confirmarea primirii comenzii dvs. și nu constituie acceptarea ofertei dvs. de cumpărare. Ne rezervăm dreptul de a respinge orice comandă din orice motiv sau fără niciun motiv, sub rezerva respectării de către noi a legislației aplicabile. În ceea ce privește comenzile de produse fizice, comanda și oferta dvs. de cumpărare sunt acceptate atunci când am ambalat comanda dvs. și am predat-o curierului, iar dvs. veți primi un e-mail care confirmă acceptarea comenzii dvs. în momentul predării acesteia către curier. Titlul de proprietate asupra produselor pe care le comandați și riscul pierderii acestor produse fizice vă aparține atunci când produsul fizic a fost predat curierului.  
  2. Prin transmiterea unei comenzi, ne autorizați pe noi sau pe procesatorul nostru de plăți terț să procesăm o plată efectuată cu cardul de credit, precum și alte informații de plată pe care le furnizați în scopul autentificării identității dvs., al validării cardului dvs. de plată și al obținerii autorizației de plată și a altor autorizații necesare pentru tranzacția respectivă. Sunteți de acord cu utilizarea de către noi a oricăror informații furnizate de dvs., inclusiv informații de identificare personală, pentru a efectua verificări antifraudă la discreția noastră exclusivă, iar această autorizație se aplică și utilizării informațiilor de către procesatorul nostru de plăți terț. În efectuarea acestor verificări, noi sau procesatorul nostru de plăți terț putem divulga, iar dvs. ne autorizați pe noi și pe procesatorul nostru de plăți terț să divulgăm informațiile dvs. furnizorilor de servicii de referințe pentru bonitate și prevenirea fraudei, care pot păstra o înregistrare a informațiilor divulgate.  
  3. Distribuitorul nu garantează disponibilitatea imediată sau continuă a unui anumit produs. Dacă nu putem onora o comandă, veți avea dreptul la o rambursare integrală. Aveți responsabilitatea de a verifica comanda la primire. Orice deteriorare a produselor fizice care are loc în timpul expedierii este responsabilitatea curierului, sub rezerva limitărilor tarifare și a altor limitări privind responsabilitatea curierului, dacă acestea există. Curierul nu va trebui să obțină o semnătură la livrare, cu excepția cazului în care specificați altceva la momentul plasării comenzii.
  4. Toate solicitările de retur trebuie efectuate în scris, nu mai târziu de paisprezece (14) zile de la livrarea comenzii de către curier. Dacă achiziția dvs. prezintă defecte, a) vom înlocui produsul defect cu același produs sau cu echivalentul acestuia sau (b) vom rambursa prețul de achiziție, la discreția noastră. Este posibil, dar nu suntem obligați, să acceptăm retururi din alte motive, caz în care vă vom oferi un produs înlocuitor sau un credit, la discreția noastră. Pentru a solicita un retur, trebuie să trimiteți solicitarea la https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. Dacă autorizăm solicitarea dvs. de retur, vi se va furniza un cod de autorizare a returului. Nu vom procesa niciun retur fără un cod de autorizare a returului. Produsele fizice trebuie returnate în ambalajul lor original.
  5. Prețurile afișate pe site-ul Distribuitorului sunt exprimate în dolari americani, nu includ costurile de expediere, impozitele și taxele (inclusiv cele pentru vânzare și TVA, dacă există), asigurările și alte taxe impuse de părți terțe. Toate aceste taxe vor fi reflectate într-un rezumat final al comenzii înainte de acceptarea comenzii.
  6. Pe lângă achizițiile de produse, alte aspecte ale site-ului Distribuitorului vă pot solicita să plătiți o taxă, ale cărei detalii sunt disponibile în diferite zone ale site-ului Distribuitorului și care oferă posibilitatea de a achiziționa produse, caracteristici sau servicii. Sunteți de acord să plătiți toate taxele și impozitele aplicabile suportate de dvs. sau de orice altă persoană care utilizează contul dvs. Putem revizui în orice moment prețurile produselor, serviciilor sau caracteristicilor oferite prin intermediul site-ului Distribuitorului. Dacă nu se specifică altfel, toate referințele valutare sunt exprimate în dolari USD. Toate comisioanele și taxele se achită în conformitate cu termenii de plată valabili în momentul achitării taxei sau impozitului. În cazul în care există un diferend cu privire la plata taxelor pentru produsele sau serviciile furnizate de noi, contul dvs. poate fi închis fără avertisment sau notificare, la discreția noastră. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în orice politică de returnare sau de anulare aplicabilă în mod expres produselor, serviciilor sau caracteristicilor noastre, confirmați și sunteți de acord că orice taxe și alte tarife aplicabile pentru produse, servicii sau caracteristici nu sunt rambursabile integral sau parțial. Sunteți pe deplin responsabil pentru toate costurile aferente contului dvs., inclusiv orice costuri neautorizate.
 3. Parolă. Dacă vă înregistrați, vi se va solicita să furnizați o parolă. Deoarece veți fi responsabil pentru toate activitățile care au loc cu parola dvs., trebuie să păstrați confidențialitatea parolei. Sunteți singurul responsabil de păstrarea confidențialității contului și a parolei dvs. și de restricționarea accesului la computerul dvs. și sunteți de acord să acceptați responsabilitatea pentru toate activitățile care au loc în contul sau pe baza parolei dvs. Dacă suspectați că contul dvs. nu mai este securizat (de exemplu, în cazul pierderii, furtului sau dezvăluirii sau utilizării neautorizate a ID-ului sau a parolei contului dvs.), veți notifica imediat Distribuitorul. Sunteți singurul responsabil de pierderile suferite de dvs., de Distribuitor sau de alte persoane din cauza oricărei utilizări neautorizate a contului dvs.
 4. Modificarea rezidenței în scopuri fiscale.  

  1. În cazul în care (i) vă schimbați rezidența într-o altă jurisdicție sau nu veți mai fi cetățean al țării pe care ați introdus-o în timp ce accesați Site-urile Distribuitorilor și ca urmare a unei astfel de schimbări, nu veți mai fi tratat ca rezident al unei astfel de țări în scopuri fiscale sau (ii) vă schimbați rezidența din altă jurisdicție în Statele Unite sau deveniți cetățean al Statelor Unite și ca urmare a unei astfel de schimbări, veți fi tratat ca rezident al Statelor Unite ale Americii în scopuri fiscale, trebuie să notificați Distribuitorul în termen de treizeci (30) de zile de la această schimbare (prin e-mail va fi suficient), incluzând numele dvs. complet, adresa nouă, data modificării rezidenței, numărul de telefon, adresa de e-mail și dacă sunteți un Utilizator înregistrat, numele de utilizator al contului dvs. de pe Site-ul Distribuitorului.
  2. Confirmați în mod expres că, în cazul în care vă schimbați rezidența în scopuri fiscale, conform descrierii din Secțiunea 12.4 (a) de mai sus, TuneCore sau Believe, după caz, poate atribui Termenii la care sunteți Parte către Believe sau TuneCore, după caz. Ca urmare a unei astfel de cesiuni, nu veți mai avea o relație contractuală cu aceeași Parte cu care ați avut un acord contractual înainte de a vă schimba reședința. De asemenea, confirmați că în ceea ce privește prestarea serviciilor în conformitate cu acești Termeni (inclusiv cu orice Termeni suplimentari, dacă există), Believe se bazează pe anumite servicii furnizate de TuneCore și TuneCore se bazează pe anumite servicii furnizate de Believe. De asemenea, confirmați faptul că TuneCore și Believe sunt entități separate și că (i) TuneCore nu va fi trasă la răspundere pentru nicio acțiune sau omisiune a Believe, indiferent dacă are loc sau nu în timpul relației dvs. contractuale cu TuneCore; și (ii) Believe nu va fi răspunzătoare pentru nicio acțiune sau omisiune din partea TuneCore, indiferent dacă are loc sau nu în timpul relației dvs. contractuale cu TuneCore.   

Relațiile cu agenții de publicitate și alți utilizatori. Corespondența sau relațiile dvs. comerciale cu sau participarea la promoțiile agenților de publicitate și ale altor Utilizatori care se află pe Site-urile Distribuitorilor se realizează exclusiv între dvs. și respectivul agent de publicitate sau Utilizator. Sunteți de acord că Distribuitorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu de orice fel survenit ca urmare a unor astfel de tranzacții sau ca urmare a prezenței acestor agenți de publicitate sau Utilizatori pe Site-urile Distribuitorilor.

Disponibilitatea serviciului. Distribuitorul poate modifica sau întrerupe punerea la dispoziție a oricărui conținut media, comunități online, produse sau servicii disponibile pe Site-urile Distribuitorilor în orice moment și fără notificare prealabilă. Conținutul media, produsele sau serviciile de pe Site-urile Distribuitorilor pot fi neactualizate, iar Distribuitorul nu își asumă niciun angajament pentru actualizarea acestor materiale de pe Site-urile Distribuitorului.

Feedback. Sunteți de acord că orice feedback, analiză, sugestii și comentarii oferite Distribuitorului de către dvs. (denumite colectiv „Feedback”) vor deveni proprietatea Distribuitorului. Având în vedere că Distribuitorul oferă acces gratuit la Site-urile Distribuitorilor sau în cazul Feedbackului oferit folosind funcțiile de pe Site-urile Distribuitorilor pentru care trebuie să plătiți o taxă, ca o contraprestație suplimentară pentru accesul dvs. la astfel de funcții, prin prezentul document cesionați Distribuitorului toate drepturile, titlurile și interesele, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la Feedback. Fără a limita caracterul general al celor menționate anterior, sunteți de acord că Distribuitorul va avea dreptul perpetuu, irevocabil și global de a utiliza, copia, afișa, executa, traduce, modifica, licenția, sublicenția și exploata în alt mod, total sau parțial Feedbackul sau orice derivat al acestuia în orice formă, mod sau prin orice mijloace cunoscute în prezent sau ulterior, fără nicio remunerație, compensație sau credit pentru Utilizator. Dvs. declarați și garantați că aveți dreptul de a cesiona și de a acorda Distribuitorului drepturile oferite în baza acestei Secțiuni 15 și că orice Feedback furnizat de dvs. Distribuitorului nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală al unei părți terțe. Fără a aduce atingere cesiunii de mai sus, Distribuitorul vă acordă o licență neexclusivă, netransferabilă, care nu poate fi sublicențiată, valabilă la nivel mondial, perpetuă și irevocabilă pentru utilizarea Feedbackului în scopuri personale, necomerciale care nu concurează direct sau indirect cu utilizarea de către noi a Feedbackului.

Alte acorduri. Confirmați că, prin furnizarea Serviciilor și a plăților prevăzute în prezentul document, Distribuitorului i se va solicita să încheie anumite acorduri cu diverse părți terțe, inclusiv dar fără a se limita la, furnizori de servicii digitale și/sau procesatori de plăți. Selectarea acestor Magazine de consum se va face exclusiv la discreția Distribuitorului. Sunteți de acord că acești Termeni vor fi supuși oricăror termeni și condiții aplicabile ale acestor acorduri încheiate de Distribuitor cu privire la aceste Magazine de consum. Confirmați în mod expres că anumite Magazine de consum pot, în ceea ce privește înregistrările audiovizuale, să solicite ca înregistrările dvs. audiovizuale să fie puse la dispoziție pe site-urile lor în anumite momente și în anumite formate, în funcție de disponibilitatea acestor materiale în alte locații de pe piață. În măsura în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite, Magazinele de consum individuale pot avea dreptul de a întrerupe disponibilitatea înregistrărilor audiovizuale menționate, din magazinul/magazinele lor. La cererea dvs. scrisă, Distribuitorul vă va furniza detaliile actuale ale acestor cerințe.

Coduri de bare și coduri universale de produse. Distribuitorul vă va furniza coduri de bare gratuite și coduri universale de produse (UPC). Acestea sunt numai pentru uzul dvs. personal și nu pot fi transferate sau revândute. Dacă sunt transferate sau revândute, Distribuitorul vă va taxa cu douăzeci și cinci de dolari (25,00 USD) per cod de bare sau UPC, plus orice profit realizat de dvs. în urma unui astfel de transfer sau revânzări. Distribuitorul poate să deducă astfel de costuri din orice plăți pe care vi le datorează sau să perceapă sumele respective din oricare metodă alternativă de plată pe care o furnizați Distribuitorului (cum ar fi un cont PayPal, un card de credit sau un card de debit pe care le furnizați Distribuitorului).

Încălcarea termenilor și condițiilor; Rezilierea. Sunteți de acord că Distribuitorul poate rezilia orice cont (sau orice parte a acestuia) pe care îl dețineți prin intermediul Site-urilor Distribuitorilor sau poate înceta utilizarea de către dvs. a Site-urilor Distribuitorilor și poate șterge și elimina integral sau parțial contul dvs., în orice moment, din orice motiv (ceea ce include, fără limitare, încălcarea acestor Termeni) sau fără motiv, la discreția Distribuitorului. Sunteți de acord că accesul dvs. la Site-urile Distribuitorilor, la orice cont pe care îl aveți sau la orice parte a acestora poate fi reziliat fără notificare prealabilă și sunteți de acord că Distribuitorul nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice parte terță pentru orice astfel de reziliere. Aceste măsuri reparatorii sunt suplimentare față de orice alte măsuri reparatorii pe care Distribuitorul le poate institui în virtutea legii sau a echității.

Despăgubire; Exonerare de răspundere. Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați de răspundere Distribuitorul și compania mamă, filialele, afiliații sau orice alte companii conexe (inclusiv cele care au în mare parte acționariat comun) și membrii din conducerea companiei, directorii, angajații, agenții și reprezentanții oricăruia dintre aceștia, cu privire la toate revendicările, pierderile, obligațiile, daunele, răspunderile, costurile, debitele și cheltuielile (inclusiv onorariile avocaților) care decurg din (a) utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a Site-urilor Distribuitorului; (b) încălcarea de către dvs. a acestor Termeni; (c) încălcarea de către dvs. a drepturilor oricărei alte persoane sau entități, inclusiv revendicări legate de încălcarea sau violarea de către Conținutul dvs. de utilizator a oricăror drepturi de proprietate intelectuală a părților terțe (d) încălcarea de către dvs. a declarațiilor, garanțiilor și obligațiilor și (e) orice utilizare neautorizată a contului dvs., care nu este cauzată de Distribuitor. Distribuitorul își rezervă dreptul, pe cheltuiala dvs., de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv asupra oricărei probleme pentru care sunteți obligat să ne despăgubiți și sunteți de acord să cooperați cu noi în ceea ce privește apărarea față de aceste pretenții. Sunteți de acord să nu soluționați nicio problemă care dă naștere obligațiilor dvs. de despăgubire, fără acordul scris prealabil din partea Distribuitorului. Distribuitorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă notifica cu privire la orice astfel de revendicare, acțiune sau procedură în momentul în care ia cunoștință de aceasta. 

 1. Declarații de declinare a responsabilității; Absența garanțiilor.

  1. Confirmare. Confirmați în mod expres că, așa cum este utilizat în Secțiunea 20 și Secțiunile 21 și 22 de mai jos, termenul „Distribuitor” include societatea-mamă, filialele, companiile afiliate și alte companii conexe ale Distribuitorului (inclusiv cele care dețin un acționariat comun substanțial) și fiecare dintre membrii din conducerea companiei, directorii, angajații, acționarii, membrii, agenții și subcontractanții acestora.
  2. Absența garanțiilor. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Distribuitorul declină toate garanțiile statutare, exprese sau implicite, aplicabile Site-urilor Distribuitorului și oricărui Conținut al utilizatorului, Conținut al unei părți terțe, bunuri, servicii sau caracteristici vândute sau puse la dispoziția utilizatorilor în alt mod pe Site-urile Distribuitorului, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, titlu și neîncălcare a prevederilor legale. Niciun sfat sau informație, pe cale verbală sau scrisă, obținută de la Distribuitor sau prin intermediul Site-urilor Distribuitorului, nu va crea nicio garanție care nu este indicată în mod expres în prezentul înscris.
  3. Utilizarea site-ului și a Conținutului părților terțe. Distribuitorul nu garantează că Materialele distribuitorului, Conținutul părților terțe, Site-urile Distribuitorilor sau orice alte informații oferite pe sau prin intermediul Site-urilor Distribuitorilor sau al oricăror site-uri de referință vor fi neîntrerupte sau fără erori, viruși sau alte componente dăunătoare, iar Distribuitorul nu garantează că oricare dintre acestea vor fi corectate.
  4. Exactitate. Distribuitorul nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la utilizarea sau rezultatele utilizării Site-urilor Distribuitorilor sau a oricăror site-uri de referință în ceea ce privește corectitudinea, exactitatea, fiabilitatea sau altele.
  5. Daunele aduse computerului dvs. Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea, accesarea, descărcarea sau obținerea în alt mod de informații, materiale sau date prin intermediul Site-urilor Distribuitorilor (inclusiv fluxurile RSS) sau al oricăror site-uri de referință se face pe propria răspundere și la discreția dvs. și că veți fi singurul responsabil pentru orice daune aduse proprietății dvs. (inclusiv sistemului dvs. informatic) sau pierdere a datelor care rezultă din utilizarea sau descărcarea sau alt tip de acces la astfel de materiale sau date.
 2. Limitarea răspunderii și a daunelor.

  1. Limitarea răspunderii. Întotdeauna sub rezerva Secțiunii 22.1, în nicio circumstanță și sub nicio teorie juridică, inclusiv, dar fără a se limita la, neglijență, Distribuitorul sau partenerii săi terți, licențiatorii sau furnizorii nu vor fi răspunzători pentru orice prejudicii speciale, indirecte, incidentale, produse pe cale de consecință sau exemplare (inclusiv, fără limitare, pierderea profiturilor, datelor sau a utilizării sau a costurilor asigurărilor) care decurg din sau au legătură cu acești Termeni sau care rezultă din utilizarea de către dvs. sau incapacitatea de utilizare a Materialelor distribuitorilor și a Conținutului de utilizator de pe Site-urile Distribuitorilor sau orice site-uri de referință sau rezultat din alte interacțiuni cu Distribuitorul, chiar dacă Distribuitorul a fost sfătuit cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de daune.
  2. Limitarea daunelor. Sub rezerva întotdeauna la Secțiunea 22.1, în niciun caz răspunderea totală față de dvs. a Distribuitorului sau a partenerilor săi terți, a licențiatorilor sau furnizorilor acestuia pentru toate daunele, pierderile și cererile de chemare în judecată care decurg din sau au legătură cu acești termeni sau cu utilizarea de către dvs. a Site-urilor Distribuitorilor [fie că este vorba de un contract, prejudiciu (inclusiv neglijență), garanție, sau altceva] nu va depăși suma de o sută de dolari (100 USD) sau jumătate din comisioanele anuale plătite de dvs. Distribuitorului (dacă este cazul) în cele douăsprezece (12) luni imediat anterioare datei la care a apărut o astfel de cerere de despăgubire.
  3. Produse și servicii de la părți terțe. Unii Utilizatori pot utiliza Site-urile Distribuitorilor pentru a comercializa produse și/sau servicii. Limitările de mai sus se vor aplica, de asemenea, în ceea ce privește daunele suportate din cauza oricăror produse sau servicii comercializate, vândute sau furnizate de Utilizatori sau de către părțile terțe, altele decât Distribuitorul și primite de dvs. prin intermediul sau publicate pe Site-urile Distribuitorilor sau pe site-urile părților terțe, inclusiv, dar fără a se limita la, orice site-uri de referință.
 3. Limitări impuse de legea aplicabilă; Baza negocierii.

  1. Limitări impuse de legea aplicabilă. Anumite jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau excluderea sau limitarea anumitor daune. Dacă locuiți într-o astfel de jurisdicție, este posibil ca unele sau toate declinările de răspundere, excluderile sau limitările de mai sus să nu se aplice în cazul dvs. și este posibil să aveți drepturi suplimentare. Limitările sau excluderile garanțiilor, a măsurilor reparatorii sau a răspunderii cuprinse în acești termeni se aplică în măsura maximă în care aceste limitări sau excluderi sunt permise conform legilor din jurisdicția în care vă aflați. Dacă sunteți utilizator din Uniunea Europeană, nicio prevedere din acești termeni nu încearcă să excludă sau să limiteze răspunderea Distribuitorului pentru: (a) fraudă sau declarații frauduloase; (b) deces sau vătămare corporală provocată de neglijență; sau (c) orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată de legea aplicabilă.
  2. Baza negocierii. Confirmați și sunteți de acord că Distribuitorul a oferit produsele și serviciile sale și a încheiat acești termeni în baza clauzelor de renunțare la garanții și de limitare a răspunderii prevăzute în prezentul document, că renunțarea la garanții și limitarea răspunderii prevăzute în prezentul înscris reflectă o alocare rezonabilă și corectă a riscului între dvs. și Distribuitor și că renunțările la garanții și limitările răspunderii prevăzute în prezentul înscris constituie o bază esențială a negocierii dintre dvs. și Distribuitor. Confirmați și sunteți de acord că Distribuitorul nu ar putea să vă pună la dispoziție Site-urile Distribuitorilor într-o manieră rezonabilă din punct de vedere economic, fără aceste limitări.
 4. Respectarea drepturilor de autor.

  1. Reclamații privind încălcarea. TuneCore, Inc. este operatorul site-ului TuneCore. Dacă sunteți deținător al drepturilor de autor sau un agent al acestora și considerați că orice Conținut al utilizatorului sau alt Conținut al unei părți terțe încalcă drepturile dvs. de autor sau drepturile de proprietate intelectuală, puteți trimite o notificare în conformitate cu Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European, cu Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și/sau cu secțiunea 17 U.S.C. 512(c)(3) a Digital Millennium Copyright Act (Legea privind drepturile de autor din SUA, DMCA), după caz, furnizând agentului nostru responsabil de drepturile de autor, următoarele informații în scris:

   1. O semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat;
   2. Identificarea lucrării protejate prin drepturi de autor despre care se afirmă că a fost încălcată sau dacă mai multe lucrări protejate prin drepturi de autor sunt acoperite printr-o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor lucrări sau un link sau URL către toate aceste lucrări;
   3. Locația materialului despre care se pretinde că încalcă drepturile sau că face obiectul unei activități de încălcare a drepturilor pe Site-urile Distribuitorilor și care urmează să fie eliminat sau pentru care trebuie să fie dezactivat accesul, inclusiv linkul sau URL-ul pentru toate aceste materiale de pe Site-urile Distribuitorilor;
   4. Informații suficiente în mod rezonabil pentru a permite Distribuitorului să contacteze partea reclamantă, cum ar fi adresa, numărul de telefon și dacă este disponibilă, o adresă de e-mail la care partea reclamantă poate fi contactată;
   5. O declarație conform căreia partea reclamantă are convingerea de bună-credință că utilizarea materialului în maniera reclamată nu este autorizată de proprietarul dreptului de autor, de reprezentantul său sau de lege; și
   6. O declarație conform căreia informațiile din notificare sunt exacte și, sub sancțiunea falsului în declarații, că partea reclamantă este autorizată să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat.

Responsabilul de drepturile de autor desemnat de Distribuitor („Responsabilul de drepturile de autor”) care primește notificările privind încălcarea pretinsă este:

[email protected]

Neincluderea tuturor informațiilor de mai sus, în special a informațiilor specifice despre locul unde poate fi găsit conținutul care încalcă drepturile de autor, va duce la o întârziere în procesarea notificării dvs. și poate avea ca rezultat necesitatea de a repeta o parte sau întregul proces de mai sus.

 1. Notificare și retragere. Dacă primim o notificare adecvată cu privire la o pretinsă încălcare a drepturilor de autor, vom răspunde prompt, eliminând sau dezactivând accesul la materialul despre care se pretinde că încalcă drepturile de autor, conform descrierii de mai jos sau care face obiectul activității de încălcare. De asemenea, vom respecta prevederile corespunzătoare ale DMCA în cazul primirii unei contranotificări, conform descrierii de mai jos.

Putem, la discreția noastră, să refuzăm accesul la Site-urile Distribuitorilor prin dezactivarea și/sau închiderea conturilor Utilizatorilor care sunt autorii încălcării.

 1. Contranotificările privind drepturile de autor. În cazul în care conținutul pe care l-ați publicat pe Site-urile Distribuitorilor a fost eliminat din motive de încălcare a drepturilor de autor sau a proprietății intelectuale și doriți să contestați eliminarea acestuia, procesul de contranotificare, care este guvernat de Secțiunea 512(g) a DMCA, este următorul:

  1. Pentru a depune o contranotificare în atenția noastră, trebuie să furnizați Agentului nostru responsabil de drepturile de autor, la adresa menționată mai sus, o comunicare scrisă care prezintă elementele specificate la Secțiunea 23.4 de mai jos.
  2. Vă rugăm să rețineți că în conformitate cu Secțiunea 512(f) a DMCA orice persoană care, cu bună știință, afirmă în mod eronat că materialul sau activitatea a fost eliminată sau dezactivată din greșeală sau datorită unei identificări greșite, poate fi trasă la răspundere. De asemenea, vă informăm că aplicăm o politică care prevede rezilierea conturilor Utilizatorilor (sau a privilegiilor de acces ale utilizatorilor) care sunt autorii încălcării, în condițiile adecvate. În consecință, dacă nu sunteți sigur dacă anumite materiale încalcă drepturile dvs. de autor sau drepturile de autor ale altor persoane, vă sugerăm să contactați mai întâi un avocat.
 1. Elementele unei contranotificări. Pentru a urgenta capacitatea noastră de a vă procesa contranotificarea, vă rugăm să utilizați următorul format (inclusiv numerele secțiunilor):

  1. Identificați URL-urile specifice pentru (sau alte informații suficiente pentru a ne permite identificarea) materialele pe care Distribuitorul le-a eliminat sau pentru care Distribuitorul a dezactivat accesul.  
  2. Introduceți numele complet, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și dacă sunteți un Utilizator înregistrat, numele de Utilizator al contului dvs. de pe site-ul Distribuitorului.
  3. Furnizați o declarație că sunteți de acord cu jurisdicția din Luxemburg și că veți accepta serviciile de procesare de la persoana care a transmis o notificare către Responsabilul nostru cu drepturile de autor în conformitate cu procesul descris mai sus sau de la un agent al unei astfel de persoane.
  4. Includeți următoarea declarație: „Jur, sub pedeapsa aferentă falsului în declarații, că consider cu bună-credință că materialul a fost eliminat sau dezactivat ca urmare a unei greșeli sau a identificării greșite a materialului care urma să fie eliminat sau dezactivat.”
  5. Semnați notificarea. Dacă trimiteți notificarea prin e-mail, va fi acceptată o semnătură fizică scanată sau o semnătură electronică validă. Trimiteți comunicarea la următoarea adresă: [email protected].

După ce primim contranotificarea dvs., o vom transmite părții care a depus cererea inițială pentru încălcarea drepturilor de autor. Vă rugăm să rețineți că, atunci când transmitem contranotificarea, aceasta include oricare dintre informațiile dvs. de identificare personală prezentate în contranotificare. Prin transmiterea unei contranotificări, sunteți de acord ca aceste Informații de identificare să fie dezvăluite în acest mod. Nu vom transmite contranotificarea niciunei părți în afara reclamantului inițial.

După ce am trimis contranotificarea, reclamantul trebuie să ne notifice în termen de zece (10) zile că a depus o acțiune prin care solicită un ordin judecătoresc care să vă împiedice să vă angajați în activități ilegale legate de materialul de pe Site-urile Distribuitorilor. Dacă primim o astfel de notificare, nu vom putea restabili materialele. Dacă nu primim o astfel de notificare, este posibil, dar nu suntem obligați, să restabilim materialul/materialele care fac obiectul diferendului.

 1. Contranotificare: Dacă locuiți în afara Statelor Unite ale Americii, vă informăm că depunerea unei contranotificări poate conduce la acțiuni în justiție între dvs. și partea reclamantă pentru a determina dreptul de proprietate. Rețineți că pot exista consecințe juridice negative în Luxemburg și/sau în Statele Unite ale Americii dacă faceți o acuzație falsă sau cu rea-credință utilizând acest proces. De asemenea, vă informăm că aplicăm o politică care prevede rezilierea, în circumstanțe adecvate, a privilegiilor de acces pentru Utilizatorii care fac o acuzație falsă sau cu rea-credință cu privire la încălcare sau care fac o acuzație falsă sau cu rea-credință ca răspuns la o notificare privind o astfel de încălcare. Așadar, dacă nu sunteți sigur dacă conținutul pe care l-ați postat pe Site-urile Distribuitorilor este încălcat sau nu sunteți sigur dacă este necesar să transmiteți o contranotificare utilizând aceste proceduri, vă recomandăm insistent să contactați mai întâi un avocat care cunoaște legislația din Luxemburg, Statele Unite ale Americii și a statului New York (dacă este cazul). Dacă doriți totuși să trimiteți o contranotificare, trebuie să urmați procesul stabilit mai sus în secțiunea „Elementele contranotificării”.
 2. Declinarea responsabilității: Nu suntem avocații dvs., iar informațiile pe care le prezentăm aici nu reprezintă consiliere juridică. Prezentăm aceste informații exclusiv în scop informativ.
 1. PREVEDERI DIVERSE.

  1. Notificare. Distribuitorul vă poate furniza notificări, inclusiv cele cu privire la modificările aduse acestor Termeni, prin e-mail, poștă sau postări pe Site-urile Distribuitorilor. Dacă notificarea se face prin e-mail sau prin poștă, aceasta va fi furnizată la adresa de e-mail sau la adresa poștală obișnuită furnizată de dvs. împreună cu informațiile contului dvs. și este responsabilitatea dvs. să actualizați aceste informații ale contului pentru orice modificări. Notificarea către dvs. va fi considerată trimisă la douăzeci și patru de ore după trimiterea unui e-mail, cu excepția cazului în care Distribuitorul este notificat cu privire la faptul că adresa de e-mail nu este valabilă și dacă este trimisă prin poștă, la trei (3) zile după data expedierii prin poștă. Puteți trimite Distribuitorului notificări numai prin poștă la adresa indicată în subsecțiunea (l) de mai jos.
  2. Legislația aplicabilă. Acești Termeni vor fi guvernați de și interpretați în conformitate cu legile din Luxemburg, fără a pune în aplicare principiile normei conflictuale. Pentru evitarea neclarităților, Legea privind tranzacțiile uniformizate cu informații computerizate (Uniform Computer Information Transactions Act) nu se aplică acestor Termeni.
  3. Jurisdicție. Sunteți de acord că orice acțiune în virtutea legii sau a echității care decurge din sau în legătură cu acești Termeni sau cu Site-urile Distribuitorilor va fi deschisă numai în Luxemburg și prin prezenta consimțiți și vă supuneți competenței materiale și teritoriale exclusive a instanței în scopurile litigiilor legate de orice astfel de acțiune. Sunteți de acord că nu veți depune și nu veți participa la o acțiune colectivă împotriva noastră. În orice acțiune sau procedură începută pentru a pune în aplicare orice drept sau obligație în baza prezentului acord, a utilizării de către dvs. a Site-urilor Distribuitorilor sau în legătură cu obiectul prezentului acord, renunțați prin prezenta la orice drept pe care îl aveți în prezent sau îl veți avea ulterior într-un proces cu jurați.
  4. Revendicări. Sunteți de acord că orice temei pentru acționarea în instanță prezentat de dvs. care decurge din sau are legătură cu Site-urile Distribuitorilor trebuie să înceapă în termen de un (1) an de la apariția temeiului. În caz contrar, un astfel de temei pentru acționarea în judecată este blocat permanent. Dacă, din orice motiv, credem, avem motiv să credem, suspectăm sau suntem înștiințați cu privire la orice acțiune, omisiune sau circumstanțe care ar putea (i) să compromită sau să pună în pericol sănătatea, bunăstarea sau siguranța oricărei persoane, (ii) să cauzeze sau să provoace daune persoanelor sau bunurilor (tangibile sau intangibile), (iii) să afecteze în mod negativ, să încalce sau să însușească ilicit drepturile altor persoane, (iv) să hărțuiască sau să interfereze cu orice alt utilizator sau persoană, firmă sau întreprindere, (v) să interfereze sau să eludeze măsurile noastre de securitate sau alte măsuri de protecție aplicabile sistemelor noastre, rețelelor și capacităților de comunicare, (vi) să încalce sau să violeze acești Termeni, sau (vii) să încalce orice lege sau reglementare, avem dreptul, rezervându-ne în mod cumulativ toate celelalte drepturi și căi de atac disponibile pentru noi conform legii, în virtutea echității și în temeiul acestui acord cu dvs., să raportăm și să furnizăm informații oricărei autorități și agenții de aplicare a legii și de reglementare și să întreprindem acțiunile permise de lege. Sunteți de acord că puteți intenta o acțiune numai împotriva unei astfel de Părți (de exemplu, TuneCore sau Believe) cu care aveți sau ați avut o relație contractuală la momentul producerii evenimentului care a generat un astfel de temei.
  5. Renunțare. Se poate renunța la o prevedere a acestor Termeni numai printr-un document scris semnat de către Partea îndreptățită să beneficieze de această prevedere. Omisiunea oricărei Părți de a exercita sau pune în aplicare orice drept sau prevedere a acestor Termeni nu va fi considerată o renunțare la dreptul sau prevederea în cauză.
  6. Separabilitate. Dacă orice prevedere a acestor Termeni va fi ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, respectiva prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror prevederi rămase.
  7. Cesiune. Acești Termeni, precum și orice drepturi și licențe acordate în baza prezentului înscris, nu pot fi transferate sau cesionate de către dvs. Acești Termeni, precum și orice drepturi și licențe acordate în baza prezentului înscris, pot fi transferate sau cesionate de către Distribuitor unui afiliat al Distribuitorului sau oricărei părți terțe, fără restricții. Orice încercare de cesiune care încalcă acești Termeni va fi considerată nulă.
  8. Fără relații. Sunteți de acord că nu există nicio relație de asociere în participațiune, parteneriat, angajare sau reprezentare între dvs. și Distribuitor ca urmare a acestor Termeni sau a utilizării Site-urilor Distribuitorilor. De asemenea, confirmați că prin transmiterea Conținutului utilizatorului sau a altui Conținut al părților terțe nu se creează nicio relație confidențială, fiduciară, implicită contractual sau de altă natură între dvs. și Distribuitor, în afara celor prevăzute în acești Termeni.
  9. Rămânerea în vigoare a unor clauze. Secțiunile 5, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 și 24 (în afară de obligația dvs. de a actualiza informațiile contului), precum și orice alte prevederi ale acestor Termeni care, prin natura lor, ar rămâne în vigoare ulterior rezilierii acestor Termeni, vor rămâne în vigoare ulterior oricărei rezilieri a acestor Termeni sau a contului dvs., indiferent dacă rezilierea se datorează dvs. sau Distribuitorului.
  10. Titluri. Titlurile de referință din prezentul document există doar în scop de facilitare a orientării în text; nu constituie parte a acestor Termeni și nu vor fi considerate ca limitând sau afectând vreuna dintre prevederile prezentului document.
  11. Integralitatea acordului. Acesta este întregul acord încheiat între dumneavoastră și Distribuitor cu privire la obiectul prezentului înscris și înlocuiește toate comunicările, declarațiile, înțelegerile și acordurile anterioare, verbale sau scrise, existente între părți cu privire la obiectul menționat, excluzând orice Acord de prestare a serviciilor pe care l-ați încheiat cu Distribuitorul. Acești Termeni nu vor fi modificați decât în scris, prin semnătura ambelor părți sau printr-o modificare adusă acestor Termeni de către Distribuitor, după cum este prevăzut în Secțiunea 3 de mai sus.

Copyright © 2020 [TuneCore/Believe] Toate drepturile rezervate.

Effective as of August 1, 2013

STORE AUTOMATOR AMENDMENT TO TUNECORE’S TERMS & CONDITIONS

Please read the following terms and conditions carefully, which amend the Terms of Service that you previously entered into with TuneCore, Inc. (“TuneCore”), as such agreement has been supplemented, amended or otherwise modified. These terms explain how you can use the Store Automator program to automatically deliver your Releases (as defined below) to Consumer Stores licensed by TuneCore to exploit sound recordings. TuneCore’s Terms of Service are incorporated herein by reference.

TuneCore reserves the sole right at any time to modify, discontinue or terminate the Site and Services, or modify the Terms of Service without notice. All modified terms and/or conditions when posted on the Site shall supersede the prior agreement between you and TuneCore, and such revised Terms of Service shall constitute the entire agreement between you and TuneCore. By continuing to use or access the Site and/or Services after TuneCore makes any such modification, you agree to be legally bound by the revised Terms of Service. You may not alter the terms and conditions of the Terms of Service without TuneCore’s express written consent. Capitalized terms used herein without definition have their respective meanings assigned in the Terms of Service.

YOU UNDERSTAND THAT BY USING THE SERVICES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE STORE AUTOMATOR PROGRAM, AND YOUR TUNECORE ACCOUNT, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF SERVICE, INCLUDING THIS AMENDMENT. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF SERVICE IN THEIR ENTIRETY, YOU MAY NOT ACCESS OR USE THE SERVICES.

1. COMPANY FEES

a. You shall pay TuneCore a one-time, non-refundable fee (the “Fee”) per Release.

b. You agree that TuneCore is authorized to deduct the Fee and any applicable taxes directly from your TuneCore account or charge such Fee to any alternate payment method you provide to Company (such as a valid PayPal account, credit card or debit card, each a “Payment Method”). If for any reason you fail to make a payment or a payment is reversed hereunder via the Payment Method or any other method after agreeing to these Terms of Service, TuneCore will be entitled to recoup, at its sole discretion, the Fee by any means necessary, including the right to keep your account active and collect any resulting royalties until the Fee is fully recouped. It is your responsibility to notify TuneCore if your Payment Method has changed by making the appropriate changes to your TuneCore account settings. If you do not provide a valid Payment Method your service may be disconnected or interrupted at TuneCore’s sole discretion.

2. SERVICE

a. The term “Release” shall be defined as any Recording in good standing, other than a ringtone, that you designate for automatic distribution via the Store Automator program. For the avoidance of doubt, ringtones are not eligible for such distribution.

b. Subject to the terms hereof, each Release will be automatically delivered to all Consumer Stores licensed by TuneCore to exploit sound recordings after the date that TuneCore receives the Fee, and you hereby give your approval to the exploitation of your Releases in such Consumer Stores. Notwithstanding the foregoing, the determination of what constitutes a “Consumer Store” for the purposes hereof shall be made by TuneCore in its sole discretion.

c. You will be notified within twenty-four (24) hours after any Release is delivered to a Consumer Store in connection with Store Automator. TuneCore makes no representation as to the amount of time it will take for any Release to become available in a Consumer Store, nor does TuneCore guarantee the exploitation of any Release.

d. If you notify TuneCore in writing that you are discontinuing Store Automator with respect to any Release(s), TuneCore shall cease the automatic distribution of such Release(s) within a reasonable amount of time after receipt of such notification (the “End Date”). You may elect to re-activate Store Automator at any time. For the avoidance of doubt, in the event of a re-activation, your Release will not be automatically delivered to any Consumer Store added by TuneCore in the period of time after the End Date and prior to such re-activation.

Please read the following terms and conditions carefully, which amend the Terms of Service that you previously entered into with TuneCore, Inc. (“we” or “TuneCore”) with respect to your Recordings and Compositions, as such agreement has been supplemented, amended or otherwise modified. This is a legal agreement between you and TuneCore. TuneCore reserves the sole right at any time to modify, discontinue or terminate the Site and Services, or modify the Terms of Service without notice. All modified terms and/or conditions when posted on the Site shall supersede the prior agreement between you and TuneCore, and such revised Terms and Conditions shall constitute the entire agreement between you and TuneCore. By continuing to use or access the Site and/or Services after TuneCore makes any such modification, you agree to be legally bound by the revised Terms of Service. You may not alter the terms and conditions of the Terms of Service without TuneCore’s express written consent. Capitalized terms used herein without definition have their respective meanings assigned in the Terms of Service.

YOU UNDERSTAND THAT BY USING THE SERVICES AND YOUR TUNECORE ACCOUNT, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF SERVICE, INCLUDING THIS AMENDMENT. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF SERVICE IN THEIR ENTIRETY, YOU MAY NOT ACCESS OR USE THE SERVICES.

TuneCore may, from time to time, offer active distribution customers on the Site the opportunity to receive credits toward future distributions by referring friends, family members, colleagues or other individuals (the “Program”).  TuneCore reserves the right to terminate the Program at any time for any reason or no reason. The Program is enabled through technology provided by Friendbuy, Inc., 925 N. La Brea Ave. West Hollywood, CA 90038 (“Platform Provider”). TuneCore and the Platform Provider are collectively referred to as “Program Entities.” These terms and conditions (“Program Terms”) as well as the Site’s Terms and Conditions and Privacy Policy shall apply to participation in the Program, and any User (defined below) who chooses to participate in the Program must consent to all of the above. If you do not agree to the Program Terms, the Site Terms and Conditions, and the Privacy Policy in their entirety, you are not authorized to participate in the Program in any manner.  In addition, you may not participate in the Program where doing so would be prohibited by any applicable law or regulations. 

 1. The Program

(a) Definitions:

(i) “Referrer” shall mean a real person who is an active TuneCore distribution customer and who refers other individuals.

(ii) “Referred Customer” shall mean a real person whose name and email address have been provided to TuneCore by a Referrer.

(iii) “User” shall mean (a) any Referrer, and/or (b) any Referred Customer who, upon receiving the Personal Link (defined below) chooses to participate in the Program.

(b) Participation

(i) To participate as a Referrer, visit https://web.tunecore.com/refer-a-friend and follow the on-screen instructions to refer your friends, family members, or colleagues to the website by entering each person’s name and email address in the recipient box (“Referral”). There is no limit to the number of real people you may refer, however, please only refer people who you reasonably believe would want to know about TuneCore.

(ii) For every “Qualified Referral” (defined below), a Referrer may be eligible to receive “Referral Credit(s)” (also defined below), provided Referrer is otherwise eligible under, and fully compliant with, the Program Terms.

(iii) Once a User refers a friend, family member or colleague, he/she becomes a Referrer and will be provided with a unique referral link (“Personal Link”) that allows the Referrer to be eligible to receive Referral Credit(s) for Qualified Referrals. An invitation will be sent to the Referred Customers and will include the Referrer’s Personal Link. Also, the Referrer making the Referral will receive a copy of the Personal Link that the Referrer may share directly with others.

(iv) TuneCore reserves the right to modify or amend these Program Terms and the methods through which Referral Credits are earned. TuneCore reserves the right to disqualify any User at any time from participation in the Program if such User does not comply with any of the Program Terms.

(c) Eligibility

(i) To be a Referrer, you must be a legal resident of the United States or any other country that permits participation in the Program. In addition, you must be at least 18 years old, and be legally permitted to provide the personal information (e.g., name and email address) of each Referred Customer. Referrers may only refer real persons who meet the requirements of the Program Terms, including being a friend, family member or colleague of the Referrer and who the Referrer reasonably believes would want to receive the benefits of the Program. Referrers may not refer themselves or fictitious persons.

(ii) Referred Customers must be real persons and not the Referrer or any person under the legal control of the Referrer. In addition, Referred Customers must be at least 18 years of age or be of an age whereby they are permitted by the laws of their respective residences to enter into a contract for the purchase of goods.

(iii) Employees of Program Entities or their subsidiaries, affiliates, or promotional agencies, including immediate family and household members, are not eligible to participate in the Program.

(d) Qualified Referrals. Referral Credits can only be awarded for Qualified Referrals.  A “Qualified Referral” occurs when all the following conditions are met:

(i) The Referred Customer completed a purchase or registration process using the Referrer’s Personal Link (embedded into the email, Twitter, or Facebook invitation).  If a Referred Customer purchases or registers with the Site using any other method, the registration will not count as a Qualified Referral and Referrer will not receive Referral Credit;

(ii) The Referred Customer completed a purchase or the registration process using the Referrer’s Personal Link on a separate and unique IP Address from the Referrer. If a Referred Customer purchases or registers with the Site using the same IP Address as the Referrer, the registration will not count as a Qualified Referral and Referrer will not receive Referral Credit;

(iii) The Referred Customer was not previously registered with the Site under any email address or alias, or the Referred Customer had registered with the Site but never made a purchase; and

(iv) The Referred Customer makes a “Qualifying Purchase”. A “Qualifying Purchase” means the Referred Customer’s first purchase of a 1-year subscription plan for a single, album or ringtone distribution.

(e) Receiving Referral Credits. The Referrer shall receive one (1) Referral Credit valued toward future purchases on the Site for each valid and verified Qualified Referral generated by that Referrer. The value of Referral Credits will be specified in the Program announcement on the Program page on the Site: https://web.tunecore.com/refer-a-friend. The value of the Referral Credits shall be recorded within the Personal Link that is generated at the time of the Referral. Should TuneCore choose to change the Program and offer a different value/type of Credit, then all new Personal Links generated from Referrals under the new offering shall record the new Referral Credit value and all previously-issued Personal Links may be prospectively rendered inactive, at TuneCore’s sole discretion and without notice. Referral Credits will be delivered to the Referrer via email approximately one (1) week after a Qualified Referral.

(f) Using Referral Credits. A User may use Referral Credits provided by TuneCore only on the Site exclusive of other discounts. Only one Referral Credit may be used per online transaction. Referral Credits are valid for two (2) years from date of issue.

(g) All Credits Subject to Verification

(i) Referral Credits are subject to verification.  Program Entities may withhold a Referral Credit for investigation or refuse to process any transaction that TuneCore deems fraudulent, suspicious, in violation of the Program Terms, or believes will impose liability on TuneCore, its subsidiaries, affiliates, or any of their respective officers, directors, employees, representatives, and agents.

(ii) All Program Entities’ decisions are final and binding, including decisions as to whether a Qualified Referral or Referral Credit is valid.

(iii) Referral Credits are not property, have no monetary value, and may not be redeemed for cash.  Referral Credits are not transferable and may not be assigned, auctioned, traded, bartered or sold.  While TuneCore reserves the right to terminate the Program at any time, verified Referral Credits shall be valid for two (2) years from the date issued.  TuneCore reserves the right to revoke Referral Credits if (a) TuneCore determines, in its sole discretion, that User has engaged in fraudulent activity; (b) TuneCore terminates User’s TuneCore account as permitted under the Site Terms of Use; or (c) User does not comply with any of the Program Terms, Site Terms of Use, or any relevant laws.

 1. Privacy

The personal information each Referrer and Referred Customer will be collected, processed, and used in accordance with TuneCore’s Privacy Policy, which can be found at www.tunecore.com/terms?section=privacy-policy and Platform Provider’s Privacy Policy, which can be found at http://www.friendbuy.com/privacy. In addition, personal information may be used by TuneCore or Platform Provider, on TuneCore’s behalf, to contact any Referrer or Referred Customer with regard to participation in the Program and receipt of communications via the Program. 

 1. Liability

(a) By participating in the Program, Users agree: (i) to be bound by these Program Terms, the decisions of the Program Entities and/or their designees, and the Privacy Policies of Program Entities; and (ii) to be contacted by Program Entities via e-mail. Program Entities reserve the right to make changes or additions to these Program Terms for any reason at any time. Program Entities’ failure to enforce any term of these Program Terms shall not constitute a waiver of that provision.

(b) The Program Entities will process all Referrals received but shall not be liable for: (i) late, lost, delayed, stolen, misdirected, incomplete, unreadable, inaccurate, garbled, or unintelligible Referrals or communications, regardless of the method of transmission; (ii) telephone system, telephone, or computer hardware, software, or other technical or computer malfunctions, lost connections, disconnections, delays, or transmission errors; (iii) data corruption, theft, destruction, unauthorized access to, or alteration of Referrals or other materials; or (iv) any printing, typographical, administrative, or technological errors in any websites or materials associated with the Program. Program Entities disclaim any liability for damage to any computer system resulting from participating in, or accessing or downloading information in connection with this Program, and reserve the right, in their sole discretion, to cancel, modify, or suspend the Program should a virus, bug, computer problem, unauthorized intervention, or other causes beyond Program Entities control, corrupt the administration, security, or proper function of the Program.

(c) The Program Entities shall not be liable to any Users for failure to supply any Referral Credit or any part thereof, by reason of any acts of God, any action(s), regulation(s), order(s) or request(s) by any governmental or quasi-governmental entity (whether or not the action(s), regulations(s), order(s) or request(s) prove(s) to be invalid), equipment failure, threatened terrorist acts, terrorist acts, air raid, blackout, act of public enemy, earthquake, tornado, tsunami, war (declared or undeclared), fire, flood, epidemic, explosion, unusually severe weather, hurricane, embargo, labor dispute or strike (whether legal or illegal), labor or material shortage, transportation interruption of any kind, work slow-down, civil disturbance, insurrection, riot, or any other cause beyond the Program Entities’ control.

(d) Any tax liabilities that accrue from the accumulation and/or use of Referral Credits are the sole responsibility of the User. 

 1. Applicable Law

Any and all disputes, claims, and causes of action arising out of or related to this Program or any Referral Credit shall be resolved under New York law (without reference to its conflicts of laws principles), and User agrees to submit any dispute to the exclusive jurisdiction of the state and federal courts located courts located in the State and County of New York,

 1. Conduct

(a) Prohibited Conduct, Generally

(i) Users agree not to use the Program to:

 • Violate any applicable law;
 • Infringe the intellectual property rights of the Program Entities or any third parties;
 • Stalk, harass, or harm another individual;
 • Collect or store personal data about other Users;
 • Impersonate any person, or otherwise misrepresent User’s identity;
 • Interfere with, disrupt, or violate the Program Terms or servers or networks connected to the Program; or disobey any requirements, procedures, policies, or regulations of such networks;
 • Interfere with another User’s use of the Program;
 • Attempt to gain unauthorized access to the Program, or to other accounts, computer systems, or networks connected to the Program;
 • Conduct any illegal activity or solicit the performance of any illegal activity or other activity that infringes the rights of others;
 • Transmit any file that contains viruses, worms, Trojan horses, or any other contaminating or destructive features;
 • Use the Program to conduct any illegal activity or solicit the performance of any illegal activity or other activity that infringes the rights of others;
 • Resell, barter, trade, auction, or otherwise generate income by providing access to the Program to others. 
 1. Bulk Distribution Prohibited

If a Referrer provides a Personal Link to a Referred Customer by email, the email must be created and distributed in a personal manner that is appropriate and customary for communications with friends, family members or colleagues. Bulk email distribution, distribution to strangers, or any other promotion of a Personal Link in a manner that would constitute or appear to constitute unsolicited commercial email or “spam” in Program Entities’ sole discretion is expressly prohibited and may be grounds for immediate termination of the Referrer’s account and deactivation of the Personal Link. TuneCore has no obligation to monitor the content provided by Referrers; however, TuneCore may choose to do so and block any email messages, remove any such content, or prohibit any use of the Program.

 

 1. Fraudulent and Suspicious Behavior

(a) Program Entities may prohibit a User from participating in the Program or receiving a Referral Credit, in their sole discretion, if they determine such User is attempting to undermine the fairness, integrity, or legitimate operation of the Program in any way by cheating, hacking, deception, or any other unfair playing practices of intending to annoy, abuse, threaten, or harass any other users or representatives of Program Entities. Use of any automated system, script, or macro to participate is strictly prohibited and will result in disqualification. Users may not enter with multiple or fake emails addresses or accounts, use fictitious identities, or use any system, bot, or other device or artifice to participate in the Program or receive a Referral Credit. Program Entities reserve the right to disqualify any User and/or cancel any Referral Credit(s) awarded to a User it finds to be tampering with the entry process or the operation of the Program or violating these Program Terms.  Referrals generated by a script, macro, or other automated means will be disqualified.

(b) CAUTION: ANY ATTEMPT TO DELIBERATELY DAMAGE OR UNDERMINE THE LEGITIMATE OPERATION OF THE PROGRAM MAY BE IN VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAWS AND WILL RESULT IN DISQUALIFICATION FROM PARTICIPATION IN THE PROGRAM.  SHOULD SUCH AN ATTEMPT BE MADE, PROGRAM ENTITIES RESERVE THE RIGHT TO SEEK REMEDIES AND DAMAGES (INCLUDING ATTORNEY FEES) TO THE FULLEST EXTENT OF THE LAW, INCLUDING CRIMINAL PROSECUTION.

TUNECORE SOCIAL TERMS AND CONDITIONS

Effective as of April 18, 2017

Citiți cu atenție termenii și condițiile care urmează. Acești termeni și condiții, precum șipolitica privind drepturile de autor(„Politica privind drepturile de autor”) și politica de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) încorporate în prezentul înscris prin trimitere la acestea și denumite în mod colectiv „Termenii de utilizare”) guvernează accesul la și utilizarea de către dvs. a site-ului TuneCore.com („Site-ul”), inclusiv utilizarea oricărui conținut, informații, produse și/sau servicii („Serviciile”) de pe acesta. Acesta este un acord juridic între dvs. și TuneCore, Inc. („Compania”). Compania își rezervă dreptul exclusiv în orice moment de a modifica, întrerupe sau rezilia Site-ul și Serviciile sau de a modifica Termenii de utilizare fără preaviz. Este responsabilitatea dvs. să verificați în mod periodic acești Termeni de utilizare pentru identificarea eventualelor modificări. Continuând să utilizați sau să accesați Site-ul și/sau Serviciile după ce Compania efectuează sau publică orice astfel de modificare, sunteți de acord să vă asumați un angajament juridic cu caracter obligatoriu cu privire la respectarea Termenilor de utilizare revizuiți. Nu puteți modifica termenii și condițiile care se regăsesc în Termenii de utilizare fără acordul scris expres al Companiei.

YOU UNDERSTAND THAT BY USING THE APP, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF SERVICE. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF SERVICE IN THEIR ENTIRETY, YOU MAY NOT ACCESS OR USE THE APP.

 1. BASIC TERMS

(a)        You retain all of your rights to any Content you submit, post or display through the App. By submitting, posting or displaying Content on or through the App, you grant Company a worldwide, non-exclusive, royalty-free license to access, use, copy, reproduce, process, adapt, modify, publish, transmit, format, store, archive, index, display and distribute such Content in any and all media or distribution methods whether now known or existing in the future. You agree that this license includes the right for Company to provide, promote and improve the App.

(b)        All Content, whether publicly posted or privately transmitted, is the sole responsibility of the person who originated such Content. Company may not monitor or control the Content posted via the App and Company cannot take responsibility for such Content. Company, in its sole discretion, reserves the right to reject any Content that you submit.

(c)        In connection with your use of the Content, Company gives you a personal, worldwide, non-assignable and non-exclusive license to solely make non-commercial use of the App and any content received by you therefrom. This license is granted for the sole purpose of enabling you to use and enjoy the benefit of the App as provided by Company, in the manner permitted by these terms.

(d)        Company does not endorse, support, represent or guarantee the completeness, truthfulness, accuracy, or reliability of any Content or communications posted via the App or endorse any opinions expressed via the App. Under no circumstances will Company be liable in any way for any Content, including, but not limited to, any errors or omissions in any Content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of any Content posted, emailed, transmitted or otherwise made available via the App or broadcast elsewhere.

(e)        In connection with your use of the App, you hereby waive any right to any royalties (including, without limitation, performance royalties, mechanical royalties, or any other fees or royalties, statutory or otherwise) that Company may be obligated to pay you or a third party in connection with the use of the App. For the avoidance of doubt, you shall be solely responsible for securing and paying for any licenses (as applicable) required from musical composition copyright owners or their agents in connection with the use and performance of Content hereunder, as well as royalties due to artists, producers or other persons who performed in the making of the Content and all payments that may be required under collective bargaining agreements or pursuant to any statutory schemes.

(f)        You agree that you will not use the App to transmit, route, provide connections to or store any material that infringes copyrighted works or otherwise violates or promotes the violation of the intellectual property rights of any third party. You acknowledge and agree that Company may disable access to and/or terminate your account and/or remove or disable access to any Content you submit in the event that Company receives any claim that, if true, would constitute a violation of these Terms of Service, or otherwise has reason to suspect, in its good faith discretion, that you are infringing the intellectual property rights of any third party.

(g)        To purchase the App, you must provide Company with a valid credit card or other payment method (e.g., PayPal account) to pay for such services (the “Payment Method”). The App may be available as a one-time purchase, and can be purchased as a monthly or yearly subscription, which will automatically renew at the end of its applicable term. Company may amend these fees from time to time without notice to you. You expressly agree that Company is authorized to deduct your recurring subscription fees, any applicable tax and other charges you may incur in connection with your use of the App directly from any Payment Method you provide to Company. You are solely responsible for all charges, fees, duties, taxes, foreign exchange fees and assessments arising out of any use of your account by you or anyone else using your account. If you notify Company in writing that you are terminating your subscription to the App, no further subscription fees will be charged to your Payment Method. You will not be entitled to reimbursement of any pre-paid fees. If for any reason you fail to make a payment or a payment is reversed hereunder via the Payment Method or any other method after agreeing to these Terms of Service, Company will be entitled to recoup, at its sole discretion, the subscription fee, by any means necessary. It is your responsibility to notify Company if your Payment Method has changed by making the appropriate changes to your account settings. If you do not provide a valid Payment Method your service may be disconnected or interrupted at Company’s sole discretion. For all charges in connection with the App, we, or payment processor acting on our behalf, will bill your credit card or alternative payment method. In the event that your credit card or alternative payment provider refuses to pay us for an amount credited to your account, we will have the right to disable access to the App or the products or services purchased from your account. You agree that you will not cancel or reverse any paid charges for the App or otherwise attempt to defraud us. In the event legal action is necessary to collect on balances due, you agree to reimburse us for all expenses incurred to recover sums due, including attorneys’ fees and other legal expenses. ALL PURCHASES OF THE APP ARE NON-RETURNABLE AND NON-REFUNDABLE.

(h)       You are responsible for paying all taxes associated with your purchase of the App. If Company has the legal obligation to pay or collect taxes for which you are responsible under this section, the appropriate amount shall be invoiced to and paid by you, unless you provide Company with a valid tax exemption certificate authorized by the appropriate taxing authority. Any and all payments by or on account of the compensation payable under this Agreement shall be made free and clear of and without deduction or withholding for any taxes. If you are required to deduct or withhold any taxes from such payments, then the sum payable shall be increased as necessary so that, after making all required deductions or withholdings, Company receives an amount equal to the sum it would have received had no such deduction or withholding been made.

(i)        Any new features added to or augmenting the App are also subject to the Terms of Service. Certain new features made generally available at no cost to all subscribing customers will be made available to you at no additional charge. However, the availability of some new features may require the payment of additional fees, and Company will determine at its sole discretion whether access to any other such new features will require an additional fee.

 1. PASSWORDS. You are responsible for safeguarding the password that you use to access the App and for any activities or actions under your password. We encourage you to use “strong” passwords (passwords that use a combination of upper and lower case letters, numbers and symbols) with your account. Company cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with the above.
 2. GARANȚII; DECLARAȚII; DESPĂGUBIRI.

(a)        You warrant and represent that you are at least eighteen (18) years of age; you have the right and authority to enter into this agreement and to grant to Company all rights specified herein; the Content provided by you is one hundred percent (100%) owned or controlled by you throughout the world and the use thereof shall not infringe on the copyrights, trademark rights, publicity rights or other rights of any person or entity; and that Company shall have the right to exploit the same in any manner hereunder free from adverse claim and without any obligation to make any payment of any nature to any person or entity.

(b) Veți apăra și despăgubi Compania și oricare dintre afiliații acesteia (inclusiv orice directori, membri, cadre de conducere, angajați și alți reprezentanți) și îi veți exonera de orice pretenții ale unor terți sau cheltuieli și pierderi care rezultă din încălcare sau o pretenție care, dacă este reală, ar constitui o încălcare a declarațiilor și garanțiilor menționate mai sus sau a oricăruia dintre acordurile incluse în acești Termeni de utilizare, inclusiv onorariile și cheltuielile rezonabile ale avocaților.

(c)        Company shall give you prompt notice of any claim that is subject to the foregoing indemnification obligation and you shall defend Company at your expense with counsel approved by Company, which approval shall not be unreasonably withheld. In the event you fail to retain approved counsel, Company may, if it so elects, defend itself at your cost and expense and you agree that Company may require your participation in such defense as a third party or otherwise and you hereby waive any objection or claim to compensation in respect of same. If a claim is made, Company shall have the right, in its sole discretion, to remove or disable access to the Content that is the subject of such claim. Any settlement of any claim shall be subject to Company’s prior written approval.

(d) COMPANIA NU DĂ ALTE DECLARAȚII SAU GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, LEGALE SAU DE ALTĂ NATURĂ, ÎN AFARĂ DE CELE PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES ÎN TERMENII DE UTILIZARE.

 1. TERM.The Terms of Service shall apply at all times while you utilize the App.
 2. DISCLAIMERS AND LIMITATION OF LIABILITY.

(a)        Your access to and use of the App is at your own risk. You understand and agree that the App is provided to you on an “AS IS” and “AS AVAILABLE” basis. Without limiting the foregoing, to the maximum extent permitted under applicable law, Company disclaims all warranties and conditions, whether express or implied, of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. Company makes no warranty and disclaims all responsibility and liability for: (i) the completeness, accuracy, availability, timeliness, security or reliability of the App or any Content; (ii) any harm to your computer system, loss of data, or other harm that results from your access to or use of the App or any Content; (iii) the deletion of, or the failure to store or to transmit, any Content and other communications maintained by the App; and (iv) whether the App will meet your requirements or be available on an uninterrupted, secure or error-free basis. No advice or information, whether oral or written, obtained from Company or through the App, will create any warranty not expressly made herein. You further understand that there may be interruptions in service or events on third party platforms, including, but not limited to, Facebook, Twitter, etc., that will affect your use of the App and that are beyond our control to prevent or correct. Interruptions in your use of the App that are beyond our control shall not serve as a basis to terminate your subscription or demand a full or partial refund of any prepaid fees.

(b) Aplicația poate conține linkuri către site-uri web sau resurse terțe. Recunoașteți și sunteți de acord că Compania nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru: (i) disponibilitatea sau acuratețea acestor site-uri web sau resurse; sau (ii) conținutul, produsele sau serviciile de pe sau disponibile de pe astfel de site-uri web sau resurse. Linkurile către astfel de site-uri web sau resurse nu implică nicio aprobare de către Companie a unor astfel de site-uri web sau resurse sau a conținutului, produselor sau serviciilor disponibile de pe astfel de site-uri web sau resurse. Recunoașteți responsabilitatea exclusivă și vă asumați toate riscurile care decurg din utilizarea de către dumneavoastră a oricăror astfel de site-uri web sau resurse. Veți respecta în toate privințele toți termenii aplicabili ai platformelor terțe pe care le accesați sau la care vă abonați în legătură cu Aplicația, inclusiv termenii aplicabili pentru platformele terțelor părți, cum ar fi Termenii și condițiile Twitter publicate la https://twitter.com/tos?lang=en,Termenii și condițiile YouTube publicate la https://www.youtube.com/t/terms și Politica de confidențialitate Google publicată la https://policies.google.com/privacy. Este posibil să puteți modifica modul în care datele dumneavoastră sunt accesate în legătură cu astfel de platforme terțe pe site-ul web al platformei terțe aplicabile, cum ar fi setările de securitate Google situate la https://myaccount.google.com/permissions. Recunoașteți că Aplicația interopera cu mai multe platforme terțe și că Aplicația depinde foarte mult de disponibilitatea unor astfel de platforme. Dacă în orice moment orice platformă încetează să-și pună programele la dispoziția Companiei în condiții rezonabile, Compania poate înceta să vă furnizeze astfel de caracteristici fără a vă da dreptul la rambursare, credit sau altă compensație.

(c)        You acknowledge that the App may enable or assist you to access, interact with, and/or purchase third party services from platforms and other third parties. When you access the third party services, you will do so at your own risk. These third party services may also allow you to store your content with the provider or operator of the third party service. Any use of third party service is governed solely by the terms and conditions of such third party service (and you shall comply with all such terms and conditions), and any contract entered into, or any transaction completed via any third party service, is between you and the relevant third party, and not Company. Company makes no representation and shall have no liability or obligation whatsoever in relation to the content or use of, or correspondence with, any such third party service or platform or any transactions completed and any contract entered into by you with any such third party.

(d)        TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, OR ANY LOSS OF PROFITS OR REVENUES, WHETHER INCURRED DIRECTLY OR INDIRECTLY, OR ANY LOSS OF DATA, USE, GOOD-WILL, OR OTHER INTANGIBLE LOSSES, RESULTING FROM (i) YOUR ACCESS TO OR USE OF OR INABILITY TO ACCESS OR USE THE APP; (ii) ANY CONDUCT OR CONTENT OF ANY THIRD PARTY ON THE APP, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE OR ILLEGAL CONDUCT OF OTHER USERS OR THIRD PARTIES; (iii) ANY CONTENT OBTAINED FROM THE APP; OR (iv) UNAUTHORIZED ACCESS, USE OR ALTERATION OF YOUR TRANSMISSIONS OR CONTENT.

IN NO EVENT SHALL THE AGGREGATE LIABILITY OF COMPANY EXCEED ONE HUNDRED DOLLARS ($100.00).

THE LIMITATIONS OF THIS SUBSECTION SHALL APPLY TO ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER BASED ON WARRANTY, CONTRACT, STATUTE, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, AND WHETHER OR NOT COMPANY HAS BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH DAMAGE, AND EVEN IF A REMEDY SET FORTH HEREIN IS FOUND TO HAVE FAILED OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

 1. PREVEDERI DIVERSE.

(a)        The App may be used and accessed solely for lawful purposes. You agree to abide by all applicable local, state, national and foreign laws, treatises and regulations in connection with your use of the App, including, without limitation, applicable common law, all relevant statutes, and the rules and regulations of the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury. In addition, without limitation, you agree that you will not do any of the following while using or accessing the App:

(i) Copy, reproduce, “rip”, record, or make available to the public any part of the App or Content delivered to you via the App, or otherwise make use of the App which is not expressly permitted under the Terms of Service;

(ii) Disable, hack, circumvent or otherwise interfere with security related features of the App or features that prevent or restrict use or copying of any Content or materials;

(iii) Use any metadata, meta tags or other hidden text utilizing a Company name, trademark, URL or product name (including, without limitation, “TuneCore Social”);

(iv) Încărcarea, trimiterea, publicarea, transmiterea prin e-mail sau transmiterea în alt mod a oricărui material de publicitate sau de promovare nesolicitat sau neautorizat, e-mail de tip junk, spam, scrisori în lanț, așa-numitele scheme piramidale sau orice altă formă de solicitare;

(v) Forge any TCP/IP packet header or any part of the header information in any posting or in any way use the App to send altered, deceptive or false source-identifying information;

(vi) Upload, submit, post, email or otherwise transmit, via the App, any Content that is, in the sole opinion of Company, unlawful, harmful, threatening, obscene, harassing, defamatory or hateful or that contain objects or symbols of hate, invade the privacy of any third party, contain nudity (including, without limitation, any pornography, erotica, child pornography, or child erotica), are deceptive, threatening, abusive, inciting of unlawful action, defamatory, libelous, vulgar or violent or constitute hate speech or are otherwise objectionable;

(vii) Destroy, interfere with or disrupt, or attempt to interfere with or disrupt, any pages available on the App, servers or networks connected to the App, or servers or networks connected to the App or technical delivery systems of Company’s providers or break any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to the App;

(viii) Attempt to scan, probe or test the vulnerability of any Company system or network or breach, impair or circumvent any security or authentication measures protecting and providing security for the App;

(ix) Attempt to decompile, disassemble, decipher or reverse engineer any of the software used to provide the App;

(x) Attempt to search, meta-search or access the App with any engine, software, tool, agent, device or mechanism other than software and/or search agents provided by Company or other generally available third party web browsers (e.g., Internet Explorer, Firefox, Safari), including, without limitation, any software that sends queries to the App to determine how a website or web page ranks;

(xi) Collect or store personal data about other users of the App without their express and explicit permission;

(xii)Denaturarea sau imitarea afilierii dvs. cu orice persoană sau entitate, prin pretext sau altă formă de inginerie socială sau comiterea unei fraude sub o altă formă;

(xiii) Instruct or encourage any other individual to do any of the foregoing or to breach and/or violate any of the Terms of Service;

(xiv) Upload to, or transmit from, the App any data, file, software, or link that contains or redirects to a virus, Trojan horse, worm, or other harmful component;

(xv) Take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on the infrastructure of the App or Company’s systems or networks, or any systems or networks connected to the App or to Company.

(b)        Company shall not be deemed in breach of the Terms of Service unless you have given Company notice of the breach and Company has failed to cure such breach within thirty (30) days after receipt of such notice. In no event shall any breach entitle you to rescind the rights granted hereunder.

(c)        In no event will Company, its officers, directors, employees or agents be liable to you for any damages whatsoever, including, without limitation, indirect, incidental, special, punitive or consequential damages arising out of or in connection with your use of the App, Company products or any Company content, no matter whether the damages are foreseeable and whether or not Company has been advised of the possibility of such damages. The foregoing limitation of liability will apply to the fullest extent permitted by law in the applicable jurisdiction and in no event will Company’s aggregate liability to you exceed One Hundred Dollars ($100).

(d)        All right, title and interest in and to the App (excluding Content provided by users) is and will remain the exclusive property of Company. The App is protected by copyright, trademark, and other laws of both the United States and foreign countries. Nothing in the Terms of Service gives you a right to use Company’s name or any of Company’s trademarks, logos, domain names, and other distinctive brand features. Any feedback, comments or suggestions you may provide regarding the App are entirely voluntary and Company will be free to use such feedback, comments or suggestions as Company sees fit and without any obligation to you.

(e)        The Terms of Service shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of New York excluding that body of law pertaining to the conflict of laws. Any legal action or proceeding arising under the Terms of Service shall be brought exclusively in courts located in the State and County of New York, and the parties hereby irrevocably consent to the personal jurisdiction and venue therein. The parties to this agreement waive their respective rights to a trial by jury. In the event that any provision in the Terms of Service is held to be invalid or unenforceable, the remaining provisions will remain in full force and effect. The failure of a party to enforce any right or provision of the Terms of Service will not be deemed a waiver of such right or provision. You may not assign the Terms of Service (by operation of law or otherwise) without the prior written consent of Company and any prohibited assignment will be null and void. Company may assign the Terms of Service or any rights or obligations hereunder without your consent. The relationship of the parties under the Terms of Service is that of independent contractors and the Terms of Service shall not be construed to imply that either party is the agent, employee, or joint venturer of the other. You agree that the Terms of Service and the rules, restrictions and policies contained herein, and Company’s enforcement thereof, are not intended to confer and do not confer any rights or remedies upon any person other than you and Company. The Terms of Service, together with the rules and policies of Company, constitute the entire agreement between Company and you with respect to the subject matter hereof. Any notice or other communication to be given hereunder will be in writing and given (i) by Company via email (in each case to your email address of record); (ii) a posting on the website and/or App; or (iii) by you via email to such other address as Company may specify in writing. The date of receipt shall be deemed the date on which such notice is transmitted.

(f)        You acknowledge that you have read and understood the Privacy Policy, and by using the App and you have expressly accepted the terms and conditions set forth in such Privacy Policy, as such may be amended from time to time.

(g)        Company reserves the right, in its sole discretion, to refuse to provide its services to you or any customer for any or no reason whatsoever.

(h)       Except for payment obligations, neither party shall be liable for any failure to perform its obligations hereunder where such failure results from any cause beyond such party’s reasonable control, including the elements; fire; flood; severe weather; earthquake; vandalism; accidents; sabotage; power failure; denial of service attacks or similar attacks; Internet failure; acts of God and the public enemy; acts of war; acts of terrorism; riots; civil or public disturbances; strikes, lock-outs, or labor disruptions; and any laws, orders, rules, regulations, acts, or restraints of any government or governmental body or authority, civil or military, including the orders and judgments of courts.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Actualizat din ianuarie 2021

Această Politică de confidențialitate a grupului ("Politica de confidențialitate") se referă la BELIEVESAS, o companie franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Corporativ din Paris sub numărul 481 625 853, cu sediul principal situat 24 rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS ("Believe SAS") și filialele sale din întreaga lume, inclusiv TUNECORE, denumite în continuare în mod colectiv "Believe", "Noi", sau "Noi".

Această Politică de confidențialitate descrie practicile believe de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru distribuția digitală a muzicii, furnizarea de produse ("Produse")și servicii ("Servicii)"),în general sau prin intermediul site-urilor noastre web și / sau al altor servicii de comunicații electronice (widget-uri, aplicații mobile sau API), în mod colectiv sau individual "Site(uri)"). Believe SAS acționează în calitate de operator de date și filialele sale ca persoană împuternicită de operator

Acordăm o importanță deosebită prelucrării securizate a datelor, confidențialității acestora, protecției vieții private și drepturilor asociate. Vă rugăm să vă faceți timp pentru a citi cu atenție Politica noastră de confidențialitate. 

Vizitând acest Site Web, furnizând Believe cu datele dvs. personale sau alte informații de pe Site-uri sau abonându-vă la Servicii sau prin încheierea unui contract cu Noi, recunoașteți în mod expres că ați citit și ați fost de acord cu termenii acestei Politici de confidențialitate.

Această Politică de confidențialitate este independentă de alte politici de confidențialitate, de confidențialitate sau de orice alte practici de servicii publicate de companii terțe, cum ar fi Facebook Inc., Apple Inc., Google LLC (Setări de securitate Google, Politica de confidențialitate Google)., Microsoft Corp., Twitter, TIK TOK sau orice operator de servicii mobile sau orice terță parte care operează un site sau o aplicație sau un serviciu la care site-ul (site-urile) sau Serviciile se referă la sau redirecționează (redirecționează) către, în special prin link-ul hipertext, pe care noi nu publicăm. Nu ne asumăm nicio răspundere în acest sens.

Dacă sunteți un artist interpret, un reprezentant al artistului (producător, manager, etichetă independentă), un client, vizitator al Site-urilor ("Utilizator(i)"),un furnizor de servicii, furnizor, partener sau procesator care a încheiat un contract cu Noi (denumit în mod colectiv sau individual"Dvs."; "Dumneavoastră"), această Politică de confidențialitate vi se aplică. 

Minorii (așa sunt definiți prin lege în diferite țări) (Minorii) nu se pot abona la Servicii sau pot achiziționa Produse de pe Site-uri fără a avea mai întâi consimțământul părinților sau al tutorilor legali și nu pot accepta această Politică de confidențialitate. Părinții și tutorii legali sunt responsabili pentru utilizarea Serviciilor, Produselor, Site-urilor de către Minorii lor.

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 ("GDPR ")și alte legi privindprotecția datelor, ne rezervăm dreptul de a modifica această Politică de confidențialitate în orice moment.  O notificare pe pagina de pornire a Site-ului vă va avertiza sau un mesaj va fi postat în Serviciu (servicii) sau, în anumite cazuri, veți primi un e-mail.

 1. Ce informații sau date cu caracter personal colectăm de la dumneavoastră și de ce?

Putem colecta și prelucra date cu caracter personal și alte informații enumerate mai jos (denumite colectiv "Date") pentru a neîndeplini obligațiile în temeiul contractului pe care l-ați semnat cu noi sau pentru a vă furniza Produse sau Servicii.

Vă rugăm să rețineți că Nu colectăm și nu prelucrăm date cu caracter personal sensibile (de exemplu, date care dezvăluie direct sau indirect origini rasiale sau etnice, opinii politice, filosofice sau religioase sau apartenență sindicală, precum și date genetice biometrice în scopul identificării unei singure persoane fizice sau care se referă la sănătate sau viață sexuală și în orice astfel de scop). Prin urmare, vă rugăm să vă abțineți de la a ne trimite astfel de date.

Contractele și formularele noastre de înregistrare indică orice Date specifice pe care trebuie să le furnizați. 

1.1 Date cu caracter personal

Date cu caracter personal înseamnă informații care se referă direct sau indirect la dumneavoastră ca persoană fizică identificată sau identificabilă. Acest lucru poate viza, în funcție de contract, Site-urile, Produsele sau Serviciile, statutul dumneavoastră și/sau mijloacele de colectare, toate sau o parte din următoarele Date cu caracter personal: 

 • Numele și prenumele;
 • Adresa poștală (facturare sau livrare); 
 • Număr de telefon fix sau mobil (personal sau profesional);
 • Adresa de e-mail;
 • Informații bancare (informații bancare sau alte informații despre cont, detalii cont bancar, informații card de credit/debit, număr, data expirării, criptografie vizuală);
 • Numărul pașaportului sau numărul actului de identitate; 
 • Limba vorbită sau limba aleasă pentru Site-uri sau Servicii
 • Orice informații confidențiale pentru a vă ajuta să vă amintiți identificatorii personali sau parolele;
 • Pentru minori: numele, prenumele și adresa de e-mail ale părinților sau tutorelui legal; 
 • Numai pentru artiștii care interpretează sau reprezentanții acestora: numele lor de scenă, textual, elemente grafice, fotografice sau video sau elemente sonore și de date legatede o înregistrare sonoră care reproduce interpretarea ("Înregistrarea") sau videoclipuri care reproduc ooperă audio-vizuală produsă prin setarea de imagini pentru a ilustra interpretarea unei opere muzicale și date care fac obiectul unei înregistrări ("Videoclipmuzical"); cuvinte, videoclipuri, titluri de lucrări (compoziții cu sau fără cuvinte), date, nume, nume de scenă, pseudonime, biografii, videoclipuri și fotografii ale artiștilor interpreți saucți, numele melodiilor și albumelor și artiștilor asociați, anul lansării melodiilor și albumelor și numele persoanei sau entității care deține drepturile asupra melodiilor, aranjamentelor și/sau ilustrațiilor albumelor;
 • metadatele necesare pentru identificarea operelor fixate pe înregistrările și videoclipurile muzicale și atribuirea acestora, în special numele autorilor, compozitorilor, editorilor sau ale tuturor atribuirilor, coduri ISWC, ISRC, UPC etc.;
 • numai în cazul înregistrării pentru Servicii care necesită colectarea unor astfel de informații: numărul de identificare fiscală;
 • Conținutul coșului de Produse sau Servicii;
 • Adresa IP (numărul atribuit automat de furnizorul de servicii de acces la Internet sau adresa MAC a dispozitivelor electronice de pe care se face accesul la Site-uri și care fac obiectul unei identificări și înregistrări automate pentru fiecare utilizare a Site-ului (site-urilor);
 • Date demografice privind utilizatorii (de exemplu, vârsta, sexul, locul de reședință); 
 • Date privind gusturile utilizatorilor, preferințele muzicale (liste de redare) sau alte date partajate colectate de pe platformele muzicale;
 • Informații tehnice, cum ar fi cookie-urile (pentru mai multe informații Politica privind cookie-urile
 • Date de geolocalizare, în special prin semnale GPS trimise de dispozitivele de telefonie mobilă: atunci când Utilizatorii utilizează servicii de geolocalizare oferite de Site-uri, de exemplu pentru a le oferi reclame personalizate, vom colecta mai întâi autorizația lor expresă (opt-in). În acest caz, utilizatorii pot revoca în orice moment o astfel de autorizație (renunțare);
 • Datele terților (de exemplu, contacte, prieteni) furnizate de Utilizatori. Trebuie să obțineți consimțământul expres al unei astfel de terțe părți înainte de a partaja datele lor cu noi.
 • Dacă ai optat să primești serviciile TuneCore YouTube Sound Recording Revenue, în legătură cu exploatarea conținutului tău pe YouTube, stocăm ID-ul canalului YouTube autoselectat în baza de date Believe pentru a conecta veniturile generate de conținutul tău la canalul Tău YouTube. Pentru a autoriza sau a deautoriza regăsirea de către Believe a ID-ului canalului YouTube prin accesarea setărilor de consimțământ OAuth aflate la următoarea adresă URL: https://web.tunecore.com/youtube_preferences."

1.2 Alte informații

De asemenea, colectăm alte date care nu conduc în mod necesar, direct sau indirect, la identificarea Dumneavoastră ca persoană fizică ("Alte informații").

Într-un astfel de caz, îl vom procesa în conformitate cu condițiile descrise și în scopurile stabilite în secțiunea 3 de mai jos. Aceste alte informații pot fi: 

 • Informații despre browserul de Internet și dispozitivele utilizatorilor pentru a accesa Site-urile, ar fi tipul de dispozitiv, rezoluția ecranului, versiunea sistemului de operare, tipul și versiunea browserului de Internet, precum și tipul și versiunea Serviciului utilizat. Un identificator unic poate fi atribuit dispozitivului de pe care Utilizatorii accesează Serviciul (Serviciile) furnizat(e) de noi sau de furnizorii săi de servicii;
 • Date referitoare la utilizarea de către Utilizatori a widget-urilor, aplicațiilor mobile sau a altor servicii de comunicare: în acest context, putem colecta identificatorul unic, precum și alte informații referitoare la dispozitivul de conectare pentru a furniza conținut și publicitate dispozitivelor. De asemenea, poate colecta data și ora accesului la servere, precum și fișierele și informațiile descărcate;
 • Fișiere jurnal server pentru a calcula rata de utilizare a Serviciilor, pentru a gestiona Serviciile, pentru a diagnostica problemele care afectează serverele sau pentru a determina datele de geolocalizare ale utilizatorilor;
 • Informații colectate folosind cookie-uri, gif-uri clare, semnalizatoare web, etichete pixel sau alte tehnologii similare (pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți Politica noastră privind cookie-urile); 
 • Informații demografice sau de altădată, atât timp cât nu permit identificarea persoanei;
 • Informații privind utilizarea Serviciilor prin intermediul instrumentelor analitice care ne permit să vă oferim un nivel de performanță îmbunătățit. Informațiile astfel colectate ne pot furniza informații cu privire la cele mai utilizate servicii și funcții, tipul de echipament utilizat, caracteristicile acestuia, țara și limba de descărcare;
 • Corelarea informațiilor pentru a crea profiluri de utilizator;
 • Răspunsuri la un sondaj sau chestionar trimis de noi cu privire la utilizarea Produselor, Serviciilor sau Site-urilor.
 1. 2. colectăm Datele dvs.? 

Colectăm datele dumneavoastră de la:

 • Contractul pe care l-ați încheiat cu noi;
 • Contul pe care l-ați creat sau Serviciile la care v-ați abonat;
 • Vizualizarea, descărcareasau utilizareaunui Site;
 • Achizițiile dvs.;
 • Abonarea la newslettere sau alte tipuri de comunicări;
 • Pretențiile dumneavoastră cu privire la un Produs sau Serviciu;
 • Achiziționarea biletelor la concert sau eveniment;
 • Baze de date publice;
 • Parteneriate comerciale sau media pentru operațiuni de marketing sau promoționale legate de activitatea noastră;
 • Utilizarea contului personal al Utilizatorului prin intermediul uneia dintre rețelele sociale, al unei platforme sau al unui serviciu terț pentru a vă conecta la unul sau mai multe dintre conturile sale de pe Site-uri. Într-un astfel de caz, anumite Date cu caracter personal din rețeaua dvs. socială sau din contul personal al altui serviciu terț pot fi partajate cu Believe (de exemplu, numele, adresa de e-mail, fotografiile, lista de contacte, istoricul ascultărilor, melodiile sau artiștii preferați și orice alte informații la care BELIEVE are acces atunci când vă conectați prin contul dvs. personal pe o rețea socială sau pe orice alt serviciu terț);
 • Participarea dumneavoastră prin contul personal la o rețea socială, la o platformă sau serviciu terț sau direct pe Site-uri care găzduiesc jocuri, concursuri, loterii, chestionare sau orice altă operațiune promoțională organizată de noi.

Colectăm celelalte informații prin: 

 • Browsere, dispozitive și widget-uri și utilizarea altor aplicații digitale pe astfel de dispozitive;
 • Fișiere jurnal server; 
 • Cookie-uri (pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți Politica noastră privind cookie-urile:
 • Geolocalizarea atunci când Utilizatorii și-au dat consimțământul expres pentru Noi; 
 • Schimbul de informații și date.
 1. Pentru ce prelucrăm datele dvs.? 

Prelucrăm Datele dumneavoastră pentru: 

 • Creați și administrați conturile dvs. 
 • Executarea obligațiilor contractuale;
 • Furnizarea de Servicii sau livrarea Produselor achiziționate;
 • Desfășurarea și procesarea diferitelor operațiuni de plată;
 • Răspundeți solicitărilor sau solicitărilor dvs., sau furnizați și îmbunătățiți asistența pentru clienți;
 • Organizați, implementați și gestionați participarea dumneavoastră la jocuri, concursuri, loterii, chestionare sau alte campanii promoționale, sondaje sau alte funcții promoționale similare; 
 • Comunicați cu dumneavoastră (de exemplu, comunicări administrative, promoționale sau comerciale);
 • Oferiți, îmbunătățiți, optimizați și personalizați experiența utilizatorului și facilitați partajarea funcțiilor pe rețelele de socializare;
 • Implementarea, asigurarea și îmbunătățirea securității Site-urilor sau Serviciilor, combaterea fraudei și prevenirea încălcărilor securității datelor, astfel sunt definite de RGPD;
 • Analizarea, identificarea, îmbunătățirea și înțelegerea funcționării Serviciilor și Site-urilor și a tendințelor de utilizare a Site-urilor sau Serviciilor; 
 • Determinați, personalizați și îmbunătățiți eficiența tehnicilor de marketing și promovare și adaptați campaniile promoționale și publicitare la scopurile și nevoile dvs.;
 • Trimiteți, achiziționați sau partajați cadouri sau linkuri către albume sau melodii, informații despre muzică, videoclipuri sau alte Servicii cu persoane de contact, prieteni și membri ai familiei sau alți Utilizatori
 • Îndeplinirea obligațiilor noastre legale 
 • Gestionarea și administrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu GDPR
 1. Pe ce temei juridic vă putem prelucra Datele? 

Putem prelucra Datele dumneavoastră pe baza:

 • Consimtamantul dumneavoastra;
 • Un contract pe care l-ați încheiat cu noi;
 • O obligație legală;
 • Interesul nostru legitim (de exemplu, pentru a ne îmbunătăți Produsele și Serviciile, pentru a preveni frauda, pentru a securiza Site-uri și Servicii sau pentru a personaliza comunicarea noastră.
 1. Cine primește datele dvs.?

Datele pe care ni le trimiteți, direct sau indirect, sunt accesate exclusiv de persoane fizice autorizate, numai atunci când este necesar și în scopurile unice menționate în Secțiunea 3 de mai sus. Ne asigurăm că un astfel de acces respectă măsurile de securitate pe care le punem în aplicare. 

Destinatarii datelor pot fi: 

 • Filialele noastre;
 • Furnizori terți cu care lucrăm pentru a facilita furnizarea sau accesul Serviciilor la Site-uri, ar fi, dar fără a se limita la servicii de găzduire, analiza datelor, procesarea tranzacțiilor de plată și rambursarea redevențelor sau comenzilor de Produse și Servicii, furnizarea de servicii de infrastructură, servicii de tehnologia informației, servicii pentru clienți, servicii de distribuție de e-mail, audit sau alte servicii similare;
 • Numai pentru artiștii care interpretează sau reprezentanții acestora: informațiile furnizate pot fi, printre altele, utilizate pentru a urmări modul în care anumite înregistrări se vând în scopuri de clasificare. Prin utilizarea Serviciilor noastre, aceștia sunt de acord că Believe poate furniza informații despre înregistrări de vânzări sau videoclipuri muzicale unor terțe părți (de exemplu, platforme), poate agrega aceste informații în diagrame, diagrame și/sau alte materiale de asistență pentru informații comparative și, de asemenea, le poate elibera în conformitate cu Termenii și condițiile generale de vânzare a Serviciilor.
 • Furnizorii terți sau artiștii sau managerii, producătorii sau etichetele performante pot trimite comunicări publicitare și promoționale Utilizatorilor, sub rezerva contractului pe care l-au încheiat cu Noi. În acest caz, se va considera că utilizatorii au fost de acord să primească un astfel de conținut prin intermediul mijloacelor de comunicare tradiționale, digitale sau prin alte mijloace de comunicare;
 • Organizatori terți sau manageri de campanii promoționale, ar fi jocuri, concursuri, loterii etc.

De asemenea, Believe poate comunica Datele dumneavoastră către persoane autorizate în mod corespunzător, numai atunci când acest lucru este necesar pentru scopurile menționate în secțiunea 3 de mai sus, în următoarele cazuri:

 • Pentru a respecta legislația aplicabilă, inclusiv legea țărilor din afara locului dumneavoastră de reședință;
 • Pentru a răspunde somațiilor sau solicitărilor autorităților publice sau guvernamentale, inclusiv celor din afara țării dumneavoastră de reședință;
 • Pentru a executa sau a pune în aplicare contractul, Termenii și condițiile generale de vânzare și utilizare a Serviciilor noastre sau pentru a ne proteja activitățile sau pe cele ale filialelor noastre sau ale artiștilor noștri, managerilor, etichetelor și activităților producătorilor noștri;
 • Protejarea drepturilor, securității și proprietății Believe sau a filialelor, artiștilor, etichetelor, managerilor sau producătorilor Believe;
 • Să ne exercităm sau să ne apărăm drepturile legale sau să recunoaștem astfel de drepturi;
 • Pentru a face orice recurs necesar sau pentru a limita daunele sau orice sentințe care pot fi pronunțate împotriva Believe sau a filialelor sale;
 • Pentru o reorganizare, fuziune, achiziție, asociere în participație sau orice altă formă de transfer al total sau parțial al Believe sau al activelor sale către un astfel de terț;
 • Pentru a efectua transferuri specifice de date la primirea consimțământului dumneavoastră explicit;
 • Satisfacerea unui interes public;
 • Pentru a vă proteja pe dumneavoastră sau pe terți împotriva fraudei, abuzului, actelor ilegale sau încălcării contractului sau a condițiilor generale de utilizare a Site-urilor sau Serviciilor sau de vânzare a Produselor;
 • De asemenea, puteți decide să vă comunicați Datele utilizând funcțiile disponibile pe panouri de mesaje, forumuri de discuții, chat-uri, profiluri de partajare pe rețelele sociale, bloguri sau prin orice alte mijloace propuse de furnizorii de servicii. În acest caz, astfel de furnizori de servicii vor fi responsabili pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră și va trebui să citiți cu atenție politicile lor de confidențialitate sau confidențialitate. 
 • Informațiile, documentele sau datele publicate sau comunicate de dumneavoastră în legătură cu Serviciile devin informații din domeniul public și, prin urmare, pot fi puse la dispoziția altor utilizatori ai Serviciilor sau distribuite în general pe Internet sau în alte rețele de comunicații. În niciun caz nu ar trebui să fim trași la răspundere pentru consecințele care decurg din utilizarea sau comunicarea oricăror informații sau date care au făcut obiectul unei comunicări voluntare de către dumneavoastră prin intermediul oricăruia dintre Servicii.Putem utiliza și comunica aceste Date în conformitate cu termenii și condițiile generale de utilizare a Serviciilor sau Produselor.
 1. Pentru cât timp utilizăm datele dvs.? (perioada de păstrare a datelor)

Păstrăm Datele doar pentru timpul necesar pentru executarea contractului, atingerea obiectivului urmărit, satisfacerea nevoilor dumneavoastră, executarea contractului sau îndeplinirea obligațiilor noastre legale.

Criteriile de păstrare a datelor pe care le-am stabilit includ: 

 • Durata contractului încheiat de Dumneavoastră cu Noi;
 • Perioada de păstrare impusă de legislația aplicabilă (și anume, obligațiile contabile sau de arhivare);
 • Durata consimțământului dumneavoastră pentru o anumităutilizare;
 • Pentru perspective (în absența oricărui abonament la un Serviciu sau achiziționarea unui Produs): 1 an sau mai puțin de la data colectării Datelor;
 • 6 luni sau mai puțin pentru cookie-uri sau 13 luni în cazuri specifice (pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Politica noastră privind cookie-urile)

Atunci când nu mai trebuie să prelucrăm Datele dvs., le ștergem din sistemele și bazele noastre de date sau le anonimizăm, astfel încât să nu mai puteți fi identificat.

 1. Găzduirea-stocarea și transferul datelor dumneavoastră în afara Uniunii Europene

Serviciile și Site-urile noastre sunt controlate și operate de la France . Această Politică de confidențialitate se supune legislației franceze. Luăm toate măsurile necesare pentru a găzdui și stoca Datele dumneavoastră pe servere situate în Uniunea Europeană.

Datorită prezenței noastre globale, anumite Date pot fi colectate, transferate, găzduite și/sau prelucrate în general în afara țării sau jurisdicției dumneavoastră de reședință. Cerințele privind protecția datelor și securitatea datelor diferă de la un loc la alta și nu pot oferi același nivel de protecție ca cele din țara sau jurisdicția dumneavoastră de reședință sau de origine. Cu toate acestea, Believe și filialele sale iau măsurile adecvate pentru a proteja transferul datelor dvs. Astfel de măsuri includ utilizarea metodelor de transfer de date aprobate de Comisia Europeană și acorduri scrise cu procesatorii noștri pentru a ne asigura că prelucrează datele pe care le primesc de la noi în conformitate cu legea.

Având în vedere cele de mai sus, Datele utilizatorilor pot fi accesate de autoritățile de aplicare a legii și/sau de autoritățile de reglementare în conformitate cu legile aplicabile ale acestor jurisdicții străine.

Putem, după se specifică în secțiunea 5 de mai sus, atunci când este necesar, să dezvăluim Datele dumneavoastră partenerilor terților pentru a asigura întreținerea și securitatea Site-urilor sau Serviciilor, pentru a oferi anumite caracteristici sau pentru a îmbunătăți funcționarea și aspectul Site-urilor și serviciilor sau pentru a crea noi caracteristici. 

Solicităm acestor terțe părți să furnizeze garanții adecvate de confidențialitate și securitate, să ia măsurile fizice, organizatorice și tehnice necesare pentru a vă proteja și securiza Datele, în conformitate cu legislația aplicabilă. Orice transfer de date în afara Uniunii Europene este reglementat de mecanisme de garantare aprobate de Comisia Europeană și/sau de autoritățile locale competente.

 1. Măsuri de securitate

Implementăm măsuri adecvate de securitate fizică, tehnică, administrativă și organizațională pentru a proteja cât mai bine Datele dumneavoastră împotriva pierderii, furtului, utilizării abuzive, utilizării abuzive, accesului fraudulos, dezvăluirii, modificării și distrugerii. 

Nicio transmisie de date pe Internet nu poate fi 100% sigură, dar ne angajăm să implementăm standarde de securitate recunoscute în industria noastră și concepute pentru a proteja și preveni accesul, divulgarea și utilizarea neautorizată a datelor. 

Aceste măsuri includ, dar nu se limitează la: 

 • Stocarea pe servere securizate din Uniunea Europeană;
 • Protecție, inclusiv prin procese de criptare a datelor, ar fi Secure Sockets Layer (SSL) pentru tranzacții cu carduri de credit și alte tranzacțiide plată bancară care necesită utilizarea de către utilizatori a unui browser activat SSL, ar fi Safari, Netscape Navigator 3.0 (sau versiunea ulterioară), Chrome, Firefox sau Internet Explorer;
 • Accesul limitat al angajaților sau al personalului terț la bazele de date care conțin Datele;
 • Obligații contractuale pentru personalul nostru care gestionează date care impun cerințe de confidențialitate pe care trebuie să le îndeplinească. 

În plus, aveți posibilitatea, pe Site-uri sau atunci când utilizați Serviciile, să creați un cont de acces sau un cont de utilizator care conține un identificator și o parolă pe care se consideră că le cunoașteți doar pentru a proteja accesul la contul dvs. Pentru a vă proteja în continuare Datele, vă recomandăm să vă schimbați periodic parola și în niciun caz să nu dezvăluiți nimănui identificatorii dvs. 

 1. Drepturile dumneavoastră 

Dacă locuiți în France beneficiați de protecția legii din 6 ianuarie 1978, cunoscută sub numele de Legea franceză privind protecția datelor. Rezidenții Uniunii Europene/Spațiului Economic European beneficiază de GDPR după urmează:

 • Dreptul la informare: dreptul de a obține informații clare, transparente și ușor de înțeles cu privire la modul în care utilizăm Datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de acces: dreptul de acces la Datele dumneavoastră cu caracter personal deținute de noi despre dumneavoastră;
 • Dreptul la rectificare, opoziție sau limitare: dreptul de a vă corecta Datele cu caracter personal dacă acestea sunt inexacte sau incorecte și/sau de a le completa;
 • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat: dreptul de a solicita ștergerea sau ștergerea Datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, acest drept poate fi limitat de noi prin temeiuri legale sau interes legitim în menținerea datelor cu caracter personal menționate. O astfel de solicitare va duce la închiderea contului de client/utilizator al Utilizatorului, iar Utilizatorul nu va mai putea accesa Site-urile sau Serviciile;
 • Dreptul de a vă opune marketingului direct: dreptul de a solicita sau modifica oricând alegerea Dumneavoastră de a nu mai primi comunicări referitoare la ofertele de Servicii, Produse, știri sau evenimente de la noi sau de la parteneri terți. În acest caz, puteți utiliza hyperlink-ul furnizat în acest scop în fiecare e-mail sau comunicare promoțională primită sau SMS-ul STOP în fiecare SMS promoțional primit. Utilizatorii pot solicita, de asemenea, să primească comunicări nese personalizate cu privire la Produse și Servicii. Vom folosi apoi toate eforturile noastre pentru a informa partenerii noștri terți, cu excepția cazului în care o astfel de comunicare se dovedește imposibilă sau necesită eforturi disproporționate. În acest caz, veți fi responsabil pentru contactarea directă a părții terțe în cauză pentru a solicita radierea/ dezabonarea/ retragerea de la primirea comunicărilor menționate;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment pentru prelucrarea datelor pe bază de consimțământ: dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe consimțământ;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a solicita copierea, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal într-o altă bază de date. Acest drept se aplică numai Datelor cu caracter personal furnizate de Utilizatori și cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe un acord sau consimțământ și să fie efectuată prin procese automatizate. Vom reveni utilizatorilor datele într-o manieră structurată și într-un format lizibil.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, vă rugăm să utilizați acest formular.

Dacă nu vă satisfacem solicitarea, puteți contacta autoritatea locală pentru protecția datelor. pentru France , Puteți contacta CNIL "Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés" prin intermediul www.cnil.fr sau

CNIL, 3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

 1. Ce se întâmplă dacă are loc o încălcare a securității datelor?

În conformitate cu articolele 33, 34 și 55 din RGPD, dacă suntem victime ale unei încălcări a securității datelor sau suntem conștienți de o astfel de încălcare, o vom raporta autorității locale competente și, atunci când este necesar din punct de vedere legal, vă vom notifica cu privire la o astfel de încălcare. 

BELIEVE va respecta alte legi aplicabile care conțin cerințe de raportare/notificare a încălcărilor securității informațiilor, după caz, în funcție de locația persoanelor vizate și de alți factori relevanți.

 1. ne puteți contacta?

Pentru a ne contacta, vă rugăm să accesați: https://www.believemusic.com/contact/


Note speciale pentru: 

Tunecore Utilizatori, vă rugăm să citiți

Rezidenți din California, vă rugăm să citiți

Rezidenți din Marea Britanie, vă rugăm să citiți

Italia rezidenți, vă rugăm să citiți

Rezidenții din Singapore: Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor Believe la [email protected]

Republica Populară China rezidenți, vă rugăm să faceți clic aici pentru a ne contacta cu privire la protecția datelor

Ultima actualizare Octombrie 3, 2023

Vă rugăm să citiți cu atenție următorii termeni și condiții. Acești termeni și condiții, precum și politica privind drepturile de autor ("Politica privind drepturile de autor") și politica de confidențialitate ("Politica de confidențialitate") (încorporate în prezentul document prin această referință și denumite colectiv "Termenii de utilizare a platformelor sociale"), reglementează accesul și utilizarea de către dvs. a site-ului web TuneCore.com ("Site-ul"), inclusiv utilizarea oricărui conținut, informații, produse și/sau servicii ("Serviciul (Serviciile) platformelor sociale") din cadrul acestuia. Acesta este un acord legal între dvs. și TuneCore, Inc. ("TuneCore"). TuneCore își rezervă dreptul exclusiv de a modifica, întrerupe sau rezilia în orice moment Site-ul și Serviciile platformelor sociale sau de a modifica Termenii de utilizare a platformelor sociale fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic acești Termeni de servicii pentru Platformele sociale pentru modificări. Continuând să utilizați sau să accesați Site-ul și/sau Serviciile platformelor sociale după ce TuneCore face și postează o astfel de modificare, sunteți de acord să fiți obligat din punct de vedere legal de Termenii de servicii pentru platformele sociale revizuite. Nu puteți modifica termenii și condițiile Termenilor de utilizare a Serviciilor pentru platformele sociale fără consimțământul scris expres al TuneCore.

ÎNŢELEGEŢI CĂ, PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR AFERENTE PLATFORMELOR SOCIAL OFERITE DE TUNECORE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SAU ÎN LEGĂTURĂ CU CONTUL DVS. TUNECORE, SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAŢI CONDIȚIILE DE PRESTARE A SERVICIILOR AFERENTE PLATFORMELOR SOCIAL. ÎN CAZUL ÎN CARE NU ACCEPTAȚI CONDIȚIILE DE PRESTARE A SERVICIILOR AFERENTE PLATFORMELOR SOCIAL ÎN ÎNTREGIME, NU AVEȚI DREPTUL SĂ ACCESAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI SERVICIILE AFERENTE PLATFORMELOR SOCIAL OFERITE DE TUNECORE.

1. ACORDAREA DE DREPTURI.

(a) Prin înscrierea la Serviciile TuneCore pentru platformele sociale, acordați în mod irevocabil TuneCore, în întreaga lume ("Teritoriul") și pe durata Termenului (așa cum este definit mai jos), dreptul unic și exclusiv de a fi administratorul înregistrărilor (așa cum sunt definite în secțiunea 3 de mai jos) trimise de dvs. în temeiul prezentului document, numai prin intermediul următoarelor platforme de distribuție și/sau platforme de socializare (colectiv, "Platformele sociale"), așa cum fiecare dintre acestea poate fi selectată și aprobată de dvs: (I) Meta și proprietățile Meta, adică Facebook, Messenger (inclusiv integrat (parțial sau total) cu alte servicii de mesagerie Meta, altele decât WhatsApp), Instagram, Portal și Oculus, precum și toate proprietățile deținute și/sau operate de Meta sau de afiliații săi care sunt integrate cu cele de mai sus (cu titlu de exemplu, Lasso, IGTV, SparkAR, SparkAR, MicDrop, Gaming), inclusiv, în fiecare caz, toate caracteristicile și funcționalitățile acestora (inclusiv funcționalitatea de streaming live), precum și toți jucătorii, paginile, instrumentele și API-urile, în fiecare caz, deținute și controlate de Meta sau de afiliații săi, și inclusiv, în fiecare caz, versiunile succesoare și derivate (denumite "Platformele Meta"); (II) TikTok; (III) CapCut; și (IV) YouTube, inclusiv toate site-urile oglindă și/sau derivate și produsele și serviciile aferente (de ex. YouTube Shorts și YouTube Creator Music) și toate versiunile înlocuitoare, succesoare și/sau internaționale ale acestora (denumite "Platformele YouTube"), inclusiv, dar fără a se limita la, YouTube Music, playerul video YouTube și site-urile web YouTube, aplicațiile (de ex, aplicația principală YouTube, aplicația YouTube Music), API-uri, embed-uri, produse și servicii și oricare dintre acestea care sunt puse la dispoziție pentru sindicalizare, precum și serviciul TuneCore de monetizare a înregistrărilor sonore de pe YouTube și de colectare a veniturilor ("Monetizare YouTube"), așa cum este descris în continuare în secțiunea 7 de mai jos.
(b) Fără a limita cele de mai sus, drepturile acordate de dvs. către TuneCore prin prezenta includ, dar nu se limitează la, dreptul:

i. Să vândă, să utilizeze (și să acorde licențe de utilizare), să copieze, să reproducă, să comunice publicului, să distribuie și să exploateze în alt mod Înregistrările prin toate mijloacele și mediile (cunoscute în prezent sau existente în viitor) ("Vânzarea") prin intermediul Platformelor sociale, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, prin sincronizarea Înregistrărilor în relație temporizată cu conținutul video (inclusiv transmisiuni video în direct) și imagini statice;

ii. Să reproducă, să publice și să utilizeze (și să permită altora să reproducă, să publice și să utilizeze): (A) titlurile înregistrărilor; (B) numele, informațiile biografice, fotografiile și asemănările oricărui artist (artiști) care apare (apar) în înregistrări; (C) ilustrațiile de copertă asociate cu înregistrările; și (D) alte informații și/sau materiale furnizate de dumneavoastră sau de artiștii ale căror performanțe sunt incluse în înregistrări; în legătură cu vânzarea, publicitatea, distribuția și exploatarea Înregistrărilor și/sau în legătură cu afacerile generale ale TuneCore (și cu afacerile generale ale oricărei societăți-mamă, filiale și/sau afiliate a TuneCore) și cu publicitatea și promovarea serviciilor TuneCore (și a oricăror servicii ale societății-mamă, filiale și/sau afiliate a TuneCore);

iii. Tutorizarea creării, utilizării și exploatării așa-numitului "conținut generat de utilizatori" care include înregistrările dvs.;, precum și pentru a autoriza utilizatorii platformelor sociale să să facă modificări moderate ale înregistrărilor dvs. ca parte a conținutului generat de utilizatori (cum ar fi modificarea vitezei de redare a înregistrărilor dvs.);

iv. Să colecteze toate veniturile obținute din orice utilizare a înregistrărilor permise prin prezenta;

v. Să urmărească, să apere și să soluționeze cererile de despăgubire privind exploatarea înregistrărilor pe toate platformele sociale; și

vi. Să încheie acorduri cu TuneCore sau să cedeze sau să licențieze oricare dintre drepturile lui TuneCore și/sau să delege oricare dintre obligațiile sale în temeiul prezentului acord către terți licențiați, în termenii acceptați de TuneCore.

(c) TuneCore își rezervă dreptul, la discreția sa, de a refuza să vă furnizeze serviciile sale dumneavoastră sau oricărui client pentru orice motiv sau fără niciun motiv și nu va avea obligația de a furniza o notificare cu privire la acest refuz.

(d) În timp ce aveți dreptul de a vă vinde muzica pe orice platformă, magazin de consum și/sau prin intermediul propriului site web, drepturile acordate de dvs. către TuneCore în cadrul acestui Serviciu de platforme sociale sunt exclusive în ceea ce privește TuneCore care servește ca reprezentant autorizat al dvs. pentru distribuirea înregistrărilor dvs. pe platformele sociale enumerate mai sus în secțiunea 1(a), așa cum fiecare dintre acestea poate fi selectată și aprobată de dvs.

(e) Din când în când, pe durata Termenului, Platformele sociale individuale pot aduce modificări platformei lor, inclusiv, dar fără a se limita la, adăugarea sau eliminarea unor servicii sau produse specifice, dezvoltarea și testarea beta a unor noi produse, running promoții, schimbarea mărcii, și crearea redevențe alternative calcule și/sau structuri de prețuri alternative (individual și colectiv, "Noua(ele) dezvoltare(e) a(le) platformei"). Prin încheierea acestui acord, înțelegeți că, în cadrul Serviciului de platforme sociale, în legătură cu orice platformă socială pe care o selectați și aprobați distribuirea către aceasta, este posibil să fiți optat în mod automat pentru astfel de Dezvoltări de noi platforme realizate de respectiva platformă socială pe durata termenului. În acest caz, singurul dvs. remediu pentru a renunța la o astfel de Nouă dezvoltare de platformă va fi (i) să renunțați la Noua dezvoltare de platformă specifică (dacă este permisă de TuneCore și/sau de Platforma socială aplicabilă, la discreția fiecăruia); (ii) să renunțați la distribuirea către o astfel de Platformă socială în întregime; sau (iii) să reziliați acest acord.

2. TERMEN.

Termenul acestui acord va începe la data la care faceți clic pe butonul "Accept" și va continua cu excepția cazului în care și până la rezilierea de către dvs. sau TuneCore ("Termen").

3. ÎNREGISTRĂRI.

Termenul "Înregistrări" va fi definit ca înregistrările sonore (și înregistrările audiovizuale, dacă este cazul), împreună cu orice ilustrații însoțitoare, metadate și/sau orice alte materiale trimise de dumneavoastră către TuneCore în orice moment, ca parte a Serviciului platformelor sociale. TuneCore, la discreția sa, își rezervă dreptul de a respinge orice materiale (inclusiv, dar fără a se limita la, Înregistrări, imagini și/sau ilustrații) pe care le trimiteți. Sunteți de acord să trimiteți toate înregistrările, imaginile și lucrările de artă pe cheltuiala dvs., în formatul (formatele) cerut(e) de TuneCore și/sau de Platformele sociale. Descrierile tehnice ale acestor formate vă vor fi furnizate la cerere, cu condiția ca TuneCore să își rezerve dreptul de a converti fișierele audio ale Înregistrărilor, după cum este necesar, pentru a îndeplini cerințele privind formatul și/sau dimensiunea fișierului ale tuturor platformelor sociale. În plus, TuneCore va avea dreptul de a corecta erorile de metadate pentru a îndeplini cerințele platformei. TuneCore se angajează să furnizeze înregistrările tale platformelor sociale cât mai repede posibil, cu termene cuprinse între câteva ore și câteva zile și câteva săptămâni, pentru ca platformele sociale respective să ingereze și să pună înregistrările la dispoziția clienților.

4. PLĂȚI.

(a) În legătură cu înregistrările dvs. exploatate prin intermediul platformelor sociale, TuneCore vă va plăti optzeci la sută (80%) din venitul net (așa cum este definit în secțiunea 4(b) de mai jos) atribuit înregistrărilor dvs. și primit efectiv de TuneCore de la platformele sociale pentru utilizările licențiate ale înregistrărilor dvs. Veniturile nete vor fi postate în contul dumneavoastră TuneCore în timp util după primirea acestora de către TuneCore. Odată ce plata a fost creditată în contul dvs., veți putea retrage tot sau o parte la discreția dvs. Veți fi responsabil pentru orice taxe bancare sau alte taxe legate de astfel de retrageri.

(b) "Venitul net" va fi definit ca fiind încasările efective ale TuneCore de pe Platformele sociale, mai puțin (i) orice impozit, taxă sau altă taxă legată de utilizarea înregistrărilor dvs. și/sau de remiterea plăților către dvs. și (ii) orice venit plătit unui Colaborator divizat prin intermediul funcției "TuneCore Splits", așa cum este prevăzut mai jos, dacă este cazul. Orice obiecție referitoare la orice extras de cont sau orice proces care decurge din acesta trebuie să fie făcută (și orice proces intentat) nu mai târziu de un (1) an de la data la care a fost întocmit extrasul, iar dumneavoastră renunțați prin prezenta la orice termen de prescripție mai lung care ar putea fi permis de lege.

(c) În măsura în care datorați sume către TuneCore ca urmare a Termenilor de utilizare a Platformei sociale sau în alt mod, TuneCore are dreptul de a deduce toate sau o parte din aceste sume din orice venit net care vă este datorat.

(d) Venitul net înregistrat în contul dumneavoastră TuneCore va fi reunit într-un cont bancar purtător de dobândă cu venitul net al altor clienți TuneCore până când retrageți astfel de fonduri. Sunteți de acord că nu veți primi dobânzi sau alte câștiguri la venitul net pe care TuneCore îl gestionează ca agent și îl plasează în astfel de conturi grupate. În considerarea utilizării de către dumneavoastră a Serviciilor platformelor sociale, transferați și atribuiți irevocabil TuneCore orice drept de proprietate pe care îl puteți avea în orice interes care se poate acumula din venitul net deținut într-un astfel de cont comun. În plus față de sau în loc să câștige dobândă pentru un astfel de cont comun, TuneCore poate primi o reducere a comisioanelor sau cheltuielilor percepute pentru serviciile bancare de către băncile care dețin venitul net.

(e) Proprietarii de conturi TuneCore eligibile pot direcționa o parte din venitul lor către alte conturi TuneCore eligibile (denumite în prezentul document "Colaborator(i) divizat(i)") folosind funcția "Diviziuni TuneCore", așa cum se prevede în prezentul document. Pentru a crea o plată divizată pentru o înregistrare, va trebui să (i) distribuiți înregistrarea folosind un plan "Rising Artist", "Breakout Artist" sau "Professional" (înregistrările distribuite în cadrul unui plan New Artist nu sunt eligibile pentru plăți divizate); și (ii) să furnizați TuneCore adresa de e-mail asociată cu contul fiecărui colaborator divizat și procentul de venit pe care îl va primi fiecare colaborator divizat. Pentru a primi o plată divizată în calitate de Colaborator divizat, trebuie să aveți un cont TuneCore valabil, folosind un plan de nivel Rising Artist, Breakout Artist sau Professional, sau un plan New Artist cu add-on-ul "TuneCore Splits Collaborator". Odată ce a fost creat un split, pentru a primi partea lor de venituri, fiecare Colaborator Split trebuie să confirme detaliile împărțirii veniturilor. În cazul în care o divizare a veniturilor este direcționată către un cont TuneCore sau o adresă de e-mail neeligibilă, nu este confirmată de un Colaborator Split sau este invalidă în alt mod, partea de venituri atribuită acelui beneficiar va continua să fie plătită proprietarului contului TuneCore care a creat divizarea.

(f) Este posibil ca vânzările prin intermediul anumitor platforme sociale, servicii și/sau alte surse de venit să nu fie eligibile pentru plăți divizate. Astfel de surse de venit neeligibile pot include veniturile obținute din (i) exploatarea drepturilor asupra compozițiilor muzicale subiacente încorporate în înregistrări; (ii) vânzările de înregistrări pe platformele Meta; și (iii) monetizarea înregistrărilor pe YouTube.

(g) Proprietarii conturilor TuneCore sunt singurii responsabili pentru toate cheltuielile, onorariile, taxele, impozitele și impunerile care trebuie plătite în legătură cu Vânzările de Înregistrări prin intermediul contului lor TuneCore, inclusiv orice parte(părți) din veniturile respective care pot fi plătite unui Colaborator Split.

5. STREAMING FRAUDĂ.

(a) Sunteți de acord că nu veți utiliza Site-ul sau Serviciile platformelor sociale pentru a transmite, ruta, furniza conexiuni sau stoca orice material care încalcă drepturile de autor sau care încalcă sau promovează în alt mod încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale unei terțe părți. Recunoașteți și sunteți de acord că TuneCore poate dezactiva accesul la și/sau rezilia contul dvs. și/sau poate elimina sau dezactiva accesul la orice Înregistrări sau orice materiale asociate pe care le furnizați către TuneCore în cazul în care TuneCore primește orice reclamație care, dacă ar fi adevărată, ar constitui o încălcare a declarațiilor și garanțiilor dvs. în temeiul prezentului document. Vă rugăm să consultați Politica privind drepturile de autor pentru informații suplimentare.

(b) Sunteți de acord să nu vă angajați (sau să permiteți, să încurajați, să vă înscrieți, să păstrați sau să angajați terți pentru a vă implica), activități care, la discreția Exclusivă a TuneCore, constituie manipulare în flux.

i. "Manipularea în flux" înseamnă orice activitate și/sau metodă care implică crearea artificială, prin mijloace umane sau non-umane, a unor piese de teatru online sau offline pe servicii de streaming audio și/sau audiovizual, în cazul în care astfel de piese nu reprezintă ascultarea și/sau opiniile de bună credință ale utilizatorilor finali inițiate de consumatori autentici și care au loc în țara declarantă. Manipularea în flux poate implica sau include, dar nu se limitează la, creșterea, generarea sau manipularea numărului de jocuri, vânzări, urmăriri, activități de implicare sau alte valori cheie utilizate de Serviciile platformelor sociale și / sau de orice platformă, prin utilizarea (A) roboților, scripturilor, virușilor, viermilor sau a oricăror alte coduri de computer, fișiere, programe sau procese automate; și/sau (B) ferme de clicuri, ferme de troli, conturi neautentice, informații despre cont partajate sau rețele private virtuale. Manipularea în flux poate fi rezultatul activităților întreprinse fie cu privire la persoane fizice, fie la grupuri de înregistrări pentru a îmbunătăți în mod artificial poziționarea diagramelor, a crește cota de piață, a crește redevența sau alte plăți sau în orice alte scopuri frauduloase sau necinstite.

ii. Trebuie să fiți conștienți de faptul că manipularea în flux poate fi rezultatul acțiunilor unei terțe părți, cum ar fi o companie de promovare sau marketing, o casă de discuri sau un distribuitor de muzică, acționând în numele unui artist sau în nume propriu. Sunteți încurajat să investigați și să verificați orice companii sau persoane pe care le puteți înrola, păstra sau angaja pentru a vă promova sau comercializa muzica, deoarece este posibil să fiți răspunzător pentru manipularea în flux comisă de o terță parte în numele dvs. Pentru a evita orice îndoială, orice manipulare de streaming efectuată de o terță parte în numele tău sau care se referă la Înregistrările tale reprezintă o încălcare a acestor Termeni și condiții ale platformelor sociale.

iii. Factorii utilizați pentru a determina dacă un anumit consum sau o activitate de marketing reprezintă o Manipulare a streamingului vor varia în funcție de circumstanțele specifice ale fiecărui caz, iar exemplele și descrierile Manipulării streamingului indicate în prezentul nu sunt destinate a fi exhaustive.

iv. Anumite platforme sociale care utilizează înregistrările dumneavoastră pot avea, de asemenea, politici legate de fraudă și activități suspectate de fraudă și sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră să cunoașteți și să urmați astfel de politici, iar astfel de politici vor fi obligatorii pentru dvs., mai jos.

(c) În cazul în care TuneCore are, la discreția sa de bună credință, motive să suspecteze că contul sau înregistrările dvs. au fost supuse, implicate sau au generat venituri din: încălcarea Termenilor de utilizare a platformelor sociale; fraudă; încălcarea drepturilor de autor, a mărcilor comerciale, a dreptului de publicitate sau a oricărui alt drept de proprietate intelectuală; nerespectarea cerințelor de licență ale unei terțe părți; sau manipularea streamingului (colectiv, "Conduită necorespunzătoare"), TuneCore își rezervă dreptul de a: (i) să întrerupă postarea veniturilor, inclusiv a oricărui venit net sau a altor plăți în contul dvs. (ii) să blocheze capacitatea dvs. de a retrage în alt mod fonduri din acesta până la rezolvarea activităților suspecte în mod satisfăcător pentru TuneCore și (iii) să elimine oricare sau toate înregistrările dvs. de pe oricare sau toate platformele sociale. Sunteți de acord, de asemenea, că aceste venituri vor fi confiscate de dumneavoastră dacă TuneCore stabilește, la discreția sa de bună credință, că contul dumneavoastră sau Înregistrările au fost supuse, implicate sau au generat venituri din Comportamentul necorespunzător.

(d) În plus, sunteți de acord cu următoarele:

i. Sunteți de acord să furnizați TuneCore orice informații solicitate în mod rezonabil de TuneCore ca parte a investigației sale privind conduita necorespunzătoare.

ii. Sunteți de acord că, dacă o platformă notifică TuneCore că oricare dintre înregistrările dumneavoastră a generat venituri, redări sau fluxuri ca urmare a comportamentului necorespunzător, o astfel de notificare va servi drept dovadă suficientă pentru ca TuneCore să determine, la discreția sa de bună credință, că astfel de venituri sau jocuri sunt rezultatul unui comportament necorespunzător.

iii. La determinarea TuneCore că contul sau Înregistrările dumneavoastră au fost supuse, implicate sau generate de venituri din comportament necorespunzător, sunteți de acord că toate veniturile din contul dumneavoastră care a fost înghețat de TuneCore sunt pierdute, indiferent dacă au fost generate de înregistrări sau platforme specifice.

iv. Sunteți de acord că determinarea de bună credință a Conduitei Necorespunzătoare de către TuneCore se poate baza pe streaming sau pe alte activități care sunt aceleași sau similare cu cazurile despre care TuneCore a stabilit anterior că au implicat un comportament necorespunzător.

v. Plata veniturilor către dumneavoastră de către TuneCore nu constituie confirmarea de către TuneCore a faptului că aceste venituri nu au fost rezultatul unui comportament necorespunzător.

vi. TuneCore nu are obligația de a investiga conduita necorespunzătoare, cu excepția cazului în care și până când îngheață veniturile din contul dvs.

vii. Dacă TuneCore stabilește că veniturile generate în contul tău sunt rezultatul unei conduite necorespunzătoare, iar aceste venituri ți-au fost deja plătite, ești de acord să returnezi aceste venituri către TuneCore.

viii. Sunteți de acord că nu veți avea dreptul la rambursarea taxelor plătite de dumneavoastră către TuneCore în cazul în care TuneCore dezactivează accesul la contul dvs., la Înregistrările dumneavoastră și/sau la orice alte materiale pe care le furnizați către TuneCore sau la orice venituri pierdute de dvs., astfel cum se prevede în propoziția precedentă.

ix. În măsura în care TuneCore, la discreția sa de bună credință, stabilește că orice comportament necorespunzător a fost cauzat de acțiunile sau omisiunile dumneavoastră sau ale afiliaților dumneavoastră sau de orice terță parte care acționează în numele sau la îndrumarea dvs., orice costuri suportate de TuneCore (inclusiv taxele și cheltuielile legale) în legătură cu acestea pot, pe lângă celelalte căi de atac, să fie deduse de TuneCore din orice sume de bani care vă sunt plătibile în alt mod.

x. Dacă, în hotărârea de afaceri rezonabilă a TuneCore, alege să angajeze un avocat pentru a revizui un potențial comportament necorespunzător sau pentru a revizui și /sau pentru a răspunde la orice acuzație terță parte de comportament necorespunzător din partea dumneavoastră sau asociată contului sau înregistrărilor dvs., TuneCore va avea, la discreția sa, dreptul de a deduce din contul dvs. costul unei astfel de interacțiuni, dar la un minim de trei sute de dolari ($ 300), pentru a compensa costurile de taxele și cheltuielile juridice asociate.

(e) TuneCore are dreptul, dar nu și obligația, de a revizui și/sau monitoriza orice activitate și conținut încărcat de dvs. TuneCore poate investiga orice reclamații sau orice încălcare raportată a politicilor sale și poate lua orice acțiune pe care o consideră adecvată. O astfel de acțiune poate include, dar nu se limitează la, emiterea de avertismente, suspendarea sau încetarea serviciului, refuzul accesului și/sau eliminarea oricăror materiale pe care le-ați încărcat. Sunteți de acord că TuneCore își rezervă dreptul și vă poate închide contul la discreția sa din orice motiv și în orice moment, inclusiv dacă, la discreția de bună credință a TuneCore, se crede că v-ați angajat într-un comportament necorespunzător.

6. TERMENI SUPLIMENTARI PENTRU META PLATFORME.

În cazul în care optați pentru distribuirea înregistrărilor către Platformele Meta ca parte a Serviciului de platforme sociale, se vor aplica termenii suplimentari prevăzuți în această secțiune 6:

(a) În măsura în care sunteți autorul sau dețineți drepturi asupra oricărei compoziții muzicale și/sau versuri încorporate în orice înregistrări pe care le trimiteți la TuneCore în orice moment pentru a fi distribuite prin intermediul platformelor Meta ca parte a Serviciului de platforme sociale, trebuie, ca parte a procesului de înregistrare în cadrul Termenilor de utilizare a platformelor sociale:

i. declară și garantează către TuneCore că toate drepturile relevante asupra acestor compoziții muzicale și/sau versuri care sunt necesare pentru ca Platformele Meta să utilizeze aceste Înregistrări în scopurile stabilite în acești Termeni de utilizare a platformelor sociale sunt controlate în întregime de una sau mai multe companii de editare muzicală stabilite și de renume și/sau de una sau mai multe organizații de management colectiv acceptate la nivel internațional;

ii. dacă la momentul relevant în care trimiteți Înregistrările dvs. către TuneCore nu sunteți parte la un acord de compozitor cu un editor muzical stabilit și de renume și/sau membru al unei organizații de management colectiv acceptate la nivel internațional oriunde în lume (după cum reiese din capacitatea dvs. de a da sau nu declarația și garanția de la Secțiunea 6(a)(i.) de mai sus), aveți posibilitatea de a vă înscrie la Serviciile de administrare a editurilor TuneCore în calitate de client al TuneCore în ceea ce privește administrarea drepturilor dvs. asupra acestor compoziții muzicale și/sau versuri.

(b) TuneCore va livra Înregistrările dvs. către Platformele Meta numai în măsura în care ați dat declarații și garanții în conformitate cu Secțiunea 6(a)(i.) de mai sus. Fără a aduce atingere drepturilor și căilor de atac ale TuneCore în conformitate cu acești Termeni și condiții de serviciu pentru platformele sociale, în cazul în care declarațiile și garanțiile pe care le-ați dat ca parte a procesului de înscriere la Serviciul pentru platformele sociale sunt inexacte, (i) TuneCore poate elimina imediat, poate solicita Meta să elimine imediat sau poate fi solicitată de Meta să elimine imediat Înregistrările aplicabile de pe Platformele Meta; (ii) și, în măsura în care datorați vreo sumă către TuneCore ca urmare a acestui fapt, TuneCore va avea dreptul de a deduce toate sau o parte din aceste sume din orice Venit net care ar trebui să vă revină.

(c) Sunteți de acord că (i) nu veți da în judecată, direct sau prin intermediul unui agent sau al unui terț, Meta sau afiliații săi, sau directorii, funcționarii sau angajații acestora (colectiv, "Entitățile Meta") în timpul sau după Termen, în legătură cu orice utilizare a înregistrărilor trimise de dumneavoastră în temeiul prezentului document pentru distribuirea prin intermediul Platformelor Meta ca parte a Serviciului de platforme sociale, opere de artă și/sau orice alt proprietar de conținut sau controlat de dvs. pe Platformele Meta pe durata Termenului (inclusiv orice utilizare a acestor Înregistrări de către utilizatorii finali ai Platformelor Meta), cu condiția ca o astfel de utilizare să nu fie rezultatul unei încălcări a prezentului document și, (ii) eliberați, achitați și eliberați irevocabil și necondiționat Meta și toate Entitățile Meta de răspundere pentru totdeauna, de orice răspundere, pretenții, acțiuni, procese și cereri de orice fel, în întreaga lume, cunoscute sau necunoscute, pe care le puteți avea sau credeți că le aveți împotriva Meta și/sau a afiliaților săi, care decurg din sau sunt legate de orice utilizare neautorizată, reală sau presupusă, a înregistrărilor trimise de dvs. în temeiul prezentului document pentru a fi distribuite prin intermediul platformelor Meta pe oricare dintre platformele Meta de către oricare dintre entitățile Meta sau de către orice utilizator final al platformelor Meta, în orice moment înainte de data la care Înregistrarea dvs. este livrată pentru prima dată de TuneCore pe Platformele Meta, în legătură cu sau în legătură cu videoclipurile utilizatorilor încărcate, găzduite sau difuzate prin intermediul Platformelor Meta (Meta nu admite nicio astfel de pretenție sau răspundere pentru astfel de pretenții).

 • TERMENI SUPLIMENTARI AI SERVICIULUI DE COLECTARE A VENITURILOR DIN ÎNREGISTRĂRI SONORE YOUTUBE.

În cazul în care te înscrii în generarea de bani YouTube ca parte a Serviciului platforme sociale, se aplică termenii suplimentari stabiliți în prezenta Secțiune 7:

(a) Pentru a opta pentru o înregistrare în generarea de bani YouTube, o astfel de înregistrare trebuie să fie, de asemenea, optată pentru toate celelalte Platforme YouTube.

(b) Optând pentru generarea de bani YouTube, înțelegi și ești de acord că Înregistrările tale pot fi încorporate și distribuite ca parte a videoclipurilor generate de utilizatori pe Platformele YouTube și orice venituri obținute din acestea pot fi partajate cu persoana care încarcă videoclipul aplicabil și cu orice deținători de drepturi aplicabili în acesta.

(c) Puteți trimite Înregistrări pentru Monetizarea YouTube care utilizează numai materiale proprii pentru care aveți drepturi exclusive și/sau materiale ale unor terțe părți pentru care aveți drepturi exclusive. Din motive de claritate, Înregistrările care încorporează următoarele tipuri de conținut nu sunt eligibile pentru a fi incluse în YouTube Monetization (fiecare, o "Înregistrare neeligibilă"): (i) conținut licențiat în mod neexclusiv de la o terță parte; (ii) conținut publicat în baza licențelor Creative Commons sau a unor licențe libere/deschise similare; (iii) înregistrări din domeniul public; (iv) clipuri sau mostre din alte surse (inclusiv clipuri utilizate în conformitate cu principiile de utilizare echitabilă); (v) înregistrări karaoke, versiuni instrumentale de acoperire, remasterizări și înregistrări de asemănare a sunetului; (vi) efecte sonore, soundbeds sau bucle de producție; și (vii) conținut creat exclusiv pentru sau trimis în mod special pentru a fi utilizat în videoclipurile YouTube pentru a manipula sistemul de identificare a conținutului YouTube (de ex.g., muzică utilizată pentru end cards în videoclipuri). Prezentarea de Înregistrări neeligibile pentru a fi utilizate în legătură cu Monetizarea YouTube poate avea ca rezultat dezactivarea de către TuneCore a accesului dvs. la Monetizarea YouTube, închiderea contului dvs. TuneCore și/sau deducerea din contul dvs. TuneCore a oricăror fonduri câștigate în legătură cu aceasta.

(d) Garantați și declarați că (i) în utilizarea Monetizării YouTube, veți respecta toți termenii acestor Termeni de utilizare a Platformei sociale, inclusiv termenii stabiliți în această Secțiune 7; (ii) orice Înregistrări trimise pentru Monetizarea YouTube vor folosi numai materiale proprii pentru care aveți drepturi exclusive și/sau materiale ale terților pentru care aveți drepturi exclusive; și (iii) nu veți trimite nicio Înregistrare neeligibilă pentru a fi inclusă în Monetizarea YouTube.

8. TERMENI MUZICALI SUPLIMENTARI AI CREATORULUI YOUTUBE.

Înregistrările optate pentru YouTube Monetization sunt eligibile pentru a fi luate în considerare de YouTube pentru serviciul YouTube Creator Music (serviciul "CM"). Optând pentru YouTube Monetization, înțelegeți că înregistrările dvs. pot fi trimise de TuneCore pentru a fi incluse în Serviciul CM. În cazul în care oricare dintre Înregistrările dvs. este selectată pentru includere, se vor aplica termenii suplimentari prevăzuți în această Secțiune 8:

(a) Termenii din această Secțiune 8 (Termenii "YouTube Creator Music") constituie un acord de licență între dvs. și TuneCore, în legătură cu Serviciul CM. Prin prezenta, confirmați prin prezenta către TuneCore aprobarea dvs. pentru licența descrisă în această Secțiune 8 ("Licența") în legătură cu vânzarea (vânzările) înregistrărilor dvs. pe Serviciul CM. Serviciul CM va permite anumitor creatori YouTube eligibili care sunt selectați de Google ("Creatorul(ii) eligibil(i)") să acceseze o bibliotecă de înregistrări sonore (inclusiv Înregistrările dvs.) pentru a le sincroniza în videoclipurile Creatorilor eligibili (pentru fiecare videoclip în parte), sau în alt conținut audio sau audio-vizual încărcat sau pus la dispoziție în alt mod de către Creatorii eligibili (inclusiv sub formă de live stream) (fiecare un "Videoclip al creatorului") pe Platformele YouTube, în conformitate cu termenii unei licențe de sincronizare achiziționate prin intermediul Serviciului CM (fiecare o "Licență CM"), inclusiv o taxă de licență de sincronizare plătită de către Creatorul eligibil ("Taxa de licență"). În cadrul fiecărei licențe CM, Creatorului eligibil i se vor acorda următoarele drepturi mondiale, neexclusive: Dreptul de a utiliza până la întreaga durată a înregistrării aplicabile în videoclipul creatorului și dreptul de a transmite videoclipul creatorului aplicabil prin streaming în direct, streaming la cerere și/sau descărcare condiționată pe platformele YouTube. Durata Licenței CM poate fi pentru o perioadă de timp fixă sau pentru durata de viață a drepturilor de autor asupra Înregistrării în cauză (după cum stabilesc TuneCore, YouTube și/sau Creatorul eligibil aplicabil). Vânzarea, administrarea și facturarea Licențelor CM către Creatorii Eligibili vor fi emise de către Google LLC, cu sediul la 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google"), care acționează în calitate de agent în numele TuneCore, în numele și pe seama TuneCore.

(b) În sensul paragrafului de mai sus și sub rezerva termenilor prezentei secțiuni, acordați către TuneCore următoarea Licență, care include toate drepturile necesare pentru a autoriza Google să acorde sublicențe Creatorilor eligibili, în mod neexclusiv, dreptul și licența (dar nu și obligația), în întreaga lume și pe durata fiecărei Licențe CM respective, de a:

i. Descărcarea digitală a unei înregistrări pe dispozitive de stocare locală numai dacă este necesar pentru ca Creatorul (creatorii) eligibil(i) să determine dacă dorește (doresc) să folosească o astfel de înregistrare în videoclipul său de creator, cu condiția ca (A) să nu se acorde niciun alt drept Creatorului eligibil în legătură cu o astfel de descărcare; și (B) Creatorul eligibil să se angajeze să șteargă orice descărcare neutilizată după 90 de zile (și sunteți de acord și recunoașteți prin prezenta că nu vi se va datora nicio plată suplimentară în legătură cu o astfel de descărcare);

ii. să înregistreze, să editeze (exclusiv în scopul sincronizării, tranziției, redării și ritmului), să utilizeze, să sincronizeze, să reproducă și să pună la dispoziție înregistrarea aplicabilă în Videoclipul creator și să facă copii ale Videoclipului creator pentru vânzări pe Platformele YouTube (inclusiv streaming live, streaming la cerere și descărcare condiționată) în conformitate cu condițiile din prezentul document; și

iii. Includerea și afișarea publică a metadatelor în respectivul Creator Video cu privire la înregistrarea sub licență.

(c) Următoarele restricții de licență se aplică fiecărei licențe CM:

i. Următoarele persoane/entități sunt excluse din Serviciul CM: (A) orice persoane și/sau entități pe care Google le consideră ca fiind implicate în principal în producerea de conținut audiovizual pentru uz comercial; sau (B) orice mărci comerciale ale căror canale promovează astfel de mărci.

ii. Următoarele restricții se aplică videoclipurilor din Serviciul CM, cărora nu li se poate acorda o licență CM:
(A) Videoclipuri în care creatorul a fost plătit (și/sau a primit orice altă contraprestație materială) de către o marcă sau un serviciu pentru a realiza un videoclip dedicat în principal susținerii sau promovării mărcii sau serviciului respectiv; și

(B) Videoclipuri care utilizează oricare dintre următoarele utilizări ale unei înregistrări: 1. utilizări care modifică în mod fundamental înregistrarea; 2. utilizări ale numelui și/sau asemănării artistului care cântă pe înregistrare, altele decât identificarea înregistrării și/sau a artistului în cauză; sau 3. utilizări care creează o așa-numită "Art Track" (imagine statică în timp ce se redă întreaga melodie) sau alte videoclipuri similare cu imagini statice sau videoclipuri cu versuri.

iii. Clipurile video care ar putea fi interpretate în mod rezonabil ca fiind disprețuitoare la adresa artistului în cauză și/sau dăunătoare pentru drepturile morale ale artistului respectiv (dacă este cazul) sau pentru reputația acestuia.

(e) Odată ce a fost acordată o Licență CM pentru utilizarea unei Înregistrări într-un Videoclip Creator, nu veți putea (i) să monetizați utilizarea acelei Înregistrări în Videoclipul Creator aplicabil prin intermediul YouTube Monetization sau (ii) să solicitați o retragere a Videoclipului Creator aplicabil, cu excepția cazului în care se încalcă restricțiile de licență descrise în acești Termeni privind muzica pentru creatori YouTube.

(g) Pentru evitarea oricărui dubiu și fără a aduce atingere duratei acestui contract de licență dintre dumneavoastră și TuneCore, se clarifică prin prezenta, după caz, că orice Licență CM acordată unui Creator eligibil în temeiul prezentului contract va fi acordată pe durata fiecărei Licențe CM respective. Orice reziliere a unei Licențe CM inițiată de dvs. sau de orice alt titular de bună credință aplicabil al drepturilor unei înregistrări sau compoziții utilizate în videoclipul de creație relevant va fi supusă legislației aplicabile și politicilor relevante ale Google, iar Google poate, la discreția sa exclusivă, să ramburseze integral sau o parte proporțională din Taxa de licență aplicabilă Creatorului eligibil, iar TuneCore poate, la discreția exclusivă a TuneCore, să vă ceară să rambursați Taxa de licență și/sau să deduceți suma din plățile viitoare datorate sau plătibile către dvs. în temeiul prezentului document.

(h) În cazul în care decideți să (i) eliminați oricare dintre înregistrările dvs. disponibile în prezent în biblioteca Serviciului CM sau (ii) să renunțați la participarea dvs. la Serviciul CM, ceea ce duce la eliminarea tuturor înregistrărilor dvs. disponibile în biblioteca Serviciului CM, vă rugăm să contactați Echipa noastră de asistență pentru artiști aici (și asigurați-vă că includeți numele contului dvs., ID-ul contului și ISRC-ul oricărei înregistrări pe care doriți să o eliminați din biblioteca Serviciului CM atunci când trimiteți cererea dvs. de asistență pentru artiști). TuneCore se va conforma oricărei astfel de cereri în timp util. Orice Licență CM a unei înregistrări achiziționate de către un Creator eligibil înainte de eliminarea unei astfel de înregistrări din biblioteca Serviciului CM va rămâne valabilă până la încetarea duratei Licenței CM în cauză.

9. OBLIGAȚIILE TERȚILOR.

Veți fi singurul responsabil pentru securizarea și plata oricăror licențe (după caz) solicitate de la proprietarii drepturilor de autor pentru compoziții muzicale sau de la agenții acestora în legătură cu exploatarea de către TuneCore a drepturilor de mai jos, în măsura în care nu sunt plătite direct de platformele sociale și/sau colectate de Colectivul de licențiere mecanică, precum și redevențele datorate artiștilor, producătorii și alte persoane care au efectuat înregistrările și toate plățile care pot fi solicitate în temeiul contractelor colective de muncă sau în temeiul oricăror regimuri legale.

 • GARANȚII; DECLARAȚII; DESPĂGUBIRI.

(a) Garantați și declarați că aveți cel puțin optsprezece (18) ani, că aveți dreptul deplin, puterea și autoritatea de a încheia acest acord și de a acorda TuneCore toate drepturile specificate; toate Înregistrările, inclusiv, fără a se limita la, orice material eșantionat de la terți încorporat în acestea, operele de artă, metadatele, materialele audiovizuale, imaginile și orice alte materiale furnizate de dvs. către TuneCore sau referitoare la Înregistrări sunt deținute sau controlate de dvs. și utilizarea acestora, așa cum este descrisă sau avută în vedere în prezentul document și/sau pe Site și/sau pe Platformele sociale, nu va încălca drepturile de autor, drepturile de marcă comercială, drepturile de publicitate sau alte drepturi ale oricărei persoane sau entități; și că TuneCore va avea dreptul de a le exploata în orice mod în conformitate cu prezentul document, fără nicio pretenție adversă și fără nicio obligație de a face vreo plată de orice natură către orice persoană sau entitate, în afară de sumele care vă sunt datorate în conformitate cu prezentul document.

(b) Veți apăra și despăgubi TuneCore și oricare dintre afiliații săi (inclusiv orice directori, membri, ofițeri, angajați și alți reprezentanți) și îi veți exonera de răspundere împotriva oricăror pretenții sau cheltuieli și pierderi ale terților care rezultă din încălcare sau o pretenție care, dacă este adevărată, ar constitui o încălcare a declarațiilor și garanțiilor de mai sus sau a oricăruia dintre acordurile conținute în acești Termeni și condiții ale platformelor sociale, inclusiv onorariile și cheltuielile rezonabile ale avocaților.

(c) TuneCore vă va notifica prompt cu privire la orice pretenție care face obiectul obligației de despăgubire de mai sus și veți apăra TuneCore pe cheltuiala dumneavoastră cu un avocat aprobat de TuneCore, a căror aprobare nu va fi reținută în mod nejustificat. În cazul în care nu reușiți să păstrați un avocat aprobat, TuneCore poate, dacă alege acest lucru, să se apere pe cheltuiala și costul dvs. În cazul în care se face o reclamație, TuneCore va avea dreptul, la discreția sa, să elimine sau să dezactiveze accesul la Înregistrări și/sau la orice materiale asociate care fac obiectul unei astfel de revendicări și/sau să rețină plata oricăror sume datorate în continuare într-o sumă legată în mod rezonabil de revendicare și de cheltuielile potențiale. Orice soluționare a oricărei reclamații va fi supusă aprobării prealabile scrise a TuneCore.

(d) NU EXISTĂ NICI O DECLARAȚIE SAU GARANȚIE DE LA TUNECORE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, STATUTARĂ SAU DE ALT FEL, ÎN AFARĂ DE CE SE AFIRMĂ ÎN MODUL DE UTILIZARE A TERMENILOR DE SERVICIU SOCIAL PLATFORMS.

 • ALTE ACORDURI.

Recunoașteți că, în furnizarea serviciilor platformei sociale și a plăților de mai jos, TuneCore va fi obligată să încheie anumite acorduri cu diverse platforme sociale. Selectarea acestor platforme sociale este la discreția exclusivă a TuneCore. Sunteți de acord că Termenii și condițiile platformelor sociale vor fi supuse oricăror termeni și condiții aplicabile ale altor astfel de acorduri pe care TuneCore le încheie cu privire la astfel de Platforme sociale.

 • CODURI DE BARE ȘI CODURI UNIVERSALE DE PRODUSE.

TuneCore vă va oferi coduri de bare gratuite și coduri universale de produse ("UPC"). Acestea sunt doar pentru uzul dumneavoastră și nu pot fi transferate sau revândute. Dacă este transferat sau revândut, TuneCore vă va percepe douăzeci și cinci de dolari (25,00 USD) pe cod de bare sau UPC, plus orice venituri realizate de dvs. Alternativ, TuneCore poate deduce astfel de taxe din orice venit net care vă este plătibil de TuneCore.

 • PREVEDERI DIVERSE.

(a) Site-ul și Serviciile platformei sociale pot fi utilizate și accesate numai în scopuri legale. Sunteți de acord să respectați toate legile, tratatele și reglementările locale, statale, naționale și străine aplicabile în legătură cu utilizarea Site-ului și a Serviciilor Platformei sociale, inclusiv, fără limitare, dreptul comun aplicabil, toate statutele relevante și regulile și reglementările Biroului de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei SUA. În plus, fără limitare, sunteți de acord că nu veți face niciunul dintre următoarele în timp ce utilizați sau accesați Site-ul și Serviciile platformelor sociale:

i. Dezactivați, piratați, eludați sau interferați în alt mod cu caracteristicile legate de securitate ale Site-ului sau cu caracteristicile care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricărui conținut sau material TuneCore;

ii. Utilizarea oricăror metadate, meta taguri sau a altui text ascuns care utilizează o denumire, o marcă comercială, o adresă URL sau un nume de produs care aparțin TuneCore;

iii.Încărcarea, trimiterea, publicarea, transmiterea prin e-mail sau transmiterea în alt mod a oricărui material de publicitate sau de promovare nesolicitat sau neautorizat, e-mail de tip junk, spam, scrisori în lanț, așa-numitele scheme piramidale sau orice altă formă de solicitare;

iv. Falsifica orice antet de pachet TCP/IP sau orice parte a informațiilor antetului în orice postare sau utilizați în orice fel Site-ul sau Serviciile platformelor sociale pentru a trimite informații modificate, înșelătoare sau false de identificare a sursei;

v. Încărcați, trimiteți, postați, trimiteți, trimiteți prin e-mail sau transmiteți în alt mod, prin intermediul Site-ului sau al Serviciilor platformelor sociale, orice Înregistrări sau alte materiale care sunt, în opinia exclusivă a TuneCore, ilegale, dăunătoare, amenințătoare, obscene, hărțuitoare, defăimătoare sau pline de ură sau care conțin obiecte sau simboluri ale urii, invadează confidențialitatea oricărei terțe părți, conțin nuditate (inclusiv, fără limitare, orice pornografie, erotică, pornografie infantilă sau erotică infantilă), sunt înșelătoare, amenințătoare, abuzive, incită la acțiuni ilegale, defăimătoare, calomnioase, vulgare sau violente sau constituie discursuri de incitare la ură sau sunt inacceptabile în alt mod;

vi. Distrugeți, interferați sau perturbați sau încercați să interferați sau să întrerupeți orice pagini web disponibile pe Site, servere sau rețele conectate la Site sau la sistemele tehnice de livrare ale furnizorilor TuneCore sau să încălcați orice cerințe, proceduri, politici sau reglementări ale rețelelor conectate la Site;

vii. Încercarea de a scana, sonda sau testa vulnerabilitatea oricărui sistem tuneCore sau rețea sau încălcare, a afecta sau a eluda orice măsuri de securitate sau de autentificare care protejează și oferă securitate pentru Site sau serviciile platformei sociale;

viii. Încercarea de a decompila, dezasambla, descifra sau inversa oricare dintre software-urile utilizate pentru a furniza Site-ul sau Serviciile Platformei Sociale;

ix. Încercarea de a căuta, meta-căuta sau accesa Site-ul cu orice motor, software, instrument, agent, dispozitiv sau mecanism, altul decât software-ul și / sau agenții de căutare furnizate de TuneCore sau alte browsere web terțe disponibile în general (de exemplu, Internet Explorer, Firefox, Safari), inclusiv, fără limitare, orice software care trimite interogări către Site pentru a determina modul în care un site web sau o pagină web se clasează;

x. Colectarea sau stocarea datelor cu caracter personal despre alți utilizatori ai Site-ului sau ai Serviciilor platformelor sociale fără permisiunea expresă și explicită a acestora;

xi. Denaturarea sau imitarea afilierii dvs. cu orice persoană sau entitate, prin pretext sau altă formă de inginerie socială sau comiterea unei fraude sub o altă formă;

xii. Utilizați Site-ul sau Serviciile platformei sociale în orice mod care nu este permis de Termenii și condițiile platformelor sociale; sau

xiii. Instruiți sau încurajați orice altă persoană să facă oricare dintre cele de mai sus sau să încalce și / sau să încalce oricare dintre Termenii și condițiile platformelor sociale.

(b) TuneCore nu garantează exploatarea Înregistrărilor, care va depinde de preferințele consumatorilor, nici de includerea sau participarea unei anumite Platforme. TuneCore își rezervă dreptul, la discreția sa, de a refuza să se angajeze în afaceri cu orice Platformă dată. Cu excepția celor prevăzute în mod specific în Termenii și condițiile platformelor sociale, TuneCore nu va avea nicio obligație față de dvs.

(c) TuneCore nu va fi considerată o încălcare a Termenilor și condițiilor platformelor sociale decât dacă ați notificat TuneCore cu privire la încălcare, iar TuneCore nu a reușit să vindece o astfel de încălcare în termen de treizeci (30) de zile de la primirea unei astfel de notificări. În nici un caz, nicio încălcare nu vă va da dreptul să anulați drepturile acordate în temeiul prezentului acord.

(d) În nici un caz TuneCore, oficialii, directorii, angajații sau agenții săi nu vor fi răspunzători față de dumneavoastră pentru orice daune, inclusiv, fără limitare, daune indirecte, accidentale, speciale, punitive sau de consecință care rezultă din sau în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului, a Serviciilor platformei sociale, a produselor TuneCore sau a oricărui conținut TuneCore, indiferent dacă daunele sunt previzibile și dacă TuneCore a fost sau nu avertizată de posibilitatea unor astfel de daune. Limitarea de răspundere de mai sus se va aplica în cea mai mare măsură permisă de lege în jurisdicția aplicabilă și în niciun caz răspunderea totală a TuneCore față de dvs. nu va depăși o sută de dolari (100 USD).

(e) Termenii de utilizare a platformelor sociale vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile statului New York, cu excepția legii privind conflictul de legi. Orice acțiune sau procedură legală care decurge din Termenii de utilizare a platformelor sociale va fi intentată exclusiv în instanțele situate în statul și comitatul New York, iar părțile consimt în mod irevocabil la jurisdicția personală și la locul de desfășurare a acesteia. Părțile la acest acord renunță la drepturile lor respective la un proces cu juriu. În cazul în care orice prevedere din Termenii de utilizare a platformelor sociale este declarată invalidă sau inaplicabilă, celelalte prevederi vor rămâne în vigoare și vor avea efect deplin. Eșecul unei părți de a pune în aplicare orice drept sau prevedere a Termenilor de utilizare a platformelor sociale nu va fi considerat o renunțare la acest drept sau prevedere. Nu puteți cesiona Termenii de utilizare a platformelor sociale (prin efectul legii sau în alt mod) fără consimțământul prealabil în scris al TuneCore, iar orice cesiune interzisă va fi nulă și neavenită. TuneCore poate cesiona Termenii de utilizare a platformelor sociale sau orice drepturi sau obligații în temeiul acestora fără consimțământul dumneavoastră. Relația dintre părți în cadrul Termenilor de serviciu pentru platformele sociale este aceea de contractanți independenți, iar Termenii de serviciu pentru platformele sociale nu trebuie interpretați ca implicând faptul că una dintre părți este agentul, angajatul sau asociatul celeilalte. Sunteți de acord că Termenii de utilizare a Serviciului pentru platformele sociale și regulile, restricțiile și politicile conținute în acestea, precum și aplicarea acestora de către TuneCore, nu sunt menite să confere și nu conferă niciun drept sau remediu niciunei alte persoane decât dumneavoastră și TuneCore. Termenii de utilizare a platformelor sociale, împreună cu regulile și politicile TuneCore, constituie întregul acord dintre TuneCore și dumneavoastră în ceea ce privește obiectul acestora. Orice notificare sau altă comunicare care trebuie transmisă în temeiul prezentului document va fi în scris și va fi transmisă (i) de către TuneCore prin e-mail (în fiecare caz la adresa dvs. de e-mail înregistrată), (ii) printr-o postare pe site sau (iii) de către dvs. prin e-mail la [email protected] sau la o altă adresă pe care TuneCore o poate specifica în scris. Data primirii va fi considerată data la care o astfel de notificare este transmisă.

(f) Recunoașteți că ați citit și ați înțeles Politica de confidențialitate a TuneCore, așa cum este descrisă mai pe larg pe site, iar prin utilizarea serviciilor platformei sociale și a site-ului ați acceptat în mod expres termenii și condițiile stabilite în această politică de confidențialitate, așa cum poate fi modificată din când în când.

(g) Este responsabilitatea dumneavoastră să furnizați toate informațiile necesare, metadatele, melodiile, fișierele grafice sau orice alte informații sau muzică în formatul necesar. Confirmați că TuneCore nu va fi obligată să își furnizeze serviciile de mai jos până la primirea materialelor menționate.

(h) Autorizați TuneCore să realizeze și să prezinte clipuri ale Înregistrărilor dvs. de până la nouăzeci (90) de secunde prin streaming sau descărcare gratuită (denumite "Clipuri") pentru a promova trupa, artistul și/sau distribuția înregistrărilor aplicabile. În măsura în care dețineți sau controlați drepturile de publicare a compozițiilor muzicale încorporate în înregistrările dvs. utilizate în clipuri (denumite "compoziții"), autorizați TuneCore să realizeze și să interpreteze clipuri ale compozițiilor dvs. cu o durată de până la nouăzeci (90) de secunde prin streaming sau descărcare gratuită pentru a promova trupa, artistul și/sau vânzările înregistrărilor aplicabile. Clipurile respective pot fi create de TuneCore sau de orice terță parte afiliată cu TuneCore prin utilizarea oricăror nouăzeci (90) de secunde consecutive din înregistrarea (înregistrările) aplicabilă (aplicabile).

(i) TuneCore își rezervă dreptul, la discreția sa, de a refuza să vă furnizeze serviciile sale dumneavoastră sau oricărui client pentru orice motiv sau fără niciun motiv.

TuneCore AI Front Row Seats Termeni și condiții

Ultima actualizare: 13 septembrie 2023

Vă rugăm să citiți cu atenție următorii termeni și condiții. Acești Termeni și condiții AI Front Row Seats, precum și Termenii și condițiile de distribuție a muzicii ("Termeni și condiții de distribuție a muzicii"), Politica privind drepturile de autor ("Politica privind drepturile de autor"), Termenii de serviciu pentru platformele sociale (dacă este cazul), Termenii și condițiile de administrare a editării (dacă este cazul) ("Termeni de administrare a editării") și Politica de confidențialitate ("Politica de confidențialitate") (fiecare dintre acestea fiind încorporată în prezentul document prin prezenta referință și denumite individual și colectiv în prezentul document "Termeni de serviciu"), reglementează accesul dvs. la TuneCore și utilizarea acestuia.com ("Site-ul"), inclusiv utilizarea oricărui conținut, informații, produse și/sau servicii din acesta sau furnizate în alt mod de TuneCore, precum și participarea Dumneavoastră la programul AI Front Row Seats al TuneCore ("AI Front Row Seats").

Acesta este un acord legal între dvs. ("dvs."), pe de o parte, și TuneCore, Inc., inclusiv societatea mamă, filialele, afiliații și/sau orice alte companii afiliate, după caz (denumite în mod colectiv "TuneCore"), pe de altă parte. În cazul în care optați să vă alăturați programului AI Front Row Seats al TuneCore, termenii acestor Termeni și condiții AI Front Row Seats vor completa Termenii de serviciu și se vor aplica în cazul dumneavoastră pe durata termenului. TuneCore își rezervă dreptul exclusiv de a modifica, întrerupe sau rezilia în orice moment Site-ul și AI Front Row Seats (sau orice parte a acestora), sau de a modifica Termenii și Condițiile AI Front Row Seats fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic acești Termeni și Condiții AI Front Row Seats pentru modificări. Optând pentru AI Front Row Seats și/sau continuând să utilizați sau să accesați Site-ul și/sau programul AI Front Row Seats după ce TuneCore face și postează orice astfel de modificare, sunteți de acord să fiți obligat din punct de vedere legal de Termenii și Condițiile AI Front Row Seats revizuite. Nu puteți modifica termenii și condițiile din Termenii și condițiile AI Front Row Seats fără consimțământul scris expres al TuneCore.

ÎNAINTE DE A OPTA PENTRU PROGRAMUL AI FRONT ROW SEATS, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII AI FRONT ROW SEATS. PRIN ÎNSCRIEREA ȘI/SAU UTILIZAREA PROGRAMULUI AI FRONT ROW SEATS, RECUNOAȘTEȚI CĂ AȚI CITIT, AȚI ÎNȚELES ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ SUPUNEȚI ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII AI FRONT ROW SEATS, TERMENILOR DE SERVICIU, ORICĂROR ALȚI TERMENI SUPLIMENTARI APLICABILE ȘI MODIFICĂRILOR VIITOARE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII AI FRONT ROW SEATS, VĂ RUGĂM SĂ NU VĂ ÎNSCRIEȚI ÎN PROGRAMUL AI FRONT SEATS ȘI/SAU SĂ ÎNCETAȚI UTILIZAREA AI FRONT ROW SEATS.

1. DEFINIȚII. Așa cum sunt utilizați în acești Termeni și condiții AI Front Row Seats, următorii termeni cu majuscule au următoarele definiții:

a. "Modele generative AI" înseamnă un model AI capabil să genereze conținut (de exemplu, înregistrări sonore) utilizând inteligența artificială și învățarea profundă.

b. "Modele de inteligență artificială" înseamnă orice program software care urmează să fie antrenat pe un set de date (inclusiv seturi de date) și care învață din acest antrenament pentru a aplica această învățare în vederea atingerii unor obiective specifice. Modelele AI includ, dar nu se limitează la modelele AI generative, modelele AI Voice, instrumentele de marketing susținute de AI.

c. "Partener AI" înseamnă orice terță parte, inclusiv, dar fără a se limita la magazinele de consum, căreia TuneCore alege să îi furnizeze date de intrare și/sau să se asocieze în alt mod pentru a dezvolta și/sau antrena modele AI.

d. "Modele de voce AI" înseamnă un model AI capabil să genereze o voce sintetică care imită vorbirea umană și/sau o voce umană, utilizând inteligența artificială și învățarea profundă, inclusiv, dar fără a se limita la, prin conversia textului în vorbire și/sau prin conversia unei voci umane în altă voce umană).

e. "Materiale auxiliare" înseamnă orice element sonor, literar, grafic sau fotografic inclusiv, dar fără a se limita la, album coperțile albumelor, versurile, videoclipurile, titlurile operelor muzicale, numele și asemănarea artistului, pseudonimele, biografiile, fotografiile și metadatele.

f. "Artist" înseamnă orice persoană fizică ale cărei interpretări sunt incluse în înregistrări.

g. "Produs atribuibil" înseamnă un produs care reproduce integral sau parțial conținutul dvs. și/sau orice element al numelui și asemănării.

h. "Oportunitate de ieșire atribuibilă" înseamnă orice produs sau serviciu lansat de TuneCore sau de orice partener AI și care utilizează orice model AI care generează ieșiri atribuibile.

i. "Testare beta" înseamnă faza de lansare a modelului de învățare automată, care este strict limitată la: (i) un mediu de testare limitat și securizat; (ii) un număr maxim de participanți; și (iii) o perioadă limitată de timp.

l. "Seturi de date" înseamnă setul (seturile) de date asociate Conținutului, cum ar fi fișiere de date digitale care cuprind copii ale Conținutului, Metadate asociate, copii textuale ale versurilor, atunci când sunt disponibile, organizate, de exemplu, în funcție de artist, gen, dată sau temă, create pentru a sprijini construirea de Modele AI.

m. "Încasări nete din drepturile asupra seturilor de date" înseamnă toate sumele, net de reduceri comerciale, comisioane, taxe și impozite aplicabile, primite efectiv și direct de TuneCore în schimbul exploatării drepturilor asupra seturilor de date în scopuri Sandbox sau pentru orice altă oportunitate de producție atribuibilă, dacă este cazul. Încasările nete din drepturile asupra seturilor de date primite în valută pot fi convertite de către TuneCore sau creditate către TuneCore în conformitate cu politicile sale de schimb valutar aplicabile în vigoare la un moment dat (acționând în mod rezonabil).

n. "Intrare" înseamnă orice date din seturile de date care sunt utilizate ca intrare pentru instruire, extragere de text și de date, învățare automată, cercetare, dezvoltare, experimentare, testare, demonstrație de concept, validare în scopuri de validare a unui model de inteligență artificială.

p. "Nume și asemănare" înseamnă orice nume (inclusiv orice pseudonime și nume profesionale/scenă), marcă comercială (dacă este înregistrată ca atare), voce, fotografii, portrete, caricaturi și orice altă asemănare, aspect și/sau reprezentare grafică (inclusiv semnături, simboluri, logo-uri și/sau alte elemente distinctive), fie că este fixă sau animată, a dumneavoastră, a oricărui artist și/sau a oricărei alte persoane care apare în orice ilustrație de album și/sau în orice imagine și/sau ilustrație pe care o trimiteți către TuneCore.

q. "Producție neimputabilă" înseamnă toate celelalte Producții care nu sunt Producții imputabile.

r. "Oportunitate" înseamnă orice oportunitate AI Front Row Seat, cum ar fi o oportunitate de ieșire atribuibilă, o oportunitate Sandbox și/sau orice alt produs sau serviciu care este dezvoltat, creat și/sau lansat de TuneCore sau de orice partener AI care utilizează sau intenționează să utilizeze un model AI pentru a genera ieșiri care sunt utilizate în orice scop.

s. "Ieșire" înseamnă materialul generat de un model AI ca rezultat al prelucrării datelor de intrare, inclusiv ieșirile atribuibile și neatribuibile.

t. "Înregistrări" înseamnă înregistrările sonore și înregistrările audiovizuale (dacă este cazul) pe care le trimiteți la TuneCore în orice moment.

u. "Oportunitate Sandbox" înseamnă orice produs sau serviciu dezvoltat sau creat de TuneCore sau de orice Partener AI care utilizează un Model AI care generează Rezultate care sunt utilizate exclusiv în scopuri Sandbox ca parte a unei utilizări de testare Beta.

v. "Termen" are înțelesul dat în secțiunea 7 de mai jos.

w. "Al treilea parte" înseamnă orice persoană sau entitate care nu este parte la prezentul acord și care nu este afiliată unei părți la prezentul acord.

2. DREPTURI ASUPRA SETURILOR DE DATE

a. În plus față de drepturile acordate de Dumneavoastră în conformitate cu Termenii de serviciu (după caz) și în alte părți ale acestor Termeni și condiții AI Front Row Seats (inclusiv drepturile acordate în legătură cu oportunitățile individuale, așa cum sunt prezentate mai jos), acordați lui TuneCore (și sublicențiaților TuneCore) dreptul de a căuta și gestiona oportunități de licențiere (și sublicențiere) a următoarelor drepturi de seturi de date ("Drepturi de seturi de date"):

(i) dreptul exclusiv de a reproduce, copia, livra, digitiza, clasifica, modifica, edita, adapta, gestiona și utiliza în alt mod Conținutul dvs. în Seturile de date;

(ii) dreptul irevocabil și necondiționat neexclusiv de a reproduce, copia, livra, digitiza, clasifica, modifica, edita, adapta, gestiona și utiliza în alt mod orice nume și imagine din seturile de date; și

(iii) dreptul de a sublicenția (integral sau parțial) Drepturile asupra seturilor de date menționate mai sus către partenerii AI pentru orice durată (inclusiv perpetuitate), fără a aduce atingere oricărei limitări a perioadei de licență sau a termenului stabilite în acești Termeni și condiții AI Front Row Seats și/sau în Termenii de serviciu.

b. Dvs. acordați drepturile asupra seturilor de date de mai sus către TuneCore (și către sublicențiații TuneCore) în următoarele scopuri ("Scopurile Sandbox"):

(i) crearea de seturi de date;

(ii) utilizarea unor astfel de Seturi de date pentru extragerea de text și de date, învățare automată, testare beta a Modelelor și produselor de inteligență artificială, în legătură cu cercetarea, crearea, dezvoltarea, formarea, experimentarea sau testarea Modelelor și produselor de inteligență artificială, singure sau în legătură cu orice produse auxiliare, inclusiv, dar fără a se limita la, instrumente de creare și editare a înregistrărilor audio, video și audiovizuale sau aplicații software; și

(iii) stocarea și gestionarea acestor Seturi de date atât timp cât este necesar pentru scopurile descrise mai sus, fără a aduce atingere oricărei perioade de licență sau limitări de termen stabilite în orice acord dintre Dumneavoastră și TuneCore (inclusiv Termenii de utilizare, după caz).

c. După cum poate fi necesar pentru ca TuneCore să utilizeze și să exercite drepturile menționate mai sus, prin prezenta acordați în mod irevocabil TuneCore, pe durata Termenului, dreptul și autoritatea de a acționa în numele și pe seama Dumneavoastră în calitate de împuternicit al Dumneavoastră, cu unicul scop de a rezerva în mod implicit utilizarea de către terțe părți a Conținutului Dumneavoastră în scopuri de text și de extragere a datelor ("Opt-Out") în țările în care o astfel de rezervare este permisă de legislația aplicabilă (de exemplu, statele membre care au transpus Directiva (UE) 2019/790). În consecință, și în măsura permisă de legislația aplicabilă, acordați în mod irevocabil TuneCore dreptul și autoritatea de a executa în numele Dumneavoastră orice documentație și de a face toate celelalte lucruri necesare în mod rezonabil pentru a evidenția sau pentru a conferi TuneCore dreptul și puterea de a exercita o astfel de Opțiune de excludere. Atunci când este necesar, vă angajați să executați și să livrați prompt către TuneCore (prin orice mijloace stabilite de TuneCore) orice documente și să faceți toate celelalte lucruri care vă pot fi solicitate în mod rezonabil pentru a evidenția sau pentru a conferi TuneCore dreptul și puterea de a exercita o astfel de opțiune de renunțare.

3. PLĂȚI

a. Modul în care va fi calculată cota dvs. din orice Încasări nete din drepturile asupra seturilor de date va diferi în funcție de o serie de factori, inclusiv, dar fără a se limita la, modul în care drepturile asupra seturilor de date sunt utilizate de către partenerul AI aplicabil, măsura în care conținutul dvs. a fost utilizat în modelul AI aplicabil, cantitatea de conținut al dvs. care a fost licențiată partenerului AI aplicabil pentru a fi utilizată în cadrul oportunității aplicabile și termenii acordului dintre TuneCore și partenerul AI aplicabil.

b. Cota dumneavoastră din orice Încasări nete din drepturile asupra seturilor de date va fi postată în contul dumneavoastră TuneCore în timp util după primirea de către TuneCore a acestora. Odată ce plata a fost creditată în contul Dvs., veți putea retrage toată sau orice parte la discreția Dvs. Veți fi responsabil pentru orice taxe bancare sau alte taxe legate de astfel de retrageri.

c. Ca o excepție de la cele de mai sus: în cazul în care TuneCore nu primește nicio sumă în contrapartidă pentru Drepturile asupra seturilor de date, sunteți de acord să renunțați (în numele Dumneavoastră și în numele titularilor de drepturi relevanți) la toate drepturile de a pretinde orice taxe și/sau redevențe către TuneCore și orice Partener AI în contrapartidă cu autorizațiile prevăzute la Secțiunea 2 de mai sus.

4. OPORTUNITATE DE PROGRAM AI FRONT ROW SEAT

a. Dumneavoastră îl desemnați pe TuneCore să caute și să gestioneze oportunitățile AI Front Row Seat. Din când în când, pe durata Termenului, TuneCore vă va împărtăși astfel de Oportunități pentru a fi luate în considerare și, în funcție de termenii și condițiile asociate cu o astfel de Oportunitate (așa cum sunt stabilite de TuneCore), veți avea posibilitatea de a opta fie pentru a participa, fie pentru a renunța la includerea Conținutului dvs. în această Oportunitate.

b. Fără a aduce atingere oricărei prevederi contrare din prezentul document, Dumneavoastră recunoașteți și acceptați faptul că Drepturile asupra seturilor de date acordate prin prezentul document pentru Scopurile Sandbox nu împiedică TuneCore sau orice Partener AI să genereze și să utilizeze Rezultatele în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, în scopuri promoționale sau comerciale, cu condiția ca aceste Rezultate să fie considerate ca fiind (i) conținut din domeniul public sau conținut care nu poate fi protejat în temeiul oricărui drept de autor, drepturi conexe, drepturi de personalitate/publicitate sau al unei legislații și reglementări similare și/sau nu sunt atribuibile Conținutului sau Numelui și Asemănării Dumneavoastră sau (ii) Rezultate atribuibile generate în legătură cu o Oportunitate Sandbox.

5. PUBLISHING.

a. În cazul în care optați pentru includerea în programul AI Front Row Seats (sau în orice program sau parte a acestuia) a drepturilor dumneavoastră de publicare și/sau a compozițiilor deținute și/sau controlate de dumneavoastră pentru a fi incluse în programul AI Front Row Seats (sau în orice program sau parte a acestuia), vi se vor aplica termenii Termenilor și condițiilor de administrare a publicării, precum și termenii prezentei secțiuni 5, iar orice compoziție (compoziții) optată(e) de dumneavoastră va (vor) fi inclusă(e) ca parte a conținutului dumneavoastră.

b. În plus față de declarațiile și garanțiile prevăzute în prezentul document și în Termenii și condițiile de administrare a publicațiilor, prin prezenta garantați și declarați că toate înregistrările și informațiile pe care le trimiteți către TuneCore sunt și vor rămâne veridice și exacte, inclusiv procentajul dvs. de proprietate în orice compoziție. 

c. În cazul oricărei modificări a statutului de publicare, veți notifica imediat TuneCore în scris (inclusiv prin e-mail) și veți trimite către TuneCore documentația actualizată (inclusiv orice documentație suplimentară solicitată de TuneCore) corespunzătoare statutului dvs. de publicare actualizat.

6. DECLARAȚII ȘI GARANȚII; DESPĂGUBIRI

a. Declarații și garanții. În plus față de orice declarații și garanții făcute de dvs. în Termenii serviciului (care sunt pe deplin aplicabile drepturilor și autorizațiilor pe care le acordați TuneCore prin prezenta), declarați și garantați că:

(i) Aveți dreptul și autoritatea de a încheia acești Termeni și condiții AI Front Row Seats și înțelegeți conținutul acestora;

(ii) Ați obținut toate autorizațiile și aprobările de la artist(i), artiști interpreți sau executanți și de la orice alt participant și/sau deținător de drepturi asupra Conținutului, după cum este necesar pentru a acorda TuneCore drepturile din prezentul document, iar utilizarea acestuia nu va încălca drepturile niciunuia dintre ei sau ale oricărei terțe părți;

(iii) Ați obținut toate autorizațiile și aprobările necesare de la artist(i), iar utilizarea numelui și a imaginii în prezentul document nu va aduce prejudicii artistului (artiștilor) în conformitate cu orice legislație și reglementare privind personalitatea/publicitatea/marcile comerciale sau alte legi și reglementări similare, după caz;

(iv) Oricare și toate aprobările dvs. în temeiul acestor Termeni și condiții AI Front Row Seats includ aprobarea din partea artistului (artiștilor), a artiștilor interpreți sau executanți și a oricărui alt participant și/sau deținător de drepturi asupra conținutului;

(v) Drepturile acordate prin prezentul document sunt libere și libere de orice pretenții, cereri, drepturi de retenție, sarcini, drepturi și obligații ale terților, oricare ar fi acestea;

(vi) Prezenta licență nu încalcă nicio lege și/sau statut aplicabil;

(vii) Veți plăti toate sumele și redevențele datorate artistului (artiștilor) sau oricăror participanți la conținut (inclusiv, dar fără a se limita la artiștii interpreți sau executanți) sau veți obține derogările necesare, după caz.

(viii) Nici TuneCore, nici Terțele Părți, succesorii și cesionarii nu vor fi obligați să plătească sume suplimentare (dacă este cazul) către Dumneavoastră sau către orice Terță Parte în legătură cu exploatarea Drepturilor asupra seturilor de date acordate prin prezentul document, iar singurele obligații de plată ale TuneCore (dacă este cazul) în ceea ce privește exploatarea acestor drepturi vor fi plata către Dumneavoastră în conformitate cu acești Termeni și Condiții AI Front Row Seats și/sau Termenii de utilizare (după caz); și

(ix) În conformitate cu drepturile acordate lui TuneCore prin prezenta, nu veți utiliza, și vă veți asigura că Artistul (Artiștii) nu va (vor) utiliza aceste drepturi de către Dumneavoastră în vreun fel care să pună în pericol drepturile licențiate prin prezenta și nu veți acorda niciunui terț drepturi/autorizații similare sau exclusive, în totalitate sau parțial, precum cele acordate lui Believe prin prezenta;

b. Despăgubire. Veți apăra, despăgubi și exonera TuneCore și oricare dintre afiliații săi (inclusiv orice directori, membri, funcționari, angajați și alți reprezentanți) de orice răspundere, daună, pierdere, cost și cheltuială (inclusiv, fără a se limita la, onorarii rezonabile ale avocaților externi) care rezultă din orice încălcare (sau orice reclamație care, dacă ar fi adevărată, ar constitui o încălcare) a oricărei obligații, declarații sau garanții făcute în acești Termeni și condiții AI Front Row Seats. În cazul în care Dvs. datorați TuneCore orice sumă în temeiul acestor Termeni AI Front Row Seats, inclusiv, dar fără a se limita la, din cauza unei încălcări din partea Dvs., a unei reclamații sau în alt mod), TuneCore va avea dreptul, la discreția exclusivă a TuneCore, să (i) deducă suma datorată de Dvs. din orice sumă datorată Dvs. în temeiul oricărui acord dintre Dvs. și TuneCore; sau (ii) să ceară plata de către Dvs. a unui astfel de sold restant în termen de 15 zile de la data unei facturi valabile care să stabilească acest lucru, care va include orice documente justificative.

7. TERMEN

a. Așa cum este utilizat în prezentul document, "Termen" înseamnă perioada de timp care începe la data la care optați pentru programul AI Front Row Seats al TuneCore (inclusiv orice parte a acestuia sau program specific conținut în acesta) și se încheie la data la care TuneCore procesează notificarea dvs. de renunțare.

b. În cazul în care decideți să renunțați la programul AI Front Row Seats al TuneCore, puteți face acest lucru prin trimiterea unei cereri către echipa de asistență pentru artiști a TuneCore de la adresa de e-mail asociată contului dumneavoastră TuneCore. Instrucțiunile privind modul de transmitere a unei cereri către echipa de asistență pentru artiști pot fi găsite aici.

c. Fără a aduce atingere celor de mai sus sau oricărui alt element conținut în acești Termeni și condiții AI Front Row Seats, TuneCore are dreptul de a rezilia, cu efect imediat, participarea dvs. la programul AI Front Row Seats (inclusiv orice parte a acestuia) în orice moment, pentru orice motiv sau fără niciun motiv.

d. Fără a aduce atingere sfârșitului Termenului, sunteți de acord și recunoașteți prin prezenta că orice drepturi acordate de Dumneavoastră către TuneCore în temeiul prezentului document, care sunt licențiate de TuneCore către orice terță parte (inclusiv, dar fără a se limita la partenerii AI) vor continua, în deplină forță și efect, pe durata termenului acestei licențe, (inclusiv la perpetuitate).

8. DIVERSE

a. Acești Termeni și condiții AI Front Row Seats sunt suplimentari și se adaugă la oricare dintre secțiunile aplicabile ale Termenilor de serviciu cu care ați fost de acord. Cu excepția cazului în care se precizează în mod explicit în acești Termeni și condiții AI Front Row Seats, Termenii de serviciu nu vor fi modificați și vor continua să fie în vigoare.

b. Acești Termeni și condiții AI Front Row Seats, împreună cu Termenii de serviciu (după caz), încorporează toți termenii conveniți între dvs. și TuneCore cu privire la subiectul conținut în acest document și nicio declarație verbală nu va fi obligatorie și valabilă, iar aceste acorduri nu vor fi extinse, modificate sau alterate decât printr-un acord separat în scris semnat de către părți.

c. Orice termeni sau definiții din acești Termeni și condiții AI Front Row Seats care sunt similari cu termeni sau definiții utilizate în alte secțiuni ale Termenilor de serviciu vor fi considerate echivalente în interpretarea lor. În cazul oricărei neconcordanțe sau discrepanțe între definițiile din acești Termeni și condiții AI Front Row Seats și celelalte secțiuni ale Termenilor de serviciu, prevalează definițiile din acești Termeni și condiții AI Front Row Seats.

d. TuneCore nu garantează exploatarea Conținutului și nici includerea sau participarea unui anumit Partener AI. TuneCore își rezervă dreptul, la propria discreție, de a refuza să se angajeze în afaceri cu un anumit AI Partner. TuneCore își rezervă dreptul de a elimina Conținutul Dumneavoastră, sau orice parte a acestuia, din programul AI Front Row Seats și/sau de a refuza să transmită Conținutul Dumneavoastră oricărui Partener AI pentru includerea în orice Oportunitate AI din orice motiv sau fără niciun motiv, iar Dumneavoastră sunteți de acord că TuneCore nu va fi răspunzător față de Dumneavoastră sau față de orice terță parte în legătură cu acest lucru. Cu excepția celor prevăzute în mod specific în Termenii de serviciu, TuneCore nu va avea nicio obligație față de Dumneavoastră.

e. TuneCore nu va fi considerată a fi încălcat acești Termeni și condiții AI Front Row Seats decât dacă ați notificat TuneCore cu privire la încălcare și TuneCore nu a reușit să remedieze această încălcare în termen de treizeci (30) de zile de la primirea notificării. În niciun caz, nicio încălcare nu vă va da dreptul de a rezilia drepturile acordate în temeiul prezentului document.

f. În niciun caz TuneCore, oficialii, directorii, angajații sau agenții săi nu vor fi răspunzători față de Dvs. pentru orice daune, inclusiv, fără limitare, daune indirecte, accidentale, speciale, punitive sau de consecință, care rezultă din sau în legătură cu exploatarea Conținutului Dvs. în conformitate cu acești Termeni și Condiții AI Front Row Seats, utilizarea de către Dvs. a AI Front Row Seats și/sau participarea Dvs. la programul AI Front Row Seats, indiferent dacă daunele sunt previzibile și dacă TuneCore a fost sau nu avertizată de posibilitatea unor astfel de daune. Limitarea de răspundere de mai sus se va aplica în cea mai mare măsură permisă de lege în jurisdicția aplicabilă și, în niciun caz, răspunderea totală a TuneCore față de Dumneavoastră nu va depăși o sută de dolari (100 USD).

g. Acești Termeni și condiții AI Front Row Seats vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile statului New York, cu excepția legii privind conflictul de legi. Orice acțiune sau procedură legală care decurge din Termenii și condițiile de utilizare va fi introdusă exclusiv în instanțele situate în statul și comitatul New York, iar părțile își dau acordul irevocabil pentru jurisdicția personală și locul de desfășurare a acesteia. Părțile la acest acord renunță la drepturile lor respective la un proces cu juriu. Sunteți de acord și recunoașteți că, în niciun caz, nu veți avea dreptul la măsuri asiguratorii sau alte măsuri echitabile (inclusiv pentru încălcarea sau nerespectarea oricăruia dintre termenii din acești Termeni și condiții AI Front Row Seats) și în niciun caz nu veți solicita sau nu veți avea dreptul de a, măsuri asiguratorii sau alte măsuri echitabile pentru a restricționa în vreun fel exploatarea oricărui model AI, oportunitate de ieșire atribuibilă, oportunitate Sandbox sau orice alt serviciu sau produs similar, din cauza utilizării conținutului dvs. în dezvoltarea acestuia, singurul dvs. remediu va fi acela de a solicita despăgubiri, dacă este cazul, în cadrul unei acțiuni în justiție.

h. În cazul în care orice prevedere din acești Termeni și condiții AI Front Row Seats este considerată invalidă sau inaplicabilă, celelalte prevederi vor rămâne în vigoare. Eșecul unei părți de a pune în aplicare orice drept sau prevedere a acestor Termeni și condiții AI Front Row Seats nu va fi considerat o renunțare la un astfel de drept sau prevedere. Nu puteți cesiona acești Termeni și condiții AI Front Row Seats (prin efectul legii sau în alt mod) fără consimțământul prealabil scris al TuneCore, iar orice cesiune interzisă va fi nulă și neavenită. TuneCore poate cesiona acești Termeni și condiții AI Front Row Seats și/sau orice drepturi sau obligații în temeiul acestora fără consimțământul dumneavoastră. Relația dintre părți în cadrul acestor Termeni și condiții AI Front Row Seats este aceea de contractanți independenți, iar acești Termeni și condiții AI Front Row Seats nu trebuie interpretați ca implicând faptul că una dintre părți este agentul, angajatul sau asociatul celeilalte. Sunteți de acord că acești Termeni și condiții AI Front Row Seats și regulile, restricțiile și politicile conținute în acestea, precum și aplicarea lor de către TuneCore, nu sunt menite să confere și nu conferă niciun drept sau remediu niciunei alte persoane în afară de dumneavoastră și TuneCore. Acești Termeni și condiții AI Front Row Seats, împreună cu alte secțiuni ale Termenilor de serviciu, precum și regulile și politicile TuneCore, constituie întregul acord dintre TuneCore și Dumneavoastră în ceea ce privește obiectul acestora. Orice notificare sau altă comunicare care trebuie transmisă în temeiul prezentului document va fi în scris și va fi transmisă (i) de către TuneCore prin e-mail (în fiecare caz la adresa de e-mail înregistrată de Dumneavoastră), (ii) printr-o postare pe site sau (iii) de către Dumneavoastră prin e-mail la [email protected] sau la o altă adresă pe care TuneCore o poate specifica în scris. Data primirii va fi considerată data la care o astfel de notificare este transmisă.

i. Recunoașteți că ați citit și ați înțeles Politica de confidențialitate a TuneCore, așa cum este descrisă mai pe larg pe site, iar prin utilizarea AI Front Row Seats și a site-ului ați acceptat în mod expres termenii și condițiile stabilite în această politică de confidențialitate, așa cum poate fi modificată din când în când.

9. LOCURI ÎN PRIMUL RÂND OPORTUNITATEA NR. 1 - CONDIȚII SUPLIMENTARE.

a. Prima oportunitate disponibilă pentru membrii programului AI Front Row Seats ("Oportunitatea nr. 1 pentru Front Row Seats") este un parteneriat cu unul dintre partenerii de social media la nivel global ai TuneCore, care a solicitat ca numele său să rămână confidențial și care este denumit în continuare "Partener AI Opportunity #1" (așa cum este definit acest termen mai jos). Partenerul AI Opportunity #1 caută să își antreneze algoritmul muzical pe un catalog muzical mai mare pentru a putea explora, construi și testa mai multe prototipuri de produse pentru diferite utilizări. În cazul în care optați să includeți conținutul dvs. în Front Row Seats Opportunity #1, termenii suplimentari prevăzuți în această secțiune 9 se vor aplica în ceea ce privește orice conținut optat de dvs. și aprobat de TuneCore și/sau de Partenerul AI Opportunity #1 pentru a fi inclus în Front Row Seats Opportunity #1.

b. Optând pentru oportunitatea de a participa la Front Row Seats Opportunity #1, sunteți de acord ca Partenerul AI Opportunity #1, afiliații săi, filialele și orice entități controlate, care controlează sau se află sub control comun cu acestea (colectiv, "Partener AI Opportunity #1") să poată utiliza Conținutul dvs. pentru:

(i) cercetarea, formarea, dezvoltarea, testarea și lansarea modelelor de învățare automată și/sau de inteligență artificială (precum și toți algoritmii, software-ul și bazele de date utilizate în legătură cu acestea);

(ii) îmbunătățirea tehnologiilor de identificare a conținutului partenerului AI Opportunity #1;

(iii) îmbunătățirea algoritmilor și sistemelor de recomandări pentru utilizatori;

(iv) îmbunătățirea algoritmilor și sistemelor de analiză a tendințelor;

îmbunătățirea tehnologiilor de analiză și clasificare a conținutului ale partenerului AI Opportunity #1;

(v) să îmbunătățească în alt mod experiențele utilizatorilor pe sau în legătură cu platformele, serviciile, produsele, hardware și software ale AI Opportunity #1 Partner; și

(vi) să publice lucrări de cercetare, articole de jurnal, prezentări sau alte materiale similare destinate publicului în legătură cu utilizările identificate la punctele (i) până la (v), care conțin o cantitate rezonabilă din Conținutul Dumneavoastră.