+20 Basisvoorwaarden en definities voor muziekuitgeverijen die u als songwriter moet kennen

Termen voor muziekuitgeverijen zijn niet alledaags.

Ze zijn specifiek voor een raadselachtige sector met een hoge toetredingsdrempel. Wij willen die drempel verlagen, zodat u zich staande kunt houden tussen ervaren professionals uit de sector.

Hier zijn de 20 basis muziekuitgeverijtermen & definities die u als songwriter & artiest moet kennen.

Muziek Uitgeverij

Muziekuitgeverij is het beheren van de rechten en royalty's van de liedjes die u schrijft, ook wel composities genoemd.

Wanneer u een liedje schrijft en het wordt vastgelegd op een tastbaar medium, wordt het beschermd door auteursrecht. Wanneer het publiekelijk wordt uitgevoerd of fysiek of digitaal wordt gereproduceerd, bent u royalty's verschuldigd. Dat betekent dat uw originele compositie inkomsten genereert wanneer het gestreamd wordt op Apple Music, geüpload wordt in Tiktok-video's, afgespeeld wordt via de PA's van hotels of zelfs live gespeeld wordt door andere muzikanten.

Muziek uitgeven is weten:

What protections you are afforded by copyright
Where and how your compositions produce royalties
How to collect them

Royalty's

Royalty's zijn betalingen aan rechthebbenden (aka songwriters en artiesten) voor het gebruik van een gelicentieerd werk (aka composities en geluidsopnamen).

Composities en geluidsopnamen zijn twee verschillende activa die afzonderlijke royalty's genereren. U int uw royalty's voor geluidsopnamen via uw distributeur of platenmaatschappij, en u int royalty's voor composities via uw PRO en uitgever.

Prestaties Royalty's

Een royalty voor uitvoering is verschuldigd wanneer een compositie publiekelijk wordt uitgevoerd - dit kan betekenen live gespeeld tijdens een concert, in supermarkten, op aardse of satellietradio, digitale streamingdiensten, bars/restaurants, en nog veel meer.

Als een DJ uw nummer draait in een club of op de radio, dan is dat een openbare uitvoering.

Als uw nummer op Spotify wordt gestreamd, is dat ook een openbare uitvoering.

In beide gevallen worden royalty's voor prestaties gegenereerd.

Mechanisch Royalty's

Mechanische royalty's worden gegenereerd telkens als een compositie digitaal of fysiek wordt gereproduceerd. Denk aan CD- en vinylverkopen, digitale downloads op iTunes en interactieve streams op DSP's.

Wanneer uw nummer bijvoorbeeld geselecteerd wordt op streamingplatforms zoals Spotify of Apple Music, kunt u die stream zien als een digitale kopie, die een mechanische royalty oplevert. Dat geldt ook voor TikTok-video's, YouTube en nog veel meer online.

Interactieve vs Niet-Interactieve Streams

Streamingplatforms zoals Spotify en Apple Music stellen luisteraars in staat om de opnames te selecteren die ze willen horen. Dit is een interactieve stream.

Niet-interactieve streams doen zich voor wanneer een opname voor een luisteraar wordt geselecteerd door de dienst die hij gebruikt, zoals de "radio"-functie op een streamingplatform, of Pandora.

Interactieve streams genereren zowel prestatie- als mechanische royalty's.
Niet-interactieve streams genereren alleen royalty's voor uitvoering.

Copyright

Een auteursrecht is een overeenkomst die de schrijver van een liedje exclusieve rechten geeft over zijn intellectuele eigendom.

Wij behandelen auteursrecht in detail in onze Music Publishing 101 gids, die u hier kunt openen.

Uitvoeringsrechtenorganisatie (PRO)

Performance Rights Organizations, of PRO's, innen royalty's voor uitvoeringen voor songwriters en uitgevers wanneer liedjes publiekelijk worden uitgezonden of uitgevoerd.

Ze zijn ook verantwoordelijk voor het uitgeven van algemene licenties aan bedrijven die liedjes in hun etablissementen gebruiken, zodat hun leden correct betaald worden.

In de VS hebben we bijvoorbeeld ASCAP, BMI, SESAC en GMR.

Componist vs. Tekstschrijver

Een componist is de auteur of co-auteur van een lied of muzikale compositie. Een tekstschrijver is een auteur of medeauteur van de tekstcomponenten van een lied.

Of u nu bijdraagt aan het ritme, de gitaarriff, de tekst of de melodie van een liedje - u bent nog steeds een liedjesschrijver.

Songwriter

Een liedjesschrijver is een individu die een deel van de muziek of tekst van een liedje schrijft of medeauteur is.

Of u nu een componist, songwriter of tekstschrijver bent, uw werk levert muziekuitgeverij royalty's op wanneer het in een commerciële omgeving wordt gebruikt.

Muziek Catalogus

Een catalogus is een verzameling werken die eigendom zijn van of beheerd worden door een liedjesschrijver en/of uitgever.

Uw catalogus omvat alle nummers die u geschreven hebt, of waarvan u minstens een percentage bezit.
Het bijhouden van de werken in uw catalogus en hoe ze gebruikt worden is van vitaal belang om alle royalty's te innen die u verschuldigd bent.

Geluid Opname/Master Opname

Een geluidsopname, of masteropname, is een opgenomen uitvoering van een muzikale compositie.

Dolly Parton schreef bijvoorbeeld het lied "I Will Always Love You" in 1973. Whitney Houston, die getekend heeft bij Arista Records, heeft in 1992 een uitvoering van Dolly Partons compositie opgenomen en uitgebracht. In dit geval zijn Arista Records en/of Whitney Houston alleen eigenaar van de geluidsopname, of master-opname. Dolly Parton (en haar uitgever) blijven eigenaar van de compositie.

Uitgeverij Beheerder

Een uitgeversadministrateur beheert de registratie en licentiëring van liedjes en int royalty's voor songwriters.

TuneCore Publishing treedt op als een publishing administrator, wat betekent dat u, als songwriter, ons inhuurt om voor uw catalogus te zorgen en uw royalty's voor publishing te innen.

Brief van Richting

Een Letter of Direction, of LOD, is een formele kennisgeving die naar incassobedrijven en andere inkomstenbronnen wordt gestuurd om hen te laten weten dat uw publishing administrator (zoals TuneCore) uw catalogus/songs beheert.
Een LOD geeft een samenvatting van uw beheersovereenkomst en machtigt uw beheerder om namens u royalty's te gaan innen. Wij hebben alleen een LOD van u nodig als u uw eigen uitgeversentiteit heeft. Maakt u zich geen zorgen, een LOD verleent TuneCore geen eigendom van uw composities.

Gesplitst Blad

Een split sheet is een schriftelijke overeenkomst tussen co-auteurs van een compositie waarin staat wie welk percentage van het uiteindelijke nummer bezit.

Split sheets helpen uw aandeel in de compositie te beschermen als het ooit in twijfel wordt getrokken, dus het is altijd een goed idee om er een te hebben voordat u uw muziek uitbrengt. Het kan uw geld en uw relaties met uw medeschrijvers beschermen.

Werken-voor-huur

Een work-for-hire overeenkomst beschrijft de tewerkstelling van een liedjesschrijver voor een project, bedrijf of anderszins gespecificeerd werk.

Als een componist wordt ingehuurd om een lied te schrijven onder een work-for-hire contract, dan wordt hij meestal een eenmalige vergoeding betaald voor zijn werk en behoudt hij niet het eigendom van het auteursrecht of het lied zelf - dat doet het bedrijf dat hem heeft ingehuurd.

Bekijk elke overeenkomst voor werk in opdracht altijd met een advocaat die de ins en outs van muziekuitgeverijen begrijpt.

Samenstelling

Een compositie is een liedje! Het zijn de melodie, tekst, beats en andere muzikale elementen die van een liedje, nou ja... een liedje maken.

Er kunnen veel verschillende opnames van één compositie zijn.

Omslag

Een cover is de uitvoering door een artiest van een compositie van een andere songwriter.

Covers genereren royalty's voor de persoon die het liedje oorspronkelijk heeft geschreven (of de desbetreffende rechthebbende). Als iemand uw lied covert, verdient u royalty's voor publicatie. Als u het nummer van iemand anders covert, verdienen zij royalty's voor publicatie.

Voorbeeld

Een sample is het gebruik van een deel van een eerder opgenomen nummer in een gloednieuw werk.

Samples moeten wettelijk goedgekeurd zijn voor gebruik via een licentieovereenkomst met de eigenaar(s) van de originele geluidsopname en compositie.

Interpolatie

Een interpolatie is het gebruik van een deel van een originele compositie in een gloednieuw werk.

In tegenstelling tot een sample wordt bij een interpolatie niet de originele geluidsopname gebruikt, maar slechts een deel van de compositorische elementen, die op een nieuwe manier worden opgenomen en in een nieuwe compositie worden opgenomen (met wettelijke goedkeuring van de originele schrijver en/of uitgever).

Deken Licentie

In deze context worden blanket licenties uitgegeven door vertegenwoordigers van songwriters en uitgevers (zoals PRO's zoals ASCAP en BMI), om het gebruik van hun hele catalogus mogelijk te maken - vandaar: "blanket" licentie.
BMI geeft bijvoorbeeld dekenlicenties uit aan DSP's zoals Spotify zodat hun leden royalty's voor de uitvoering betaald krijgen wanneer hun liedjes gestreamd worden. Ze geven ook algemene licenties uit aan concertpodia en andere bedrijven zoals bars en restaurants, zodat telkens wanneer een nummer wordt afgespeeld, de royalty's op gepaste wijze worden geïnd.

Openbaar Domein

Het "publieke domein" verwijst naar een groep liedjes waarvan de auteursrechtelijke bescherming is verlopen. Liedjes in het publieke domein kunnen door iedereen gebruikt worden, omdat er geen auteursrecht op rust.

De duur van een auteursrecht in de Verenigde Staten is het leven van de auteur, plus 70 jaar na zijn dood. Als deze tijd verstreken is, valt het werk in het publieke domein en wordt het niet langer beschermd door het auteursrecht.

Deel

Een aandeel verwijst naar hoeveel van een bepaalde samenstelling u bezit en controleert.

Als u bijvoorbeeld een compositie in zijn geheel hebt geschreven, dan bezit u 100%. Dit betekent dat uw aandeel 100% is. Als u samen met iemand anders een nummer hebt geschreven en bent overeengekomen om het 50/50 te verdelen, dan is uw aandeel 50%.

Sync Licentie

Een synchronisatielicentie beschrijft de voorwaarden waaronder een nummer gesynchroniseerd kan worden met een bewegend beeld (denk aan TV, films, reclamespots, videospelletjes en meer).

De eigenaars van zowel de geluidsopname als de compositie moeten toestemming geven voor het gebruik van hun werk binnen het visuele project, meestal tegen een eenmalige vergoeding. In sommige gevallen, wanneer het visuele project wordt uitgezonden of gestreamd, verdient het nummer uitvoeringsroyalty's die door uw PRO en publicatiebeheerder worden geïnd.