ข้อกําหนดและเงื่อนไข

(อัปเดตล่าสุด: 11 ธันวาคม 2023)

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ตลอดจนนโยบายลิขสิทธิ์ (“นโยบายลิขสิทธิ์”) ข้อกำหนดการให้บริการของแพลตฟอร์มโซเชียล (หากมี) และนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว ”) (รวมไว้ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งใช้อ้างอิง และรวมเรียกว่า “ข้อกำหนดการใช้บริการ”) จะกำกับดูแลการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ TuneCore.com (“เว็บไซต์”) รวมถึงการใช้เนื้อหา ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ (“บริการ”) ในที่นี้

เอกสารเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณกับ TuneCore, Inc. (“บริษัท”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข ยกเลิก หรือยุติเว็บไซต์และบริการ หรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้บริการได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณตกลงในที่นี้ว่าการแก้ไขใด ๆ ของเงื่อนไขในการให้บริการนี้จะไม่ถูกตีความเพื่อสะท้อนถึงความเข้มงวดของข้อกำหนดการให้บริการก่อนหน้านี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวเพื่อทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลง เมื่อใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการต่อหลังจากที่บริษัทได้ทำและโพสต์การแก้ไขดังกล่าว ถือว่าคุณตกลงที่จะมีผลผูกพันตามกฎหมายในข้อกำหนดการใช้บริการฉบับแก้ไข คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดการใช้บริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

คุณเข้าใจว่าโดยการใช้บริการที่เสนอโดยบริษัทผ่านทางเว็บไซต์หรือเกี่ยวกับบัญชี TUNECORE ของคุณ คุณตกลงที่จะมีผลผูกพันตามข้อกำหนดการใช้บริการ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการโดยสมบูรณ์ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการที่เสนอโดยบริษัทได้

1. การให้สิทธิ์

(ก) สิทธิ์ที่ได้รับในที่นี้จะรวมถึงการขายบันทึก (ตามข้อกำหนดแต่ละข้อด้านล่าง) โดยรวมถึงและไม่จำกัดเพียงการดาวน์โหลดดิจิทัลแบบถาวร การดาวน์โหลดดิจิทัลชั่วคราว การสตรีมแบบโต้ตอบ การสตรีมแบบไม่โต้ตอบ และบริการคลาวด์ คุณและบริษัทตกลงว่าร้านค้าผู้บริโภคทางอินเทอร์เน็ต (“ร้านค้าผู้บริโภค”) (เช่น Apple Music, Amazon, Spotify, Deezer, Tidal ฯลฯ) ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากบันทึกของคุณหลังจากนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคุณ

(ข) การคลิกปุ่ม “ฉันยอมรับ” หมายความว่าคุณให้สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาดแก่บริษัทโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ทั่วโลก (“อาณาเขต”) และในระหว่างอายุข้อตกลง (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ด้านล่าง):

 1. เพื่อขาย คัดลอก ทำซ้ำ สื่อสารต่อสาธารณะ แจกจ่ายและใช้ประโยชน์จากบันทึกด้วยวิธีการทั้งหมดและสื่อ (ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักหรือมีอยู่ในอนาคต) (“การขาย”) ผ่านร้านค้าผู้บริโภคใด ๆ และทั้งหมดซึ่งเปิดดำเนินการอยู่ในขณะนี้หรือมีขึ้นหลังจากนี้
 2. เพื่อรวบรวมรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น และ
 3. เพื่อใช้ชื่อ รูปถ่าย และความคล้ายคลึง รูปภาพอาร์ตเวิร์ค ชีวประวัติและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณหรือศิลปินที่มีการแสดงที่รวมอยู่ในบันทึกที่เกี่ยวข้องกับบันทึกและธุรกิจทั่วไปของบริษัท
 4. อนุญาตให้สร้าง ใช้ และแสวงหาผลประโยชน์จากเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11 ด้านล่าง) ผ่านทางร้านค้าผู้บริโภคทุกแห่ง

(ค) คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือบริการเพื่อส่ง กำหนดเส้นทาง ให้การเชื่อมต่อหรือจัดเก็บเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดงานที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง หรือละเมิดหรือส่งเสริมการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก คุณรับทราบและตกลงว่าบริษัทอาจปิดการเข้าถึงและ/หรือยุติบัญชีของคุณ และ/หรือลบหรือปิดการเข้าถึงบันทึกหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งให้กับบริษัท ในกรณีที่บริษัทได้รับข้อเรียกร้องใด ๆ ซึ่งหากเป็นจริงแล้ว จะถือเป็นการละเมิดการรับรองและการรับประกันหลังจากนี้ โปรดดูนโยบายลิขสิทธิ์เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

(ง) คุณตกลงที่จะไม่เข้าร่วม (หรืออนุญาต ส่งเสริม เกณฑ์ รักษา หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกให้เข้าร่วม) กิจกรรมที่ถือเป็นการจัดการการสตรีมตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

 1. “การจัดการการสตรีม” หมายถึงกิจกรรมและ/หรือวิธีการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ขึ้นโดยวิธีการของมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ ของการเล่นออนไลน์หรือออฟไลน์บนบริการสตรีมเสียงและ/หรือภาพและเสียง โดยที่การเล่นดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงการรับฟังและ/หรือการรับชมของผู้ใช้ปลายทางโดยแท้จริงที่ริเริ่มโดยผู้บริโภคที่แท้จริงและเกิดขึ้นในประเทศที่รายงาน การจัดการการสตรีมอาจเกี่ยวข้องหรือรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเพิ่ม สร้างหรือจัดการจำนวนการเล่น การขาย จำนวนการติดตาม กิจกรรมการมีส่วนร่วม หรือตัวชี้วัดหลักอื่น ๆ ที่ใช้โดยบริการและ/หรือร้านค้าผู้บริโภคใด ๆ ผ่านการใช้ (ก) บอท สคริปต์ ไวรัส เวิร์ม หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ โปรแกรม หรือกระบวนการอัตโนมัติอื่น ๆ และ/หรือ (ข) คลิกฟาร์ม โทรลล์ฟาร์ม บัญชีที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลบัญชีที่ใช้ร่วมกัน หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือน การจัดการการสตรีมอาจเป็นผลมาจากกิจกรรมของบันทึกที่ดำเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มเพื่อปรับปรุงตำแหน่งบนแผนภูมิที่ทำขึ้นเอง เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เพิ่มค่าสิทธิ์หรือการชำระเงินอื่น ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นการฉ้อโกงหรือไม่ซื่อสัตย์อื่น ๆ
 2. คุณควรตระหนักว่าการจัดการการสตรีมอาจเป็นผลมาจากการกระทำของบุคคลภายนอก เช่น บริษัทส่งเสริมการขายหรือการตลาด ค่ายเพลง หรือผู้จัดจำหน่ายเพลง การกระทำในนามของศิลปินหรือในนามของตนเอง คุณได้รับการสนับสนุนให้ตรวจสอบและตรวจตราบริษัทหรือบุคคล
  ใด ๆ ที่คุณอาจรับเข้า จ้าง หรือว่าจ้างเพื่อส่งเสริมหรือทำการตลาดเพลงของคุณ เนื่องจากคุณอาจต้องรับผิดต่อการจัดการการสตรีมที่กระทำโดยบุคคลภายนอกในนามของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การจัดการการสตรีมใด ๆ ที่ทำโดยบุคคลภายนอกในนามของคุณหรือที่เกี่ยวข้องกับบันทึกของคุณถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้
 3. ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาว่าการบริโภคหรือกิจกรรมทางการตลาดใด ๆ ที่เป็นการจัดการการสตรีม จะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์เฉพาะของแต่ละกรณีและตัวอย่างและคำอธิบายของการจัดการการสตรีมที่กำหนดไว้ในที่นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 4. ร้านค้าผู้บริโภคบางแห่งที่ใช้บันทึกของคุณอาจมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง และคุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และนโยบายดังกล่าวจะมีผลผูกพันกับคุณหลังจากนี้

(จ) ในกรณีที่บริษัทมีเหตุผลโดยสุจริตใจในการสงสัยว่าบัญชีหรือบันทึกของคุณอยู่ภายใต้ เกี่ยวข้อง หรือสร้างรายได้จาก: การละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ การฉ้อโกง การละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในการเผยแพร่หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานของบุคคลภายนอก หรือการแทรกแซงการสตรีม (เรียกรวมกันว่า “การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) หยุดการส่งรายได้ รวมถึงรายได้สุทธิหรือการชำระเงินอื่น ๆ เข้าบัญชีของคุณ (2) ปิดกั้นความสามารถของคุณในการถอนเงินจากที่ดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไขจนเป็นที่ยอมรับของบริษัทและตามที่บริษัทพิจารณา ด้วยดุลยพินิจโดยสุจริตใจว่าเงินทุนดังกล่าวไม่ได้มาจากการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม และ (3) ลบบันทึกของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดออกจากร้านค้าผู้บริโภคใด ๆ หรือทั้งหมด คุณตกลงเพิ่มเติมว่ารายได้ใด ๆ ในบัญชีของคุณในปัจจุบันหรือดีตซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำที่ไม่เหมาะสมจะถูกริบและ/หรือคุณจะส่งคืน (ถ้ามี) หากบริษัทพิจารณาตามดุลยพินิจโดยสุจริตว่าบัญชีหรือบันทึกของคุณอยู่ภายใต้ เกี่ยวข้อง หรือสร้างรายได้จากการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

(ฉ) คุณยอมรับเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

 1. คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลใด ๆ แก่บริษัทตามที่บริษัทร้องขออย่างสมเหตุสมผล โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัท
 2. คุณตกลงว่าหากร้านค้าผู้บริโภคแจ้งบริษัทว่าบันทึกใด ๆ ของคุณสร้างรายได้ การเล่น หรือสตรีมอันเป็นผลมาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การแจ้งดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นหลักฐานเพียงพอสำหรับบริษัทในการพิจารณาตามดุลยพินิจโดยสุจริตว่ารายได้ดังกล่าว หรือการเล่นเป็นผลจากการประพฤติมิชอบ
 3. เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าบัญชีหรือบันทึกของคุณอยู่ภายใต้ เกี่ยวข้อง หรือสร้างรายได้จากการกระทำที่ไม่เหมาะสม คุณตกลงว่ารายได้ทั้งหมดในบัญชีของคุณที่ถูกระงับโดยบริษัทจะถูกริบ โดยไม่คำนึงว่าเป็นรายได้จากบันทึกเฉพาะหรือจากร้านค้าผู้บริโภคใด ๆ
 4. คุณตกลงว่าการพิจารณาการกระทำที่ไม่เหมาะสมของบริษัทโดยสุจริตใจอาจมาจากการสตรีมหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมือนหรือคล้ายกับกรณีที่บริษัทได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ว่าเกี่ยวข้องกับการประพฤติไม่เหมาะสม
 5. การจ่ายเงินให้กับคุณโดยบริษัทไม่ถือเป็นการยอมรับของบริษัทว่ารายได้ดังกล่าวไม่ได้เป็นผลมาจากการกระทำที่ไม่เหมาะสม
 6. บริษัทไม่มีหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เว้นแต่และจนกว่าจะระงับรายได้ในบัญชีของคุณ
 7. หากบริษัทพิจารณาว่ารายได้ที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณเป็นผลมาจากการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม และรายได้ดังกล่าวได้จ่ายให้กับคุณแล้ว คุณตกลงที่จะคืนรายได้ดังกล่าวให้กับบริษัท (หรือบริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการหักเงินจำนวนดังกล่าวออกจากยอดเงินปัจจุบันของคุณ หรือจากรายได้ในอนาคตที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ)
 8. บริษัทมีสิทธิ์ในการเก็บรักษาและ/หรือนำส่งให้กับบุคคลที่สามหรือกองทุนใด ๆ (หรือเทียบเท่าจำนวนเงินนั้น) โดย TuneCore พิจารณาด้วยดุลยพินิจที่สุจริตว่าเป็นผลมาจากการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
 9. คุณตกลงว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่คุณจ่ายให้กับบริษัทในกรณีที่บริษัทปิดการเข้าถึงบัญชีของคุณ บันทึกของคุณ และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่คุณให้กับบริษัท หรือรายได้ใด ๆ ที่ถูกริบจากคุณ ตามที่กำหนดไว้ในการตัดสินก่อนหน้า
 10. ในขอบเขตที่บริษัทใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตใจ ตัดสินว่าการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นของคุณหรือบริษัทในเครือของคุณ หรือโดยบุคคลภายนอกที่กระทำการในนามของคุณหรือตามคำสั่งของคุณ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยบริษัท (รวมถึงทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ นอกเหนือจากการเยียวยาอื่น ๆ อาจถูกหักโดยบริษัทออกจากเงินใด ๆ ที่ต้องชำระให้กับคุณ
 11. ในกรณีที่ร้านค้าผู้บริโภคเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าปรับจากคุณและ/หรือบริษัท อันเป็นผลมาจากการตรวจพบพฤติกรรมที่ผิดวิสัยในบัญชีและ/หรือบันทึกเสียงของคุณ คุณตกลงว่าบริษัทจะมีสิทธิ์หักค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับดังกล่าว ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นต่อบริษัทจากกรณีดังกล่าว) จากยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณ จากรายได้สุทธิที่จะต้องชำระให้คุณ และ/หรือเรียกเก็บเงินโดยวิธีการชำระเงินอื่นที่คุณได้ให้ไว้กับบริษัท (เช่น PayPal บัญชี บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต) (แต่ละวิธีเรียกว่า “วิธีการชำระเงิน”)
 12. หากด้วยดุลยพินิจทางธุรกิจที่สมเหตุสมผลของบริษัท บริษัทเลือกที่จะว่าจ้างทนายความเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้น หรือทบทวนและ/หรือตอบสนองต่อข้อกล่าวหาของบุคคลภายนอกใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมจากคุณหรือที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือบันทึกของคุณ บริษัทจะมีสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวออกจากบัญชีของคุณ หรือเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นจำนวนเงินอย่างน้อยสามร้อยดอลลาร์สหรัฐ ($300) เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายของค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

(ช) บริษัทมีสิทธิ์แต่ไม่มีข้อผูกพันในการตรวจสอบและ/หรือตรวจติดตามกิจกรรมและเนื้อหาใด ๆ ที่คุณอัปโหลด บริษัทอาจตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือรายงานการละเมิดนโยบายของบริษัท และอาจดำเนินการตามที่เห็นสมควร การดำเนินการดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกคำเตือน การระงับหรือการยกเลิกบริการ การปฏิเสธการเข้าถึงและ/หรือการลบเนื้อหาใด ๆ ที่คุณได้อัปโหลด คุณตกลงว่าบริษัทขอสงวนสิทธิ์และอาจยกเลิกบัญชีของคุณตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวด้วยเหตุผลใด ๆ และเมื่อใดก็ได้ รวมถึงหากเชื่อว่าคุณมีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ตามดุลยพินิจของบริษัทโดยสุจริต

(ซ) ในกรณีที่คุณเลือกที่จะเผยแพร่บันทึกของคุณผ่านแพลตฟอร์มโซเชียล (ตามที่ระบุด้านล่าง) ข้อกำหนดการใช้บริการของแพลตฟอร์มโซเชียลจะมีผลบังคับใช้กับคุณ โปรดดูเงื่อนไขในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม “แพลตฟอร์มโซเชียล” ที่ใช้ในที่นี้หมายถึง (I) Meta และทรัพย์สินใด ๆ ของ Meta ซึ่งหมายถึง Facebook, Messenger (รวมถึงการรวมระบบ (บางส่วนหรือทั้งหมด) กับบริการรับส่งข้อความอื่น ๆ ของ Meta นอกเหนือจาก WhatsApp), Instagram, Portal และ Oculus และทั้งหมด ทรัพย์สินที่ Meta Platforms, Inc. หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของและ/หรือดำเนินการที่รวมระบบเข้ากับรายการที่กล่าวมาข้างต้น (เช่น Lasso, IGTV, SparkAR, MicDrop, Gaming) รวมถึงคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดในแต่ละกรณี (รวมถึงฟังก์ชันการไลฟ์สตรีม) และโปรแกรมการเล่น เพจ เครื่องมือทั้งหมด และ API ในแต่ละกรณี, Meta หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของและควบคุม และรวมถึงเวอร์ชันที่เป็นการต่อยอดและเป็นผลสืบเนื่อง ("แพลตฟอร์ม Meta") แล้วแต่ละกรณี (II) TikTok (III) CapCut และ/หรือ (IV) YouTube รวมถึงเว็บไซต์มิเรอร์และ/หรือการลอกเลียนแบบทั้งหมด และเวอร์ชันที่เป็นผลสืบเนื่อง แทนที่ และ/หรือเวอร์ชันทั่วโลกทั้งหมด (“แพลตฟอร์ม YouTube”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง YouTube Music โปรแกรมการเล่นวิดีโอ YouTube และเว็บไซต์ YouTube แอปพลิเคชัน (เช่น แอป YouTube หลัก, แอป YouTube Music), API, การฝัง, ผลิตภัณฑ์และบริการ และรายการที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ที่มีให้สำหรับการเผยแพร่ ตลอดจนบริการสร้างรายได้จากการบันทึกเสียง YouTube และการเรียกเก็บเงินของ TuneCore (“การสร้างรายได้จาก YouTube”)

2. บันทึก

คำว่า “บันทึก” จะหมายถึงบันทึกเสียงและบันทึกภาพและเสียงที่คุณส่งให้บริษัทเมื่อใดก็ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธเนื้อหาใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บันทึก รูปภาพ และ/หรืองานศิลปะ) ที่คุณส่ง ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงที่จะส่งบันทึก รูปภาพ และงานศิลปะทั้งหมดโดยเสียค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว ในรูปแบบที่บริษัทหรือร้านค้าผู้บริโภคกำหนด คำอธิบายทางเทคนิคของรูปแบบดังกล่าวจะมีให้คุณตามคำขอ โดยที่บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแปลงไฟล์เสียงของบันทึกตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรูปแบบและ/หรือขนาดไฟล์ของร้านค้าผู้บริโภคทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทจะมีสิทธิ์แก้ไขข้อผิดพลาดข้อมูลเมตาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของร้านค้าผู้บริโภค บริษัทตกลงที่จะจัดเตรียมบันทึกของคุณไปยังร้านค้าผู้บริโภคโดยเร็วที่สุดด้วยไทม์ไลน์ตั้งแต่สองสามชั่วโมง จนถึงสองสามวันถึงหลายสัปดาห์ เพื่อให้ร้านค้าผู้บริโภคแห่งใดแห่งหนึ่งนำเข้าบนระบบและเผยแพร่บันทึกของคุณให้กับลูกค้า จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้สิทธิ์ในการอนุมัติงานศิลปะดังกล่าวแก่คุณ แต่ในกรณีที่คุณคัดค้านงานศิลปะดังกล่าว วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณคือ (ก) จัดหางานศิลปะทดแทนที่เหมาะสม หรือ (ข) ร้องขอให้หยุดการส่งมอบวัสดุของคุณในลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดต่อคุณเกี่ยวกับคุณภาพ ความเพียงพอ หรือด้านอื่น ๆ ของการสร้างและการส่งมอบแผ่นดิสก์ตามความต้องการดังกล่าว

3. การชำระเงิน

(ก) บริษัทจะจ่ายเงินให้คุณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ (100%) ของรายได้สุทธิ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3(ข) ด้านล่าง) รายได้สุทธิจะถูกโอนไปยังบัญชี TuneCore ของคุณในเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่บริษัทได้รับเงินดังกล่าว เมื่อเงินเข้าบัญชีของคุณแล้ว คุณจะสามารถถอนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามดุลยพินิจของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถอนเงินดังกล่าว

(ข) “รายได้สุทธิ” หมายถึงรายรับจริงของบริษัทจากร้านค้าผู้บริโภค หักด้วย (ก) ภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายการบันทึกของคุณและ/หรือการส่งเงินให้กับคุณ และ (ข) รายได้ใด ๆ ที่จ่ายให้กับศิลปินที่แบ่งรายได้ผ่านฟีเจอร์ “TuneCore Splits” ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง (หากมี) โดยข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางบัญชี หรือข้อเรียกร้องทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องดำเนินการ (และการฟ้องร้องคดีเริ่มต้นขึ้น) ไม่เกินหนึ่ง (1) ปีหลังจากวันที่เริ่มส่งข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวถึงคุณ โดยคำแถลงจะมีผลผูกพันกับคุณโดยสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีนั้น และคุณจะสละสิทธิ์ในกฎเกณฑ์ของข้อจำกัดที่อาจได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คุณจะไม่มีสิทธิตรวจสอบบัญชีและบันทึกของบริษัท หรือบัญชีและบันทึกของร้านค้าผู้บริโภคใดๆ

(ค) ในขอบเขตที่คุณเป็นหนี้บริษัทใด ๆ อันเป็นผลมาจากข้อกำหนดในการให้บริการหรืออื่น ๆ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะหักทั้งหมดหรือบางส่วนของจำนวนเงินดังกล่าวจากรายได้สุทธิใด ๆ ที่ต้องชำระให้กับคุณ

(ง) รายได้สุทธิที่บันทึกลงในบัญชี TuneCore ของคุณจะถูกรวมไว้ในบัญชีธนาคารที่มีดอกเบี้ยพร้อมกับรายได้สุทธิของลูกค้า TuneCore อื่น ๆ จนกว่าคุณจะถอนเงินดังกล่าว คุณตกลงว่าคุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือรายได้อื่นนอกจากรายได้สุทธิที่บริษัทจัดการในฐานะตัวแทนของคุณและใส่ลงในบัญชีรวมดังกล่าว ในการพิจารณาการใช้บริการของคุณ คุณโอนและมอบสิทธิ์ความเป็นเจ้าของใด ๆ ที่คุณอาจมีต่อบริษัทโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ซึ่งคุณอาจมีในผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับรายได้สุทธิที่มีอยู่ในบัญชีรวมดังกล่าว นอกเหนือจากหรือแทนที่จะได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีรวมดังกล่าว บริษัทอาจได้รับการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากบริการธนาคารโดยธนาคารที่มีรายได้สุทธิของคุณ

(จ) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของคุณในการใช้เครื่องเล่นสื่อสตรีมมิ่ง TuneCore แอปพลิเคชั่น iPhone หรือวิดเจ็ตหรือแอปพลิเคชั่นที่เรียกว่าอื่น ๆ (“เครื่องเล่นสตรีมมิ่ง”) เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้ในการสตรีมบันทึกของคุณ คุณขอสละสิทธิ์ใด ๆ ที่มีต่อค่าสิทธิ์ศิลปินดิจิทัล ค่าสิทธิ์ในการแสดงหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดหรือค่าสิทธิ์ตามกฎหมายหรืออย่างอื่น บริษัทนั้นอาจมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้คุณหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องเล่นสตรีมมิ่งดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ในขอบเขตที่คุณใช้เครื่องเล่นสตรีมมิ่งบนเว็บไซต์ของคุณเองหรืออนุญาตให้ใช้งานบนเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต คุณรับทราบและตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการชำระเงินของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบันทึกและการแต่งเพลงพื้นฐานที่คุณเป็นเจ้าของและ/หรือควบคุม

(ฉ) ในขอบเขตที่คุณเลือกใช้บันทึกบางอย่างจากแค็ตตาล็อกของ TuneCore ของคุณเพื่อแจกจ่ายให้กับฝ่ายใด ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ผ่านเครื่องเล่นสตรีมมิ่งโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของคุณเองหรืออื่น ๆ) คุณตกลงว่าคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อผูกพันการชำระเงินของบุคคลภายนอกที่อ้างถึงข้างต้นใด ๆ ที่เกิดจากการส่งมอบดังกล่าว โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณยินยอมโดยชัดแจ้งที่จะสละสิทธิ์์ในการเผยแพร่เพลง (หากคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ดังกล่าว) หรือจ่ายค่าสิทธิ์ที่จำเป็นใด ๆ อันเนื่องมาจากผู้เผยแพร่เพลงบุคคลภายนอกอันเป็นผลมาจากการแจกฟรีดังกล่าว

(จ) เจ้าของบัญชี TuneCore สามารถส่งรายได้ส่วนหนึ่งไปให้กับบัญชี TuneCore อื่น ๆ ที่มีสิทธิ์ (ในที่นี้จะเรียกว่า “ศิลปินที่แบ่งรายได้”) โดยใช้คุณลักษณะ “TuneCore Splits” ที่กล่าวมาข้างต้น สำหรับการแบ่งรายได้จากบันทึก คุณจะต้อง (1) ปล่อยเพลงโดยใช้แผน "Rising Artist," "Breakout Artist," หรือ "Professional" (เพลงที่ปล่อยผ่านแผน New Artist จะไม่มีสิทธิ์แบ่งรายได้) และ (2) แจ้งอีเมลที่เชื่อมต่อกับบัญชีศิลปินที่แบ่งรายได้แต่ละบัญชี และเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ศิลปินที่แบ่งรายได้แต่ละคนจะได้รับ ซึ่งในการรับรายได้ในฐานะศิลปินที่แบ่งรายได้ คุณจะต้องมีบัญชี TuneCore ที่ถูกต้องโดยใช้แผน Rising Artist, Breakout Artist หรือ Professional หรือแผน New Artist ที่เพิ่มฟีเจอร์ “TuneCore Splits Collaborator” เมื่อศิลปินสร้างการแบ่งรายได้แล้ว ศิลปินที่แบ่งรายได้แต่ละคนจะต้องยืนยันรายละเอียดการแบ่งรายได้ของตน และในกรณีที่การแบ่งรายได้ถูกส่งไปยังบัญชี TuneCore ที่ไม่มีสิทธิ์ หรืออีเมลที่ไม่มีสิทธิ์, ไม่ได้รับการยืนยันจาก Split Collaborator, หรือไม่ถูกต้อง รายได้จะยังคงถูกนำจ่ายให้กับเจ้าของบัญชี TuneCore ผู้เป็นคนสร้างการแบ่งรายได้

(ฉ) การขายบันทึกผ่านร้านค้าบริการ และ/หรือแหล่งรายได้อื่น ๆ บางแห่งอาจไม่รองรับการชำระเงินแบบแบ่งรายได้ โดยแหล่งที่มาของรายได้ที่ไม่มีสิทธิ์ดังกล่าวอาจรวมถึงรายได้ที่มาจาก (1) การใช้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์การแต่งเพลงที่รวมอยู่ในบันทึก; (2) การใช้ประโยชน์จากงานเพลงบนแพลตฟอร์ม Meta (3) การสร้างรายได้เสียงบน YouTube และ (4) การจ่ายเงินศิลปินจากแพลตฟอร์ม Tidal

(ช) เจ้าของบัญชี TuneCore จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่าธรรมเนียม อากร ภาษี และการประเมินทั้งหมดเกี่ยวกับการขายเพลงผ่านบัญชี TuneCore รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ของรายได้ที่จ่ายให้กับศิลปินที่แบ่งรายได้

4. ข้อผูกพันของบุคคลภายนอก

(ก) เพื่อความชัดเจน คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความปลอดภัยและการจ่ายเงินสำหรับการจัดส่งบันทึกเสียงดิจิทัล การแสดงเชิงกล การแสดงต่อสาธารณะ และค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (ตามความเหมาะสม) ที่จำเป็นจากเจ้าของลิขสิทธิ์บทประพันธ์เพลงหรือตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานจากสิทธิ์หลังจากนี้ ตลอดจนค่าลิขสิทธิ์ที่ต้องจ่ายให้กับศิลปิน ผู้ผลิตหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เป็นผู้ดำเนินการบันทึก และการชำระเงินทั้งหมดที่อาจกำหนดภายใต้ข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมกันหรือตามแบบแผนทางกฎหมายใด ๆ

(ข) สำหรับการขายการดาวน์โหลดแบบดิจิทัลในสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปการชำระเงินของคุณจะรวมค่าสิทธิ์เชิงกลในบทประพันธ์พื้นฐาน ในกรณีดังกล่าว การชำระเงินของคุณรวมถึงส่วนที่เผยแพร่ซึ่งครอบคลุมทั้งค่าสิทธิ์การแสดงเชิงกลและแบบสาธารณะ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมบทประพันธ์พื้นฐานในบันทึกเสียงของคุณ คุณต้องจ่ายค่าสิทธิ์การเผยแพร่เหล่านี้ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการ นอกสหรัฐอเมริกา โดยปกติบริษัทจะกำหนดให้ร้านค้าผู้บริโภครักษาความปลอดภัยและชำระค่าใบอนุญาตการเผยแพร่เพลง (และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวอาจหักหรือไม่ก็ได้โดยร้านค้าผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องจากรายได้ที่ต้องชำระให้กับบริษัท) หากร้านค้าผู้บริโภคที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาไม่ตกลงที่จะรักษาความปลอดภัยและชำระค่าใบอนุญาตการเผยแพร่เพลง บริษัทจะมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการ (1) ปฏิเสธที่จะให้อนุญาตร้านค้าผู้บริโภคดังกล่าว หรือ (2) รับผิดชอบเพื่อเคลียร์และชำระเงินสำหรับใบอนุญาตการเผยแพร่เพลงที่จำเป็นสำหรับการขายของร้านค้าผู้บริโภคดังกล่าว ซึ่งค่าธรรมเนียมใบอนุญาต บริษัทมีสิทธิ์ที่จะหักจากจำนวนเงินที่ต้องชำระให้กับคุณหลังจากนี้ ในขอบเขตที่บริษัทต้องการหรือเลือกที่จะชำระเงินตามจำนวนที่กล่าวไว้ข้างต้น ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว การชำระเงินดังกล่าวจะถูกหักออกจากจำนวนเงินใด ๆ ที่ต้องชำระให้กับคุณหลังจากนี้

(ค) ในขอบเขตที่บริษัทอนุญาตให้คุณเลือกบันทึกบางอย่างจากแค็ตตาล็อกของ TuneCore ของคุณเพื่อแจกจ่ายให้แฟน ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือผ่านทางเว็บไซต์ของคุณเองโดยตรง คุณตกลงว่าคุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อผูกพันในการชำระเงินของบุคคลภายนอกที่อ้างถึงข้างต้นอันเป็นผลมาจากการส่งมอบดังกล่าว

5. การรับประกัน การรับรอง การชดใช้ค่าเสียหาย

(ก) คุณรับประกันและรับรองว่า (1) คุณมีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี และคุณมีสิทธิ์และอำนาจอย่างเต็มที่ในการทำข้อตกลงนี้และให้สิทธิ์ทั้งหมดที่ระบุไว้กับบริษัทในที่นี้ (2) บันทึกทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสื่อตัวอย่างของบุคคลภายนอกที่รวมอยู่ในนั้น งานศิลปะ ข้อมูลเมตา โสตทัศนูปกรณ์ รูปภาพ และวัสดุอื่นใดที่คุณเตรียมให้กับบริษัทหรือที่เกี่ยวข้องกับบันทึกนั้นคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมและการใช้งานดังกล่าวที่ได้รัการอธิบายหรือพิจารณาในที่นี้และ/หรือบนเว็บไซต์และ/หรือเว็บไซต์ของร้านค้าผู้บริโภคจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในการเผยแพร่ ธรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ และ (3) บริษัทมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งเดียวกันนี้ในลักษณะใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้โดยปราศจากข้อเรียกร้องที่ไม่พึงประสงค์และไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ที่จะต้องชำระเงินในลักษณะใด ๆ ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ นอกเหนือจากจำนวนเงินที่จ่ายให้กับคุณหลังจากนี้

(ข) คุณจะต้องปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทและบริษัทในเครือ (รวมถึงกรรมการ สมาชิก เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนอื่น ๆ) และปกป้องทุกคนที่กล่าวมาข้างต้นจากข้อเรียกร้องของบุคคลภายนอก หรือค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดหรือข้อเรียกร้องซึ่งหากเป็นจริงแล้ว จะถือว่าเป็นการละเมิดการรับรองและการรับประกันที่กล่าวมาข้างต้น หรือข้อตกลง ใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดการใช้บริการเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความที่มีเหตุผลอันควร

(ค) บริษัทจะต้องแจ้งให้คุณทราบโดยทันทีเกี่ยวกับข้อเรียกร้องใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายดังที่กล่าวมาข้างต้น และคุณจะต้องปกป้องบริษัท โดยคุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าปรึกษาทนายความที่บริษัทอนุมัติ ซึ่งต้องไม่มีการยับยั้งการอนุมัติดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันควร ในกรณีที่คุณไม่สามารถว่าจ้างทนายความที่บริษัทอนุมัติได้ บริษัทอาจเลือกที่จะปกป้องบริษัทเองโดยให้คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย และคุณตกลงว่า บริษัทอาจต้องการให้คุณมีส่วนร่วมในการป้องกันดังกล่าวในฐานะบุคคลภายนอกหรือในฐานะอื่น และคุณขอสละสิทธิ์ที่จะคัดค้านหรือเรียกร้องค่าชดเชยในเรื่องเดียวกันนี้ หากมีการร้องเรียน บริษัทจะมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงบันทึกและ/หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เป็นประเด็นของการเรียกร้องดังกล่าว และ/หรือระงับการชำระเงินใด ๆ ที่ถึงกำหนดหลังจากนี้ จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผลกับการเรียกร้องและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น การตกลงตามข้อเรียกร้องใด ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

(ง) บริษัทไม่ได้รับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในเรื่องของกฎหมายหรืออื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้บริการ

6. ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

ในการพิจารณาบริการที่แสดงหลังจากนี้ บันทึกทั้งหมดที่คุณส่งและแจกจ่ายโดยบริษัทไปยังร้านค้าผู้บริโภค ทำให้คุณจำเป็นต้องซื้อค่าสมัครบริการแบบต่อเนื่องซึ่งเรียกเก็บซ้ำผ่านวิธีการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัท การจัดจำหน่ายและบริการสนับสนุนศิลปิน และการบำรุงรักษาบันทึกของคุณกับร้านค้าผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคและข้อกำหนด และการปฏิบัติงานดังกล่าวโดยบริษัทถือเป็นส่วนหลักและไม่สามารถแบ่งแยกได้ของบริการ บริษัทอาจแก้ไขค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่า บริษัทได้รับอนุญาตให้หักค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ภาษีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณโดยตรงจากบัญชี TuneCore ของคุณ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวไปที่วิธีการชำระเงินที่คุณให้ไว้กับบริษัท คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม อากร ภาษี และการประเมินใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บัญชี TuneCore ของคุณโดยคุณเองหรือบุคคลอื่นที่ใช้บัญชีของคุณ และ/หรือเป็นผลจากรายได้บางส่วนที่คุณจ่ายให้กับศิลปินที่แบ่งรายได้ หากคุณแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่า คุณกำลังยกเลิกการสมัครบริการแบบต่อเนื่องสำหรับบันทึกของคุณหนึ่งรายการขึ้นไป จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมจากบัญชี TuneCore หรือวิธีการชำระเงินสำหรับบันทึกเหล่านั้น และบันทึกที่ยุติทั้งหมดจะถูกลบออกจากร้านค้าผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระล่วงหน้าใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบันทึกที่ยุติลงคืน หากคุณไม่ชำระเงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือมีการยกเลิกรายการชำระเงินหลังจากนั้นด้วยวิธีการชำระเงินหรือวิธีการอื่นใดหลังจากที่ยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการเหล่านี้แล้ว บริษัทจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชยค่าธรรมเนียม ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ที่จำเป็น รวมถึงสิทธิ์ในการรักษาบัญชีของคุณให้ใช้งานได้และเรียกเก็บค่าสิทธิ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจนกว่าจะได้รับการชดเชยค่าธรรมเนียมทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินของคุณ โดยดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในการตั้งค่าบัญชี TuneCore ของคุณ หากคุณไม่ระบุวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง บริการของคุณอาจถูกยกเลิกหรือใช้งานได้ไม่ราบรื่น ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

7. อายุข้อตกลง

ข้อกำหนดการใช้บริการจะมีผลบังคับใช้ตลอดเวลาที่คุณใช้เว็บไซต์หรือบริการ

8. การรักษาความลับ

คุณรับทราบและตกลงว่าในการเจรจาต่อรองและทำธุรกรรมทางธุรกิจกับบริษัท คุณอาจทราบข้อมูลที่เป็นความลับอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ยกเว้นในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวโดยทั่วไปมีให้บุคคลภายนอกหรือจำเป็นต้องเปิดเผยโดยการดำเนินการตามกฎหมาย คุณตกลงที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ คุณตกลงอย่างชัดแจ้งในที่นี้ว่าบริษัทมีสิทธิ์ในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายบันทึกของคุณหลังจากนี้ต่อบุคคลภายนอก เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในแผนภูมิและเอกสารข้อมูลเปรียบเทียบอื่น ๆ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในลักษณะใด ๆ

9. ข้อตกลงอื่น

(ก) คุณรับทราบว่าในการให้บริการและการชำระเงินหลังจากนี้ บริษัทจะต้องทำข้อตกลงบางอย่างกับร้านค้าผู้บริโภคต่าง ๆ การเลือกร้านค้าผู้บริโภคเหล่านี้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงว่าข้อกำหนดการใช้บริการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ของข้อตกลงอื่น ๆ ที่บริษัททำขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับร้านค้าผู้บริโภคดังกล่าว คุณรับทราบโดยชัดแจ้งว่าร้านค้าผู้บริโภคบางแห่งอาจกำหนดให้มีการเผยแพร่บันทึกภาพและเสียงของคุณบนเว็บไซต์ของพวกเขาในช่วงเวลาหนึ่งและในบางรูปแบบที่สัมพันธ์กับการเผยแพร่ของวัสดุดังกล่าวที่อื่นในตลาด ในขอบเขตที่ข้อกำหนดดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ร้านค้าผู้บริโภคแต่ละแห่งอาจมีสิทธิ์หยุดให้บริการเผยแพร่บันทึกภาพและเสียงดังกล่าวในร้านค้าของตน โดยบริษัทสามารถจะแจ้งข้อมูลเฉพาะในปัจจุบันของข้อกำหนดดังกล่าวแก่คุณ ตามคำขอของคุณที่เป็นลายลักษณ์อักษร

(ข) ในระยะเวลานี้ บางครั้งร้านค้าผู้บริโภคแต่ละแห่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มของตน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเพิ่มหรือลบเฉพาะบริการหรือผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและทดสอบเวอร์ชันเบต้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดโปรโมชั่น และการคำนวณค่าลิขสิทธิ์และ/หรือโครงสร้างราคาทางเลือก (เรียกแต่ละรายการและรวมกันว่า “การพัฒนาร้านใหม่”) ในการเข้าสู่ข้อตกลงนี้ คุณเข้าใจว่า เนื่องด้วยเป็นส่วนหนึ่งของบริการเชื่อมโยงกับร้านค้าผู้บริโภคที่คุณเลือกและอนุมัติการจัดจำหน่าย คุณอาจได้รับบริการที่เกิดจากการพัฒนาร้านใหม่ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้ วิธีออกจากบริการพัฒนาร้านใหม่ได้แก่ (1) เลือกไม่เข้าร่วมการพัฒนาร้านใหม่เฉพาะรายการ (หากได้รับอนุญาตจากบริษัทและ/หรือร้านค้าผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของแต่ละร้าน) (2) ยกเลิกการจัดจำหน่ายไปยังร้านค้าผู้บริโภคดังกล่าวโดยสิ้นเชิง หรือ (3) ทำการยุติข้อตกลงนี้

10. บาร์โค้ดและรหัสผลิตภัณฑ์สากล

บริษัทจะจัดเตรียมบาร์โค้ดและรหัสผลิตภัณฑ์สากล (“UPC”) ให้คุณฟรี สิ่งเหล่านี้มีไว้สำหรับการใช้งานของคุณเท่านั้นและไม่สามารถโอนหรือขายต่อได้ หากโอนหรือขายต่อ บริษัทจะเรียกเก็บเงินจากคุณ 25 ดอลลาร์ ($25.00) ต่อบาร์โค้ดหรือ UPC บวกกับรายได้ใด ๆ ที่คุณได้จากการโอนหรือขายต่อ บริษัทอาจหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากรายได้สุทธิใด ๆ ที่บริษัทเป็นหนี้คุณ หรือเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวกับวิธีการชำระเงินใด ๆ ที่คุณให้กับบริษัท

11. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

คุณตกลงว่าบริษัทมีสิทธิ์ในการอนุญาตให้มีการสร้าง การใช้ และการแสวงหาประโยชน์จากเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ซึ่งรวมไปถึงการบันทึก งานศิลปะ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณเป็นผู้จัดทำที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก ตามที่อนุญาตและสามารถดำเนินการได้ด้วยคุณลักษณะของร้านค้าผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องที่คุณเลือกที่จะเผยแพร่การบันทึกของคุณ คำว่า "เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้" ในที่นี้หมายถึงผลงานที่ได้มาจากต้นฉบับที่รวมไปถึงการบันทึกของคุณ อาร์ตเวิร์ก (รวมถึงอาร์ตเวิร์กเดี่ยวและอัลบั้ม) และเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณเป็นผู้จัดหาที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกซึ่งสร้างโดยบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ใช้ร้านค้าผู้บริโภค) และจัดจำหน่ายและใช้ประโยชน์ผ่านทางร้านค้าผู้บริโภค เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (1) วิดีโอและภาพที่สร้างขึ้นที่ซิงโครไนซ์ตามเวลาที่สัมพันธ์กับการบันทึกเสียงดนตรี; (2) เสียงหรือภาพและเสียงจากการ "รีมิกซ์" ซึ่งรวมไปถึงการบันทึกตั้งแต่สองรายการขึ้นไปซึ่งอาจมีการตัดต่อ มิกซ์ รีมิกซ์ แก้ไข หรือ "ผสมกัน"; (3) สื่อภาพหรือภาพและเสียงที่เป็นการปรับแต่งภาพนิ่งหรือภาพที่สร้างขึ้นผ่านทางการตัดต่อและฟิลเตอร์ และ (4) การดัดแปลง ปรับเปลี่ยน และตัดแต่งอื่น ๆ ของการบันทึก อาร์ตเวิร์ก และเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณจัดทำโดยบุคคลที่สาม โดยไม่คำนึงถึงเนื้อความที่กล่าวมาข้างต้น คุณขอสละสิทธิ์ใด ๆ ใน "ธรรมสิทธิ์" ที่คุณอาจได้รับภายใต้กฎหมายของประเทศใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้แต่ง ผู้ประพันธ์ ผู้แสดง โปรดิวเซอร์ หรือในความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกในที่นี้

12. ARTIFICIAL INTELLIGENCE และ MACHINE LEARNING

ในกรณีที่คุณเลือกจะเข้าร่วมโปรแกรม AI Front Row Seats ของ TuneCore ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรม AI Front Row Seats ของ TuneCore จะมีผลบังคับใช้กับคุณ

13. การดำเนินการทางกฎหมาย

(ก) คุณมอบอำนาจในที่นี้และกำหนดให้บริษัท ผู้ได้รับอนุญาต ผู้รับโอนสิทธิ์ ตัวแทน และทนายความของบริษัท โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ในการดำเนินการในนามของคุณและ/หรือบริษัท ในการเรียกร้อง มีคำขอ กระทำ หรือการดำเนินการใด ๆ (เรียกแต่ละรายการว่า "การเรียกร้อง") ซึ่งบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุผลว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมในการคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิที่มอบให้กับบริษัทตามข้อตกลงนี้ โดยที่การเรียกร้องใด ๆ จะได้รับการดำเนินการและดูแลโดยบริษัทโดยสุจริตใจและถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท เว้นแต่ว่าการเรียกร้องการเยียวยาใด ๆ จะถูกนำไปใช้ในการชำระเงินคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดเดียวกันและยอดคงเหลือใด ๆ จะต้องกระจายตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทใช้โดยทั่วไปกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมรอยัลตี้ทั้งหมดในการเจรจาตกลงหรือการเยียวยาที่เกี่ยวข้อง

(ข) คุณและบริษัทตกลงว่าคุณและบริษัทอาจมีการเรียกร้องต่ออีกฝ่ายเฉพาะในเรื่องที่คุณสามารถทำได้หรือในฐานะบุคคลเท่านั้น และไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือการดำเนินการแบบกลุ่มหรือเป็นตัวแทนในการดำเนินการ นอกจากนี้ คุณตกลงว่าศาลไม่อาจนำเอากระบวนพิจารณาการเรียกร้องของบุคคลไปรวมกับบุคคลอื่น และไม่อาจดำเนินการพิจารณาใด ๆ ในรูปแบบของตัวแทนหรือการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

14. เบ็ดเตล็ด

(ก) คุณสามารถใช้และเข้าถึงเว็บไซต์และบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย บทบัญญัติและข้อบังคับในท้องถิ่น รัฐ ประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับการใช้เว็บไซต์และบริการของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระบบกฎหมายจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้อง ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และกฎและข้อบังคับของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศภายใต้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ นอกจากนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คุณยังตกลงว่าคุณจะไม่ดำเนินการในข้อต่อไปนี้ในขณะที่ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์และบริการ:

 1. ปิดใช้งาน แฮ็ก หลีกเลี่ยงหรือแทรกแซงฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือฟีเจอร์ที่ช่วยป้องกันหรือจำกัดการใช้หรือคัดลอกเนื้อหาหรือวัสดุใด ๆ ของบริษัท
 2. ใช้ข้อมูลเมตา แท็กเมตาหรือข้อความที่ซ่อนโดยใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า URL หรือชื่อผลิตภัณฑ์ของ TuneCore
 3. อัปโหลด ส่ง โพสต์ อีเมลหรือส่งโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย จดหมายขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ รายการที่เรียกว่าธุรกิจพีระมิด หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ได้ร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต
 4. ปลอมแปลงส่วนหัวของแพ็กเก็ต TCP/IP หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนหัวในการโพสต์ หรือใช้เว็บไซต์หรือบริการในทางใดทางหนึ่งเพื่อส่งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง หลอกลวงหรือจากที่มาที่เป็นเท็จ
 5. อัปโหลด ส่ง โพสต์ อีเมลหรือส่งผ่านเว็บไซต์หรือบริการ บันทึกหรือวัสดุใด ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย คุกคาม ลามกอนาจาร ข่มขู่ หมิ่นประมาทหรือมีเจตนาร้าย หรือที่ทำให้เข้าใจหรือเป็นเครื่องแสดงถึงความเกลียดชัง รุกรานความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก มีภาพเปลือย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสื่อลามก ภาพอนาจาร สื่อลามกเด็กหรือภาพอนาจารของเด็ก) เป็นการหลอกลวง ข่มขู่ คุกคาม ยุยงให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หยาบคายหรือรุนแรงหรือเป็นคำพูดแสดงความเกลียดชังหรือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ทั้งนี้เป็นไปตามความเห็นของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 6. ทำลาย แทรกแซงหรือขัดขวาง หรือพยายามแทรกแซงหรือขัดขวางหน้าเพจใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือระบบการจัดส่งทางเทคนิคของผู้ให้บริการของบริษัท หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด ระเบียบวิธีปฏิบัติ นโยบายหรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์
 7. พยายามสแกน ตรวจสอบหรือทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่ายของบริษัท หรือการละเมิด ทำให้เสียหายหรือหลีกเลี่ยงมาตรการด้านความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้องที่ช่วยปกป้องและให้ความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์หรือบริการ
 8. พยายามดีคอมไพล์ แยกส่วน ถอดรหัสหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์หรือบริการ
 9. พยายามค้นหา ค้นหาโดยใช้เมตาหรือเข้าถึงแอปด้วยโปรแกรม ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ เอเจนต์ อุปกรณ์หรือกลไกใด ๆ นอกเหนือจากซอฟต์แวร์และ/หรือเอเจนต์การค้นหาที่บริษัทหรือเว็บเบราว์เซอร์ภายนอกอื่น ๆ ที่ให้บริการโดยทั่วไป (เช่น Internet Explorer, Firefox, Safari) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ส่งคิวรีไปยังเว็บไซต์เพื่อพิจารณาว่าเว็บไซต์หรือหน้าเว็บจัดอันดับอย่างไร
 10. รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์หรือบริการรายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งและชัดเจน
 11. บิดเบือนความจริงหรือแอบอ้างว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ โดยใช้เทคนิคการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหรือการโจมตีแบบวิศวกรรมสังคมรูปแบบอื่น ๆ หรือกระทำการฉ้อโกง
 12. ใช้เว็บไซต์หรือบริการในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดการใช้บริการ หรือ
 13. แนะนำหรือสนับสนุนให้บุคคลอื่นใดกระทำการดังที่กล่าวมาข้างต้น หรือฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการใด ๆ

(ข) บริษัทไม่รับประกันการใช้ประโยชน์จากบันทึก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความชอบของผู้บริโภค หรือการรวมหรือการมีส่วนร่วมของร้านค้าผู้บริโภคที่ระบุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธที่จะทำธุรกิจกับร้านค้าผู้บริโภค เว้นแต่จะกำหนดไว้โดยเฉพาะในข้อกำหนดการใช้บริการ บริษัทจะไม่มีข้อผูกพันกับคุณ

(ค) บริษัทจะไม่ถูกพิจารณาว่าละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการ เว้นแต่คุณจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการละเมิด และบริษัทไม่สามารถแก้ไขการละเมิดดังกล่าวได้ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับแจ้งดังกล่าว การละเมิดใด ๆ ไม่ได้ถือว่าคุณสามารถเพิกถอนสิทธิ์ที่มอบให้หลังจากนี้ ไม่ว่าในกรณี ใด ๆ

(ง) คำว่า "เหตุสุดวิสัย" ที่ใช้ในที่นี้หมายถึงการนัดหยุดงาน ภัยพิบัติตามธรรมชาติ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภัยธรรมชาติและการระบาดของโรค ซึ่งรวมถึงโรคระบาดและการแพร่กระจายของโรค) ข้อจำกัดของรัฐบาล การก่อความไม่สงบ สงคราม การกระทำที่เป็นศัตรูต่อสาธารณะ การก่อกบฏ การจลาจล การโจมตีทางไซเบอร์ การก่อวินาศกรรม การปิดกั้น การห้ามส่งออก การคว่ำบาตร การขาดแคลนทรัพยากรหรือวัสดุในท้องตลาด หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทและ/หรือผู้ให้บริการของบริษัทที่เป็นบุคคลที่สาม การที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยจะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ของบริษัท ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยทำให้บริษัทไม่สามารถนำส่งรายได้สุทธิไปยังบัญชี TuneCore ของคุณได้ และ/หรือทำให้คุณไม่สามารถถอนรายได้สุทธิได้ทั้งหมดหรือบางส่วนจากบัญชี TuneCore ของคุณ บริษัทควรจะได้รับการยกเว้นชำระเงินรายได้สุทธิใด ๆ ที่ครบกำหนดในระหว่างที่เกิดเหตุสุดวิสัย และการจ่ายชำระเงินค่ารายได้สุทธิดังกล่าวจะดำเนินการหลังจากที่เหตุสุดวิสัยสิ้นสุดลง โดยไม่คำนึงถึงที่กล่าวมาข้างต้น ในกรณีที่บริษัทคาดการณ์ว่าเหตุสุดวิสัยจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินรายได้สุทธิให้คุณอย่างไม่มีกำหนด หรือเหตุสุดวิสัยอาจทำให้คุณไม่สามารถรับหรือถอนรายได้สุทธิได้อย่างถาวร บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าถึงเหตุสุดวิสัยที่คาดการณ์ไว้ และความเป็นไปได้ที่คุณอาจจะไม่ได้รับรายได้สุทธิ ในกรณีดังกล่าว (1) คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชี TuneCore ของคุณได้ทุกเมื่อระหว่างที่เหตุสุดวิสัยเป็นอุปสรรคต่อการจ่ายเงินให้คุณอย่างต่อเนื่อง และ (2) บริษัทจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับส่วนใดส่วนหนึ่งของรายได้สุทธิที่ไม่สามารถจ่ายให้กับคุณได้หลังจากวันที่บริษัทได้แจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(จ) บริษัท เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงานหรือตัวแทนจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ความเสียหายที่เป็นการเฉพาะ ความเสียหายที่มีบทลงโทษหรือความเสียหายสืบเนื่องที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้แอปของคุณ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือเนื้อหาของบริษัท ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่และบริษัทได้รับแจ้งถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะไม่รับผิดโดยรวมต่อคุณเกินหนึ่งร้อยดอลลาร์ ($100) ไม่ว่าในกรณีใด

(ฉ) ข้อกำหนดการใช้บริการจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก ยกเว้นในกรณีที่ระบบกฎหมายนั้นมีกฎหมายที่ขัดกัน การดำเนินการทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการ จะต้องดำเนินการเฉพาะในศาลที่ตั้งอยู่ในรัฐและเทศมณฑลของนิวยอร์ก และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยินยอมแบบไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและที่พิจารณาคดีที่มีอำนาจพิจารณาเหนือบุคคล คู่สัญญาในข้อตกลงฉบับนี้สละสิทธิ์ของตนในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้บริการถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ หากฝ่ายหนึ่งไม่สามารถบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้บริการได้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือยกเว้นข้อกำหนดดังกล่าว คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ในข้อกำหนดการใช้บริการ (โดยผลบังคับแห่งกฎหมายหรือวิธีอื่น) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท และการโอนสิทธิ์ที่ต้องห้ามใด ๆ จะถือเป็นโมฆะ บริษัทสามารถโอนสิทธิ์ในข้อกำหนดการใช้บริการ หรือสิทธิ์หรือข้อผูกพันใด ๆ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการเป็นของผู้รับจ้างอิสระ และต้องไม่ตีความข้อกำหนดการใช้บริการเพื่อสื่อความเป็นนัยว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทน พนักงานหรือผู้ร่วมทุนของอีกฝ่าย คุณยอมรับว่า ข้อกำหนดการใช้บริการและกฎ ข้อจำกัด และนโยบายที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดจนการบังคับใช้ของบริษัท ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้และไม่ให้สิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณและบริษัท ข้อกำหนดการใช้บริการ พร้อมกับกฎและนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างบริษัทกับคุณในส่วนที่เกี่ยวกับสาระสำคัญนี้ หนังสือแจ้งหรือการสื่อสารอื่นใดที่จะส่งมอบหลังจากนี้จะจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่ง (1) จากบริษัท ผ่านทางอีเมล (ในแต่ละกรณี ไปยังที่อยู่อีเมลของคุณในบันทึก) (2) การโพสต์บนเว็บไซต์ หรือ (3) จากคุณ ผ่านทางอีเมลไปยัง [email protected] หรือที่อยู่อื่นตามที่บริษัทอาจระบุเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่รับจะถือว่าเป็นวันที่มีการส่งหนังสือแจ้งดังกล่าว

(ช) คุณรับทราบว่า คุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทตามที่อธิบายไว้อย่างครบถ้วนบนเว็บไซต์ และเมื่อใช้บริการและเว็บไซต์ คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

(ซ) เป็นความรับผิดชอบของคุณในการส่งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ข้อมูลเมตา เพลง ไฟล์กราฟิก หรือข้อมูลหรือเพลงอื่นใดในรูปแบบที่จำเป็น คุณรับทราบว่าบริษัทจะไม่ต้องให้บริการหลังจากนี้จนกว่าจะได้รับเนื้อหาดังกล่าว

(ฌ) ในกรณีที่จำกัดมาก บริษัทอาจอนุญาตให้คุณแก้ไขราคามาตรฐานที่คุณจะได้รับจากการขายบันทึกบางอย่างของคุณโดยร้านค้าผู้บริโภค (“ความแปรปรวนของราคา”) สถานการณ์ดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยบริษัทตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว นอกเหนือจากและสอดคล้องกับบทบัญญัติของข้อ 14(จ) ข้างต้น ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับข้อเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการดังกล่าว ความแปรปรวนของราคาซึ่งไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดพลาดของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว

(ญ) คุณอนุญาตให้บริษัททำและแสดงคลิปของบันทึกของคุณที่มีความยาวสูงสุดเก้าสิบ (90) วินาทีผ่านการสตรีมหรือดาวน์โหลดฟรี (“คลิป”) เพื่อโปรโมตวงดนตรี ศิลปิน และ/หรือการขายบันทึกที่เกี่ยวข้อง ในขอบเขตที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ในการเผยแพร่ในบทประพันธ์เพลงที่รวมอยู่ในบันทึกของคุณ (หรือสิทธิใด ๆ ที่ไม่ใช่ดนตรี แต่รวมอยู่บันทึก) ที่ใช้ในคลิป คุณอนุญาตให้บริษัทจัดทำและเล่นคลิปบทประพันธ์เพลงเหล่านั้นที่มีความยาวสูงสุดเก้าสิบ (90) วินาที ผ่านการสตรีมหรือดาวน์โหลดฟรีเพื่อโปรโมตวงดนตรี ศิลปิน และ/หรือการขายบันทึกที่เกี่ยวข้อง คลิปดังกล่าวอาจถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทหรือบุคคลภายนอกใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยใช้บันทึกที่เกี่ยวข้องเก้าสิบ (90) วินาทีติดต่อกัน

(ฎ) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้บริการแก่คุณหรือลูกค้า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

(ฏ) คุณให้ความยินยอมในที่นี้ว่าบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณและ/หรือบัญชีของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และ/หรือข้อมูลบัญชีอื่น ๆ) กับบุคคลที่สามบางราย หากจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือมีความเชื่อโดยสุจริตใจว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นในการ (1) ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือคำสั่งทางกฎหมายอื่น ๆ จากหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือการบังคับใช้กฎหมาย (2) ปกป้องและรักษาสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเรา (3) ป้องกันการฉ้อโกง (4) ดำเนินการในสถานการณ์เร่งด่วนเพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ หรือ (5) ป้องกันความผิดทางกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อป้องกันบริษัทจากความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องโดยบุคคลที่สามหากเนื้อหาที่คุณให้กับบริษัทภายใต้ข้อตกลงนี้เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม

(ฐ) หากร้านค้าผู้บริโภคปฏิเสธต้นแบบภาพและเสียงเนื่องจากไม่ตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคหรือข้อกำหนดด้านบรรณาธิการของร้านค้านั้น คุณจะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมการส่งใหม่ก่อนที่จะส่งต้นแบบอีกครั้ง ในกรณีที่คุณไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาด้านคุณภาพเพื่อส่งต้นแบบภาพและเสียงอีกครั้ง จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระก่อนหน้านี้ ค่าธรรมเนียมที่ชำระสำหรับการส่งครั้งแรก และการส่งซ้ำใด ๆ จะไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2021

TUNECORE, INC. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม – การบริหารจัดการการเผยแพร่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริหารจัดการการเผยแพร่ต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดการบริหารจัดการการเผยแพร่") มีผลกับผู้ใช้ของ www.tunecore.com เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและคุณสมบัติดิจิทัลอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์ TuneCore”) ซึ่ง TuneCore, Inc. (“TuneCore”) เป็นเจ้าของและดำเนินการ TuneCore ยังเรียกอีกอย่างว่า "ผู้เผยแพร่", "เรา" หรือ "พวกเรา" ตลอดข้อกำหนดการบริหารจัดการการเผยแพร่และที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ TuneCore ของคุณและการใช้เนื้อหา ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการบริหารจัดการการเผยแพร่ในที่นี้ (เรียกรวมกันว่า “บริการบริหารจัดการการเผยแพร่”) ข้อกำหนดการบริหารจัดการการเผยแพร่แสดงถึงข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณ ผู้ใช้แต่ละรายหรือนิติบุคคลเดียว (รวมและเรียกเป็นรายบุคคลว่า "ผู้ใช้") และ TuneCore เกี่ยวกับการใช้บริการบริหารจัดการการเผยแพร่ของคุณ ทั้งผู้ใช้และ TuneCore ต่างถูกอ้างถึงในที่นี้ว่าเป็น “คู่สัญญาแต่ละฝ่าย” หรือเรียกรวมกันว่า “คู่สัญญา” เมื่อใช้เว็บไซต์ TuneCore คุณจะต้องปฏิบัติตาม (1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ www.tunecore.com/terms ("ข้อกำหนดหลัก" คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในที่นี้และไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นจะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดหลัก) (2) ข้อกำหนดหรือกฎเพิ่มเติมที่โพสต์เพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการและคุณสมบัติเฉพาะที่อาจโพสต์เป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ("ข้อกำหนดเพิ่มเติม") และ (3) ข้อตกลงที่มีผลผูกพันอื่น ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างคุณและ TuneCore ข้อกำหนดการบริหารจัดการการเผยแพร่เหล่านี้เป็น "ข้อกำหนดเพิ่มเติม"  

ก่อนที่จะใช้บริการการดูแลการประกาศ โปรดอ่านข้อกําหนดการจัดการการประกาศต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง โดยการลงทะเบียนและ/หรือใช้บริการการดูแลระบบการเผยแพร่ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน ทําความเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดการจัดการการเผยแพร่เหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนดเหล่านี้โปรดยุติการใช้งานเว็บไซต์ TUNECORE ของคุณ

การให้สิทธิ์

1.1 ในระหว่างระยะเวลา (ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 5.1 ด้านล่าง) คุณขอมอบให้กับสํานักพิมพ์ทั่วโลก ("ดินแดน") แต่เพียงผู้เดียวและสิทธิพิเศษในการเป็นผู้ดูแลระบบขององค์ประกอบดนตรีที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอย่างเต็มที่ในขอบเขตที่คุณสนใจและส่งโดยคุณไปยัง Publisher ในระหว่างระยะเวลา ("องค์ประกอบ") ไม่รวมการให้สิทธิ์การใช้งานการซิงโครไนซ์ "ดั้งเดิม" ขององค์ประกอบสําหรับใช้ในภาพยนตร์โทรทัศน์และการโฆษณาซึ่งคุณมีสิทธิ์เก็บรักษาไว้ สิทธิ์ในการดูแลของ Publisher รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวและเอกสิทธิ์ดังนี้:

(ก) การลงทะเบียนองค์ประกอบหากคุณยังไม่ได้ทําเช่นนั้นกับองค์กรสิทธิในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานออกใบอนุญาตอื่น ๆ ทั้งหมด

(ข) ทําซ้ํา เข้ารหัส ผลิต จําหน่ายและจําหน่ายบันทึกที่รวบรวมองค์ประกอบภาพหนึ่งรายการขึ้นไป ทั้งทางร่างกาย ดิจิทัล และอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบหรือสื่ออื่นๆ

(ค) ดําเนินการและให้สิทธิ์ผู้อื่นในการดําเนินการประพันธ์แบบสาธารณะหรือส่วนตัวเพื่อผลกําไรหรืออย่างอื่นโดยวิธีการแสดงภาครัฐหรือเอกชนโดยการออกอากาศหรือรูปแบบดิจิทัลทางวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตหรือโดยวิธีการหรือสื่ออื่นใดที่รู้จักหรือพัฒนาขึ้น

(ง) การเผยแพร่ หรือให้สิทธิ์ผู้อื่นในการเผยแพร่

(จ) เพื่อจัดเตรียมหรือดัดแปลงเปลี่ยนแปลงหรือแปลองค์ประกอบใด ๆ ในลักษณะใด ๆ รวมถึงสิทธิ์ในการ: (i) บันทึกหรือบันทึกองค์ประกอบใหม่ในภาษาต่างประเทศ (ii) เพิ่มเนื้อเพลงและ/หรือเพลงใหม่ลงในองค์ประกอบใดๆ (iii) ใบอนุญาต "ฉบับปก" ขององค์ประกอบ และ (iv) ให้ใบอนุญาตแก่บุคคลที่สามที่อนุญาตให้มีการแก้ไขและ / หรือ "การสุ่มตัวอย่าง" ขององค์ประกอบ

(f) การให้ ดูแล และรวบรวมเงินภายใต้ใบอนุญาตแบบครอบคลุมด้วยเสียงเท่านั้นและใบอนุญาตการซิงโครไนซ์แบบครอบคลุมภาพและเสียง (เช่น การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ "ไมโครซิงโครไนซ์" ) ขององค์ประกอบสําหรับการใช้องค์ประกอบภาพใน "แทร็กศิลปะ" วิดีโอที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบนเว็บไซต์และบริการต่างๆ เช่น YouTube, Facebook, TikTok) และโปรแกรมภาพและเสียงอื่น ๆ  ในการเชื่อมต่อกับ YouTube หรือผู้บริโภครายอื่นที่หันหน้าไปทางเว็บไซต์ดิจิทัลของบุคคลที่สามสิทธิ์ของผู้เผยแพร่จะรวมถึงสิทธิ์ในการระบุอ้างสิทธิ์และสร้างรายได้จากวิดีโอที่มีองค์ประกอบโดยอนุญาตให้แสดงโฆษณา

(ช) เพื่อใช้ชื่อ ความเหมือน และข้อมูลชีวประวัติเกี่ยวกับนักเขียนขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์และ/หรือการส่งเสริมการจัดองค์ประกอบภาพและส่งเสริมธุรกิจของสํานักพิมพ์

(ช) เพื่อมอบอํานาจหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่มอบให้แก่ผู้เผยแพร่ในที่นี้ และ

(i) ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้เพื่อรวบรวมรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ที่ได้รับในที่นี้

1.2 ในการเชื่อมต่อกับการให้สิทธิดังกล่าวข้างต้น คุณแต่งตั้ง Publisher ตัวแทนและทนายความที่แท้จริงและถูกต้องตามกฎหมายของคุณในความเป็นจริง (ด้วยอํานาจเต็มของการทดแทนและการมอบหมาย) เพื่อให้ดําเนินการและส่งมอบเอกสารเครื่องมือและงานเขียนใด ๆ และทั้งหมดในชื่อและ / หรือชื่อของคุณและเพื่อดําเนินการอื่น ใดในชื่อและ / หรือชื่อของคุณซึ่งในการตัดสินทางธุรกิจที่เหมาะสมของ Publisher เป็นสิ่งที่จําเป็นหรือพึงประสงค์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ 

การชำระเงิน 

2.1 "ใบเสร็จรับเงินขั้นต้น" ที่ใช้ในข้อกําหนดการบริหารการเผยแพร่เหล่านี้จะหมายถึงรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการใช้ประโยชน์จากสิทธิในองค์ประกอบที่มอบให้กับ Publisher ในที่นี้ซึ่งสํานักพิมพ์ได้รับจริงอนุญาตให้หักค่าธรรมเนียมผู้จัดอะแดปเตอร์และค่าลิขสิทธิ์ของนักแปลและค่าลิขสิทธิ์ (ขึ้นอยู่กับกฎและการปฏิบัติของสังคมการรวบรวมในท้องถิ่นเสมอ) การลดหย่อนภาษีและ / หรือค่าคอมมิชชั่นมาตรฐานใด ๆ ที่หักโดยหน่วยงานรวบรวมและ / หรือสังคมที่ดําเนินงานตามความยาวของแขนและค่าธรรมเนียมย่อยและ / หรือผู้ดูแลระบบและ / หรือค่าคอมมิชชั่นในส่วนใดส่วนหนึ่งของดินแดน ผู้เผยแพร่มีสิทธิ์รวบรวมใบเสร็จรับเงินรวมทั้งหมดรวมถึงเงินใด ๆ ที่ได้รับจากองค์ประกอบก่อนที่จะเริ่มระยะเวลา แต่ยังไม่ได้รวบรวม
คุณจะได้รับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ (85%) ของใบเสร็จรับเงินรวมที่ได้จากการใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบในดินแดนรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงค่าภาคหลวงเชิงกลรายได้การพิมพ์และสิ่งที่เรียกว่า "ส่วนแบ่งของผู้เผยแพร่" ของรายได้จากการปฏิบัติสาธารณะ ผู้เผยแพร่จะได้รับอนุญาตให้เก็บใบเสร็จรับเงินรวมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ (15%)
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยการชําระเงินที่คุณตั้งไว้ข้างต้นจะรวมค่าลิขสิทธิ์ของนักแต่งเพลงทั้งหมดไม่รวม "ส่วนแบ่งของนักเขียน" ของรายได้จากการแสดงสาธารณะซึ่งคุณจะได้รับจากสังคมประสิทธิภาพที่กําหนดของคุณ ("PRO") ในกรณีที่องค์ประกอบใด ๆ ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนโดยคุณและคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของ PRO และเลือกที่จะไม่เชื่อมโยงกับ PRO ในช่วงระยะเวลาจากนั้นภายใต้กฎและข้อบังคับของ PRO เช่นระหว่างคุณและผู้เผยแพร่ Publisher จะมีสิทธิ์รวบรวมและรับสิ่งที่เรียกว่า "ส่วนแบ่งของนักเขียน" นอกเหนือจากสิ่งที่เรียกว่า "ส่วนแบ่งของผู้เผยแพร่" ของรายได้จากผลการดําเนินงานที่สร้างขึ้น ตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

2.2 คุณจะได้รับข้อความเกี่ยวกับส่วนแบ่งของใบเสร็จรับเงินรวมและเงินดังกล่าวจะถูกโอนเข้าบัญชี TuneCore ของคุณภายในสี่สิบห้า (45) วันหลังจากสิ้นสุดแต่ละไตรมาสปฏิทินสําหรับแต่ละช่วงเวลารายไตรมาสก่อนหน้านี้ เมื่อการชําระเงินถูกโอนเข้าบัญชีของคุณแล้วคุณจะสามารถถอนยอดคงเหลือทั้งหมดของบัญชีของคุณได้ตามดุลยพินิจของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถอนเงินดังกล่าว การคัดค้านใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคําแถลงทางบัญชีหรือการเรียกร้องทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากที่นั่นจะต้องเกิดขึ้น (และการฟ้องร้องใด ๆ เริ่ม) ไม่เกินหนึ่ง (1) ปีหลังจากวันที่ส่งคําแถลงถึงคุณในตอนแรกและคุณสละกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่อาจได้รับอนุญาตตามกฎหมายอีกต่อไป ไม่มีการคัดค้านทั่วไป รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการเรียกร้องทั่วไปเกี่ยวกับการรายงานการหักเงินหรือการรายงานรายได้น้อยเกินไป ให้ถือว่าเป็นการคัดค้านที่ถูกต้อง ในทํานองเดียวกันในกรณีที่มีการรายงานรายได้มากเกินไปหรือหากคุณได้รับส่วนแบ่งใบเสร็จรับเงินรวมจากบุคคลที่สามใด ๆ ที่ควรจ่ายให้กับ Publisher ในที่นี้ Publisher มีสิทธิ์หักเงินที่ชําระมากเกินไปหรือรายได้ใด ๆ ที่ควรจ่ายให้กับ Publisher จากรายได้ใด ๆ ที่จ่ายให้กับคุณตอนนี้หรือค้างรับในอนาคตจากข้อตกลงนี้หรือภายใต้ข้อตกลงอื่น ๆ ระหว่างคุณและ TuneCore 

2.3 ใบเสร็จรับเงินรวมที่โพสต์ในบัญชี TuneCore ของคุณจะถูกรวมในบัญชีธนาคารที่มีดอกเบี้ยกับใบเสร็จรับเงินรวมของลูกค้า TuneCore รายอื่นจนกว่าคุณจะถอนเงินดังกล่าว คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือรายได้อื่นๆ ในใบเสร็จรับเงินรวมที่ Publisher จัดการในฐานะตัวแทนและสถานที่ของคุณในบัญชีที่รวมบัญชีดังกล่าว ในการพิจารณาการใช้บริการการดูแลการเผยแพร่ของคุณคุณโอนและมอบหมายสิทธิ์ความเป็นเจ้าของใด ๆ ที่คุณอาจมีในดอกเบี้ยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีรวมดังกล่าวโดยเพิกถอนไม่ได้ นอกเหนือจากหรือแทนที่จะได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีที่รวมดังกล่าว Publisher อาจได้รับการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บสําหรับบริการธนาคารโดยธนาคารที่เก็บใบเสร็จรับเงินรวมของคุณ

2.4 ในกรณีที่ Publisher มีเหตุผลที่สงสัยว่าบัญชีของคุณถูกและ / หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ฉ้อโกงหรือละเมิด Publisher ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดโพสต์ใบเสร็จรับเงินรวมไปยังบัญชีของคุณและบล็อกความสามารถในการถอนเงินจากบริษัทจนกว่าจะได้รับมติของกิจกรรมที่น่าสงสัยเพื่อความพึงพอใจของ Publisher นอกจากนี้คุณยอมรับว่ารายได้ดังกล่าวจะถูกริบโดยคุณหาก Publisher พิจารณาตามดุลยพินิจโดยสุจริตว่าเป็นผลมาจากการฉ้อโกงและ / หรือการละเมิด ในขอบเขตที่กิจกรรมการฉ้อโกงและ / หรือการละเมิดใด ๆ จะถูกพิจารณาว่าเกิดจากการกระทําหรือการละเว้นในเครือของคุณหรือของคุณค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดย Publisher (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการทําเช่นนั้นอาจจะถูกหักออกจาก Publisher จากเงินใด ๆ ที่ชําระให้กับคุณในที่นี้ ผู้รับอนุญาตบางรายของ Publisher อาจมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและกิจกรรมที่สงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงและคุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบนโยบายดังกล่าวและนโยบายดังกล่าวจะมีผลผูกพันกับคุณในที่นี้

2.5 ในกรณีที่ผู้เผยแพร่ถูกนําเสนอด้วยการอ้างสิทธิ์การละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในการประชาสัมพันธ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดสิทธิ์การใช้งานของบุคคลที่สามหรือการเรียกร้องอื่นใด ซึ่งหากเป็นจริงจะถือเป็นการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามการเป็นตัวแทน การรับประกัน หรือข้อตกลงใดๆ ของคุณในที่นี้ คุณยอมรับว่า Publisher อาจอายัดรายได้ใด ๆ และทั้งหมดในบัญชีของคุณที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่โต้แย้งหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณส่งมา และรายได้ดังกล่าวจะถูกริบโดยคุณหาก Publisher พิจารณาตามดุลยพินิจโดยสุจริต นอกจากนี้หากในการตัดสินทางธุรกิจที่สมเหตุสมผลของ Publisher จะเลือกที่จะให้ทนายความตรวจสอบและ / หรือตอบสนองต่อการเรียกร้องดังกล่าว Publisher จะต้องมีสิทธิ์หักออกจากบัญชีของคุณหรือเรียกเก็บเงินจากวิธีการชําระเงินใด ๆ (ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดหลัก) ขั้นต่ําสามร้อยดอลลาร์ (USD $ 300) เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ภาระผูกพันของบุคคลที่สาม  คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสําหรับการจ่ายเงินชดเชยทั้งหมดหากมีต่อและสิทธิ์ใด ๆ ที่จําเป็นจากนักแต่งเพลงผู้ออกใบอนุญาตผู้เข้าร่วมรายได้และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่คุณมีหน้าที่ต้องจ่ายรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากองค์ประกอบใด ๆ คุณรับประกันและรับรองว่านักแต่งเพลงผู้ให้ใบอนุญาตผู้เข้าร่วมรายได้และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่คุณมีหน้าที่ต้องจ่ายรายได้ส่วนหนึ่งจากองค์ประกอบจะต้องดูคุณสําหรับการชําระเงินดังกล่าวเท่านั้นและคุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เผยแพร่และถือ Publisher ที่ไม่เป็นอันตรายจากและต่อต้านการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมด ความต้องการหรือการกระทําของนักแต่งเพลงผู้ให้อนุญาตผู้เข้าร่วมรายได้และบุคคลที่สามอื่น ๆ สําหรับการชําระเงินดังกล่าวตามบทบัญญัติการชดใช้ค่าเสียหายที่กําหนดไว้ในที่นี้

4. ค่าธรรมเนียม 

4.1 คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถขอคืนเงินให้ผู้เผยแพร่ได้เพียงครั้งเดียว ("ค่าธรรมเนียมการตั้งค่า") ตามที่กําหนดไว้บนเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณาเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหารของ Publisher ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนองค์ประกอบของคุณทั่วทั้งดินแดน 

4.2 คุณยอมรับว่า Publisher ได้รับอนุญาตให้หักค่าธรรมเนียมการตั้งค่าภาษีที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้บริการบริหารการเผยแพร่ของคุณโดยตรงจากบัญชี TuneCore ของคุณหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับวิธีการชําระเงินใด ๆ ที่คุณให้กับ Publisher (เช่นบัญชีPayPalบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต) (แต่ละ "วิธีการชําระเงิน") เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยหากคุณหรือผู้เผยแพร่ยกเลิกข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่กําหนดไว้ในที่นี้คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจํานวนหรือบางส่วนของค่าธรรมเนียมการตั้งค่า  นอกจากนี้หากด้วยเหตุผลใดก็ตามที่คุณล้มเหลวในการชําระเงินหรือการชําระเงินถูกย้อนกลับในที่นี้ผ่านวิธีการชําระเงินหรือวิธีอื่นใดหลังจากยอมรับข้อกําหนด Publisher มีสิทธิ์ชดใช้ค่าธรรมเนียมการตั้งค่าโดยวิธีใด ๆ ที่จําเป็นรวมถึงสิทธิ์ในการเปิดใช้งานบัญชีของคุณและรวบรวมค่าลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจนกว่าค่าธรรมเนียมการตั้งค่าจะชดเชยทั้งหมด  คุณต้องแจ้งให้ Publisher ทราบหากวิธีการชําระเงินของคุณมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับการตั้งค่าบัญชี TuneCore ของคุณ หากคุณไม่ได้ให้วิธีการชําระเงินที่ถูกต้องบริการของคุณอาจถูกตัดการเชื่อมต่อหรือถูกขัดจังหวะตามดุลยพินิจของผู้เผยแพร่แต่เพียงผู้เดียว

5. อายุข้อตกลง 

5.1 "ระยะเวลา" ของข้อตกลงนี้จะเป็นระยะเวลาเริ่มต้นหนึ่ง (1) ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้เผยแพร่ได้รับและประมวลผลค่าธรรมเนียมการตั้งค่า (ตามที่กําหนดไว้ข้างต้น) และดําเนินการต่อไปจนถึงสิ้นไตรมาสปฏิทินที่ Publisher ได้รับแจ้งการยกเลิกของคุณ หลังจากระยะเวลาเริ่มต้นระยะเวลาจะต่ออายุและขยายโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลารายไตรมาสเพิ่มเติมเว้นแต่คุณจะแจ้งให้ผู้เผยแพร่ทราบถึงการยกเลิกอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาจากนั้นมีผลบังคับใช้

5.2 ผู้เผยแพร่มีสิทธิเก็บรายได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ได้รับก่อนเริ่มและระหว่างระยะเวลา หลังจากระยะเวลาผู้เผยแพร่มีสิทธิ์ที่จะเก็บเงินหลังระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนเพื่อรวบรวมรายได้ใด ๆ และทั้งหมดที่ได้รับในช่วงระยะเวลา แต่ยังไม่ได้ชําระเงิน ("ระยะเวลาหลังระยะเวลา") หาก Publisher ได้รับรายได้ที่ได้รับหลังจากระยะเวลาหลังระยะเวลาจากสังคมคอลเลกชันผู้รับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลอื่นใดเนื่องจากการกระทําหรือการละเว้นหรือความล้มเหลวของคุณในการอัปเดตบุคคลที่สามเมื่อหมดอายุของข้อตกลงนี้คุณรับทราบว่าใบเสร็จรับเงินของผู้เผยแพร่จะไม่ละเมิดข้อตกลงนี้ ผู้เผยแพร่จะยังคงบัญชีกับคุณสําหรับรายได้ดังกล่าวทั้งหมดตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในที่นี้  

6.การรับประกัน การรับรอง การชดใช้ค่าเสียหาย

6.1 คุณรับประกันและรับรองว่า: (i) คุณมีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี (ii) คุณมีสิทธิ์และอํานาจเต็มที่ในการทําข้อตกลงนี้อย่างเต็มที่และมอบสิทธิ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้ให้แก่ผู้เผยแพร่โฆษณา (iii) การใช้สิทธิโดย Publisher ของสิทธิใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบรวมถึงเพลงชื่อและ / หรือเนื้อเพลงจะไม่ละเมิดหรือละเมิดกฎหมายทั่วไปหรือสิทธิตามกฎหมายของบุคคล บริษัท หรือ บริษัท ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงสิทธิตามสัญญาลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นส่วนตัว (iv) สิทธิ์ที่ได้รับในที่นี้เป็นอิสระและชัดเจนในการเรียกร้องความต้องการ liens หรือภาระผูกพันใด ๆ และ (v) ไม่มีองค์ประกอบใด ๆ ที่เป็นหมิ่นประมาทหรือลามก  โดยไม่จํากัดการกล่าวมาก่อนหน้านี้ไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามใด ๆ และไม่จําเป็นต้องมีเพื่อให้เกิดสิทธิ์ที่คุณมอบให้กับ Publisher ในที่นี้ 

6.2 นอกจากนี้ คุณรับประกันและรับรองว่าการลงทะเบียนและข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งไปยัง Publisher เป็นและจะยังคงเป็นจริงและถูกต้อง ในกรณีที่ผู้เผยแพร่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนหรือความไม่ถูกต้องในการลงทะเบียนองค์ประกอบผู้เผยแพร่มีสิทธิ์ระงับการชําระเงินที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่เป็นปัญหาจนกว่าความคลาดเคลื่อนหรือความไม่ถูกต้องดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข 

6.3 คุณจะต้องปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เผยแพร่และบริษัทในเครือ (รวมถึงกรรมการใดๆ สมาชิกเจ้าหน้าที่พนักงานผู้เผยแพร่ย่อยและตัวแทนอื่น ๆ ) และถือพวกเขาไม่เป็นอันตรายต่อการเรียกร้องของบุคคลที่สามความเสียหายความสูญเสียและค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความที่เหมาะสมที่เกิดจากการละเมิดหรือการละเมิดที่ถูกกล่าวหาใด ๆ โดยคุณของการรับประกันการเป็นตัวแทนหรือข้อตกลงใด ๆ ที่ทําในที่นี้หรือเกี่ยวข้องกับการกระทําหรือการละเว้นใด ๆ ที่คุณหรืออยู่ภายใต้คําสั่งหรือการควบคุมของคุณ คุณจะคืนเงินให้แก่ Publisher สําหรับการชําระเงินใดๆ ที่ทําไว้ณ เวลาใดก็ได้หลังจากวันที่นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่ Publisher มีสิทธิ์ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย อีกทางเลือกหนึ่ง, สํานักพิมพ์อาจเลือกที่จะหักการชําระเงินดังกล่าวจากรายได้ใด ๆ มิฉะนั้นจ่ายให้กับคุณในที่นี้หรือภายใต้ข้อตกลงอื่น ๆ ระหว่างคุณและ TuneCore.  

การดําเนินคดีทางกฎหมายและการตั้งถิ่นฐาน 

7.1 แม้จะมีบทบัญญัติของมาตรา 6.3 ข้างต้นสํานักพิมพ์จะมีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันในการดําเนินคดีปกป้องและชําระข้อเรียกร้องและการกระทําทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและโดยทั่วไปจะทําทุกสิ่งที่จําเป็นเกี่ยวกับสิ่งเดียวกันและลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่น ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบ อย่างไรก็ตาม ผู้เผยแพร่โฆษณาจะไม่ระงับการเรียกร้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7.2 ด้านล่าง) ในกรณีที่มีการกู้คืนโดยสํานักพิมพ์หรือคุณของเงินใด ๆ อันเป็นผลมาจากการตัดสินหรือการตั้งถิ่นฐานเงินดังกล่าวจะถูกแบ่งระหว่างคุณและผู้เผยแพร่ในหุ้นเดียวกันกับที่ให้ไว้ในข้อ 2 ข้างต้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายนอกกระเป๋าของการได้รับเงินดังกล่าวรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม คุณมีสิทธิที่จะให้คําปรึกษาสําหรับตัวคุณเองเพื่อช่วยเหลือหรือรับการดําเนินคดีหรือการป้องกันเรื่องดังกล่าว แต่มีค่าใช้จ่ายของคุณเอง การตัดสินใด ๆ กับผู้เผยแพร่และการตั้งถิ่นฐานใด ๆ โดยสํานักพิมพ์ของการเรียกร้องต่อมันเคารพองค์ประกอบใด ๆ พร้อมกับค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายจะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติการชดใช้ค่าเสียหายของข้อกําหนดการบริหารการเผยแพร่และการชําระเงินค่าเสียหายของคุณจะถูกจ่ายให้กับ Publisher จากจํานวนเงินใด ๆ และทั้งหมดที่อาจครบกําหนดของคุณภายใต้บัญชีใด ๆ และทั้งหมดที่คุณเป็นเจ้าของและบริหารโดยผู้เผยแพร่หรือทันทีตามความต้องการ

7.2 แม้จะมีสิ่งใดในทางตรงกันข้ามในที่นี้ Publisher จะมีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันในการเลือกแคตตาล็อกขององค์ประกอบที่ได้รับการจัดการ (รวมถึงองค์ประกอบ) ในการเตรียมการออกใบอนุญาตและการตั้งถิ่นฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมสําหรับการกู้คืนค่าลิขสิทธิ์ที่นําเสนอและรับรองโดยกลุ่มผู้สนับสนุนเช่นสมาคมผู้เผยแพร่เพลงแห่งชาติโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน

เอกสาร

8.1 ตามคําขอของ Publisher คุณจะต้องดําเนินการและส่งไปยังผู้เผยแพร่เอกสารใด ๆ ที่จําเป็นเกี่ยวกับสิทธิ์ที่ได้รับของ Publisher ในองค์ประกอบและหากคุณไม่ทําเช่นนั้นภายในสิบ (10) วันทําการตามคําขอของ Publisher Publisher อาจลงนามในเอกสารดังกล่าวในชื่อของคุณ

8.2 พร้อมกันกับการยอมรับข้อกําหนดการจัดการการเผยแพร่ของคุณคุณจะจัดหา Publisher พร้อมสําเนาของใบอนุญาตที่มีอยู่หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ผู้เผยแพร่ทราบเกี่ยวกับองค์ประกอบแต่ละรุ่นที่บันทึกไว้ในระหว่างระยะเวลาทันทีที่สามารถปฏิบัติได้พอสมควรหลังจากที่คุณทราบ หากและในขอบเขตที่คุณไม่สามารถให้เนื้อหาและข้อมูลใด ๆ ที่อ้างถึงในส่วนนี้สิทธิ์ของ Publisher ในและต่อองค์ประกอบจะไม่บกพร่องอันเป็นผลมาจากการกล่าว  ผู้เผยแพร่โฆษณาจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่เก็บรวบรวมเงินหรือการขาดการคุ้มครองลิขสิทธิ์เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากความล้มเหลวดังกล่าวโดยคุณ

9. ข้อกําหนดและเงื่อนไขการปรับปรุง การยกเลิก 

9.1 ผู้เผยแพร่ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกําหนดการบริหารการเผยแพร่ได้ตลอดเวลาและ / หรือเพื่อรวมบทบัญญัติและ / หรือเงื่อนไขใหม่เกี่ยวกับการใช้งานไซต์ TuneCore ของคุณ Publisher จะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในข้อกําหนดการบริหารการเผยแพร่และคุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคําหากคุณไม่ต้องการยอมรับข้อกําหนดเหล่านั้น มิฉะนั้นหากคุณยังคงใช้ไซต์ TuneCore และไม่สิ้นสุดการแก้ไขและการอัปเดตดังกล่าวจะถือว่าได้รับการยอมรับและรวมอยู่ในข้อกําหนดการดูแลการเผยแพร่เหล่านี้ 

9.2 นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ข้างต้นคุณจะมีสิทธิ์ยกเลิกระยะเวลาได้ตลอดเวลาหลังจากหนึ่ง (1) ปีโดยการกรอกและส่งกลับประกาศต่อไปนี้: [________________] การยกเลิกจะมีผลในตอนท้ายของไตรมาสปฏิทินที่เราได้รับแจ้งการยกเลิกดังกล่าวภายใต้ระยะเวลาหลังระยะเวลาของเราและสิทธิ์ในการรวบรวมผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องการออกใบอนุญาตและองค์กรสิทธิในการเรียกเก็บเงินอื่น ๆ
การละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไข การยุติ คุณยอมรับว่า Publisher อาจยกเลิกบัญชีใด ๆ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชี) ที่คุณอาจมีผ่านเว็บไซต์หรือการใช้งานไซต์และผู้เผยแพร่ของคุณอาจลบและละทิ้งบัญชีของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงการละเมิดข้อกําหนดการดูแลการเผยแพร่เหล่านี้) หรือไม่มีเหตุผลตามดุลยพินิจของผู้เผยแพร่แต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับว่าการเข้าถึงไซต์และ/หรือบัญชีใด ๆ ที่คุณอาจมีหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นั้นอาจถูกยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณยอมรับว่า Publisher จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สําหรับการยุติดังกล่าว การเยียวยาเหล่านี้นอกเหนือไปจากวิธีการรักษาอื่น ๆ ที่ Publisher อาจมีตามกฎหมายหรือในความเสมอภาค

ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023

ข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของ TUNECORE, INC. - การออกใบอนุญาตการซิงโครไนซ์แบบดั้งเดิม

ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานการซิงโครไนซ์แบบดั้งเดิมต่อไปนี้ ("ข้อกําหนดการซิงโครไนซ์")

การให้สิทธิ์

1.1 นอกเหนือจากการให้สิทธิพิเศษของสิทธิ์ที่คุณให้กับ Publisher ในที่นี้คุณจะต้องมอบอํานาจให้กับ Publisher ทั่วทั้งดินแดนและในระหว่างระยะเวลาสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเจรจาและให้สิทธิ์แก่ผู้อื่นในใบอนุญาตให้มีการซิงโครไนซ์องค์ประกอบ (และการบันทึกใด ๆ ที่คุณส่งไปยัง Publisher เพื่อซิงโครไนซ์ ("การบันทึก") ถ้ามี) ผ่าน "แบบดั้งเดิม" หมายถึง เป็นที่เข้าใจกันว่าคําดังกล่าวอยู่ใน United States อุตสาหกรรมการเผยแพร่เพลงเช่นการออกใบอนุญาตแบบใช้เดียวสําหรับการใช้องค์ประกอบของคุณในภาพยนตร์รายการโทรทัศน์โฆษณาวิดีโอเกมและโปรแกรมโสตทัศนูปกรัยอื่น ๆ

1.2 ในที่นี้คุณให้สิทธิ์แก่ผู้เผยแพร่ในการใช้แสดงและทําให้องค์ประกอบและการบันทึกพร้อมใช้งานบนสตรีมมิ่งปลอดค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ผู้เผยแพร่ช่องทางและโปรไฟล์และ / หรือเว็บไซต์พันธมิตรของบุคคลที่สามที่มีไว้สําหรับการใช้งานโดยผู้มีอํานาจ (เช่นหัวหน้างานเพลง) เพื่อเข้าถึงฟังและทดสอบไฟล์เสียงขององค์ประกอบสําหรับตําแหน่งการซิงโครไนซ์ของบุคคลที่สามที่อาจเกิดขึ้น

การชำระเงิน

2.1 Publisher จะรวบรวมใบเสร็จรับเงินขั้นต้นทั้งหมดที่ได้รับจากองค์ประกอบ (และการบันทึกถ้ามี) ที่ได้มาจากคําขอซิงโครไนซ์ที่ได้รับจากและ/หรือใบอนุญาตที่เริ่มต้นในระหว่างระยะเวลา  "ใบเสร็จรับเงินขั้นต้น" หมายถึงรายได้ใบอนุญาตการซิงโครไนซ์ที่ได้รับจาก Publisher ซึ่งอนุญาตให้หักค่าคอมมิชชั่นและ / หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยตัวแทนการออกใบอนุญาตการซิงโครไนซ์ของบุคคลที่สามในส่วนใด ส่วนหนึ่งของดินแดนภาษีหรือค่าใช้จ่ายที่คล้ายกัน  ใบเสร็จรับเงินรวมรวมถึงรายได้ใด ๆ และทั้งหมดที่ต้องชําระสําหรับการใช้ใบอนุญาตครั้งแรกรวมถึงรายได้ที่เกิดจากการใช้ตัวเลือกการต่ออายุหรือการขยายใบอนุญาตที่ออกโดย Publisher แม้ว่าตัวเลือกการต่ออายุหรือการขยายดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากระยะเวลา  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยหลังจากหมดระยะเวลา Publisher จะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการออกและ /หรือรวบรวมการชําระเงินในใบอนุญาตสําหรับคําขอใด ๆ ที่ได้รับจากและ / หรือตําแหน่งที่ริเริ่มโดย Publisher ในระหว่างระยะเวลา

(ก) คุณจะได้รับร้อยละห้าสิบ (50%) ของรายได้รวมที่เกิดจากการซิงโครไนซ์องค์ประกอบ (และการบันทึกถ้ามี) ผ่านวิธีการแบบดั้งเดิมเช่นภาพยนตร์รายการโทรทัศน์โฆษณาวิดีโอเกมและโปรแกรมโสตทัศนูปกรณ์แบบครั้งเดียวอื่น ๆ ผู้จัดพิมพ์จะได้รับอนุญาตให้เก็บรักษาร้อยละห้าสิบ (50%) ของใบเสร็จรับเงินรวม

3. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ (ก) ข้อกําหนดและวลีทั้งหมดที่ใช้ในที่นี้จะมีคําจํากัดความเช่นเดียวกับในข้อกําหนดการบริหารการเผยแพร่ และ (ข) บทบัญญัติของข้อกําหนดการบริหารการเผยแพร่ให้สัตยาบันและยืนยันและจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ BELIEVE INTERNATIONAL

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกำหนด") นำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของ www.tunecore.comเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TuneCore, Inc. ซึ่งเป็นบริการเผยแพร่เพลงดิจิทัลสำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา และ www.believemusic.comเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Believe International ซึ่งเป็นบริการเผยแพร่เพลงดิจิทัลสำหรับบุคคลภายนอกสหรัฐอเมริกา  

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกำหนด") นำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของ www.tunecore.com และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์ TuneCore”) ซึ่งดำเนินการโดย TuneCore, Inc. (“TuneCore”) และถึงผู้ใช้ทุกคน www.believemusic.com และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์ Believe" และร่วมกับเว็บไซต์ TuneCore เรียกว่า "เว็บไซต์ผู้แทนจำหน่าย") ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Believe International ("Believe" Believe และ TuneCore เรียกรวมกันว่า "ผู้แทนจำหน่าย" , “เรา” หรือ “พวกเรา”) รวมถึงการใช้เนื้อหา ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใด ๆ ในนั้น ข้อกำหนดเหล่านี้แสดงถึงข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณ ผู้ใช้แต่ละราย หรือหน่วยงานเดียว (รวมกันหรือเป็นรายบุคคลเรียกว่า “ผู้ใช้”) TuneCore และ Believe เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ TuneCore หรือเว็บไซต์ Believe ของคุณ ผู้ใช้และผู้แทนจำหน่ายแต่ละรายในที่นี้เรียกว่า "คู่สัญญาแต่ละฝ่าย" หรือเรียกรวมกันว่า "คู่สัญญา" เมื่อใช้เว็บไซต์ TuneCore หรือเว็บไซต์ Believe คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์เพิ่มเติมที่โพสต์เพิ่มเติมที่บังคับใช้กับบริการและคุณลักษณะเฉพาะที่อาจโพสต์เป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ("ข้อกำหนดเพิ่มเติม") ข้อกำหนดเพิ่มเติมทั้งหมดรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิงในข้อกำหนดเหล่านี้

ก่อนใช้เว็บไซต์ผู้แทนจำหน่าย โปรดอ่านข้อกำหนดต่อไปนี้อย่างละเอียด เมื่อลงทะเบียนและ/หรือเข้าถึง เรียกดู หรือใช้เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย ถือว่าคุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมและการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนด”) หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ตาม โปรดยุติการใช้งานเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายในทันที

คุณสมบัติ .  ในการใช้เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย คุณต้องมีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปีขึ้นไป (หรืออายุอย่างน้อยสิบสาม (13) ปี และได้รับความยินยอมจากพ่อแม่และ/หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ) และมีความสามารถอย่างเต็มที่และมีความสามารถที่จะ (1) ปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อผูกพัน การยืนยัน การรับรอง และการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ และ (2) ยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณรับรองว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในข้อนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายที่www.tunecore.com/terms อย่างระมัดระวังสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนจำหน่าย

การแก้ไขข้อกำหนด ด ผู้แทนจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มหรือลบส่วนต่าง ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติม ณ เวลาใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม และเราอาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวันที่ "ปรับปรุงล่าสุด" ที่กำหนดไว้ด้านบนและวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่จะพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลทันที ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อบัญชีของคุณ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบผ่านที่อยู่อีเมลล่าสุดที่คุณได้ให้ไว้กับเราที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์ผู้แทนจำหน่ายหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลง ถือเป็นการยอมรับที่มีผลผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายและการเชื่อมโยงผู้แทนจำหน่ายอนุญาตให้คุณใช้เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ โดยมีเงื่อนไขว่าและตราบเท่าที่ (1) คุณใช้เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น (2) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องไม่ดาวน์โหลด ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งต่อ เผยแพร่ ขายต่อ แจกจ่าย เปิดเผยต่อสาธารณะหรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายในวัสดุใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้แทนจำหน่าย (3) คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายนอกเหนือจากที่อาจจำเป็นตามสมควรเพื่อใช้เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ (4) คุณไม่ได้มีส่วนร่วมในการใช้งานที่ต้องห้ามตามที่อธิบายไว้ในข้อ 11 ด้านล่าง และ (5) คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้โดยสมบูรณ์ เว็บไซต์ TuneCore ถูกควบคุมและนำเสนอโดย TuneCore จากสำนักงานของ TuneCore ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเว็บไซต์ Believe นั้นควบคุมและนำเสนอโดย Believe จากสำนักงานในสหภาพยุโรป (EU) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝรั่งเศสและลักเซมเบิร์ก ผู้แทนจำหน่ายไม่รับรองว่าเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายมีความเหมาะสมหรือมีให้สำหรับใช้งานในสถานที่อื่น หากคุณกำลังเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายจากเขตอำนาจศาลอื่น คุณต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น และในขอบเขตที่อนุญาตในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ คุณสละสิทธิ์ในการยืนยันการเรียกร้องหรือใช้ประโยชน์จากการคุ้มครองที่คุณมีในเขตอำนาจศาลนั้นที่ไม่มีในสหรัฐอเมริกาหรือในสหภาพยุโรปตามความเหมาะสม  

กรรมสิทธิ์ของผู้แทนจำหน่าย กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

 1. ทั่วไป เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายซึ่งรวมถึงเนื้อหา ส่วนต่อประสานภาพ ฟีเจอร์เชิงโต้ตอบ เสียง วิดีโอ วัสดุภาพและเสียง ข้อมูล กราฟิก การออกแบบ การรวบรวม รหัสคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ ข้อมูลกรรมสิทธิ์ เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ข้อมูลที่โดดเด่น (เช่น โลโก้) การเลือก ลำดับ “รูปลักษณ์และความรู้สึก” และการจัดเรียงของรายการ และองค์ประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายที่จัดเตรียมโดยผู้แทนจำหน่าย ("วัสดุของผู้แทนจำหน่าย") เป็นเจ้าของและ/หรือได้รับสิทธิ์การใช้งาน ผู้แทนจำหน่ายและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยไม่จำกัดเพียงภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลกลางและรัฐของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของลักเซมเบิร์กตามความเหมาะสม ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ และสนธิสัญญาต่างประเทศ วัสดุของผู้แทนจำหน่ายไม่รวมถึงเนื้อหาของบุคคลภายนอก (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้แทนจำหน่าย คุณตกลงที่จะไม่ขาย ให้สิทธิ์การใช้งาน แจกจ่าย คัดลอก แก้ไข แสดงต่อสาธารณะหรือแสดง ส่งต่อ เผยแพร่ แก้ไข ดัดแปลง สร้างงานลอกเลียนแบบ หรือใช้งานเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายและ /หรือวัสดุของผู้แทนจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้แทนจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่ได้มาซึ่งสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ต่อวัสดุของผู้แทนจำหน่าย ยกเว้นสิทธิ์แบบจำกัดที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้
 2. แอปและซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ดาวน์โหลดได้ หากวัสดุของผู้แทนจำหน่ายใด ๆ ที่เราจัดเตรียมให้กับคุณเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ซอฟต์แวร์และไฟล์ รูปภาพ และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์จะได้รับสิทธิ์การใช้งานจากคุณโดยเรา สิทธิ์การใช้งานนี้เป็นสิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคล จำกัด โอนไม่ได้ ไม่สามารถให้สิทธิ์การใช้งานช่วง เพิกถอนได้ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนสิทธิ์การใช้งานได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้คุณทราบ เมื่อได้รับแจ้งการเพิกถอน คุณต้องทำลายสำเนาทั้งหมดของซอฟต์แวร์ที่คุณครอบครองและ/หรืออยู่ในระบบภายใต้การควบคุมของคุณ คุณไม่ได้เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลด และเราจะไม่โอนความเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ให้กับคุณ เรายังคงความเป็นเจ้าของและกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์ คุณไม่สามารถแจกจ่ายซ้ำ ขาย ดีคอมไพล์ วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบ หรือลดซอฟต์แวร์ให้อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ (ยกเว้นในขอบเขตที่กิจกรรมดังกล่าวได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดนี้) ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาและลักเซมเบิร์ก หากคุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย คุณรับรองและรับประกันกับเราว่าคุณไม่ได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านั้น
 1. เนื้อหาของผู้ใช้

  1. ทั่วไป เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายอาจอนุญาตให้คุณและผู้ใช้รายอื่นโพสต์หรือเชื่อมโยงสื่อ ข้อความ การบันทึกเสียงและวิดีโอ ภาพถ่าย กราฟิก ความเห็นหรือข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ("เนื้อหาของผู้ใช้") และเพื่อโฮสต์และ/หรือ แบ่งปันเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวในปัจจุบันหรือในอนาคต เนื้อหาของผู้ใช้ไม่ได้ถูกควบคุมโดยผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายไม่รับรองว่าเนื้อหาผู้ใช้ของคุณจะยังคงมีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายไม่ว่าด้วยวิธีใด เราอาจลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณเข้าใจดีว่าเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายถูกเปิดเผยต่อสาธารณะต่อผู้ใช้เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย และผู้แทนจำหน่ายไม่รับประกันการรักษาความลับใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว และไม่รับประกันว่าสิทธิ์ทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ของคุณในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวจะไม่ถูกละเมิดหรือนำไปใช้ในทางที่ผิด
  2. การให้สิทธิ์ ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับ “บทประพันธ์” และ “บันทึก” (แต่ละส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม – การจัดการการเผยแพร่) ข้อกำหนดในการให้บริการซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติม – การจัดการการเผยแพร่ โดยการส่งเนื้อหาผู้ใช้ไปยังผู้แทนจำหน่าย คุณยินยอมในที่นี้ ผู้แทนจำหน่ายและบริษัทในเครือทั่วโลก ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ชำระเต็มจำนวน ไม่มีค่าสิทธิ์ โอนสิทธิ์ได้ โดยมีสิทธิ์ที่จะให้และอนุญาตสิทธิ์การใช้งานช่วง เพื่อใช้ ผลิตซ้ำ แปลงเป็นดิจิทัล เข้ารหัส จัดเก็บ ส่ง แจกจ่าย แก้ไข ดัดแปลง แปล เตรียมงานลอกเลียนแบบ แสดง ดำเนินการ สื่อสารต่อสาธารณะและหาประโยชน์จากเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวโดยเชื่อมโยงกับธุรกิจของเว็บไซต์ผู้แทนจำหน่ายและธุรกิจของผู้แทนจำหน่าย (และผู้สืบทอด ผู้รับโอนและผู้ได้รับสิทธิ์การใช้งานช่วง ตลอดจนบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งเสริมและแจกจ่ายเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายบางส่วนหรือทั้งหมด (และงานสืบเนื่องของเว็บไซต์ดังกล่าว) ในรูปแบบสื่อใด ๆ และผ่านช่องทางสื่อใด ๆ หรือผ่านทางการขายสินค้า คุณให้สิทธิ์ผู้แทนจำหน่ายและบริษัทในเครือ ผู้รับโอน และผู้ได้รับสิทธิ์การใช้งานช่วง (และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง) ในการใช้ชื่อที่คุณส่งโดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว หากพวกเขาเลือกที่จะทำเช่นนั้น นอกจากนี้ คุณยินยอมให้ผู้ใช้แต่ละรายของเว็บไซต์ผู้แทนจำหน่ายได้รับสิทธิ์ใช้งานแบบไม่ผูกขาดในการเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้ของคุณผ่านทางเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย และใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย แก้ไข ดัดแปลง แปล เตรียมงานลอกเลียนแบบ แสดง และดำเนินการดังกล่าว เนื้อหาของผู้ใช้ตามที่ได้รับอนุญาตจากการทำงานของเว็บไซต์ผู้แทนจำหน่ายและข้อกำหนดเหล่านี้ สิทธิ์การใช้งานข้างต้นที่คุณมอบให้ในเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายจะคงอยู่ตลอดไปและไม่สามารถเพิกถอนได้ ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณได้ลบหรือลบในขณะที่รักษาบัญชีผู้ใช้ของเว็บไซต์ผู้แทนจำหน่ายของคุณ หรือเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ หรือการลบบัญชีผู้ใช้เว็บไซต์ผู้แทนจำหน่ายของคุณ คุณอาจแจ้งผู้แทนจำหน่ายเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการยุติสิทธิ์การใช้งานดังกล่าวจากคุณไปยังผู้แทนจำหน่าย โดยระบุเฉพาะรายการของเนื้อหาผู้ใช้ที่การยกเลิกดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ซึ่งในกรณีนี้สิทธิ์การใช้งานที่กล่าวมาจะสิ้นสุดลงภายในเวลาที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์หลังจากที่คุณได้ส่งคำบอกกล่าวดังกล่าวไปยังผู้แทนจำหน่ายแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณเข้าใจและตกลงว่าแม้หลังจากการยุติดังกล่าว ผู้แทนจำหน่ายอาจเก็บสำเนาเซิร์ฟเวอร์ของเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวแต่ไม่แสดงหรือดำเนินการ แม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งใด ๆ ในที่นี้ สิทธิ์การใช้งานด้านบนที่คุณมอบให้ในความคิดเห็น (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ที่คุณส่งจะเป็นแบบถาวรและไม่สามารถเพิกถอนได้  
  3. ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ เราไม่ได้รับหรือควบคุมสิทธิ์ใด ๆ ในนั้น ยกเว้นสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดที่ได้รับข้างต้น และไม่ใช้การควบคุมด้านบรรณาธิการในเนื้อหาของผู้ใช้ ไม่มีสิ่งใดในที่นี้บังคับให้เราต้องตรวจสอบ และเราไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการรับรองและการรับประกันที่จัดทำโดยผู้ใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว
 2. การรับรองและการรับประกันของคุณ  

  1. คุณรับประกันและรับรองว่า: (1) คุณอายุสิบแปด (18) ปีขึ้นไป หรือ (2) คุณอายุสิบสาม (13) ปีขึ้นไป และคุณได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพ่อแม่และ/หรือผู้ปกครองตามกฎหมายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้  
  2. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ คุณยืนยัน รับรองและ/หรือรับประกันว่า: (ก) คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์การใช้งาน สิทธิ์ ความยินยอม และการอนุญาตที่จำเป็นในการใช้และอนุญาตให้ผู้แทนจำหน่ายใช้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ในและต่อเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ และทั้งหมดเพื่อให้สามารถรวมและใช้เนื้อหาของผู้ใช้ในลักษณะที่ผู้แทนจำหน่ายและข้อกำหนดเหล่านี้พิจารณา และเพื่อให้สิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานที่กำหนดไว้ในข้อนี้ และ (ข) เนื้อหาผู้ใช้ของคุณ การใช้เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวของผู้แทนจำหน่ายตามข้อกำหนดเหล่านี้ และการใช้สิทธิ์การใช้งานของผู้แทนจำหน่ายที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่และจะไม่: (1) ละเมิด ฝ่าฝืน หรือยักยอกสิทธิ์ของบุคคลภายนอก รวมถึงลิขสิทธิ์ใด ๆ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า สิทธิ์ทางศีลธรรม สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นใด (2) ใส่ร้าย ให้ร้าย ทำให้เสื่อมเสีย หมิ่นประมาท หรือบุกรุกสิทธิความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ ของบุคคลอื่น หรือ (3) ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้
  3. การใช้ต้องห้ามของเนื้อหาผู้ใช้ เว้นแต่จะอนุญาตไว้เป็นอย่างอื่นตามข้อกำหนดเหล่านี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ คุณตกลงเพิ่มเติมว่าคุณจะไม่เผยแพร่ โพสต์ ส่ง ส่งผ่าน หรือทำให้พร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย: (1) ความเท็จหรือการบิดเบือนความจริงใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับผู้แทนจำหน่าย หรือบุคคลภายนอกใด ๆ (2) เนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ใส่ร้าย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น ดูแคลน หยาบคาย โจ่งแจ้งทางเพศ ข่มขู่ ก่อกวน เป็นอันตราย เกลียดชัง เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์หรือน่ารังเกียจหรือที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่จะถือเป็นความผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่ใด ๆ หรือไม่เหมาะสม (3) โฆษณาและ/หรือหรือการชักชวนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ๆ หรือ (4) เนื้อหาใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ในลักษณะใด ๆ  

ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาของบุคคลภายนอก ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับ "บทประพันธ์" และ "บันทึก" (แต่ละส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม – การจัดการการเผยแพร่) ข้อกำหนดในการให้บริการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติม – การจัดการการพิมพ์ คุณเข้าใจว่าเมื่อใช้เว็บไซต์ผู้แทนจำหน่าย คุณจะได้รับเนื้อหาของผู้ใช้ โฆษณา และเนื้อหาของบุคคลภายนอกอื่น ๆ (รวมเรียกว่า "เนื้อหาของบุคคลภายนอก") จากแหล่งต่าง ๆ และคุณอาจได้รับเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่ไม่ถูกต้อง ก้าวร้าว ไม่เหมาะสม หรือน่ารังเกียจอย่างอื่น ผู้แทนจำหน่ายไม่รับรองเนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือความคิดเห็น การชี้แนะ หรือคำแนะนำใด ๆ ที่แสดงในนั้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้แทนจำหน่ายจะไม่รับผิดในทางใด ๆ สำหรับหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาของบุคคลภายนอก การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการยักยอกในเรื่องใด ๆ เนื้อหาของบุคคลภายนอก หรือสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใด ๆ ที่ไม่ใช่ของผู้แทนจำหน่ายที่โพสต์ อีเมล หรือแสดงหรือส่งผ่านเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย  

การไม่ตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้และของบุคคลภายนอก ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับ “บทประพันธ์” และ “บันทึก” (แต่ละส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม – การจัดการการจัดพิมพ์) ข้อกำหนดในการให้บริการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติม – การจัดการการพิมพ์ คุณเข้าใจว่าไม่ใช่ผู้แทนจำหน่ายแต่เป็นคุณที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่ง หรือเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่โพสต์โดยผู้ใช้หรือทำให้บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ และไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ในการตรวจสอบเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หาก ณ เวลาใดที่ผู้แทนจำหน่ายเลือกที่จะเฝ้าติดตามเนื้อหาของบุคคลภายนอกตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม ผู้แทนจำหน่ายไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลภายนอก ไม่มีข้อผูกพันในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อผูกพันในการติดตามบุคคลภายนอกต่อไป เนื้อหาของบุคคลภายนอกและไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการของผู้ใช้หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ส่งเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว คุณตกลงว่าคุณต้องประเมินและรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาผู้ใช้หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกอื่น ๆ รวมถึงการพึ่งพาความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ประโยชน์ การไม่ละเมิดหรือความถูกต้องตามกฎหมายของเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ เนื้อหา

การลบเนื้อหา ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับ “บทประพันธ์” และ “บันทึก” (แต่ละส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม – การจัดการการจัดพิมพ์) ข้อกำหนดในการให้บริการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติม – ฝ่ายจัดพิมพ์ ผู้แทนจำหน่าย และผู้ได้รับมอบหมายจะมีสิทธิ์ (แต่ ไม่ใช่ข้อผูกพัน) ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธที่จะโพสต์หรือลบเนื้อหาผู้ใช้หรือเนื้อหาจากบุคคลภายนอกที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย ทั้งหมดหรือบางส่วน ณ เวลาใดก็ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ต้องรับผิดใด ๆ

 1. การใช้งานที่ต้องห้ามของเว็บไซต์ผู้แทนจำหน่าย

  1. ตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย คุณรับรองและรับประกันว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อห้ามในข้อ ‎11) ตามข้อกำหนดเหล่านี้
  2. การใช้งานวัสดุของผู้แทนจำหน่ายและเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายใด ๆ จากคุณ นอกเหนือจากการใช้ส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ ทำเหมือน คัดลอก ขาย แลกเปลี่ยน ขายต่อ แจกจ่ายหรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย การใช้เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย การเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย สำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้ส่วนตัวของคุณ
  3. คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายหากคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติที่อธิบายไว้ในข้อ 1 ข้างต้น
  4. คุณตกลงที่จะไม่หมิ่นประมาท ก่อกวน ใช้ในทางที่ผิด ข่มขู่ ติดตามหรือฉ้อโกงผู้ใช้เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย หรือรวบรวมหรือพยายามรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา
  5.  คุณตกลงที่จะไม่จงใจแทรกแซงหรือสร้างความเสียหาย ทำให้เสื่อมเสีย หรือปิดการใช้งานการทำงานของเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายหรือความเพลิดเพลินของผู้ใช้ใด ๆ กับมันด้วยวิธีการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอัปโหลดหรือเผยแพร่ไวรัส เวิร์ม สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือวางโหลดที่ไม่สมส่วนบนเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายโดยมีผลตามเจตนาในการปฏิเสธบริการแก่ผู้ใช้รายอื่น
  6.  คุณตกลงที่จะไม่ลบ หลีกเลี่ยง ปิดใช้งาน สร้างความเสียหายหรือแทรกแซงคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ของไซต์ของผู้แทนจำหน่าย ฟีเจอร์ใด ๆ ที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้หรือคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ของผู้แทนจำหน่าย หรือฟีเจอร์ใด ๆ ที่บังคับใช้ข้อจำกัด เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ผู้แทนจำหน่าย
  7.  คุณตกลงที่จะไม่พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของมันโดยไม่ได้รับอนุญาต บัญชีอื่น ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ผ่านการแฮ็ก การขุดรหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นใด หรือแทรกแซงหรือพยายาม เพื่อแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย
  8.  คุณตกลงที่จะไม่รับหรือพยายามรับวัสดุหรือข้อมูลใด ๆ ผ่านวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจให้มีให้ผ่านเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย คุณตกลงที่จะไม่แก้ไขเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายในลักษณะหรือรูปแบบใด ๆ (นอกเหนือจากเนื้อหาผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมตามที่เปิดใช้งานโดยฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายและตามข้อกำหนดเหล่านี้) หรือใช้เวอร์ชันที่แก้ไขของเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
  9.  คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้โรบ็อต สไปเดอร์ สแครปเปอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดแจ้ง หรือเลี่ยงผ่านส่วนหัวการยกเว้นโรบ็อตของเราหรือมาตรการอื่น ๆ ที่เราอาจใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ผู้แทนจำหน่าย
  10.  คุณตกลงที่จะไม่ใช้เทคนิคการวางกรอบเพื่อปิดเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือวัสดุอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณตกลงที่จะไม่ใช้เมตาแท็กหรือ “ข้อความที่ซ่อนอยู่” อื่นใดโดยใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้แทนจำหน่ายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้แทนจำหน่าย
  11. คุณตกลงที่จะไม่ใช้โลโก้ กราฟิก หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของผู้แทนจำหน่ายเป็นส่วนหนึ่งของลิงก์เว็บไซต์ใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
  12. คุณตกลงที่จะไม่ทำข้อเสนอ โฆษณา คำเสนอที่ไม่พึงประสงค์ หรือส่งเมลขยะหรือสแปมไปยังผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์ผู้แทนจำหน่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ วัสดุส่งเสริมการขายหรือเอกสารชักชวนอื่น ๆ การส่งจดหมายโฆษณาเชิงพาณิชย์จำนวนมาก จดหมายลูกโซ่ ประกาศข้อมูล คำขอเพื่อการกุศล และคำร้องเพื่อขอลายเซ็น
  13.  คุณตกลงที่จะไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ดีคอมไพล์ ถอดประกอบ หรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดของเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ยกเว้นและเฉพาะในขอบเขตที่กิจกรรมดังกล่าวได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดนี้
  14.  คุณตกลงที่จะไม่แก้ไข ดัดแปลง แปล หรือสร้างงานสืบเนื่องตามเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ยกเว้นและเฉพาะในขอบเขตที่กิจกรรมดังกล่าวได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดนี้
  15.  คุณตกลงที่จะไม่แอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคล

การใช้เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายหรือวัสดุของผู้แทนจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือต้องห้ามอาจทำให้คุณต้องรับผิดทางแพ่ง การดำเนินคดีทางอาญา หรือทั้งสองอย่างภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี 

 1. 12.1 ในการสมัครรับบริการภายใต้ข้อตกลงนี้และเข้าถึงฟีเจอร์บางอย่างของเว็บไซต์ผู้แทนจำหน่าย คุณจะต้องสร้างบัญชี คุณรับทราบ ยินยอม และตกลงว่าผู้แทนจำหน่ายอาจเข้าถึง รักษา และเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณและเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ หากจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมายหรือในความเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ข) บังคับใช้ข้อกำหนด (ค) ตอบสนองต่อการเรียกร้องใด ๆ ที่เนื้อหาผู้ใช้ของคุณละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก (ง) จัดเตรียมคุณลักษณะเฉพาะบางอย่างของเว็บไซต์ผู้แทนจำหน่ายให้กับคุณ หากมี (จ) ตอบกลับหากคุณติดต่อผู้แทนจำหน่ายด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือ (ฉ) ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้แทนจำหน่าย ผู้ใช้รายอื่น และสาธารณะ คุณสามารถยกเลิกบัญชีกับเราได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลไปที่ https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกบัญชีของคุณทันทีตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 2. ซื้อผลิตภัณฑ์  

  1. เมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการซื้อจากเว็บไซต์ผู้แทนจำหน่าย คุณกำลังยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อสินค้าที่สั่งซื้อตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการสั่งซื้อของคุณแล้ว เราจะส่งอีเมลแจ้งว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณ อีเมลนี้เป็นเพียงการยืนยันการรับคำสั่งซื้อของคุณและไม่ถือเป็นการยอมรับข้อเสนอในการซื้อของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งใด ๆ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผล โดยอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ของเราเสมอ ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ คำสั่งซื้อและข้อเสนอในการซื้อของคุณจะได้รับการยอมรับเมื่อเราบรรจุคำสั่งซื้อของคุณและส่งไปยังผู้ให้บริการขนส่ง และคุณจะได้รับอีเมลยืนยันว่าคำสั่งซื้อของคุณได้รับการยอมรับเมื่อได้จัดส่งไปยังผู้ให้บริการขนส่งแล้ว กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ และความเสี่ยงที่จะสูญเสียผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้เหล่านั้น จะโอนไปยังคุณเมื่อมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ไปยังผู้ให้บริการขนส่ง  
  2. การส่งคำสั่งซื้อหมายความว่าคุณอนุญาตให้เราหรือผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลภายนอกของเราดำเนินการเรียกเก็บเงินโดยใช้บัตรเครดิตและข้อมูลการชำระเงินอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลประจำตัวของคุณ การตรวจสอบบัตรชำระเงินของคุณ การขอรับการอนุมัติการชำระเงิน และการอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ รวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบการต่อต้านการฉ้อโกงตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และการอนุญาตนี้มีผลใช้กับผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลภายนอกของเรา ในการดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว เราหรือผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลภายนอกของเราอาจเปิดเผย และคุณอนุญาตให้เราและผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกของเราเปิดเผยข้อมูลของคุณไปยังผู้ให้บริการอ้างอิงเครดิตและการป้องกันการฉ้อโกง ซึ่งอาจเก็บบันทึกข้อมูลที่เปิดเผยไว้  
  3. ผู้แทนจำหน่ายไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ จะมีจำหน่ายในทันทีหรือต่อเนื่อง หากเราไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้ คุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน คุณมีหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณเมื่อได้รับ ความเสียหายใด ๆ ต่อผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ระหว่างการขนส่งถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง อาจมีภาษีศุลกากรและข้อจำกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับความรับผิดของผู้ขนส่ง หากมี ผู้ขนส่งไม่จำเป็นต้องได้รับลายเซ็นเมื่อจัดส่ง เว้นแต่คุณจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเมื่อทำการสั่งซื้อ
  4. (d) การขอคืนสินค้าทั้งหมดต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณ หากการซื้อของคุณมีข้อบกพร่อง เราจะ (ก) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องด้วยผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือเทียบเท่า หรือ (ข) คืนเงินราคาซื้อของคุณตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจยอมรับการคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นแต่ไม่จำเป็น ในกรณีนี้เราจะจัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือให้เครดิตกับคุณตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากต้องการขอคืนสินค้า คุณต้องส่งคำขอของคุณที่ https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us หากเราอนุมัติคำขอคืนสินค้าของคุณ คุณจะได้รับรหัสการอนุมัติคืนสินค้า เราจะไม่ดำเนินการส่งคืนใด ๆ หากไม่มีรหัสอนุมัติการส่งคืน ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ต้องส่งคืนในบรรจุภัณฑ์เดิม
  5. ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายเป็นดอลลาร์สหรัฐ ไม่รวมค่าขนส่ง ภาษี (รวมถึงการขายและภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมี) การประกันภัย ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บโดยบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดจะแสดงอยู่ในสรุปขั้นสุดท้ายของคำสั่งซื้อก่อนที่คำสั่งซื้อจะได้รับการยอมรับ
  6. นอกเหนือจากการซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว แง่มุมอื่น ๆ ของเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายอาจกำหนดให้คุณต้องชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายที่มีความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์หรือบริการ คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณหรือใครก็ตามที่ใช้บัญชีของคุณ เราอาจแก้ไขราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือฟีเจอร์ที่เสนอผ่านเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การอ้างอิงสกุลเงินทั้งหมดเป็นดอลลาร์สหรัฐ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องชำระตามเงื่อนไขการชำระเงินที่มีผล ณ เวลาที่ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั้นชำระ หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราจัดหาให้ บัญชีของคุณอาจถูกปิดโดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการคืนสินค้าหรือนโยบายการยกเลิกที่บังคับใช้อย่างชัดแจ้งกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือฟีเจอร์ของเรา คุณรับทราบและตกลงว่าค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือฟีเจอร์ จะไม่สามารถขอคืนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบัญชีของคุณอย่างเต็มที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต
 3. รหัสผ่าน หากคุณลงทะเบียน คุณจะถูกขอให้ระบุรหัสผ่าน เนื่องจากคุณจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านของคุณ คุณควรเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ และการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ หากคุณมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าบัญชีของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (เช่น ในกรณีที่สูญหาย ถูกขโมย หรือเปิดเผยหรือใช้รหัสบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต) คุณต้องแจ้งให้ผู้แทนจำหน่ายทราบทันที คุณต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคุณ ผู้แทนจำหน่ายหรือบุคคลอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
 4. เปลี่ยนถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี  

  1. ในกรณีที่คุณ (1) เปลี่ยนถิ่นที่อยู่ของคุณเป็นเขตอำนาจศาลอื่น หรือจะไม่เป็นพลเมืองของประเทศที่คุณเข้ามาในขณะที่เข้าถึงเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายอีกต่อไป และจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะไม่ได้รับการปฏิบัติในฐานะผู้มีถิ่นที่อยู่ของประเทศดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี หรือ (2) เปลี่ยนถิ่นที่อยู่ของคุณจากเขตอำนาจศาลอื่นเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกลายเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา และจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีของสหรัฐฯ คุณต้องแจ้งให้ผู้แทนจำหน่ายทราบภายในสามสิบ (30) วันของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (อีเมลก็เพียงพอ) รวมถึงชื่อนามสกุล ที่อยู่ใหม่ วันที่เปลี่ยนถิ่นที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และหากคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนให้แจ้งชื่อผู้ใช้ของบัญชีผู้แทนจำหน่ายของคุณ
  2. คุณรับทราบโดยชัดแจ้งว่าในกรณีที่คุณเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีตามที่อธิบายไว้ในข้อ ‎12.4(ก) ข้างต้น TuneCore หรือ Believe ตามความเหมาะสม อาจกำหนดเงื่อนไขที่คุณเป็นคู่สัญญาของ Believe หรือ TuneCore ตามความเหมาะสม อันเป็นผลมาจากการกำหนดดังกล่าว คุณจะไม่มีความสัมพันธ์ตามสัญญากับฝ่ายเดียวกับที่คุณมีข้อตกลงตามสัญญาก่อนการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของคุณ คุณรับทราบเพิ่มเติมว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ หากมี) Believe อาศัยบริการบางอย่างที่ TuneCore จัดหาให้ และ TuneCore อาศัยบริการบางอย่างของ Believe คุณรับทราบเพิ่มเติมว่า TuneCore และ Believe เป็นหน่วยงานที่แยกจากกัน และ (1) TuneCore จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเลยของ Believe ไม่ว่าจะเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ตามสัญญาของคุณกับ Believe หรือไม่ก็ตาม และ (2) Believe จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเลย TuneCore ไม่ว่าจะเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ตามสัญญาของคุณกับ TuneCore หรือไม่ก็ตาม   

การติดต่อกับผู้โฆษณาและผู้ใช้รายอื่น  การติดต่อสื่อสารหรือการติดต่อทางธุรกิจของคุณ หรือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้โฆษณาและผู้ใช้อื่น ๆ ที่พบในหรือผ่านทางเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายนั้นเป็นการติดต่อระหว่างคุณกับผู้โฆษณาหรือผู้ใช้ดังกล่าวเท่านั้น คุณตกลงว่าผู้แทนจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการติดต่อใด ๆ ดังกล่าว หรือเป็นผลมาจากการมีอยู่ของผู้โฆษณาหรือผู้ใช้ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย

ความพร้อมให้บริการผู้แทนจำหน่ายอาจทำการเปลี่ยนแปลงหรือยุติสื่อ ชุมชนเว็บ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ สื่อ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการบนเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายอาจล้าสมัย และผู้แทนจำหน่ายไม่มีข้อผูกมัดที่จะปรับปรุงเนื้อหาเหล่านี้บนเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย

ผลตอบรับคุณตกลงว่าผลตอบรับ การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นใด ๆ ต่อผู้แทนจำหน่ายที่คุณให้ไว้ (รวมเรียกว่า “ผลตอบรับ”) จะกลายเป็นทรัพย์สินของผู้แทนจำหน่าย ในการพิจารณาของผู้แทนจำหน่ายที่ให้การเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือในกรณีของผลตอบรับที่จัดให้โดยใช้ฟีเจอร์ของเว็บไซต์ผู้แทนจำหน่าย ซึ่งคุณต้องชำระค่าธรรมเนียม จากนั้นในการพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับการเข้าถึงฟีเจอร์ดังกล่าวของคุณ ในที่นี้คุณได้ให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดแก่ผู้แทนจำหน่าย รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในและต่อผลตอบรับ โดยไม่จำกัดลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณตกลงว่าผู้แทนจำหน่ายจะมีสิทธิ์ตลอดกาล เพิกถอนไม่ได้ และทั่วโลกในการใช้ คัดลอก แสดง ดำเนินการ แปล แก้ไข สิทธิ์ในการใช้ สิทธิ์ในการใช้ช่วงและใช้ประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนของผลตอบรับหรือสิ่งที่สืบเนื่องของข้อมูลดังกล่าว ในรูปลักษณ์ ลักษณะ หรือสื่อใด ๆ ที่รู้จักหรือคิดขึ้นต่อจากนี้ โดยไม่มีค่าชดเชย ค่าตอบแทน หรือเครดิตใด ๆ แก่ผู้ใช้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะทำการกำหนดดังกล่าวข้างต้นและจะให้สิทธิ์กับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับสิทธิ์ตามข้อ 15 และผลตอบรับใด ๆ ที่คุณให้แก่ผู้แทนจำหน่ายไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกใด ๆ โดยไม่คำนึงถึงการกำหนดที่กล่าวข้างต้น ผู้แทนจำหน่ายให้สิทธิ์การใช้งานแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนต่อ ให้สิทธิ์การใช้งานช่วงได้ทั่วโลก ตลอดไป และเพิกถอนไม่ได้แก่คุณเพื่อใช้ผลตอบรับเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ซึ่งไม่ได้แข่งขันโดยตรงหรือ ทางอ้อมด้วยการใช้ผลตอบรับดังกล่าวของเรา

ข้อตกลงอื่น ๆคุณรับทราบว่าในการให้บริการและการชำระเงินภายใต้ข้อตกลงนี้ ผู้แทนจำหน่ายจะต้องทำข้อตกลงบางอย่างกับบุคคลภายนอกต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการดิจิทัลและ/หรือผู้ประมวลผลการชำระเงิน การเลือกร้านค้าสำหรับผู้บริโภคเหล่านี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงว่าข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ของข้อตกลงอื่น ๆ ที่ผู้แทนจำหน่ายทำขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับร้านค้าผู้บริโภคดังกล่าว คุณรับทราบโดยชัดแจ้งว่าร้านค้าสำหรับผู้บริโภคบางแห่งอาจกำหนดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของคุณบนเว็บไซต์ของพวกเขาในช่วงเวลาหนึ่งและในบางรูปแบบที่สัมพันธ์กับความพร้อมของวัสดุดังกล่าวที่อื่นในตลาด ภายในขอบเขตที่ข้อกำหนดดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ร้านค้าผู้บริโภคแต่ละแห่งอาจมีสิทธิ์หยุดให้บริการการบันทึกเสียงและภาพและเสียงดังกล่าวในร้านค้าของตน ผู้แทนจำหน่ายจะจัดหาข้อมูลเฉพาะในปัจจุบันของข้อกำหนดดังกล่าวให้คุณตามคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณ

บาร์โค้ดและรหัสผลิตภัณฑ์สากลผู้แทนจำหน่ายจะจัดเตรียมบาร์โค้ดและรหัสผลิตภัณฑ์สากล CUPC ให้คุณฟรี) สิ่งเหล่านี้มีไว้สำหรับการใช้งานของคุณเท่านั้นและไม่สามารถโอนหรือขายต่อได้ หากโอนหรือขายต่อ ผู้แทนจำหน่ายจะเรียกเก็บเงินจากคุณยี่สิบห้าดอลลาร์ (25.00 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อบาร์โค้ดหรือ UPC บวกกับรายได้ใด ๆ ที่คุณได้จากการโอนหรือขายต่อดังกล่าว ผู้แทนจำหน่ายอาจหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากการชำระเงินใด ๆ ที่เป็นหนี้คุณโดยผู้แทนจำหน่าย หรือเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวด้วยวิธีการชำระเงินทางเลือกใด ๆ ที่คุณให้กับผู้แทนจำหน่าย (เช่น บัญชี PayPal บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต) ที่คุณให้กับผู้แทนจำหน่าย

การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข การสิ้นสุดคุณตกลงว่าผู้แทนจำหน่ายอาจยุติบัญชีใด ๆ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบัญชีดังกล่าว) ที่คุณอาจมีผ่านทางเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายหรือการใช้เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย และลบและทิ้งบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ ในเวลาใดก็ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ (รวมถึง จำกัดการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ) หรือไม่มีเหตุผล ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงว่าการเข้าถึงไซต์ของผู้แทนจำหน่ายหรือบัญชีใด ๆ ที่คุณอาจมี หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นั้น อาจถูกยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณตกลงว่าผู้แทนจำหน่ายจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆ สำหรับการยุติดังกล่าว การเยียวยาเหล่านี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากการเยียวยาอื่น ๆ ที่ผู้แทนจำหน่ายอาจมีตามกฎหมายหรือในความยุติธรรม

การชดใช้ค่าเสียหาย  การละเว้นไม่ต้องรับผิด คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องผู้แทนจำหน่ายและบริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงบริษัทที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในสาระสำคัญ) และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และตัวแทนของพวกเขาจากการเรียกร้อง ความสูญเสียใด ๆ และทั้งหมด ข้อผูกพัน ความเสียหาย ความรับผิด หนี้ต้นทุน และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นจาก (ก) การใช้หรือการใช้เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายในทางที่ผิด (ข) การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ (ค) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ รวมถึงการเรียกร้องว่าเนื้อหาผู้ใช้ของคุณฝ่าฝึนหรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก (ง) การละเมิดการรับรอง การรับประกัน และพันธสัญญาข้างต้นของคุณ และ (จ) การใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งไม่ได้เกิดจากผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันและควบคุมเรื่องใด ๆ ที่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เราแต่เพียงผู้เดียวโดยคุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และคุณตกลงที่จะร่วมมือกับการป้องกันข้อเรียกร้องเหล่านี้ของเรา คุณตกลงที่จะไม่ยอมความเรื่องใด ๆ ที่ก่อให้เกิดข้อผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อเรียกร้อง การดำเนินการ หรือกระบวนการดังกล่าวเมื่อได้รับทราบ

 1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ไม่มีการรับประกัน

  1. การรับทราบ คุณรับทราบโดยชัดแจ้งว่าตามที่ใช้ในข้อ ‎20 และข้อ ‎21 และ ‎22 ด้านล่าง คำว่า “ผู้แทนจำหน่าย” รวมถึงบริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของผู้แทนจำหน่าย (รวมถึงบริษัทที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันอย่างเป็นสาระสำคัญ) และบริษัทแต่ละแห่ง เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น สมาชิก ตัวแทน และผู้รับเหมาช่วง
  2. ไม่มีการรับประกัน ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้แทนจำหน่ายขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ตามกฎหมาย โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายและเนื้อหาของผู้ใช้ เนื้อหาของบุคคลภายนอก สินค้า บริการ หรือฟีเจอร์ที่ขายหรือมีให้สำหรับผู้ใช้ในเว็บไซต์ผู้แทนจำหน่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ คำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ที่คุณได้รับจากผู้แทนจำหน่ายหรือผ่านทางเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย จะไม่สร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้
  3. การทำงานของเว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลภายนอก ผู้แทนจำหน่ายไม่รับประกันว่าวัสดุของผู้แทนจำหน่าย เนื้อหาจากบุคคลภายนอก เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย หรือข้อมูลอื่นใดที่เสนอบนหรือผ่านเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายหรือเว็บไซต์อ้างอิงใด ๆ จะไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด ไวรัส หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ และผู้แทนจำหน่ายไม่รับประกันว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะได้รับการแก้ไข
  4. ความถูกต้อง ผู้แทนจำหน่ายไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับการใช้งานหรือผลการใช้เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายหรือเว็บไซต์อ้างอิงใด ๆ ในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ หรืออย่างอื่น
  5. อันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณเข้าใจและตกลงว่าการใช้ เข้าถึง ดาวน์โหลดหรือรับข้อมูล วัสดุ หรือข้อมูลผ่านทางไซต์ของผู้แทนจำหน่าย (รวมถึง RSS ฟีด) หรือเว็บไซต์อ้างอิงใด ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคุณ (รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ) หรือการสูญหายของข้อมูลที่เกิดจากการใช้หรือดาวน์โหลด หรือการเข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดังกล่าวอื่น ๆ
 2. การจำกัดความรับผิดและความเสียหาย

  1. ข้อจำกัดความรับผิด อยู่ภายใต้ข้อ ‎22.1 เสมอ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ และไม่มีทฤษฎีทางกฎหมายใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาท ผู้แทนจำหน่ายหรือหุ้นส่วนที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้ให้สิทธิ์การใช้งาน หรือซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดสำหรับกรณีพิเศษ ทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่องใด ๆ หรือความเสียหายที่ไม่มีความผิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร ข้อมูล หรือการใช้หรือค่าใช้จ่ายของความคุ้มครอง) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือเป็นผลมาจากการใช้งานของคุณ หรือการไม่สามารถใช้วัสดุของผู้แทนจำหน่ายและเนื้อหาของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายหรือเว็บไซต์อ้างอิงใด ๆ เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายเอง หรือการโต้ตอบอื่นใดกับผู้แทนจำหน่าย แม้ว่าผู้แทนจำหน่ายจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว
  2. ข้อจำกัดความเสียหาย อยู่ภายใต้ข้อ‎22.1 เสมอ ผู้แทนจำหน่ายหรือหุ้นส่วนที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้ให้สิทธิ์การใช้งาน หรือซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย และสาเหตุของการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือการใช้งานเว็บไซต์ผู้แทนจำหน่ายของคุณ (ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การรับประกัน หรืออย่างอื่น) เกินกว่าหนึ่งร้อยดอลลาร์ (100 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมรายปีที่คุณจ่ายให้กับผู้แทนจำหน่าย (หากมี) ในสิบสอง (12) ) เดือนทันทีก่อนวันที่ข้อเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้น
  3. ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก ผู้ใช้บางรายอาจใช้เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ข้อจำกัดข้างต้นจะใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุผลของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวที่ทำการตลาด ขายหรือจัดหาโดยผู้ใช้ หรืออื่น ๆ โดยบุคคลภายนอกนอกเหนือจากผู้แทนจำหน่าย และได้รับจากคุณผ่านหรือโฆษณาบนเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์อ้างอิงใด ๆ
 3. ข้อจำกัดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ พื้นฐานของการต่อรองราคา

  1. ข้อจำกัดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันโดยนัยหรือการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายบางอย่าง หากคุณอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลดังกล่าว ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ข้อยกเว้น หรือข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ และคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นของการรับประกัน การเยียวยา หรือความรับผิดที่มีอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้มีผลกับคุณในขอบเขตสูงสุด ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นดังกล่าวได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ หากคุณเป็นผู้ใช้ในสหภาพยุโรป ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่พยายามยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้แทนจำหน่ายสำหรับ: (ก) การฉ้อโกงหรือการสื่อให้เข้าใจผิดโดยฉ้อฉล (ข) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือ (ค) ความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ
  2. พื้นฐานของการต่อรองราคา คุณรับทราบและตกลงว่าผู้แทนจำหน่ายได้เสนอผลิตภัณฑ์และบริการของตนและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้โดยอาศัยการปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในที่นี้ การปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในที่นี้สะท้อนถึงการจัดสรรที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม ความเสี่ยงระหว่างคุณและผู้แทนจำหน่าย และการปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในที่นี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการเจรจาต่อรองระหว่างคุณและผู้แทนจำหน่าย คุณรับทราบและตกลงว่าผู้แทนจำหน่ายจะไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายแก่คุณได้บนพื้นฐานที่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจโดยไม่มีข้อจำกัดเหล่านี้
 4. การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์

  1. การเรียกร้องการละเมิด TuneCore, Inc. เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ TuneCore หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนดังกล่าว และเชื่อว่าเนื้อหาของผู้ใช้หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกอื่น ๆ ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนตาม Directive 2000/31/EC ของรัฐสภายุโรป ไปที่ Directive (UE) 2019/790 ของรัฐสภายุโรปและ/หรือมาตรา 17 USC 512(c)(3) ของ Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) ตามความเหมาะสม โดยให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ตัวแทนลิขสิทธิ์ของเราเป็นลายลักษณ์อักษร:

   1. ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์ผูกขาดที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด
   2. การระบุงานที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองซึ่งถูกร้องเรียนว่าถูกละเมิด หรือหากงานที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองหลายรายการได้รับการคุ้มครองโดยการแจ้งเตือนครั้งเดียว รายชื่อตัวแทนของงานดังกล่าว หรือลิงก์หรือ URL ของงานดังกล่าวทั้งหมด
   3. ตำแหน่งของวัสดุที่ถูกร้องเรียนว่าละเมิดหรืออยู่ภายใต้กิจกรรมที่ละเมิดบนเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายและที่จะถูกลบออกหรือการเข้าถึงที่จะถูกปิดการใช้งาน รวมถึงลิงก์หรือ URL สำหรับเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดบนเว็บไซต์ผู้แทนจำหน่าย
   4. ข้อมูลที่เพียงพอตามสมควรเพื่อให้ผู้แทนจำหน่ายสามารถติดต่อฝ่ายที่ร้องเรียนได้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หากมี) ซึ่งสามารถติดต่อฝ่ายที่ร้องเรียนได้
   5. คำชี้แจงว่าฝ่ายที่ร้องเรียนมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้วัสดุในลักษณะที่ร้องเรียนไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย และ
   6. คำชี้แจงว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าฝ่ายที่ร้องเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์ผูกขาดที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด

ตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนจำหน่าย (“ตัวแทนลิขสิทธิ์”) เพื่อรับการแจ้งเตือนการละเมิดสิทธิ์คือ:

[email protected]

การไม่แจ้งข้อมูลข้างต้นทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตำแหน่งที่อาจพบเนื้อหาที่ละเมิด จะส่งผลให้การประมวลผลการแจ้งเตือนของคุณล่าช้า และอาจส่งผลให้คุณต้องทำซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการข้างต้น

 1. หนังสือแจ้งและการลบออก หากเราได้รับการแจ้งที่เหมาะสมเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกเรียกร้อง เราจะตอบสนองโดยเร็วโดยลบหรือปิดการเข้าถึงวัสดุทีถูกเรียกร้องว่าละเมิด ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง หรือจะเป็นเรื่องของการกระทำที่ละเมิด นอกจากนี้ เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เหมาะสมของ DMCA ในกรณีที่ได้รับการยื่นเรื่องโต้แย้งตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ตามดุลยพินิจของเรา เราอาจปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายโดยหรือปิดการใช้งานและ/หรือยุติบัญชีของผู้ใช้ที่อาจเป็นผู้ละเมิด

 1. การยื่นเรื่องโต้แย้งเรื่องลิขสิทธิ์ หากเนื้อหาที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายถูกลบออก เนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา และคุณต้องการโต้แย้งการลบนั้น กระบวนการยื่นเรื่องโต้แย้งซึ่งอยู่ภายใต้มาตรา 512(g) ของ DMCA มีดังต่อไปนี้:

  1. ในการยื่นเรื่องโต้แย้งกับเรา คุณต้องการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรกับตัวแทนลิขสิทธิ์ของเรา ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งระบุรายการที่ระบุไว้ในข้อ 23.4 ด้านล่าง
  2. โปรดทราบว่าภายใต้มาตรา 512(f) ของ DMCA บุคคลใดก็ตามที่จงใจแจ้งข้อความเท็จว่าวัสดุหรือกิจกรรมถูกลบหรือปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการระบุผิดพลาดอาจต้องรับผิด โปรดทราบว่าเราบังคับใช้นโยบายที่ให้การยกเลิกบัญชีของ (หรือสิทธิ์การเข้าถึงโดย) ผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิ์ ในสถานการณ์ที่เหมาะสม ดังนั้น หากคุณไม่แน่ใจว่าวัสดุบางอย่างละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เราขอแนะนำให้คุณติดต่อทนายความก่อน
 1. องค์ประกอบของการยื่นเรื่องโต้แย้ง เพื่อให้เราสามารถดำเนินการยื่นเรื่องโต้แย้งของคุณได้เร็วขึ้น โปรดใช้รูปแบบต่อไปนี้ (รวมถึงหมายเลขหัวข้อ):

  1. ระบุ URL เฉพาะของ (หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เพียงพอเพื่อให้เราสามารถระบุได้) วัสดุที่ผู้แทนจำหน่ายได้ลบออกหรือที่ผู้แทนจำหน่ายได้ปิดการใช้งานการเข้าถึง  
  2. ระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และหากคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ชื่อผู้ใช้ของบัญชีผู้แทนจำหน่ายของคุณ
  3. ให้คำชี้แจงว่าคุณยินยอมตามเขตอำนาจศาลของลักเซมเบิร์กและคุณจะยอมรับบริการของกระบวนการจากบุคคลที่แจ้งตัวแทนลิขสิทธิ์ของเราตามกระบวนการที่ระบุไว้ข้างต้นหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
  4. รวมข้อความต่อไปนี้: “ข้าพเจ้าขอสาบานภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จ ว่า ข้าพเจ้าเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าวัสดุได้ถูกลบหรือถูกปิดใช้งานอันเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือการระบุไม่ถูกต้องของวัสดุที่จะถูกลบหรือถูกปิดใช้งาน”
  5. ลงนามในหนังสือแจ้ง หากคุณส่งหนังสือแจ้งทางอีเมล จะยอมรับลายเซ็นจริงที่สแกนหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง ส่งการสื่อสารไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:: [email protected]

หลังจากที่เราได้รับการยื่นเรื่องโต้แย้งของคุณแล้ว เราจะส่งต่อไปยังบุคคลที่ส่งข้อเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ในครั้งแรก โปรดทราบว่าเมื่อเราส่งต่อการยื่นเรื่องโต้แย้ง จะมีข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของคุณตามที่ระบุไว้ในการยื่นเรื่องโต้แย้ง การยื่นเรื่องโต้แย้งแสดงว่า คุณยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนในลักษณะนี้ เราจะไม่ส่งต่อการยื่นเรื่องโต้แย้งไปยังฝ่ายอื่นนอกเหนือจากผู้เรียกร้องเดิม

หลังจากที่เราส่งการยื่นเรื่องโต้แย้งออกไปแล้ว ผู้เรียกร้องจะต้องแจ้งให้เราทราบภายในสิบ (10) วันว่า เขาหรือเธอได้ยื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลสั่งห้ามไม่ให้คุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบนเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย หากเราได้รับการแจ้งดังกล่าว เราจะไม่สามารถกู้คืนรายการได้ หากเราไม่ได้รับการแจ้งดังกล่าว เราอาจแต่ไม่จำเป็นต้องคืนสถานะรายการที่มีข้อพิพาท

 1. การยื่นเรื่องโต้แย้ง: หากคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา โปรดเข้าใจว่าการยื่นเรื่องโต้แย้งอาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายระหว่างคุณและฝ่ายที่ร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นเจ้าของ โปรดทราบว่าอาจมีผลทางกฎหมายที่ไม่พึงประสงค์ในลักเซมเบิร์กและ/หรือสหรัฐอเมริกา หากคุณทำการกล่าวหาที่เป็นเท็จหรือไม่สุจริตโดยใช้กระบวนการนี้ โปรดทราบด้วยว่าในสถานการณ์ที่เหมาะสม เราบังคับใช้นโยบายที่ให้การยุติสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่ทำการกล่าวหาที่เป็นเท็จหรือไม่สุจริตของการละเมิดหรือทำการยื่นเรื่องโต้แย้งที่เป็นเท็จหรือไม่สุจริตในการตอบสนองต่อการแจ้งการละเมิด ดังนั้น หากคุณไม่แน่ใจว่าเนื้อหาที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายถูกละเมิดหรือไม่ หรือไม่แน่ใจว่าจะยื่นเรื่องโต้แย้งโดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้หรือไม่ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อทนายความที่มีความรู้ด้านกฎหมายของลักเซมเบิร์ก สหรัฐอเมริกาและรัฐนิวยอร์กก่อน (ตามความเหมาะสม) หากคุณต้องการยื่นเรื่องโต้แย้ง คุณควรปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ด้านบนในหัวข้อ “องค์ประกอบของการยื่นเรื่องโต้แย้ง”
 2. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เราไม่ใช่ทนายความของคุณ และข้อมูลที่เรานำเสนอในที่นี้ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย เรานำเสนอข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น
 1. เบ็ดเตล็ด

  1. หนังสือแจ้ง ผู้แทนจำหน่ายอาจให้หนังสือแจ้งแก่คุณ รวมถึงที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ ทางอีเมล ไปรษณีย์ปกติ หรือการโพสต์บนเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย หากมีการแจ้งทางอีเมลหรือไปรษณีย์ จะมีการแจ้งข้อมูลบัญชีของคุณไปยังอีเมลหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ปกติที่คุณให้ไว้ และเป็นความรับผิดชอบของคุณในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีดังกล่าวสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การแจ้งให้คุณทราบจะถือว่าได้รับภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากส่งอีเมล เว้นแต่ผู้แทนจำหน่ายจะได้รับแจ้งว่าที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง และหากผ่านทางไปรษณีย์ สาม (3) วันหลังจากวันที่ส่งจดหมาย คุณอาจส่งหนังสือแจ้งให้แก่ผู้แทนจำหน่ายทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อย่อย (1) ด้านล่างเท่านั้น
  2. กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยไม่มีผลต่อหลักการขัดกันทางกฎหมาย เพื่อความชัดแจ้ง พระราชบัญญัติธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบเดียวกัน (Uniform Computer Information Transactions Act) จะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อกำหนดเหล่านี้
  3. อำนาจศาล คุณตกลงว่าการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายหรือในส่วนของความยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายจะต้องยื่นฟ้องในลักเซมเบิร์กเท่านั้น และคุณยินยอมในที่นี้และยื่นต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะบุคคลและสถานที่ของศาลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีการกระทำดังกล่าว คุณตกลงว่าคุณจะไม่ยื่นหรือเข้าร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่มกับเรา ในการกระทำหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เริ่มบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ การใช้เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายของคุณหรือในส่วนที่เกี่ยวกับหัวข้อในที่นี้ คุณขอสละสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจมีในตอนนี้หรือต่อจากนี้ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน
  4. การเรียกร้อง คุณตกลงว่าเหตุแห่งการฟ้องร้องใด ๆ ที่คุณฟ้อง เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายจะต้องเริ่มภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากเหตุแห่งการฟ้องร้องเกิดขึ้น มิฉะนั้นเหตุแห่งการฟ้องร้องดังกล่าวจะถูกระงับโดยถาวร หากด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราเชื่อว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อ สงสัย หรือได้รับแจ้งถึงการกระทำ การละเลย หรือสถานการณ์ที่อาจหรืออาจ (1) ทำให้ตกอยู่ในอันตรายหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี หรือความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ (2) ก่อให้เกิดหรือนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน (จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้) (3) ส่งผลเสีย ละเมิดหรือยักยอกสิทธิ์ของผู้อื่น (4) ก่อกวนหรือแทรกแซงผู้ใช้หรือบุคคล บริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ (5) แทรกแซงหรือเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยหรือมาตรการป้องกันอื่น ๆ ที่ใช้กับระบบ เครือข่าย และความสามารถในการสื่อสารของเรา (6) ฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือ (7) ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ เรามีสิทธิ์ สงวนลิขสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมด และการเยียวยาที่มีให้ในทางกฎหมาย ในส่วนของความยุติธรรมและภายใต้ข้อตกลงนี้กับคุณ เพื่อรายงานและให้ข้อมูลแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานใด ๆ และดำเนินการใด ๆ ที่กฎหมายอนุญาต คุณตกลงว่าคุณจะฟ้องเฉพาะฝ่ายดังกล่าว (เช่น TuneCore หรือ Believe) ซึ่งคุณมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ตามสัญญาในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งก่อให้เกิดการกระทำดังกล่าว
  5. สละสิทธิ์ บทบัญญัติของข้อกำหนดเหล่านี้อาจได้รับการยกเว้นโดยตราสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่ทำขึ้นโดยฝ่ายที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช้หรือไม่บังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว
  6. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัตินั้นจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดเหล่านี้และจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือ
  7. การโอน ข้อกำหนดเหล่านี้ สิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานใด ๆ ที่ได้รับในที่นี้ ไม่สามารถโอนหรือส่งต่อจากคุณ ข้อกำหนดเหล่านี้ และสิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานใด ๆ ที่มอบให้ในที่นี้ อาจโอนหรือส่งต่อโดยผู้แทนจำหน่ายให้กับบริษัทในเครือของผู้แทนจำหน่ายหรือบุคคลภายนอกใด ๆ โดยไม่มีข้อจำกัด การโอนใด ๆ ที่พยายามฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้จะถือเป็นโมฆะ
  8. ไม่มีความสัมพันธ์ คุณตกลงว่าจะไม่มีการร่วมทุน การเป็นหุ้นส่วน การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์ตัวแทนระหว่างคุณและผู้แทนจำหน่ายอันเป็นผลมาจากข้อกำหนดเหล่านี้หรือการใช้เว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่าย คุณรับทราบเพิ่มเติมว่าการส่งเนื้อหาผู้ใช้หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกอื่น ๆ ไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นความลับ ความไว้วางใจ โดยนัยตามสัญญาหรือความสัมพันธ์อื่น ๆ ระหว่างคุณและผู้แทนจำหน่ายนอกเหนือจากตามข้อกำหนดเหล่านี้
  9. การดำรงอยู่ ข้อ ‎5, ‎12, ‎15, ‎18, ‎19, ‎20, ‎21, ‎22, ‎23 และ ‎24 (นอกเหนือจากหน้าที่ของคุณในการปรับปรุงข้อมูลบัญชี) เช่นเดียวกับบทบัญญัติอื่นใดของข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะคงอยู่ต่อไปหลังจากสิ้นสุดข้อกำหนดเหล่านี้ จะยังคงอยู่ต่อไปหลังจากการยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้หรือบัญชีของคุณ ไม่ว่าจากคุณหรือผู้แทนจำหน่าย
  10. หัวข้อ การอ้างอิงหัวข้อในที่นี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ และไม่ถือว่าเป็นการจำกัดหรือส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติใด ๆ ในที่นี้
  11. ข้อตกลงทั้งหมด นี่คือข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและผู้แทนจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในที่นี้และแทนที่การสื่อสาร การรับรอง ความเข้าใจและข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างคู่สัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ยกเว้นข้อตกลงบริการใด ๆ ที่คุณได้ทำไว้กับผู้แทนจำหน่าย ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ได้รับการแก้ไข เว้นแต่เป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย หรือโดยการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ที่ทำโดยผู้แทนจำหน่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ข้างต้น

ลิขสิทธิ์ © 2020 [TuneCore/Believe] สงวนลิขสิทธิ์

มีผลณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556

แก้ไขอัตโนมัติของร้านค้าเพื่อปรับข้อกําหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียด ซึ่งแก้ไขข้อกําหนดในการให้บริการที่คุณป้อนไว้ก่อนหน้านี้กับ TuneCore, Inc. ("TuneCore") เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวได้เพิ่มเติม แก้ไข หรือแก้ไข ข้อกําหนดเหล่านี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถใช้โปรแกรม Automator Store เพื่อส่งข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณโดยอัตโนมัติ (ตามที่กําหนดไว้ด้านล่าง) ไปยัง Consumer Store ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โดย TuneCore เพื่อใช้ประโยชน์จากการบันทึกเสียง ข้อกําหนดในการให้บริการของ TuneCore จะรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิง

TuneCore ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ยุติ หรือยุติเว็บไซต์และบริการ หรือปรับเปลี่ยนข้อกําหนดในการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกําหนดและ/หรือเงื่อนไขที่แก้ไขทั้งหมดเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์จะแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและ TuneCore และข้อกําหนดในการให้บริการที่แก้ไขแล้วดังกล่าวจะถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ TuneCore การใช้หรือเข้าถึงไซต์และ/หรือบริการต่อหลังจากที่ TuneCore ทําการแก้ไขดังกล่าวถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายตามข้อกําหนดในการให้บริการที่แก้ไข คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อกําหนดในการให้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TuneCore คําที่ใช้ในที่นี้โดยปราศจากคําจํากัดความมีความหมายตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดในการให้บริการ

คุณเข้าใจว่าการใช้บริการรวมถึงแต่ไม่ จํากัด เพียงโปรแกรมอัตโนมัติของร้านค้าและบัญชี TUNECORE ของคุณคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในการให้บริการรวมถึงการแก้ไขนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการทั้งหมด

1.ค่าธรรมเนียมของบริษัท

a. A. คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม TuneCore เพียงครั้งเดียวและไม่สามารถคืนเงินได้ ("ค่าธรรมเนียม")

B คุณตกลงว่า TuneCore ได้รับอนุญาตให้หักค่าธรรมเนียมและภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้องจากบัญชี TuneCore ของคุณโดยตรง หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวไปยังวิธีการชําระเงินอื่นที่คุณให้แก่ บริษัท (เช่น บัญชี PayPal บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตที่ถูกต้อง แต่ละ "วิธีการชําระเงิน") หากด้วยเหตุผลใดก็ตามที่คุณล้มเหลวในการชําระเงินหรือการชําระเงินจะถูกกลับรายการในที่นี้ผ่านทางวิธีการชําระเงินหรือวิธีอื่นใดหลังจากยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ TuneCore จะมีสิทธิที่จะชดใช้ค่าธรรมเนียมตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่จําเป็นใด ๆ รวมถึงสิทธิในการทําให้บัญชีของคุณใช้งานอยู่และเก็บค่ารอยัลตี้ที่เกิดขึ้นจนกว่าค่าธรรมเนียมจะคืนเต็ม คุณต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้ TuneCore ทราบหากวิธีการชําระเงินของคุณมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชี TuneCore ของคุณอย่างเหมาะสม หากคุณไม่ได้ให้วิธีการชําระเงินที่ถูกต้องของบริการของคุณอาจถูกตัดการเชื่อมต่อหรือขัดจังหวะตามดุลยพินิจของ TuneCore แต่เพียงผู้เดียว

2.บริการ

a. A. คําว่า "Release" จะถูกกําหนดเป็นการบันทึกใด ๆ ในสถานะที่ดีนอกเหนือจากเสียงเรียกเข้าที่คุณกําหนดสําหรับการกระจายอัตโนมัติผ่านโปรแกรมอัตโนมัติร้าน สําหรับการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยเสียงเรียกเข้าจะไม่มีสิทธิ์สําหรับการกระจายดังกล่าว

B ภายใต้เงื่อนไขในที่นี้แต่ละรุ่นจะถูกส่งโดยอัตโนมัติไปยังร้านค้าผู้บริโภคทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตโดย TuneCore เพื่อใช้ประโยชน์จากการบันทึกเสียงหลังจากวันที่ TuneCore ได้รับค่าธรรมเนียมและคุณขออนุญาตของคุณเพื่อประโยชน์จากข่าวของคุณในร้านค้าผู้บริโภคดังกล่าว แม้จะมีการกล่าวข้างต้น, การกําหนดสิ่งที่ถือว่าเป็น "ผู้บริโภคร้านค้า" เพื่อวัตถุประสงค์ในที่นี้จะทําโดย TuneCore ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว.

C คุณจะได้รับแจ้งภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงหลังจากวางจําหน่ายใด ๆ จะถูกส่งไปยังผู้บริโภคร้านค้าในการเชื่อมต่อกับร้านค้า Automator ทําให้ไม่เป็นตัวแทนเป็นระยะเวลาที่จะใช้สําหรับการนําออกใช้ใด ๆ ที่จะกลายเป็นพร้อมใช้งานในร้านผู้บริโภคและไม่ TuneCore รับประกันการใช้ประโยชน์จากการนําออกใช้ใด ๆ

D หากคุณแจ้งให้ TuneCore เป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุณกําลังหยุดให้บริการ Store Automator เกี่ยวกับข่าวใดๆ TuneCore จะยุติการกระจายอัตโนมัติของ Release (s) ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าว ("วันที่สิ้นสุด") คุณอาจเลือกที่จะเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติของร้านค้าอีกครั้งเมื่อใดก็ได้ การหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในกรณีที่มีการเปิดใช้งานอีกครั้ง

โปรดอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียด ซึ่งแก้ไขข้อกําหนดในการให้บริการที่คุณป้อนไว้ก่อนหน้านี้กับ TuneCore, Inc. ("เรา" หรือ "TuneCore") เกี่ยวกับการบันทึกและองค์ประกอบของคุณ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวได้รับการเสริม นี่คือข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ TuneCore TuneCore ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ยุติ หรือยุติเว็บไซต์และบริการ หรือปรับเปลี่ยนข้อกําหนดในการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกําหนดและ/หรือเงื่อนไขที่แก้ไขทั้งหมดเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์จะแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและ TuneCore และข้อกําหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขแล้วดังกล่าวจะเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ TuneCore การใช้หรือเข้าถึงไซต์และ/หรือบริการต่อหลังจากที่ TuneCore ทําการแก้ไขดังกล่าวถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายตามข้อกําหนดในการให้บริการที่แก้ไข คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อกําหนดในการให้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TuneCore คําที่ใช้ในที่นี้โดยปราศจากคําจํากัดความมีความหมายตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดในการให้บริการ

คุณเข้าใจว่าการใช้บริการและบัญชี TUNECORE ของคุณคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในการให้บริการรวมถึงการแก้ไขนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการทั้งหมด

TuneCore อาจ, เป็นครั้งคราว, ให้ลูกค้ากระจายที่ใช้งานอยู่บนเว็บไซต์โอกาสที่จะได้รับเครดิตต่อการกระจายในอนาคตโดยการแนะนําเพื่อน, สมาชิกในครอบครัว, เพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่น ๆ ("โปรแกรม").  TuneCore ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผลใด ๆ โปรแกรมถูกเปิดใช้งานผ่านเทคโนโลยีที่จัดทําโดยเพื่อนร่วม, Inc. , 925 N. La Brea Ave. เวสต์ฮอลลีวูด, แคลิฟอร์เนีย 90038 ("ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม") TuneCore และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะเรียกเรียกรวมกันว่า "เอนทิตีโปรแกรม" ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกําหนดของโปรแกรม") รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์จะมีผลกับการเข้าร่วมโครงการ และผู้ใช้ (ที่กําหนดไว้ด้านล่าง) ที่เลือกที่จะเข้าร่วมโปรแกรมจะต้องยินยอมให้เข้าร่วมโปรแกรมทั้งหมดข้างต้น หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดของโปรแกรม ข้อกําหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งหมด  นอกจากนี้ท่านยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการที่ห้ามมิให้กระทําการโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 1. โปรแกรม

(ก) นิยาม:

(i) "ผู้อ้างอิง" หมายถึงบุคคลจริงที่เป็นลูกค้าการแจกจ่าย TuneCore ที่ใช้งานอยู่และที่หมายถึงบุคคลอื่น

(ii) "ลูกค้าอ้างอิง" หมายถึงบุคคลจริงที่มีชื่อและที่อยู่อีเมลที่ได้ถูกให้กับ TuneCore โดยผู้แนะนํา

(iii) "ผู้ใช้" หมายถึง (ก) ผู้อ้างอิงใดๆ และ/หรือ (ข) ลูกค้าอ้างอิงใดๆ ที่เมื่อได้รับลิงค์ส่วนบุคคล (ที่กําหนดไว้ด้านล่าง)

(ข) การมีส่วนร่วม

(i) เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้แนะนํา โปรดไปที่ https://web.tunecore.com/refer-a-friend และทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อแนะนําเพื่อน สมาชิกครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานของคุณไปยังเว็บไซต์โดยการป้อนชื่อและที่อยู่อีเมลของแต่ละคนลงในกล่องผู้รับ ("การแนะนํา") ไม่มีข้อจํากัดของจํานวนคนจริงที่คุณอาจอ้างถึง แต่โปรดอ้างอิงเฉพาะคนที่คุณมีเหตุผลเชื่อว่าต้องการทราบเกี่ยวกับ TuneCore

ผู้อ้างอิงอาจมีสิทธิ์ได้รับ "เครดิตอ้างอิง" (รวมถึงระบุไว้ด้านล่าง) ผู้อ้างอิงที่เสนอเป็นอย่างอื่นตามข้อกําหนดของโปรแกรม

เมื่อผู้ใช้หมายถึงเพื่อนสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานเขา / เธอจะกลายเป็นผู้แนะนําและจะได้รับการเชื่อมโยงการอ้างอิงที่ไม่ซ้ํากัน ("การเชื่อมโยงส่วนบุคคล") ที่ช่วยให้ผู้อ้างอิงที่จะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตการอ้างอิงสําหรับการอ้างอิง คําเชิญจะถูกส่งไปยังลูกค้าที่อ้างอิงและจะรวมถึงการเชื่อมโยงส่วนบุคคลของผู้แนะนํา นอกจากนี้ ผู้อ้างอิงที่อ้างอิงจะได้รับสําเนาของการเชื่อมโยงส่วนบุคคลที่ผู้อ้างอิงอาจแบ่งปันโดยตรงกับผู้อื่น

(iv) TuneCore ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดของโปรแกรมเหล่านี้และวิธีการที่จะได้รับเครดิตการแนะนําผลิตภัณฑ์ TuneCore ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ผู้ใช้ใดๆ ได้ตลอดเวลาจากการเข้าร่วมโปรแกรมหากผู้ใช้ดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของโปรแกรม

(ค) การมีสิทธิ์

(1) เป็นผู้อ้างอิง United States หรือประเทศอื่นใดที่อนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล) ของลูกค้าที่อ้างอิงแต่ละราย ผู้อ้างอิงสามารถอ้างอิงเฉพาะบุคคลจริงที่ตรงตามข้อกําหนดของโปรแกรมเท่านั้น รวมถึงการเป็นเพื่อน สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานของผู้อ้างอิง และผู้อ้างอิงที่เชื่อว่าสมควรจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม ผู้อ้างอิงอาจไม่อ้างอิงตัวเองหรือบุคคลปลอม

(ii) ลูกค้าที่อ้างอิงจะต้องเป็นคนจริงและไม่ใช่ผู้อ้างอิงหรือบุคคลใด ๆ ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายของผู้อ้างอิง นอกจากนี้ลูกค้าที่อ้างอิงจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือมีอายุตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของที่อยู่อาศัยของตนเพื่อเข้าทําสัญญาสําหรับการซื้อสินค้า

(iii) พนักงานของนิติบุคคลหรือบริษัทในเครือ บริษัทในเครือ หรือหน่วยงานส่งเสริมการขาย รวมถึงครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวทันที

(ง) การอ้างอิงที่ผ่านการรับรอง เครดิตการแนะนําสามารถมอบให้กับผู้แนะนําที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น  "การอ้างอิงที่มีคุณสมบัติ" เกิดขึ้นเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด:

(i) ลูกค้าที่อ้างอิงเสร็จสิ้นขั้นตอนการซื้อหรือการลงทะเบียนโดยใช้ลิงก์ส่วนบุคคลของผู้อ้างอิง (ฝังไว้ในอีเมล, Twitter หรือ Facebook เชิญ)  หากลูกค้าที่ซื้อหรือลงทะเบียนกับเว็บไซต์โดยใช้วิธีอื่น การลงทะเบียนจะไม่นับเป็นการอ้างอิงและการอ้างอิงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะไม่ได้รับเครดิตการอ้างอิง

(ii) ลูกค้าที่อ้างอิงเสร็จสิ้นการซื้อหรือการลงทะเบียนโดยใช้ลิงค์ส่วนตัวของผู้อ้างอิงบนที่อยู่ IP ที่แยกต่างหากและไม่ซ้ํากันจากการอ้างอิง หากลูกค้าที่ซื้อหรือลงทะเบียนกับเว็บไซต์โดยใช้ที่อยู่ IP เดียวกับผู้แนะนํา การลงทะเบียนจะไม่นับเป็นการแนะนําที่ผ่านการรับรองและการอ้างอิงจะไม่ได้รับเครดิตการแนะนํา

(iii) ลูกค้าที่อ้างอิงไม่ได้ลงทะเบียนกับไซต์ภายใต้ที่อยู่อีเมลหรือนามแฝงหรือลูกค้าที่อ้างอิงได้ลงทะเบียนกับไซต์แต่ไม่เคยทําการซื้อ และ

(iv) ลูกค้าที่อ้างอิงทําให้ "การซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสม" "การซื้อที่มีคุณสมบัติ" หมายถึงการซื้อครั้งแรกของลูกค้าที่อ้างอิงของแผนการสมัคร 1 ปีสําหรับการกระจายอัลบั้มหรือริงโทนเดียว

(e) การรับเครดิตการอ้างอิง ผู้แนะนําจะได้รับเครดิตอ้างอิงหนึ่ง (1) มูลค่าต่อการซื้อในอนาคตบนเว็บไซต์สําหรับแต่ละการอ้างอิงที่ถูกต้องและได้รับการรับรองซึ่งสร้างขึ้นโดยผู้อ้างอิงนั้น มูลค่าของเครดิตการแนะนําจะระบุไว้ในประกาศโปรแกรมในหน้าโปรแกรมบนเว็บไซต์: https://web.tunecore.com/refer-a-friend มูลค่าของเครดิตการแนะนําผลิตภัณฑ์จะถูกบันทึกภายในลิงก์ส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นในเวลาที่มีการแนะนํา ควรเลือกที่จะเปลี่ยนโปรแกรมและเสนอค่าที่แตกต่างกัน / ชนิดของเครดิตแล้วทั้งหมดใหม่ลิงค์ส่วนตัวที่สร้างขึ้นจากการแนะนําภายใต้การเสนอขายใหม่จะบันทึกค่าใหม่อ้างอิงเครดิตและทั้งหมดออกก่อนหน้านี้ลิงค์ส่วนบุคคลอาจจะแสดงผลที่คาดว่าจะไม่ทํางาน, ที่ดุลยพินิจของ TuneCore แต่เพียงผู้เดียวและไม่มีการแจ้ง. เครดิตการแนะนําจะถูกส่งไปยังผู้แนะนําทางอีเมลประมาณหนึ่ง (1) สัปดาห์หลังจากการแนะนําผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

(f) ใช้เครดิตการอ้างอิง ผู้ใช้อาจใช้เครดิตการอ้างอิงที่ TuneCore ให้ไว้เฉพาะบนเว็บไซต์เท่านั้นที่ไม่รวมส่วนลดอื่นๆ สามารถใช้เครดิตการอ้างอิงได้เพียงรายการเดียวต่อธุรกรรมออนไลน์ เครดิตอ้างอิงมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ออก

(กรัม) เครดิตทั้งหมดจะต้องได้รับการยืนยัน

(i) เครดิตอ้างอิงจะต้องได้รับการตรวจสอบ  หน่วยงานของโปรแกรมอาจระงับเครดิตการแนะนําสําหรับการตรวจสอบหรือปฏิเสธที่จะดําเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่ TuneCore เห็นหลอกลวง, น่าสงสัย, การละเมิดข้อกําหนดของโปรแกรม, หรือเชื่อว่าจะกําหนดความรับผิดใน TuneCore, บริษัท สาขา, บริษัท ในเครือ, หรือใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของพวกเขา, กรรมการ, พนักงาน, ตัวแทน, และตัวแทน.

(ii) การตัดสินใจของทุกหน่วยงานของโปรแกรมถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันรวมถึงการตัดสินใจว่ามีสิทธิ์อ้างอิงหรือการอ้างอิงเครดิตที่ถูกต้อง

(iii) เครดิตอ้างอิงไม่ใช่ทรัพย์สินไม่มีมูลค่าทางการเงินและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้  เครดิตการอ้างอิงไม่สามารถโอนได้และไม่สามารถมอบหมายประมูลซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือขายได้  ในขณะที่ TuneCore ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมได้ตลอดเวลา, เครดิตการอ้างอิงที่ผ่านการตรวจสอบที่ถูกต้องสําหรับสอง (2) ปีนับจากวันที่ออก.  TuneCore ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเครดิตอ้างอิงถ้า (ก) TuneCore กําหนด, ตามดุลพินิจของตน, ผู้ใช้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการหลอกลวง; (ข) TuneCore ยุติบัญชี TuneCore ของผู้ใช้ตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์ หรือ (ค) ผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของโปรแกรม ข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. สิทธิ ส่วน บุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผู้อ้างอิงและลูกค้าอ้างอิงแต่ละรายจะถูกรวบรวม ประมวลผล และใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TuneCore ซึ่งสามารถพบได้ที่ www.tunecore.com/terms?section=privacy-policy และนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถพบได้ที่ http://www.friendbuy.com/privacy นอกจากนี้อาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดย TuneCore หรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในนามของ TuneCore เพื่อติดต่อผู้อ้างอิงหรือลูกค้าอ้างอิงเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการและรับการติดต่อสื่อสารผ่านทางโปรแกรม 

 1. ภาระ

(ก) โดยการเข้าร่วมโครงการผู้ใช้ตกลง ( i) ที่จะผูกพันตามข้อกําหนดของโปรแกรมการตัดสินใจของหน่วยงานโปรแกรมและ / หรือ designes ของพวกเขาและนโยบายความเป็นส่วนตัวของกิจการโปรแกรม; และ (ii) จะได้รับการติดต่อโดยหน่วยงานโปรแกรมผ่านทางอีเมล หน่วยงานของโปรแกรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกําหนดของโปรแกรมเหล่านี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การไม่บังคับใช้ข้อกําหนดใดๆ ของข้อกําหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกําหนดดังกล่าว

(ข) หน่วยงานโปรแกรมจะประมวลผลการอ้างอิงทั้งหมดที่ได้รับ แต่จะไม่รับผิดชอบต่อ : (i) ล่าช้า, ล่าช้า, ถูกขโมย, ถูก, ถูก, ถูก, ไม่สมบูรณ์, ไม่สามารถอ่าน, ไม่ถูกต้อง, อ่านไม่ชัดเจน, อ่านไม่ออก, การอ้างอิงหรือการสื่อสารที่ไม่น่าเชื่อถือ, โดยไม่คํานึงถึงวิธีการส่งผ่าน; (ii) โทรศัพท์ หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรือความผิดปกติทางเทคนิคหรือคอมพิวเตอร์อื่นๆ การทุจริตข้อมูล การโจรกรรม ทําลาย การเข้าถึงหรือดัดแปลงการอ้างอิงหรือวัสดุอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต การพิมพ์การพิมพ์ การพิมพ์ หรือข้อผิดพลาดทางเทคโนโลยีใดๆ ในเว็บไซต์หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม โปรแกรม Entities ปฏิเสธความรับผิดใด ๆ สําหรับความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าร่วมใน, หรือการเข้าถึงหรือดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้, และขอสงวนสิทธิ์ใน, ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว, การยกเลิก, แก้ไข, หรือระงับโปรแกรมควรไวรัส, ข้อผิดพลาด, ปัญหาคอมพิวเตอร์, แทรกแซงไม่ได้รับอนุญาต, หรือสาเหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากการควบคุมกิจการของโปรแกรม, เสียหายการบริหาร, การรักษาความปลอดภัย, หรือฟังก์ชั่นที่เหมาะสมของโปรแกรม.

(ค) หน่วยงานของโครงการจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้ใด ๆ เนื่องจากไม่สามารถจัดหาเครดิตการอ้างอิงใดๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงการดังกล่าวได้ การกระทําใดๆ ก็ตาม ระเบียบ คําสั่ง หรือคําร้องขอใดๆ โดยหน่วยงานของรัฐหรือกึ่งรัฐบาล (ไม่ว่าการกระทํา หรือระเบียบ คําสั่ง หรือคําขอจะไม่ถูกต้อง) , การโจมตีทางอากาศ, ดับ, การกระทําของศัตรูของประชาชน, แผ่นดินไหว, พายุทอร์นาโด, สึนามิ, สงคราม (ประกาศหรือไม่ได้ประกาศ), ไฟ, น้ําท่วม, การระบาดของโรคระบาด, การระเบิด, สภาพอากาศที่รุนแรงผิดปกติ, พายุเฮอริเคน, embargo, ข้อพิพาทแรงงานหรือนัดหยุดงาน (ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือผิดกฎหมาย),

(ง) ภาระภาษีใดๆ ที่ค้างรับจากการสะสมและ/หรือการใช้เครดิตอ้างอิงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว 

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดเรียกร้องและสาเหตุของการกระทําที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้หรือเครดิตการอ้างอิงใด ๆ จะได้รับการแก้ไขภายใต้กฎหมายนิวยอร์ก (โดยไม่อ้างอิงถึงความขัดแย้งของหลักการกฎหมาย) และผู้ใช้ตกลงที่จะยื่นข้อพิพาทใด ๆ ไปยังเขตอํานาจศาลแต่เพียงผู้เดียวของศาลของรัฐและรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในรัฐและเขตของนิวยอร์ก ,

 1. ดำเนิน

(a) การประพฤติปฏิบัติที่ต้องห้ามโดยทั่วไป

ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ใช้โปรแกรมเพื่อ:

 • ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้
 • ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงานหรือบุคคลที่สาม
 • ก้าน, การคุกคาม, หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น;
 • รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่น
 • ปลอมตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเป็นอย่างอื่นที่บิดเบือนความจริง
 • แทรกแซง ขัดขวาง หรือละเมิดข้อกําหนดของโปรแกรม หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโปรแกรม หรือฝ่าฝืนข้อกําหนด ขั้นตอน นโยบาย หรือระเบียบของเครือข่ายดังกล่าว
 • รบกวนการใช้โปรแกรมของผู้ใช้อื่น
 • พยายามเข้าถึงโปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับโปรแกรม
 • ดําเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือชักชวนให้กระทํากิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 • ส่งไฟล์ที่มีไวรัสเวิร์มม้าโทรจันหรือคุณสมบัติการปนเปื้อนหรือทําลายอื่น ๆ
 • ใช้โปรแกรมเพื่อดําเนินการกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือชักชวนให้การปฏิบัติงานของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 • ขายต่อ แลกเปลี่ยน การค้า ประมูล หรือสร้างรายได้โดยให้เข้าถึงโปรแกรมกับผู้อื่น 
 1. ห้ามแจกจ่ายจํานวนมาก

หากผู้อ้างอิงให้ลิงค์ส่วนบุคคลไปยังลูกค้าที่อ้างอิงทางอีเมลอีเมลจะต้องสร้างและแจกจ่ายในลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมและประเพณีสําหรับการสื่อสารกับเพื่อนสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน การแจกจ่ายอีเมลจํานวนมาก แจกจ่ายให้กับคนแปลกหน้า หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ของ Personal Link ในลักษณะที่จะประกอบหรือปรากฏเป็นอีเมลเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์หรือ "สแปม" ในดุลยพินิจของ Program Entity' แต่เพียงผู้เดียวเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดแจ้งและอาจเป็นเหตุให้การยกเลิกบัญชีของผู้อ้างอิงและการเสื่อมสภาพของการเชื่อมโยงส่วนบุคคล TuneCore ไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบเนื้อหาที่มีให้โดยผู้อ้างอิง อย่างไรก็ตาม TuneCore อาจเลือกที่จะทําเช่นนั้นและบล็อกข้อความอีเมลใด ๆ ลบเนื้อหาดังกล่าวหรือห้ามการใช้โปรแกรมใด ๆ

 

 1. พฤติกรรมการฉ้อโกงและน่าสงสัย

(ก) โปรแกรมนิติบุคคลอาจห้ามไม่ให้ผู้ใช้เข้าร่วมโปรแกรมหรือได้รับเครดิตการอ้างอิงในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวหากพวกเขากําหนดผู้ใช้ดังกล่าวพยายามที่จะทําลายความยุติธรรม, ความสมบูรณ์, หรือการดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายของโปรแกรมในทางใดโดยการโกง, แฮ็ค, หลอกลวง, หรือการปฏิบัติอื่น ๆ ที่เล่นไม่เป็นธรรมของเจตนาที่จะรบกวน, การละเมิด, คุกคาม, หรือ harass ตัวแทนอื่น ๆ ของโครงการ. ห้ามใช้ระบบสคริปต์หรือแมโครอัตโนมัติใดๆ เพื่อเข้าร่วมเด็ดขาด และจะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ ผู้ใช้ต้องไม่ใส่ที่อยู่อีเมลหรือบัญชีปลอมหลายหรือบัญชีใช้ตัวตนปลอมหรือใช้ระบบบอทหรืออุปกรณ์อื่น หรืออุปกรณ์อื่น ๆ หรือประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมในโปรแกรมหรือได้รับเครดิตการอ้างอิง หน่วยงานของโปรแกรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ผู้ใช้และ /หรือยกเลิกเครดิตการอ้างอิงใดๆ ที่ได้รับมอบให้กับผู้ใช้พบว่าการปลอมแปลงกับกระบวนการเข้าหรือการดําเนินงานของโปรแกรมหรือละเมิดข้อกําหนดของโปรแกรมเหล่านี้  การอ้างอิงที่สร้างขึ้นโดยสคริปต์ แมโคร หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ จะถูกตัดสิทธิ์

(ข) ข้อควรระวัง: ความพยายามใดๆ ที่จะเกิดความเสียหายโดยเจตนาหรือทําลายการดําเนินงานที่ถูกต้องของโปรแกรมนั้นอาจเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง และจะส่งผลให้การไม่เข้าร่วมโปรแกรม  หากความพยายามดังกล่าวกระทํา, หน่วยงานโปรแกรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะแสวงหาการเยียวยาและความเสียหาย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ) ในขอบเขตที่เต็มที่สุดของกฎหมาย, รวมทั้งการฟ้องร้องทางอาญา.

เงื่อนไขและข้อกําหนดของ TUNECORE

มีผลณ วันที่ 18 เมษายน 2560

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ตลอดจนนโยบายลิขสิทธิ์(”นโยบายลิขสิทธิ์") และ นโยบายความเป็นส่วนตัว(”นโยบายความเป็นส่วนตัว“) (รวมไว้ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งใช้อ้างอิง และรวมเรียกว่า “ข้อกำหนดการใช้บริการ”) จะกำกับดูแลการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ TuneCore.com (“เว็บไซต์”) รวมถึงการใช้เนื้อหา ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ (“บริการ”) ในที่นี้ เอกสารเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณกับ TuneCore, Inc. (“บริษัท”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข ยกเลิก หรือยุติเว็บไซต์และบริการ หรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้บริการได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวเพื่อทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลง เมื่อใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการต่อหลังจากที่บริษัทได้ทำและโพสต์การแก้ไขดังกล่าว ถือว่าคุณตกลงที่จะมีผลผูกพันตามกฎหมายในข้อกำหนดการใช้บริการฉบับแก้ไข คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดการใช้บริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

คุณเข้าใจว่าการใช้แอปคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในการให้บริการ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการทั้งหมดของพวกเขา, คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ APP.

 1. ข้อกําหนดเบื้องต้น

(ก) คุณยังคงสิทธิทั้งหมดของคุณต่อเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่ง โพสต์ หรือแสดงผ่านแอพ โดยการส่ง, โพสต์หรือการแสดงเนื้อหาบนหรือผ่าน App, คุณให้บริษัททั่วโลก, ไม่เอกสิทธิ์, ฟรีค่าลิขสิทธิ์ในการเข้าถึง, ใช้, คัดลอก, ทําซ้ํา, กระบวนการ, ปรับ, ปรับเปลี่ยน, เผยแพร่, ส่ง, รูปแบบ, เก็บ, เก็บ, ดัชนี, แสดงและแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าวในสื่อใด ๆ และทั้งหมดวิธีการจัดจําหน่ายไม่ว่าจะรู้จักกันในขณะนี้หรือที่มีอยู่ในอนาคต. คุณยอมรับว่าใบอนุญาตนี้รวมถึงสิทธิที่บริษัทจะจัดหาส่งเสริมและปรับปรุง App

(ข) เนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าจะโพสต์ต่อสาธารณะหรือส่งแบบส่วนตัวเป็นความรับผิดชอบของบุคคลผู้ที่มาเนื้อหาดังกล่าว บริษัทต้องไม่ตรวจสอบหรือควบคุมเนื้อหาที่โพสต์ผ่านแอปและบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าวได้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธเนื้อหาที่คุณส่ง

บริษัทมอบใบอนุญาตส่วนบุคคล ทั่วโลก ไม่สามารถมอบหมายและไม่สามารถใช้งานแอปและเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้รับจากคุณเท่านั้น ใบอนุญาตนี้มอบให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้คุณใช้และได้รับประโยชน์จาก App ตามที่บริษัทกําหนดในลักษณะที่อนุญาตโดยข้อกําหนดเหล่านี้

(ง) บริษัทไม่รับรอง สนับสนุน หรือรับรองความสมบูรณ์ ความจริง ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาหรือการสื่อสารใดๆ ที่โพสต์ผ่านแอพ หรือรับรองความคิดเห็นที่แสดงผ่านแอป ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดไม่ว่าด้วยประการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใดๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาที่โพสต์ อีเมล ส่งหรือทําอย่างอื่นผ่านทาง App หรือออกอากาศที่อื่น

(จ) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของ App คุณสละสิทธิ์ใด ๆ ต่อ royalties ใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียง royalties ประสิทธิภาพการทํางานหรือค่าหรือค่าอื่น ๆ หรือค่าลิขสิทธิ์ตามกฎหมายหรืออื่น ๆ ) ที่ บริษัท อาจต้องจ่ายคุณหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ App สําหรับการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความปลอดภัยและการจ่ายเงินสําหรับใบอนุญาตใด ๆ (ตามความเหมาะสม) ที่จําเป็นจากเจ้าของลิขสิทธิ์องค์ประกอบดนตรีหรือตัวแทนของพวกเขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้และประสิทธิภาพของเนื้อหาในที่นี้เช่นเดียวกับ royalties เนื่องจากศิลปิน, ผู้ผลิตหรือบุคคลอื่นๆ ที่ดําเนินการในการทําเนื้อหาและการชําระเงินทั้งหมดที่อาจจําเป็นต้องใช้ภายใต้ข้อตกลงต่อรองรวมหรือตามแผนงานตามกฎหมายใด ๆ

(ฉ) คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้ App เพื่อส่งเส้นทางให้การเชื่อมต่อหรือจัดเก็บเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดหรือส่งเสริมการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัทอาจปิดใช้งานการเข้าถึงและ/หรือยุติบัญชีของคุณ และ/หรือนําหรือยกเลิกการเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งในกรณีที่บริษัทได้รับข้อเรียกร้องใดๆ ว่าหากเป็นความจริงจะถือเป็นการละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ หรือมีเหตุผลอื่นใดที่ควรสงสัยในการตัดสินใจอันสมควร

คุณต้องให้บัตรเครดิตหรือวิธีการชําระเงินอื่นๆ ของบริษัท (เช่น บัญชี PayPal) เพื่อชําระค่าบริการดังกล่าว ("วิธีการชําระเงิน") แอปอาจใช้ได้เป็นการซื้อครั้งเดียวและสามารถซื้อเป็นรายเดือนหรือรายปีสมัครซึ่งจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้บังคับ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทได้รับอนุญาตให้หักค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่เกิดขึ้นประจําภาษีที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คุณอาจเกี่ยวข้องกับการใช้แอปของคุณโดยตรงจากวิธีการชําระเงินที่คุณให้แก่ บริษัท ค่าธรรมเนียม ภาษี ภาษี ค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ และการประเมินที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบัญชีของคุณโดยคุณหรือบุคคลอื่นที่ใช้บัญชีของคุณ หากคุณแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุณกําลังยกเลิกการสมัครรับข้อมูลกับแอป คุณจะไม่มีสิทธิ์รับเงินคืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ชําระล่วงหน้า หากเหตุผลใดก็ตามที่คุณล้มเหลวในการชําระเงินหรือการชําระเงินจะถูกกลับรายการผ่านทางวิธีการชําระเงินหรือวิธีอื่นใดหลังจากยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้บริษัทจะมีสิทธิชดใช้ค่าใช้บริการตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกโดยวิธีใด ๆ ที่จําเป็น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งให้บริษัททราบหากวิธีการชําระเงินของคุณมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชีของคุณอย่างเหมาะสม หากคุณไม่ได้ให้วิธีการชําระเงินที่ถูกต้องของบริการของคุณอาจถูกตัดการเชื่อมต่อหรือขัดจังหวะโดยพิจารณาจากดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว สําหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ App เราหรือหน่วยประมวลผลการชําระเงินที่ทําหน้าที่ในนามของเราจะเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตหรือวิธีการชําระเงินทางเลือกของคุณ ในกรณีที่บัตรเครดิตหรือผู้ให้บริการชําระเงินทางเลือกของคุณปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้เราสําหรับจํานวนเงินที่โอนเข้าบัญชีของคุณเราจะมีสิทธิ์ที่จะปิดการใช้งานการเข้าถึงแอปหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อจากบัญชีของคุณ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ยกเลิกหรือย้อนกลับค่าใช้จ่ายที่จ่ายสําหรับ App หรือพยายามฉ้อโกงเรา ในกรณีที่การดําเนินการทางกฎหมายเป็นสิ่งที่จําเป็นในการเก็บรวบรวมในยอดเงินที่ครบกําหนดชําระคุณตกลงที่จะคืนเงินให้กับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการกู้คืนค่าเงินที่ครบกําหนดรวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอื่น ๆ การซื้อแอปทั้งหมดไม่สามารถคืนและไม่สามารถคืนเงินได้

(h) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการชําระภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อแอปของคุณ หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องชําระหรือเรียกเก็บภาษีที่ท่านรับผิดชอบในส่วนนี้ ให้ชําระและชําระโดยท่านเว้นแต่คุณจะให้บริษัทมีใบรับรองการยกเว้นภาษีที่ถูกต้องซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เหมาะสม การชําระเงินใด ๆ หรือทั้งหมดโดยหรือในบัญชีของค่าตอบแทนที่จ่ายภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องทําฟรีและปราศจากการหักและไม่มีการหักภาษีใด ๆ หากท่านต้องหักหรือหักภาษีใด ๆ จากการชําระเงินดังกล่าวแล้วจะเพิ่มขึ้นตามความจําเป็นเพื่อให้, หลังจากที่หักหรือหักหักหักทั้งหมด, บริษัท ได้รับจํานวนเงินเท่ากับผลรวมที่มันจะได้รับไม่มีหักหรือหักณที่จ่ายดังกล่าว.

(i) คุณสมบัติใหม่ใดๆ ที่เพิ่มหรือเพิ่มแอพนั้นอยู่ภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการ ฟีเจอร์ใหม่บางอย่างทําให้โดยทั่วไปแล้วไม่มีต้นทุนสําหรับลูกค้าที่สมัครใช้งานทั้งหมดจะพร้อมให้บริการคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะใหม่บางอย่างอาจต้องชําระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และบริษัทจะพิจารณาตามดุลยพินิจของสิทธิ์การเข้าถึงคุณลักษณะใหม่อื่น ๆ ดังกล่าวจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือไม่

 1. รหัสผ่าน. คุณต้องรับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านที่คุณใช้ในการเข้าถึงแอปและสําหรับกิจกรรมหรือการกระทําใดๆ ภายใต้รหัสผ่านของคุณ เราสนับสนุนให้คุณใช้รหัสผ่าน "strong" (รหัสผ่านที่ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และเล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์) กับบัญชีของคุณรวมกัน บริษัทไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้น
 2. การรับประกัน การรับรอง การชดใช้ค่าเสียหาย

(ก) ท่านรับรองและรับรองว่าท่านอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี ท่านมีสิทธิและอํานาจในข้อตกลงนี้และมอบสิทธิ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้แก่บริษัท เนื้อหาที่คุณให้ไว้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ (100%) คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมการใช้งานดังกล่าวไปทั่วโลกและห้ามละเมิดลิขสิทธิ์ และบริษัทมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งเดียวกันในลักษณะใดๆ ที่กล่าวมานี้โดยไม่เสียจากข้อเรียกร้องที่ไม่พึงประสงค์ และโดยปราศจากภาระผูกพันที่จะต้องชําระเงินในลักษณะใด ๆ ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ

(ข) คุณจะต้องปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทและบริษัทในเครือ (รวมถึงกรรมการ สมาชิก เจ้าหน้าที่ พนักงานและตัวแทนอื่น ๆ) และปกป้องทุกคนที่กล่าวมาข้างต้นจากข้อเรียกร้องของบุคคลภายนอก หรือค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดหรือข้อเรียกร้องซึ่งหากเป็นจริงแล้ว จะถือว่าเป็นการละเมิดการรับรองและการรับประกันที่กล่าวมาข้างต้น หรือข้อตกลง
ใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดการใช้บริการเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความที่มีเหตุผลอันควร

บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเรียกร้องใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันที่กล่าวมาข้างต้นและคุณจะต้องปกป้องบริษัทด้วยที่ปรึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจาก บริษัท ซึ่งจะไม่หักณที่จ่ายอย่างไม่สมเหตุสมผล ในกรณีที่คุณล้มเหลวในการรักษาที่ปรึกษาได้รับการอนุมัติบริษัทอาจหากเลือกตั้งให้ป้องกันตัวเองด้วยค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายของคุณและคุณยอมรับว่า บริษัท อาจต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันดังกล่าวเป็นบุคคลที่สามหรืออื่น ๆ และคุณสละสิทธิ์คัดค้านหรือการเรียกร้องใด ๆ เพื่อชดเชยในส่วนที่เกี่ยวกับเดียวกัน บริษัทมีสิทธิที่จะลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของข้อเรียกร้องดังกล่าว การเรียกร้องใดๆ จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของบริษัท

(ง) บริษัทไม่ได้รับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในเรื่องของกฎหมายหรืออื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้บริการ

 1. ระยะ ของ ข้อกําหนดในการให้บริการจะมีผลบังคับใช้ตลอดเวลาในขณะที่คุณใช้ App
 2. การปฏิเสธความรับผิดและข้อจํากัดความรับผิด

(ก) การเข้าถึงและการใช้งานแอปของคุณมีความเสี่ยงของคุณเอง คุณเข้าใจและยอมรับว่าแอปมีให้ไว้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามเป็นอยู่" และ "ตามที่มีให้" บริษัทขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยของความสามารถในการขายความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่ละเมิด บริษัทไม่รับประกันและปฏิเสธความรับผิดชอบและความรับผิดทั้งหมดสําหรับ: (i) ความสมบูรณ์ความถูกต้องความพร้อมความตรงเวลาการรักษาความปลอดภัยหรือความน่าเชื่อถือของ App หรือเนื้อหาใด ๆ (ii) เป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ, การสูญเสียข้อมูล, หรืออันตรายอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการเข้าถึงของคุณหรือการใช้ App หรือเนื้อหาใด ๆ; (ii) การลบหรือความล้มเหลวในการจัดเก็บหรือส่งเนื้อหาใด ๆ และการสื่อสารอื่น ๆ ที่ App เก็บรักษาไว้; (iii) และ (iv) ไม่ว่า App จะตอบสนองความต้องการของคุณหรือมีอยู่บนพื้นฐานอย่างต่อเนื่องปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด ไม่มีคําแนะนําหรือข้อมูลไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้รับจาก บริษัท หรือผ่าน App จะสร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ทําไว้อย่างชัดเจน คุณเข้าใจดีว่าอาจมีการขัดจังหวะในบริการหรือเหตุการณ์บนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะ Facebook, Twitter ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้งานแอปของคุณ และอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเพื่อป้องกันหรือถูกต้อง การหยุดชะงักในการใช้งานของ App ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราจะไม่ทําหน้าที่เป็นพื้นฐานในการยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณหรือเรียกร้องการคืนเงินเต็มหรือบางส่วนของค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่จ่ายล่วงหน้า

(ข) แอปอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับว่า บริษัท จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อ: (i) ความพร้อมใช้งานหรือความถูกต้องของเว็บไซต์หรือทรัพยากรดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ หรือบริการบนเว็บไซต์หรือทรัพยากรดังกล่าว ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าวไม่ได้บ่งบอกถึงการรับรองใด ๆ โดย บริษัท ของเว็บไซต์หรือทรัพยากรดังกล่าวหรือเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่จากเว็บไซต์หรือทรัพยากรดังกล่าว คุณรับทราบความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์หรือทรัพยากรดังกล่าวของคุณ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของแพลตฟอร์มบุคคลที่สามที่คุณเข้าถึงหรือสมัครใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับแอป รวมถึงข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องสําหรับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น ข้อกําหนดในการให้บริการของ Twitter ที่เผยแพร่เมื่อ https://twitter.com/tos?lang=enข้อกําหนดในการให้บริการของ YouTube ที่เผยแพร่ เมื่อ https://www.youtube.com/t/terms และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ที่เผยแพร่เมื่อ https://policies.google.com/privacy. คุณอาจเปลี่ยนวิธีเข้าถึงข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของแพลตฟอร์มบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเช่นการตั้งค่าความปลอดภัยของ Google ที่ตั้งอยู่ที่ https://myaccount.google.com/permissions. คุณรับทราบว่าแอพทํางานร่วมกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามหลายแห่งและแอพนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นอย่างมาก หากแพลตฟอร์มใด ๆ หยุดให้บริการแก่ บริษัท ตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล

(ค) คุณรับทราบว่าแอปอาจเปิดใช้งานหรือช่วยเหลือคุณในการเข้าถึง โต้ตอบกับ และ/หรือซื้อบริการของบุคคลที่สามจากแพลตฟอร์มและบุคคลที่สามอื่นๆ เมื่อคุณเข้าถึงบริการของบุคคลที่สามคุณจะทําเช่นนั้นที่มีความเสี่ยงของคุณเอง บริการของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจอนุญาตให้คุณจัดเก็บเนื้อหาของคุณกับผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการของบริการของบุคคลที่สาม การใช้บริการของบุคคลภายนอกใด ๆ อยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว (และคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมด) และสัญญาใดๆ ที่ได้ทําไว้ หรือการทําธุรกรรมใดๆ ที่เสร็จสมบูรณ์ผ่านบริการของบุคคลที่สามนั้นอยู่ระหว่างคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่บริษัท บริษัทไม่รับรองและไม่ต้องรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือการใช้หรือการติดต่อกับบริการหรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามหรือการทําธุรกรรมใดๆ ที่ได้ทําสัญญาใดๆ ที่คุณได้ทํากับบุคคลที่สามดังกล่าว

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ เนื่อง หรือเป็นการลงโทษ หรือการสูญเสียผลกําไรหรือรายได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการสูญเสียข้อมูล การใช้ ความดีจะหรือขาดทุนไม่มีตัวตนอื่น ๆ อันเป็นผลมาจาก (i) การเข้าถึงหรือการใช้งานหรือการใช้หรือการใช้แอปพลิเคชัน (ii) การกระทําหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ บนแอป รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการหมิ่นประมาทการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือการกระทําที่ผิดกฎหมายของผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม (iii) เนื้อหาใดๆ ที่ได้รับจากแอป หรือ (iv) การเข้าถึงการใช้หรือการเปลี่ยนแปลงของการส่งหรือเนื้อหาของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

ความรับผิดรวมของบริษัทเกินหนึ่งร้อยดอลลาร์ ($ 100.00)

ข้อจํากัดของส่วนนี้จะมีผลกับทฤษฎีความรับผิดชอบไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับการรับประกัน, สัญญา, บัญญัติ, TORT (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรืออย่างอื่นหรือไม่ และบริษัทได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวและแม้ว่าการแก้ไขที่กําหนดไว้ในที่นี้พบว่ามีจุดประสงค์ที่จําเป็นล้มเหลวหรือไม่

 1. เบ็ดเตล็ด

(ก) แอปฯ อาจใช้และเข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น รัฐ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สนธิสัญญาและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปของคุณ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ในขณะที่ใช้หรือเข้าถึงแอป:

คัดลอก ทําซ้ํา "ฉีก" บันทึก หรือทําให้มีให้ใช้งานต่อสาธารณะส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปหรือเนื้อหาที่ส่งมอบให้คุณผ่านทาง App หรือมิฉะนั้นให้ใช้แอปซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการ

ปิดการใช้งานสับหลีกเลี่ยงหรือรบกวนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของ App หรือคุณลักษณะที่ป้องกันหรือจํากัดการใช้หรือคัดลอกเนื้อหาหรือวัสดุใด ๆ

(iii) ใช้ข้อมูลเมตา เมตาแท็ก หรือข้อความที่ซ่อนอยู่อื่นๆ ที่ใช้ชื่อบริษัท เครื่องหมายการค้า URL หรือชื่อผลิตภัณฑ์ (รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะ "TuneCore Social")

อัปโหลด ส่ง โพสต์ อีเมลหรือส่งโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย จดหมายขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ รายการที่เรียกว่าธุรกิจพีระมิด หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ได้ร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต

(v) ปลอมส่วนหัวของแพคเก็ต TCP/IP หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนหัวในการโพสต์หรือในทางใดทางหนึ่งใช้ App เพื่อส่งข้อมูลการระบุแหล่งที่มาที่เปลี่ยนแปลงหลอกลวงหรือเท็จ

(vi) อัพโหลด ส่ง โพสต์ อีเมลหรือส่งต่อผ่าน App เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นในความเห็นของ บริษัท ที่ผิดกฎหมายเป็นอันตรายคุกคามลามกอนาจารการล่วงละเมิดหมิ่นประมาทหรือเกลียดชังหรือที่มีวัตถุหรือสัญลักษณ์ของความเกลียดชังบุกรุกความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามใด ๆ ที่มีภาพเปลือย (รวมถึงแต่ไม่ จํากัด เพียงสื่อลามกใด ๆ , เรื่องโป๊เปลือยสื่อลามกเด็กหรือเด็กโป๊เปลือย) ถูกหลอกลวงคุกคามคุกคามคุกคามคุกคาม , การชักว่าวของการกระทําที่ผิดกฎหมาย, หมิ่นประมาท, หมิ่นประมาท, หยาบคายหรือรุนแรงหรือเป็นคําพูดเกลียดชังหรือเป็นอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสม;

ทําลาย แทรกแซง หรือขัดขวาง หรือพยายามแทรกแซงหรือขัดขวางหน้าเว็บใดๆ ที่มีอยู่ในแอป เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ App หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ App หรือระบบการส่งมอบทางเทคนิคของผู้ให้บริการของบริษัท หรือทําลายข้อกําหนด ขั้นตอน นโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแอป

(viii) พยายามสแกนสอบสวนหรือทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่ายหรือการละเมิดหรือทําลายหรือหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการตรวจสอบใด ๆ ที่ปกป้องและการรักษาความปลอดภัยสําหรับ App;

(ix) พยายามแยกแยกถอดแยกถอดรหัสหรือวิศวกรรมย้อนกลับใด ๆ ของซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อให้ App;

(x) พยายามค้นหา meta-search หรือเข้าถึง App กับเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ ตัวแทน อุปกรณ์ หรือกลไกอื่นนอกเหนือจากซอฟต์แวร์ และ/หรือตัวแทนการค้นหาที่บริษัทหรือเว็บเบราเซอร์อื่นๆ ที่บริษัทมีให้ (เช่น Internet Explorer, Firefox, Safari) รวมถึง ซอฟต์แวร์ที่ส่งข้อความค้นหาไปยังแอปเพื่อกําหนดว่าเว็บไซต์หรือหน้าเว็บจัดอันดับอย่างไร

เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้อื่นๆ ของแอปโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งและชัดเจน

(xii) บิดเบือนความจริงหรือแอบอ้างว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ โดยใช้เทคนิคการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหรือการโจมตีแบบวิศวกรรมสังคมรูปแบบอื่น ๆ หรือกระทำการฉ้อโกง

แนะนําหรือสนับสนุนให้บุคคลอื่นทําสิ่งใดๆ ที่กล่าวมาแล้วหรือละเมิดและ/หรือละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการ

อัปโหลดไปยังหรือส่งจาก App ข้อมูลใด ๆ ไฟล์ซอฟต์แวร์หรือการเชื่อมโยงที่มีหรือเปลี่ยนเส้นทางไปยังไวรัส, ม้าโทรจัน, หนอนหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

ดําเนินการใดๆ ที่เรียกเก็บภาระที่ใหญ่ไม่สมควรหรือไม่สมควรในโครงสร้างพื้นฐานของ App หรือระบบของบริษัทหรือเครือข่ายหรือระบบหรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับ App หรือ บริษัท

(ข) บริษัทจะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการเว้นแต่คุณได้แจ้งบริษัทว่ามีการฝ่าฝืนและบริษัทไม่สามารถรักษาการละเมิดดังกล่าวภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับแจ้งดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มีการละเมิดใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะเพิกถอนสิทธิที่ได้รับในที่นี้

เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ การลงโทษ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้แอป ผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือเนื้อหาใดๆ ของบริษัท ไม่ว่าความเสียหายจะคาดหมายหรือไม่ได้รับการยืนยันว่าบริษัทได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจํากัดความรับผิดข้างต้นจะมีผลบังคับใช้กับขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในเขตอํานาจศาลที่เกี่ยวข้องและในกรณีที่ไม่มีความรับผิดรวมของ บริษัท กับคุณเกินหนึ่งร้อยดอลลาร์ ($ 100)

(ง) สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และความสนใจทั้งหมดในแอป (ไม่รวมเนื้อหาที่ผู้ใช้ให้) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ของทั้ง United States และต่างประเทศ ไม่มีสิ่งใดในข้อกําหนดในการให้บริการให้สิทธิคุณในการใช้ชื่อบริษัทหรือเครื่องหมายการค้าโลโก้ชื่อโดเมนและคุณลักษณะแบรนด์อื่น ๆ ที่โดดเด่น ข้อเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่คุณอาจให้เกี่ยวกับ App เป็นความสมัครใจทั้งหมดและ บริษัท จะเป็นอิสระในการใช้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวตามที่ บริษัท เห็นเหมาะสมและไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ กับคุณ

(จ) ข้อกําหนดในการให้บริการจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์กยกเว้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของกฎหมาย การดําเนินการทางกฎหมายหรือการดําเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการให้บริการจะต้องนําเฉพาะในศาลที่ตั้งอยู่ในรัฐและเขตการปกครองของนิวยอร์กและคู่สัญญายินยอมอย่างเพิกถอนไม่ได้ต่อเขตอํานาจศาลและสถานที่ส่วนบุคคลดังกล่าว คู่สัญญานี้สละสิทธิ์ของตนในการทดลองใช้โดยคณะลูกขุน ในกรณีที่ข้อกําหนดใด ๆ ในข้อกําหนดในการให้บริการจะถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้บทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้และมีผลบังคับใช้ การไม่ปฏิบัติตามสิทธิหรือข้อกําหนดของข้อกําหนดในการให้บริการจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว ท่านไม่สามารถกําหนดข้อกําหนดในการให้บริการ (โดยการดําเนินการตามกฎหมายหรืออื่นใด) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทและการกําหนดที่ต้องห้ามใดๆ จะเป็นโมฆะ บริษัทอาจกําหนดเงื่อนไขการให้บริการ หรือสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ที่อยู่ภายใต้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาภายใต้ข้อตกลงการให้บริการคือของผู้รับเหมาอิสระและข้อกําหนดในการให้บริการจะไม่ตีความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนพนักงานหรือผู้ร่วมทุนของอีกฝ่าย ท่านตกลงว่าข้อกําหนดในการให้บริการและกฎข้อ จํากัด และนโยบายที่มีอยู่ในที่นี้และการบังคับใช้ของ บริษัท ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบและไม่มอบสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากคุณและ บริษัท ข้อตกลงการให้บริการ ร่วมกับกฎและนโยบายของบริษัท ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริษัทกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องในที่นี้ การแจ้งหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่จะได้รับการนี้จะถูกเขียนและแจ้ง (i) โดย บริษัท ผ่านทางอีเมล์ (ในแต่ละกรณีที่อยู่อีเมลของคุณบันทึก) (ii) โพสต์บนเว็บไซต์และ / หรือแอป; (ii) หรือ (iii) โดยคุณผ่านทางอีเมล์ไปยังที่อยู่อื่น ๆ เช่น บริษัท อาจระบุเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ได้รับจะถือว่าวันที่ที่แจ้งดังกล่าวได้รับ

(ฉ) คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวและโดยการใช้ App และคุณยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะปฏิเสธที่จะให้บริการแก่คุณหรือลูกค้าใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

(ช) ยกเว้นภาระผูกพันในการชําระเงิน, คู่สัญญาจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวใด ๆ ที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนในที่นี้ซึ่งความล้มเหลวดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายดังกล่าวรวมทั้งองค์ประกอบ; ไฟ; น้ําท่วม; สภาพอากาศที่รุนแรง; แผ่นดินไหว; การก่อกวน; อุบัติเหตุ; การก่อวินาศกรรม ความล้มเหลวของพลังงาน; การปฏิเสธการโจมตีบริการหรือการโจมตีที่คล้ายกัน ความล้มเหลวของอินเทอร์เน็ต; การกระทําของพระเจ้าและศัตรูของประชาชน; การกระทําของสงคราม; การกระทําของการก่อการร้าย; จลาจล; การรบกวนพลเรือนหรือสาธารณะ การนัดหยุดงานการลวงหรือการหยุดชะงักของแรงงาน ระเบียบ การกระทํา หรือความยับยั้งชั่งใจของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ หรืออํานาจทางแพ่งหรือทหาร รวมทั้งคําสั่งและคําพิพากษาของศาล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุง ณ เดือนมกราคม 2564

นโยบายความเป็นส่วนตัวของกลุ่มนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว ") เกี่ยวข้องกับ BELIEVE SAS ซึ่งเป็น บริษัท ฝรั่งเศสซึ่งจดทะเบียนกับ Trade and Corporate Registry ของกรุงปารีสภายใต้หมายเลข 481 625 853 โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ 24 rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS ("Believe SAS")และ บริษัท ย่อยทั่วโลกรวมถึง TUNECORE ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า "เชื่อ" " เรา "หรือ "เรา"

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Believe สําหรับการเผยแพร่เพลงแบบดิจิทัลการจัดหาผลิตภัณฑ์ ("ผลิตภัณฑ์") และบริการ ("บริการ" )โดยทั่วไปหรือผ่านเว็บไซต์ของเราและ / หรือบริการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (วิดเจ็ตแอปพลิเคชันมือถือหรือ API) โดยรวมหรือรายบุคคล "เว็บไซต์") เชื่อว่า SAS ทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลและบริษัทสาขาเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล

เราให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับการประมวลผลข้อมูลการรักษาความลับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและสิทธิที่เกี่ยวข้องอย่างปลอดภัย โปรดใช้เวลาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียด 

โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ให้เชื่อกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือข้อมูลอื่น ๆ บนไซต์หรือโดยการสมัครสมาชิกบริการหรือโดยการทําสัญญากับเราคุณรับทราบอย่างชัดแจ้งว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกําหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ขึ้นอยู่กับความเป็นส่วนตัวนโยบายการรักษาความลับหรือการปฏิบัติบริการอื่น ๆ ที่เผยแพร่โดย บริษัท บุคคลที่สามเช่น Facebook Inc. Apple Inc. Google LLC (การตั้งค่าความปลอดภัยของ Google , นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ) Microsoft Corp. Twitter TIK TOK หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือบุคคลที่สามที่ดําเนินการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือบริการที่เว็บไซต์หรือบริการอ้างถึงหรือเปลี่ยนเส้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการเชื่อมโยงไฮเปอร์เท็กซ์ซึ่งเราไม่ได้เผยแพร่ เราไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

หากคุณเป็นศิลปินการแสดงตัวแทนศิลปิน (ผู้ผลิตผู้จัดการป้ายกํากับอิสระ) ลูกค้าผู้เยี่ยมชมไซต์ ("ผู้ใช้" )ผู้ให้บริการซัพพลายเออร์คู่ค้าหรือตัวประมวลผลที่ทําสัญญากับเรา (รวมหรือเป็นรายบุคคล "คุณ"; "ของคุณ") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับคุณ 

ผู้เยาว์ (ตามที่กฎหมายกําหนดในประเทศต่างๆ) ("ผู้เยาว์") ไม่สามารถสมัครใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์บนไซต์ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อน บิดามารดาและผู้ปกครองตามกฎหมายมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ ไซต์ โดยผู้เยาว์

ตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป 2016/679 ("GDPR") และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่น ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา  การแจ้งเตือนบนโฮมเพจของไซต์จะแจ้งเตือนคุณ หรือข้อความจะถูกโพสต์ในบริการ หรือในบางกรณี คุณจะได้รับอีเมล

 1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใดจากคุณและเพราะเหตุใด

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูล") เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญาที่คุณลงนามกับเราหรือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณ

โปรดทราบว่าเราจะไม่รวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใด ๆ (เช่นข้อมูลที่เปิดเผยเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์โดยตรงหรือโดยอ้อมความคิดเห็นทางการเมืองปรัชญาหรือศาสนาหรือการเป็นสมาชิกสหภาพการค้ารวมถึงข้อมูลทางพันธุกรรมไบโอเมตริกซ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุบุคคลธรรมดาคนเดียวหรือที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือชีวิตทางเพศและเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว) ดังนั้นเราจึงขอให้คุณงดส่งข้อมูลดังกล่าวมาให้เรา

สัญญาและแบบฟอร์มการลงทะเบียนของเราระบุข้อมูลเฉพาะใด ๆ ที่คุณต้องให้ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 1.1

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับคุณในฐานะบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวตนได้ สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับสัญญาไซต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการสถานะของคุณและ / หรือวิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนต่อไปนี้:  

 • ชื่อและนามสกุล
 • ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (การออกใบแจ้งหนี้หรือการจัดส่ง) 
 • หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์มือถือ (ส่วนบุคคลหรือมืออาชีพ)
 • ที่อยู่อีเมล
 • ข้อมูลธนาคาร (ข้อมูลธนาคารหรือข้อมูลบัญชีอื่น ๆ รายละเอียดบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิต / ค่าธรรมเนียมหมายเลขวันหมดอายุการเข้ารหัสภาพ);
 • หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขประจําตัว 
 • ภาษาพูดหรือภาษาที่เลือกสําหรับไซต์หรือบริการ
 • ข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ที่จะช่วยให้คุณเรียกคืนตัวระบุส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านของคุณ
 • สําหรับผู้เยาว์: บิดามารดาหรือนามสกุล ชื่อ และที่อยู่อีเมลของผู้ปกครองตามกฎหมาย 
 • สําหรับการแสดงศิลปินหรือตัวแทนของพวกเขาเท่านั้น: ชื่อเวทีข้อความกราฟิกองค์ประกอบภาพถ่ายหรือวิดีโอหรือองค์ประกอบเสียงและวันที่ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกเสียงที่ทําซ้ําการแสดง ("การบันทึก") หรือวิดีโอที่ทําซ้ํางานภาพและเสียงที่ผลิตโดยการตั้งค่าภาพเพื่อแสดงการตีความของงานดนตรีและวันที่ที่เป็นเรื่องของการบันทึก ("มิวสิควิดีโอ");แขนเสื้อ, คําวิดีโอชื่อผลงาน (องค์ประกอบที่มีหรือไม่มีคํา) วันที่ชื่อชื่อเวทีนามแฝงชีวประวัติวิดีโอและภาพถ่ายของศิลปินการแสดงชื่อเพลงและอัลบั้มและศิลปินที่เกี่ยวข้องปีแห่งการเปิดตัวเพลงและอัลบั้มและชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถือสิทธิ์ในเพลงอัลบั้มการจัดเรียงและ / หรือภาพประกอบ
 • ข้อมูลเมตาที่จําเป็นเพื่อระบุงานคงที่ในการบันทึกและมิวสิควิดีโอและการมอบหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เขียนผู้ประพันธ์ชื่อผู้เผยแพร่หรือการมอบหมายทั้งหมด ISWC, ISRC, รหัส UPC ฯลฯ ;
 • เฉพาะในกรณีของการลงทะเบียนสําหรับบริการที่ต้องการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว: หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
 • เนื้อหาของตะกร้าสินค้าหรือบริการ
 • ที่อยู่ IP (หมายเลขที่กําหนดโดยผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งมีการเข้าถึงไซต์และอยู่ภายใต้การระบุและบันทึกอัตโนมัติสําหรับการใช้งานไซต์แต่ละครั้ง
 • ข้อมูลประชากรของผู้ใช้ (เช่น อายุ เพศ สถานที่อยู่อาศัย) 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับรสนิยมของผู้ใช้การตั้งค่าดนตรี (เพลย์ลิสต์) หรือข้อมูลที่ใช้ร่วมกันอื่น ๆ ที่รวบรวมจากแพลตฟอร์มเพลง
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น คุกกี้ (สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้
 • ข้อมูลตําแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสัญญาณ GPS ที่ส่งโดยอุปกรณ์มือถือ: เมื่อผู้ใช้ใช้บริการระบุตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่นําเสนอโดยไซต์เช่นเพื่อเสนอโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับพวกเขาเราจะรวบรวมการอนุญาตด่วน (การเลือกเข้าร่วม) ก่อน ผู้ใช้อาจเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าวได้ตลอดเวลา (การเลือกไม่เข้าร่วม)
 • ข้อมูลของบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ติดต่อ เพื่อน) ที่ผู้ใช้ให้ไว้ คุณต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลที่สามดังกล่าวก่อนที่คุณจะแบ่งปันข้อมูลของพวกเขากับเรา
 • หากคุณเลือกที่จะรับบริการรายได้จากการบันทึกเสียงของ YouTube ของ TuneCore ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของคุณบน YouTube เราจะจัดเก็บรหัสช่อง YouTube ที่เลือกเองในฐานข้อมูลของ Believe เพื่อเชื่อมต่อรายได้ที่เกิดจากเนื้อหาของคุณกับช่อง YouTube ของคุณ เพื่ออนุญาตหรือยกเลิกการเรียก ID ช่อง YouTube ของคุณโดยการเข้าถึงการตั้งค่าความยินยอม OAuth ที่อยู่ใน URL ต่อไปนี้: https://web.tunecore.com/youtube_preferences"

1.2 ข้อมูลอื่นๆ

นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่จําเป็นต้องนําไปสู่การระบุตัวคุณโดยตรงหรือโดยอ้อมในฐานะบุคคล ธรรมดา (" ข้อมูลอื่น")

ในกรณีเช่นนี้เราจะดําเนินการตามเงื่อนไขที่อธิบายไว้และเพื่อวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในส่วนที่ 3 ด้านล่าง ข้อมูลอื่น ๆ เหล่านี้อาจเป็น: 

 • ข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ของผู้ใช้ในการเข้าถึงไซต์ เช่น ชนิดของอุปกรณ์ ความละเอียดหน้าจอ รุ่นของระบบปฏิบัติการ ชนิดและรุ่นของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ รวมทั้งชนิดและรุ่นของบริการที่ใช้ ตัวระบุที่ไม่ซ้ํากันอาจถูกกําหนดให้กับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้เข้าถึงบริการที่เราหรือผู้ให้บริการส่งมอบ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิดเจ็ตแอปพลิเคชันมือถือหรือบริการสื่อสารอื่น ๆ ของผู้ใช้: ในบริบทนี้เราอาจรวบรวมตัวระบุที่ไม่ซ้ํากันรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อให้เนื้อหาและการโฆษณาไปยังอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังอาจรวบรวมวันที่และเวลาในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์รวมถึงไฟล์และข้อมูลดาวน์โหลด
 • บันทึกไฟล์เซิร์ฟเวอร์เพื่อคํานวณอัตราการใช้งานบริการจัดการบริการวินิจฉัยปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเซิร์ฟเวอร์หรือกําหนดข้อมูลตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้
 • ข้อมูลที่รวบรวมโดยใช้คุกกี้ gif ที่ชัดเจนเว็บบีคอนพิกเซลแท็กหรือเทคโนโลยีอื่น ที่คล้ายคลึงกัน (สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเรา) 
 • ข้อมูลประชากรหรือข้อมูลอื่น ๆ ตราบใดที่ไม่อนุญาตให้ระบุตัวบุคคล
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ช่วยให้เราสามารถให้ระดับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแก่คุณ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและฟังก์ชั่นที่ใช้มากที่สุดประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ลักษณะประเทศและภาษาการดาวน์โหลด
 • การอ้างอิงโยงเพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้
 • การตอบสนองต่อแบบสํารวจหรือแบบสอบถามที่ส่งโดยเราเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์บริการหรือไซต์
 1. 2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณอย่างไร 

เรารวบรวมข้อมูลของคุณจาก:

 • สัญญาที่ท่านทํากับเรา
 • บัญชีที่คุณสร้างหรือบริการที่คุณสมัครใช้งาน
 • การดู ดาวน์โหลดing หรือใช้ไซต์
 • การซื้อของคุณ
 • การสมัครสมาชิกจดหมายข่าวหรือการสื่อสารประเภทอื่น ๆ ของคุณ
 • การเรียกร้องของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • การซื้อบัตรคอนเสิร์ตหรืองานกิจกรรมของคุณ
 • ฐานข้อมูลสาธารณะ
 • พันธมิตรทางการค้าหรือสื่อสําหรับการดําเนินงานด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเรา
 • การใช้บัญชีส่วนตัวของผู้ใช้ของคุณผ่านหนึ่งในเครือข่ายสังคมแพลตฟอร์มหรือบริการของบุคคลที่สามเพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีอย่างน้อยหนึ่งบัญชีบนไซต์ ในกรณีเช่นนี้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากเครือข่ายสังคมของคุณหรือบัญชีส่วนตัวของบริการของบุคคลที่สามอื่น ๆ อาจถูกแบ่งปันกับBelieve (เช่นชื่อที่อยู่อีเมลภาพถ่ายรายชื่อผู้ติดต่อประวัติการฟังเพลงหรือศิลปินที่ชื่นชอบและข้อมูลอื่น ๆ ที่ BELIEVE สามารถเข้าถึงได้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีส่วนตัวของคุณบนเครือข่ายสังคมหรือบริการของบุคคลที่สามอื่น ๆ )
 • การมีส่วนร่วมของคุณผ่านบัญชีส่วนตัวของคุณไปยังเครือข่ายสังคมแพลตฟอร์มหรือบริการของบุคคลที่สามหรือโดยตรงบนไซต์ที่โฮสต์เกมการแข่งขันลอตเตอรี่แบบทดสอบหรือการดําเนินการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ที่จัดโดยเรา

เรารวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ของคุณผ่านทาง: 

 • เบราว์เซอร์อุปกรณ์และวิดเจ็ตและการใช้งานแอปพลิเคชันดิจิทัลอื่น ๆ บนอุปกรณ์ดังกล่าว
 • แฟ้มบันทึกของเซิร์ฟเวอร์; การเซ็ตอัพ 
 • คุกกี้ (สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเรา:
 • ตําแหน่งทางภูมิศาสตร์เมื่อผู้ใช้ได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งกับเรา 
 • การแบ่งปันข้อมูลและข้อมูล
 1. เราประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่ออะไร 

เราประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อ: 

 • สร้างและจัดการบัญชีส่วนตัวของคุณ 
 • ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา
 • ให้บริการหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
 • ดําเนินการและประมวลผลธุรกรรมการชําระเงินต่างๆ
 • ตอบสนองต่อคําขอหรือข้อสงสัยของคุณหรือให้และปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้า
 • จัดระเบียบดําเนินการและจัดการการมีส่วนร่วมของคุณในเกมการแข่งขันลอตเตอรี่แบบทดสอบหรือแคมเปญส่งเสริมการขายอื่น ๆ ที่คล้ายกันการสํารวจหรือคุณสมบัติอื่นๆ 
 • สื่อสารกับคุณ (เช่น การสื่อสารทางธุรการ การส่งเสริมการขาย หรือการสื่อสารเชิงพาณิชย์)
 • ให้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ของคุณและทําให้มันง่าย สําหรับคุณที่จะแบ่งปันฟังก์ชั่นบนโซเชียลมีเดีย
 • ดําเนินการ รับรอง และปรับปรุงความปลอดภัยของไซต์หรือบริการ ต่อสู้กับการฉ้อโกง และป้องกันการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลตามที่กําหนดโดย GDPR
 • วิเคราะห์ ระบุ ปรับปรุง และทําความเข้าใจเกี่ยวกับบริการและไซต์ที่ทําหน้าที่และแนวโน้มของการใช้ไซต์หรือบริการ 
 • กําหนดปรับแต่งและปรับปรุงเทคนิคการตลาดและการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพและปรับแคมเปญส่งเสริมการขายและการโฆษณาตามวัตถุประสงค์และความต้องการของคุณ
 • ส่ง ซื้อ หรือแชร์ของขวัญหรือลิงก์ไปยังอัลบั้มหรือเพลง ข้อมูลเพลง วิดีโอ หรือบริการอื่นๆ กับที่ติดต่อ เพื่อน และสมาชิกในครอบครัว หรือผู้ใช้รายอื่น
 • ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา 
 • จัดการและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้สอดคล้องกับ GDPR
 1. เราสามารถประมวลผลข้อมูลของคุณบนเหตุผลทางกฎหมายใดได้บ้าง 

เราอาจประมวลผลข้อมูลของคุณตาม:

 • ความยินยอมของคุณ
 • สัญญาที่ท่านทํากับเรา
 • ข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา (ตัวอย่างเช่น เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อป้องกันการฉ้อโกง เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับไซต์และบริการของเรา หรือเพื่อปรับแต่งการสื่อสารของเรา
 1. ใครได้รับข้อมูลของคุณ

ข้อมูลที่คุณส่งถึงเราโดยตรงหรือโดยอ้อมสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตเฉพาะเมื่อจําเป็นและเพื่อวัตถุประสงค์เดียวที่อ้างถึงในส่วนที่ 3 ข้างต้น เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เราดําเนินการ 

ผู้รับข้อมูลอาจเป็น: 

 • บริษัทในเครือของเรา
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เราทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการหรือการเข้าถึงไซต์เช่น แต่ไม่ จํากัด เพียงบริการโฮสติ้งการวิเคราะห์ข้อมูลการประมวลผลธุรกรรมการชําระเงินและการชําระคืนค่าลิขสิทธิ์หรือคําสั่งซื้อของผลิตภัณฑ์และบริการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศการบริการลูกค้าบริการกระจายอีเมลการตรวจสอบหรือบริการอื่น ที่คล้ายคลึงกัน
 • สําหรับศิลปินการแสดงหรือตัวแทนของพวกเขาเท่านั้น: ข้อมูลที่ให้ไว้อาจใช้เพื่อติดตามวิธีการขายการบันทึกบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดอันดับ โดยการใช้บริการของเราพวกเขายอมรับว่า Believe อาจให้ข้อมูลบันทึกหรือมิวสิควิดีโอของการขายแก่บุคคลที่สาม (เช่นแพลตฟอร์ม) รวมข้อมูลนี้ในแผนภาพแผนภูมิและ / หรือเอกสารสนับสนุนข้อมูลเปรียบเทียบอื่น ๆ และเผยแพร่ ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการขายบริการทั่วไป
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือศิลปินหรือผู้จัดการผู้ผลิตหรือป้ายกํากับอาจส่งการสื่อสารโฆษณาและการส่งเสริมการขายไปยังผู้ใช้ภายใต้สัญญาที่พวกเขาทํากับเรา ในกรณีนี้ผู้ใช้จะถือว่าตกลงที่จะรับเนื้อหาดังกล่าวผ่านสื่อดิจิทัลแบบดั้งเดิมหรือวิธีการสื่อสารอื่น ๆ
 • ผู้จัดหรือผู้จัดการแคมเปญส่งเสริมการขายบุคคลที่สาม เช่น เกม การแข่งขัน ลอตเตอรี่ เป็นต้น

นอกจากนี้ Believe อาจสื่อสารข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเฉพาะเมื่อจําเป็นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวที่อ้างถึงในข้อ 3 ข้างต้นในกรณีต่อไปนี้:

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายของประเทศนอกสถานที่พํานักของคุณ
 • เพื่อตอบสนองต่อคําสั่งหรือคําขอจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลรวมถึงผู้ที่อยู่นอกประเทศที่พํานักของคุณ
 • เพื่อดําเนินการตามหรือบังคับใช้สัญญาข้อกําหนดและเงื่อนไขการขายและการใช้บริการของเราหรือเพื่อปกป้องกิจกรรมของเราหรือของ บริษัท ย่อยของเราหรือศิลปินผู้จัดการกิจกรรมของค่ายเพลงและผู้ผลิตของเรา
 • เพื่อปกป้องสิทธิ ความปลอดภัยและทรัพย์สินของ Believe หรือบริษัทในเครือ ศิลปิน ค่ายเพลง ผู้จัดการ หรือผู้ผลิตของ Believe
 • เพื่อใช้หรือปกป้องสิทธิทางกฎหมายของเราหรือเพื่อให้มีสิทธิ์ดังกล่าวได้รับการยอมรับ
 • เพื่อให้การไล่เบี้ยที่จําเป็นหรือเพื่อ จํากัด ความเสียหายหรือประโยคใด ๆ ที่อาจออกเสียงกับ Believe หรือ บริษัท ย่อย
 • สําหรับการปรับโครงสร้างการควบรวมกิจการการได้มาการร่วมทุนหรือรูปแบบอื่นใดของการโอน Believe ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือสินทรัพย์ให้กับบุคคลที่สามดังกล่าว
 • เพื่อดําเนินการถ่ายโอนข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ
 • เพื่อสนองผลประโยชน์ของประชาชน
 • เพื่อปกป้องคุณหรือบุคคลที่สามจากการฉ้อโกงการละเมิดการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิดสัญญาหรือข้อกําหนดทั่วไปในการใช้เว็บไซต์หรือบริการหรือการขายผลิตภัณฑ์
 • คุณอาจตัดสินใจที่จะสื่อสารข้อมูลของคุณโดยใช้คุณสมบัติที่มีอยู่บนกระดานข้อความฟอรัมการสนทนาการแชทแบ่งปันโปรไฟล์บนเครือข่ายสังคมบล็อกหรือผ่านวิธีการอื่นใดที่เสนอโดยผู้ให้บริการ ในกรณีนี้ผู้ให้บริการดังกล่าวจะรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลของคุณและคุณจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความลับของพวกเขาอย่างระมัดระวัง 
 • ข้อมูลเอกสารหรือข้อมูลที่เผยแพร่หรือสื่อสารโดยคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการกลายเป็นข้อมูลโดเมนสาธารณะและดังนั้นจึงอาจพร้อมใช้งานสําหรับผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือโดยทั่วไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตหรือบนเครือข่ายการสื่อสารอื่น ๆ ไม่ว่าในกรณีใดเราควรรับผิดต่อผลที่ตามมาจากการใช้หรือการสื่อสารข้อมูลหรือข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การสื่อสารโดยสมัครใจโดยคุณผ่านบริการใด ๆ เราอาจใช้และสื่อสารข้อมูลดังกล่าวตามข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์
 1. เราใช้ข้อมูลของคุณนานเท่าใด (ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล)

เราเก็บข้อมูลเฉพาะเวลาที่จําเป็นในการดําเนินการตามสัญญาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ติดตามตอบสนองความต้องการของคุณทําสัญญาหรือปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา

เกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลที่เราจัดตั้งขึ้นรวมถึง: 

 • ระยะเวลาของสัญญาที่ท่านได้ทําสัญญาไว้กับเรา
 • ระยะเวลาการเก็บรักษาที่กําหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ (เช่นภาระหน้าที่ทางบัญชีหรือการเก็บถาวร);
 • ระยะเวลาของความยินยอมของคุณสําหรับการใช้งานเฉพาะ
 • สําหรับผู้ที่มีแนวโน้ม (ในกรณีที่ไม่มีการสมัครสมาชิกบริการหรือการซื้อผลิตภัณฑ์): 1 ปีหรือน้อยกว่าจากวันที่รวบรวมข้อมูล
 • 6 เดือนหรือน้อยกว่าสําหรับคุกกี้หรือ 13 เดือนในกรณีเฉพาะ (สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเรา)

เมื่อเราไม่จําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของคุณอีกต่อไปเราจะลบออกจากระบบและฐานข้อมูลของเราหรือไม่ระบุชื่อเพื่อที่คุณจะไม่สามารถระบุได้อีกต่อไป

 1. การจัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลของคุณนอกสหภาพยุโรป

บริการและเว็บไซต์ของเราได้รับการควบคุมและดําเนินการจาก France . นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของฝรั่งเศส เราใช้มาตรการที่จําเป็นทั้งหมดเพื่อโฮสต์และจัดเก็บข้อมูลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป

ข้อมูลบางอย่างอาจถูกรวบรวม ถ่ายโอน โฮสต์ และ/หรือประมวลผลโดยทั่วไปนอกประเทศหรือเขตอํานาจศาลที่พํานักของคุณ ข้อกําหนดด้านการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่และอาจไม่ให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกับประเทศหรือเขตอํานาจศาลที่พํานักอาศัยหรือแหล่งกําเนิดสินค้าของคุณ อย่างไรก็ตาม Believe และบริษัทในเครือใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องการถ่ายโอนข้อมูลของคุณ มาตรการดังกล่าวรวมถึงวิธีการถ่ายโอนข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรปและข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับโปรเซสเซอร์ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากเราตามกฎหมาย

ในแง่ของข้างต้นข้อมูลผู้ใช้อาจเข้าถึงได้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ / หรือหน่วยงานกํากับดูแลตามกฎหมายที่บังคับใช้ของเขตอํานาจศาลต่างประเทศดังกล่าว

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อคู่ค้าบุคคลที่สามตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 ข้างต้นเพื่อให้มั่นใจว่าการบํารุงรักษาและความปลอดภัยของไซต์หรือบริการมีคุณสมบัติบางอย่างหรือเพื่อปรับปรุงการทํางานและลักษณะที่ปรากฏของไซต์และบริการหรือสร้างคุณลักษณะใหม่ 

เราต้องการให้บุคคลที่สามดังกล่าวให้การรับประกันการรักษาความลับและความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อใช้มาตรการทางกายภาพองค์กรและทางเทคนิคที่จําเป็นเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้ การถ่ายโอนข้อมูลใด ๆ นอกสหภาพยุโรปจะถูกควบคุมโดยกลไกการรับประกันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรปและ / หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจในท้องถิ่น

 1. มาตรการรักษาความปลอดภัย

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพทางเทคนิคการบริหารและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการสูญเสียการโจรกรรมการใช้ในทางที่ผิดการใช้งานที่ไม่เหมาะสมการเข้าถึงการฉ้อโกงการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงและการทําลาย 

ไม่มีการส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย 100% แต่เรามุ่งมั่นที่จะใช้มาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมของเราและออกแบบมาเพื่อปกป้องและป้องกันการเข้าถึงการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

มาตรการเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียง: 

 • การจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยภายในสหภาพยุโรป
 • การป้องกันรวมถึงผ่านกระบวนการเข้ารหัสข้อมูลเช่น Secure Sockets Layer ("SSL") สําหรับธุรกรรมบัตรเครดิตและธุรกรรมการชําระเงินผ่านธนาคารอื่น ๆ ที่ผู้ใช้เบราว์เซอร์ที่เปิดใช้งาน SSL เช่น Safari, Netscape Navigator 3.0 (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า), Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer;
 • การเข้าถึงที่จํากัดของพนักงานหรือพนักงานบุคคลที่สามไปยังฐานข้อมูลที่มีข้อมูล
 • ข้อผูกพันตามสัญญาสําหรับข้อมูลการจัดการพนักงานของเราซึ่งกําหนดข้อกําหนดการรักษาความลับที่พวกเขาต้องปฏิบัติตาม 

นอกจากนี้ คุณมีโอกาส บนไซต์ หรือเมื่อใช้บริการ เพื่อสร้างบัญชีการเข้าถึงหรือบัญชีผู้ใช้ที่มีตัวระบุและรหัสผ่านที่คุณเท่านั้นที่จะทราบว่าเพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีของคุณ เราขอแนะนําให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเป็นระยะ ๆ และไม่ว่าในกรณีใดๆ คุณควรเปิดเผยตัวระบุของคุณให้กับใคร 

 1. สิทธิ์ของคุณ 

หากคุณอาศัยอยู่ใน France คุณได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองกฎหมายของ 6 มกราคม 1978 หรือที่เรียกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลฝรั่งเศสผู้อยู่อาศัยในสหภาพยุโรป / เขตเศรษฐกิจยุโรปได้รับประโยชน์ จาก GDPR ดังนี้:

 • สิทธิในการใช้ข้อมูล: สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจได้เกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิในการเข้าถึง: สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บรวบรวมโดยเราเกี่ยวกับคุณ
 • สิทธิในการแก้ไข, ฝ่ายค้านหรือข้อ จํากัด: สิทธิที่จะมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการแก้ไขหากพวกเขาไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและ / หรือให้เสร็จสมบูรณ์;
 • สิทธิในการลบ/สิทธิในการถูกลืม: สิทธิในการขอลบหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตามสิทธิ์นี้อาจถูก จํากัด โดยเราโดยเหตุผลทางกฎหมายหรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว คําขอดังกล่าวจะส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีลูกค้า / ผู้ใช้ของผู้ใช้และผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงไซต์หรือบริการได้อีกต่อไป
 • สิทธิในการคัดค้านการตลาดทางตรง : สิทธิในการขอหรือแก้ไขทางเลือกของคุณได้ตลอดเวลาเพื่อไม่ได้รับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอของบริการผลิตภัณฑ์ข่าวหรือกิจกรรมจากเราหรือพันธมิตรบุคคลที่สามอีกต่อไป ในกรณีนี้คุณอาจใช้การเชื่อมโยงหลายมิติที่ให้ไว้เพื่อจุดประสงค์นี้ในแต่ละอีเมลหรือการสื่อสารส่งเสริมการขายที่ได้รับหรือ STOP SMS ในแต่ละ SMS ส่งเสริมการขายที่ได้รับ ผู้ใช้ยังสามารถขอรับการสื่อสารที่ไม่เป็นส่วนตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ จากนั้น เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแจ้งพันธมิตรบุคคลที่สามของเราเว้นแต่การสื่อสารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปไม่ได้หรือต้องใช้ความพยายามที่ไม่สมส่วน ในกรณีนี้คุณจะต้องรับผิดชอบในการติดต่อบุคคลที่สามที่เป็นปัญหาโดยตรงเพื่อขอยกเลิกการลงทะเบียน / ยกเลิกการสมัคร / ถอนเงินจากการรับการสื่อสารดังกล่าว
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาสําหรับการประมวลผลข้อมูลตามความยินยอม: สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของคุณต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อการประมวลผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับความยินยอม
 • สิทธิในการพกพาข้อมูล: สิทธิในการขอคัดลอกถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังฐานข้อมูลอื่น สิทธิ์นี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้ไว้เท่านั้นและหากการประมวลผลนั้นเป็นไปตามข้อตกลงหรือความยินยอมและทําโดยใช้กระบวนการอัตโนมัติ เราจะส่งคืนข้อมูลให้ผู้ใช้อย่างมีโครงสร้างและในรูปแบบที่อ่านง่าย

ในการใช้สิทธิ์เหล่านี้โปรดใช้แบบฟอร์มนี้

หากเราตอบสนองคําขอของคุณคุณสามารถติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ สำหรับ France คุณสามารถติดต่อ CNIL " คณะกรรมาธิการNationale de l'Informatique et des Libertés" ผ่านทาง www.cnil.fr หรือ

CNIL, 3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 ปารีส เซเดกซ์ 07.

 1. จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการละเมิดข้อมูลเกิดขึ้น

ตามข้อ 33, 34 และ 55 ของ GDPR หากเราตกเป็นเหยื่อของการละเมิดข้อมูลหรือตระหนักถึงการละเมิดดังกล่าวเราจะรายงานต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่มีอํานาจและเมื่อจําเป็นตามกฎหมายแจ้งให้คุณทราบถึงการละเมิดดังกล่าว 

BELIEVE จะปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ซึ่งมีข้อกําหนดในการรายงาน/การแจ้งเตือนการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับตําแหน่งของเจ้าของข้อมูลและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร?

หากต้องการติดต่อเราโปรดไปที่: https://www.believemusic.com/contact/


หมายเหตุพิเศษเพื่อ: 

ผู้ใช้ TUNECORE โปรดอ่าน

ชาวแคลิฟอร์เนีย โปรดอ่าน

ผู้มีถิ่นพํานักในสหราชอาณาจักร โปรดอ่าน

ชาวอิตาลี โปรดอ่าน

ชาวสิงคโปร์: คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลเชื่อได้ [email protected]

สาธารณรัฐประชาชน China ผู้พักอาศัยโปรด คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล

อัพเดทล่าสุด ตุลาคม 3, 2023

โปรดอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียด ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงนโยบายลิขสิทธิ์ (" นโยบายลิขสิทธิ์") และนโยบายความเป็นส่วนตัว (" นโยบายความเป็นส่วนตัว") (รวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิงนี้และเรียกรวมกันว่า "ข้อกําหนดในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียล") จะควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ TuneCore.com ของคุณ (" ไซต์") รวมถึงการใช้เนื้อหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการใด ๆ (" บริการแพลตฟอร์มโซเชียล") นี่เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณกับ TuneCore, Inc. ("TuneCore") TuneCore ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขยุติหรือยุติบริการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลหรือแก้ไขข้อกําหนดในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกําหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์มโซเชียลเหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง โดยการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์และ / หรือบริการแพลตฟอร์มโซเชียลต่อไปหลังจากที่ TuneCore ทําและโพสต์การแก้ไขใด ๆ ดังกล่าวคุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายตามข้อกําหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์มโซเชียลฉบับแก้ไข คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อกําหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์มโซเชียลโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TuneCore

คุณเข้าใจว่าการใช้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลที่นําเสนอโดย TUNECORE ผ่านเว็บไซต์หรือเกี่ยวกับบัญชี TUNECORE ของคุณคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์มโซเชียล หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลทั้งหมดคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลที่นําเสนอโดย TUNECORE

1. การให้สิทธิ์

(ก) เมื่อลงทะเบียนใช้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลของ TuneCore คุณอนุญาตให้ TuneCore ทั่วโลกทั่วโลก ("อาณาเขต") และในระหว่างระยะเวลา (ตามที่กําหนดไว้ด้านล่าง) สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเป็นผู้ดูแลระบบการบันทึก (ตามที่กําหนดไว้ในส่วนที่ 3 ด้านล่าง) ที่คุณส่งมาในที่นี้แต่เพียงผู้เดียวผ่านแพลตฟอร์มการแจกจ่ายและ / หรือโซเชียลมีเดียต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า "แพลตฟอร์มโซเชียล") ตามที่คุณเลือกและอนุมัติ: (I) Meta และคุณสมบัติ Meta ซึ่งหมายถึง Facebook, Messenger (รวมถึงที่ผสานรวม (บางส่วนหรือทั้งหมด) กับบริการส่งข้อความ Meta อื่นๆ นอกเหนือจาก WhatsApp), Instagram, Portal และ Oculus และทรัพย์สินทั้งหมดที่ Meta เป็นเจ้าของและ/หรือดําเนินการโดย Meta หรือบริษัทในเครือที่ผสานรวมกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น (ตัวอย่างเช่น Lasso, IGTV, SparkAR, MicDrop, Gaming) รวมถึงในแต่ละกรณีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทํางานทั้งหมด (รวมถึงฟังก์ชันการสตรีมสด) และผู้เล่นหน้าเครื่องมือและ API ทั้งหมดในแต่ละกรณีเป็นเจ้าของและควบคุมโดย Meta หรือ บริษัท ในเครือและรวมถึงในแต่ละกรณีผู้สืบทอดและเวอร์ชันอนุพันธ์ (" แพลตฟอร์ม Meta"); (II) TikTok; (III) CapCut; และ (IV) YouTube รวมถึงมิเรอร์และ/หรือเว็บไซต์อนุพันธ์ทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง (เช่น YouTube Shorts และ YouTube Creator Music) และการเปลี่ยน ผู้สืบทอด และ/หรือเวอร์ชันสากลทั้งหมด ("แพลตฟอร์ม YouTube") รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง YouTube Music โปรแกรมเล่นวิดีโอ YouTube และเว็บไซต์ YouTube แอปพลิเคชัน (เช่น แอปหลักของ YouTube แอป YouTube Music), API, การฝัง, ผลิตภัณฑ์และบริการ และสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งพร้อมให้บริการสําหรับการเผยแพร่ รวมถึงบริการสร้างรายได้และการเก็บรายได้จากการบันทึกเสียง YouTube ของ TuneCore ("การสร้างรายได้จาก YouTube") ตามที่อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ 7 ด้านล่าง
(ข) โดยไม่จํากัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นสิทธิ์ที่คุณมอบให้กับ TuneCore ในที่นี้รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงสิทธิ์:

i. เพื่อขาย ใช้ (และอนุญาตให้ใช้) คัดลอก ทําซ้ํา สื่อสารกับสาธารณชน แจกจ่าย และใช้ประโยชน์จากการบันทึกด้วยวิธีการและสื่อทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักหรือมีอยู่ในอนาคต) ("การขาย") ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ผ่านการซิงโครไนซ์การบันทึกตามกําหนดเวลาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิดีโอ (รวมถึงวิดีโอสตรีมสด) และภาพนิ่ง

ii. เพื่อทําซ้ําเผยแพร่และใช้ (และอนุญาตให้ผู้อื่นทําซ้ําเผยแพร่และใช้): (ก) (ข) ชื่อข้อมูลชีวประวัติ ภาพถ่ายและภาพเหมือนของศิลปินใด ๆ ที่แสดงในการบันทึก (C) ภาพปกที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก และ (ง) ข้อมูลและ/หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ท่านหรือศิลปินให้ไว้ซึ่งการแสดงเป็นตัวเป็นตนในการบันทึก ที่เกี่ยวข้องกับการขาย โฆษณา การจัดจําหน่าย และการแสวงหาประโยชน์จากการบันทึก และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั่วไปของ TuneCore (และธุรกิจทั่วไปของบริษัทแม่ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือของ TuneCore) และการโฆษณาและการส่งเสริมการขายบริการของ TuneCore (และบริการของบริษัทแม่ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือของ TuneCore)

iii. To อนุญาตให้สร้างใช้และใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่า "เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น" ที่รวบรวมการบันทึกของคุณและอนุญาตให้ผู้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลทําการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลางกับการบันทึกของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (เช่น การเปลี่ยนความเร็วในการเล่นของการบันทึกของคุณ)

iv. เพื่อรวบรวมรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการใช้การบันทึกที่ได้รับอนุญาตในที่นี้

v. เพื่อดําเนินคดี ปกป้อง และยุติข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากการบันทึกบนแพลตฟอร์มโซเชียลทั้งหมด และ

vi. เพื่อทําข้อตกลงหรือมอบหมายหรือให้สิทธิ์การใช้งานสิทธิ์ใด ๆ ของ TuneCore และ / หรือมอบหมายภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับผู้ได้รับอนุญาตบุคคลที่สามตามเงื่อนไขดังกล่าวตามที่ TuneCore อาจยอมรับได้

(c) TuneCore ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะปฏิเสธที่จะให้บริการแก่คุณหรือลูกค้ารายใด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือไม่ก็ตามและจะไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดในการแจ้งการปฏิเสธดังกล่าว

(d) ในขณะที่คุณมีสิทธิ์ขายเพลงของคุณบนแพลตฟอร์มร้านค้าผู้บริโภคและ / หรือผ่านทางเว็บไซต์ของคุณเองสิทธิ์ที่คุณมอบให้กับ TuneCore ภายใต้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลนี้เป็นเอกสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับ TuneCore ที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณสําหรับการแจกจ่ายการบันทึกของคุณไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลที่ระบุไว้ข้างต้นในส่วนที่ 1 (a) เนื่องจากแต่ละรายการอาจได้รับการคัดเลือกและอนุมัติโดยคุณ

(จ) ในบางครั้งในช่วงระยะเวลาแพลตฟอร์มโซเชียลแต่ละแพลตฟอร์มอาจทําการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มของตนรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการเพิ่มหรือลบบริการหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะการพัฒนาและการทดสอบเบต้าผลิตภัณฑ์ใหม่โปรโมชั่น r unning การรีแบรนด์ และ การสร้าง ค่าลิขสิทธิ์อื่น การคํานวณและ/หรือโครงสร้างราคา (เป็นรายบุคคลและโดยรวม "การพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่") เมื่อทําข้อตกลงนี้คุณเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริการแพลตฟอร์มโซเชียลที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มโซเชียลใด ๆ ที่คุณเลือกและอนุมัติการแจกจ่ายคุณอาจเลือกเข้าร่วมการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ดังกล่าวโดยอัตโนมัติโดยแพลตฟอร์มโซเชียลดังกล่าวในระหว่างระยะเวลา ในกรณีดังกล่าว การแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณในการเลือกไม่เข้าร่วมการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ดังกล่าวคือ (i) เลือกไม่เข้าร่วมการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ที่เฉพาะเจาะจง (หากได้รับอนุญาตจาก TuneCore และ/หรือแพลตฟอร์มโซเชียลที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของแต่ละแพลตฟอร์ม) (ii) เลือกที่จะไม่แจกจ่ายไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลดังกล่าวทั้งหมด หรือ (iii) เพื่อยุติข้อตกลงนี้

2. ระยะเวลา

ระยะเวลาของข้อตกลงนี้จะเริ่มในวันที่คุณคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ" และจะดําเนินต่อไปเว้นแต่และจนกว่าจะสิ้นสุดโดยคุณหรือ TuneCore ("ระยะเวลา")

3. การบันทึก

คําว่า "การบันทึก" จะต้องถูกกําหนดเป็นการบันทึกเสียง (และการบันทึกภาพและเสียงถ้ามี) พร้อมกับงานศิลปะข้อมูลเมตาและ / หรือวัสดุอื่น ๆ ที่คุณส่งมาให้คุณ TuneCore ได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการแพลตฟอร์มโซเชียล TuneCore ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธเนื้อหาใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงการบันทึกภาพและ / หรืองานศิลปะ) ที่คุณส่ง คุณตกลงที่จะส่งการบันทึกภาพและงานศิลปะทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่ายของคุณแต่เพียงผู้เดียวในรูปแบบที่กําหนดโดย TuneCore และ / หรือแพลตฟอร์มโซเชียล คําอธิบายทางเทคนิคของรูปแบบดังกล่าวจะมอบให้คุณตามคําขอโดยมีเงื่อนไขว่า TuneCore ขอสงวนสิทธิ์ในการแปลงไฟล์เสียงของการบันทึกตามความจําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดรูปแบบและ / หรือขนาดไฟล์ของแพลตฟอร์มโซเชียลทั้งหมด นอกจากนี้ TuneCore จะมีสิทธิ์แก้ไขข้อผิดพลาดเมตาดาต้าเพื่อตอบสนองความต้องการของแพลตฟอร์ม TuneCore ดําเนินการเพื่อให้การบันทึกของคุณไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลโดยเร็วที่สุดโดยมีไทม์ไลน์ตั้งแต่สองสามชั่วโมงถึงสองสามวันถึงหลายสัปดาห์เพื่อให้แพลตฟอร์มโซเชียลเฉพาะกินและทําให้การบันทึกของคุณพร้อมใช้งานสําหรับลูกค้า

4. การชำระเงิน

(ก) ในการเชื่อมต่อกับการบันทึกของคุณที่ใช้ประโยชน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียล TuneCore จะจ่ายเงินให้คุณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ (80%) ของรายได้สุทธิ (ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 4 (b) ด้านล่าง) ที่มาจากการบันทึกของคุณและได้รับจริงโดย TuneCore จากแพลตฟอร์มโซเชียลสําหรับการใช้งานที่ได้รับอนุญาตของการบันทึกของคุณ รายได้สุทธิจะถูกโพสต์ไปยังบัญชี TuneCore ของคุณในเวลาที่เหมาะสมหลังจาก TuneCore ได้รับ เมื่อชําระเงินเข้าบัญชีของคุณแล้วคุณจะสามารถถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามดุลยพินิจของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถอนเงินดังกล่าว

(ข) "รายได้สุทธิ" จะหมายถึงใบเสร็จรับเงินที่แท้จริงของ TuneCore จากแพลตฟอร์มโซเชียลหัก (i) ภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้การบันทึกของคุณและ/หรือการโอนเงินให้คุณ รายได้ใดๆ ที่จ่ายให้กับผู้ทํางานร่วมกันของ Split ผ่านฟีเจอร์ "TuneCore Splits" ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง (ถ้ามี) การคัดค้านใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งยอดบัญชีหรือการฟ้องร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องทํา (และการฟ้องร้องใด ๆ ที่เริ่มขึ้น) ไม่เกินหนึ่ง (1) ปีหลังจากวันที่ทําคําชี้แจงและคุณขอสละข้อ จํากัด ใด ๆ ที่กฎหมายอนุญาตอีกต่อไป

(ค) ในขอบเขตที่คุณเป็นหนี้ TuneCore จํานวนใด ๆ อันเป็นผลมาจากข้อกําหนดในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลหรืออื่น ๆ TuneCore มีสิทธิ์ที่จะหักเงินจํานวนดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนจากรายได้สุทธิใด ๆ ที่ต้องชําระให้คุณ

(d) รายได้สุทธิที่โพสต์ในบัญชี TuneCore ของคุณจะถูกรวมในบัญชีธนาคารที่มีดอกเบี้ยกับรายได้สุทธิของลูกค้า TuneCore อื่น ๆ จนกว่าคุณจะถอนเงินดังกล่าว คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือรายได้อื่น ๆ จากรายได้สุทธิที่ TuneCore จัดการในฐานะตัวแทนและสถานที่ของคุณในบัญชีที่รวมดังกล่าว ในการพิจารณาการใช้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลของคุณคุณโอนและมอบหมายสิทธิ์ความเป็นเจ้าของใด ๆ ที่คุณอาจมีในดอกเบี้ยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีรวมดังกล่าว นอกเหนือจากหรือแทนที่จะได้รับดอกเบี้ยในบัญชีรวมดังกล่าว TuneCore อาจได้รับการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บสําหรับบริการธนาคารโดยธนาคารที่มีรายได้สุทธิของคุณ

(จ) เจ้าของบัญชี TuneCore ที่มีสิทธิ์สามารถนํารายได้ส่วนหนึ่งไปยังบัญชี TuneCore ที่มีสิทธิ์อื่น ๆ (ในที่นี้เรียกว่า "Split Collaborator(s)") โดยใช้คุณสมบัติ "TuneCore Splits" ตามที่กําหนดไว้ในที่นี้ ในการสร้างการชําระเงินแยกสําหรับการบันทึก คุณจะต้อง (i) แจกจ่ายการบันทึกโดยใช้แผน "ศิลปินดาวรุ่ง" "ศิลปินฝ่าวงล้อม" หรือ "มืออาชีพ" (การบันทึกที่เผยแพร่ภายใต้แผนศิลปินใหม่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการชําระเงินแยก) (2) และ (ii) ให้ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของ Split Collaborator แต่ละรายและเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ Split Collaborator แต่ละคนจะได้รับ ในการรับการชําระเงินแบบแยกส่วนในฐานะ Split Collaborator คุณต้องมีบัญชี TuneCore ที่ถูกต้องโดยใช้แผนระดับ Rising Artist, Breakout Artist หรือ Professional หรือแผน New Artist ด้วยส่วนเสริม "TuneCore Splits Collaborator" เมื่อสร้างการแบ่งส่วนแล้ว เพื่อรับส่วนแบ่งรายได้ ผู้ทํางานร่วมกันของ Split แต่ละคนจะต้องยืนยันรายละเอียดของการแบ่งรายได้ ในกรณีที่การแบ่งรายได้ถูกส่งไปยังบัญชี TuneCore ที่ไม่มีสิทธิ์หรือที่อยู่อีเมลไม่ได้รับการยืนยันจาก Split Collaborator หรือไม่ถูกต้องส่วนของรายได้ที่เกิดจากผู้รับเงินรายนั้นจะยังคงถูกจ่ายให้กับเจ้าของบัญชี TuneCore ที่สร้างการแยก

(f) การขายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลบริการและ / หรือแหล่งรายได้อื่น ๆ อาจไม่มีสิทธิ์ได้รับการชําระเงินแยก แหล่งรายได้ที่ไม่มีสิทธิ์ดังกล่าวอาจรวมถึงรายได้ที่ได้จาก (i) การแสวงหาประโยชน์จากสิทธิ์ในการประพันธ์ดนตรีพื้นฐานที่รวมอยู่ในการบันทึก (ii) การขายการบันทึกบนแพลตฟอร์ม Meta และ (iii) การสร้างรายได้จากการบันทึกบน YouTube

(ช) เจ้าของบัญชี TuneCore จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่าธรรมเนียม อากร ภาษี และการประเมินทั้งหมดเกี่ยวกับการขายเพลงผ่านบัญชี TuneCore รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ของรายได้ที่จ่ายให้กับศิลปินที่แบ่งรายได้

5. การฉ้อโกงสตรีมมิ่ง

(ก) คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือบริการแพลตฟอร์มโซเชียลเพื่อส่งกําหนดเส้นทางให้การเชื่อมต่อหรือจัดเก็บเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดงานที่มีลิขสิทธิ์หรือละเมิดหรือส่งเสริมการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับว่า TuneCore อาจปิดใช้งานการเข้าถึงและ / หรือยกเลิกบัญชีของคุณและ / หรือลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงการบันทึกใด ๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่คุณให้กับ TuneCore ในกรณีที่ TuneCore ได้รับการเรียกร้องใด ๆ ซึ่งหากเป็นจริงจะถือเป็นการละเมิดการรับรองและการรับประกันของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ โปรดดูนโยบายลิขสิทธิ์สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) คุณตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมใน (หรือเพื่ออนุญาต สนับสนุน สมัคร รับสมัคร เก็บรักษา หรือจ้างบุคคลที่สามให้เข้าร่วม) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ TuneCore แต่เพียงผู้เดียว ถือเป็นการจัดการการสตรีม

i. "Streaming Manipulation" หมายถึงกิจกรรมและวิธีการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเทียมโดยวิธีการของมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ในการเล่นออนไลน์หรือออฟไลน์ในบริการสตรีมมิ่งเสียงและ / หรือภาพและเสียงซึ่งการเล่นดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทนของการฟังและ / หรือมุมมองของผู้ใช้ปลายทางที่ริเริ่มโดยผู้บริโภคของแท้และเกิดขึ้นในประเทศการรายงาน การจัดการการสตรีมอาจเกี่ยวข้องกับหรือรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงการเพิ่มการสร้างหรือจัดการกับจํานวนการเล่นการขายการติดตามกิจกรรมการมีส่วนร่วมหรือตัวชี้วัดที่สําคัญอื่น ๆ ที่ใช้โดยบริการแพลตฟอร์มโซเชียลและ / หรือแพลตฟอร์มใด ๆ ผ่านการใช้บอท (A) สคริปต์ไวรัสเวิร์มหรือรหัสคอมพิวเตอร์ไฟล์โปรแกรมหรือกระบวนการอัตโนมัติอื่น ๆ และ/หรือ (B) คลิกฟาร์ม โทรลล์ฟาร์ม บัญชีที่ไม่เป็นทางการ ข้อมูลบัญชีที่ใช้ร่วมกัน หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือน การจัดการการสตรีมอาจเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกส่วนบุคคลหรือกลุ่มเพื่อปรับปรุงการวางตําแหน่งแผนภูมิเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มค่าลิขสิทธิ์หรือการชําระเงินอื่น ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ฉ้อโกงหรือไม่สุจริต

ii. คุณควรทราบว่า Streaming Manipulation อาจเป็นผลมาจากการกระทําของบุคคลที่สามเช่น บริษัท ส่งเสริมการขายหรือการตลาดค่ายเพลงหรือผู้จัดจําหน่ายเพลงทําหน้าที่ในนามของศิลปินหรือในนามของตัวเอง ขอแนะนําให้คุณตรวจสอบและสัตวแพทย์ บริษัท หรือบุคคลที่คุณสามารถสมัครเก็บรักษาหรือจ้างเพื่อโปรโมตหรือทําการตลาดเพลงของคุณเนื่องจากคุณอาจต้องรับผิดชอบต่อการจัดการการสตรีมที่กระทําโดยบุคคลที่สามในนามของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยการจัดการการสตรีมใด ๆ ที่ทําโดยบุคคลที่สามในนามของคุณหรือที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกของคุณเป็นการละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลเหล่านี้

iii. ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาว่าการบริโภคหรือกิจกรรมทางการตลาดใด ๆ ที่เป็นการจัดการการสตรีม จะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์เฉพาะของแต่ละกรณีและตัวอย่างและคำอธิบายของการจัดการการสตรีมที่กำหนดไว้ในที่นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์

iv. แพลตฟอร์มโซเชียลบางแห่งที่ใช้การบันทึกของคุณอาจมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและกิจกรรมที่สงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงและคุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะตระหนักถึงและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและนโยบายดังกล่าวจะมีผลผูกพันกับคุณในที่นี้

(ค) ในกรณีที่ TuneCore มีเหตุอันควรสงสัยว่าบัญชีหรือการบันทึกของคุณอยู่ภายใต้ เกี่ยวข้อง หรือสร้างรายได้จาก: ละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์มโซเชียล การโกง; การละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดใบอนุญาตของบุคคลที่สาม TuneCore ขอสงวนสิทธิ์ในการ: (i) ยุติการโพสต์รายได้รวมถึงรายได้สุทธิหรือการชําระเงินอื่น ๆ ไปยังบัญชีของคุณ (ii) บล็อกความสามารถของคุณในการถอนเงินจากนั้นจนกว่าจะได้รับการแก้ไขกิจกรรมที่น่าสงสัยเพื่อความพึงพอใจของ TuneCore และ (iii) ลบการบันทึกใด ๆ หรือทั้งหมดของคุณออกจากแพลตฟอร์มโซเชียลใด ๆ หรือทั้งหมด คุณตกลงเพิ่มเติมว่ารายได้ดังกล่าวจะถูกริบโดยคุณหาก TuneCore พิจารณาตามดุลยพินิจโดยสุจริตว่าบัญชีหรือการบันทึกของคุณอยู่ภายใต้เกี่ยวข้องหรือสร้างรายได้จากการกระทําที่ไม่เหมาะสม

(ง) คุณยอมรับเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

i. คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลใด ๆ ที่ TuneCore ร้องขออย่างสมเหตุสมผลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ii. คุณยอมรับว่าหากแพลตฟอร์มแจ้ง TuneCore ว่าการบันทึกใด ๆ ของคุณสร้างรายได้การเล่นหรือสตรีมอันเป็นผลมาจากการกระทําที่ไม่เหมาะสมประกาศดังกล่าวจะใช้เป็นหลักฐานที่เพียงพอสําหรับ TuneCore ในการพิจารณาตามดุลยพินิจโดยสุจริตว่ารายได้หรือการเล่นดังกล่าวเป็นผลมาจากการกระทําที่ไม่เหมาะสม

iii. เมื่อ TuneCore กําหนดว่าบัญชีหรือการบันทึกของคุณอยู่ภายใต้การมีส่วนร่วมหรือสร้างรายได้จากการกระทําที่ไม่เหมาะสมคุณยอมรับว่ารายได้ทั้งหมดในบัญชีของคุณที่ถูกระงับโดย TuneCore จะถูกริบไม่ว่าจะสร้างขึ้นจากการบันทึกหรือแพลตฟอร์มใด ๆ โดยเฉพาะ

iv. คุณยอมรับว่าการกําหนดความประพฤติที่ไม่เหมาะสมโดยสุจริตของ TuneCore อาจขึ้นอยู่กับการสตรีมหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมือนกันหรือคล้ายกับกรณีที่ TuneCore ได้กําหนดไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการกระทําที่ไม่เหมาะสม

v. การจ่ายรายได้ให้กับคุณโดย TuneCore ไม่ถือเป็นการยอมรับของ TuneCore ว่ารายได้ดังกล่าวไม่ได้เป็นผลมาจากการกระทําที่ไม่เหมาะสม

vi. TuneCore ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเว้นแต่และจนกว่าจะมีรายได้ค้างในบัญชีของคุณ

vii. หาก TuneCore กําหนดว่ารายได้ที่สร้างรายได้ที่สร้างรายได้ให้กับบัญชีของคุณเป็นผลมาจากการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมและรายได้ดังกล่าวได้จ่ายให้กับคุณแล้วคุณตกลงที่จะคืนรายได้ดังกล่าวให้กับ TuneCore

viii. คุณยอมรับว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสําหรับค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่คุณจ่ายให้กับ TuneCore ในกรณีที่ TuneCore ปิดใช้งานการเข้าถึงบัญชีของคุณการบันทึกและ / หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณให้กับ TuneCore หรือรายได้ใด ๆ ที่คุณริบไว้ตามที่กําหนดไว้ในประโยคก่อนหน้า

ix. ในขอบเขตที่ TuneCore ตามดุลยพินิจโดยสุจริตกําหนดว่าการกระทําที่ไม่เหมาะสมใด ๆ เกิดจากการกระทําหรือการละเว้นของ บริษัท ในเครือของคุณหรือโดยบุคคลที่สามที่ดําเนินการในนามของคุณหรือตามทิศทางของคุณค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดย TuneCore (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่าย) ที่เกี่ยวข้องกับการทําเช่นนั้นอาจนอกเหนือจากการเยียวยาอื่น ๆ จะถูกหักออกโดย TuneCore จากเงินใด ๆ ที่ชําระให้คุณ

x. หากในการตัดสินทางธุรกิจที่สมเหตุสมผลของ TuneCore จะเลือกที่จะมีส่วนร่วมกับทนายความเพื่อตรวจสอบความประพฤติที่ไม่เหมาะสมหรือการตรวจสอบที่อาจเกิดขึ้นและ / หรือตอบสนองต่อข้อกล่าวหาของบุคคลที่สามเกี่ยวกับการกระทําที่ไม่เหมาะสมโดยคุณหรือเกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณหรือการบันทึก TuneCore จะต้องใช้ดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิ์ที่จะหักค่าใช้จ่ายของการมีส่วนร่วมดังกล่าวออกจากบัญชีของคุณ แต่อย่างน้อยสามร้อยดอลลาร์ ($ 300) เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ก) TuneCore จะมีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการตรวจสอบและ/หรือตรวจสอบกิจกรรมและเนื้อหาที่อัปโหลดโดยคุณ TuneCore อาจตรวจสอบข้อร้องเรียนใด ๆ หรือการละเมิดนโยบายที่รายงานและอาจดําเนินการใด ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม การกระทําดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการออกคําเตือนการระงับหรือการยกเลิกบริการการปฏิเสธการเข้าถึงและ / หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่คุณอาจอัปโหลด คุณยอมรับว่า TuneCore สงวนสิทธิ์และอาจยกเลิกบัญชีของคุณตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวด้วยเหตุผลใดก็ตามและในเวลาใดก็ได้รวมถึงหากในดุลยพินิจโดยสุจริตของ TuneCore คุณเชื่อว่ามีส่วนร่วมในการกระทําที่ไม่เหมาะสม

6. ข้อกําหนดแพลตฟอร์มเมตาเพิ่มเติม

ในกรณีที่คุณเลือกที่จะแจกจ่ายการบันทึกไปยังแพลตฟอร์ม Meta ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการแพลตฟอร์มโซเชียล ข้อกําหนดเพิ่มเติมที่กําหนดไว้ในส่วนที่ 6 นี้จะมีผลบังคับใช้:

(ก) ในขอบเขตที่คุณเป็นผู้แต่งหรือเป็นเจ้าของสิทธิ์ใดๆ ในการประพันธ์เพลงและ/หรือเนื้อเพลงใดๆ ที่รวมอยู่ในการบันทึกใดๆ ที่คุณส่งไปยัง TuneCore เมื่อใดก็ได้เพื่อแจกจ่ายผ่านแพลตฟอร์ม Meta ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการแพลตฟอร์มโซเชียล คุณจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนข้อกําหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์มโซเชียล:

i. รับรองและรับประกันต่อ TuneCore ว่าสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการประพันธ์เพลงและ/หรือเนื้อเพลงดังกล่าวที่จําเป็นสําหรับแพลตฟอร์ม Meta ในการใช้การบันทึกดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์มโซเชียลเหล่านี้ได้รับการควบคุมอย่างครบถ้วนโดยบริษัทเผยแพร่เพลงที่มีชื่อเสียงอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และ/หรือโดยองค์กรการจัดการร่วมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างน้อยหนึ่งองค์กร

ii. หากในเวลาที่เกี่ยวข้องที่คุณส่งการบันทึกของคุณไปยัง TuneCore คุณไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงนักแต่งเพลงกับผู้เผยแพร่เพลงที่มีชื่อเสียงและ / หรือเป็นสมาชิกขององค์กรการจัดการร่วมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทุกที่ในโลก (ตามหลักฐานจากความสามารถของคุณหรืออื่น ๆ ที่จะให้การรับรองและการรับประกันในข้อ 6 (a) (i.) ข้างต้น) คุณมีความสามารถในการลงทะเบียนกับ TuneCore Publishing Administration Services ในฐานะลูกค้าของ TuneCore เกี่ยวกับการบริหารสิทธิ์ของคุณในการประพันธ์เพลงและ/หรือเนื้อเพลงดังกล่าว

(ข) TuneCore จะส่งมอบการบันทึกของคุณไปยังแพลตฟอร์ม Meta ในขอบเขตที่คุณให้การรับรองและการรับประกันตามข้อ 6 (a) (i.) ข้างต้นเท่านั้น โดยปราศจากอคติต่อสิทธิ์และการเยียวยาของ TuneCore ภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์มโซเชียลเหล่านี้หากการรับรองและการรับประกันที่คุณให้ไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนบริการแพลตฟอร์มโซเชียลไม่ถูกต้อง (i) TuneCore อาจลบออกทันที อาจขอให้ Meta ลบทันที หรืออาจได้รับการร้องขอจาก Meta ให้ลบการบันทึกที่เกี่ยวข้องออกจากแพลตฟอร์ม Meta ทันที (ii) และในขอบเขตที่คุณเป็นหนี้ TuneCore จํานวนใด ๆ เป็นผลให้ TuneCore มีสิทธิ์ที่จะหักเงินจํานวนดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนจากรายได้สุทธิใด ๆ ที่ต้องชําระให้คุณ

(ค) ท่านตกลงว่า (i) ท่านจะไม่ฟ้องร้อง Meta หรือบริษัทในเครือของ Meta หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "Meta Entities") ในระหว่างหรือหลังระยะเวลาดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้บันทึกใดๆ ที่คุณส่งมาในที่นี้เพื่อแจกจ่ายผ่านแพลตฟอร์ม Meta ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการแพลตฟอร์มโซเชียล งานศิลปะและ/หรือเจ้าของเนื้อหาอื่นใดหรือควบคุมโดยคุณบนแพลตฟอร์ม Meta ในระหว่างระยะเวลา (รวมถึงการใช้การบันทึกดังกล่าวโดยผู้ใช้ปลายทางของแพลตฟอร์ม Meta) หากการใช้งานดังกล่าวไม่ได้เป็นผลมาจากการละเมิดในที่นี้ และ (ii) คุณปล่อย ปลดเปลื้อง และปล่อย Meta และหน่วยงาน Meta ทั้งหมดโดยไม่สามารถเพิกถอนได้และไม่มีเงื่อนไข จากความรับผิด การเรียกร้อง การกระทํา การฟ้องร้อง และความต้องการใดๆ ทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะรู้จักหรือไม่รู้จัก คุณอาจมีหรือเชื่อว่าคุณมีต่อ Meta และ/หรือบริษัทในเครือที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บันทึกใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงหรือถูกกล่าวหาโดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ที่คุณส่งมาในที่นี้เพื่อแจกจ่ายผ่านแพลตฟอร์ม Meta บนแพลตฟอร์ม Meta ใดๆ โดยหน่วยงาน Meta หรือโดยผู้ใช้ปลายทางของ Meta แพลตฟอร์ม ณ เวลาใด ๆ ก่อนวันที่ TuneCore ส่งการบันทึกของคุณไปยังแพลตฟอร์ม Meta เป็นครั้งแรก ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับวิดีโอของผู้ใช้ที่อัปโหลด โฮสต์บน หรือสตรีมผ่านแพลตฟอร์ม Meta (ไม่มีการเรียกร้องหรือความรับผิดดังกล่าวสําหรับข้อเรียกร้องดังกล่าวที่ Meta ยอมรับ)

 • ข้อกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการจัดเก็บรายได้การบันทึกเสียง YOUTUBE

ในกรณีที่คุณเลือกเข้าร่วมการสร้างรายได้จาก YouTube ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการแพลตฟอร์มโซเชียล ข้อกําหนดเพิ่มเติมที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7 นี้จะมีผลดังนี้

(ก) ในการเลือกการบันทึกการสร้างรายได้จาก YouTube การบันทึกดังกล่าวจะต้องเลือกใช้แพลตฟอร์ม YouTube อื่น ๆ ทั้งหมดด้วย

(ข) โดยการเลือกเข้าสู่การสร้างรายได้จาก YouTube คุณเข้าใจและยอมรับว่าการบันทึกของคุณอาจถูกรวมเข้าด้วยกันและแจกจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม YouTube และรายได้ใด ๆ ที่ได้รับจากสื่อนั้นอาจถูกแชร์กับผู้อัปโหลดวิดีโอที่เกี่ยวข้องและผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

(ค) คุณสามารถส่งการบันทึกสําหรับการสร้างรายได้จาก YouTube ที่ใช้เฉพาะเนื้อหาของคุณเองที่คุณมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวและ/หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามที่คุณมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว เพื่อความชัดเจน การบันทึกที่มีเนื้อหาประเภทต่อไปนี้จะไม่มีสิทธิ์รวมไว้ในการสร้างรายได้ของ YouTube (แต่ละรายการเรียกว่า "การบันทึกที่ไม่มีสิทธิ์"): (i) (ii) เนื้อหาที่เผยแพร่ภายใต้ครีเอทีฟคอมมอนส์หรือใบอนุญาตฟรี/เปิดที่คล้ายกัน (iii) การบันทึกที่เป็นสาธารณสมบัติ (iv) คลิปหรือตัวอย่างจากแหล่งอื่น (รวมถึงคลิปที่ใช้ภายใต้หลักการใช้งานที่เหมาะสม) (v) การบันทึกคาราโอเกะ เวอร์ชันปกเครื่องดนตรี รีมาสเตอร์ และการบันทึกเสียงที่เหมือนกัน (vi) เอฟเฟกต์เสียง ซาวด์เบด หรือลูปการผลิต เนื้อหาที่สร้างขึ้นสําหรับหรือส่งเฉพาะเพื่อใช้ในวิดีโอ YouTube เพื่อจัดการกับระบบรหัสเนื้อหาของ YouTube (เช่น เพลงที่ใช้สําหรับการ์ดปลายทางในวิดีโอ) การส่งการบันทึกที่ไม่มีสิทธิ์เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับการสร้างรายได้ของ YouTube อาจส่งผลให้ TuneCore ปิดใช้งานการเข้าถึงการสร้างรายได้จาก YouTube ยุติบัญชี TuneCore ของคุณและ / หรือหักเงินที่ได้รับจากการเชื่อมต่อจากบัญชี TuneCore ของคุณ

(ง) คุณรับประกันและรับรองว่า (i) ในการใช้การสร้างรายได้จาก YouTube คุณจะปฏิบัติตามข้อกําหนดทั้งหมดของข้อกําหนดในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลเหล่านี้ รวมถึงข้อกําหนดที่กําหนดไว้ในส่วนที่ 7 นี้ (ii) การบันทึกใดๆ ที่ส่งมาสําหรับการสร้างรายได้จาก YouTube จะใช้เฉพาะเนื้อหาของคุณเองที่คุณมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวและ/หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามที่คุณมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว และ (iii) คุณจะต้องไม่ส่งการบันทึกที่ไม่มีสิทธิ์เพื่อรวมไว้ในการสร้างรายได้จาก YouTube

8. ข้อกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับครีเอเตอร์ MUSIC ของ YOUTUBE

การบันทึกที่เลือกใช้การสร้างรายได้จาก YouTube มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจาก YouTube สําหรับบริการเพลงสําหรับครีเอเตอร์ของ YouTube ("บริการ CM") เมื่อเลือกใช้การสร้างรายได้จาก YouTube คุณเข้าใจว่า TuneCore อาจส่งการบันทึกของคุณเพื่อรวมไว้ในบริการ CM หากการบันทึกใด ๆ ของคุณถูกเลือกเพื่อรวมข้อกําหนดเพิ่มเติมที่กําหนดไว้ในส่วนที่ 8 นี้จะมีผลบังคับใช้:

(ก) ข้อกําหนดของส่วนที่ 8 นี้ ("ข้อกําหนดสําหรับครีเอเตอร์ YouTube Music") ถือเป็นข้อตกลงใบอนุญาตระหว่างคุณและ TuneCore ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ CM คุณยืนยันกับ TuneCore ว่าการอนุมัติใบอนุญาตของคุณตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ในส่วนที่ 8 ("ใบอนุญาต") ที่เกี่ยวข้องกับการขายการบันทึกของคุณบนบริการ CM บริการ CM จะอนุญาตให้ครีเอเตอร์ YouTube ที่มีสิทธิ์บางรายซึ่ง Google เลือก ("ครีเอเตอร์ที่มีสิทธิ์") เข้าถึงคลังบันทึกเสียง (รวมถึงไฟล์บันทึกของคุณ) เพื่อซิงค์ข้อมูลในวิดีโอของครีเอเตอร์ที่มีสิทธิ์ (เป็นรายวิดีโอ) หรือในเนื้อหาเสียงหรือภาพและเสียงอื่นๆ ที่ครีเอเตอร์ที่มีสิทธิ์อัปโหลดหรือให้บริการโดยครีเอเตอร์ที่มีสิทธิ์ (รวมถึงเป็นสตรีมแบบสด) (แต่ละ "วิดีโอครีเอเตอร์") บนแพลตฟอร์ม YouTube ตามข้อกําหนดของใบอนุญาตการซิงโครไนซ์ที่ซื้อผ่านบริการ CM (แต่ละ "ใบอนุญาต CM") รวมถึงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการซิงโครไนซ์ที่จ่ายโดยผู้สร้างที่มีสิทธิ์ ("ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต") ภายใต้ใบอนุญาต CM แต่ละรายการ ครีเอเตอร์ที่มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์ทั่วโลกที่ไม่ผูกขาดดังต่อไปนี้: สิทธิ์ในการใช้ความยาวเต็มของการบันทึกที่เกี่ยวข้องในวิดีโอครีเอเตอร์และสิทธิ์ในการส่งวิดีโอครีเอเตอร์ที่เกี่ยวข้องผ่านสตรีมมิงแบบสด การสตรีมแบบออนดีมานด์ และ/หรือการดาวน์โหลดแบบมีเงื่อนไขบนแพลตฟอร์ม YouTube ระยะเวลาของใบอนุญาต CM อาจเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนหรือตลอดชีวิตของลิขสิทธิ์ในการบันทึกที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กําหนดโดย TuneCore, YouTube และ / หรือผู้สร้างที่มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง) การขาย การดูแลระบบ และการเรียกเก็บเงินใบอนุญาต CM ให้กับครีเอเตอร์ที่มีสิทธิ์จะออกโดย Google LLC ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") ซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวแทนในนามของ TuneCore ในชื่อของ Google และในนามของ TuneCore

(ข) เพื่อวัตถุประสงค์ในวรรคข้างต้นและอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของส่วนนี้ คุณให้สิทธิ์ต่อไปนี้แก่ TuneCore ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ทั้งหมดที่จําเป็นในการอนุญาตให้ Google ให้สิทธิ์ช่วงแก่ครีเอเตอร์ที่มีสิทธิ์ สิทธิ์และใบอนุญาต (แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) ทั่วโลกและตลอดระยะเวลาของใบอนุญาต CM แต่ละรายการ ถึง:

i. ดาวน์โหลดการบันทึกแบบดิจิทัลลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในเครื่องตามความจําเป็นสําหรับครีเอเตอร์ที่มีสิทธิ์เพื่อพิจารณาว่าพวกเขาต้องการใช้การบันทึกดังกล่าวในวิดีโอครีเอเตอร์ของตนหรือไม่ โดยมีเงื่อนไขว่า (ก) ไม่มีการให้สิทธิ์อื่นใดแก่ครีเอเตอร์ที่มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดดังกล่าว ครีเอเตอร์ที่มีสิทธิ์รับรองว่าจะลบการดาวน์โหลดที่ไม่ได้ใช้หลังจาก 90 วัน (และคุณตกลงและรับทราบว่าจะไม่มีการชําระเงินเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดดังกล่าว)

ii. บันทึก แก้ไข (เพื่อวัตถุประสงค์ในการกําหนดเวลา การเปลี่ยนผ่าน ความสามารถในการเล่น และจังหวะเท่านั้น) ใช้ ซิงโครไนซ์ ทําซ้ํา และทําให้การบันทึกที่เกี่ยวข้องในวิดีโอครีเอเตอร์และทําสําเนาวิดีโอครีเอเตอร์เพื่อขายบนแพลตฟอร์ม YouTube (รวมถึงสตรีมมิงแบบสด การสตรีมแบบออนดีมานด์ และการดาวน์โหลดแบบมีเงื่อนไข) ตามเงื่อนไขในที่นี้ และ

iii. รวมและแสดงข้อมูลเมตาต่อสาธารณะในวิดีโอสําหรับครีเอเตอร์ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกที่ได้รับอนุญาต

(c) ข้อ จํากัด ใบอนุญาตต่อไปนี้จะใช้กับใบอนุญาต CM แต่ละรายการ:

i. บุคคล/หน่วยงานต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในบริการ CM: (ก) บุคคลและ/หรือหน่วยงานใดๆ ที่ Google พิจารณาว่ามีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาภาพและเสียงเพื่อการค้าเป็นหลัก หรือ (ข) แบรนด์เชิงพาณิชย์ใด ๆ ที่มีช่องทางส่งเสริมแบรนด์ดังกล่าว

ii. ข้อจํากัดต่อไปนี้ใช้กับวิดีโอจากบริการ CM ซึ่งไม่สามารถให้ใบอนุญาต CM ได้:
(ก) วิดีโอที่ครีเอเตอร์ได้รับเงิน (และ/หรือได้รับการพิจารณาด้านเนื้อหาอื่นใด) โดยแบรนด์หรือบริการเพื่อสร้างวิดีโอที่อุทิศตนเพื่อรับรองหรือโปรโมตแบรนด์หรือบริการนั้นเป็นหลัก และ

(B) วิดีโอที่ใช้การบันทึกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: 1. 2. การใช้ชื่อและ/หรือความคล้ายคลึงของศิลปินผู้บันทึกที่ดําเนินการในการบันทึกนอกเหนือจากการระบุการบันทึกและ / หรือศิลปินที่เกี่ยวข้อง หรือ 3. ใช้ที่สร้างสิ่งที่เรียกว่า "Art Track" (ภาพนิ่งในขณะที่เล่นทั้งเพลง) หรือวิดีโอภาพนิ่งหรือวิดีโอเนื้อเพลงอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

iii. วิดีโอที่อาจตีความได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นการเสื่อมเสียต่อศิลปินที่เกี่ยวข้องและ/หรือเป็นอันตรายต่อสิทธิทางศีลธรรมของศิลปินดังกล่าว (ถ้ามี) หรือชื่อเสียง

(จ) เมื่อได้รับสิทธิ์ใช้งาน CM สําหรับการใช้การบันทึกในวิดีโอสําหรับครีเอเตอร์แล้ว คุณจะไม่สามารถ (i) สร้างรายได้จากการใช้การบันทึกนั้นในวิดีโอครีเอเตอร์ที่เกี่ยวข้องผ่านการสร้างรายได้ของ YouTube หรือ (ii) ขอให้ลบวิดีโอครีเอเตอร์ที่เกี่ยวข้องออก ยกเว้นในกรณีที่มีการละเมิดข้อจํากัดด้านใบอนุญาตที่อธิบายไว้ในข้อกําหนดของ YouTube Creator Music เหล่านี้

(ช) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยและแม้จะมีเงื่อนไขของข้อตกลงใบอนุญาตนี้ระหว่างคุณและ TuneCore ขอชี้แจงตามความจําเป็นว่าใบอนุญาต CM ใด ๆ ที่มอบให้กับผู้สร้างที่มีสิทธิ์ในที่นี้จะได้รับตลอดระยะเวลาของใบอนุญาต CM ที่เกี่ยวข้องแต่ละใบ การยกเลิกใบอนุญาต CM ที่ริเริ่มโดยคุณหรือผู้ถือสิทธิ์โดยสุจริตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของการบันทึกหรือองค์ประกอบที่ใช้ในวิดีโอสําหรับครีเอเตอร์ที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และนโยบายที่เกี่ยวข้องของ Google และ Google อาจคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางส่วนตามสัดส่วนให้กับครีเอเตอร์ที่มีสิทธิ์และ TuneCore ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ตามดุลยพินิจของ TuneCore แต่เพียงผู้เดียวขอให้คุณชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและ / หรือหักจํานวนเงินจากการชําระเงินในอนาคตที่ครบกําหนดหรือต้องชําระให้กับคุณภายใต้ข้อตกลงนี้

(ซ) ในกรณีที่คุณตัดสินใจที่จะ (i) ลบบันทึกใด ๆ ของคุณที่มีอยู่ในไลบรารีบริการ CM หรือ (ii) เลือกไม่เข้าร่วมบริการ CM ซึ่งนําไปสู่การลบการบันทึกทั้งหมดของคุณที่มีอยู่ในไลบรารีบริการ CM โปรดติดต่อ ทีมสนับสนุนศิลปินของเราที่นี่ (และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ชื่อบัญชีของคุณ รหัสบัญชีและ ISRC ของการบันทึกใดๆ ที่คุณต้องการลบออกจากไลบรารีบริการ CM เมื่อส่งคําขอการสนับสนุนศิลปินของคุณ) TuneCore จะปฏิบัติตามคําขอดังกล่าวในเวลาที่เหมาะสม ใบอนุญาต CM ใด ๆ ของการบันทึกที่ซื้อโดยผู้สร้างที่มีสิทธิ์ก่อนที่จะลบการบันทึกดังกล่าวออกจากไลบรารีบริการ CM จะยังคงใช้ได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของใบอนุญาต CM ที่เกี่ยวข้อง

9. ภาระผูกพันของบุคคลที่สาม

คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความปลอดภัยและชําระค่าใบอนุญาตใด ๆ (ตามความเหมาะสม) ที่จําเป็นจากเจ้าของลิขสิทธิ์องค์ประกอบดนตรีหรือตัวแทนของพวกเขาที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิของ TuneCore ในที่นี้ในขอบเขตที่ไม่ได้จ่ายโดยตรงโดยแพลตฟอร์มโซเชียลและ / หรือรวบรวมโดยกลุ่มใบอนุญาตเชิงกลรวมถึงค่าลิขสิทธิ์เนื่องจากศิลปิน ผู้ผลิตและบุคคลอื่นที่ดําเนินการในการจัดทําการบันทึกและการชําระเงินทั้งหมดที่อาจจําเป็นต้องใช้ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมกันหรือตามแผนการทางกฎหมายใด ๆ

 • การรับประกัน การรับรอง การชดใช้ค่าเสียหาย

(ก) คุณรับประกันและรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี คุณมีสิทธิ์ อํานาจ และอํานาจเต็มที่ในการทําข้อตกลงนี้และมอบสิทธิ์ทั้งหมดให้กับ TuneCore ที่ระบุไว้ งานศิลปะ ข้อมูลเมตา โสตทัศนูปกรณ์ ภาพ และเนื้อหาอื่นใดที่คุณจัดหาให้ TuneCore หรือเกี่ยวข้องกับการบันทึกนั้นเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยคุณ และการใช้งานตามที่อธิบายไว้หรือพิจารณาในที่นี้ และ/หรือบนเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มโซเชียลจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ และ TuneCore มีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งเดียวกันในลักษณะใด ๆ ในที่นี้โดยปราศจากการเรียกร้องที่ไม่พึงประสงค์และไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการชําระเงินในลักษณะใด ๆ ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ นอกเหนือจากจํานวนเงินที่ต้องชําระให้กับคุณภายใต้ข้อตกลงนี้

(ข) คุณจะต้องปกป้องและชดใช้ค่าเสียหาย TuneCore และบริษัทในเครือใด ๆ (รวมถึงกรรมการสมาชิกเจ้าหน้าที่พนักงานและตัวแทนอื่น ๆ ) และถือพวกเขาไม่เป็นอันตรายต่อการเรียกร้องหรือค่าใช้จ่ายและความสูญเสียของบุคคลที่สามที่เกิดจากการละเมิดหรือการเรียกร้องซึ่งหากเป็นจริงจะถือเป็นการละเมิดการรับรองและการรับประกันที่กล่าวมาล่วงหน้าหรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อกําหนดในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลเหล่านี้ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความที่สมเหตุสมผล

(ค) TuneCore จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเรียกร้องใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันการชดใช้ค่าเสียหายที่กล่าวมาล่วงหน้าและคุณจะต้องปกป้อง TuneCore ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณด้วยคําแนะนําที่ได้รับการอนุมัติจาก TuneCore ซึ่งการอนุมัติจะไม่ถูกระงับอย่างไม่มีเหตุผล ในกรณีที่คุณไม่สามารถรักษาที่ปรึกษาที่ได้รับอนุมัติ TuneCore อาจเลือกปกป้องตัวเองด้วยค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายของคุณและคุณยอมรับว่า TuneCore อาจต้องการให้คุณมีส่วนร่วมในการป้องกันเช่นบุคคลที่สามหรืออื่น ๆ และคุณขอยกเว้นการคัดค้านหรือเรียกร้องค่าชดเชยในส่วนที่เหมือนกัน หากมีการเรียกร้อง TuneCore จะมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงการบันทึกและ / หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เป็นเรื่องของการเรียกร้องดังกล่าวและ / หรือระงับการชําระเงินใด ๆ เนื่องจากในที่นี้ในจํานวนที่สมเหตุสมผลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น การระงับการเรียกร้องใด ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TuneCore ก่อน

(D) ไม่มีการรับรองหรือรับประกันโดย TUNECORE ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามกฎหมายหรืออื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกําหนดในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียล

 • ข้อตกลงอื่น

คุณรับทราบว่าในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลและการชําระเงินในที่นี้ TuneCore จะต้องทําข้อตกลงบางอย่างกับแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ การเลือกแพลตฟอร์มโซเชียลเหล่านี้จะต้องอยู่ในดุลยพินิจของ TuneCore แต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับว่าข้อกําหนดในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ของข้อตกลงอื่น ๆ ที่ TuneCore ทําเกี่ยวกับแพลตฟอร์มโซเชียลดังกล่าว

 • บาร์โค้ดและรหัสผลิตภัณฑ์สากล

TuneCore จะมอบบาร์โค้ดฟรีและรหัสผลิตภัณฑ์สากล ("UPCs") ให้คุณ สิ่งเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะกับการใช้งานของคุณเท่านั้นและไม่สามารถถ่ายโอนหรือขายต่อได้ หากโอนหรือขายต่อ TuneCore จะเรียกเก็บเงินจากยี่สิบห้าดอลลาร์ ($ 25.00) ต่อบาร์โค้ดหรือ UPC รวมถึงรายได้ใด ๆ ที่คุณทําจากการโอนหรือขายต่อ หรือ TuneCore อาจหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากรายได้สุทธิใด ๆ ที่ TuneCore จ่ายให้คุณ

 • เบ็ดเตล็ด

(ก) เว็บไซต์และบริการแพลตฟอร์มโซเชียลอาจใช้และเข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นรัฐระดับชาติและต่างประเทศบทความและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และบริการแพลตฟอร์มโซเชียลของคุณรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงกฎหมายทั่วไปที่บังคับใช้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและกฎและข้อบังคับของสํานักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ คุณตกลงว่าคุณจะไม่ดําเนินการใดๆ ต่อไปนี้ในขณะที่ใช้หรือเข้าถึงบริการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียล:

i. ปิดใช้งาน แฮ็ค หลีกเลี่ยง หรือแทรกแซงคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือฟีเจอร์ที่ป้องกันหรือจํากัดการใช้งานหรือคัดลอกเนื้อหาหรือเนื้อหา TuneCore ใดๆ

ii. ใช้ข้อมูลเมตา แท็กเมตาหรือข้อความที่ซ่อนโดยใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า URL หรือชื่อผลิตภัณฑ์ของ TuneCore

iii. อัปโหลด ส่ง โพสต์ อีเมลหรือส่งโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย จดหมายขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ รายการที่เรียกว่าธุรกิจพีระมิด หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ได้ร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต

iv. ปลอมส่วนหัวแพ็คเก็ต TCP/IP หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนหัวในการโพสต์ใด ๆ หรือในทางใดทางหนึ่งใช้บริการเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลเพื่อส่งข้อมูลที่ระบุแหล่งที่มาที่เปลี่ยนแปลงหลอกลวงหรือเท็จ

v. อัปโหลดส่งโพสต์อีเมลหรือส่งผ่านเว็บไซต์หรือบริการแพลตฟอร์มโซเชียลการบันทึกหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เป็นในความเห็นเพียงอย่างเดียวของ TuneCore ผิดกฎหมายเป็นอันตรายคุกคามลามกอนาจารล่วงละเมิดหมิ่นประมาทหรือเกลียดชังหรือที่มีวัตถุหรือสัญลักษณ์แห่งความเกลียดชังบุกรุกความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามใด ๆ ที่มีภาพเปลือย (รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง สื่อลามกเรื่องโป๊เปลือยสื่อลามกอนาจารเด็กหรือเรื่องโป๊เปลือยเด็ก) เป็นการหลอกลวงข่มขู่ล่วงละเมิดกระตุ้นให้เกิดการกระทําที่ผิดกฎหมายหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทหยาบคายหรือรุนแรงหรือถือเป็นคําพูดแสดงความเกลียดชังหรือน่ารังเกียจ

vi. ทําลาย แทรกแซง หรือขัดขวาง หรือพยายามแทรกแซงหรือขัดขวางหน้าเว็บใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือระบบการจัดส่งทางเทคนิคของผู้ให้บริการของ TuneCore หรือละเมิดข้อกําหนดขั้นตอนนโยบายหรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์

vii. พยายามสแกนสอบสวนหรือทดสอบช่องโหว่ของระบบ TuneCore หรือเครือข่ายหรือการละเมิดทําให้บกพร่องหรือหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการตรวจสอบสิทธิ์ใด ๆ ที่ปกป้องและให้ความปลอดภัยสําหรับเว็บไซต์หรือบริการแพลตฟอร์มโซเชียล

viii. พยายามย่อยสลายถอดแยกชิ้นส่วนถอดรหัสหรือทําวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโซเชียล

ix. พยายามค้นหาค้นหาเมตาหรือเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์เครื่องมือตัวแทนอุปกรณ์หรือกลไกอื่นที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์และ / หรือตัวแทนการค้นหาที่จัดทําโดย TuneCore หรือเว็บเบราว์เซอร์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่มีอยู่โดยทั่วไป (เช่น Internet Explorer, Firefox, Safari) รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ส่งแบบสอบถามไปยังเว็บไซต์เพื่อกําหนดว่าเว็บไซต์หรือหน้าเว็บจัดอันดับอย่างไร

x. รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งและชัดเจน

xi. บิดเบือนความจริงหรือแอบอ้างว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ โดยใช้เทคนิคการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหรือการโจมตีแบบวิศวกรรมสังคมรูปแบบอื่น ๆ หรือกระทำการฉ้อโกง

xii. ใช้บริการเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลในลักษณะใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากข้อกําหนดในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียล หรือ

xiii. สั่งสอนหรือสนับสนุนให้บุคคลอื่นทําสิ่งที่กล่าวมาล่วงหน้าหรือละเมิดและ / หรือละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลใด ๆ

(b) TuneCore ไม่รับประกันการใช้ประโยชน์จากการบันทึกซึ่งจะขึ้นอยู่กับความชอบของผู้บริโภคหรือการรวมหรือการมีส่วนร่วมของแพลตฟอร์มที่กําหนด TuneCore ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะทําธุรกิจกับแพลตฟอร์มใด ๆ เว้นแต่ตามที่กําหนดไว้โดยเฉพาะในข้อกําหนดในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียล TuneCore จะไม่มีข้อผูกมัดกับคุณ

(c) TuneCore จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลเว้นแต่คุณได้แจ้งให้ TuneCore ทราบถึงการละเมิดและ TuneCore ไม่สามารถรักษาการละเมิดดังกล่าวได้ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับประกาศดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ให้สิทธิ์คุณในการยกเลิกสิทธิ์ที่ได้รับในที่นี้

(d) ไม่ว่าในกรณีใด TuneCore เจ้าหน้าที่กรรมการพนักงานหรือตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสําหรับความเสียหายใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงความเสียหายทางอ้อมโดยบังเอิญพิเศษการลงโทษหรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์บริการแพลตฟอร์มโซเชียลผลิตภัณฑ์ TuneCore หรือเนื้อหา TuneCore ใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายจะคาดการณ์ได้หรือไม่และ TuneCore ได้รับคําแนะนําถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจํากัดความรับผิดข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในเขตอํานาจศาลที่บังคับใช้ และไม่ว่าในกรณีใดๆ ความรับผิดโดยรวมของ TuneCore ที่มีต่อคุณจะเกินหนึ่งร้อยดอลลาร์ ($100)

(จ) ข้อกําหนดในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลจะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์กยกเว้นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของกฎหมาย การดําเนินการทางกฎหมายหรือการดําเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์มโซเชียลจะต้องถูกฟ้องร้องเฉพาะในศาลที่ตั้งอยู่ในรัฐและเทศมณฑลนิวยอร์กและคู่สัญญายินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอํานาจศาลและสถานที่ส่วนบุคคลในนั้น คู่สัญญาในข้อตกลงนี้สละสิทธิ์ของตนในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน ในกรณีที่ข้อกําหนดใด ๆ ในข้อกําหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์มโซเชียลไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกําหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ความล้มเหลวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกําหนดดังกล่าว คุณไม่สามารถกําหนดข้อกําหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์มโซเชียล (โดยการดําเนินการตามกฎหมายหรืออื่น ๆ ) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TuneCore และการมอบหมายที่ต้องห้ามใด ๆ จะเป็นโมฆะ TuneCore อาจกําหนดข้อกําหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์มโซเชียลหรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลคือของผู้รับเหมาอิสระและข้อกําหนดในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลจะไม่ถูกตีความเพื่อบอกเป็นนัยว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนพนักงานหรือผู้ร่วมทุนของอีกฝ่ายหนึ่ง คุณยอมรับว่าข้อกําหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์มโซเชียลและกฎข้อ จํากัด และนโยบายที่มีอยู่ในที่นี้และการบังคับใช้ของ TuneCore ไม่ได้มีเจตนาที่จะมอบและไม่มอบสิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณและ TuneCore ข้อกําหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์มโซเชียลพร้อมกับกฎและนโยบายของ TuneCore ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง TuneCore และคุณเกี่ยวกับหัวข้อนี้ คําบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่จะให้ไว้ในที่นี้จะเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ (i) โดย TuneCore ทางอีเมล (ในแต่ละกรณีไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ) (ii) การโพสต์บนเว็บไซต์หรือ (iii) โดยคุณทางอีเมลไปยัง [email protected] หรือไปยังที่อยู่อื่น ๆ เช่น TuneCore อาจระบุเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ได้รับให้ถือว่าเป็นวันที่ส่งคําบอกกล่าวดังกล่าว

(ฉ) คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทําความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TuneCore ตามที่อธิบายไว้อย่างครบถ้วนบนเว็บไซต์และโดยการใช้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลและไซต์คุณได้ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวอย่างชัดแจ้งซึ่งอาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว

(g) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดข้อมูลเมตาเพลงไฟล์กราฟิกหรือข้อมูลหรือเพลงอื่น ๆ ในรูปแบบที่จําเป็น คุณรับทราบว่า TuneCore จะไม่ถูกบังคับให้ให้บริการในที่นี้จนกว่าจะได้รับวัสดุดังกล่าว

(ซ) คุณอนุญาตให้ TuneCore สร้างและดําเนินการคลิปการบันทึกของคุณที่มีความยาวสูงสุดเก้าสิบ (90) วินาทีผ่านการสตรีมหรือดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ("คลิป") เพื่อโปรโมตวงดนตรี ศิลปิน และ/หรือแจกจ่ายการบันทึกที่เกี่ยวข้อง ในขอบเขตที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ในการเผยแพร่ในการประพันธ์เพลงที่เป็นตัวเป็นตนในการบันทึกของคุณที่ใช้ในคลิป ("องค์ประกอบ") คุณอนุญาตให้ TuneCore สร้างและดําเนินการคลิปขององค์ประกอบของคุณที่มีความยาวไม่เกินเก้าสิบ (90) วินาทีผ่านการสตรีมหรือดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อโปรโมตวงดนตรีศิลปินและ / หรือการขายการบันทึกที่เกี่ยวข้อง คลิปดังกล่าวอาจถูกสร้างขึ้นโดย TuneCore หรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ TuneCore โดยใช้เก้าสิบ (90) วินาทีติดต่อกันของการบันทึกที่เกี่ยวข้อง

(i) TuneCore ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะปฏิเสธที่จะให้บริการแก่คุณหรือลูกค้ารายใดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือไม่มีเหตุผลใด ๆ

ข้อกําหนดและเงื่อนไขของ TuneCore AI Front Row Seats

อัปเดตล่าสุด: 13 กันยายน 2023

โปรดอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียด ข้อกําหนดและเงื่อนไขของที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้ รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขการจัดจําหน่ายเพลง ("ข้อกําหนด และเงื่อนไขการจัดจําหน่ายเพลง ") นโยบายลิขสิทธิ์ ("นโยบายลิขสิทธิ์") ข้อกําหนดในการให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียล (ถ้ามี) ข้อกําหนดและเงื่อนไขของฝ่ายบริหารการเผยแพร่ (ถ้ามี) ("ข้อกําหนดการดูแลการเผยแพร่") และนโยบายความเป็นส่วนตัว ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ TuneCore.com ของคุณ ("ไซต์") รวมถึงการใช้เนื้อหา ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใดๆ ในที่นี้ หรือที่ TuneCore จัดหาให้ และการเข้าร่วมโปรแกรม AI Front Row Seats ของ TuneCore ("ที่นั่งแถวหน้าของ AI")

นี่เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณ ("คุณ") ในอีกด้านหนึ่งและ TuneCore, Inc. รวมถึงบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (เรียกรวมกันว่า "TuneCore") ในทางกลับกัน ในกรณีที่คุณเลือกที่จะเข้าร่วมโปรแกรม AI Front Row Seats ของ TuneCore ข้อกําหนดของข้อกําหนดและเงื่อนไขของ AI Front Row Seats เหล่านี้จะเสริมข้อกําหนดในการให้บริการและจะมีผลบังคับใช้กับคุณในระหว่างข้อกําหนด TuneCore ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขยกเลิกหรือยกเลิกเว็บไซต์และที่นั่งแถวหน้า AI (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) หรือแก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไขของที่นั่งแถวหน้า AI โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขของที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง โดยการเลือกใช้ที่นั่งแถวหน้า AI และ/หรือใช้หรือเข้าถึงไซต์และ/หรือโปรแกรม AI Front Row Seats ต่อไปหลังจาก TuneCore ทําและโพสต์การแก้ไขดังกล่าว คุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่นั่งแถวหน้า AI ฉบับแก้ไข คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อกําหนดและเงื่อนไขของ AI Front Row Seats โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TuneCore

ก่อนเลือกเข้าร่วมโปรแกรมที่นั่งแถวหน้า AI โปรดอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้อย่างละเอียด โดยการเลือกใช้และ / หรือใช้ที่นั่งแถวหน้า AI คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านทําความเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของที่นั่งแถวหน้า AI ข้อกําหนดในการให้บริการข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและการแก้ไขในอนาคต หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนดและเงื่อนไขของที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้ โปรดอย่าเลือกเข้าร่วมโปรแกรมที่นั่งด้านหน้า AI และ/หรือยุติการใช้ที่นั่งแถวหน้า AI ของคุณ

1. คําจํากัดความ ตามที่ใช้ในที่นี้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขของที่นั่งแถวหน้า AI ข้อกําหนดที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ต่อไปนี้จะมีคําจํากัดความดังต่อไปนี้:

ก. "AI Generative Models" หมายถึง AI Model ที่สามารถสร้างเนื้อหา (เช่น การบันทึกเสียง) โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก

ข. "แบบจําลอง AI" หมายถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่จะได้รับการฝึกอบรมในชุดข้อมูล (รวมถึงชุดข้อมูล) และเรียนรู้จากการฝึกอบรมนี้เพื่อนําการเรียนรู้นั้นไปใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ โมเดล AI รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เฉพาะ Generative AI Models, AI Voice Models, เครื่องมือทางการตลาดที่รองรับ AI

ค. "พันธมิตร AI" หมายถึงบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงร้านค้าผู้บริโภคซึ่ง TuneCore เลือกที่จะให้ข้อมูลป้อนเข้าและ / หรือเป็นพันธมิตรกับการพัฒนาและ / หรือฝึกอบรมโมเดล AI

d. "AI Voice Models" หมายถึง AI Model ที่สามารถสร้างเสียงสังเคราะห์ที่เลียนแบบคําพูดของมนุษย์และ/หรือเสียงของมนุษย์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการแปลงข้อความเป็นคําพูด และ/หรือแปลงเสียงมนุษย์หนึ่งเป็นเสียงมนุษย์อีกเสียงหนึ่ง)

จ. "เนื้อหาเสริม" หมายถึงองค์ประกอบเสียงวรรณกรรมกราฟิกหรือภาพถ่ายใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงปกอัลบั้มเนื้อเพลงวิดีโอชื่อผลงานดนตรีชื่อศิลปินและความคล้ายคลึงกันนามแฝงชีวประวัติภาพถ่ายและข้อมูลเมตา

ฉ. "ศิลปิน" หมายถึงบุคคลใด ๆ ที่มีการแสดงเป็นตัวเป็นตนในการบันทึก

g. "ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง" หมายถึงเอาต์พุตที่ทําซ้ําเนื้อหาของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนและ / หรือรายการใด ๆ ของชื่อและความคล้ายคลึงกัน

h. "โอกาสในการส่งออกที่เกี่ยวข้อง" หมายถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เปิดตัวโดย TuneCore หรือพันธมิตร AI ใด ๆ และใช้โมเดล AI ใด ๆ ที่สร้างผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

i. "การทดสอบเบต้า" หมายถึงขั้นตอนการเปิดตัวของโมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่งซึ่ง จํากัด เฉพาะ: (i) (ii) จํานวนผู้เข้าร่วมสูงสุด และ (iii) ระยะเวลาที่จํากัด

l. "ชุดข้อมูล" หมายถึงชุดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เช่น การเติมข้อมูลดิจิทัลที่ประกอบด้วยสําเนาของเนื้อหา เมตาดาต้าที่เกี่ยวข้อง สําเนาข้อความของแผ่นเนื้อเพลงเมื่อพร้อมใช้งาน จัดระเบียบ เช่น ตามศิลปิน ประเภท วันที่ หรือธีมที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการสร้างแบบจําลอง AI

m. "ใบเสร็จรับเงินสุทธิของชุดข้อมูล" หมายถึงจํานวนเงินทั้งหมดสุทธิของส่วนลดเชิงพาณิชย์ค่าคอมมิชชั่นอากรและภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับจริงและโดยตรงจาก TuneCore โดยคํานึงถึงการใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ชุดข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ Sandbox หรือเพื่อโอกาสในการส่งออกเพิ่มเติมหากมี ใบเสร็จรับเงินสุทธิของ Datasets Rights ที่ได้รับในสกุลเงินต่างประเทศอาจถูกแปลงโดยหรือเครดิตไปยัง TuneCore ตามนโยบายการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว (ดําเนินการอย่างสมเหตุสมผล)

n. "อินพุต" หมายถึงข้อมูลใด ๆ ภายในชุดข้อมูลที่ใช้เป็นอินพุตสําหรับการฝึกอบรมข้อความและการทําเหมืองข้อมูลการเรียนรู้ของเครื่องการวิจัยการพัฒนาการทดลองการทดสอบการพิสูจน์แนวคิดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง AI

p. "ชื่อและความคล้ายคลึงกัน" หมายถึงชื่อใด ๆ (รวมถึงนามแฝงและชื่อมืออาชีพ / เวที) เครื่องหมายการค้า (หากจดทะเบียนเช่นนี้) เสียงภาพถ่ายภาพบุคคลภาพล้อเลียนและความคล้ายคลึงอื่น ๆ รูปลักษณ์และ / หรือการแสดงภาพกราฟิก (รวมถึงลายเซ็นสัญลักษณ์โลโก้และ / หรือองค์ประกอบที่โดดเด่นอื่น ๆ ) ไม่ว่าจะนิ่งหรือเคลื่อนไหวหรือเกี่ยวข้องกับคุณศิลปินใด ๆ และ / หรือบุคคลอื่นใดที่ปรากฏในงานศิลปะอัลบั้มใด ๆ และ / หรือในภาพและ / หรืองานศิลปะใด ๆ ที่คุณส่งไปยัง TuneCore

q. "Non-attributable Output" หมายถึงเอาต์พุตอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ใช่เอาต์พุตที่เกี่ยวข้อง

r. "โอกาส" หมายถึงโอกาสที่นั่งแถวหน้าของ AI เช่น โอกาสเอาท์พุทที่เกิดขึ้นโอกาส Sandbox และ / หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่ได้รับการพัฒนาสร้างและ / หรือเปิดตัวโดย TuneCore หรือพันธมิตร AI ใด ๆ ที่ใช้หรือตั้งใจจะใช้โมเดล AI เพื่อสร้างเอาต์พุตที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

s. "เอาต์พุต" หมายถึงวัสดุที่สร้างโดยแบบจําลอง AI อันเป็นผลมาจากการประมวลผลข้อมูลอินพุต รวมถึงเอาต์พุตที่เกี่ยวข้องและไม่ใช่ผลลัพธ์

t. "การบันทึก" หมายถึงการบันทึกเสียงและการบันทึกเสียง (ถ้ามี) ที่คุณส่งไปยัง TuneCore ได้ตลอดเวลา

u. "โอกาส Sandbox" หมายถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่พัฒนาหรือสร้างโดย TuneCore หรือพันธมิตร AI ใด ๆ ที่ใช้โมเดล AI ที่สร้างเอาต์พุตที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ Sandbox เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานการทดสอบเบต้าเท่านั้น

v. "คํา" ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในมาตรา 7 ด้านล่าง

. "บุคคลที่สาม" หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อตกลงนี้และไม่ใช่บริษัทในเครือของคู่สัญญาในข้อตกลงนี้ 

2. สิทธิ์ชุดข้อมูล

a. นอกเหนือจากสิทธิ์ที่คุณมอบให้ภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการ (ตามความเหมาะสม) และที่อื่น ๆ ในข้อกําหนดและเงื่อนไขของ AI Front Row Seats เหล่านี้ (รวมถึงสิทธิ์ที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับโอกาสส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) คุณให้สิทธิ์แก่ TuneCore (และผู้รับอนุญาตย่อยของ TuneCore) ในการแสวงหาและจัดการโอกาสในการให้สิทธิ์ใช้งาน (และสิทธิ์ช่วง) สิทธิ์ชุดข้อมูลต่อไปนี้ ("สิทธิ์ชุดข้อมูล"):

(i) สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการทําซ้ํา คัดลอก ส่งมอบ แปลงเป็นดิจิทัล จัดหมวดหมู่ แก้ไข แก้ไข ดัดแปลง จัดการ และใช้เนื้อหาของคุณในชุดข้อมูล

(ii) สิทธิ์ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้และไม่มีเงื่อนไขในการทําซ้ําสําเนาส่งมอบแปลงเป็นดิจิทัลจัดหมวดหมู่แก้ไขแก้ไขดัดแปลงจัดการและใช้ชื่อและความคล้ายคลึงกันใด ๆ ในชุดข้อมูล และ

(iii) สิทธิ์ในการให้สิทธิ์ช่วง (ทั้งหมดหรือบางส่วน) สิทธิ์ชุดข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสําหรับพันธมิตร AI ในช่วงเวลาใดๆ (รวมถึงตลอดไป) แม้จะมีระยะเวลาใบอนุญาตหรือข้อจํากัดระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขของ AI Front Row Seats และ/หรือข้อกําหนดในการให้บริการ

b. คุณให้สิทธิ์ชุดข้อมูลข้างต้นแก่ TuneCore (และผู้รับอนุญาตย่อยของ TuneCore) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ("วัตถุประสงค์ Sandbox"):

(i) การสร้างชุดข้อมูล

(ii) การใช้ชุดข้อมูลดังกล่าวสําหรับการทําเหมืองข้อความและข้อมูลการเรียนรู้ของเครื่องโมเดล AI และการทดสอบเบต้าของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการสร้างการพัฒนาการฝึกอบรมการทดลองหรือการทดสอบโมเดลและผลิตภัณฑ์ AI เพียงอย่างเดียวหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมใด ๆ และทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการสร้างและแก้ไขเครื่องมือบันทึกเสียงวิดีโอและภาพและเสียงหรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และ

(iii) จัดเก็บและจัดการชุดข้อมูลดังกล่าวให้นานเท่าที่จําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้นแม้จะมีระยะเวลาใบอนุญาตหรือข้อ จํากัด ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลงใด ๆ ระหว่างคุณและ TuneCore (รวมถึงข้อกําหนดในการให้บริการตามความเหมาะสม)

ค. ตามความจําเป็นสําหรับ TuneCore ในการใช้และใช้สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นคุณขออนุญาต TuneCore โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในระหว่างระยะเวลาสิทธิ์และอํานาจในการดําเนินการในนามของคุณในฐานะทนายความของคุณในความเป็นจริงเพื่อวัตถุประสงค์ในการจองโดยค่าเริ่มต้นโดยบุคคลที่สามของเนื้อหาของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการเขียนข้อความและข้อมูล (" การเลือกไม่ใช้") ในประเทศที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้มีการจองดังกล่าว (เช่นประเทศสมาชิก ที่เปลี่ยนคําสั่ง (EU) 2019/790) ดังนั้นและตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตคุณให้สิทธิ์และอํานาจแก่ TuneCore โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในการดําเนินการเอกสารใด ๆ ในชื่อของคุณและทําสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมดตามความจําเป็นตามสมควรเพื่อพิสูจน์หรือเพื่อมอบสิทธิ์ใน TuneCore สิทธิ์และอํานาจในการใช้การเลือกไม่รับดังกล่าว ในกรณีที่จําเป็น คุณรับรองว่าจะดําเนินการและส่งมอบเอกสารใด ๆ ให้กับ TuneCore (ด้วยวิธีการใด ๆ ตามที่ TuneCore กําหนด) และทําสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมดที่คุณอาจจําเป็นต้องมีเหตุผลเพื่อพิสูจน์หรือเพื่อมอบสิทธิ์ใน TuneCore สิทธิ์และอํานาจในการใช้การเลือกไม่รับดังกล่าว

3. การชําระเงิน

a. ลักษณะที่ส่วนแบ่งของใบเสร็จรับเงินสุทธิของชุดข้อมูลใด ๆ ของคุณจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงวิธีการใช้สิทธิ์ชุดข้อมูลโดยพันธมิตร AI ที่เกี่ยวข้องขอบเขตที่เนื้อหาของคุณถูกใช้ในรูปแบบ AI ที่เกี่ยวข้องจํานวนเนื้อหาของคุณที่ได้รับอนุญาตจากพันธมิตร AI ที่นําไปใช้เพื่อใช้ในโอกาสที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขของข้อตกลงระหว่าง TuneCore และพันธมิตร AI ที่เกี่ยวข้อง

b. ส่วนแบ่งของใบเสร็จรับเงินสุทธิของชุดข้อมูลใด ๆ ของคุณจะถูกโพสต์ไปยังบัญชี TuneCore ของคุณในเวลาที่เหมาะสมหลังจาก TuneCore ได้รับ เมื่อชําระเงินเข้าบัญชีของคุณแล้วคุณจะสามารถถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามดุลยพินิจของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถอนเงินดังกล่าว

c. เป็นข้อยกเว้นข้างต้น: ในกรณีที่ TuneCore ไม่ได้รับจํานวนเงินใด ๆ ในการพิจารณาสิทธิ์ชุดข้อมูลคุณตกลงที่จะสละสิทธิ์ (ในนามของคุณเองและในนามของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อเรียกร้องค่าธรรมเนียมและ / หรือค่าลิขสิทธิ์ใด ๆ ให้กับ TuneCore และพันธมิตร AI ใด ๆ โดยคํานึงถึงการอนุญาตตามที่กําหนดไว้ในส่วนที่ 2 ข้างต้น

4.AI โอกาสโปรแกรมที่นั่งแถวหน้า

a. คุณแต่งตั้ง TuneCore เพื่อค้นหาและจัดการโอกาสที่นั่งแถวหน้า AI ในบางครั้งในระหว่างระยะเวลา TuneCore จะแบ่งปันโอกาสดังกล่าวกับคุณเพื่อการพิจารณาของคุณและขึ้นอยู่กับข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโอกาสดังกล่าว (ตามที่ TuneCore กําหนด) คุณจะมีโอกาสเลือกเข้าร่วมหรือเลือกที่จะไม่รวมเนื้อหาของคุณในโอกาสดังกล่าว

b. คุณรับทราบและยอมรับว่าสิทธิ์ชุดข้อมูลที่ได้รับในที่นี้สําหรับวัตถุประสงค์ Sandbox ไม่ได้ป้องกัน TuneCore หรือพันธมิตร AI ใด ๆ ในการสร้างและใช้เอาต์พุตเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายหรือเชิงพาณิชย์โดยมีเงื่อนไขว่าเอาต์พุตดังกล่าวได้รับการพิจารณาว่า (i) เนื้อหาที่เป็นสาธารณสมบัติหรือเนื้อหาที่ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ใด ๆ สิทธิ์ใกล้เคียงสิทธิ์ส่วนบุคคล / การเผยแพร่หรือกฎหมายและข้อบังคับที่คล้ายกันและ / หรือไม่ได้เกิดจากเนื้อหาหรือชื่อและความคล้ายคลึงกันของคุณหรือ (ii) ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องที่สร้างขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับโอกาส Sandbox

5. การเผยแพร่

a. ในกรณีที่คุณเลือกใช้สิทธิ์ในการเผยแพร่และ/หรือองค์ประกอบใด ๆ ที่คุณเป็นเจ้าของและ/หรือควบคุมเพื่อรวมไว้ในโปรแกรม AI Front Row Seats (หรือโปรแกรมใดๆ ในนั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ข้อกําหนดของข้อกําหนดและเงื่อนไขของการจัดการการเผยแพร่ รวมถึงข้อกําหนดของส่วนที่ 5 นี้จะมีผลบังคับใช้กับคุณ และองค์ประกอบใด ๆ ที่คุณเลือกจะรวมอยู่ในเนื้อหาของคุณ

b. นอกเหนือจากการรับรองและการรับประกันที่กําหนดไว้ในที่นี้และในข้อกําหนดและเงื่อนไขของฝ่ายบริหารการเผยแพร่คุณรับประกันและรับรองว่าการลงทะเบียนและข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งไปยัง TuneCore นั้นเป็นความจริงและถูกต้องรวมถึงเปอร์เซ็นต์ความเป็นเจ้าของของคุณในองค์ประกอบใด ๆ 

ค. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการเผยแพร่คุณจะต้องแจ้งให้ TuneCore ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที (รวมถึงทางอีเมล) และจะส่งไปยังเอกสารที่อัปเดตของ TuneCore (รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ที่ TuneCore ร้องขอ) ซึ่งสอดคล้องกับสถานะการเผยแพร่ที่อัปเดตของคุณ

6. การรับรองและการรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย

a. การรับรองและการรับประกัน นอกเหนือจากการรับรองและการรับประกันใด ๆ ที่คุณทําในข้อกําหนดในการให้บริการ (ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์กับสิทธิ์และการอนุญาตที่คุณให้ TuneCore ในที่นี้) คุณรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่า:

(i) คุณมีสิทธิ์และอํานาจในการเข้าสู่ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้ และคุณเข้าใจเนื้อหาของที่นั่งแถวหน้า

(ii) คุณได้รับอนุญาตและการกวาดล้างทั้งหมดจากศิลปินนักแสดงและผู้เข้าร่วมและ / หรือผู้ถือสิทธิ์อื่น ๆ ในเนื้อหาตามความจําเป็นเพื่อให้สิทธิ์แก่ TuneCore ในที่นี้และการใช้งานในที่นี้จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของพวกเขาหรือของบุคคลที่สามใด ๆ

(iii) คุณได้รับอนุญาตและการกวาดล้างที่จําเป็นทั้งหมดจากศิลปินและการใช้ชื่อและความคล้ายคลึงกันในที่นี้จะไม่เป็นอันตรายต่อศิลปินภายใต้บุคลิกภาพ / การประชาสัมพันธ์ / เครื่องหมายการค้าใด ๆ หรือกฎหมายและข้อบังคับที่คล้ายคลึงกันตามความเหมาะสม

(iv) การอนุมัติใด ๆ และทั้งหมดของคุณภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้รวมถึงการอนุมัติจากศิลปินนักแสดงและผู้เข้าร่วมและ / หรือผู้ถือสิทธิ์อื่น ๆ ในเนื้อหา

(v) สิทธิ์ที่ได้รับในที่นี้เป็นอิสระและชัดเจนจากการเรียกร้องความต้องการการโกหกภาระผูกพันสิทธิและภาระผูกพันของบุคคลที่สามใด ๆ

(vi) ใบอนุญาตในที่นี้ไม่ละเมิดกฎหมายและ / หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่บังคับใช้

(vii) คุณจะต้องจ่ายเงินและค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดเนื่องจากศิลปินหรือผู้เข้าร่วมเนื้อหาใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงนักแสดงใด ๆ ) หรือได้รับการสละสิทธิ์ที่จําเป็นตามความเหมาะสม

(viii) ทั้ง TuneCore หรือบุคคลที่สามผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมายจะไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมใด ๆ (ถ้ามี) ให้กับคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิ์ชุดข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้และภาระผูกพันในการชําระเงินแต่เพียงผู้เดียวของ TuneCore (ถ้ามี) เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิ์ดังกล่าวจะจ่ายให้คุณตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่นั่งแถวหน้าของ AI เหล่านี้และ / หรือข้อกําหนดในการให้บริการ (ตามความเหมาะสม) และ

(ix) ตามสิทธิ์ที่มอบให้กับ TuneCore ในที่นี้ คุณจะต้องไม่และคุณจัดหาว่าศิลปินจะไม่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวด้วยตัวเองในทางใดทางหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตในที่นี้ และจะไม่ให้สิทธิ์/การอนุญาตที่คล้ายคลึงกันหรือแต่เพียงผู้เดียวแก่บุคคลที่สามทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่มอบให้กับ Believe ในที่นี้

ข. การชดใช้ค่าเสียหาย คุณจะต้องปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง TuneCore และบริษัทในเครือ (รวมถึงกรรมการ สมาชิก เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนอื่นๆ) จากความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ค่าธรรมเนียมทนายความภายนอกที่สมเหตุสมผล) อันเป็นผลมาจากการละเมิดใด ๆ (หรือการเรียกร้องใด ๆ ซึ่งหากเป็นจริงจะถือเป็นการละเมิด) ของภาระผูกพันใด ๆ การรับรองหรือการรับประกันที่ทําในข้อกําหนดและเงื่อนไขของที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้ ในกรณีที่คุณเป็นหนี้ TuneCore จํานวนใด ๆ ภายใต้ข้อกําหนดที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงเนื่องจากการละเมิดของคุณการเรียกร้องหรืออื่น ๆ TuneCore จะมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของ TuneCore แต่เพียงผู้เดียวเพื่อ (i) หักจํานวนเงินที่คุณค้างชําระจากจํานวนเงินใด ๆ ที่ครบกําหนดกับคุณภายใต้ข้อตกลงใด ๆ ระหว่างคุณและ TuneCore หรือ (ii) เรียกร้องการชําระเงินจากยอดคงเหลือที่ค้างชําระดังกล่าวภายใน 15 วันนับจากวันที่ใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องซึ่งกําหนดไว้เช่นเดียวกัน ซึ่งรวมถึงเอกสารประกอบใดๆ

7. ระยะเวลา

a. ตามที่ใช้ในที่นี้ "ระยะเวลา" จะหมายถึงระยะเวลาที่เริ่มต้นในวันที่คุณเลือกเข้าร่วมโปรแกรม AI Front Row Seats ของ TuneCore (รวมถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรมหรือโปรแกรมเฉพาะที่มีอยู่ในนั้น) และสิ้นสุดในวันที่ TuneCore ประมวลผลประกาศของคุณให้เลือกไม่รับ

b. ในกรณีที่คุณตัดสินใจที่จะเลือกไม่เข้าร่วมโปรแกรม AI Front Row Seats ของ TuneCore คุณสามารถทําได้โดยส่งคําขอไปยังทีมสนับสนุนศิลปินของ TuneCore จากที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี TuneCore ของคุณ ดูคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการส่งคําขอไปยังทีมสนับสนุนศิลปินได้ที่นี่

ค. แม้จะมีข้อกําหนดและเงื่อนไขของที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้หรืออะไรก็ตาม TuneCore มีสิทธิ์ที่จะยุติการเข้าร่วมโปรแกรม AI Front Row Seats (รวมถึงส่วนใดส่วนหนึ่ง) ของคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือไม่มีเหตุผลเลย

d. แม้จะมีการสิ้นสุดระยะเวลาคุณตกลงและรับทราบว่าสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณมอบให้กับ TuneCore ในที่นี้ซึ่งได้รับอนุญาตจาก TuneCore ให้กับบุคคลที่สามใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงพันธมิตร AI) จะดําเนินต่อไปอย่างเต็มกําลังและมีผลตลอดระยะเวลาของระยะเวลาของใบอนุญาตดังกล่าว (รวมถึงตลอดไป)

8. เบ็ดเตล็ด

a. ข้อกําหนดและเงื่อนไขของที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้เป็นส่วนเสริมและนอกเหนือจากส่วนที่เกี่ยวข้องของข้อกําหนดในการให้บริการที่คุณตกลงไว้ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกําหนดและเงื่อนไขของที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้ข้อกําหนดในการให้บริการจะไม่ได้รับการแก้ไขและจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

b. ข้อกําหนดและเงื่อนไขของที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้พร้อมกับข้อกําหนดในการให้บริการ (ตามความเหมาะสม) รวบรวมข้อกําหนดทั้งหมดที่ตกลงกันระหว่างคุณและ TuneCore ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่มีอยู่ในที่นี้และไม่มีข้อความรับรองด้วยวาจาที่ก่อให้เกิดการรับประกันหรือสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีผลผูกพันและถูกต้องและข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ถูกขยาย แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงยกเว้นโดยข้อตกลงแยกต่างหากเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยคู่สัญญา

c. ข้อกําหนดหรือคําจํากัดความใด ๆ ในข้อกําหนดและเงื่อนไขที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้ที่คล้ายกับข้อกําหนดหรือคําจํากัดความที่ใช้ในส่วนอื่น ๆ ของข้อกําหนดในการให้บริการจะถือว่าเท่าเทียมกันในการตีความ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความแตกต่างระหว่างคําจํากัดความในข้อกําหนดและเงื่อนไขที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้และส่วนอื่น ๆ ของข้อกําหนดในการให้บริการ ให้ยึดคําจํากัดความในข้อกําหนดและเงื่อนไขที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้เป็นหลัก

d. TuneCore ไม่รับประกันการแสวงหาประโยชน์จากเนื้อหาหรือการรวมหรือการมีส่วนร่วมของพันธมิตร AI ใด ๆ TuneCore ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธที่จะดําเนินธุรกิจกับพันธมิตร AI ใด ๆ TuneCore ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาของคุณหรือส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากโปรแกรม AI Front Row Seats และ/หรือปฏิเสธที่จะส่งเนื้อหาของคุณไปยังพันธมิตร AI ใด ๆ เพื่อรวมไว้ในโอกาส AI ใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือไม่มีเหตุผลเลย และคุณยอมรับว่า TuneCore จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว ยกเว้นตามที่กําหนดไว้โดยเฉพาะในข้อกําหนดในการให้บริการ TuneCore จะไม่มีภาระผูกพันกับคุณ

. TuneCore จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขของ AI Front Row Seats เหล่านี้เว้นแต่คุณจะแจ้งให้ TuneCore ทราบถึงการละเมิดและ TuneCore ไม่สามารถแก้ไขการละเมิดดังกล่าวได้ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดการละเมิดใด ๆ จะมอบสิทธิ์ให้คุณยกเลิกสิทธิ์ที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้

f. ไม่ว่าในกรณีใด TuneCore เจ้าหน้าที่กรรมการพนักงานหรือตัวแทนจะไม่รับผิดต่อคุณสําหรับความเสียหายใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงความเสียหายทางอ้อมโดยบังเอิญพิเศษการลงโทษหรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากเนื้อหาของคุณตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้การใช้ที่นั่งแถวหน้า AI และ / หรือการเข้าร่วมในโปรแกรมที่นั่งแถวหน้า AI ของคุณ ไม่ว่าความเสียหายจะคาดการณ์ได้หรือไม่และ TuneCore ได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจํากัดความรับผิดข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในเขตอํานาจศาลที่บังคับใช้ และไม่ว่าในกรณีใดๆ ความรับผิดโดยรวมของ TuneCore ที่มีต่อคุณจะเกินหนึ่งร้อยดอลลาร์ ($100)

g. ข้อกําหนดและเงื่อนไขของ AI Front Row Seats เหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์กยกเว้นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของกฎหมาย การดําเนินการทางกฎหมายหรือการดําเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการจะต้องดําเนินการเฉพาะในศาลที่ตั้งอยู่ในรัฐและเคาน์ตี้ของนิวยอร์กและคู่สัญญายินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอํานาจศาลและสถานที่ส่วนบุคคลในนั้น คู่สัญญาในข้อตกลงนี้สละสิทธิ์ของตนในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน คุณตกลงและรับทราบว่าไม่ว่าในกรณีใดๆ คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับคําสั่งศาลหรือการบรรเทาทุกข์ที่เท่าเทียมกันอื่น ๆ (รวมถึงการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดใด ๆ ในข้อกําหนดและเงื่อนไขของที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้) และไม่ว่าในกรณีใด ๆ คุณจะไม่แสวงหาหรือมีสิทธิ์ที่จะมีคําสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์ที่เท่าเทียมกันอื่น ๆ เพื่อยับยั้งการแสวงหาประโยชน์จากโมเดล AI ใด ๆ ในลักษณะใด ๆ โอกาสในการส่งออกโอกาสแซนด์บ็อกซ์หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเนื่องจากการใช้เนื้อหาของคุณในการพัฒนาการเยียวยาเพียงอย่างเดียวของคุณคือการเรียกร้องค่าเสียหายหากมีในการดําเนินการตามกฎหมาย

h. ในกรณีที่ข้อกําหนดใด ๆ ในข้อกําหนดและเงื่อนไขที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกําหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ความล้มเหลวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกําหนดใดๆ ของข้อกําหนดและเงื่อนไขที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกําหนดดังกล่าว คุณไม่สามารถกําหนดข้อกําหนดและเงื่อนไขของที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้ (โดยการดําเนินการตามกฎหมายหรืออื่น ๆ ) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TuneCore และการมอบหมายที่ต้องห้ามใด ๆ จะถือเป็นโมฆะ TuneCore อาจกําหนดข้อกําหนดและเงื่อนไขที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้และ / หรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของ AI Front Row Seats เหล่านี้คือของผู้รับเหมาอิสระและข้อกําหนดและเงื่อนไขที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้จะไม่ถูกตีความเพื่อบ่งบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนพนักงานหรือผู้ร่วมทุนของอีกฝ่ายหนึ่ง คุณยอมรับว่าข้อกําหนดและเงื่อนไขของ AI Front Row Seats เหล่านี้และกฎข้อ จํากัด และนโยบายที่มีอยู่ในที่นี้และการบังคับใช้ของ TuneCore ไม่ได้มีเจตนาที่จะมอบและไม่มอบสิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณและ TuneCore ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่นั่งแถวหน้า AI เหล่านี้รวมถึงส่วนอื่น ๆ ของข้อกําหนดในการให้บริการและกฎและนโยบายของ TuneCore ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง TuneCore และคุณในส่วนที่เกี่ยวกับหัวข้อนี้ คําบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่จะให้ไว้ในที่นี้จะเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ (i) โดย TuneCore ทางอีเมล (ในแต่ละกรณีไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ) (ii) การโพสต์บนเว็บไซต์หรือ (iii) โดยคุณทางอีเมลไปยัง [email protected] หรือไปยังที่อยู่อื่น ๆ เช่น TuneCore อาจระบุเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ได้รับให้ถือว่าเป็นวันที่ส่งคําบอกกล่าวดังกล่าว

i. คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทําความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TuneCore ตามที่อธิบายไว้อย่างครบถ้วนบนเว็บไซต์และโดยการใช้ที่นั่งแถวหน้าของ AI และไซต์คุณได้ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวอย่างชัดแจ้งซึ่งอาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว

9. โอกาสที่นั่งแถวหน้า #1 - ข้อกําหนดเพิ่มเติม

a. โอกาสแรกที่มีให้สําหรับสมาชิกของโปรแกรม AI Front Row Seats ("Front Row Seats Opportunity #1") คือการเป็นพันธมิตรกับหนึ่งในพันธมิตรโซเชียลมีเดียระดับโลกของ TuneCore ที่ขอให้เก็บชื่อไว้เป็นความลับ และต่อไปนี้จะเรียกว่า "AI Opportunity #1 Partner" (ตามคําดังกล่าวมีคําจํากัดความด้านล่าง) พันธมิตร AI Opportunity #1 กําลังพยายามฝึกฝนอัลกอริธึมเพลงในแคตตาล็อกเพลงขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถสํารวจสร้างและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆสําหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน ในกรณีที่คุณเลือกที่จะรวมเนื้อหาของคุณในโอกาสที่นั่งแถวหน้า #1 ข้อกําหนดเพิ่มเติมที่กําหนดไว้ในส่วนที่ 9 นี้จะมีผลบังคับใช้กับเนื้อหาใด ๆ ที่คุณเลือกและได้รับการอนุมัติจาก TuneCore และ/หรือพันธมิตร AI Opportunity #1 เพื่อรวมไว้ในโอกาสที่นั่งแถวหน้า #1

b. เมื่อเลือกใช้โอกาสที่นั่งแถวหน้า #1 คุณยอมรับว่าพันธมิตร AI Opportunity #1 บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และหน่วยงานใดๆ ที่ควบคุมโดย ควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับพวกเขา (เรียกรวมกันว่า "พันธมิตร AI Opportunity #1") อาจใช้เนื้อหาของคุณเพื่อ:

(i) วิจัย ฝึกอบรม พัฒนา ทดสอบ และเปิดตัวแมชชีนเลิร์นนิงและ/หรือโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (รวมถึงอัลกอริทึม ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูลใดๆ และทั้งหมดที่ใช้ในการเชื่อมต่อ)

(ii) ปรับปรุง AI Opportunity #1 เทคโนโลยีการระบุเนื้อหาของพันธมิตร

(iii) ปรับปรุงอัลกอริธึมและระบบแนะนําผู้ใช้

(iv) ปรับปรุงอัลกอริธึมและระบบการวิเคราะห์แนวโน้ม

ปรับปรุง AI Opportunity #1 เทคโนโลยีการวิเคราะห์และจําแนกเนื้อหาของพันธมิตร

(v) ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้บนหรือเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการ ผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของ AI Opportunity #1 Partner และ

(vi) เผยแพร่บทความวิจัยบทความในวารสารงานนําเสนอหรือสื่อสาธารณะอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานที่ระบุไว้ใน (i) ถึง (v) ที่มีเนื้อหาของคุณในปริมาณที่เหมาะสม