Termeni și Condiții

Last updated: June 9, 2022

Citiți cu atenție următorii termeni și condiții. Acești termeni și condiții, precum și politica privind drepturile de autor ( „Politica privind drepturile de autor“), Termenii de utilizare a Platformelor Sociale (dacă este cazul) și politica de confidențialitate (i „Politica de confidențialitate“ ) (încorporate în prezentul prin trimiterea la acestea și denumite în mod colectiv „Termenii de utilizare”) guvernează accesul la și utilizarea de către dvs. a site-ului TuneCore.com („Site-ul”), inclusiv utilizarea oricărui conținut, informații, produse și/sau servicii („Serviciile”) de pe acesta.

Acesta este un acord juridic între dvs. și TuneCore, Inc. („Compania”). Compania își rezervă dreptul exclusiv în orice moment de a modifica, întrerupe sau rezilia Site-ul și Serviciile sau de a modifica Termenii de utilizare fără preaviz. Este responsabilitatea dvs. să verificați în mod periodic acești Termeni de utilizare pentru identificarea eventualelor modificări. Continuând să utilizați sau să accesați Site-ul și/sau Serviciile după ce Compania efectuează sau publică orice astfel de modificare, sunteți de acord să vă asumați un angajament juridic cu caracter obligatoriu cu privire la respectarea Termenilor de utilizare revizuiți. Nu puteți modifica termenii și condițiile care se regăsesc în Termenii de utilizare fără acordul scris expres al Companiei.

ÎNȚELEGEȚI CĂ, PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR OFERITE DE COMPANIE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SAU ÎN LEGĂTURĂ CU CONTUL DVS. TUNECORE, SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI TERMENII DE UTILIZARE. ÎN CAZUL ÎN CARE NU ACCEPTAȚI TERMENII DE UTILIZARE ÎN ÎNTREGIME, NU AVEȚI DREPTUL SĂ ACCESAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI SERVICIILE OFERITE DE COMPANIE.

 1. ACORDAREA DE DREPTURI.

(a) Drepturile acordate prin prezentul vor include vânzarea de Înregistrări (așa cum este definită la Secțiunea 2 de mai jos) prin, fără limitare, descărcări digitale permanente, descărcări digitale temporare, streaming interactiv, streaming neinteractiv, servicii cloud și așa-numitele servicii „disc-on-demand”. Dvs. și Compania conveniți ca magazinele de internet pentru consumatori („Magazinele pentru consumatori”) (de exemplu, Apple Music, Amazon, Spotify, Rhapsody) autorizate să exploateze Înregistrările dvs. în baza prezentului trebuie să fie aprobate de dvs.

(b) Făcând clic pe butonul „Sunt de acord”, acordați Companiei în mod irevocabil, la nivel mondial („Teritoriul”) și pe parcursul Duratei (conform definiției din Secțiunea 7 de mai jos), dreptul neexclusiv:

 1. să vândă, să copieze, să reproducă, să comunice publicului, să distribuie și să exploateze în alt mod Înregistrările prin toate mijloacele și metodele (cunoscute în prezent sau existente în viitor) („Vânzare”) în oricare și toate Magazinele de consum care sunt acum operaționale sau disponibile în viitor;
 2. să colecteze toate veniturile care derivă din acestea; și
 3. să utilizeze numele, fotografiile și înfățișările, imaginile ilustrațiilor, informațiile biografice și alte informații furnizate de dvs. sau de artiștii ale căror performanțe sunt încorporate în Înregistrări în legătură cu Înregistrările și activitatea generală a Companiei.
 4. to authorize the creation, use and exploitation of User Generated Content (as defined in Section 11 below) through any and all Consumer Stores.

(c) Conveniți să nu utilizați Site-ul sau Serviciile pentru a transmite, a ruta, a furniza conexiuni sau a stoca orice material care încalcă lucrările protejate prin drepturi de autor sau care încalcă ori promovează în alt mod încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale oricărui terț. Confirmați și conveniți că Compania poate dezactiva accesul la și/sau închide contul dvs. și/sau elimina sau dezactiva accesul la orice Înregistrări sau orice materiale asociate pe care le furnizați Companiei în cazul în care Compania primește orice reclamație care, dacă este adevărată, ar constitui o încălcare a declarațiilor și garanțiilor dvs. în baza prezentului. Vă rugăm să consultați Politica privind drepturile de autor pentru mai multe informații.

(d) Sunteți de acord să nu vă angajați în (sau să nu permiteți, să încurajați, să implicați, să nu păstrați sau să nu angajați terți să participe la) activități care, la discreția exclusivă a Companiei, constituie o Manipulare a streamingului.

 1. „Manipularea streamingului” înseamnă orice activitate și/sau metodă care implică crearea artificială, prin mijloace umane sau non-umane, a redărilor online sau offline în cadrul serviciilor de streaming audio și/sau audiovizual, unde aceste redări nu reprezintă ascultările și/sau vizualizările reale ale utilizatorului final, inițiate de consumatori reali și care au loc în țara raportoare. Manipularea streamingului poate implica sau include, dar fără a se limita la, creșterea, generarea sau manipularea numărului de redări, a vânzărilor, a numărului de urmăriri, a activității de implicare sau a altor parametri cheie utilizați de Servicii și/sau de orice Magazin de consum, prin utilizarea (A) roboților de internet, a scripturilor, a virușilor, a viermilor sau a oricăror alte coduri informatice, fișiere, programe sau procese automate; și/sau (B) ferme de clicuri, ferme de troli, conturi neautentice, informații despre conturi partajate sau rețele virtuale private. Manipularea streamingului poate fi rezultatul activităților desfășurate cu privire la Înregistrări individuale sau grupuri de Înregistrări, pentru a îmbunătăți artificial poziționarea în clasament, a crește cota de piață, a crește redevențele sau alte plăți sau în alte scopuri frauduloase sau necinstite.
 2. Trebuie să știți că Manipularea streamingului poate fi rezultatul acțiunilor unui terț, cum ar fi o companie de promovare sau marketing, o casă de discuri sau distribuitor de muzică, care acționează în numele unui artist sau în nume propriu. Vă încurajăm să investigați și să verificați orice companii sau persoane fizice pe care le implicați, păstrați sau angajați pentru a vă promova sau comercializa muzica, deoarece puteți fi răspunzător de Manipularea streamingului realizat de un terț în numele dvs. Pentru evitarea incertitudinilor, orice Manipulare a streamingului efectuată de un terț în numele dvs. sau care are legătură cu Înregistrările dvs. reprezintă o încălcare a acestor Termeni de utilizare.
 3. Factorii utilizați pentru a determina dacă un anumit consum sau o activitate de marketing reprezintă o Manipulare a streamingului vor varia în funcție de circumstanțele specifice ale fiecărui caz, iar exemplele și descrierile Manipulării streamingului indicate în prezentul nu sunt destinate a fi exhaustive.
 4. Anumite Magazine de consum care utilizează Înregistrările dvs. pot avea, de asemenea, politici legate de activități frauduloase și suspectate a fi frauduloase și sunteți de acord că este responsabilitatea dvs. să luați cunoștință de și să respectați aceste politici, iar aceste politici vor fi obligatorii pentru dvs. în temeiul prezentului.

(e) În cazul în care Compania are, la discreția sa de bună-credință, motiv de a suspecta că Înregistrările sau contul dvs. au fost supuse, implicate în sau au generat venit din: încălcarea Termenilor de utilizare; fraudă; încălcarea drepturilor de autor, marcă comercială, dreptul la publicitate sau orice alt drept de proprietate intelectuală; nerespectarea oricărei cerințe privind licența acordată de o parte terță; sau din Manipularea streamingului (denumite colectiv „Conduită necorespunzătoare”), Compania își rezervă dreptul de (i) a întrerupe achitarea veniturilor, inclusiv a oricărui venit net sau a altor plăți în contul dvs., (ii) a vă va bloca posibilitatea de a retrage fonduri din acesta până la rezolvarea activităților suspecte, în mod satisfăcător pentru Companie și (iii) a elimina oricare sau toate Înregistrările din unul sau toate Magazinele de consum. De asemenea, sunteți de acord că vi se vor retrage astfel de venituri dacă Compania stabilește, la discreția sa de bună-credință, că contul sau Înregistrările dvs. au fost supuse, implicate sau au generat venit în urma unei Conduite necorespunzătoare.

(f) De asemenea, sunteți de acord cu următoarele:

 1. Sunteți de acord să furnizați Companiei orice informații solicitate în mod rezonabil de Companie ca parte a investigației sale cu privire la Conduita necorespunzătoare.
 2. Sunteți de acord că, dacă un Magazin de consum anunță Compania că oricare dintre Înregistrările dvs. a generat venituri, redări sau streaming ca urmare a unei Conduite necorespunzătoare, respectiva notificare va servi drept dovadă suficientă pentru ca Compania să stabilească, la discreția sa și cu bună credință că astfel de venituri și ascultări sunt rezultatul unei Conduite necorespunzătoare.
 3. După ce Compania stabilește că Înregistrările sau contul dvs. au fost supuse, implicate în sau au generat venituri ca urmare a unei Conduite necorespunzătoare, sunteți de acord că toate veniturile din contul dvs. care au fost blocate de Companie vor fi pierdute, indiferent dacă au fost generate din orice Înregistrări sau Magazin de consum specific.
 4. Sunteți de acord că stabilirea cu bună-credință de către Companie a Conduitei necorespunzătoare se poate baza pe streaming sau pe o altă activitate care este aceeași sau similară cu cea din cazurile în care Compania a stabilit anterior o Conduită necorespunzătoare.
 5. Plata veniturilor către dvs. de către Companie nu constituie recunoașterea de către Companie a faptului că aceste venituri nu au fost rezultatul unei Conduite necorespunzătoare.
 6. Compania nu are nicio obligație de a investiga Conduita necorespunzătoare, cu excepția cazului și până când aceasta nu blochează veniturile din contul dvs.
 7. În cazul în care Compania stabilește că veniturile generate în contul dvs. sunt rezultatul unei Conduite necorespunzătoare, iar aceste venituri v-au fost deja plătite, sunteți de acord să returnați aceste venituri Companiei.
 8. Sunteți de acord că nu veți avea dreptul la rambursarea oricăror taxe plătite de dvs. Companiei în cazul în care Compania dezactivează accesul la contul dvs., la Înregistrările dvs. și/sau la orice alte materiale pe care le furnizați Companiei sau la orice venituri pierdute de dvs., astfel cum se prevede la teza anterioară.
 9. În măsura în care Compania, la discreția sa și cu bună-credință, stabilește că orice Conduită necorespunzătoare a fost cauzată de acțiunile sau omisiunile dvs. sau ale afiliaților dvs. sau de orice terț care acționează în numele dvs. sau la indicația dvs., orice costuri suportate de Companie (inclusiv taxe și cheltuieli de judecată) în legătură cu acestea pot fi deduse, în plus față de alte măsuri reparatorii, de către Companie din orice sumă de bani care vă revine.
 10. În cazul în care, conform raționamentului profesional rezonabil al Companiei, aceasta alege să angajeze un avocat pentru a analiza o posibilă Conduită neadecvată sau pentru a revizui și/sau a răspunde oricărei acuzații a unei părți terțe de Conduită necorespunzătoare din partea dvs. sau asociată cu Înregistrările sau contul dvs., Compania, la propria sa discreție, va avea dreptul de a deduce din contul dvs. sau de a încasa din altă metodă de plată pe care o furnizați Companiei (cum ar fi contul PayPal, card de credit sau de debit) (fiecare fiind numită „Metodă de plată”) costul unui astfel de angajament, dar în valoare de cel puțin trei sute de dolari (300 USD), pentru a compensa costurile asociate cheltuielilor și taxelor de judecată.

(g) Compania va avea dreptul, dar nu și obligația, de a revizui și/sau a monitoriza orice activitate și conținut încărcat de dvs. Compania poate investiga orice plângeri sau orice încălcare raportată a politicilor sale și poate lua toate măsurile pe care le consideră adecvate. Astfel de acțiuni pot include, dar nu se limitează la, emiterea de avertismente, suspendarea sau încetarea serviciului, refuzarea accesului și/sau eliminarea oricăror materiale pe care le-ați încărcat. Sunteți de acord că, Compania își rezervă dreptul și că vă poate închide contul la propria sa discreție, din orice motiv și în orice moment, inclusiv dacă, la discreția sa și cu bună-credință, se consideră că sunteți implicat într-o Conduită necorespunzătoare.

h) Termenii de utilizare a Platformelor Sociale vi se vor aplica în eventualitatea în care alegeți să vă distribuiți Înregistrările prin „Platformele Sociale” (astfel cum este definit acest termen în Termenii de utilizare a Platformelor Sociale).

 1. RECORDINGS.

Termenul „Înregistrări” va fi definit ca înregistrări audio și înregistrări audiovizuale pe care le transmiteți Companiei în orice moment. Compania, la latitudinea sa exclusivă, își rezervă dreptul de a respinge orice materiale (inclusiv, fără limitare, Înregistrările, imaginile și/sau ilustrațiile) pe care le trimiteți. Sunteți de acord să transmiteți toate Înregistrările, imaginile și ilustrațiile pe cheltuiala dvs. exclusivă, în formatul(ele) solicitate de Companie sau de Magazinele de consum. Descrierile tehnice ale acestui(or) format(e) vă vor fi furnizate la cerere, cu condiția că, Compania își rezervă dreptul de a converti fișierele audio ale Înregistrărilor după cum este necesar pentru a respecta cerințele privind formatul și/sau dimensiunea fișierelor din toate Magazinele de consum. În plus, Compania va avea dreptul de a corecta erorile metadatelor pentru a îndeplini cerințele Magazinului de consum. Compania se angajează să furnizeze Înregistrările dvs. către Magazinele de consum cât mai rapid posibil, cu intervale de timp de câteva ore până la câteva zile sau câteva săptămâni, pentru ca Magazinele de consum să preia și să pună la dispoziția clienților Înregistrările dvs. În plus, sunteți de acord că, Compania și/sau furnizorii săi vor avea dreptul de a suplimenta ilustrațiile existente, necesare pentru a completa numărul de ambalaje pentru discurile la cerere. Se vor depune eforturi rezonabile pentru a vă oferi drepturi de aprobare cu privire la o astfel de ilustrație, dar în cazul în care vă opuneți unei astfel de ilustrații, singura măsură reparatorie va fi (a) să furnizați o ilustrație înlocuitoare, corespunzătoare și b) să solicitați întreruperea prospectivă a furnizării materialelor dvs. în acest fel. În niciun caz Compania nu va fi răspunzătoare față de dvs. cu privire la calitatea, cantitatea sau alte aspecte ale creării și livrării acestor discuri la cerere.

 1. PLĂȚI.

(a) Compania vă va plăti sută la sută (100%) din venitul net [conform definiției din Secțiunea 3(b) de mai jos]. Venitul net va fi achitat în contul dvs. TuneCore în timp util după primirea de către Companie a acestuia. După ce plata a fost creditată în contul dvs., o veți putea retrage total sau parțial, la discreția dvs. Dvs. veți fi responsabil pentru orice comisioane bancare sau alte taxe aferente retragerilor respective.

(b) „Venit net” va fi definit drept încasările efective ale Companiei de la Magazinele de consum, mai puțin orice impozite, taxe sau alte costuri legate de vânzarea Înregistrărilor dvs. Orice obiecție referitoare la orice declarație contabilă sau orice acțiune în instanță care decurge din acestea trebuie înaintată (și orice acțiune în instanță trebuie inițiată) nu mai târziu de un (1) an de la data la care situația vă este prezentată, iar prin prezenta renunțați  la orice termen de prescripție mai lung care ar putea fi permis de lege.

(c) În măsura în care datorați orice sume Companiei ca urmare a Termenilor de utilizare sau în alt mod, Compania va avea dreptul de a deduce integral sau parțial aceste sume din orice Venit net care ar trebui să vă revină.

(d) Venitul net postat în contul dvs. TuneCore va fi cumulat într-un cont bancar cu dobândă, împreună cu venitul net al altor clienți TuneCore, până când retrageți aceste fonduri. Sunteți de acord că nu veți primi dobânzi sau alte câștiguri din venitul net pe care Compania îl gestionează ca reprezentant al dvs. și pe care îl plasează într-un astfel de cont comun. În schimbul utilizării de către dvs. a Serviciilor, transferați și cesionați în mod irevocabil către Companie orice drept de proprietate pe care îl aveți asupra oricărei dobânzi care se poate acumula din venitul net păstrat într-un astfel de cont comun. Pe lângă sau în loc să câștige dobândă pentru un astfel de cont comun, Compania poate primi o reducere a taxelor sau a cheltuielilor percepute pentru serviciile bancare de către băncile care dețin venitul dvs. net.

(e) În legătură cu decizia dvs. de a utiliza media playerul de streaming TuneCore, aplicația iPhone sau alte așa-numite widgeturi sau aplicații („Playere de streaming”) ca platforme pentru utilizatorii care doresc să facă streaming cu Înregistrările dvs., renunțați prin prezenta la orice drept la redevențele pentru artiștii digitali, redevențele de performanță sau la orice alte taxe sau redevențe, statutare sau de alt tip, pe care Compania ar putea fi obligată să vi le plătească dvs. sau unui terț în legătură cu o astfel utilizare a acestor Playere de streaming. Pentru a evita orice neclaritate, în măsura în care utilizați un Player de streaming pe site-ul dvs. sau autorizați utilizarea acestuia pe orice alt site web de pe internet, confirmați și sunteți de acord că, Compania nu este responsabilă să efectueze plăți către terți în legătură cu Înregistrările și compozițiile muzicale aferente pe care le dețineți și/sau le controlați.

(f) În măsura în care alegeți să utilizați anumite Înregistrări din catalogul dvs. TuneCore pentru a le distribui gratuit către orice parte (prin intermediul unui Player de streaming, direct prin intermediul site-ului dvs. sau în alt mod), sunteți de acord că veți fi singurul responsabil pentru oricare dintre obligațiile de plată față de terți menționate mai sus, care rezultă din aceste furnizări. Fără a limita cele de mai sus, sunteți de acord în mod expres fie să renunțați la redevențele de publicare a muzicii (dacă dețineți sau controlați astfel de drepturi), fie să plătiți orice redevențe necesare datorate producătorilor muzicali terți, ca urmare a acestei distribuiri gratuite.

 1. OBLIGAȚIILE FAȚĂ DE TERȚI.

a) Veți fi unica parte responsabilă pentru obținerea și plata livrării de fonograme digitale, interpretări publice, mecanice și alte licențe (după caz) impuse de proprietarii drepturilor de autor pentru compoziția muzicală sau de reprezentanții acestora în legătură cu exploatarea de către Companie a drepturilor din prezenta, precum și a redevențelor datorate artiștilor, producătorilor sau altor persoane care au desfășurat o activitate pentru realizarea Înregistrărilor și a tuturor plăților care pot fi impuse în temeiul acordurilor de negociere colectivă sau în temeiul oricăror regimuri statutare.

(b) Pentru vânzări prin descărcări digitale în Statele Unite, plata dvs. include, de obicei, redevența mecanică a compoziției subiacente. În cazul serviciului iTunes Match, plata dvs. include o secțiune de publicare care acoperă atât redevențele pentru performanța publică, cât și pentru cea mecanică. Dacă nu dețineți și nu controlați compozițiile care se află la baza înregistrărilor audio, este obligația dvs. să plătiți aceste redevențe de publicare persoanei sau entității care le deține sau controlează. În afara Statelor Unite, Compania solicită în mod obișnuit Magazinelor de consum să obțină și să plătească licențele de publicare a muzicii (iar aceste taxe de licență pot fi deduse sau nu de Magazinul de consum în cauză din încasările datorate Companiei). Dacă un Magazin de consum din afara Statelor Unite nu este de acord să obțină și să plătească licențele de publicare a muzicii, Compania va avea dreptul, la discreția sa exclusivă, fie (i) să refuze să licențieze un astfel de Magazin de consum, fie (ii) să își asume responsabilitatea pentru ștergerea și plata licențelor de publicare a muzicii necesare în legătură cu vânzările din Magazinul de consum, Compania având dreptul să deducă aceste taxe de licență din încasările care vă revin prin prezenta. În măsura în care Compania este obligată sau alege, la propria sa discreție, să plătească oricare dintre sumele de mai sus, aceste plăți vor fi deduse din orice sume care vă revin în alt mod prin prezenta.

(c) În măsura în care Compania vă permite să selectați anumite Înregistrări din catalogul dvs. TuneCore pentru a le distribui gratuit fanilor sau direct prin intermediul site-ului dvs., sunteți de acord că veți fi singurul responsabil pentru oricare dintre obligațiile de plată față de terți menționate mai sus, care rezultă din aceste furnizări.

 1. GARANȚII; DECLARAȚII; DESPĂGUBIRI.

(a) Declarați și garantați că aveți cel puțin optsprezece (18) ani, aveți dreptul deplin, puterea și autoritatea de a încheia prezentul contract și de a acorda Companiei toate drepturile specificate; toate Înregistrările, inclusiv, fără limitare, orice material demonstrativ al terților inclus în acestea, ilustrații, metadate, materiale audiovizuale, imagini și orice alte materiale furnizate de dvs. către Companie sau în legătură cu Înregistrările sunt deținute sau controlate de dvs. și utilizarea acestora conform descrierii sau prevederilor din prezentul și/sau de pe site-urile și/sau site-urile Magazinelor de consum nu vor încălca drepturile de autor, drepturile de marcă comercială, drepturile de publicitate sau alte drepturi ale oricărei persoane sau entități; și Compania va avea dreptul de a exploata aceste informații în orice mod în temeiul prezentului, fără eventuale pretenții împotriva sa și fără nicio obligație de a efectua orice plată de orice natură către orice altă persoană sau entitate, cu excepția sumelor care vă sunt plătibile în temeiul prezentului.

(b) Veți apăra și despăgubi Compania și oricare dintre afiliații acesteia (inclusiv orice directori, membri, cadre de conducere, angajați și alți reprezentanți) și îi veți exonera de orice pretenții ale unor terți sau cheltuieli și pierderi care rezultă din încălcare sau o pretenție care, dacă este reală, ar constitui o încălcare a declarațiilor și garanțiilor menționate mai sus sau a oricăruia dintre acordurile incluse în acești Termeni de utilizare, inclusiv onorariile și cheltuielile rezonabile ale avocaților.

(c) Compania vă va transmite o notificare promptă cu privire la orice pretenție care face obiectul obligației de despăgubire amintite mai sus, iar dvs. veți apăra Compania pe cheltuiala dvs. cu asistența oferită de un consilier juridic aprobat de Companie, fără ca această aprobare să fie refuzată în mod nejustificat. În eventualitatea în care nu dețineți un consilier juridic aprobat, Compania poate, dacă alege acest lucru, să se apere pe costul și cheltuiala dvs., iar dvs. sunteți de acord că, Compania poate solicita participarea dvs. la apărarea respectivă în calitate de terț sau în alt mod și renunțați prin prezentul la orice obiecție sau pretenție de despăgubire în acest sens. În cazul în care se înaintează o pretenție, Compania va avea dreptul, la discreția sa absoluta, să elimine sau să dezactiveze accesul la Înregistrări și/sau la orice materiale asociate care fac obiectul unei astfel de pretenții și/sau să rețină plata oricăror sume datorate în temeiul prezentului, la o valoare rezonabilă în raport cu pretenția și posibilele cheltuieli. Orice soluționare a oricărei pretenții se va supune aprobării scrise prealabile a Companiei.

(d) COMPANIA NU DĂ ALTE DECLARAȚII SAU GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, LEGALE SAU DE ALTĂ NATURĂ, ÎN AFARĂ DE CELE PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES ÎN TERMENII DE UTILIZARE.

 1. TAXE DE ABONAMENT.

Drept contraprestație pentru serviciile prestate în temeiul prezentului, este necesar ca, pentru toate Înregistrările transmise de dvs. și distribuite de Companie către Magazinele de consum, să achiziționați un abonament recurent contra cost prin intermediul unei Metode de plată. Aceste taxe acoperă cheltuielile administrative, serviciile de distribuție și de sprijin pentru artiști ale Companiei și întreținerea manuală continuă a Înregistrărilor dvs. la Magazinele de consum pentru a îndeplini cerințele și specificațiile lor tehnice, iar efectuarea acestor lucrări de către Companie reprezintă partea principală și indivizibilă a Serviciilor. Aceste onorarii pot fi modificate la anumite intervale de timp de către Companie, fără a vă transmite o notificare. Sunteți de acord în mod expres că subscrisa Companie este autorizată să deducă taxele de abonament recurente, orice taxă aplicabilă și alte cheltuieli pe care le puteți întâmpina în legătură cu utilizarea Serviciilor direct din contul dvs. TuneCore (adică cota dvs. din venitul net) sau să perceapă aceste taxe folosind orice Metodă de plată pe care ați comunicat-o Companiei. Dvs. sunteți singura parte responsabilă pentru toate cheltuielile, onorariile, impozitele, taxele și impunerile care decurg din orice utilizare a contului dvs. TuneCore de către dvs. sau de către oricine altcineva care vă utilizează contul. Dacă notificați în scris Compania că vă anulați abonamentul pentru una sau mai multe Înregistrări, nu vor mai fi percepute taxe de abonare în contul dvs. TuneCore sau din Metoda de plată pentru Înregistrările respective, iar toate Înregistrările anulate vor fi eliminate din Magazinele de consum corespunzătoare. Nu veți avea dreptul la rambursarea eventualelor taxe plătite în avans aferente Înregistrărilor anulate. În cazul în care, din orice motiv, nu efectuați o plată sau o plată este anulată în temeiul prezentului înscris prin Metoda de plată sau orice altă metodă după ce dvs. vă exprimați acordul cu acești Termeni de utilizare, Compania va avea dreptul de a recupera, la discreția sa absolută, taxa de abonament prin orice mijloace necesare, incluzând dreptul de a menține contul dvs. activ și de a încasa orice redevențe rezultate până la momentul în care Taxa de abonament este recuperată integral. Este responsabilitatea dvs. să înștiințați Compania dacă Metoda de plată s-a modificat efectuând modificările corespunzătoare din setările contului dvs. TuneCore. Dacă nu puneți la dispoziție o Metodă de plată validă, serviciul dvs. poate fi deconectat sau întrerupt la discreția absolută a Companiei.

 1. DURATĂ.

Termenii de utilizare se vor aplica pe întreaga perioadă în care utilizați Site-ul sau Serviciile.

 1. CONFIDENȚIALITATE

Confirmați și conveniți că, în cursul negocierii și al tranzacțiilor comerciale cu Compania, puteți lua cunoștință de anumite informații confidențiale legate de activitatea comercială și practicile comerciale ale Companiei. Cu excepția cazului în care astfel de informații sunt disponibile în general unor terți sau sunt solicitate pentru a fi divulgate prin lege, sunteți de acord să păstrați aceste informații confidențiale. Prin prezenta, sunteți de acord în mod expres cu faptul că, Compania va avea dreptul de a furniza informații cu privire la vânzările Înregistrărilor dvs. către terți, de a agrega aceste informații în grafice și alte materiale informative comparative și de a le disemina în orice mod.

 1. OTHER AGREEMENTS.

Confirmați faptul că, în furnizarea Serviciilor și a plăților prevăzute în prezentul, Companiei i se va solicita să încheie anumite acorduri cu diverse Magazine de consum. Selectarea acestor Magazine de consum se va face la discreția exclusivă a Companiei. Sunteți de acord că Termenii de utilizare vor fi supuși oricăror termeni și condiții aplicabile ale unor astfel de acorduri pe care Compania le încheie cu privire la aceste Magazine de consum. Confirmați în mod expres că anumite Magazine de consum pot, în ceea ce privește înregistrările audiovizuale, să solicite ca înregistrările dvs. audiovizuale să fie puse la dispoziție pe site-urile lor în anumite momente și în anumite formate, în funcție de disponibilitatea acestor materiale în alte locații de pe piață. În măsura în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite, Magazinele de consum individuale pot avea dreptul de a întrerupe disponibilitatea înregistrărilor audiovizuale menționate, din magazinele lor. La cererea dvs. scrisă, Compania vă va furniza detaliile actuale ale acestor cerințe.

 1. CODURI DE BARE ȘI CODURI UNIVERSALE DE PRODUSE.

Company will provide you with free bar codes and universal product codes (“UPCs”). These are for your use only and may not be transferred or resold. If transferred or resold, Company will charge you Twenty-Five Dollars ($25.00) per bar code or UPC, plus any revenue made by you from such transfer or resale. Company may deduct such charges from any Net Income owed to you by Company or charge such amounts to any Payment Method you provide to Company.

 1. USER GENERATED CONTENT

You agree that Company shall have the right to authorize the creation, use and exploitation of User Generated Content embodying your Recordings, artwork, and other material provided by you in connection with the Recordings, as permitted and enabled by the features of the applicable Consumer Stores you opt to distribute your Recordings to. As used herein, “User Generated Content” shall mean derivative works embodying your Recordings, artwork (including single and album artwork), and other material provided by you in connection with the Recordings which are created by third parties (such as users of Consumer Stores) and distributed and exploited via Consumer Stores. User Generated Content includes, but is not limited to: (i) videos and visual images synchronized in time relation with musical recordings; (ii) audio or audiovisual “remixes” which combine two or more recordings which may be edited together, mixed, remixed, edited or “mashed up”; (iii) visual or audiovisual material which manipulates still or visual images through editing and filters and (iv) other adaptations, alterations and manipulations of the Recordings, artwork and other material provided by you, by third parties. Notwithstanding the foregoing, you hereby expressly waive any rights of “droit moral” that may be afforded to you under the laws of any country either as an author, composer, performer, producer or in any other capacity in connection with the Recordings hereunder.

 1. LEGAL PROCEEDINGS.

(a) You hereby irrevocably authorize and appoint Company, its licensees, assignees, agents, and attorneys, to institute in your name and/or Company, any claims, demands, action or proceedings (each, a “Claim”) which Company shall reasonably think necessary and proper for the protection and enforcement of the rights granted to Company hereunder. Any Claim shall be instituted and maintained by Company in good faith and at Company’s expense, except that any Claim recovery shall first be utilized in the reimbursement of all costs incurred in obtaining the same and any remaining balance shall be distributed subject to the terms, conditions and methodologies generally applied by Company to all royalty participants in the settlement or recovery concerned.

(b) You and Company agree that you and Company may bring claims against the other only in your or its individual capacity and not as a plaintiff or class member in any purported class or representative proceeding. Further, you agree that the court may not consolidate proceedings of more than one person’s claims and may not otherwise preside over any form of a representative or class proceeding.

 1. PREVEDERI DIVERSE.

(a) Site-ul și Serviciile pot fi utilizate și accesate exclusiv în scopuri legale. Sunteți de acord să respectați toate legile, tratatele și reglementările locale, statale, naționale și străine aplicabile în legătură cu utilizarea Site-ului și Serviciilor de către dvs., inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul comun aplicabil, toate statutele relevante, precum și regulile și reglementările Oficiului pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA. De asemenea, fără limitare, sunteți de acord că nu veți întreprinde niciuna dintre următoarele acțiuni în timp ce utilizați sau accesați Site-ul și Serviciile:

 1. Dezactivarea, acțiunile de hacking, eludarea sau interferarea în alt mod cu funcțiile ce țin de securitatea Site-ului sau cu funcțiile care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricărui Conținut sau materiale ale Companiei;
 2. Utilizarea oricăror metadate, meta taguri sau a altui text ascuns care utilizează o denumire, o marcă comercială, o adresă URL sau un nume de produs care aparțin TuneCore;
 3. Încărcarea, trimiterea, publicarea, transmiterea prin e-mail sau transmiterea în alt mod a oricărui material de publicitate sau de promovare nesolicitat sau neautorizat, e-mail de tip junk, spam, scrisori în lanț, așa-numitele scheme piramidale sau orice altă formă de solicitare;
 4. Falsificarea oricărui antet de pachet TCP/IP sau a oricărei părți a informațiilor de antet în orice postare sau utilizarea în orice mod a Site-ului sau a Serviciilor pentru a trimite informații modificate, înșelătoare sau false de identificare a sursei;
 5. Încărcarea, trimiterea, publicarea, transmiterea prin e-mail sau transmiterea în alt mod, prin intermediul Site-ului sau a Serviciilor, a oricăror Înregistrări sau a altor materiale care sunt, în opinia exclusivă a Companiei, ilegale, dăunătoare, amenințătoare, obscene, hărțuitoare, defăimătoare sau instigatoare la ură sau care conțin obiecte sau simboluri care denotă ură, invadează confidențialitatea oricărui terț, conțin nuditate (inclusiv, dar fără a se limita la, orice conținut pornografic, erotic, pornografie infantilă sau erotică infantilă), sunt înșelătoare, amenințătoare, abuzive, incită la acțiuni ilegale, defăimătoare, calomnioase, vulgare sau violente sau constituie discursuri de incitare la ură sau sunt inacceptabile în alt mod;
 6. Distrugerea, interferarea sau perturbarea sau încercarea de a interfera sau de a perturba orice pagini disponibile pe Site, pe serverele sau rețelele conectate la Site sau sistemele de livrare tehnică ale furnizorilor Companiei sau încălcarea oricăror cerințe, proceduri, politici sau regulamente ale rețelelor conectate la Site;
 7. Încercarea de a scana, sonda sau testa vulnerabilitatea oricărui sistem sau rețea a Companiei sau încălcarea, blocarea sau eludarea oricărei măsuri de securitate sau de autentificare care protejează și asigură securitatea Site-ului sau a Serviciilor;
 8. Încercarea de a decompila, dezasambla, descifra sau realiza inginerie inversă cu privire la oricare dintre produsele software utilizate pentru a pune la dispoziție Site-ul și Serviciile;
 9. Încercarea de a căuta, de a efectua o metacăutare sau de a accesa Site-ul cu orice motor, software, instrument, agent, dispozitiv sau mecanism, altul decât produsele software și/sau agenții de căutare furnizați de Companie sau alte browsere terțe disponibile în general (de ex., Internet Explorer, Firefox, Safari), inclusiv, dar fără a se limita la, orice produs software care trimite interogări către Site pentru a determina modul în care se clasează un site sau o pagină web;
 10. Colectarea sau stocarea datelor cu caracter personal despre alți utilizatori ai Site-ului sau Serviciilor fără permisiunea expresă și explicită a acestora;
 11. Denaturarea sau imitarea afilierii dvs. cu orice persoană sau entitate, prin pretext sau altă formă de inginerie socială sau comiterea unei fraude sub o altă formă;
 12. Utilizarea Site-ul sau a Serviciilor în orice mod care nu este permis de Termenii de utilizare; sau
 13. Instruirea sau încurajarea oricărei alte persoane să întreprindă oricare dintre cele menționate mai sus sau să încalce și/sau să nu respecte oricare dintre Termenii de utilizare.

(b) Compania nu garantează exploatarea Înregistrărilor, care va depinde de preferința consumatorului și nici includerea sau participarea unui anumit Magazin de consum. Compania își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a refuza să se angajeze în relații comerciale cu orice Magazin de consum. Cu excepția celor prevăzute în mod specific în Termenii de utilizare, Compania nu va avea nicio obligație față de dvs.

(c) Nu se va considera că subscrisa Companie încalcă acești Termeni de utilizare decât dacă dvs. ați transmis Companiei o notificare cu privire la încălcare și Compania nu a remediat încălcarea respectivă în termen de treizeci (30) de zile de la primirea notificării respective. Nicio încălcare nu vă va îndreptăți în niciun caz să revocați drepturile acordate în temeiul prezentului acord.

(d) Compania, cadrele de conducere, directorii, angajații sau agenții săi nu vor fi răspunzători în niciun caz față de dvs. pentru niciun fel de daune, inclusiv, dar fără a se limita la, daune indirecte, incidentale, speciale, punitive sau produse pe cale de consecință, care decurg din sau în legătură cu utilizarea Site-ului, a Serviciilor, a produselor Companiei sau a oricărui conținut al Companiei, indiferent dacă daunele sunt previzibile și dacă subscrisa Companie a fost sau nu informată cu privire la posibilitatea producerii daunelor respective. Limitarea răspunderii de mai sus se va aplica în cea mai mare măsură permisă de lege în jurisdicția aplicabilă, iar răspunderea totală a Companiei față de dvs. nu va depăși în niciun caz o sută de dolari (100 USD).

(e) Termenii de utilizare vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile statului New York, cu excepția corpusului legislativ care se referă la norma conflictuală. Orice acțiune în justiție sau procedură care ia naștere în temeiul Termenilor de utilizare va fi formulată exclusiv la instanțele din Statul și Comitatul New York, iar părțile acordă prin prezentul consimțământul lor irevocabil cu privire la jurisdicția personală și locul de desfășurare a acestora în baza prezentului. Părțile la acest acord renunță la drepturile ce le revin acestora cu privire la un proces cu jurați. În eventualitatea în care orice prevedere din Termenii de utilizare este considerată nulă sau neexecutorie, celelalte prevederi vor rămâne în vigoare și vor produce efecte depline. Omisiunea unei părți de a pune în aplicare orice drept sau prevedere a Termenilor de utilizare nu va fi considerată o renunțare la dreptul sau prevederea în cauză. Dvs. nu puteți cesiona Termenii de utilizare (de drept sau în alt mod) fără acordul prealabil scris al Companiei și orice cesiune interzisă va fi nulă și neavenită. Compania poate cesiona Termenii de utilizare sau orice drepturi sau obligații care îi revin în temeiul prezentului acord fără consimțământul dvs. Relația părților în temeiul Termenilor de utilizare este cea de contractanți independenți, iar Termenii de utilizare nu vor fi interpretați în sensul implicării faptului că vreuna dintre părți este agentul, angajatul sau asociatul în participațiune al celeilalte. Sunteți de acord că acești Termeni de utilizare și regulile, restricțiile și politicile conținute în aceștia, precum și aplicarea acestora de către Companie, nu sunt menite să confere și nu conferă niciun drept sau măsură de reparare niciunei alte persoane în afară de dvs. și Companie. Termenii de utilizare, împreună cu regulile și politicile Companiei, constituie întregul acord dintre Companie și dvs. cu privire la obiectul prezentului acord. Orice notificare sau altă comunicare ce trebuie transmisă în temeiul prezentului va fi în scris și se va transmite (i) de către Companie prin e-mail (în fiecare caz, la adresa dvs. de e-mail înregistrată), (ii) prin publicarea pe site sau (iii) prin trimiterea de către dvs. a unui e-mail la adresa [email protected] sau la o adresă pe care Compania o poate specifica în scris. Data primirii se va considera a fi data la care este transmisă notificarea respectivă.

(f) Confirmați că ați citit și înțeles Politica de confidențialitate a Companiei, așa cum este descrisă mai pe larg pe Site și prin utilizarea Serviciilor și a Site-ului ați acceptat în mod expres termenii și condițiile expuse în respectiva Politică de confidențialitate, cu modificările ulterioare periodice.

(g) Este responsabilitatea dvs. să furnizați toate informațiile necesare, metadatele, melodiile, fișierele grafice sau orice alte informații sau muzică în formatul solicitat. Confirmați că, Compania nu va fi obligată să furnizeze serviciile sale în temeiul prezentului înscris până la primirea materialelor menționate.

(h) În circumstanțe foarte limitate, Compania vă poate permite să modificați prețul standard cu ridicata, pe care îl primiți din vânzarea anumitor Înregistrări ale dvs. de către un Magazin de consum („Variația de preț”), astfel de circumstanțe urmând a fi stabilite de Companie la propria sa discreție. În plus față de și în conformitate cu prevederile Secțiunii 11(d) de mai sus, în niciun caz Compania, cadrele de conducere, directorii, angajații sau agenții săi nu vor fi răspunzători față de dvs. pentru orice pretenții pe care le-ați putea avea în legătură cu orice erori apărute în implementarea acestei Variații a prețurilor, care nu sunt cauzate în totalitate și în exclusivitate de neglijența sau eroarea Companiei.

(i) Autorizați Compania să realizeze și să efectueze clipuri ale Înregistrărilor dvs. care au o durată de până la nouăzeci (90) de secunde prin streaming sau descărcare gratuită („Clipurile”) pentru a promova formația, artistul și/sau Vânzarea Înregistrărilor aplicabile. În măsura în care dețineți sau controlați drepturile de publicare ale compozițiilor muzicale cuprinse în Înregistrările dvs. utilizate în Clipuri („Compozițiile”), autorizați Compania să realizeze și să efectueze videoclipuri ale Compozițiilor dvs. cu o durată de până la nouăzeci (90) de secunde prin streaming sau descărcare gratuită pentru a promova formația, artistul și/sau Vânzarea înregistrărilor aplicabile. Clipurile menționate pot fi create de Companie sau de orice terț afiliat Companiei, utilizându-se oricare nouăzeci (90) de secunde consecutive ale Înregistrărilor aplicabile.

(j) Compania își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a refuza să furnizeze serviciile sale pentru dvs. sau orice client din orice motiv sau fără niciun motiv.

(k) Dacă o masterizare audiovizuală este respinsă de un Magazin de consum deoarece nu îndeplinește specificațiile tehnice sau editoriale ale magazinului respectiv, trebuie să plătiți o taxă de retrimitere înainte de a retrimite masterizarea. În cazul în care nu puteți sau nu doriți să corectați erorile sau problemele de calitate pentru a retrimite masterizarea audiovizuală, nu veți primi nicio rambursare a taxelor plătite anterior. Onorariile plătite pentru trimiterea inițială și orice retrimitere nu sunt, în niciun caz, rambursabile.

(l) If an audiovisual master is rejected by a Consumer Store because it does not meet that store’s technical or editorial specifications, you may be required to pay a resubmission fee before resubmitting the master. In the event you are unable or unwilling to correct the errors or quality issues in order to resubmit the audiovisual master, there shall be no refund on previously paid fees. The fees paid for the initial submission and any resubmission are not refundable under any circumstance.

Acești Termeni și condiții au fost revizuiți ultima dată și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2021.

TUNECORE, INC. TERMENI ȘI CONDIȚII SUPLIMENTARE – ADMINISTRAREA PUBLICĂRII

Termenii și condițiile privind Administrarea publicării („Termenii privind Administrarea publicării”) se aplică utilizatorilor www.tunecore.com, site-urilor asociate și altor proprietăți digitale (denumite colectiv „Site-urile TuneCore”), care sunt deținute și operate de TuneCore, Inc. („TuneCore”). TuneCore este denumit și „Editor muzical”, „noi” sau „nouă” în cadrul Termenilor privind Administrarea publicării și în legătură cu utilizarea de către dvs. a Site-urilor TuneCore și cu utilizarea oricărui conținut, informații, produse și/sau servicii de administrare a publicării din prezentul document (denumite colectiv „Serviciile de administrare a publicării”). Termenii privind Administrarea publicării reprezintă un acord cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic între dvs., un utilizator individual sau o singură entitate (denumiți, în mod colectiv sau individual, „Utilizatori”) și TuneCore privind utilizarea de către dvs. a Serviciilor de administrare a publicării. Împreună, Utilizatorii și TuneCore sunt numiți fiecare individual în prezentul document „Parte” sau colectiv „Părți”. La utilizarea site-urilor TuneCore, vă veți supune (i) Termenilor și condițiilor disponibile la www.tunecore.com/terms („Termenii principali”; termenii cu majuscule utilizați în prezentul document și care nu sunt definiți în alt mod au sensurile atribuite acestora în Termenii principali); (ii) oricăror termeni sau reguli suplimentare publicate, aplicabile anumitor servicii și caracteristici, care pot fi postate periodic pe site-ul aplicabil („Termenii suplimentari”); și (iii) oricăror alte acorduri obligatorii încheiate între dvs. și TuneCore. Acești Termeni privind Administrarea publicării constituie „Termenii suplimentari”.  

ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE DE ADMINISTRARE A PUBLICĂRII, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTORII TERMENI PRIVIND ADMINISTRAREA PUBLICĂRII. PRIN ÎNREGISTRAREA PENTRU ȘI/SAU UTILIZAREA SERVICIILOR DE ADMINISTRARE A PUBLICĂRII, CONFIRMAȚI CĂ AȚI CITIT, AȚI ÎNȚELES ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI ACEȘTI TERMENI PRIVIND ADMINISTRAREA PUBLICĂRII, TERMENII PRINCIPALI, ORICE ALȚI TERMENI SUPLIMENTARI APLICABILI ȘI MODIFICĂRILE ULTERIOARE (DENUMIȚI COLECTIV „TERMENII”). DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI, VĂ RUGĂM SĂ ÎNCETAȚI UTILIZAREA SITE-URILOR TUNECORE.

1. ACORDAREA DE DREPTURI.

1.1 Pe parcursul Duratei (definită în Secțiunea 5.1 de mai jos), îi acordați Editorului muzical, la nivel mondial („Teritoriul”), dreptul unic și exclusiv de a fi administratorul compozițiilor muzicale deținute sau controlate de dvs., în măsura maximă a interesului dvs. față de acestea și pe care le-ați transmis Editorului muzical pe parcursul Duratei („Compozițiile”), excluzând licențele de sincronizare „tradiționale” ale Compozițiilor pentru utilizarea în filme, televiziune și publicitate, drepturi pe care le păstrați. Cu excepția prevederilor din propoziția anterioară, drepturile de administrare ale Editorului muzical includ, fără limitare, dreptul unic și exclusiv, după cum urmează:

(a) De a înregistra Compozițiile, dacă nu ați făcut deja acest lucru, la organizațiile pentru drepturile de interpretare, precum și la toate celelalte agenții de licențiere;

(b) De a reproduce, codifica, fabrica, distribui și vinde înregistrări care cuprind una sau mai multe Compoziții, în format fizic, digital și electronic sau în alt format sau suport;

(c) De a interpreta și licenția alte persoane să interpreteze Compozițiile în mod public sau privat, în scop lucrativ sau în alt mod, prin intermediul unor activități publice sau private, prin difuzare sau în format digital, la radio, televiziune, pe internet sau prin orice alte mijloace sau suporturi cunoscute în prezent sau dezvoltate ulterior;

(d) De a publica sau licenția alte persoane să publice versiuni imprimate ale Compozițiilor, sub toate formele, inclusiv licențierea pentru partituri și versuri;

(e) De a face aranjamente sau adapta în alt mod, modifica sau traduce orice compoziție în orice manieră, inclusiv dreptul de a: (i) înregistra sau reînregistra o Compoziție într-o limbă străină; (ii) de a adăuga noi versuri și/sau muzică oricărei Compoziții; (iii) de a licenția „versiunile cover” ale unei Compoziții; și (iv) de a acorda licențe părților terțe care autorizează interpolări și/sau „redarea de mostre de sunet” ale Compozițiilor;

(f) De a acorda, administra și colecta sume de bani prin intermediul licențelor globale exclusiv audio și al licențelor globale de sincronizare audiovizuală (de exemplu, licențierea pentru „microsincronizare”) ale Compozițiilor pentru utilizarea Compozițiilor ca „melodii artistice”, videoclipuri generate de utilizator pe site-uri și servicii precum YouTube, Facebook, TikTok) și alte programe audiovizuale. În legătură cu YouTube sau orice site-uri digitale ale părților terțe care se adresează consumatorilor, drepturile Editorului muzical vor include dreptul de a identifica, revendica și monetiza videoclipurile care conțin Compoziții, permițând afișarea publicității;

(g) De a utiliza nume, înfățișări și informații biografice privind textierii Compozițiilor în legătură cu exploatarea și/sau promovarea Compozițiilor și pentru promovarea activității Editorului muzical;

(h) De a autoriza sau licenția părțile terțe să exercite oricare dintre drepturile acordate Editorului muzical în baza prezentului document; și

(i) Conform termenilor și condițiilor prevăzute în prezentul document, de a colecta toate veniturile obținute din exploatarea drepturilor acordate prin prezentul document.

1.2 În legătură cu acordarea drepturilor menționate anterior, prin prezenta desemnați Editorul muzical, agentul și reprezentatul legal (cu putere deplină de substituire și delegare) să realizeze, să execute și să livreze oricare și toate documentele, instrumentele și înscrisurile în numele Editorului muzical și/sau în numele dvs. și să întreprindă orice altă acțiune în numele Editorului muzical și/sau în numele dvs., care, conform judecății profesionale rezonabile este necesară sau oportună pentru a îndeplini scopurile acestui acord.  

2. PLĂȚI. 

2.1 „Încasările brute” așa cum sunt utilizate în acești Termeni privind administrarea publicării înseamnă toate veniturile derivate din exploatarea drepturilor din Compoziții acordate Editorului muzical în prezentul document, care sunt de fapt primite de Editorul muzical, permițând exclusiv deducerea onorariilor și a redevențelor aranjorilor, adaptorilor muzicali și traducătorilor (sub rezerva regulilor și a practicilor societății locale de colectare) și a oricăror deduceri fiscale și/sau comisioane standard deduse de agențiile de colectare de bună-credință și/sau de societățile care operează în condiții normale de piață și a comisioanelor și/sau a onorariilor editorului secundar și/sau ale administratorului din orice parte a Teritoriului. Editorul muzical va avea dreptul de a colecta toate Încasările brute, inclusiv orice sume câștigate de Compoziții înainte de începerea Duratei, dar care nu au fost încă colectate.

(a) Veți primi optzeci și cinci la sută (85%) din Încasările brute derivate din exploatarea Compozițiilor în Teritoriu, inclusiv, dar fără a se limita la redevențe mecanice, venituri din imprimare și așa-numita „cotă a editorului” din venitul aferent interpretării publice. Editorul muzical va avea permisiunea de a păstra cincisprezece la sută (15%) din Încasările brute.

(b) Pentru a evita orice dubiu, plățile către dvs. stabilite mai sus includ toate redevențele compozitorului, fără a include „cota compozitorului” din venitul aferent interpretării publice pe care îl veți primi de la organizația pentru drepturi de performanță desemnată („PRO”). În cazul în care orice Compoziții sunt create integral sau parțial de dvs. și dvs. nu sunteți membru al unei PRO și alegeți să nu vă afiliați cu o PRO pe parcursul Duratei, atunci, sub rezerva regulilor și a reglementărilor PRO, în raporturile dintre dvs. și Editorul muzical, Editorul va avea, acolo unde este posibil, dreptul de a colecta și primi așa-numita „cotă a compozitorului” pe lângă „cota editorului” din venitul de interpretare generat de Compozițiile relevante.

2.2 Veți primi situații cu privire la cota dvs. din Încasările brute, iar aceste sume de bani vor fi creditate în contul dvs. TuneCore, în decursul a patruzeci și cinci (45) zile de la sfârșitul fiecărui trimestru calendaristic pentru fiecare perioadă trimestrială precedentă. După ce plata a fost creditată în contul dvs., veți putea retrage total sau parțial soldurile din contul dvs., la discreția dvs. Dvs. veți fi responsabil pentru orice comisioane bancare sau alte taxe aferente retragerilor respective. Orice obiecție referitoare la orice situație contabilă sau orice revendicări legale care decurg din acestea trebuie înaintate (și orice proces trebuie inițiat) nu mai târziu de un (1) an de la data la care situația vă este trimisă inițial, iar dvs. renunțați astfel la orice termen de prescripție mai lung care ar putea fi permis de lege. Nicio obiecție generală, inclusiv, dar fără a se limita la o pretenție generală privind raportarea excesivă a deducerilor sau subraportarea veniturilor, nu va fi considerată o obiecție valabilă. În mod similar, în cazul în care există o supraraportare a venitului către dvs. sau dacă orice parte terță vă plătește o parte din Încasările brute, care ar fi trebuit să îi revină Editorului muzical în baza prezentului document, Editorul muzical va avea dreptul de a deduce orice plăți excedentare sau porțiunea Editorului muzical din orice venit care trebuia plătit acestuia, din orice venit care vă revine în alt mod, în prezent sau care se acumulează în viitor, în temeiul acestui acord sau al oricărui alt acord între dvs. și TuneCore.  

2.3 Încasările brute postate în contul dvs. TuneCore vor fi cumulate într-un cont bancar purtător de dobândă, împreună cu Încasările brute ale altor clienți TuneCore până când retrageți aceste fonduri. Sunteți de acord că nu veți primi dobânzi sau alte câștiguri din Încasările brute pe care Editorul muzical le gestionează ca agent al dvs. și pe care le plasează în acest cont comun. Pentru utilizarea de către dvs. a Serviciilor de administrare a publicării, transferați și cesionați în mod irevocabil Editorului muzical orice drept de proprietate pe care îl aveți pentru orice dobândă care ar putea apărea în cazul Încasărilor brute deținute într-un astfel de cont comun. Suplimentar sau în loc să obțină dobânzi pentru un astfel de cont comun, Editorul muzical poate primi o reducere a taxelor sau a cheltuielilor percepute pentru serviciile bancare de către băncile care dețin Încasările dvs. brute.

2.4 În cazul în care Editorul muzical are, la discreția sa și cu bună-credință, un motiv de a suspecta că contul dvs. a fost supus și/sau implicat în activități frauduloase sau care încalcă legea, Editorul muzical își rezervă dreptul de a întrerupe remiterea Încasărilor brute în contul dvs. și de a bloca capacitatea dvs. de a retrage în alt mod fondurile din acesta până la soluționarea activităților suspecte, în mod satisfăcător pentru Editorul muzical. De asemenea, sunteți de acord că veți pierde dreptul asupra veniturilor respective dacă Editorul muzical stabilește, la discreția sa și cu bună-credință, că acestea sunt rezultatul unei încălcări sau al unei fraude. În măsura în care se stabilește că orice activități frauduloase și/sau care încalcă legea sunt cauzate de acțiunile sau omisiunile dvs. sau ale afiliaților dvs., orice costuri suportate de Editorul muzical (inclusiv cheltuielile de judecată) în legătură cu acestea pot fi deduse, în plus față de alte măsuri reparatorii ale acestuia, de către Editorul muzical din orice sume care vă revin în temeiul prezentului document. De asemenea, anumiți licențiați ai Editorului muzical pot avea politici legate de activități frauduloase și activități frauduloase suspectate, iar dvs. sunteți de acord că este responsabilitatea dvs. să consultați aceste politici, iar aceste politici vor fi obligatorii pentru dvs. în temeiul prezentului document.

2.5 În cazul în care Editorului muzical i se prezintă o pretenție de încălcare a drepturilor de autor, a mărcilor comerciale, a dreptului la publicitate sau a altui drept de proprietate intelectuală sau o pretenție de nerespectare a cerințelor de licențiere a părților terțe sau orice altă pretenție, care, dacă este adevărată, ar constitui o încălcare sau o nerespectare a oricărei declarații, garanții sau a oricărui acord al dvs. prevăzut în prezentul document, sunteți de acord că Editorul muzical poate bloca oricare și toate veniturile din contul dvs. care sunt primite în legătură cu Compoziția/Compozițiile contestate sau cu alte materiale trimise de dvs. și că aceste venituri vor fi pierdute de dvs. dacă Editorul muzical stabilește, la discreția sa și cu bună-credință, că acestea sunt rezultatul fraudei și/sau al unei încălcări. De asemenea, dacă, potrivit raționamentului profesional rezonabil al Editorului muzical, acesta alege să angajeze un avocat pentru a examina și/sau a răspunde la o astfel de pretenție, Editorul muzical va avea, la discreția sa absolută, dreptul de a deduce din contul dvs. sau de a percepe prin Metoda dvs. de plată (definită în Termenii principali) o sumă de minimum trei sute de dolari (300 $) pentru a compensa costurile onorariilor și cheltuielilor judiciare asociate.

3. Obligații față de partea terță. Veți fi unicul responsabil pentru plata tuturor compensațiilor, dacă există, și a oricăror permisiuni necesare din partea compozitorilor, a licențiatorilor, a participanților la venituri și a altor părți terțe cărora le revine obligația de a plăti o parte din venitul rezultat din Compoziții. Dvs. garantați și declarați că toți acești compozitori, licențiatori și participanți la venit și alte părți terțe față de care sunteți obligat să plătiți o parte din veniturile provenite din Compoziții se vor adresa exclusiv dvs. pentru orice astfel de plăți și sunteți de acord prin prezentul înscris să despăgubiți Editorul muzical și să exonerați Editorul muzical cu privire la oricare și toate pretențiile, cererile sau acțiunile oricăror compozitori, licențiatori, participanți la venit sau ale altor părți terțe pentru orice astfel de plăți, în conformitate cu prevederile privind despăgubirea din prezentul document.

4. Taxe.  

4.1 Veți plăti Editorului muzical o taxă unică, nerambursabilă („Taxa de instalare”), după cum se stabilește pe site-ul Editorului muzical, pentru a acoperi cheltuielile administrative ale Editorului cu privire la înregistrarea Compozițiilor dvs. în întregul Teritoriu.  

4.2 Sunteți de acord că Editorul muzical este autorizat să deducă Taxa de instalare și orice taxe aplicabile și alte cheltuieli care pot fi întâmpinate în legătură cu utilizarea de către dvs. a serviciilor de administrare a publicării, direct din contul dvs. TuneCore sau să perceapă taxele respective prin orice metodă de plată alternativă pe care o puneți la dispoziția Editorului muzical (cum ar fi un cont PayPal valabil, un card de credit sau un card de debit) (fiecare în parte numită o „Metodă de plată”). Pentru a evita orice ambiguitate, dacă dvs. sau Editorul muzical reziliați prezentul acord din oricare dintre motivele expuse în prezentul înscris, nu veți avea dreptul la rambursarea integrală sau parțială a Taxei de instalare. În plus, în cazul în care, din orice motiv, nu efectuați o plată sau o plată este anulată în temeiul prezentului înscris prin Metoda de plată sau orice altă metodă după ce dvs. vă exprimați acordul cu acești Termeni, Editorul muzical va avea dreptul de a recupera Taxa de instalare, prin orice mijloace necesare, incluzând dreptul de a menține contul dvs. activ și de a încasa orice redevențe rezultate până la momentul în care Taxa de instalare este recuperată integral. Este responsabilitatea dvs. să înștiințați Editorul muzical dacă Metoda de plată s-a modificat, efectuând modificările corespunzătoare din setările contului dvs. TuneCore. Dacă nu puneți la dispoziție o Metodă de plată validă, serviciul dvs. poate fi deconectat sau întrerupt la discreția absolută a Editorului muzical.

5. DURATĂ. 

5.1 Durata prezentului acord va fi inițial de un (1) an, începând de la data la care Taxa de instalare (așa cum este definită mai sus) este primită și procesată de Editorul muzical și continuă până la sfârșitul trimestrului calendaristic în care Editorul primește notificarea de anulare. După perioada inițială, Durata va fi reînnoită automat și va fi prelungită cu perioade trimestriale suplimentare, cu excepția cazului în care trimiteți Editorului muzical o notificare scrisă de reziliere cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de sfârșitul perioadei în vigoare.

5.2 Editorul muzical va avea dreptul de a colecta toate veniturile aferente Compozițiilor obținute înainte de începutul Duratei și pe parcursul acesteia. După sfârșitul Duratei, Editorul muzical va avea dreptul la o perioadă de colectare de douăsprezece (12) luni după încheierea Duratei pentru a colecta oricare și toate veniturile obținute pe perioada Duratei, dar care nu au fost plătite încă („Perioada după sfârșitul Duratei”). Dacă Editorul muzical primește venituri obținute după Perioada ulterioară sfârșitului Duratei de la o societate de colectare, de la un licențiat sau de la orice altă entitate, din cauza omisiunilor sau a acțiunilor acestora sau din cauză că nu ați înștiințat părțile terțe cu privire la expirarea acestui acord, confirmați că primirea de către Editorul muzical a acestor venituri nu reprezintă încălcarea acestui acord. Editorul muzical va continua să justifice toate aceste venituri conform termenilor prevăzuți în prezentul document.   

6. GARANȚII; DECLARAȚII; DESPĂGUBIRI.

6.1 Declarați și garantați că: (i) aveți cel puțin optsprezece (18) ani; (ii) aveți dreptul și autoritatea depline de a încheia și a aduce la îndeplinire în totalitate prezentul contract și de a acorda Editorului muzical toate drepturile specificate în prezentul document; (iii) exercitarea de către Editorul muzical a oricăror și a tuturor drepturilor cu privire la Compoziții, inclusiv muzica, titlul și/sau versurile, nu vor viola sau încălca niciun drept cutumiar sau statutar al unei persoane, firme sau corporații inclusiv, fără limitare, drepturi contractuale, drepturi de autor și drepturi de confidențialitate; (iv) drepturile acordate prin prezentul document nu sunt supuse pretențiilor, cererilor, gajului sau grevării (v) niciuna dintre Compoziții nu este defăimătoare sau obscenă. Fără a limita cele menționate anterior, nu este necesar consimțământul niciunei părți terțe și acesta nici nu va fi necesar pentru a exercita drepturile acordate de dvs. Editorului muzical în temeiul prezentului document.  

6.2 De asemenea, garantați și declarați că toate înregistrările și informațiile pe care le transmiteți Editorului muzical sunt și vor rămâne exacte și corecte. În cazul în care Editorul muzical primește o notificare cu privire la o discrepanță sau inexactitate privind înregistrarea unei/unor Compoziții, Editorul muzical va avea dreptul de a suspenda plățile în legătură cu Compoziția/Compozițiile în cauză până la soluționarea unei astfel de discrepanțe sau inexactități.  

6.3 Veți apăra și despăgubi Editorul muzical și oricare dintre afiliații săi (inclusiv orice directori, membrii ai conducerii, angajații, editorii secundari și alți reprezentanți) și îi veți exonera de răspundere față de orice pretenții, daune, pierderi și cheltuieli ale părților terțe, inclusiv onorariile și cheltuielile rezonabile ale avocaților, care decurg din orice presupusă încălcare sau încălcare de către dvs. a oricărei garanții, declarații sau acord exprimat în prezentul document sau referitoare la orice acțiune sau omisiune făcută de dvs., la indicațiile dvs. sau controlată de dvs. Veți rambursa Editorului muzical orice plată efectuată în orice moment după data prezentului document cu privire la orice răspundere sau pretenție pentru care Editorul muzical are dreptul să fie despăgubit. Alternativ, Editorul muzical poate alege să deducă plata respectivă din orice venit care vă revine în alt mod în temeiul prezentului document sau conform oricărui alt acord încheiat între dvs. și TuneCore.   

7. Proceduri juridice și Soluționări.  

7.1 Fără a aduce atingere prevederilor Secțiunii 6.3 de mai sus, Editorul muzical va avea dreptul, dar nu și obligația de a intenta acțiuni în justiție, de a susține și soluționa toate revendicările și acțiunile cu privire la Compoziții și, în general, de a face toate lucrurile necesare cu privire la acestea și la drepturile de autor sau alte drepturi referitoare la Compoziții; cu condiția, totuși, ca Editorul muzical să nu soluționeze pretențiile fără consimțământul dvs. (altfel decât se prevede la Secțiunea 7.2 de mai jos). În cazul unei recuperări de către Editorul muzical sau de către dvs. a oricăror sume rezultate în urma unei hotărâri judecătorești sau a unei soluționări, aceste sume vor fi împărțite între dvs. și Editorul muzical în aceleași cote ca cele prevăzute la Secțiunea 2 de mai sus, după ce s-au dedus mai întâi cheltuielile din fonduri proprii pentru obținerea acestor sume, inclusiv onorariile și cheltuielile legale rezonabile. Veți avea dreptul de a vă asigura un avocat, care să vă ofere asistență pentru sau să se ocupe de aspectele procedurale sau de susținerea oricărei astfel de chestiuni, însă pe cheltuiala dvs. proprie. Orice hotărâri luate împotriva Editorului muzical și orice soluționări ale Editorului muzical legate de pretențiile împotriva acestuia cu privire la oricare dintre Compoziții, împreună cu costurile și cheltuielile, inclusiv, fără limitare, onorariile și cheltuieli de judecată, vor face obiectul prevederilor privind despăgubirea din Termenii de administrare a publicării, iar plățile dvs. de despăgubire vor fi efectuate către Editorul muzical din oricare și toate sumele care vă revin în oricare și toate conturile deținute de dvs. și administrate de Editorul muzical sau imediat la cererea Editorului muzical.

7.2 Fără a aduce atingere dispozițiilor contrare din prezentul document, Editorul muzical va avea dreptul, dar nu și obligația, de opta pentru catalogul său de compoziții administrate (inclusiv Compoziții) în cadrul unor acorduri de licențiere și înțelegeri la nivel de industrie pentru recuperarea redevențelor prezentate și susținute de grupuri de sprijin (advocacy), cum ar fi Asociația Națională a Editorilor de Muzică, fără consimțământul dvs. prealabil.

8. Documente..

8.1 La cererea Editorului muzical, veți efectua și veți livra Editorului muzical orice documente necesare cu privire la drepturile acordate Editorului pentru Compoziții, iar dacă nu faceți acest lucru în termen de zece (10) zile lucrătoare de la solicitarea Editorului muzical în acest sens, Editorul muzical poate semna aceste documente în numele dvs.

8.2 În prezent, odată cu acceptarea de către dvs. a Termenilor de administrare a publicării, veți furniza Editorului muzical copii ale licențelor existente sau ale altor acorduri cu privire la Compoziții. De asemenea, sunteți de acord să notificați Editorul muzical cu privire la fiecare versiune înregistrată a oricărei Compoziții pe parcursul Duratei, cât mai curând posibil, în condiții rezonabile, după ce ați luat cunoștință de aceasta. Dacă și în măsura în care nu furnizați Editorului muzical oricare dintre materialele și informațiile la care se face referire în această secțiune, drepturile Editorului muzical cu privire la și asupra Compozițiilor nu vor fi afectate ca urmare a acestui lucru. Editorul muzical nu va fi responsabil pentru neîncasarea sumelor de bani sau pentru lipsa măsurilor de protecție privind drepturile de autor în ceea ce privește Compoziția/Compozițiile afectate, care reprezintă rezultatul direct sau indirect al incapacității dvs..

9. Actualizări termeni și condiții; Anulare.  

9.1 Editorul muzical își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii de administrare a publicării și/sau de a include prevederi și/sau condiții noi cu privire la utilizarea de către dvs. a Site-urilor TuneCore. Editorul muzical vă va notifica cu privire la orice modificări semnificative ale Termenilor de administrare a publicării și veți avea dreptul de a rezilia Durata în cazul în care nu doriți să le acceptați. În caz contrar, dacă veți continua să utilizați site-urile TuneCore și nu veți înceta utilizarea, astfel de modificări și actualizări vor fi considerate acceptate și incluse în acești Termeni de administrare a publicării.  

9.2 În afara celor prevăzute mai sus, veți avea dreptul să anulați Durata în orice moment după un (1) an, completând și trimițând următoarea notificare: [__________________]. Anularea va intra în vigoare la finalul trimestrului calendaristic în care primim o astfel de notificare de anulare, sub rezerva Perioadei ulterioare sfârșitului Duratei și a drepturilor de colectare ale organizațiilor relevante privind performanța, licențierea și alte drepturi de colectare.

10. Încălcarea termenilor și condițiilor; Rezilierea. Sunteți de acord că Editorul muzical poate închide orice cont (sau orice parte a acestuia) pe care îl puteți avea pe Site-uri sau poate înceta utilizarea de către dvs. a Site-urilor și Editorul muzical poate șterge și elimina integral sau parțial contul dvs., în orice moment, din orice motiv (inclusiv, fără limitare, încălcarea de către dvs. a acestor Termeni de administrare a publicării) sau fără un motiv anume, la discreția exclusivă a Editorului muzical. Sunteți de acord că accesul dvs. la Site-uri și/sau la orice cont pe care îl aveți sau la orice parte a acestuia poate fi anulat fără notificare prealabilă și sunteți de acord că Editorul muzical nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice parte terță pentru orice astfel de anulare. Aceste măsuri reparatorii sunt suplimentare față de orice alte măsuri reparatorii pe care Editorul muzical le poate avea în virtutea legii sau echității.

Acești Termeni și condiții au fost revizuiți ultima dată și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2021.

TUNECORE, INC. TERMENI ȘI CONDIȚII SUPLIMENTARE – LICENȚĂ DE SINCRONIZARE TRADIȚIONALĂ

Termenii și condițiile de mai jos pentru licența de sincronizare tradițională („Termenii de sincronizare”), atunci când sunt acceptați de către dvs., vor constitui o modificare suplimentară a Termenilor de administrare a publicării, între dvs. și TuneCore. 

1. ACORDAREA DE DREPTURI.

1.1 Pe lângă acordarea exclusivă a drepturilor pe care le-ați oferit Editorului muzical conform prezentului document, prin prezenta îi acordați Editorului muzical, pe întreg Teritoriul și pe parcursul Duratei, dreptul unic și exclusiv de a negocia și licenția și de a acorda mai departe dreptul de a licenția sincronizarea Compozițiilor [și a oricăror înregistrări pe care le transmiteți Editorului muzical pentru sincronizare („Înregistrările”), dacă este cazul] prin mijloace „tradiționale”, astfel cum este înțeles acest termen în industria publicării muzicale din Statele Unite, și anume o licență unică pentru utilizarea Compozițiilor dvs. pentru filme, programe de televiziune, publicitate, jocuri video și alte programe audiovizuale.

1.2 În conformitate cu prezentul document, îi acordați Editorului muzical dreptul de a utiliza, afișa și pune la dispoziție Compozițiile și Înregistrările, în streaming, fără redevențe, la nivel mondial, prin intermediul site-urilor web, canalelor și prin profilurile Editorului muzical și/sau al site-urilor afiliate părților terțe, destinate exclusiv utilizării de către persoane autorizate (de ex., supervizori de muzică) pentru a accesa, asculta și testa fișierele audio ale respectivei Compoziții terțe, pentru o posibilă sincronizare cu partea terță.   

2. PLĂȚI.

2.1 Editorul muzical va colecta toate Încasările brute obținute de Compoziții (și Înregistrări, dacă este cazul) rezultate din solicitările de sincronizare primite și/sau din licențele inițiate pe parcursul Duratei. „Încasările brute” sunt definite ca venitul din licența de sincronizare primit de Editorul muzical, permițând doar deducerea oricăror comisioane și/sau taxe percepute de către agenții terți de acordare a licențelor de sincronizare în orice parte a Teritoriului, a impozitelor și cheltuielilor similare. Încasările brute includ oricare și toate veniturile plătibile pentru utilizarea inițială a licențelor, inclusiv veniturile rezultate din exercitarea unei opțiuni și reînnoirea sau prelungirea unei licențe emise de Editorul muzical, chiar dacă această opțiune, reînnoire sau prelungire are loc după sfârșitul Duratei. Pentru a evita orice neclaritate, după expirarea Duratei, Editorul muzical va avea dreptul exclusiv de a emite și/sau de a colecta plata licențelor pentru orice solicitări primite și/sau plasări inițiate de Editorul muzical pe parcursul Duratei.

(a) Veți primi optzeci la sută (80%) din Încasările brute rezultate din sincronizarea Compozițiilor (și Înregistrărilor, dacă este cazul) prin mijloace tradiționale, de ex., filme, programe de televiziune, publicitate, jocuri video și alte programe audiovizuale unice. Editorul muzical va avea permisiunea de a păstra douăzeci la sută (20%) din Încasările brute.   

3. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în prezentul document, (a) toți termenii și frazele utilizate în prezentul document vor avea aceleași definiții ca cele din Termenii de administrare a publicării; și (b) prevederile din Termenii de administrare a publicării sunt ratificate și confirmate prin prezentul document și își păstrează pe deplin valabilitatea și efectul.  

Acești Termeni și condiții au fost revizuiți ultima dată și intră în vigoare începând de la data de 1 octombrie 2020

TERMENII ȘI CONDIȚIILE BELIEVE INTERNATIONAL

Bine ați venit la www.tunecore.com, site-ul oficial al TuneCore, Inc., un serviciu de distribuție digitală a muzicii pentru persoanele din Statele Unite și www.believemusic.com, site-ul oficial al Believe International, un serviciu de distribuție digitală a muzicii pentru persoanele din afara Statelor Unite. 

Următorii Termeni și condiții („Termenii”) se aplică tuturor utilizatorilor www.tunecore.com și site-urilor sale asociate (denumite colectiv „Site-ul TuneCore”), care sunt operate de TuneCore, Inc. („TuneCore”) și tuturor utilizatorilor www.believemusic.com și site-urilor sale asociate (denumite colectiv „Site-ul Believe” și împreună cu Site-ul TuneCore, „Site-urile distribuitorilor”), care sunt deținute și operate de Believe International („Believe”; Believe și TuneCore sunt denumite în mod colectiv „Distribuitor”, „nouă”, „noi”), inclusiv utilizării oricărui conținut, a oricăror informații, produse și/sau servicii din cadrul acestora. Acești Termeni reprezintă un acord cu forță juridică obligatorie încheiat între dvs., un utilizator individual sau o singură entitate (denumit colectiv sau individual „Utilizatori”), TuneCore și Believe cu privire la utilizarea de către dvs. a Site-ului TuneCore sau a Site-ului Believe. Împreună, Utilizatorii și Distribuitorii sunt numiți fiecare individual în prezentul document „Parte” sau colectiv „Părți”. Atunci când utilizați site-ul TuneCore sau Believe, veți fi supus oricăror termeni sau norme suplimentare publicate, aplicabile anumitor servicii și caracteristici, care pot fi publicate periodic pe site-ul respectiv („Termeni suplimentari”). Toți Termenii suplimentari sunt incluși prin trimitere în acești Termeni.

ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-URILE DISTRIBUITORILOR, CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTORII TERMENI. PRIN ÎNREGISTRAREA PENTRU ȘI/SAU ACCESAREA, NAVIGAREA SAU UTILIZAREA SITE-URILOR DISTRIBUITORILOR, CONFIRMAȚI CĂ AȚI CITIT, ÎNȚELES ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI URMĂTORII TERMENI, INCLUSIV TERMENII SUPLIMENTARI ȘI ORICE MODIFICĂRI ULTERIOARE (DENUMITE COLECTIV „TERMENII”). DACĂ ÎN ORICE MOMENT NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI, ÎNCETAȚI IMEDIAT UTILIZAREA SITE-URILOR DISTRIBUITORILOR.

Eligibilitate. Pentru a utiliza Site-urile Distribuitorilor, trebuie să aveți cel puțin optsprezece (18) ani sau mai mult [sau să aveți cel puțin treisprezece (13) ani și să aveți consimțământul părintelui(ților) și/sau al tutorelui legal] și să fiți complet capabil și apt pentru (i) a vă asuma termenii, condițiile, obligațiile, afirmațiile, declarațiile și garanțiile stabilite în acești Termeni și condiții; și (ii) a respecta și a vă conforma acestor Termeni. Prin prezenta declarați că îndepliniți cerințele de eligibilitate din această Secțiune.

Declarație de confidențialitate. Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi. Citiți cu atenție Politica de Confidențialitate a Site-urilor Distribuitorilor la adresa www.tunecore.com/terms  pentru informații referitoare la colectarea, utilizarea și divulgarea de către Distribuitor a informațiilor dvs. personale.

Modificarea termenilor. Distribuitorul își rezervă dreptul, la propria discreție, de a schimba, modifica, adăuga sau elimina porțiuni din acești Termeni, inclusiv din Termenii suplimentari, în orice moment și din orice motiv și vă putem notifica cu privire la aceste modificări prin diverse mijloace, inclusiv prin modificarea datei din secțiunea „Ultima actualizare” prezentată mai sus, precum și prin alte mijloace rezonabile care for fi stabilite la discreția noastră. Toate modificările vor intra în vigoare imediat. În cazul unei modificări semnificative care vă poate afecta direct contul, vom depune eforturi rezonabile pentru a vă notifica prin intermediul celei mai recente adrese de e-mail pe care ne-ați furnizat-o în legătură cu contul dvs. Verificați periodic acești Termeni pentru a vedea dacă există modificări. Utilizarea în continuare de către dvs. a Site-urilor Distribuitorilor după postarea modificărilor constituie acceptarea de către dvs. a acestor modificări.

Accesul pe site-urile distribuitorilor și legăturile către pagini secundare . Distribuitorul vă acordă permisiunea de a utiliza site-urile distribuitorilor conform prevederilor acestor Termeni, cu condiția ca și atât timp cât (i) utilizați Site-urile Distribuitorilor exclusiv pentru uzul dvs. personal; (ii) cu excepția cazurilor permise în mod expres în acești Termeni, nu descărcați, reproduceți, redistribuiți, retransmiteți, publicați, revindeți, distribuiți, afișați public sau exploatați în alt mod orice parte a Site-urilor Distribuitorului, pe orice suport, fără autorizația scrisă prealabilă a Distribuitorului; (iii) nu schimbați și nu modificați nicio parte a Site-urilor Distribuitorilor decât în măsura în care acest lucru este necesar în mod rezonabil pentru utilizarea Site-urilor Distribuitorilor în scopurile pentru care au fost concepute; (iv) nu vă angajați în niciuna dintre utilizările interzise descrise în Secțiunea 11 de mai jos; și (v) respectați în totalitate acești Termeni. Site-ul TuneCore este controlat și oferit de TuneCore din centrele sale din Statele Unite ale Americii, iar site-ul Believe este controlat și oferit de Believe din centrele sale din Uniunea Europeană (UE), în special din Franța și Luxemburg. Distribuitorul nu face nicio declarație conform căreia Site-urile Distribuitorilor sunt adecvate sau disponibile pentru a fi utilizate în alte locații. Dacă accesați sau utilizați Site-urile Distribuitorilor din alte jurisdicții, sunteți responsabil pentru respectarea legilor locale și în măsura permisă în jurisdicția în care vă aflați, renunțați la dreptul de a formula pretenții sau de a beneficia de protecțiile care vă sunt oferite în acea jurisdicție, care nu sunt disponibile în Statele Unite ale Americii sau în UE, după caz.  

Proprietatea distribuitorului; Drepturile de proprietate.

 1. Aspecte generale. Site-urile Distribuitorilor inclusiv conținutul, interfețele vizuale, funcțiile interactive, materialele audio și video, materialele audiovizuale, informațiile, graficele, designul, compilațiile, codurile de programare, produsele, software-ul, serviciile, informațiile proprii, mărcile de servicii, mărcile comerciale, denumirile comerciale, informațiile distinctive (cum ar fi logourile), selecția, succesiunea, aspectul vizual și funcționalitatea și aranjarea articolelor, precum și toate celelalte elemente ale site-urilor distribuitorului care sunt furnizate de Distribuitor („Materiale ale Distribuitorului”), sunt deținute și/sau puse la dispoziție sub licență de către Distribuitor și sunt protejate prin lege, fără limitare, în conformitate cu legile și reglementările federale și statale din SUA și cu legile și reglementările din Luxemburg, după caz, precum și cu legile străine, reglementările și tratatele aplicabile. Materialele Distribuitorilor nu includ conținutul părților terțe (conform definiției de mai jos). Cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres de către Distribuitor, sunteți de acord să nu vindeți, licențiați, distribuiți, copiați, modificați, să nu prezentați public sau să afișați, să nu transmiteți, publicați, editați, adaptați, să nu creați lucrări derivate din sau să nu utilizați în alt mod neautorizat Site-urile Distribuitorilor și/sau materialele Distribuitorilor. Distribuitorul își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin acești Termeni. Nu veți obține niciun drept, titlu sau interes pentru Materialele Distribuitorilor, cu excepția drepturilor limitate prevăzute în mod expres în acești Termeni.
 2. Aplicații și alte software-uri care pot fi descărcate. Dacă oricare dintre Materialele Distribuitorului pe care vi le punem la dispoziție este un software care poate fi descărcat, atunci software-ul și toate fișierele sale, imaginile și datele aferente software-ului vă vor fi licențiate. Această licență este o licență personală, limitată, netransferabilă, care nu poate fi sublicențiată și revocabilă și ne rezervăm dreptul de a modifica sau revoca licența în orice moment prin transmiterea unei notificări către dvs. La primirea notificării de revocare, trebuie să distrugeți toate copiile software-ului aflate în posesia dvs. și/sau care se află în sistemele pe care le dețineți. Nu dețineți drepturi de proprietate asupra software-ului descărcat și nu vă transferăm dreptul de proprietate asupra produsului software. Păstrăm proprietatea deplină și titlul de proprietate asupra software-ului descărcat și toate drepturile de proprietate intelectuală legate de acesta. Nu aveți dreptul să redistribuiți, să vindeți, să decompilați, să efectuați operațiuni de inginerie inversă, să dezasamblați sau să reduceți în alt mod produsul software la o formă perceptibilă de către om (cu excepția cazului în care o astfel de activitate este permisă în mod expres de legea aplicabilă, fără a lua în considerare această limitare). Software-ul descărcat de pe Site-urile Distribuitorilor se supune legilor Statelor Unite ale Americii și Luxemburgului privind controlul exporturilor. Dacă descărcați software-ul de pe Site-urile Distribuitorilor, declarați și ne garantați că nu acționați încălcând aceste legi.
 1. Conținutul furnizat de utilizator.

  1. Aspecte generale. Site-ul Distribuitorului vă poate permite acum sau în viitor dvs. și altor Utilizatori să postați sau să plasați legături către conținut media, texte, înregistrări audio și video, fotografii, grafică, comentarii sau alte informații sau alt conținut („Conținutul utilizatorului”) și să găzduiți și/sau să partajați un astfel de Conținut al utilizatorului. Conținutul utilizatorului nu este controlat de Distribuitor. Distribuitorul nu face nicio declarație conform căreia Conținutul dvs. de utilizator va rămâne disponibil pe Site-ul Distribuitorului, în orice mod. Putem elimina Conținutul dvs. de utilizator la discreția noastră. Înțelegeți că orice Conținut al utilizatorului pe care îl publicați pe site-ul Distribuitorului este pus la dispoziția utilizatorilor site-ului Distribuitorului în mod public, iar Distribuitorul nu garantează confidențialitatea cu privire la orice astfel de Conținut al Utilizatorului și nici nu garantează că drepturile dvs. de proprietate sau proprietate intelectuală asupra acestui Conținut al Utilizatorului nu vor fi încălcate sau însușite ilicit.
  2. Acordarea de drepturi. Cu excepția „Compozițiilor” și „Înregistrărilor” (fiecare fiind definită în Termenii suplimentari – Administrarea Publicării) și a termenilor de utilizare a serviciului reglementați de Termenii suplimentari – Administrarea Publicării, trimițând Conținutul utilizatorului către Distribuitor, prin prezenta le acordați Distribuitorului și afiliaților săi o licență neexclusivă, plătită integral, fără redevențe, transferabilă, cu dreptul de a acorda și autoriza sublicențe, pentru a folosi, reproduce, digitaliza, codifica, stoca, transmite, distribui, modifica, adapta, traduce, pregăti lucrări derivate, afișa, interpreta, comunica publicului și exploata în alt mod acest Conținut al utilizatorului în legătură cu Site-ul Distribuitorului și cu activitatea comercială a Distribuitorului (și succesorilor, cesionarilor și sublicențiatorilor, precum și afiliaților acestora), incluzând fără limitare pentru promovarea și redistribuirea parțială sau integrală a conținutului Site-ului Distribuitorului (și a operelor derivate ale acestuia) în orice formate media și prin orice canale media sau prin comercializare. Acordați Distribuitorului și afiliaților, cesionarilor și sublicențiatorilor săi (și afiliaților acestora) dreptul de a utiliza numele pe care îl transmiteți în legătură cu acest Conținut al utilizatorului, dacă aceștia aleg să facă acest lucru. De asemenea, acordați prin prezenta fiecărui Utilizator al site-ului Distribuitorului o licență neexclusivă pentru a accesa Conținutul utilizatorului prin intermediul site-ului Distribuitorului și pentru a utiliza, reproduce, distribui, modifica, adapta, traduce, pregăti lucrările derivate, pentru a afișa și a interpreta acest Conținut al utilizatorului, după cum permite funcționalitatea site-ului Distribuitorului și acești Termeni. Licențele de mai sus acordate de dvs. pentru Conținutul utilizatorului pe care îl trimiteți către site-ului Distribuitorului vor fi perpetue și irevocabile, cu excepția cazului în care, în ceea ce privește orice Conținut al utilizatorului pe care l-ați eliminat sau șters în timp ce păstrați contul de utilizator pe Site-ului distribuitorului sau orice Conținut al utilizatorului de după dezactivarea sau ștergerea contului dvs. de utilizator de pe Site-ului Distribuitorului, puteți înștiința în mod special pe Distribuitor cu privire la încetarea licenței de mai sus acordată de dvs. Distribuitorului, identificând în mod specific articolul/articolele din Conținutul utilizatorului pentru care se aplică o astfel de reziliere, caz în care licența menționată anterior va înceta într-un termen rezonabil din punct de vedere comercial după ce trimiteți o astfel de notificare Distribuitorului. Cu toate acestea, înțelegeți și sunteți de acord că, chiar și după o astfel de reziliere, Distribuitorul poate păstra, dar nu poate afișa sau interpreta, efectua copii pe server ale Conținutului utilizatorului. Fără a lua în considerare orice prevederi contrare din prezentul document, licențele de mai sus acordate de dvs. pentru feedbackul (așa cum este definit mai jos) pe care îl trimiteți sunt perpetue și irevocabile.  
  3. Nu există nicio responsabilitate pentru Conținutul utilizatorului. Cu excepția licenței limitate acordate mai sus, nu obținem și nu controlăm niciun drept și nu exercităm niciun control editorial asupra Conținutului utilizatorului. Nimic din prezentul document nu ne obligă să verificăm și nu am verificat neapărat declarațiile și garanțiile oferite de Utilizatori cu privire la respectivul Conținut al utilizatorului.
 2. Declarațiile și garanțiile dvs. 

  1. 7.1 Garantați și declarați că: (i) aveți vârsta de optsprezece (18) ani sau mai mult, sau; (ii) aveți vârsta de treisprezece (13) ani sau mai mult și aveți consimțământul scris al părintelui și/sau al tutorelui dvs. legal pentru a intra sub incidența acestor Termeni.  
  2. În legătură cu Conținutul utilizatorului, afirmați, declarați, și/sau garantați că: (a) sunteți proprietarul sau dețineți licențele necesare, drepturile, consimțămintele și permisiunile pentru utilizare și autorizați Distribuitorul să utilizeze toate brevetele, mărcile comerciale, drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate cu privire la oricare și la întregul Conținut al utilizatorului pentru a permite includerea și utilizarea Conținutului utilizatorului în maniera prevăzută de Distribuitor și de acești Termeni și pentru a acorda drepturile și licența stabilite în această Secțiune și (b) Conținutul dvs. de utilizator, Utilizarea de către Distribuitor a acestui Conținut al utilizatorului în conformitate cu acești Termeni și exercitarea de către Distribuitor a drepturilor de licență prevăzute în acești Termeni, nu: (i) încălca, violează sau nu contribuie la însușirea pe nedrept a oricărui drept al unei părți terțe, inclusiv a oricăror drepturi de autor, de marcă comercială, brevete, secrete comerciale, drepturi morale, drepturi la confidențialitate, drepturi la publicitate sau a oricărui alt drept de proprietate intelectuală sau drept de proprietate; (ii) calomniază, defăimează, desconsideră sau invadează dreptul la confidențialitate, publicitate sau alte drepturi de proprietate ale oricărei alte persoane; sau (iii) nu încalcă orice reglementare sau legislație aplicabilă.
  3. Utilizări interzise ale Conținutului utilizatorului. Cu excepția cazului în care este permis în alt mod de acești Termeni, în legătură cu Conținutul dvs. de utilizator, sunteți de acord în continuare că nu veți publica, posta, trimite, transmite prin sau pune la dispoziția Site-urilor Distribuitorilor în alt mod: (i) orice declarații false sau neadevăruri care ar putea prejudicia Distribuitorul sau orice parte terță; (ii) orice material ilegal, defăimător, calomniator, denigrant, pornografic, obscen, abuziv, injurios, vulgar, explicit din punct de vedere sexual, amenințător, hărțuitor, dăunător, instigator la ură, ofensator din punct de vedere rasial sau etnic sau inacceptabil în alt mod sau care încurajează un comportament care ar putea fi considerat o infracțiune, care atrage răspunderea civilă, încalcă orice lege sau orice drept la confidențialitate sau publicitate sau care este neadecvat în alt mod; (iii) reclame și/sau solicitări de colaborări comerciale pentru orice produse și/sau servicii; sau (iv) orice material care ar putea dăuna minorilor în orice mod.  

Declinarea responsabilității privind conținutul părților terțe. Cu excepția „Compozițiilor” și a „Înregistrărilor” (fiecare fiind definită în Termenii suplimentari – Administrarea Publicării), termenilor de utilizare a serviciului reglementați de Termenii suplimentari – Administrarea Publicării, înțelegeți că atunci când utilizați site-ul Distribuitorului veți fi expus Conținutului utilizatorului, publicității și altor conținuturi ale părților terțe (împreună, „Conținutul părților terțe”) dintr-o varietate de surse și că ați putea fi expus unor Conținuturi ale unor părți terțe care sunt inexacte, ofensatoare, indecente, sau inacceptabile în alt mod. Distribuitorul nu susține niciun Conținut aparținând unei părți terțe și nicio opinie, recomandare sau sfat exprimate în acesta. În niciun caz Distribuitorul nu va fi răspunzător pentru sau în legătură cu Conținutul părții terțe, inclusiv, dar fără a se limita la, inexactități, erori sau omisiuni legate de orice Conținut al părților terțe, orice încălcare a proprietății intelectuale sau însușire ilicită cu privire la orice Conținut al părților terțe sau pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel suferit ca urmare a utilizării unui Conținut care nu aparține Distribuitorului, postat, trimis prin e-mail sau afișat în alt mod sau transmis prin intermediul site-ului Distribuitorului.  

Nemonitorizarea utilizatorilor și a conținutului părților terțe. Cu excepția „Compozițiilor” și a „Înregistrărilor” (fiecare fiind definită în Termenii suplimentari – Administrarea Publicării) și a termenilor de utilizare a serviciului care sunt reglementați de Termenii Suplimentari – Administrația Publicării, înțelegeți că dvs. și nu Distribuitorul sunteți complet responsabili pentru întregul Conținut al Utilizatorului pe care îl încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau puneți la dispoziție în alt mod prin intermediul site-ului Distribuitorului. Distribuitorul nu controlează Conținutul părților terțe postat de Utilizatori sau pus la dispoziție în alt mod de alte persoane sau entități și nu are nicio obligație de a monitoriza respectivul Conținut al părților terțe în niciun scop. Dacă, în orice moment Distribuitorul alege, la propria sa discreție, să monitorizeze Conținutul părților terțe, Distribuitorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru Conținutul părților terțe, nici o obligație de a modifica sau de a elimina orice Conținut neadecvat al unei părți terțe, nici o obligație de a continua monitorizarea Conținutului părților terțe și nici o responsabilitate pentru conduita Utilizatorului sau a altei persoane sau entități care trimite un astfel de Conținut terț. Sunteți de acord că trebuie să evaluați și să suportați toate riscurile asociate cu utilizarea oricărui Conținut al utilizatorului sau a oricărui alt Conținut al părților terțe, inclusiv cu încrederea acordată acurateței, exhaustivității, utilității, neîncălcării drepturilor sau legalității unui astfel de Conținut al utilizatorului sau a unui alt Conținut al părților terțe.

Eliminarea conținutului. Cu excepția „Compozițiilor” și a „Înregistrărilor” (fiecare fiind definită în Termenii suplimentari – Administrarea Publicării), termenilor de utilizare a serviciului reglementați de Termenii suplimentari – Administrația Publicării, Distribuitorul și reprezentanții săi vor avea dreptul (dar nu și obligația), la propria lor discreție, să refuze să posteze sau să elimine orice Conținut al utilizatorului sau al unei părți terțe care este disponibil pe site-ul Distribuitorului, în totalitate sau parțial, în orice moment, din orice motiv sau fără motiv, cu sau fără notificare și fără niciun fel de răspundere.

 1. Utilizări interzise ale Site-urilor Distribuitorilor.

  1. Ca o condiție pentru utilizarea de către dvs. a Site-urilor Distribuitorilor, prin prezenta declarați și garantați că nu veți utiliza Site-urile Distribuitorilor în niciun scop ilegal sau interzis (inclusiv, dar fără a se limita la interdicțiile din această Secțiune 11) prin acești Termeni.
  2. Orice utilizare de către dvs. a materialelor Distribuitorilor și a Site-urilor Distribuitorilor, alta decât pentru uzul dvs. personal, este strict interzisă. Sunteți de acord să nu reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, comercializați, revindeți, distribuiți sau exploatați nicio parte a site-urilor Distribuitorilor, utilizarea Site-urilor Distribuitorilor, accesul la Site-urile Distribuitorilor sau la Conținutul părților terțe obținut prin intermediul Site-urilor Distribuitorilor, în orice alt scop decât pentru uzul dvs. personal.
  3. Sunteți de acord să nu utilizați Site-urile Distribuitorilor dacă nu îndepliniți cerințele de eligibilitate descrise în Secțiunea 1 de mai sus.
  4. Sunteți de acord să nu defăimați, hărțuiți, abuzați, amenințați, urmăriți sau înșelați Utilizatorii Site-urilor Distribuitorilor și să nu colectați sau să nu încercați să colectați informații personale despre Utilizatori sau părți terțe fără consimțământul acestora.
  5.  Sunteți de acord să nu interferați în mod intenționat cu sau să deteriorați, afectați sau să dezactivați funcționarea Site-urilor Distribuitorilor sau utilizarea de către orice utilizator a acestora prin orice mijloace, inclusiv dar fără limitare, prin încărcarea sau transmiterea de viruși, viermi, programe spion, adware sau alte coduri rău intenționate sau prin încărcarea disproporționat de mare a Site-urilor Distribuitorului, cu scopul de a împiedica furnizarea serviciului și altor Utilizatori.
  6.  Sunteți de acord să nu eliminați, eludați, dezactivați, să nu deteriorați și să nu interferați în niciun alt mod cu caracteristicile de securitate ale Site-urilor Distribuitorilor, cu caracteristicile care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricărei părți a Site-urilor Distribuitorilor sau cu orice caracteristici care impun limitări ale utilizării Site-urilor Distribuitorilor.
  7.  Sunteți de acord să nu încercați să obțineți acces neautorizat la Site-urile Distribuitorilor sau la orice parte a acestora, la alte conturi, sisteme computerizate sau rețele conectate la Site-urile Distribuitorilor sau la orice parte a acestora, prin hacking, extragerea de parole sau orice alte mijloace sau să interferați sau să încercați să interferați cu buna funcționare a Site-urilor Distribuitorilor sau cu orice activități desfășurate prin intermediul Site-urilor Distribuitorilor.
  8.  Sunteți de acord să nu obțineți sau să încercați să obțineți materiale sau informații prin orice mijloace, care nu sunt puse la dispoziție în mod intenționat prin intermediul Site-urilor Distribuitorilor. Sunteți de acord să nu modificați Site-urile Distribuitorilor în niciun mod și sub nicio formă (cu excepția contribuției aduse prin Conținutul utilizatorului, conform funcționalității Site-urilor Distribuitorilor și în conformitate cu acești Termeni) și să nu utilizați versiuni modificate ale Site-urilor Distribuitorilor, inclusiv (fără limitare) în scopul obținerii accesului neautorizat la Site-urile Distribuitorilor.
  9.  Sunteți de acord că nu veți utiliza roboți, păianjeni, site-uri de tip scraper sau alte mijloace automate pentru a accesa site-urile Distribuitorilor în niciun scop, fără permisiunea noastră prealabilă scrisă sau că nu veți omite antetele noastre de excludere a roboților sau alte măsuri pe care le putem folosi pentru a preveni sau a restricționa accesul la Site-urile Distribuitorilor.
  10.  Sunteți de acord să nu utilizați tehnici de încadrare pentru a include orice marcă comercială, logo sau alte materiale ale Distribuitorului fără acordul nostru expres în scris. Sunteți de acord să nu utilizați meta taguri sau orice „text ascuns” folosind numele sau mărcile comerciale ale Distribuitorului, fără consimțământul prealabil expres în scris al Distribuitorului.
  11. Sunteți de acord să nu utilizați niciun logo, elemente grafice sau nicio marcă comercială a Distribuitorului ca parte a oricăror linkuri către Site-uri, inclusiv, dar fără a se limita la, linkuri către Site-urile Distribuitorilor, fără consimțământul nostru expres în scris.
  12. Sunteți de acord să nu faceți oferte, reclame, propuneri nesolicitate sau să nu trimiteți e-mailuri de tip junk sau spam celorlalți utilizatori ai Site-urilor Distribuitorilor. Aceasta include, dar nu se limitează la publicitate nesolicitată, materiale promoționale sau alte materiale de solicitare, corespondență în masă cu publicitate comercială, mesaje în lanț, anunțuri informaționale, solicitări de caritate și petiții pentru semnături.
  13.  Sunteți de acord să nu creați inginerie inversă, să nu decompilați, să nu dezasamblați și să nu încercați să descoperiți codul sursă al Site-urilor Distribuitorilor sau al oricărei părți a acestora, cu excepția și numai în măsura în care o astfel de activitate este permisă în mod expres de legea aplicabilă, fără a lua în considerare această limitare.
  14.  Sunteți de acord să nu modificați, adaptați, traduceți sau creați lucrări derivate pe baza Site-urilor Distribuitorilor sau a oricărei părți a acestora, cu excepția și numai în măsura în care o astfel de activitate este permisă în mod expres de legislația aplicabilă, fără a lua în considerare această limitare.
  15.  Sunteți de acord să nu vă dați drept altă persoană sau entitate sau să declarați în mod fals sau să denaturați afilierea cu o persoană sau entitate.

Utilizarea neautorizată sau interzisă a Site-urilor Distribuitorilor sau a materialelor Distribuitorilor vă poate supune răspunderii civile, urmăririi penale sau ambelor, conform legilor federale, statale și locale.

Informații despre cont. 

 1. Pentru a vă abona la serviciile furnizate în baza prezentului document și pentru a accesa anumite funcții ale Site-urilor Distribuitorilor, va trebui să creați un cont. Confirmați, vă acordați consimțământul și sunteți de acord că Distribuitorul poate accesa, păstra și dezvălui informațiile contului dvs. și Conținutul dvs. de utilizator, dacă legea impune acest lucru sau cu buna-credință că o astfel de accesare, păstrare sau divulgarea este necesară în mod rezonabil pentru (a) respectarea procesului juridic; (b) punerea în aplicare a Termenilor; (c) a răspunde la orice pretenție legată de faptul că Conținutul dvs. de utilizator încalcă drepturile părților terțe; (d) a vă oferi anumite caracteristici personalizate ale site-urilor Distribuitorilor, dacă este cazul; (e) a vă răspunde dacă contactați Distribuitorul din orice motiv; sau (f) a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța personală a Distribuitorului, a celorlalți utilizatori ai săi și a publicului. Vă puteți anula contul deschis la noi în orice moment, trimițând un e-mail la https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. Ne rezervăm dreptul de a respinge sau de a închide imediat contul dvs., la discreția noastră și fără notificare prealabilă.
 2. Achiziționarea produselor. 

  1. Atunci când comandați produse pe care doriți să le achiziționați de pe site-ul Distribuitorului, faceți o ofertă pentru a cumpăra produsele comandate conform termenilor specificați în comanda respectivă. După ce comanda dumneavoastră a fost plasată, vă vom trimite un e-mail care indică primirea comenzii dvs. Acest e-mail reprezintă doar confirmarea primirii comenzii dvs. și nu constituie acceptarea ofertei dvs. de cumpărare. Ne rezervăm dreptul de a respinge orice comandă din orice motiv sau fără niciun motiv, sub rezerva respectării de către noi a legislației aplicabile. În ceea ce privește comenzile de produse fizice, comanda și oferta dvs. de cumpărare sunt acceptate atunci când am ambalat comanda dvs. și am predat-o curierului, iar dvs. veți primi un e-mail care confirmă acceptarea comenzii dvs. în momentul predării acesteia către curier. Titlul de proprietate asupra produselor pe care le comandați și riscul pierderii acestor produse fizice vă aparține atunci când produsul fizic a fost predat curierului.  
  2. Prin transmiterea unei comenzi, ne autorizați pe noi sau pe procesatorul nostru de plăți terț să procesăm o plată efectuată cu cardul de credit, precum și alte informații de plată pe care le furnizați în scopul autentificării identității dvs., al validării cardului dvs. de plată și al obținerii autorizației de plată și a altor autorizații necesare pentru tranzacția respectivă. Sunteți de acord cu utilizarea de către noi a oricăror informații furnizate de dvs., inclusiv informații de identificare personală, pentru a efectua verificări antifraudă la discreția noastră exclusivă, iar această autorizație se aplică și utilizării informațiilor de către procesatorul nostru de plăți terț. În efectuarea acestor verificări, noi sau procesatorul nostru de plăți terț putem divulga, iar dvs. ne autorizați pe noi și pe procesatorul nostru de plăți terț să divulgăm informațiile dvs. furnizorilor de servicii de referințe pentru bonitate și prevenirea fraudei, care pot păstra o înregistrare a informațiilor divulgate.  
  3. Distribuitorul nu garantează disponibilitatea imediată sau continuă a unui anumit produs. Dacă nu putem onora o comandă, veți avea dreptul la o rambursare integrală. Aveți responsabilitatea de a verifica comanda la primire. Orice deteriorare a produselor fizice care are loc în timpul expedierii este responsabilitatea curierului, sub rezerva limitărilor tarifare și a altor limitări privind responsabilitatea curierului, dacă acestea există. Curierul nu va trebui să obțină o semnătură la livrare, cu excepția cazului în care specificați altceva la momentul plasării comenzii.
  4. Toate solicitările de retur trebuie efectuate în scris, nu mai târziu de paisprezece (14) zile de la livrarea comenzii de către curier. Dacă achiziția dvs. prezintă defecte, a) vom înlocui produsul defect cu același produs sau cu echivalentul acestuia sau (b) vom rambursa prețul de achiziție, la discreția noastră. Este posibil, dar nu suntem obligați, să acceptăm retururi din alte motive, caz în care vă vom oferi un produs înlocuitor sau un credit, la discreția noastră. Pentru a solicita un retur, trebuie să trimiteți solicitarea la https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. Dacă autorizăm solicitarea dvs. de retur, vi se va furniza un cod de autorizare a returului. Nu vom procesa niciun retur fără un cod de autorizare a returului. Produsele fizice trebuie returnate în ambalajul lor original.
  5. Prețurile afișate pe site-ul Distribuitorului sunt exprimate în dolari americani, nu includ costurile de expediere, impozitele și taxele (inclusiv cele pentru vânzare și TVA, dacă există), asigurările și alte taxe impuse de părți terțe. Toate aceste taxe vor fi reflectate într-un rezumat final al comenzii înainte de acceptarea comenzii.
  6. Pe lângă achizițiile de produse, alte aspecte ale site-ului Distribuitorului vă pot solicita să plătiți o taxă, ale cărei detalii sunt disponibile în diferite zone ale site-ului Distribuitorului și care oferă posibilitatea de a achiziționa produse, caracteristici sau servicii. Sunteți de acord să plătiți toate taxele și impozitele aplicabile suportate de dvs. sau de orice altă persoană care utilizează contul dvs. Putem revizui în orice moment prețurile produselor, serviciilor sau caracteristicilor oferite prin intermediul site-ului Distribuitorului. Dacă nu se specifică altfel, toate referințele valutare sunt exprimate în dolari USD. Toate comisioanele și taxele se achită în conformitate cu termenii de plată valabili în momentul achitării taxei sau impozitului. În cazul în care există un diferend cu privire la plata taxelor pentru produsele sau serviciile furnizate de noi, contul dvs. poate fi închis fără avertisment sau notificare, la discreția noastră. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în orice politică de returnare sau de anulare aplicabilă în mod expres produselor, serviciilor sau caracteristicilor noastre, confirmați și sunteți de acord că orice taxe și alte tarife aplicabile pentru produse, servicii sau caracteristici nu sunt rambursabile integral sau parțial. Sunteți pe deplin responsabil pentru toate costurile aferente contului dvs., inclusiv orice costuri neautorizate.
 3. Parolă. Dacă vă înregistrați, vi se va solicita să furnizați o parolă. Deoarece veți fi responsabil pentru toate activitățile care au loc cu parola dvs., trebuie să păstrați confidențialitatea parolei. Sunteți singurul responsabil de păstrarea confidențialității contului și a parolei dvs. și de restricționarea accesului la computerul dvs. și sunteți de acord să acceptați responsabilitatea pentru toate activitățile care au loc în contul sau pe baza parolei dvs. Dacă suspectați că contul dvs. nu mai este securizat (de exemplu, în cazul pierderii, furtului sau dezvăluirii sau utilizării neautorizate a ID-ului sau a parolei contului dvs.), veți notifica imediat Distribuitorul. Sunteți singurul responsabil de pierderile suferite de dvs., de Distribuitor sau de alte persoane din cauza oricărei utilizări neautorizate a contului dvs.
 4. Modificarea rezidenței în scopuri fiscale.  

  1. În cazul în care (i) vă schimbați rezidența într-o altă jurisdicție sau nu veți mai fi cetățean al țării pe care ați introdus-o în timp ce accesați Site-urile Distribuitorilor și ca urmare a unei astfel de schimbări, nu veți mai fi tratat ca rezident al unei astfel de țări în scopuri fiscale sau (ii) vă schimbați rezidența din altă jurisdicție în Statele Unite sau deveniți cetățean al Statelor Unite și ca urmare a unei astfel de schimbări, veți fi tratat ca rezident al Statelor Unite ale Americii în scopuri fiscale, trebuie să notificați Distribuitorul în termen de treizeci (30) de zile de la această schimbare (prin e-mail va fi suficient), incluzând numele dvs. complet, adresa nouă, data modificării rezidenței, numărul de telefon, adresa de e-mail și dacă sunteți un Utilizator înregistrat, numele de utilizator al contului dvs. de pe Site-ul Distribuitorului.
  2. Confirmați în mod expres că, în cazul în care vă schimbați rezidența în scopuri fiscale, conform descrierii din Secțiunea 12.4 (a) de mai sus, TuneCore sau Believe, după caz, poate atribui Termenii la care sunteți Parte către Believe sau TuneCore, după caz. Ca urmare a unei astfel de cesiuni, nu veți mai avea o relație contractuală cu aceeași Parte cu care ați avut un acord contractual înainte de a vă schimba reședința. De asemenea, confirmați că în ceea ce privește prestarea serviciilor în conformitate cu acești Termeni (inclusiv cu orice Termeni suplimentari, dacă există), Believe se bazează pe anumite servicii furnizate de TuneCore și TuneCore se bazează pe anumite servicii furnizate de Believe. De asemenea, confirmați faptul că TuneCore și Believe sunt entități separate și că (i) TuneCore nu va fi trasă la răspundere pentru nicio acțiune sau omisiune a Believe, indiferent dacă are loc sau nu în timpul relației dvs. contractuale cu TuneCore; și (ii) Believe nu va fi răspunzătoare pentru nicio acțiune sau omisiune din partea TuneCore, indiferent dacă are loc sau nu în timpul relației dvs. contractuale cu TuneCore.   

Relațiile cu agenții de publicitate și alți utilizatori. Corespondența sau relațiile dvs. comerciale cu sau participarea la promoțiile agenților de publicitate și ale altor Utilizatori care se află pe Site-urile Distribuitorilor se realizează exclusiv între dvs. și respectivul agent de publicitate sau Utilizator. Sunteți de acord că Distribuitorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu de orice fel survenit ca urmare a unor astfel de tranzacții sau ca urmare a prezenței acestor agenți de publicitate sau Utilizatori pe Site-urile Distribuitorilor.

Disponibilitatea serviciului. Distribuitorul poate modifica sau întrerupe punerea la dispoziție a oricărui conținut media, comunități online, produse sau servicii disponibile pe Site-urile Distribuitorilor în orice moment și fără notificare prealabilă. Conținutul media, produsele sau serviciile de pe Site-urile Distribuitorilor pot fi neactualizate, iar Distribuitorul nu își asumă niciun angajament pentru actualizarea acestor materiale de pe Site-urile Distribuitorului.

Feedback. Sunteți de acord că orice feedback, analiză, sugestii și comentarii oferite Distribuitorului de către dvs. (denumite colectiv „Feedback”) vor deveni proprietatea Distribuitorului. Având în vedere că Distribuitorul oferă acces gratuit la Site-urile Distribuitorilor sau în cazul Feedbackului oferit folosind funcțiile de pe Site-urile Distribuitorilor pentru care trebuie să plătiți o taxă, ca o contraprestație suplimentară pentru accesul dvs. la astfel de funcții, prin prezentul document cesionați Distribuitorului toate drepturile, titlurile și interesele, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la Feedback. Fără a limita caracterul general al celor menționate anterior, sunteți de acord că Distribuitorul va avea dreptul perpetuu, irevocabil și global de a utiliza, copia, afișa, executa, traduce, modifica, licenția, sublicenția și exploata în alt mod, total sau parțial Feedbackul sau orice derivat al acestuia în orice formă, mod sau prin orice mijloace cunoscute în prezent sau ulterior, fără nicio remunerație, compensație sau credit pentru Utilizator. Dvs. declarați și garantați că aveți dreptul de a cesiona și de a acorda Distribuitorului drepturile oferite în baza acestei Secțiuni 15 și că orice Feedback furnizat de dvs. Distribuitorului nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală al unei părți terțe. Fără a aduce atingere cesiunii de mai sus, Distribuitorul vă acordă o licență neexclusivă, netransferabilă, care nu poate fi sublicențiată, valabilă la nivel mondial, perpetuă și irevocabilă pentru utilizarea Feedbackului în scopuri personale, necomerciale care nu concurează direct sau indirect cu utilizarea de către noi a Feedbackului.

Alte acorduri. Confirmați că, prin furnizarea Serviciilor și a plăților prevăzute în prezentul document, Distribuitorului i se va solicita să încheie anumite acorduri cu diverse părți terțe, inclusiv dar fără a se limita la, furnizori de servicii digitale și/sau procesatori de plăți. Selectarea acestor Magazine de consum se va face exclusiv la discreția Distribuitorului. Sunteți de acord că acești Termeni vor fi supuși oricăror termeni și condiții aplicabile ale acestor acorduri încheiate de Distribuitor cu privire la aceste Magazine de consum. Confirmați în mod expres că anumite Magazine de consum pot, în ceea ce privește înregistrările audiovizuale, să solicite ca înregistrările dvs. audiovizuale să fie puse la dispoziție pe site-urile lor în anumite momente și în anumite formate, în funcție de disponibilitatea acestor materiale în alte locații de pe piață. În măsura în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite, Magazinele de consum individuale pot avea dreptul de a întrerupe disponibilitatea înregistrărilor audiovizuale menționate, din magazinul/magazinele lor. La cererea dvs. scrisă, Distribuitorul vă va furniza detaliile actuale ale acestor cerințe.

Coduri de bare și coduri universale de produse. Distribuitorul vă va furniza coduri de bare gratuite și coduri universale de produse (UPC). Acestea sunt numai pentru uzul dvs. personal și nu pot fi transferate sau revândute. Dacă sunt transferate sau revândute, Distribuitorul vă va taxa cu douăzeci și cinci de dolari (25,00 USD) per cod de bare sau UPC, plus orice profit realizat de dvs. în urma unui astfel de transfer sau revânzări. Distribuitorul poate să deducă astfel de costuri din orice plăți pe care vi le datorează sau să perceapă sumele respective din oricare metodă alternativă de plată pe care o furnizați Distribuitorului (cum ar fi un cont PayPal, un card de credit sau un card de debit pe care le furnizați Distribuitorului).

Încălcarea termenilor și condițiilor; Rezilierea. Sunteți de acord că Distribuitorul poate rezilia orice cont (sau orice parte a acestuia) pe care îl dețineți prin intermediul Site-urilor Distribuitorilor sau poate înceta utilizarea de către dvs. a Site-urilor Distribuitorilor și poate șterge și elimina integral sau parțial contul dvs., în orice moment, din orice motiv (ceea ce include, fără limitare, încălcarea acestor Termeni) sau fără motiv, la discreția Distribuitorului. Sunteți de acord că accesul dvs. la Site-urile Distribuitorilor, la orice cont pe care îl aveți sau la orice parte a acestora poate fi reziliat fără notificare prealabilă și sunteți de acord că Distribuitorul nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice parte terță pentru orice astfel de reziliere. Aceste măsuri reparatorii sunt suplimentare față de orice alte măsuri reparatorii pe care Distribuitorul le poate institui în virtutea legii sau a echității.

Despăgubire; Exonerare de răspundere. Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați de răspundere Distribuitorul și compania mamă, filialele, afiliații sau orice alte companii conexe (inclusiv cele care au în mare parte acționariat comun) și membrii din conducerea companiei, directorii, angajații, agenții și reprezentanții oricăruia dintre aceștia, cu privire la toate revendicările, pierderile, obligațiile, daunele, răspunderile, costurile, debitele și cheltuielile (inclusiv onorariile avocaților) care decurg din (a) utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a Site-urilor Distribuitorului; (b) încălcarea de către dvs. a acestor Termeni; (c) încălcarea de către dvs. a drepturilor oricărei alte persoane sau entități, inclusiv revendicări legate de încălcarea sau violarea de către Conținutul dvs. de utilizator a oricăror drepturi de proprietate intelectuală a părților terțe (d) încălcarea de către dvs. a declarațiilor, garanțiilor și obligațiilor și (e) orice utilizare neautorizată a contului dvs., care nu este cauzată de Distribuitor. Distribuitorul își rezervă dreptul, pe cheltuiala dvs., de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv asupra oricărei probleme pentru care sunteți obligat să ne despăgubiți și sunteți de acord să cooperați cu noi în ceea ce privește apărarea față de aceste pretenții. Sunteți de acord să nu soluționați nicio problemă care dă naștere obligațiilor dvs. de despăgubire, fără acordul scris prealabil din partea Distribuitorului. Distribuitorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă notifica cu privire la orice astfel de revendicare, acțiune sau procedură în momentul în care ia cunoștință de aceasta. 

 1. Declarații de declinare a responsabilității; Absența garanțiilor.

  1. Confirmare. Confirmați în mod expres că, așa cum este utilizat în Secțiunea 20 și Secțiunile 21 și 22 de mai jos, termenul „Distribuitor” include societatea-mamă, filialele, companiile afiliate și alte companii conexe ale Distribuitorului (inclusiv cele care dețin un acționariat comun substanțial) și fiecare dintre membrii din conducerea companiei, directorii, angajații, acționarii, membrii, agenții și subcontractanții acestora.
  2. Absența garanțiilor. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Distribuitorul declină toate garanțiile statutare, exprese sau implicite, aplicabile Site-urilor Distribuitorului și oricărui Conținut al utilizatorului, Conținut al unei părți terțe, bunuri, servicii sau caracteristici vândute sau puse la dispoziția utilizatorilor în alt mod pe Site-urile Distribuitorului, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, titlu și neîncălcare a prevederilor legale. Niciun sfat sau informație, pe cale verbală sau scrisă, obținută de la Distribuitor sau prin intermediul Site-urilor Distribuitorului, nu va crea nicio garanție care nu este indicată în mod expres în prezentul înscris.
  3. Utilizarea site-ului și a Conținutului părților terțe. Distribuitorul nu garantează că Materialele distribuitorului, Conținutul părților terțe, Site-urile Distribuitorilor sau orice alte informații oferite pe sau prin intermediul Site-urilor Distribuitorilor sau al oricăror site-uri de referință vor fi neîntrerupte sau fără erori, viruși sau alte componente dăunătoare, iar Distribuitorul nu garantează că oricare dintre acestea vor fi corectate.
  4. Exactitate. Distribuitorul nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la utilizarea sau rezultatele utilizării Site-urilor Distribuitorilor sau a oricăror site-uri de referință în ceea ce privește corectitudinea, exactitatea, fiabilitatea sau altele.
  5. Daunele aduse computerului dvs. Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea, accesarea, descărcarea sau obținerea în alt mod de informații, materiale sau date prin intermediul Site-urilor Distribuitorilor (inclusiv fluxurile RSS) sau al oricăror site-uri de referință se face pe propria răspundere și la discreția dvs. și că veți fi singurul responsabil pentru orice daune aduse proprietății dvs. (inclusiv sistemului dvs. informatic) sau pierdere a datelor care rezultă din utilizarea sau descărcarea sau alt tip de acces la astfel de materiale sau date.
 2. Limitation of Liability and Damages.

  1. Limitarea răspunderii. Întotdeauna sub rezerva Secțiunii 22.1, în nicio circumstanță și sub nicio teorie juridică, inclusiv, dar fără a se limita la, neglijență, Distribuitorul sau partenerii săi terți, licențiatorii sau furnizorii nu vor fi răspunzători pentru orice prejudicii speciale, indirecte, incidentale, produse pe cale de consecință sau exemplare (inclusiv, fără limitare, pierderea profiturilor, datelor sau a utilizării sau a costurilor asigurărilor) care decurg din sau au legătură cu acești Termeni sau care rezultă din utilizarea de către dvs. sau incapacitatea de utilizare a Materialelor distribuitorilor și a Conținutului de utilizator de pe Site-urile Distribuitorilor sau orice site-uri de referință sau rezultat din alte interacțiuni cu Distribuitorul, chiar dacă Distribuitorul a fost sfătuit cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de daune.
  2. Limitarea daunelor. Sub rezerva întotdeauna la Secțiunea 22.1, în niciun caz răspunderea totală față de dvs. a Distribuitorului sau a partenerilor săi terți, a licențiatorilor sau furnizorilor acestuia pentru toate daunele, pierderile și cererile de chemare în judecată care decurg din sau au legătură cu acești termeni sau cu utilizarea de către dvs. a Site-urilor Distribuitorilor [fie că este vorba de un contract, prejudiciu (inclusiv neglijență), garanție, sau altceva] nu va depăși suma de o sută de dolari (100 USD) sau jumătate din comisioanele anuale plătite de dvs. Distribuitorului (dacă este cazul) în cele douăsprezece (12) luni imediat anterioare datei la care a apărut o astfel de cerere de despăgubire.
  3. Produse și servicii de la părți terțe. Unii Utilizatori pot utiliza Site-urile Distribuitorilor pentru a comercializa produse și/sau servicii. Limitările de mai sus se vor aplica, de asemenea, în ceea ce privește daunele suportate din cauza oricăror produse sau servicii comercializate, vândute sau furnizate de Utilizatori sau de către părțile terțe, altele decât Distribuitorul și primite de dvs. prin intermediul sau publicate pe Site-urile Distribuitorilor sau pe site-urile părților terțe, inclusiv, dar fără a se limita la, orice site-uri de referință.
 3. Limitări impuse de legea aplicabilă; Baza negocierii.

  1. Limitări impuse de legea aplicabilă. Anumite jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau excluderea sau limitarea anumitor daune. Dacă locuiți într-o astfel de jurisdicție, este posibil ca unele sau toate declinările de răspundere, excluderile sau limitările de mai sus să nu se aplice în cazul dvs. și este posibil să aveți drepturi suplimentare. Limitările sau excluderile garanțiilor, a măsurilor reparatorii sau a răspunderii cuprinse în acești termeni se aplică în măsura maximă în care aceste limitări sau excluderi sunt permise conform legilor din jurisdicția în care vă aflați. Dacă sunteți utilizator din Uniunea Europeană, nicio prevedere din acești termeni nu încearcă să excludă sau să limiteze răspunderea Distribuitorului pentru: (a) fraudă sau declarații frauduloase; (b) deces sau vătămare corporală provocată de neglijență; sau (c) orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată de legea aplicabilă.
  2. Baza negocierii. Confirmați și sunteți de acord că Distribuitorul a oferit produsele și serviciile sale și a încheiat acești termeni în baza clauzelor de renunțare la garanții și de limitare a răspunderii prevăzute în prezentul document, că renunțarea la garanții și limitarea răspunderii prevăzute în prezentul înscris reflectă o alocare rezonabilă și corectă a riscului între dvs. și Distribuitor și că renunțările la garanții și limitările răspunderii prevăzute în prezentul înscris constituie o bază esențială a negocierii dintre dvs. și Distribuitor. Confirmați și sunteți de acord că Distribuitorul nu ar putea să vă pună la dispoziție Site-urile Distribuitorilor într-o manieră rezonabilă din punct de vedere economic, fără aceste limitări.
 4. Respectarea drepturilor de autor.

  1. Reclamații privind încălcarea. TuneCore, Inc. este operatorul site-ului TuneCore. Dacă sunteți deținător al drepturilor de autor sau un agent al acestora și considerați că orice Conținut al utilizatorului sau alt Conținut al unei părți terțe încalcă drepturile dvs. de autor sau drepturile de proprietate intelectuală, puteți trimite o notificare în conformitate cu Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European, cu Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și/sau cu secțiunea 17 U.S.C. 512(c)(3) a Digital Millennium Copyright Act (Legea privind drepturile de autor din SUA, DMCA), după caz, furnizând agentului nostru responsabil de drepturile de autor, următoarele informații în scris:

   1. O semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat;
   2. Identificarea lucrării protejate prin drepturi de autor despre care se afirmă că a fost încălcată sau dacă mai multe lucrări protejate prin drepturi de autor sunt acoperite printr-o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor lucrări sau un link sau URL către toate aceste lucrări;
   3. Locația materialului despre care se pretinde că încalcă drepturile sau că face obiectul unei activități de încălcare a drepturilor pe Site-urile Distribuitorilor și care urmează să fie eliminat sau pentru care trebuie să fie dezactivat accesul, inclusiv linkul sau URL-ul pentru toate aceste materiale de pe Site-urile Distribuitorilor;
   4. Informații suficiente în mod rezonabil pentru a permite Distribuitorului să contacteze partea reclamantă, cum ar fi adresa, numărul de telefon și dacă este disponibilă, o adresă de e-mail la care partea reclamantă poate fi contactată;
   5. O declarație conform căreia partea reclamantă are convingerea de bună-credință că utilizarea materialului în maniera reclamată nu este autorizată de proprietarul dreptului de autor, de reprezentantul său sau de lege; și
   6. O declarație conform căreia informațiile din notificare sunt exacte și, sub sancțiunea falsului în declarații, că partea reclamantă este autorizată să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat.

Responsabilul de drepturile de autor desemnat de Distribuitor („Responsabilul de drepturile de autor”) care primește notificările privind încălcarea pretinsă este:

[email protected]

Neincluderea tuturor informațiilor de mai sus, în special a informațiilor specifice despre locul unde poate fi găsit conținutul care încalcă drepturile de autor, va duce la o întârziere în procesarea notificării dvs. și poate avea ca rezultat necesitatea de a repeta o parte sau întregul proces de mai sus.

 1. Notificare și retragere. Dacă primim o notificare adecvată cu privire la o pretinsă încălcare a drepturilor de autor, vom răspunde prompt, eliminând sau dezactivând accesul la materialul despre care se pretinde că încalcă drepturile de autor, conform descrierii de mai jos sau care face obiectul activității de încălcare. De asemenea, vom respecta prevederile corespunzătoare ale DMCA în cazul primirii unei contranotificări, conform descrierii de mai jos.

Putem, la discreția noastră, să refuzăm accesul la Site-urile Distribuitorilor prin dezactivarea și/sau închiderea conturilor Utilizatorilor care sunt autorii încălcării.

 1. Contranotificările privind drepturile de autor. În cazul în care conținutul pe care l-ați publicat pe Site-urile Distribuitorilor a fost eliminat din motive de încălcare a drepturilor de autor sau a proprietății intelectuale și doriți să contestați eliminarea acestuia, procesul de contranotificare, care este guvernat de Secțiunea 512(g) a DMCA, este următorul:

  1. Pentru a depune o contranotificare în atenția noastră, trebuie să furnizați Agentului nostru responsabil de drepturile de autor, la adresa menționată mai sus, o comunicare scrisă care prezintă elementele specificate la Secțiunea 23.4 de mai jos.
  2. Vă rugăm să rețineți că în conformitate cu Secțiunea 512(f) a DMCA orice persoană care, cu bună știință, afirmă în mod eronat că materialul sau activitatea a fost eliminată sau dezactivată din greșeală sau datorită unei identificări greșite, poate fi trasă la răspundere. De asemenea, vă informăm că aplicăm o politică care prevede rezilierea conturilor Utilizatorilor (sau a privilegiilor de acces ale utilizatorilor) care sunt autorii încălcării, în condițiile adecvate. În consecință, dacă nu sunteți sigur dacă anumite materiale încalcă drepturile dvs. de autor sau drepturile de autor ale altor persoane, vă sugerăm să contactați mai întâi un avocat.
 1. Elementele unei contranotificări. Pentru a urgenta capacitatea noastră de a vă procesa contranotificarea, vă rugăm să utilizați următorul format (inclusiv numerele secțiunilor):

  1. Identificați URL-urile specifice pentru (sau alte informații suficiente pentru a ne permite identificarea) materialele pe care Distribuitorul le-a eliminat sau pentru care Distribuitorul a dezactivat accesul.  
  2. Introduceți numele complet, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și dacă sunteți un Utilizator înregistrat, numele de Utilizator al contului dvs. de pe site-ul Distribuitorului.
  3. Furnizați o declarație că sunteți de acord cu jurisdicția din Luxemburg și că veți accepta serviciile de procesare de la persoana care a transmis o notificare către Responsabilul nostru cu drepturile de autor în conformitate cu procesul descris mai sus sau de la un agent al unei astfel de persoane.
  4. Includeți următoarea declarație: „Jur, sub pedeapsa aferentă falsului în declarații, că consider cu bună-credință că materialul a fost eliminat sau dezactivat ca urmare a unei greșeli sau a identificării greșite a materialului care urma să fie eliminat sau dezactivat.”
  5. Semnați notificarea. Dacă trimiteți notificarea prin e-mail, va fi acceptată o semnătură fizică scanată sau o semnătură electronică validă. Trimiteți comunicarea la următoarea adresă: [email protected]

După ce primim contranotificarea dvs., o vom transmite părții care a depus cererea inițială pentru încălcarea drepturilor de autor. Vă rugăm să rețineți că, atunci când transmitem contranotificarea, aceasta include oricare dintre informațiile dvs. de identificare personală prezentate în contranotificare. Prin transmiterea unei contranotificări, sunteți de acord ca aceste Informații de identificare să fie dezvăluite în acest mod. Nu vom transmite contranotificarea niciunei părți în afara reclamantului inițial.

După ce am trimis contranotificarea, reclamantul trebuie să ne notifice în termen de zece (10) zile că a depus o acțiune prin care solicită un ordin judecătoresc care să vă împiedice să vă angajați în activități ilegale legate de materialul de pe Site-urile Distribuitorilor. Dacă primim o astfel de notificare, nu vom putea restabili materialele. Dacă nu primim o astfel de notificare, este posibil, dar nu suntem obligați, să restabilim materialul/materialele care fac obiectul diferendului.

 1. Contranotificare: Dacă locuiți în afara Statelor Unite ale Americii, vă informăm că depunerea unei contranotificări poate conduce la acțiuni în justiție între dvs. și partea reclamantă pentru a determina dreptul de proprietate. Rețineți că pot exista consecințe juridice negative în Luxemburg și/sau în Statele Unite ale Americii dacă faceți o acuzație falsă sau cu rea-credință utilizând acest proces. De asemenea, vă informăm că aplicăm o politică care prevede rezilierea, în circumstanțe adecvate, a privilegiilor de acces pentru Utilizatorii care fac o acuzație falsă sau cu rea-credință cu privire la încălcare sau care fac o acuzație falsă sau cu rea-credință ca răspuns la o notificare privind o astfel de încălcare. Așadar, dacă nu sunteți sigur dacă conținutul pe care l-ați postat pe Site-urile Distribuitorilor este încălcat sau nu sunteți sigur dacă este necesar să transmiteți o contranotificare utilizând aceste proceduri, vă recomandăm insistent să contactați mai întâi un avocat care cunoaște legislația din Luxemburg, Statele Unite ale Americii și a statului New York (dacă este cazul). Dacă doriți totuși să trimiteți o contranotificare, trebuie să urmați procesul stabilit mai sus în secțiunea „Elementele contranotificării”.
 2. Declinarea responsabilității: Nu suntem avocații dvs., iar informațiile pe care le prezentăm aici nu reprezintă consiliere juridică. Prezentăm aceste informații exclusiv în scop informativ.
 1. PREVEDERI DIVERSE.

  1. Notificare. Distribuitorul vă poate furniza notificări, inclusiv cele cu privire la modificările aduse acestor Termeni, prin e-mail, poștă sau postări pe Site-urile Distribuitorilor. Dacă notificarea se face prin e-mail sau prin poștă, aceasta va fi furnizată la adresa de e-mail sau la adresa poștală obișnuită furnizată de dvs. împreună cu informațiile contului dvs. și este responsabilitatea dvs. să actualizați aceste informații ale contului pentru orice modificări. Notificarea către dvs. va fi considerată trimisă la douăzeci și patru de ore după trimiterea unui e-mail, cu excepția cazului în care Distribuitorul este notificat cu privire la faptul că adresa de e-mail nu este valabilă și dacă este trimisă prin poștă, la trei (3) zile după data expedierii prin poștă. Puteți trimite Distribuitorului notificări numai prin poștă la adresa indicată în subsecțiunea (l) de mai jos.
  2. Legislația aplicabilă. Acești Termeni vor fi guvernați de și interpretați în conformitate cu legile din Luxemburg, fără a pune în aplicare principiile normei conflictuale. Pentru evitarea neclarităților, Legea privind tranzacțiile uniformizate cu informații computerizate (Uniform Computer Information Transactions Act) nu se aplică acestor Termeni.
  3. Jurisdicție. Sunteți de acord că orice acțiune în virtutea legii sau a echității care decurge din sau în legătură cu acești Termeni sau cu Site-urile Distribuitorilor va fi deschisă numai în Luxemburg și prin prezenta consimțiți și vă supuneți competenței materiale și teritoriale exclusive a instanței în scopurile litigiilor legate de orice astfel de acțiune. Sunteți de acord că nu veți depune și nu veți participa la o acțiune colectivă împotriva noastră. În orice acțiune sau procedură începută pentru a pune în aplicare orice drept sau obligație în baza prezentului acord, a utilizării de către dvs. a Site-urilor Distribuitorilor sau în legătură cu obiectul prezentului acord, renunțați prin prezenta la orice drept pe care îl aveți în prezent sau îl veți avea ulterior într-un proces cu jurați.
  4. Revendicări. Sunteți de acord că orice temei pentru acționarea în instanță prezentat de dvs. care decurge din sau are legătură cu Site-urile Distribuitorilor trebuie să înceapă în termen de un (1) an de la apariția temeiului. În caz contrar, un astfel de temei pentru acționarea în judecată este blocat permanent. Dacă, din orice motiv, credem, avem motiv să credem, suspectăm sau suntem înștiințați cu privire la orice acțiune, omisiune sau circumstanțe care ar putea (i) să compromită sau să pună în pericol sănătatea, bunăstarea sau siguranța oricărei persoane, (ii) să cauzeze sau să provoace daune persoanelor sau bunurilor (tangibile sau intangibile), (iii) să afecteze în mod negativ, să încalce sau să însușească ilicit drepturile altor persoane, (iv) să hărțuiască sau să interfereze cu orice alt utilizator sau persoană, firmă sau întreprindere, (v) să interfereze sau să eludeze măsurile noastre de securitate sau alte măsuri de protecție aplicabile sistemelor noastre, rețelelor și capacităților de comunicare, (vi) să încalce sau să violeze acești Termeni, sau (vii) să încalce orice lege sau reglementare, avem dreptul, rezervându-ne în mod cumulativ toate celelalte drepturi și căi de atac disponibile pentru noi conform legii, în virtutea echității și în temeiul acestui acord cu dvs., să raportăm și să furnizăm informații oricărei autorități și agenții de aplicare a legii și de reglementare și să întreprindem acțiunile permise de lege. Sunteți de acord că puteți intenta o acțiune numai împotriva unei astfel de Părți (de exemplu, TuneCore sau Believe) cu care aveți sau ați avut o relație contractuală la momentul producerii evenimentului care a generat un astfel de temei.
  5. Renunțare. Se poate renunța la o prevedere a acestor Termeni numai printr-un document scris semnat de către Partea îndreptățită să beneficieze de această prevedere. Omisiunea oricărei Părți de a exercita sau pune în aplicare orice drept sau prevedere a acestor Termeni nu va fi considerată o renunțare la dreptul sau prevederea în cauză.
  6. Separabilitate. Dacă orice prevedere a acestor Termeni va fi ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, respectiva prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror prevederi rămase.
  7. Cesiune. Acești Termeni, precum și orice drepturi și licențe acordate în baza prezentului înscris, nu pot fi transferate sau cesionate de către dvs. Acești Termeni, precum și orice drepturi și licențe acordate în baza prezentului înscris, pot fi transferate sau cesionate de către Distribuitor unui afiliat al Distribuitorului sau oricărei părți terțe, fără restricții. Orice încercare de cesiune care încalcă acești Termeni va fi considerată nulă.
  8. Fără relații. Sunteți de acord că nu există nicio relație de asociere în participațiune, parteneriat, angajare sau reprezentare între dvs. și Distribuitor ca urmare a acestor Termeni sau a utilizării Site-urilor Distribuitorilor. De asemenea, confirmați că prin transmiterea Conținutului utilizatorului sau a altui Conținut al părților terțe nu se creează nicio relație confidențială, fiduciară, implicită contractual sau de altă natură între dvs. și Distribuitor, în afara celor prevăzute în acești Termeni.
  9. Rămânerea în vigoare a unor clauze. Secțiunile 5, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 și 24 (în afară de obligația dvs. de a actualiza informațiile contului), precum și orice alte prevederi ale acestor Termeni care, prin natura lor, ar rămâne în vigoare ulterior rezilierii acestor Termeni, vor rămâne în vigoare ulterior oricărei rezilieri a acestor Termeni sau a contului dvs., indiferent dacă rezilierea se datorează dvs. sau Distribuitorului.
  10. Titluri. Titlurile de referință din prezentul document există doar în scop de facilitare a orientării în text; nu constituie parte a acestor Termeni și nu vor fi considerate ca limitând sau afectând vreuna dintre prevederile prezentului document.
  11. Integralitatea acordului. Acesta este întregul acord încheiat între dumneavoastră și Distribuitor cu privire la obiectul prezentului înscris și înlocuiește toate comunicările, declarațiile, înțelegerile și acordurile anterioare, verbale sau scrise, existente între părți cu privire la obiectul menționat, excluzând orice Acord de prestare a serviciilor pe care l-ați încheiat cu Distribuitorul. Acești Termeni nu vor fi modificați decât în scris, prin semnătura ambelor părți sau printr-o modificare adusă acestor Termeni de către Distribuitor, după cum este prevăzut în Secțiunea 3 de mai sus.

Copyright © 2020 [TuneCore/Believe] Toate drepturile rezervate.

Effective as of August 1, 2013

STORE AUTOMATOR AMENDMENT TO TUNECORE’S TERMS & CONDITIONS

Please read the following terms and conditions carefully, which amend the Terms of Service that you previously entered into with TuneCore, Inc. (“TuneCore”), as such agreement has been supplemented, amended or otherwise modified. These terms explain how you can use the Store Automator program to automatically deliver your Releases (as defined below) to Consumer Stores licensed by TuneCore to exploit sound recordings. TuneCore’s Terms of Service are incorporated herein by reference.

TuneCore reserves the sole right at any time to modify, discontinue or terminate the Site and Services, or modify the Terms of Service without notice. All modified terms and/or conditions when posted on the Site shall supersede the prior agreement between you and TuneCore, and such revised Terms of Service shall constitute the entire agreement between you and TuneCore. By continuing to use or access the Site and/or Services after TuneCore makes any such modification, you agree to be legally bound by the revised Terms of Service. You may not alter the terms and conditions of the Terms of Service without TuneCore’s express written consent. Capitalized terms used herein without definition have their respective meanings assigned in the Terms of Service.

YOU UNDERSTAND THAT BY USING THE SERVICES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE STORE AUTOMATOR PROGRAM, AND YOUR TUNECORE ACCOUNT, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF SERVICE, INCLUDING THIS AMENDMENT. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF SERVICE IN THEIR ENTIRETY, YOU MAY NOT ACCESS OR USE THE SERVICES.

1. COMPANY FEES

a. You shall pay TuneCore a one-time, non-refundable fee (the “Fee”) per Release.

b. You agree that TuneCore is authorized to deduct the Fee and any applicable taxes directly from your TuneCore account or charge such Fee to any alternate payment method you provide to Company (such as a valid PayPal account, credit card or debit card, each a “Payment Method”). If for any reason you fail to make a payment or a payment is reversed hereunder via the Payment Method or any other method after agreeing to these Terms of Service, TuneCore will be entitled to recoup, at its sole discretion, the Fee by any means necessary, including the right to keep your account active and collect any resulting royalties until the Fee is fully recouped. It is your responsibility to notify TuneCore if your Payment Method has changed by making the appropriate changes to your TuneCore account settings. If you do not provide a valid Payment Method your service may be disconnected or interrupted at TuneCore’s sole discretion.

2. SERVICE

a. The term “Release” shall be defined as any Recording in good standing, other than a ringtone, that you designate for automatic distribution via the Store Automator program. For the avoidance of doubt, ringtones are not eligible for such distribution.

b. Subject to the terms hereof, each Release will be automatically delivered to all Consumer Stores licensed by TuneCore to exploit sound recordings after the date that TuneCore receives the Fee, and you hereby give your approval to the exploitation of your Releases in such Consumer Stores. Notwithstanding the foregoing, the determination of what constitutes a “Consumer Store” for the purposes hereof shall be made by TuneCore in its sole discretion.

c. You will be notified within twenty-four (24) hours after any Release is delivered to a Consumer Store in connection with Store Automator. TuneCore makes no representation as to the amount of time it will take for any Release to become available in a Consumer Store, nor does TuneCore guarantee the exploitation of any Release.

d. If you notify TuneCore in writing that you are discontinuing Store Automator with respect to any Release(s), TuneCore shall cease the automatic distribution of such Release(s) within a reasonable amount of time after receipt of such notification (the “End Date”). You may elect to re-activate Store Automator at any time. For the avoidance of doubt, in the event of a re-activation, your Release will not be automatically delivered to any Consumer Store added by TuneCore in the period of time after the End Date and prior to such re-activation.

Please read the following terms and conditions carefully, which amend the Terms of Service that you previously entered into with TuneCore, Inc. (“we” or “TuneCore”) with respect to your Recordings and Compositions, as such agreement has been supplemented, amended or otherwise modified. This is a legal agreement between you and TuneCore. TuneCore reserves the sole right at any time to modify, discontinue or terminate the Site and Services, or modify the Terms of Service without notice. All modified terms and/or conditions when posted on the Site shall supersede the prior agreement between you and TuneCore, and such revised Terms and Conditions shall constitute the entire agreement between you and TuneCore. By continuing to use or access the Site and/or Services after TuneCore makes any such modification, you agree to be legally bound by the revised Terms of Service. You may not alter the terms and conditions of the Terms of Service without TuneCore’s express written consent. Capitalized terms used herein without definition have their respective meanings assigned in the Terms of Service.

YOU UNDERSTAND THAT BY USING THE SERVICES AND YOUR TUNECORE ACCOUNT, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF SERVICE, INCLUDING THIS AMENDMENT. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF SERVICE IN THEIR ENTIRETY, YOU MAY NOT ACCESS OR USE THE SERVICES.

TuneCore may, from time to time, offer active distribution customers on the Site the opportunity to receive credits toward future distributions by referring friends, family members, colleagues or other individuals (the “Program”).  TuneCore reserves the right to terminate the Program at any time for any reason or no reason. The Program is enabled through technology provided by Friendbuy, Inc., 925 N. La Brea Ave. West Hollywood, CA 90038 (“Platform Provider”). TuneCore and the Platform Provider are collectively referred to as “Program Entities.” These terms and conditions (“Program Terms”) as well as the Site’s Terms and Conditions and Privacy Policy shall apply to participation in the Program, and any User (defined below) who chooses to participate in the Program must consent to all of the above. If you do not agree to the Program Terms, the Site Terms and Conditions, and the Privacy Policy in their entirety, you are not authorized to participate in the Program in any manner.  In addition, you may not participate in the Program where doing so would be prohibited by any applicable law or regulations. 

 1. The Program

(a) Definitions:

(i) “Referrer” shall mean a real person who is an active TuneCore distribution customer and who refers other individuals.

(ii) “Referred Customer” shall mean a real person whose name and email address have been provided to TuneCore by a Referrer.

(iii) “User” shall mean (a) any Referrer, and/or (b) any Referred Customer who, upon receiving the Personal Link (defined below) chooses to participate in the Program.

(b) Participation

(i) To participate as a Referrer, visit https://web.tunecore.com/refer-a-friend and follow the on-screen instructions to refer your friends, family members, or colleagues to the website by entering each person’s name and email address in the recipient box (“Referral”). There is no limit to the number of real people you may refer, however, please only refer people who you reasonably believe would want to know about TuneCore.

(ii) For every “Qualified Referral” (defined below), a Referrer may be eligible to receive “Referral Credit(s)” (also defined below), provided Referrer is otherwise eligible under, and fully compliant with, the Program Terms.

(iii) Once a User refers a friend, family member or colleague, he/she becomes a Referrer and will be provided with a unique referral link (“Personal Link”) that allows the Referrer to be eligible to receive Referral Credit(s) for Qualified Referrals. An invitation will be sent to the Referred Customers and will include the Referrer’s Personal Link. Also, the Referrer making the Referral will receive a copy of the Personal Link that the Referrer may share directly with others.

(iv) TuneCore reserves the right to modify or amend these Program Terms and the methods through which Referral Credits are earned. TuneCore reserves the right to disqualify any User at any time from participation in the Program if such User does not comply with any of the Program Terms.

(c) Eligibility

(i) To be a Referrer, you must be a legal resident of the United States or any other country that permits participation in the Program. In addition, you must be at least 18 years old, and be legally permitted to provide the personal information (e.g., name and email address) of each Referred Customer. Referrers may only refer real persons who meet the requirements of the Program Terms, including being a friend, family member or colleague of the Referrer and who the Referrer reasonably believes would want to receive the benefits of the Program. Referrers may not refer themselves or fictitious persons.

(ii) Referred Customers must be real persons and not the Referrer or any person under the legal control of the Referrer. In addition, Referred Customers must be at least 18 years of age or be of an age whereby they are permitted by the laws of their respective residences to enter into a contract for the purchase of goods.

(iii) Employees of Program Entities or their subsidiaries, affiliates, or promotional agencies, including immediate family and household members, are not eligible to participate in the Program.

(d) Qualified Referrals. Referral Credits can only be awarded for Qualified Referrals.  A “Qualified Referral” occurs when all the following conditions are met:

(i) The Referred Customer completed a purchase or registration process using the Referrer’s Personal Link (embedded into the email, Twitter, or Facebook invitation).  If a Referred Customer purchases or registers with the Site using any other method, the registration will not count as a Qualified Referral and Referrer will not receive Referral Credit;

(ii) The Referred Customer completed a purchase or the registration process using the Referrer’s Personal Link on a separate and unique IP Address from the Referrer. If a Referred Customer purchases or registers with the Site using the same IP Address as the Referrer, the registration will not count as a Qualified Referral and Referrer will not receive Referral Credit;

(iii) The Referred Customer was not previously registered with the Site under any email address or alias, or the Referred Customer had registered with the Site but never made a purchase; and

(iv) The Referred Customer makes a “Qualifying Purchase”. A “Qualifying Purchase” means the Referred Customer’s first purchase of a 1-year subscription plan for a single, album or ringtone distribution.

(e) Receiving Referral Credits. The Referrer shall receive one (1) Referral Credit valued toward future purchases on the Site for each valid and verified Qualified Referral generated by that Referrer. The value of Referral Credits will be specified in the Program announcement on the Program page on the Site: https://web.tunecore.com/refer-a-friend. The value of the Referral Credits shall be recorded within the Personal Link that is generated at the time of the Referral. Should TuneCore choose to change the Program and offer a different value/type of Credit, then all new Personal Links generated from Referrals under the new offering shall record the new Referral Credit value and all previously-issued Personal Links may be prospectively rendered inactive, at TuneCore’s sole discretion and without notice. Referral Credits will be delivered to the Referrer via email approximately one (1) week after a Qualified Referral.

(f) Using Referral Credits. A User may use Referral Credits provided by TuneCore only on the Site exclusive of other discounts. Only one Referral Credit may be used per online transaction. Referral Credits are valid for two (2) years from date of issue.

(g) All Credits Subject to Verification

(i) Referral Credits are subject to verification.  Program Entities may withhold a Referral Credit for investigation or refuse to process any transaction that TuneCore deems fraudulent, suspicious, in violation of the Program Terms, or believes will impose liability on TuneCore, its subsidiaries, affiliates, or any of their respective officers, directors, employees, representatives, and agents.

(ii) All Program Entities’ decisions are final and binding, including decisions as to whether a Qualified Referral or Referral Credit is valid.

(iii) Referral Credits are not property, have no monetary value, and may not be redeemed for cash.  Referral Credits are not transferable and may not be assigned, auctioned, traded, bartered or sold.  While TuneCore reserves the right to terminate the Program at any time, verified Referral Credits shall be valid for two (2) years from the date issued.  TuneCore reserves the right to revoke Referral Credits if (a) TuneCore determines, in its sole discretion, that User has engaged in fraudulent activity; (b) TuneCore terminates User’s TuneCore account as permitted under the Site Terms of Use; or (c) User does not comply with any of the Program Terms, Site Terms of Use, or any relevant laws.

 1. Privacy

The personal information each Referrer and Referred Customer will be collected, processed, and used in accordance with TuneCore’s Privacy Policy, which can be found at www.tunecore.com/terms?section=privacy-policy and Platform Provider’s Privacy Policy, which can be found at http://www.friendbuy.com/privacy. In addition, personal information may be used by TuneCore or Platform Provider, on TuneCore’s behalf, to contact any Referrer or Referred Customer with regard to participation in the Program and receipt of communications via the Program. 

 1. Liability

(a) By participating in the Program, Users agree: (i) to be bound by these Program Terms, the decisions of the Program Entities and/or their designees, and the Privacy Policies of Program Entities; and (ii) to be contacted by Program Entities via e-mail. Program Entities reserve the right to make changes or additions to these Program Terms for any reason at any time. Program Entities’ failure to enforce any term of these Program Terms shall not constitute a waiver of that provision.

(b) The Program Entities will process all Referrals received but shall not be liable for: (i) late, lost, delayed, stolen, misdirected, incomplete, unreadable, inaccurate, garbled, or unintelligible Referrals or communications, regardless of the method of transmission; (ii) telephone system, telephone, or computer hardware, software, or other technical or computer malfunctions, lost connections, disconnections, delays, or transmission errors; (iii) data corruption, theft, destruction, unauthorized access to, or alteration of Referrals or other materials; or (iv) any printing, typographical, administrative, or technological errors in any websites or materials associated with the Program. Program Entities disclaim any liability for damage to any computer system resulting from participating in, or accessing or downloading information in connection with this Program, and reserve the right, in their sole discretion, to cancel, modify, or suspend the Program should a virus, bug, computer problem, unauthorized intervention, or other causes beyond Program Entities control, corrupt the administration, security, or proper function of the Program.

(c) The Program Entities shall not be liable to any Users for failure to supply any Referral Credit or any part thereof, by reason of any acts of God, any action(s), regulation(s), order(s) or request(s) by any governmental or quasi-governmental entity (whether or not the action(s), regulations(s), order(s) or request(s) prove(s) to be invalid), equipment failure, threatened terrorist acts, terrorist acts, air raid, blackout, act of public enemy, earthquake, tornado, tsunami, war (declared or undeclared), fire, flood, epidemic, explosion, unusually severe weather, hurricane, embargo, labor dispute or strike (whether legal or illegal), labor or material shortage, transportation interruption of any kind, work slow-down, civil disturbance, insurrection, riot, or any other cause beyond the Program Entities’ control.

(d) Any tax liabilities that accrue from the accumulation and/or use of Referral Credits are the sole responsibility of the User. 

 1. Applicable Law

Any and all disputes, claims, and causes of action arising out of or related to this Program or any Referral Credit shall be resolved under New York law (without reference to its conflicts of laws principles), and User agrees to submit any dispute to the exclusive jurisdiction of the state and federal courts located courts located in the State and County of New York,

 1. Conduct

(a) Prohibited Conduct, Generally

(i) Users agree not to use the Program to:

 • Violate any applicable law;
 • Infringe the intellectual property rights of the Program Entities or any third parties;
 • Stalk, harass, or harm another individual;
 • Collect or store personal data about other Users;
 • Impersonate any person, or otherwise misrepresent User’s identity;
 • Interfere with, disrupt, or violate the Program Terms or servers or networks connected to the Program; or disobey any requirements, procedures, policies, or regulations of such networks;
 • Interfere with another User’s use of the Program;
 • Attempt to gain unauthorized access to the Program, or to other accounts, computer systems, or networks connected to the Program;
 • Conduct any illegal activity or solicit the performance of any illegal activity or other activity that infringes the rights of others;
 • Transmit any file that contains viruses, worms, Trojan horses, or any other contaminating or destructive features;
 • Use the Program to conduct any illegal activity or solicit the performance of any illegal activity or other activity that infringes the rights of others;
 • Resell, barter, trade, auction, or otherwise generate income by providing access to the Program to others. 
 1. Bulk Distribution Prohibited

If a Referrer provides a Personal Link to a Referred Customer by email, the email must be created and distributed in a personal manner that is appropriate and customary for communications with friends, family members or colleagues. Bulk email distribution, distribution to strangers, or any other promotion of a Personal Link in a manner that would constitute or appear to constitute unsolicited commercial email or “spam” in Program Entities’ sole discretion is expressly prohibited and may be grounds for immediate termination of the Referrer’s account and deactivation of the Personal Link. TuneCore has no obligation to monitor the content provided by Referrers; however, TuneCore may choose to do so and block any email messages, remove any such content, or prohibit any use of the Program.

 

 1. Fraudulent and Suspicious Behavior

(a) Program Entities may prohibit a User from participating in the Program or receiving a Referral Credit, in their sole discretion, if they determine such User is attempting to undermine the fairness, integrity, or legitimate operation of the Program in any way by cheating, hacking, deception, or any other unfair playing practices of intending to annoy, abuse, threaten, or harass any other users or representatives of Program Entities. Use of any automated system, script, or macro to participate is strictly prohibited and will result in disqualification. Users may not enter with multiple or fake emails addresses or accounts, use fictitious identities, or use any system, bot, or other device or artifice to participate in the Program or receive a Referral Credit. Program Entities reserve the right to disqualify any User and/or cancel any Referral Credit(s) awarded to a User it finds to be tampering with the entry process or the operation of the Program or violating these Program Terms.  Referrals generated by a script, macro, or other automated means will be disqualified.

(b) CAUTION: ANY ATTEMPT TO DELIBERATELY DAMAGE OR UNDERMINE THE LEGITIMATE OPERATION OF THE PROGRAM MAY BE IN VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAWS AND WILL RESULT IN DISQUALIFICATION FROM PARTICIPATION IN THE PROGRAM.  SHOULD SUCH AN ATTEMPT BE MADE, PROGRAM ENTITIES RESERVE THE RIGHT TO SEEK REMEDIES AND DAMAGES (INCLUDING ATTORNEY FEES) TO THE FULLEST EXTENT OF THE LAW, INCLUDING CRIMINAL PROSECUTION.

TUNECORE SOCIAL TERMS AND CONDITIONS

Effective as of April 18, 2017

Citiți cu atenție termenii și condițiile care urmează. Acești termeni și condiții, precum șipolitica privind drepturile de autor(„Politica privind drepturile de autor”) și politica de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) încorporate în prezentul înscris prin trimitere la acestea și denumite în mod colectiv „Termenii de utilizare”) guvernează accesul la și utilizarea de către dvs. a site-ului TuneCore.com („Site-ul”), inclusiv utilizarea oricărui conținut, informații, produse și/sau servicii („Serviciile”) de pe acesta. Acesta este un acord juridic între dvs. și TuneCore, Inc. („Compania”). Compania își rezervă dreptul exclusiv în orice moment de a modifica, întrerupe sau rezilia Site-ul și Serviciile sau de a modifica Termenii de utilizare fără preaviz. Este responsabilitatea dvs. să verificați în mod periodic acești Termeni de utilizare pentru identificarea eventualelor modificări. Continuând să utilizați sau să accesați Site-ul și/sau Serviciile după ce Compania efectuează sau publică orice astfel de modificare, sunteți de acord să vă asumați un angajament juridic cu caracter obligatoriu cu privire la respectarea Termenilor de utilizare revizuiți. Nu puteți modifica termenii și condițiile care se regăsesc în Termenii de utilizare fără acordul scris expres al Companiei.

YOU UNDERSTAND THAT BY USING THE APP, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF SERVICE. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF SERVICE IN THEIR ENTIRETY, YOU MAY NOT ACCESS OR USE THE APP.

 1. BASIC TERMS

(a)        You retain all of your rights to any Content you submit, post or display through the App. By submitting, posting or displaying Content on or through the App, you grant Company a worldwide, non-exclusive, royalty-free license to access, use, copy, reproduce, process, adapt, modify, publish, transmit, format, store, archive, index, display and distribute such Content in any and all media or distribution methods whether now known or existing in the future. You agree that this license includes the right for Company to provide, promote and improve the App.

(b)        All Content, whether publicly posted or privately transmitted, is the sole responsibility of the person who originated such Content. Company may not monitor or control the Content posted via the App and Company cannot take responsibility for such Content. Company, in its sole discretion, reserves the right to reject any Content that you submit.

(c)        In connection with your use of the Content, Company gives you a personal, worldwide, non-assignable and non-exclusive license to solely make non-commercial use of the App and any content received by you therefrom. This license is granted for the sole purpose of enabling you to use and enjoy the benefit of the App as provided by Company, in the manner permitted by these terms.

(d)        Company does not endorse, support, represent or guarantee the completeness, truthfulness, accuracy, or reliability of any Content or communications posted via the App or endorse any opinions expressed via the App. Under no circumstances will Company be liable in any way for any Content, including, but not limited to, any errors or omissions in any Content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of any Content posted, emailed, transmitted or otherwise made available via the App or broadcast elsewhere.

(e)        In connection with your use of the App, you hereby waive any right to any royalties (including, without limitation, performance royalties, mechanical royalties, or any other fees or royalties, statutory or otherwise) that Company may be obligated to pay you or a third party in connection with the use of the App. For the avoidance of doubt, you shall be solely responsible for securing and paying for any licenses (as applicable) required from musical composition copyright owners or their agents in connection with the use and performance of Content hereunder, as well as royalties due to artists, producers or other persons who performed in the making of the Content and all payments that may be required under collective bargaining agreements or pursuant to any statutory schemes.

(f)        You agree that you will not use the App to transmit, route, provide connections to or store any material that infringes copyrighted works or otherwise violates or promotes the violation of the intellectual property rights of any third party. You acknowledge and agree that Company may disable access to and/or terminate your account and/or remove or disable access to any Content you submit in the event that Company receives any claim that, if true, would constitute a violation of these Terms of Service, or otherwise has reason to suspect, in its good faith discretion, that you are infringing the intellectual property rights of any third party.

(g)        To purchase the App, you must provide Company with a valid credit card or other payment method (e.g., PayPal account) to pay for such services (the “Payment Method”). The App may be available as a one-time purchase, and can be purchased as a monthly or yearly subscription, which will automatically renew at the end of its applicable term. Company may amend these fees from time to time without notice to you. You expressly agree that Company is authorized to deduct your recurring subscription fees, any applicable tax and other charges you may incur in connection with your use of the App directly from any Payment Method you provide to Company. You are solely responsible for all charges, fees, duties, taxes, foreign exchange fees and assessments arising out of any use of your account by you or anyone else using your account. If you notify Company in writing that you are terminating your subscription to the App, no further subscription fees will be charged to your Payment Method. You will not be entitled to reimbursement of any pre-paid fees. If for any reason you fail to make a payment or a payment is reversed hereunder via the Payment Method or any other method after agreeing to these Terms of Service, Company will be entitled to recoup, at its sole discretion, the subscription fee, by any means necessary. It is your responsibility to notify Company if your Payment Method has changed by making the appropriate changes to your account settings. If you do not provide a valid Payment Method your service may be disconnected or interrupted at Company’s sole discretion. For all charges in connection with the App, we, or payment processor acting on our behalf, will bill your credit card or alternative payment method. In the event that your credit card or alternative payment provider refuses to pay us for an amount credited to your account, we will have the right to disable access to the App or the products or services purchased from your account. You agree that you will not cancel or reverse any paid charges for the App or otherwise attempt to defraud us. In the event legal action is necessary to collect on balances due, you agree to reimburse us for all expenses incurred to recover sums due, including attorneys’ fees and other legal expenses. ALL PURCHASES OF THE APP ARE NON-RETURNABLE AND NON-REFUNDABLE.

(h)       You are responsible for paying all taxes associated with your purchase of the App. If Company has the legal obligation to pay or collect taxes for which you are responsible under this section, the appropriate amount shall be invoiced to and paid by you, unless you provide Company with a valid tax exemption certificate authorized by the appropriate taxing authority. Any and all payments by or on account of the compensation payable under this Agreement shall be made free and clear of and without deduction or withholding for any taxes. If you are required to deduct or withhold any taxes from such payments, then the sum payable shall be increased as necessary so that, after making all required deductions or withholdings, Company receives an amount equal to the sum it would have received had no such deduction or withholding been made.

(i)        Any new features added to or augmenting the App are also subject to the Terms of Service. Certain new features made generally available at no cost to all subscribing customers will be made available to you at no additional charge. However, the availability of some new features may require the payment of additional fees, and Company will determine at its sole discretion whether access to any other such new features will require an additional fee.

 1. PASSWORDS. You are responsible for safeguarding the password that you use to access the App and for any activities or actions under your password. We encourage you to use “strong” passwords (passwords that use a combination of upper and lower case letters, numbers and symbols) with your account. Company cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with the above.
 2. GARANȚII; DECLARAȚII; DESPĂGUBIRI.

(a)        You warrant and represent that you are at least eighteen (18) years of age; you have the right and authority to enter into this agreement and to grant to Company all rights specified herein; the Content provided by you is one hundred percent (100%) owned or controlled by you throughout the world and the use thereof shall not infringe on the copyrights, trademark rights, publicity rights or other rights of any person or entity; and that Company shall have the right to exploit the same in any manner hereunder free from adverse claim and without any obligation to make any payment of any nature to any person or entity.

(b) Veți apăra și despăgubi Compania și oricare dintre afiliații acesteia (inclusiv orice directori, membri, cadre de conducere, angajați și alți reprezentanți) și îi veți exonera de orice pretenții ale unor terți sau cheltuieli și pierderi care rezultă din încălcare sau o pretenție care, dacă este reală, ar constitui o încălcare a declarațiilor și garanțiilor menționate mai sus sau a oricăruia dintre acordurile incluse în acești Termeni de utilizare, inclusiv onorariile și cheltuielile rezonabile ale avocaților.

(c)        Company shall give you prompt notice of any claim that is subject to the foregoing indemnification obligation and you shall defend Company at your expense with counsel approved by Company, which approval shall not be unreasonably withheld. In the event you fail to retain approved counsel, Company may, if it so elects, defend itself at your cost and expense and you agree that Company may require your participation in such defense as a third party or otherwise and you hereby waive any objection or claim to compensation in respect of same. If a claim is made, Company shall have the right, in its sole discretion, to remove or disable access to the Content that is the subject of such claim. Any settlement of any claim shall be subject to Company’s prior written approval.

(d) COMPANIA NU DĂ ALTE DECLARAȚII SAU GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, LEGALE SAU DE ALTĂ NATURĂ, ÎN AFARĂ DE CELE PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES ÎN TERMENII DE UTILIZARE.

 1. TERM.The Terms of Service shall apply at all times while you utilize the App.
 2. DISCLAIMERS AND LIMITATION OF LIABILITY.

(a)        Your access to and use of the App is at your own risk. You understand and agree that the App is provided to you on an “AS IS” and “AS AVAILABLE” basis. Without limiting the foregoing, to the maximum extent permitted under applicable law, Company disclaims all warranties and conditions, whether express or implied, of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. Company makes no warranty and disclaims all responsibility and liability for: (i) the completeness, accuracy, availability, timeliness, security or reliability of the App or any Content; (ii) any harm to your computer system, loss of data, or other harm that results from your access to or use of the App or any Content; (iii) the deletion of, or the failure to store or to transmit, any Content and other communications maintained by the App; and (iv) whether the App will meet your requirements or be available on an uninterrupted, secure or error-free basis. No advice or information, whether oral or written, obtained from Company or through the App, will create any warranty not expressly made herein. You further understand that there may be interruptions in service or events on third party platforms, including, but not limited to, Facebook, Twitter, etc., that will affect your use of the App and that are beyond our control to prevent or correct. Interruptions in your use of the App that are beyond our control shall not serve as a basis to terminate your subscription or demand a full or partial refund of any prepaid fees.

(b)        The App may contain links to third-party websites or resources. You acknowledge and agree that Company is not responsible or liable for: (i) the availability or accuracy of such websites or resources; or (ii) the content, products, or services on or available from such websites or resources. Links to such websites or resources do not imply any endorsement by Company of such websites or resources or the content, products, or services available from such websites or resources. You acknowledge sole responsibility for and assume all risk arising from your use of any such websites or resources. You shall comply in all respects with all applicable terms of the third party platforms that you access or subscribe to in connection with the App, including the applicable terms for third party platforms, such as the Twitter Terms of Service published at https://twitter.com/tos?lang=en, the YouTube Terms of Service published at https://www.youtube.com/t/terms and the Google Privacy Policy published at https://policies.google.com/privacy. You may be able to change how your data is accessed in connection with such third party platforms at the applicable third party platform’s website, such as Google’s security settings located at https://myaccount.google.com/permissions. You acknowledge that the App interoperates with several third party platforms, and that the App is highly dependent on the availability of such platforms. If at any time any platform ceases to make their programs available to Company on reasonable terms, Company may cease to provide such features to you without entitling you to refund, credit, or other compensation.

(c)        You acknowledge that the App may enable or assist you to access, interact with, and/or purchase third party services from platforms and other third parties. When you access the third party services, you will do so at your own risk. These third party services may also allow you to store your content with the provider or operator of the third party service. Any use of third party service is governed solely by the terms and conditions of such third party service (and you shall comply with all such terms and conditions), and any contract entered into, or any transaction completed via any third party service, is between you and the relevant third party, and not Company. Company makes no representation and shall have no liability or obligation whatsoever in relation to the content or use of, or correspondence with, any such third party service or platform or any transactions completed and any contract entered into by you with any such third party.

(d)        TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, OR ANY LOSS OF PROFITS OR REVENUES, WHETHER INCURRED DIRECTLY OR INDIRECTLY, OR ANY LOSS OF DATA, USE, GOOD-WILL, OR OTHER INTANGIBLE LOSSES, RESULTING FROM (i) YOUR ACCESS TO OR USE OF OR INABILITY TO ACCESS OR USE THE APP; (ii) ANY CONDUCT OR CONTENT OF ANY THIRD PARTY ON THE APP, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE OR ILLEGAL CONDUCT OF OTHER USERS OR THIRD PARTIES; (iii) ANY CONTENT OBTAINED FROM THE APP; OR (iv) UNAUTHORIZED ACCESS, USE OR ALTERATION OF YOUR TRANSMISSIONS OR CONTENT.

IN NO EVENT SHALL THE AGGREGATE LIABILITY OF COMPANY EXCEED ONE HUNDRED DOLLARS ($100.00).

THE LIMITATIONS OF THIS SUBSECTION SHALL APPLY TO ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER BASED ON WARRANTY, CONTRACT, STATUTE, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, AND WHETHER OR NOT COMPANY HAS BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH DAMAGE, AND EVEN IF A REMEDY SET FORTH HEREIN IS FOUND TO HAVE FAILED OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

 1. PREVEDERI DIVERSE.

(a)        The App may be used and accessed solely for lawful purposes. You agree to abide by all applicable local, state, national and foreign laws, treatises and regulations in connection with your use of the App, including, without limitation, applicable common law, all relevant statutes, and the rules and regulations of the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury. In addition, without limitation, you agree that you will not do any of the following while using or accessing the App:

(i) Copy, reproduce, “rip”, record, or make available to the public any part of the App or Content delivered to you via the App, or otherwise make use of the App which is not expressly permitted under the Terms of Service;

(ii) Disable, hack, circumvent or otherwise interfere with security related features of the App or features that prevent or restrict use or copying of any Content or materials;

(iii) Use any metadata, meta tags or other hidden text utilizing a Company name, trademark, URL or product name (including, without limitation, “TuneCore Social”);

(iv) Încărcarea, trimiterea, publicarea, transmiterea prin e-mail sau transmiterea în alt mod a oricărui material de publicitate sau de promovare nesolicitat sau neautorizat, e-mail de tip junk, spam, scrisori în lanț, așa-numitele scheme piramidale sau orice altă formă de solicitare;

(v) Forge any TCP/IP packet header or any part of the header information in any posting or in any way use the App to send altered, deceptive or false source-identifying information;

(vi) Upload, submit, post, email or otherwise transmit, via the App, any Content that is, in the sole opinion of Company, unlawful, harmful, threatening, obscene, harassing, defamatory or hateful or that contain objects or symbols of hate, invade the privacy of any third party, contain nudity (including, without limitation, any pornography, erotica, child pornography, or child erotica), are deceptive, threatening, abusive, inciting of unlawful action, defamatory, libelous, vulgar or violent or constitute hate speech or are otherwise objectionable;

(vii) Destroy, interfere with or disrupt, or attempt to interfere with or disrupt, any pages available on the App, servers or networks connected to the App, or servers or networks connected to the App or technical delivery systems of Company’s providers or break any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to the App;

(viii) Attempt to scan, probe or test the vulnerability of any Company system or network or breach, impair or circumvent any security or authentication measures protecting and providing security for the App;

(ix) Attempt to decompile, disassemble, decipher or reverse engineer any of the software used to provide the App;

(x) Attempt to search, meta-search or access the App with any engine, software, tool, agent, device or mechanism other than software and/or search agents provided by Company or other generally available third party web browsers (e.g., Internet Explorer, Firefox, Safari), including, without limitation, any software that sends queries to the App to determine how a website or web page ranks;

(xi) Collect or store personal data about other users of the App without their express and explicit permission;

(xii)Denaturarea sau imitarea afilierii dvs. cu orice persoană sau entitate, prin pretext sau altă formă de inginerie socială sau comiterea unei fraude sub o altă formă;

(xiii) Instruct or encourage any other individual to do any of the foregoing or to breach and/or violate any of the Terms of Service;

(xiv) Upload to, or transmit from, the App any data, file, software, or link that contains or redirects to a virus, Trojan horse, worm, or other harmful component;

(xv) Take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on the infrastructure of the App or Company’s systems or networks, or any systems or networks connected to the App or to Company.

(b)        Company shall not be deemed in breach of the Terms of Service unless you have given Company notice of the breach and Company has failed to cure such breach within thirty (30) days after receipt of such notice. In no event shall any breach entitle you to rescind the rights granted hereunder.

(c)        In no event will Company, its officers, directors, employees or agents be liable to you for any damages whatsoever, including, without limitation, indirect, incidental, special, punitive or consequential damages arising out of or in connection with your use of the App, Company products or any Company content, no matter whether the damages are foreseeable and whether or not Company has been advised of the possibility of such damages. The foregoing limitation of liability will apply to the fullest extent permitted by law in the applicable jurisdiction and in no event will Company’s aggregate liability to you exceed One Hundred Dollars ($100).

(d)        All right, title and interest in and to the App (excluding Content provided by users) is and will remain the exclusive property of Company. The App is protected by copyright, trademark, and other laws of both the United States and foreign countries. Nothing in the Terms of Service gives you a right to use Company’s name or any of Company’s trademarks, logos, domain names, and other distinctive brand features. Any feedback, comments or suggestions you may provide regarding the App are entirely voluntary and Company will be free to use such feedback, comments or suggestions as Company sees fit and without any obligation to you.

(e)        The Terms of Service shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of New York excluding that body of law pertaining to the conflict of laws. Any legal action or proceeding arising under the Terms of Service shall be brought exclusively in courts located in the State and County of New York, and the parties hereby irrevocably consent to the personal jurisdiction and venue therein. The parties to this agreement waive their respective rights to a trial by jury. In the event that any provision in the Terms of Service is held to be invalid or unenforceable, the remaining provisions will remain in full force and effect. The failure of a party to enforce any right or provision of the Terms of Service will not be deemed a waiver of such right or provision. You may not assign the Terms of Service (by operation of law or otherwise) without the prior written consent of Company and any prohibited assignment will be null and void. Company may assign the Terms of Service or any rights or obligations hereunder without your consent. The relationship of the parties under the Terms of Service is that of independent contractors and the Terms of Service shall not be construed to imply that either party is the agent, employee, or joint venturer of the other. You agree that the Terms of Service and the rules, restrictions and policies contained herein, and Company’s enforcement thereof, are not intended to confer and do not confer any rights or remedies upon any person other than you and Company. The Terms of Service, together with the rules and policies of Company, constitute the entire agreement between Company and you with respect to the subject matter hereof. Any notice or other communication to be given hereunder will be in writing and given (i) by Company via email (in each case to your email address of record); (ii) a posting on the website and/or App; or (iii) by you via email to such other address as Company may specify in writing. The date of receipt shall be deemed the date on which such notice is transmitted.

(f)        You acknowledge that you have read and understood the Privacy Policy, and by using the App and you have expressly accepted the terms and conditions set forth in such Privacy Policy, as such may be amended from time to time.

(g)        Company reserves the right, in its sole discretion, to refuse to provide its services to you or any customer for any or no reason whatsoever.

(h)       Except for payment obligations, neither party shall be liable for any failure to perform its obligations hereunder where such failure results from any cause beyond such party’s reasonable control, including the elements; fire; flood; severe weather; earthquake; vandalism; accidents; sabotage; power failure; denial of service attacks or similar attacks; Internet failure; acts of God and the public enemy; acts of war; acts of terrorism; riots; civil or public disturbances; strikes, lock-outs, or labor disruptions; and any laws, orders, rules, regulations, acts, or restraints of any government or governmental body or authority, civil or military, including the orders and judgments of courts.

PRIVACY POLICY

Updated as of January 2021

This Group Privacy Policy (“Privacy Policy”) concerns BELIEVE SAS, a French company, registered with the Trade and Corporate Registry of Paris under the number 481 625 853, with its main office located 24 rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS ("Believe SAS") and its subsidiaries around the World, including TUNECORE, hereafter collectively referred to as "Believe”, "We", or "Us".

This Privacy Policy describes Believe's personal data processing practices for the digital distribution of music, the supply of products ("Products") and services ("Service(s)"), in general or through our websites and/or other electronic communications services (widgets, mobile applications or API), collectively or individually "Site(s)"). Believe SAS acts as data controller and its subsidiaries as data processor

We attach particular importance to the secure processing of data, their confidentiality, the protection of privacy and associated rights. Please take time to read our Privacy Policy carefully. 

By visiting this Website, providing Believe with Your personal data or other information on the Sites, or by subscribing to the Services, or by entering into a contract with Us, you expressly acknowledge that you have read and agreed to the terms of this Privacy Policy.

This Privacy Policy is independent of other privacy, confidentiality policies or any other service practises published by third party companies, such as Facebook Inc., Apple Inc., Google LLC (Google Security Settings, Google Privacy Policy)., Microsoft Corp., Twitter, TIK TOK or any mobile service operator or any third party operating a site or an application or service to which the Site(s) or Services refer to or redirect(s) to, notably by hypertext link, which We do not publish. We assume no liability in this respect.

If you are a performing artist, an artist representative (producer, manager, independent label), a customer, visitor of the Sites (“User(s)”), a service provider, supplier, partner, or processor who has entered into a contract with Us (collectively or individually "You"; "Your"), this Privacy Policy applies to You. 

Minors (as defined by law in various countries) (“Minors”) cannot subscribe to the Services or purchase Products on the Sites without first having their parents or legal guardians' consent and accept this Privacy Policy. Parents and legal guardians are responsible for the use that is made of the Services, Products, Sites by their Minors.

Pursuant to the General Data Protection Regulation 2016/679 (“GDPR”) and other data protection laws, We reserve the right to amend this Privacy Policy at any time.  A notification on the Site(s)' home page will alert You, or a message will be posted in Service(s), or in specific cases, You will receive an e-mail.

 1. What information or personal data do We collect from You and why?

We may collect and process personal data and other information as listed below (collectively referred to as "Data") to perform our obligations under the contract You signed with Us, or to provide Products or Services to You. 

Please note that We do not collect or process any sensitive personal data (i.e., data which directly or indirectly reveals racial or ethnic origins, political, philosophical or religious opinions or trade union membership, as well as genetic, biometric data for the purpose of identifying a single natural person or which relates to health or sexual life, and for any such purpose). Therefore, We ask You to abstain from sending any such data over to Us.

Our contracts and registration forms indicate any specific Data which You are required to provide. 

1.1 Personal Data

Personal Data means information that directly or indirectly relates to You as an identified or identifiable natural person. This may concern, depending on the contract, the Sites, the Products or Services, Your status and/or the means of collection, all or part of the following Personal Data:  

 • Name(s) and surname;
 • Postal address (invoicing or delivery); 
 • Landline or mobile (personal or professional) phone number;
 • Email address;
 • Banking information (bank or other account information, bank account details, credit/charge card information, number, expiry date, visual cryptography);
 • Passport number or ID number; 
 • Spoken language or chosen language for the Sites or Services
 • Any confidential information to help You recall Your personal identifiers or passwords;
 • For Minors: their parents or legal guardian’s last name, first name, and email address; 
 • For performing artists or their representatives only: their stage name, textual, graphic, photographic or video elements or sound and date elements related to a sound recording reproducing the performance ("Recording") or videos reproducing an audio-visual work produced by setting images to illustrate the interpretation of a musical work and dates that is the subject of a Recording ("Music Video");sleeves, words, videos, titles of works (compositions with or without words), dates, names, stage names, pseudonyms, biographies, videos and photos of performing artists, names of songs and albums and associated artists, the year of release of songs and albums and the name of the person or entity that holds the rights to album songs, arrangements, and/or illustrations;
 • necessary metadata to identify the works fixed on the Recordings and Music Videos, and their assigns, in particular the authors', composers', publishers' names, or all assigns, ISWC, ISRC, UPC codes, etc ;
 • only in case of registration for Services requiring the collection of such information: the tax identification number;
 • Content of the cart of Products or Services;
 • IP address (number automatically assigned by your Internet Access Service Provider or the MAC address of your electronic devices from which access to the Site(s) is made and which are subject to an automatic identification and recording for each use of the Site(s);
 • Demographic data on Users (e.g. age, gender, place of residence); 
 • Data on Users' tastes, musical preferences (playlists) or other shared data collected from music platforms;
 • Technical information, such as cookies (for more information Cookie Policy
 • Geolocation data, in particular through GPS signals sent by mobile phone devices: when Users use geolocation services offered by the Sites, for example to offer them personalised advertisements, We will first collect their express authorisation (opt-in). Users may in that case, at any time, revoke such authorisation (opt-out);
 • Third party's data (i.e., contacts, friends) provided by Users. You must obtain such third party’s express consent before You share their data with Us.
 • If You have opted in to receive TuneCore’s YouTube Sound Recording Revenue services, in connection with the exploitation of Your content on YouTube, We store Your self-selected YouTube channel ID in Believe’s database in order to connect revenues generated by Your content to Your YouTube channel. In order to authorize or deauthorize Believe’s retrieval of Your YouTube channel ID by accessing the OAuth consent settings located at the following URL: https://web.tunecore.com/youtube_preferences.”

1.2 Other information

We also collect other data that does not necessarily lead, directly or indirectly, to Your identification as a natural person ("Other Information"). 

In such a case, We will process it in accordance with the conditions described and for the purposes set out in section 3 below. These Other Information may be: 

 • Information on the Users' Internet browser and devices to access the Sites, such as the type of device, screen resolution, version of operating system, type and version of the Internet browser, as well as the type and version of the Service used. A unique identifier may be assigned to the device from which Users access the Service(s) delivered by Us or its service providers;
 • Data relating to Users' use of widgets, mobile applications or other communication services: within this context We may collect the unique identifier, as well as Other Information relating to the connecting device in order to provide content and advertising to the devices. It may also collect the date and time of access to the servers, as well as the downloaded files and information;
 • Server Log files to calculate the Services rate of use, manage the Services, diagnose problems affecting the servers, or determine Users' geolocation data;
 • Information collected using cookies, clear gifs, web beacons, pixel tags or other similar technologies (for more information, please read our Cookie Policy); 
 • Demographic or Other Information as long as it does not allow the person's identification;
 • Information on the Services' use via analytical tools enabling Us to provide You with enhanced performance level. The information thus collected may provide Us with information regarding the most used services and functions, the type of equipment used, its characteristics, country, and downloading language;
 • Information cross-referencing to create User profiles;
 • Responses to a survey or questionnaire submitted by Us on the use of the Products, Services or the Sites.
 1. 2. How do we collect Your Data? 

We collect Your Data from:

 • The contract You entered into with Us;
 • The account You created or Services You subscribed to;
 • Viewing, downloading or using a Site;
 • Your purchases;
 • Your subscription to newsletters or other types of communications;
 • Your claims regarding a Product or Service;
 • Your concert or event tickets purchase;
 • Public databases;
 • Commercial or media partnerships for marketing or promotional operations related to our activity;
 • The use of Your User's personal account via one of the social networks, a platform or a third-party service to connect to one or more of its accounts on the Sites. In such a case, certain Personal Data from the Your social network or other third-party service’s personal account may be shared with Believe (i.e., the name, e-mail address, photos, contact list, listening history, songs or favourite artists, and any Other Information to which BELIEVE has access when You log on through Your personal account on a social network or on any other third party service);
 • Your participation via Your personal account to a social network, a third-party platform or service, or directly on Sites hosting games, competitions, lotteries, quizzes or any other promotional operation organised by Us.

We collect Your Other Information via: 

 • Browsers, devices, and widgets and other digital applications' use on such devices;
 • Server log files; 
 • Cookies (for more information, please read our Cookie Policy
 • Geolocation when Users have given their express consent to Us; 
 • The sharing of information and data.
 1. What do We process Your Data for? 

We process Your Data to: 

 • Create and administer Your personal accounts; 
 • Perform contractual obligations,
 • Provide Services or deliver purchased Products;
 • Conduct and process various payment transactions;
 • Respond to Your requests or inquiries, or provide and improve customer support;
 • Organise, implement and manage Your participation in games, contests, lotteries, quizzes, or other similar promotional campaigns, surveys or other features
 • Communicate with You (e.g., administrative, promotional or commercial communications);
 • Provide, improve, optimise and customize Your User experience and make it easy for You to share functions on social media; 
 • Implement, ensure and improve Sites or Services security, combat fraud, and prevent data security breaches as defined by the GDPR;
 • Analyse, identify, improve and understand the Services and Sites functioning and the trends of the use of the Sites or Services; 
 • Determine, customize, and improve marketing and promotion techniques efficiency and adapt promotional and advertising campaigns to Your purposes and needs;
 • Send, purchase or share gifts or links to albums or songs, music information, videos or other Services with contacts, friends, and family members or other Users
 • Fulfil our legal obligations 
 • Manage and administer Your Personal Data in compliance with GDPR
 1. On what legal ground can We process Your Data? 

We may process Your Data based on:

 • Your consent;
 • A contract You entered into with Us;
 • A legal obligation;
 • Our legitimate interest (for example, to improve our Products and Services, to prevent fraud, to secure Sites and Services, or to customize our communication.
 1. Who receives Your data?

The Data You send to Us, directly or indirectly, is accessed exclusively by authorised individuals, only when necessary, and for the sole purposes referred to in Section 3 above. We make sure that such access complies with the security measures that We implement. 

Data recipients may be: 

 • Our subsidiaries;
 • Third-party providers with whom We work to facilitate the Services' provision or access to Sites, such as but not limited to hosting services, data analysis, processing of payment transactions and repayment of royalties or orders of Products and Services, providing infrastructure services, information technology services, customer services, e-mail distribution services, audit or other similar services;
 • For performing artists or their representatives only: the provided information may, amongst others, be used to track how certain Recordings sell for ranking purposes. By using our Services, they agree that Believe may provide sales' Records or Music Videos information to third parties (e.g. platforms), aggregate this information in diagrams, charts and/or other comparative information support materials, and also release it in accordance with the General Terms and Conditions of Sale of the Services.
 • Third-party providers or performing artists or managers, producers or labels may send advertising and promotional communications to Users, subject to the contract they entered into with Us. In that case Users will be deemed to have agreed to receive such content via traditional, digital media or other means of communication;
 • Third party organisers or managers of promotional campaigns, such as games, contests, lotteries, etc.

Believe may also communicate Your Data to duly authorised individuals, only when necessary for the sole purposes referred to in Section 3 above, in the following cases: 

 • To comply with applicable law, including the law of countries outside Your place of residence;
 • To respond to injunctions or requests from public or governmental authorities, including those outside Your country of residence;
 • To perform under or enforce the contract, the General Terms and Conditions of Sale and Use of our Services, or to protect our activities or those of our subsidiaries or our performing artists, managers', labels' and producers' activities;
 • To protect the rights, security and property of Believe or those of Believe’ subsidiaries, artists, labels, managers or producers;
 • To exercise or defend our legal rights or to have such rights recognized;
 • To make any necessary recourse or to limit damages or any sentences that may be pronounced against Believe or its subsidiaries;
 • For a reorganisation, merger, acquisition, joint venture or any other form of transfer of all or part of Believe or its assets to any such third party;
 • To perform specific data transfers upon receiving Your explicit consent;
 • To satisfy a public interest;
 • To protect You, or third parties, from fraud, abuse, illegal acts or breach of contract, or of the general terms of use of the Sites or Services or sale of Products;
 • You may also decide to communicate Your Data by using the available features on message boards, discussion forums, chats, share profiles on social networks, blogs or via any other means proposed by service providers. In that case, such service providers will be responsible for processing Your Data and You will need to carefully read their privacy or confidentiality policies. 
 • Information, documents or data published or communicated by You in connection with the Services become public domain information and may therefore be made available to other users of the Services or generally distributed on the Internet or on other communication networks. Under no circumstances whatsoever should We be held liable for the consequences arising from the use or communication of any information or data that was the subject of a voluntary communication by You through any of the Services.We may use and communicate such Data in accordance with the general terms and conditions of use of Services or Products.
 1. How long do We use Your Data for? (data retention period)

We keep Data only for the time necessary to execute the contract, achieve the objective pursued, meet Your needs, execute the contract or meet our legal obligations.

The data retention criteria We established includes: 

 • The term of the contract entered into by You with Us;
 • The retention period required by applicable law (i.e., accounting or archiving obligations);
 • The duration of the Your consent for a specific use;
 • For prospects (in the absence of any subscription to a Service or purchase of a Product): 1 year or less from the day of the Data collection;
 • 6 months or less for cookies or 13 months in specific cases (for more details, please read our Cookie Policy

When We no longer need to process Your Data, We delete it from our systems and databases or anonymise it so that You can no longer be identified.

 1. Hosting-storage and transfer of your data outside the European Union

Our Services and Sites are controlled and operated from France. This Privacy Policy is subject to French law. We take all necessary measures to host and store Your Data on servers located in the European Union.

Due to our global presence, certain Data may be collected, transferred, hosted and/or more generally processed outside Your country or jurisdiction of residence. Data protection and data security requirements differ from place to place and may not offer the same level of protection as those of Your country or jurisdiction of residence or of origin. However, Believe and its subsidiaries take appropriate measures to protect the transfer of Your Data. Such measures include the use data transfer methods approved by the European Commission, and written agreements with our processors to ensure they process the Data they receive from Us according to the law.

In light of the above, User Data may be accessed by law enforcement and/or regulatory authorities according to the applicable laws of such foreign jurisdictions.

We may, as specified in section 5 above, when needed, disclose Your Data to third parties' partners in order to ensure the Sites' or Services' maintenance and security, offer certain features, or to improve the Sites' and Services' functioning and appearance or create new features. 

We require such third parties to provide adequate confidentiality and security guarantees, to take the necessary physical, organisational and technical measures to protect and secure Your Data, in accordance with applicable law. Any transfer of data outside the European Union shall be governed by guarantee mechanisms approved by the European Commission and/or the local competent authorities.

 1. Security measures

We implement appropriate physical, technical, administrative and organisational security measures in order to best protect, Your Data against loss, theft, misuse, abusive use, fraudulent access, disclosure, alteration and destruction. 

No data transmission on the Internet can be 100% secure but We are committed to implementing security standards recognised in our industry and designed to protect and prevent unauthorised access, disclosure and use of Data. 

These measures include but are not limited to: 

 • Storage on secure servers within the European Union;
 • Protection, including through data encryption processes, such as Secure Sockets Layer (“SSL”) for credit card transactions and other bank payment transactions that require the use by Users of an SSL-enabled browser, such as Safari, Netscape Navigator 3.0 (or later version), Chrome, Firefox or Internet Explorer;
 • Limited access of employees or third-party staff to databases containing the Data;
 • Contractual obligations for our staff handling Data which impose confidentiality requirements they must fulfil. 

In addition, You have the opportunity,on the Sites or when using the Services, to create an access account or user account containing an identifier and password that You only are deemed to know to protect access to Your account. In order to further protect Your Data, We recommend that You periodically change your password and under no circumstances should You disclose Your identifiers to anyone. 

 1. Your rights 

If You reside in France you benefit from the protection of the law of 6 January 1978, known as the French Data Protection Act. Residents of the European Union/European Economic Area benefit from the GDPR as follows: 

 • Right to Information: right to obtain clear, transparent and understandable information on how We use Your Personal Data;
 • Right of access: right to access Your Personal Data held by Us about You;
 • Right of rectification, opposition or limitation: right to have Your Personal Data corrected if they are inaccurate or incorrect and/or to complete them;
 • Right to erasure/right to be forgotten: right to request the erasure or deletion of Your Personal Data. This right may, however, be limited by Us by legal grounds or legitimate interest in maintaining said Personal Data. Such a request will result in the termination of User's customer/user account and the User will no longer be able to access the Sites or Services;
 • Right to object to direct marketing: right to request or modify Your choice at any time to no longer receive communications relating to the offers of Services, Products, news or events from Us or third-party partners. In this case, You may use the hyperlink provided for this purpose in each email or promotional communication received or the STOP SMS in each promotional SMS received. Users may also request to receive non-personalised communications on the Products and Services. We will then use our best efforts to inform our third-party partners unless such communication proves impossible or requires disproportionate efforts. In this case, You will be responsible for contacting the third party in question directly in order to request de-registration/ unsubscribing/ withdrawal from receipt of said communications;
 • Right to withdraw consent at any time for consent-based data processing: right to withdraw Your consent to the processing of Your Personal Data when such processing is based on consent;
 • Right to data portability: right to request copying, transferring Your Personal Data to another database. This right applies only to Personal Data provided by Users, and provided that the processing is based on an agreement or consent and made using automated processes. We will return to Users the Data in a structured manner and in a legible format.

In order to exercise these rights, please use this form.

If we do not satisfy Your request, You may contact Your local data protection authority. For France, You may contact the CNIL “Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés” via www.cnil.fr or 

CNIL, 3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

 1. What if a data breach occurs?

In accordance with articles 33, 34 and 55 of the GDPR, if We are victim of a Data breach or are aware of such breach, We will report it to the competent local authority and when legally required, notify You of such breach. 

BELIEVE will comply with other applicable law containing information security breach reporting/notification requirements, as applicable, depending on the location of the data subjects and other relevant factors.

 1. How can You contact us?

To contact Us please go to: https://www.believemusic.com/contact/


Special notes to: 

TUNECORE Users, please read

California residents, please read

UK residents, please read

Italy residents, please read

Singapore residents: You can contact the Believe Data Protection Officer at [email protected]

People’s Republic of China residents, please click here to contact Us about data protection

În vigoare începând cu 15 noiembrie 2021

Citiți cu atenție termenele și condițiile care urmează. Aceste termene și condiții, precum și politica privind drepturile de autor („Politica privind drepturile de autor”) și politica de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) (încorporate în prezentul document prin trimitere la acestea și denumite în mod colectiv „Condițiile de prestare a serviciilor aferente Platforme Social”) guvernează accesul la și utilizarea de către dvs. a site-ului TuneCore.com („Site-ul”), inclusiv utilizarea oricărui conținut, informații, produse și/sau servicii („Serviciile aferente Platformelor Social”) de pe acesta. Acesta este un acord juridic între dvs. și TuneCore, Inc. („TuneCore”). TuneCore își rezervă dreptul exclusiv în orice moment de a modifica, întrerupe sau rezilia Site-ul și Serviciile aferente Platformelor Social sau de a modifica Condițiile de prestare a serviciilor aferente Platformelor Social fără preaviz. Este responsabilitatea dvs. să verificați în mod periodic aceste Condiții de prestare a serviciilor aferente Platformelor Social pentru identificarea eventualelor modificări. Continuând să utilizați sau să accesați Site-ul și/sau Serviciile aferente Platformelor Social după ce TuneCore efectuează sau publică orice astfel de modificare, sunteți de acord să vă asumați un angajament juridic cu caracter obligatoriu cu privire la respectarea Condițiilor de prestare a serviciilor aferente Platformelor Social. Dvs. nu puteți modifica termenele și condițiile care se regăsesc în Condițiile de prestare a serviciilor aferente Platformelor Social fără acordul scris expres al TuneCore.

ÎNŢELEGEŢI CĂ, PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR AFERENTE PLATFORMELOR SOCIAL OFERITE DE TUNECORE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SAU ÎN LEGĂTURĂ CU CONTUL DVS. TUNECORE, SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAŢI CONDIȚIILE DE PRESTARE A SERVICIILOR AFERENTE PLATFORMELOR SOCIAL. ÎN CAZUL ÎN CARE NU ACCEPTAȚI CONDIȚIILE DE PRESTARE A SERVICIILOR AFERENTE PLATFORMELOR SOCIAL ÎN ÎNTREGIME, NU AVEȚI DREPTUL SĂ ACCESAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI SERVICIILE AFERENTE PLATFORMELOR SOCIAL OFERITE DE TUNECORE.

1. ACORDAREA DE DREPTURI.

(a) Prin înscrierea la Serviciile aferente Platformelor TuneCore Social, acordați în mod irevocabil companiei TuneCore, la nivel mondial („Teritoriul”) și pe parcursul Duratei (astfel cum este definită mai jos), dreptul unic și exclusiv de a fi administratorul Înregistrărilor (definite în Secțiunea 3 de mai jos) transmise de dvs. în baza prezentului document, exclusiv prin următoarele platforme de distribuire și/sau de rețele de socializare (denumite colectiv „Platformele”), astfel cum fiecare dintre acestea poate fi selectată și aprobată de dvs.: Facebook și proprietățile Facebook, însemnând Facebook, Messenger (inclusiv în versiunea integrată (parțial sau total) cu alte servicii de mesagerie Facebook, altele decât WhatsApp), Instagram, Portal și Oculus și toate proprietățile deținute și/sau operate de Facebook sau afiliații săi care sunt integrate cu cele de mai sus (de exemplu, Lasso, IGTV, SparkAR, MicDrop, Jocuri), inclusiv în fiecare caz, toate caracteristicile și funcționalitățile acestora (inclusiv funcționalitatea de redare directă în flux) și toate playerele, paginile, instrumentele și API-urile, în fiecare caz, deținute și controlate de Facebook sau de afiliații săi, inclusiv în fiecare caz, versiunile ulterioare și derivate („Platformele Facebook”), (II) TikTok și toate proprietățile deținute și/sau operate de TikTok sau afiliații săi (III) YouTube, inclusiv toate site-urile oglindă și/sau derivate și toate versiunile înlocuitoare, ulterioare și/sau internaționale ale acestora („Platformele YouTube”), inclusiv, dar fără a se limita la, YouTube Music, player-ul video YouTube și site-urile web YouTube, aplicațiile (de ex., aplicația principală YouTube, aplicația YouTube Music), API-urile, încorporările, produsele și serviciile și oricare dintre cele de mai sus care sunt puse la dispoziție pentru sindicalizare, precum și serviciul de monetizare și încasare a veniturilor pentru înregistrările audio YouTube al companiei TuneCore („Monetizarea YouTube”) după cum este descris ulterior în Secțiunea 7 de mai jos.

(b) Fără a limita cele de mai sus, drepturile acordate de dumneavoastră tunecore includ, dar nu se limitează la, dreptul:

i. To use (and to license for use), copy, reproduce, communicate to the public, distribute and otherwise exploit the Recordings through the Social Platforms, including but not limited to, in timed relation with videos (including live stream videos), and to authorize the creation, use and exploitation of so-called “user generated content” embodying your Recordings;

ii. In connection with all uses permitted hereunder, to reproduce, the titles, the name(s) of featured artists, photographs and likenesses and cover artwork associated with the Recordings, biographical and other information provided by you or the artists whose performances are embodied on the Recordings in connection with the Recordings and TuneCore’s general business;

iii. To collect all income derived from any uses of the Recordings permitted herein;

iv. To prosecute, defend and settle claims regarding the exploitation of the Recordings on all Social Platforms; and

v. To enter into agreements with or assign or license any of TuneCore’s rights and/or delegate any of its obligations under this agreement to third party licensees on such terms as may be acceptable to TuneCore.

(c) TuneCore reserves the right, in its sole discretion, to refuse to provide its services to you or any customer for any or no reason whatsoever and shall be under no obligation to provide notification of such refusal.

(d) While you have the rights to sell your music on any platform, consumer store and/or via your own website, the rights grants by you to TuneCore under this Social Platforms Service are exclusive with respect to TuneCore serving as your authorized representative for distributing your Recordings to the Social Platforms listed above in Section 1(a) as each may be selected and approved by you.

2. TERM.
The term of this agreement will commence on the date that you click the “I Accept” button and will continue unless and until terminated by either you or TuneCore (“Term”).

3. RECORDINGS.

The term “Recordings” shall be defined as the sound recordings (and audiovisual recordings, if applicable) together with any accompanying artwork, metadata and/or any other materials submitted by you to TuneCore at any time as part of the Social Platforms Service. TuneCore, in its sole discretion, reserves the right to reject any materials (including, without limitation, Recordings, images and/or artwork) that you submit. You agree to submit all Recordings, images and artwork at your sole expense, in the format(s) required by TuneCore and/or the Social Platforms. Technical descriptions of such format(s) will be provided to you upon request, provided that TuneCore reserves the right to convert audio files of the Recordings as necessary to meet the format and/or file size requirements of all Social Platforms. In addition, TuneCore will have the right to correct metadata errors to meet Platform requirements. TuneCore undertakes to provide your Recordings to Social Platforms as quickly as possible, with timelines ranging from a few hours, to a few days to several weeks in order for the particular Social Platforms to ingest and make your Recordings available to customers.

4. PAYMENTS.

(a) In connection with your Recordings exploited via the Social Platforms, TuneCore will pay you eighty percent (80%) of the Net Income (as defined in Section 4(b) below) attributed to your Recordings and actually received by TuneCore from the Social Platforms for the licensed uses of your Recordings. Net Income will be posted to your TuneCore account in a timely fashion after TuneCore’s receipt thereof. Once payment has been credited to your account, you will be able to withdraw all or any portion at your discretion. You will be responsible for any bank fees or other charges related to such withdrawals.

(b) “Net Income” shall be defined as TuneCore’s actual receipts from Social Platforms less any tax, fee or other charge related to the use of your Recordings, if applicable. Any objection relating to any accounting statement or any lawsuit arising therefrom must be made (and any lawsuit commenced) no later than one (1) year after the date the statement is rendered, and you hereby waive any longer statute of limitations that may be permitted by law.

(c) To the extent that you owe any amounts to TuneCore as a consequence of the Social Platform Terms of Service or otherwise, TuneCore shall have the right to deduct all or a portion of such amounts from any Net Income otherwise payable to you.

(d) The Net Income posted to your TuneCore account will be pooled in an interest-bearing bank account with the Net Income of other TuneCore customers until you withdraw such funds. You agree that you will not receive interest or other earnings on the Net Income that TuneCore handles as your agent and places in such pooled accounts. In consideration for your use of the Social Platforms Services, you irrevocably transfer and assign to TuneCore any ownership right that you may have in any interest that may accrue on Net Income held in such pooled account. In addition to or instead of earning interest on such pooled account, TuneCore may receive a reduction in fees or expenses charged for banking services by the banks that hold your Net Income.

5. STREAMING FRAUD.

(a) You agree that you will not use the Site or Social Platforms Services to transmit, route, provide connections to or store any material that infringes copyrighted works or otherwise violates or promotes the violation of the intellectual property rights of any third party. You acknowledge and agree that TuneCore may disable access to and/or terminate your account and/or remove or disable access to any Recordings or any associated materials you provide to TuneCore in the event that TuneCore receives any claim that, if true, would constitute a violation of your representations and warranties hereunder. Please see the Copyright Policy for further information.

(b) You agree not to engage in (or to permit, encourage, enlist, retain, or employ third parties to engage in), activities that, in TuneCore’s sole discretion, constitute Streaming Manipulation.

i. “Streaming Manipulation” means any activity and/or method which involves the artificial creation, by human or non-human means, of online or offline plays on audio and/or audio-visual streaming services, where such plays do not represent bona fide end-user listening and/or views initiated by genuine consumers and taking place in the reporting country. Streaming Manipulation may involve or include, but is not limited to, increasing, generating or manipulating play counts, sales, follow counts, engagement activity, or other key metrics used by the Social Platforms Services and/or any Platform, through the use of (A) bots, scripts, viruses, worms or any other computer codes, files, programs or automated processes; and/or (B) click-farms, troll-farms, inauthentic accounts, shared account information, or virtual private networks. Streaming Manipulation can be the result of activities undertaken with respect to either individual or groups of Recordings in order to artificially improve chart positioning, increase market share, increase royalty or other payments, or for any other fraudulent or dishonest purposes.

ii. You should be aware that Streaming Manipulation may be the result of the actions of a third party, such as a promotion or marketing company, record label or music distributor, acting on behalf of an artist or on its own behalf. You are encouraged to investigate and vet any companies or individuals you may enlist, retain, or employ to promote or market your music, as you may be liable for Streaming Manipulation perpetrated by a third party on your behalf. For the avoidance of doubt, any Streaming Manipulation done by a third party on your behalf or that relates to your Recordings is a violation of these Social Platforms Terms of Service.

iii. Factorii utilizați pentru a determina dacă un anumit consum sau o activitate de marketing reprezintă o Manipulare a streamingului vor varia în funcție de circumstanțele specifice ale fiecărui caz, iar exemplele și descrierile Manipulării streamingului indicate în prezentul nu sunt destinate a fi exhaustive.

iv. Certain Social Platforms that use your Recordings may also have policies related to fraud and suspected fraudulent activities and you agree that it is your responsibility to become aware of and follow such policies, and such policies shall be binding upon you hereunder.

(c) In the event that TuneCore has, in its good faith discretion, reason to suspect that your account or Recordings have been subjected to, involved in, or generated revenue from: violating the Social Platforms Terms of Service; fraud; infringement of copyright, trademark, right of publicity or any other intellectual property right; failure to comply with any third-party license requirement; or Streaming Manipulation (collectively, “Improper Conduct”), TuneCore reserves the right to: (i) discontinue the posting of income, including any Net Income or other payments to your account, (ii) block your ability to otherwise withdraw funds therefrom until resolution of the suspect activities to the satisfaction of TuneCore is obtained, and (iii) remove any or all of your Recordings from any or all Social Platforms. You further agree that such revenues will be forfeited by you if TuneCore determines, in its good faith discretion, that your account or Recordings have been subjected to, involved in, or generated revenue from Improper Conduct.

(d) You further agree to the following:

i. You agree to provide TuneCore with any information reasonably requested by TuneCore as part of its investigation into Improper Conduct.

ii. You agree that if a Platform notifies TuneCore that any of your Recordings have generated revenue, plays, or streams as a result of Improper Conduct, such notice will serve as sufficient evidence for TuneCore to determine, in its good faith discretion, that such revenues or plays are the result of Improper Conduct.

iii. Upon TuneCore’s determination that your account or Recordings have been subjected to, involved in, or generated revenue from Improper Conduct, you agree that all revenue in your account that has been frozen by TuneCore is forfeited, regardless of whether it was generated from any specific Recording(s) or Platform.

iv. You agree that TuneCore’s good faith determination of Improper Conduct can be based on streaming or other activity that is the same or similar to cases that the TuneCore has previously determined involved Improper Conduct.

v. The payment of revenues to you by TuneCore does not constitute TuneCore’s acknowledgement that such revenues were not the result of Improper Conduct.

vi. TuneCore has no duty to investigate Improper Conduct unless and until it freezes revenues in your account.

vii. If TuneCore determines that revenues generated to your account are the result of Improper Conduct, and such revenues have already been paid out to you, you agree to return such revenues to TuneCore.

viii. You agree that you will not be entitled to reimbursement for any fees paid by you to TuneCore in the event TuneCore disables access to your account, your Recordings and/or any other materials you provide to TuneCore, or to any revenues forfeited by you as set forth in the preceding sentence.

ix. To the extent that TuneCore, in its good faith discretion, determines that any Improper Conduct was caused by you or your affiliates’ actions or omissions or by any third party acting on your behalf or at your direction, any costs incurred by TuneCore (including legal fees and expenses) in connection therewith may, in addition to its other remedies, be deducted by TuneCore from any monies otherwise payable to you.

x. If in TuneCore’s reasonable business judgment it elects to engage an attorney to review potential Improper Conduct or review and/or respond to any third-party allegation of Improper Conduct by you or associated with your account or Recordings, TuneCore shall, in its sole discretion, have the right to deduct from your account the cost of such engagement, but at a minimum Three Hundred Dollars ($300), to offset the costs of associated legal fees and expenses.

(e) TuneCore shall have the right, but not the obligation, to review and/or monitor any activity and content uploaded by you. TuneCore may investigate any complaints or any reported violation of its policies and may take any action that it deems appropriate. Such action may include, but is not limited to, issuing warnings, suspension or termination of service, denying access and/or removal of any materials you may have uploaded. You agree that TuneCore reserves the right and may terminate your account in its sole discretion for any reason and at any time, including if, in TuneCore’s good faith discretion, you are believed to have engaged in Improper Conduct.

ADDITIONAL FACEBOOK PLATFORMS TERMS

In the event that you opt to distribute Recordings to Facebook Platforms as part of the Social Platforms Service, the additional terms set forth in this Section 6 shall apply:
(a) To the extent that you are author of, or own any rights in any musical composition(s) and/or lyrics embodied in any Recordings that you submit to TuneCore at any time for distribution via the Facebook Platforms as part of the Social Platforms Service, you shall, as part of the Social Platforms Terms of Service sign-up process:

i. represent and warrant to TuneCore that all relevant rights in such musical composition(s) and/or lyrics that are necessary for Facebook Platforms to make use of such Recordings for the purposes set forth in these Social Platforms Terms of Service are controlled in their entirety by one or more established, reputable music publishing company(ies) and/or by one or more internationally accepted collective management organizations;

ii. if at the relevant time that you submit your Recordings to TuneCore you are not a party to a songwriter agreement with an established, reputable music publisher, and/or a member of an internationally accepted collective management organization anywhere in the world (as evidenced by your ability or otherwise to give the representation and warranty in Section 6(a)(i.)(A) above), you have the ability to sign-up to TuneCore Publishing Administration Services as a customer of TuneCore with respect to the administration of your rights in such musical composition(s) and/or lyrics.
(b) TuneCore will deliver your Recordings to Facebook Platforms solely to the extent that you have given representations and warranties pursuant to Section 6(a)(i.)(A) above. Without prejudice to TuneCore’s rights and remedies under these Social Platforms Terms of Service, if the representations and warranties you gave as part of the Social Platforms Service sign-up process are inaccurate, (i) TuneCore may immediately remove, may request Facebook to immediately remove, or may be requested by Facebook to immediately remove, the applicable Recordings from the Facebook Platforms; (ii) and to the extent you owe any amount to TuneCore as a consequence, TuneCore shall have the right to deduct all or portion of such amounts from any Net Income otherwise payable to you.

(c) You agree that (i) you shall not, directly or through an agent or third party, sue Facebook or its affiliates, or its or their respective directors, officers or employees (collectively, “Facebook Entities”) during or after the Term, in respect of any use of Recordings submitted hereunder by you for distribution via the Facebook Platforms as part of the Social Platforms Service, artwork and/or any other content owner or controlled by you on the Facebook Platforms during the Term (including any use of such Recordings by end-users of the Facebook Platforms) provided such use is not the result of a breach hereof and, (ii) you irrevocably and unconditionally release, acquit and forever discharge Facebook and all Facebook Entities, from any and all liability, claims, actions, suits and demands whatsoever throughout the world, whether known or unknown, you may have, or believe you have, against Facebook and/or its affiliates arising out of, or related to, any and all actual or alleged unauthorized use of any Recordings submitted hereunder by you for distribution via the Facebook Platforms on any Facebook Platforms by any of the Facebook Entities or by any end-user of the Facebook Platforms, at any time prior to the date on which your Recording is first delivered by TuneCore to the Facebook Platforms, related to or in connection with user videos uploaded to, hosted on or streamed via the Facebook Platforms (no such claims, or liability for any such claims being admitted by Facebook).

ADDITIONAL YOUTUBE SOUND RECORDING REVENUE COLLECTION SERVICE TERMS
In the event that you opt in to YouTube Monetization as part of the Social Platforms Service, the additional terms set forth in this Section 7 shall apply:

(a) In order to opt a Recording into YouTube Monetization, such Recording must also be opted into all other YouTube Platforms.

(b) By opting into YouTube Monetization, you understand and agree that your Recordings may be incorporated into and distributed as part of user generated videos on the YouTube Platforms and any revenue derived therefrom may be shared with the uploader of the applicable video and any applicable rights holders therein.

(c) You can submit Recordings for YouTube Monetization that use only your own material for which you have exclusive rights and/or third-party material for which you have exclusive rights. For the sake of clarity, Recordings incorporating the following types of content are not eligible for inclusion in YouTube Monetization (each, an “Ineligible Recording”): (i) content licensed non-exclusively from a third party; (ii) content released under Creative Commons or similar free/open licenses; (iii) public domain recordings; (iv) clips or samples from other sources (including clips used under fair use principles); (v) karaoke recordings, instrumental cover versions, remasters and sound-alike recordings; (vi) sound effects, soundbeds or production loops; and (vii) content created solely for, or submitted specifically for, use in YouTube videos to manipulate YouTube’s content ID system (e.g., music used for end cards in videos). The submission of Ineligible Recordings for use in connection with YouTube Monetization may result in TuneCore disabling your access to YouTube Monetization, terminating your TuneCore account and/or deducting any funds earned in connection therewith from your TuneCore account.

(d) You warrant and represent that (i) in utilizing YouTube Monetization you will comply with all of the terms of these Social Platform Terms of Service, including the terms set forth in this Section 7; (ii) any Recordings submitted for YouTube Monetization shall use only your own material for which you have exclusive rights and/or third-party material for which you have exclusive rights; and (iii) you shall not submit any Ineligible Recording(s) for inclusion in YouTube Monetization.

OBLIGAȚIILE FAȚĂ DE TERȚI.

You shall be solely responsible for securing and paying for any licenses (as applicable) required from musical composition copyright owners or their agents in connection with TuneCore’s exploitation of rights hereunder to the extent not paid directly by the Social Platforms and/or collected by The Mechanical Licensing Collective, as well as royalties due to artists, producers and other persons who performed in the making of the Recordings and all payments that may be required under collective bargaining agreements or pursuant to any statutory schemes.

GARANȚII; DECLARAȚII; DESPĂGUBIRI.

(a) You warrant and represent that you are at least eighteen (18) years of age, you have the full right, power and authority to enter into this agreement and to grant to TuneCore all rights specified; all of the Recordings, including, without limitation, any sampled third party material embodied therein, artwork, metadata, audiovisuals, images and any other materials furnished by you to TuneCore or relating to the Recordings are owned or controlled by you and the use thereof as described or contemplated herein and/or on the Site and/or Social Platforms shall not infringe on the copyrights, trademark rights, publicity rights or other rights of any person or entity; and that TuneCore shall have the right to exploit same in any manner hereunder free from adverse claim and without any obligation to make any payment of any nature to any person or entity other than the amounts payable to you hereunder.

(b) You shall defend and indemnify TuneCore and any of its affiliates (including any directors, members, officers, employees and other representatives) and hold them harmless against any third party claims or expenses and losses resulting from breach or a claim which, if true, would constitute a breach of the foregoing representations and warranties or any of the agreements contained in these Social Platforms Terms of Service, including reasonable attorneys’ fees and expenses.

(c) TuneCore shall give you prompt notice of any claim that is subject to the foregoing indemnification obligation and you shall defend TuneCore at your expense with counsel approved by TuneCore, which approval shall not be unreasonably withheld. In the event you fail to retain approved counsel, TuneCore may, if it so elects, defend itself at your cost and expense and you agree that TuneCore may require your participation in such defense as a third party or otherwise and you hereby waive any objection or claim to compensation in respect of same. If a claim is made, TuneCore shall have the right, in its sole discretion, to remove or disable access to the Recordings and/or any associated materials that are the subject of such claim, and/or to withhold payment of any monies due hereunder in an amount reasonably related to the claim and potential expenses. Any settlement of any claim shall be subject to TuneCore’s prior written approval.

(d) THERE ARE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES BY TUNECORE, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, OTHER THAN AS EXPRESSLY SET FORTH IN THE SOCIAL PLATFORMS TERMS OF SERVICE.

OTHER AGREEMENTS.

You acknowledge that in providing the Social Platform Services and payments hereunder, TuneCore will be required to enter into certain agreements with various Social Platforms. The selection of these Social Platforms shall be within the sole discretion of TuneCore. You agree that the Social Platforms Terms of Service shall be subject to any applicable terms and conditions of such other agreements that TuneCore enters into with respect to such Social Platforms.

CODURI DE BARE ȘI CODURI UNIVERSALE DE PRODUSE.

TuneCore will provide you with free bar codes and universal product codes (“UPCs”). These are for your use only and may not be transferred or resold. If transferred or resold, TuneCore will charge you Twenty-Five Dollars ($25.00) per bar code or UPC, plus any revenue made by you from such transfer or resale. Alternatively, TuneCore may deduct such charges from any Net Income payable to you by TuneCore.

PREVEDERI DIVERSE.

(a) The Site and Social Platform Services may be used and accessed solely for lawful purposes. You agree to abide by all applicable local, state, national and foreign laws, treatises and regulations in connection with your use of the Site and Social Platforms Services, including, without limitation, applicable common law, all relevant statutes, and the rules and regulations of the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury. In addition, without limitation, you agree that you will not do any of the following while using or accessing the Site and Social Platforms Services:

i. Disable, hack, circumvent or otherwise interfere with security related features of the Site or features that prevent or restrict use or copying of any TuneCore content or materials;

ii. Utilizarea oricăror metadate, meta taguri sau a altui text ascuns care utilizează o denumire, o marcă comercială, o adresă URL sau un nume de produs care aparțin TuneCore;

iii.Încărcarea, trimiterea, publicarea, transmiterea prin e-mail sau transmiterea în alt mod a oricărui material de publicitate sau de promovare nesolicitat sau neautorizat, e-mail de tip junk, spam, scrisori în lanț, așa-numitele scheme piramidale sau orice altă formă de solicitare;

iv. Forge any TCP/IP packet header or any part of the header information in any posting or in any way use the Site or Social Platforms Services to send altered, deceptive or false source-identifying information;

v. Upload, submit, post, email, or otherwise transmit, via the Site or Social Platforms Services, any Recordings or other materials that are, in the sole opinion of TuneCore, unlawful, harmful, threatening, obscene, harassing, defamatory or hateful or that contain objects or symbols of hate, invade the privacy of any third party, contain nudity (including, without limitation, any pornography, erotica, child pornography or child erotica), are deceptive, threatening, abusive, inciting of unlawful action, defamatory, libelous, vulgar or violent or constitute hate speech or are otherwise objectionable;

vi. Destroy, interfere with or disrupt, or attempt to interfere with or disrupt, any web pages available on the Site, servers or networks connected to the Site or the technical delivery systems of TuneCore’s providers or break any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to the Site;

vii. Attempt to scan, probe or test the vulnerability of any TuneCore system or network or breach, impair or circumvent any security or authentication measures protecting and providing security for the Site or Social Platform Services;

viii. Attempt to decompile, disassemble, decipher or reverse engineer any of the software used to provide the Site or Social Platform Services;

ix. Attempt to search, meta-search or access the Site with any engine, software, tool, agent, device or mechanism other than software and/or search agents provided by TuneCore or other generally available third party web browsers (e.g., Internet Explorer, Firefox, Safari), including, without limitation, any software that sends queries to the Site to determine how a website or web page ranks;

x. Collect or store personal data about other users of the Site or Social Platforms Services without their express and explicit permission;

xi. Denaturarea sau imitarea afilierii dvs. cu orice persoană sau entitate, prin pretext sau altă formă de inginerie socială sau comiterea unei fraude sub o altă formă;

xii. Use the Site or Social Platform Services in any manner not permitted by the Social Platforms Terms of Service; or

xiii. Instruct or encourage any other individual to do any of the foregoing or to breach and/or violate any of the Social Platforms Terms of Service.

(b) TuneCore does not guarantee exploitation of the Recordings, which will depend on consumer preference, nor on the inclusion or participation of any given Platform. TuneCore reserves the right in its sole discretion to decline to engage in business with any given Platform. Except as specifically set forth in the Social Platforms Terms of Service, TuneCore shall have no obligations to you.

(c) TuneCore shall not be deemed in breach of the Social Platforms Terms of Service unless you have given TuneCore notice of the breach and TuneCore has failed to cure such breach within thirty (30) days after receipt of such notice. In no event shall any breach entitle you to rescind the rights granted hereunder.

(d) In no event will TuneCore, its officers, directors, employees or agents be liable to you for any damages whatsoever, including, without limitation, indirect, incidental, special, punitive or consequential damages arising out of or in connection with your use of the Site, Social Platform Services, TuneCore products or any TuneCore content, no matter whether the damages are foreseeable and whether or not TuneCore has been advised of the possibility of such damages. The foregoing limitation of liability will apply to the fullest extent permitted by law in the applicable jurisdiction and in no event will TuneCore’s aggregate liability to you exceed One Hundred Dollars ($100).

(e) The Social Platforms Terms of Service shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of New York excluding that body of law pertaining to the conflict of laws. Any legal action or proceeding arising under the Social Platforms Terms of Service shall be brought exclusively in courts located in the State and County of New York, and the parties hereby irrevocably consent to the personal jurisdiction and venue therein. The parties to this agreement waive their respective rights to a trial by jury. In the event that any provision in the Social Platforms Terms of Service is held to be invalid or unenforceable, the remaining provisions will remain in full force and effect. The failure of a party to enforce any right or provision of the Social Platforms Terms of Service will not be deemed a waiver of such right or provision. You may not assign the Social Platforms Terms of Service (by operation of law or otherwise) without the prior written consent of TuneCore and any prohibited assignment will be null and void. TuneCore may assign Social Platforms Terms of Service or any rights or obligations hereunder without your consent. The relationship of the parties under the Social Platforms Terms of Service is that of independent contractors and the Social Platforms Terms of Service shall not be construed to imply that either party is the agent, employee, or joint venturer of the other. You agree that the Social Platforms Terms of Service and the rules, restrictions and policies contained herein, and TuneCore’s enforcement thereof, are not intended to confer and do not confer any rights or remedies upon any person other than you and TuneCore. The Social Platforms Terms of Service, together with the rules and policies of TuneCore, constitute the entire agreement between TuneCore and you with respect to the subject matter hereof. Any notice or other communication to be given hereunder will be in writing and given (i) by TuneCore via email (in each case to your email address of record), (ii) a posting on the Site, or (iii) by you via email to [email protected] or to such other address as TuneCore may specify in writing. The date of receipt shall be deemed the date on which such notice is transmitted.

(f) You acknowledge that you have read and understand TuneCore’s Privacy Policy as more fully described on the Site, and by using the Social Platform Services and the Site you have expressly accepted the terms and conditions set forth in such Privacy Policy, as same may be amended from time to time.

(g) It is your responsibility to deliver all necessary information, metadata, songs, graphic files or any other information or music in the format required. You acknowledge that TuneCore will not be obligated to furnish its services hereunder until receipt of said materials.

(h)

(i) TuneCore reserves the right, in its sole discretion, to refuse to provide its services to you or any customer for any or no reason whatsoever.