Şartlar ve Koşullar

Last updated: June 9, 2022

Lütfen aşağıdaki şart ve koşulları dikkatlice okuyun. Bu şart ve koşullar ve telif hakkı politikası (“Telif Hakkı Politikası”), Sosyal Platformlar Hizmet Koşulları (geçerli ise) ve gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”) (bu atıf yoluyla buraya dâhil edilmişlerdir ve topluca “Hizmet Koşulları” olarak anılacaktır) TuneCore.com web sitesine (“Site”) ve oradaki içerikler, bilgiler, ürünler ve/veya hizmetlere (“Hizmetler”) erişim ve onları kullanımınızı düzenler.

Bu, siz ve TuneCore, Inc. (“Şirket”) arasında yasal bir anlaşmadır. Şirket, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmadan Siteyi ve Hizmetleri değiştirme, durdurma veya feshetme veya Hizmet Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler için bu Hizmet Koşullarını düzenli olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdur. Şirket bu tür bir değişiklik yaptıktan ve ilan ettikten sonra Siteyi ve/veya Hizmetleri kullanmaya veya bunlara erişmeye devam ederek revize edilmiş Hizmet Koşulları ile yasal olarak bağlı olmayı kabul edersiniz. Şirketin açık yazılı onayı olmadan Hizmet Koşullarının hüküm ve koşullarını değiştiremezsiniz.

ŞİRKET TARAFINDAN SİTE ARACILIĞIYLA VEYA TUNECORE HESABINIZLA İLGİLİ OLARAK SUNULAN HİZMETLERİ KULLANARAK BU HİZMET KOŞULLARI İLE BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ ANLIYORSUNUZ. HİZMET KOŞULLARINI BÜTÜN OLARAK KABUL ETMEZSENİZ, ŞİRKET TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLERE ERİŞEMEZ VEYA ONLARI KULLANAMAZSINIZ.

 1. HAKLARIN VERİLMESİ.

(a) Burada verilen haklar, sınırlama olmaksızın, kalıcı dijital indirmeler, geçici dijital indirmeler, etkileşimli akış, etkileşimli olmayan akış, bulut hizmetleri ve “talep üzerine disk” olarak adlandırılan hizmetler sayesinde Kayıtların satışını (aşağıda Bölüm 2’de tanımlandığı gibi) içerecektir. Siz ve Şirket, be belge kapsamında Kayıtlarınızı kullanmak için lisanslanan İnternet tüketici mağazalarının (“Tüketici Mağazaları”) (ör. Apple Music, Amazon, Spotify, Rhapsody) sizin tarafınızdan onaylanması gerektiğini kabul etmektesiniz.

(b) “Kabul Ediyorum” düğmesine tıklayarak Şirkete dünya genelinde (“Bölge”) ve Süre sırasında (aşağıda Bölüm 7’de tanımlanmıştır) aşağıdakiler için münhasır olmayan hakkı geri alınamaz bir şekilde verirsiniz:

 1. şimdi faaliyette olan veya bundan sonra mevcut olabilecek olan her türlü Tüketici Mağazası aracılığıyla ve her türlü vasıta ve medya ile (ister şimdi bilinsin ister gelecekte mevcut olsun) Kayıtları satmak, kopyalamak, çoğaltmak, halka iletmek, dağıtmak ve başka türlü onlardan faydalanmak (“Satış”);
 2. onlardan elde edilen tüm geliri tahsil etmek ve
 3. sizin veya icraatları Kayıtlarda vücut bulan sanatçıların isim(ler)ini, fotoğraflarını ve tasvirlerini, sanatsal görüntülerini, biyografik bilgilerini ve diğer bilgilerini Kayıtlar ve Şirketin genel işi ile bağlantılı olarak kullanmak.
 4. to authorize the creation, use and exploitation of User Generated Content (as defined in Section 11 below) through any and all Consumer Stores.

(c) Siteyi veya Hizmetleri, telif hakkıyla korunan eserleri ihlal eden veya başka türlü herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarının ihlal eden veya ihlale teşvik eden herhangi bir materyali iletmek, yönlendirmek, bağlantı sağlamak veya depolamak için kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Şirketin, doğru olması hâlinde beyanlarınızın ve garantilerinizin ihlali anlamına gelecek herhangi bir iddia alması durumunda, hesabınıza erişimi devre dışı bırakabileceğini ve/veya hesabınızı feshedebileceğini ve/veya Kayıtları veya Şirkete sağladığınız ilgili materyalleri kaldırabileceğini veya onlara erişimi devre dışı bırakabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Lütfen daha fazla bilgi için Telif Hakkı Politikasına bakın.

(d) Şirketin mutlak takdirine göre Yayın Akışı Manipülasyonu teşkil eden faaliyetlerle uğraşmayacağınızı (veya üçüncü tarafların uğraşmasına izin vermemeyi, onları teşvik etmemeyi, yardımlarını istememeyi, onları tutmamayı veya çalıştırmamayı) kabul ediyorsunuz.

 1. “Yayın Akışı Manipülasyonu” sesli ve/veya sesli-görüntülü yayın hizmetlerinde insan tarafından veya insan olmayan vasıtalarla çevrim içi veya çevrim dışı oynatmaların suni olarak oluşturulmasını içeren herhangi bir faaliyet ve/veya yöntem anlamına gelir; burada bu oynatmalar gerçek tüketiciler tarafından başlatılan ve rapor eden ülkede gerçekleşen iyi niyetli son kullanıcı dinleme faaliyetini ve/veya görüntülemeleri yansıtmaz. Yayın Akışı Manipülasyonu oynatma sayılarını, satışları, takip sayılarını, ilgilenme faaliyetini ve Hizmetler ve/veya Tüketici Mağazaları tarafından kullanılan diğer metrikleri (A) botlar, komutlar, solucanlar veya diğer bilgisayar kodları, dosyaları, programlar veya otomatik süreçler ve/veya (B) tıklama çiftlikleri, troll çiftlikleri, otantik olmayan hesaplar, paylaşılan hesap bilgileri veya sanal özel ağlar kullanımı yoluyla artırmak, yaratmak veya manipüle etmeyi ilgilendirebilir veya içerebilir ama bunlarla sınırlı değildir. Yayın Akışı Manipülasyonu suni olarak liste pozisyonunu iyileştirmek, pazar payını artırmak, telif ücreti veya diğer ödemeleri artırmak veya diğer sahtecilik veya dürüstlüğe aykırı amaçlar için tek tek veya grup halinde Kayıtlar ile ilgili olarak gerçekleştirirken faaliyetlerin sonucu olabilir.
 2. Yayın Akışı Manipülasyonunun, bir sanatçı adına veya kendi adına hareket eden bir promosyon veya pazarlama şirketi, plak şirketi veya müzik dağıtımcısı gibi üçüncü bir tarafın eylemlerinin sonucu olabileceğini farkında olmanız gerekir. Müziğinizi tanıtmak veya pazarlamak için yardımını alacağınız, tutacağınız veya kullanacağınız şirketleri veya kişileri soruşturup araştırmanızı tavsiye ederiz çünkü sizin adınıza üçüncü bir tarafın işlediği Yayın Akışı Manipülasyonundan sorumlu olabilirsiniz. Şüpheye yer bırakmamak için sizin adınıza veya sizin Kayıtlarınızla ilgili olarak üçüncü bir tarafın yaptığı Yayın Akışı Manipülasyonları bu Hizmet Koşullarının ihlalidir.
 3. Belirli bir tüketim veya pazarlama faaliyetinin Yayın Akışı Manipülasyonu olup olmadığını belirlemede kullanılan faktörler her bir olayın özel şartlarına göre değişecektir ve buradaki Yayın Akışı Manipülasyonu örnekleri ve tasvirlerinin kapsayıcı olması amaçlanmamıştır.
 4. Kayıtlarınızı kullanan belirli Tüketici Mağazaları ayrıca sahtecilik ve şüpheli sahtecilik faaliyetleri ile ilgili politikalara sahiptir ve bu politikaları öğrenmek ve takip etmek sizin sorumluluğunuzdur ve bu politikalar bu belgeye göre sizin için bağlayıcı olacaktır.

(e) Şirketin iyi niyetli takdirine göre hesabınızın veya Kayıtlarınızın: bu Hizmet Koşullarının ihlal edilmesi; sahtecilik; telif hakkı, ticari marka, tanıtım veya diğer fikri mülkiyet hakkının ihlali; üçüncü taraf lisans gerekliliklerine uymama veya Yayın Akışı Manipülasyonuna (topluca “Uygunsuz Davranış”) konu olduğunu, dâhil olduğunu veya bunlardan gelir elde ettiği hakkında şüphe etmek için bir sebebi varsa Şirket (i) Net Gelir veya diğer ödemeleri hesabınıza göndermeyi durdurma, (ii) şüpheli faaliyetlerin Şirketi memnun edecek şekilde çözümlenmesine kadar oradan fonlar çekme kabiliyetinizi engelleme ve (iii) Kayıtlarınızdan herhangi birini veya tamamını Tüketici Mağazalarının tamamından veya bazılarından çıkarma hakkını saklı tutar. Ayrıca, Şirketin iyi niyetli takdiri ile hesabınızın veya Kayıtlarınızın Uygunsuz Davranışa konu olduğunu, onlara dâhil olduğunu veya onlardan gelir elde ettiğini belirlerse bu gelirleri ceza olarak kaybedeceğinizi kabul ediyorsunuz.

(f) Ayrıca aşağıdakileri kabul ediyorsunuz:

 1. Şirkete Uygunsuz Davranış soruşturmasının bir parçası olarak makul bir şekilde talep edilen bilgileri sağlamayı kabul ediyorsunuz.
 2. Bir Tüketici Mağazası, Kayıtlarınızdan herhangi birinin Uygunsuz Davranış sonucu gelir, oynatma veya yayın elde ettiğini Şirkete bildirirse bu bildirim Şirketin iyi niyetli takdiri ile bu gelirlerin veya oynatmaların Uygunsuz Davranış sonucu olup olmadığını belirlemesi için yeterli delil işlevi görecektir.
 3. Şirketin hesabınızın veya Kayıtlarınızın Uygunsuz Davranışa konu olduğunu, dâhil olduğunu veya onlardan gelir elde ettiğini belirlemesi üzerine Şirketin hesabınızda dondurduğu tüm geliri, bunların belirli bir Kayıttan veya Tüketici Mağazasından elde edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, kaybedeceğinizi kabul ediyorsunuz.
 4. Şirketin Uygunsuz Davranışa dair iyi niyetli tespitinin, Şirketin daha önce Uygunsuz Davranışla alakalı olduğunu belirlediği olaylar ile aynı veya benzer yayın veya diğer faaliyete dayanabileceğini kabul ediyorsunuz.
 5. Şirket tarafından size gelirlerin ödenmesi Şirketin bu gelirlerin Uygunsuz Davranışın sonucu olmadıklarını kabul ettiği anlamına gelmez.
 6. Şirketin, hesabınızdaki gelirleri dondurmadıkça veya dondurana kadar Uygunsuz Davranışı soruşturma görevi yoktur.
 7. Şirket hesabınızda elde edilen gelirlerin Uygunsuz Davranışın sonucu olduğunu belirlerse ve bu gelirler size zaten ödenmişse bu gelirleri Şirkete iade etmeyi kabul ediyorsunuz.
 8. Şirketin hesabınıza, Kayıtlarınıza ve/veya Şirkete sağladığınız diğer materyallere erişimi devre dışı bırakması halinde Şirkete ödemiş olduğunuz ücretler veya önceki cümlede açıklandığı şekilde kaybettiğiniz gelirleriniz için herhangi bir geri ödeme alma hakkınızın olmayacağını kabul ediyorsunuz.
 9. Şirketin iyi niyetli takdiri ile Uygunsuz Davranışa sizin veya bağlı kişilerin ya da sizin adınıza veya sizin yönlendirmenizle hareket eden üçüncü bir tarafın eylemleri veya ihmallerinin sebep olduğuna karar vermesi halinde Şirketin onunla bağlantılı olarak yaptığı masraflar (yasal ücretler ve giderler dâhil) diğer çarelere ek olarak Şirketin size aksi durumda ödeyeceği paralardan düşülecektir.
 10. Şirketin makul ticari muhakemesine göre Şirket potansiyel Uygunsuz Davranışı incelemek veya üçüncü bir tarafın sizin tarafınızdan veya hesabınız veya Kayıtlarınızla ilişkili olarak Uygunsuz Davranış iddiasını incelemek ve/veya yanıtlamak için bir avukat tutmayı seçerse Şirket mutlak takdirine göre ilişkili yasal ücretleri ve giderleri mahsup etmek için en az Üç Yüz Dolar (300$) olmak üzere avukat tutmanın maliyetini hesabınızdan kesme veya Şirkete sağladığınız alternatif ödeme yönteminden talep etme (örneğin PayPal hesabı, kredi kartı veya banka kartı) (her biri “Ödeme Yöntemi”) hakkına sahip olacaktır.

(g) Şirketin herhangi bir faaliyeti ve sizin tarafınızdan yüklenen içeriği inceleme ve/veya izleme hakkı vardır ama yükümlülüğü yoktur. Şirket şikâyetleri veya politikalarının rapor edilen ihlallerini soruşturabilir ve uygun gördüğü şekilde eyleme geçebilir. Bu eylem uyarı göndermeyi, hizmetin askıya alınması veya feshini, erişimin reddi ve/veya yüklemiş olabileceğiniz materyallerin kaldırılmasını içerebilir ama bunlarla sınırlı değildir. Şirket, iyi niyetli takdirine göre Uygunsuz Davranışta bulunduğunuza inanması dâhil herhangi bir sebeple ve herhangi bir zamanda kendi mutlak takdiriyle hesabınızı feshetme hakkını saklı tutar ve hesabınızı feshedebilir.

(h), Sosyal Platformlar Hizmet Koşulları, Kayıtlarınızı “Sosyal Platformlar” (bu terimin Sosyal Platformlar Hizmet Koşullarında tanımlandığı şekliyle) üzerinden dağıtmayı seçmiş olmanız hâlinde sizin için geçerli olacaktır.

 1. RECORDINGS.

“Kayıtlar” terimi herhangi bir zamanda Şirkete gönderdiğiniz ses kayıtları ve işitsel görsel kayıtlar olarak tanımlanacaktır. Şirket kendi mutlak takdirine göre gönderdiğiniz herhangi bir materyali reddetme hakkını saklı tutar (sınırlama olmaksızın Kayıtlar, görüntüler ve/veya sanatsal çalışma). Tüm Kayıtları, görüntüleri ve sanatsal çalışmaları masrafı yalnız size ait olmak üzere Şirket veya Tüketici Mağazalarının gerekli kıldığı format(lar)da göndermeyi kabul ediyorsunuz. Bu format(lar)ın teknik açıklamaları talep üzerine size sağlanacaktır ancak Şirket Kayıtların ses dosyalarını tüm Tüketici Mağazalarının format ve/veya dosya boyutu gerekliliklerini karşılamak için dönüştürme hakkını saklı tutar. Buna ek olarak Şirketin Tüketici Mağazası gerekliliklerini karşılamak için meta veri hatalarını düzeltme hakkı olacaktır. Şirket Kayıtlarınızı Tüketici Mağazalarına mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, belirli Tüketici Mağazalarının Kayıtlarınızı içe alıp müşterilerin kullanımına hazır etmeleri için bir kaç saatten bir kaç güne veya haftaya kadar değişen bir sürede göndermeyi taahhüt eder. Buna ek olarak Şirketin ve/veya tedarikçilerinin talep üzerinde disk için ambalajlamayı tamamlamak üzere mevcut sanat eserine ekleme yapma hakkının olacağını kabul ediyorsunuz. Size bu sanat eserleri üzerinde onay hakları vermek için makul çaba harcanacaktır ama bu sanat eserine itiraz etmeniz halinde tek çareniz (a) değiştirilmek üzere sanat eseri sağlamak veya (b) materyallerinizin bu şekilde gönderilmesine ileride devam edilmemesini talep etmek olacaktır. Şirket hiçbir koşul altında bu talep üzerine disklerin oluşturulması ve tesliminin kalitesi, yeterliliği veya diğer unsurları ile ilgili size karşı sorumlu olmayacaktır.

 1. ÖDEMELER.

(a) Şirket size Net Gelirin (aşağıda Bölüm 3(b)’de tanımlanmıştır) yüzde yüzünü (%100) ödeyecektir. Net Gelir, Şirketin bunu almasının ardından zamanlı bir şekilde TuneCore hesabınıza gönderilecektir. Ödeme, hesabınıza alacak olarak kaydedildikten sonra, takdirinize bağlı olarak tamamını veya herhangi bir kısmı çekebileceksiniz. Bu tür para çekme işlemleriyle ilgili tüm banka ücretlerinden veya diğer masraflardan siz sorumlu olacaksınız.

(b) “Net Gelir” Şirketin Tüketici Mağazalarından aldığı fiili faturalar eksi Kayıtlarınızın Satışı ile ilgili herhangi bir vergi, ücret veya diğer masraf olarak tanımlanacaktır. Herhangi bir muhasebe beyanı ile ilgili itirazlar veya bundan kaynaklanan herhangi bir dava, beyanın verildiği tarihten itibaren en geç bir (1) yıl içinde yapılmalıdır (ve herhangi bir dava açılmalıdır) ve siz burada yasanın izin verebileceği daha uzun zamanaşımından feragat ediyorsunuz.

(c) Hizmet Koşullarının bir sonucu olarak veya başka türlü Şirkete borçlu olduğunuz tutarlar olması halinde Şirketin bu tutarların tamamını veya bir bölümünü aslında size ödenecek herhangi bir Net Gelirden kesme hakkı olacaktır.

(d) TuneCore hesabınıza gönderilen Net Gelir, siz bu fonları çekene kadar diğer TubeCore müşterilerinin Net Gelirleriyle birlikte faiz getiren bir banka hesabında toplanacaktır. Şirketin sizin vekiliniz olarak ele aldığı ve bu havuz hesabına yatırdığı Net Gelir üzerinden faiz veya başka kazançlar almayacağınızı kabul ediyorsunuz. Hizmetleri kullanmanızın karşılığında, bu havuz hesapta tutulan Net Gelir üzerinden işleyebilecek faizlerdeki herhangi bir mülkiyet hakkını gayri kabili rücu olarak Şirkete devir ve temlik ediyorsunuz. Bu havuz hesap üzerinden faiz kazanmaya ek olarak veya onun yerine Şirket Net Gelirinizi tutan bankaların bankacılık hizmetleri için talep ettiği ücret ve giderlerde bir indirim elde edebilir.

(e) TuneCore yayın akışı medya oynatıcısını, iPhone uygulamasını veya diğer araç veya uygulamaları (“Yayın Akışı Oynatıcılar”) kullanıcıların Kayıtlarınızın akışı için platformlar olarak kullanması kararınızla bağlantılı olarak, Şirketin size veya bir üçüncü tarafa bu Yayın Akışı Oynatıcıların kullanımı ile bağlantılı olarak ödemekle yükümlü olabileceği dijital sanatçı telif ücretleri, icra telif ücretleri veya yasal ya da başka diğer ücret veya telif ücretleri hakkınızdan burada feragat ediyorsunuz. Şüpheye yer bırakmamak için bir Yayın Akışı Oynatıcısını kendi web sitenizde kullanır veya İnternette bir başka web sitesinde kullanılmasına yetki verirseniz Şirketin Kayıtlar ve sahip olduğunuz ve/veya kontrol ettiğiniz altta yatan müzik kompozisyonu ile bağlantılı olarak herhangi bir üçüncü tarafa ödemeler yapmaktan sorumlu olmadığını onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.

(f) Herhangi bir tarafa ücretsiz olarak dağıtmak için (Yayın Akışı Oynatıcı aracılığıyla doğrudan size ait web sitesi yoluyla veya başka türlü) TuneCore kataloğunuzdan belirli Kayıtları kullanmayı seçmeniz hâlinde bu dağıtımlardan kaynaklanan yukarıda bahsedilen üçüncü taraf ödeme yükümlülüklerinden yalnız sizin sorumlu olacağınızı kabul ediyorsunuz. Yukarıdakileri sınırlamadan bu ücretsiz dağıtımın sonucu olarak ya müzik yayını telif ücretlerinden feragat etmeyi (bu haklar size aitse veya siz kontrol ediyorsanız) veya üçüncü taraf müzik yayıncılarına gerekli telif ücretlerini ödemeyi açıkça kabul ediyorsunuz.

 1. ÜÇÜNCÜ TARAF YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

(a) Şirketin bu belge kapsamındaki haklardan faydalanması ile bağlantılı olarak müzik kompozisyonu telif hakkı sahiplerinden veya vekillerinden alınması gereken dijital fonogram teslimi, mekanik, halka açık icra ve diğer lisansları (uygun olduğu şekilde) almaktan ve Kayıtların yapımında icrada bulunan sanatçılara, yapımcılara ve diğer şahıslara ödenecek telif ücretlerini ve toplu sözleşmeler kapsamında veya yasal planlar çerçevesinde gerekli olabilecek tüm ödemeleri yapmaktan yalnız siz sorumlu olacaksınız.

(b) Birleşik Devletler’de dijital indirme satışları için, ödemeniz tipik olarak altta yatan kompozisyon üzerinden mekanik telif ücretini içerir. iTunes Match hizmeti durumunda, ödemeniz hem mekanik hem halka açık icra telif ücretlerini kapsayan bir yayınlama bölümünü içerir. Ses kayıt(lar)ınızda altta yatan kompozisyon(lar)ın sahibi değilseniz veya onları kontrol etmiyorsanız bu yayınlama telif ücretlerini bunu yapan kişi veya kuruluşa ödemek sizin yükümlülüğünüzdür. Birleşik Devletler dışında Şirket, mutat olarak Tüketici Mağazalarından müzik yayın lisanslarını almalarını ve bunlar için ödeme yapmalarını talep eder (ve bu lisans ücretleri, ilgili Tüketici Mağazaları tarafından Şirkete ödenecek gelirlerden düşülebilir veya düşülmeyebilir). Birleşik Devletler dışındaki bir Tüketici Mağazası müzik yayın lisanslarını almayı ve bunlar için ödeme yapmayı kabul etmezse Şirketin kendi mutlak takdirine göre ya (i) bu Tüketici Mağazasına lisans vermeyi reddetme veya (ii) bu Tüketici Mağazasının Satışları ile bağlantılı olarak gerekli müzik yayın lisanslarını alma ve bunlar için ödeme yapma sorumluluğunu üstlenme hakkı olacaktır ve Şirketin bu lisans ücretlerini bu belgeye göre size ödenecek tutarlardan kesme hakkı olacaktır. Şirketin yukarıdaki tutarlardan herhangi birisini ödemesinin gerekli olması veya mutlak takdiriyle ödemeyi seçmesi halinde bu ödemeler bu belgeye göre aksi takdirde size ödenecek tutarlardan kesilecektir.

(c) Şirketin TuneCore kataloğunuzdan meraklılara ücretsiz olarak dağıtmak veya doğrudan sahip olduğunuz web sitesinde dağıtmak üzere belirli Kayıtları seçmenize izin vermesi hâlinde bu dağıtımlardan doğan yukarıda bahsedilen üçüncü taraf ödeme yükümlülüklerinden yalnız sizin sorumlu olacağınızı kabul ediyorsunuz.

 1. GARANTİLER; BEYANLAR; TAZMİNATLAR.

(a) En az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu, bu sözleşmeyi yapmaya ve Şirkete belirtilen tüm hakları; sınırlama olmaksızın, içlerindeki numune yapılmış üçüncü taraf materyalleri, sanat eseri, meta veri, görsel işitsel ögeler, görüntüler dâhil Kayıtların tamamı ve sizin tarafınızdan Şirkete verilen veya Kayıtlarla ilgili, sizin sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz diğer materyalleri verme hak, güç ve yetkisine tam olarak sahip olduğunuzu ve onları burada ve/veya Sitede ve/veya Tüketici Mağazalarının web sitelerinde açıklandığı veya tasavvur edildiği şekilde kullanmanın herhangi bir kişi veya kuruluşun telif hakkı, ticari marka hakkı, tanıtım hakkı veya diğer haklarını ihlal etmeyeceğini ve Şirketin bunlardan burada açıklandığı şekilde herhangi bir olumsuz iddia olmadan veya herhangi bir kişi veya kuruluşa bu belge kapsamında size ödenecek tutarlar dışında herhangi bir nitelikte ödeme yapma yükümlülüğü olmadan faydalanma hakkının olacağını beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

(b) Yukarıdaki beyanların ve garantilerin veya bu Hizmet Koşullarındaki anlaşmaların herhangi birisinin ihlalinden veya doğruysa bunların ihlalini teşkil edecek bir iddiadan kaynaklanan üçüncü taraf iddiaları veya masrafları, avukatlık ücretleri ve masrafları dâhil zararları karşısında Şirketi ve bağlı kuruluşlarını (direktörleri, üyeleri, görevlileri, çalışanları ve diğer temsilcileri dâhil) savunacak ve zararlarını tazmin edeceksiniz.

(c) Şirket, yukarıda belirtilen tazminat yükümlülüğüne tabi olan herhangi bir iddia hakkında size derhal bildirimde bulunacak ve siz, Şirketi Şirket tarafından onaylanan olan bir avukat ile masrafları size ait olmak üzere savunacaksınız ve bu onay makul olmayan bir şekilde esirgenmeyecektir. Onaylanmış bir avukatı tutamamanız durumunda, Şirket, eğer bu şekilde seçim yaparsa, masrafları ve giderleri size ait olmak üzere kendisini savunabilir ve siz, Şirketin bu tür bir savunmaya üçüncü bir taraf olarak veya başka bir şekilde katılmanızı talep edebileceğini kabul ediyorsunuz ve bu vesileyle bu konuda herhangi bir itiraz veya tazminat talebinden feragat ediyorsunuz. Bir iddiada bulunulmuşsa Şirketin kendi mutlak takdirine göre bu iddiaya konu olan Kayıtları ve/veya ilişkili materyalleri kaldırma veya onlara erişimi devre dışı bırakma ve/veya bu belgeye göre ödenecek paraları, iddia ve potansiyel giderler ile makul şekilde ilgili olan bir tutarda ödememe hakkı olacaktır. Herhangi bir iddia konusunda uzlaşma, Şirketin önceden yazılı onayına tabi olacaktır.

(d) ŞİRKETİN, HİZMET KOŞULLARINDA AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA AÇIK VEYA ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE, HİÇBİR BEYAN VEYA GARANTİSİ YOKTUR.

 1. ABONELİK ÜCRETLERİ.

Bu belge kapsamında hizmetlerin verilmesi karşılığında sizin tarafınızdan gönderilen ve Şirket tarafından Tüketici Mağazalarına dağıtılan tüm Kayıtlar için bir Ödeme Yöntemi ile tekrar eden ücretli abonelik satın almanız gerekir. Bu ücretler Şirketin idari harcamaları, dağıtım ve sanatçı destek hizmetlerini ve Tüketici Mağazalarındaki Kayıtlarınızın teknik gerekliliklerine ve spesifikasyonlarına uyması için devamlı manuel bakımını kapsar ve Şirket tarafından bu işin ifa edilmesi, Hizmetlerin birincil ve ayrılmaz bir parçasını temsil eder. Bu ücretler Şirket tarafından zaman zaman size bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Şirketin, tekrarlanan abonelik ücretlerinizi, Hizmetleri kullanımınız ile bağlantılı olarak maruz kalabileceğiniz geçerli vergileri ve diğer ücretleri (yani Net Gelir payınız) doğrudan TuneCore hesabınızdan kesmeye veya bu ücretleri Şirkete sağladığınız herhangi bir Ödeme Yönteminden tahsil etmeye yetkili olduğunu açıkça kabul ediyorsunuz. TuneCore hesabınızın sizin tarafınızdan veya başka biri tarafından kullanımından kaynaklanan tüm bedeller, ücretler, harçlar, vergiler ve tahakkuklardan yalnızca siz sorumlusunuz. Şirkete yazılı olarak bir veya daha fazla Kaydınız için aboneliğinizi feshettiğinizi bildirirseniz bu Kayıtlar için TuneCore hesabınıza veya Ödeme Yönteminize daha fazla abonelik ücreti yüklenmeyecektir ve feshedilen tüm Kayıtlar ilgili Tüketici Mağazalarından kaldırılacaktır. Feshedilen Kayıtlar ile ilgili önceden ödenmiş ücretlerin geri ödenmesi hakkına sahip olmayacaksınız. Bu Hizmet Şartlarını kabul ettikten sonra herhangi bir nedenle bir ödeme yapmamanız veya ödemenin Ödeme Yöntemi veya bir başka yöntem tarafından geri çevrilmesi durumunda, Şirketin abonelik ücreti tamamen ödenene kadar hesabınızı aktif tutma ve bunun sonucunda oluşan telif ücretlerini tahsil etme hakkı dâhil abonelik ücretini kendi takdirine göre herhangi bir yolla geri alma hakkı olacaktır. Ödeme Yönteminiz değişirse, TuneCore hesap ayarlarınızda uygun değişiklikleri yaparak Şirketi bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdur. Geçerli bir Ödeme Yöntemi sağlamazsanız, hizmetinizin bağlantısı tamamen Şirketin takdirine bağlı olarak durdurulabilir veya kesilebilir.

 1. TERM.

Hizmet Koşulları, Siteyi veya Hizmetleri kullandığınız tüm zamanlar için geçerli olacaktır.

 1. GİZLİLİK

Şirketle iş görüşürken veya işlem yaparken Şirketin işi ve iş uygulamaları ile ilgili olarak aslında gizli olan bilgileri öğrenebileceğinizi onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Bu bilgilerin başka türlü genel olarak üçüncü taraflara açık olması veya hukukun işlemesi sonucu açıklanmasının gerekli olması haricinde bu bilgileri gizli tutmayı kabul ediyorsunuz. Şirketin bu belge kapsamında Kayıtlarınızın satışı ile ilgili bilgileri üçüncü taraflara sağlama, bu bilgileri listelerde ve diğer karşılaştırmalı bilgi veren materyallerde bir araya getirme ve aynı şekilde yayma hakkının olacağını burada açıkça kabul ediyorsunuz.

 1. DİĞER SÖZLEŞMELER.

Bu belge kapsamında Hizmetleri ve ödemeleri yaparken, Şirketin çeşitli Tüketici Mağazalarıyla belirli sözleşmeler yapmasının gerekeceğini onaylıyorsunuz. Bu Tüketici Mağazalarının seçimi Şirketin mutlak takdiri dâhilinde olacaktır. Bu Hizmet Koşullarının Şirketin söz konusu Tüketici Mağazaları ile ilgili olarak yaptığı bu gibi diğer sözleşmelerin ilgili şart ve koşullarına tabi olacağını kabul ediyorsunuz. Belirli Tüketici Mağazalarının görsel işitsel kayıtlar ile ilgili olarak görsel işitsel kayıtlarınızı bu materyallerin piyasada başka bir yerde mevcudiyetine göre belirli zamanlarda ve belirli formatlarda kendi web sitelerinde kullanıma sunmanızı talep edebileceklerini açıkça onaylıyorsunuz. Bu gerekliliklerin karşılanmaması halinde münferit Tüketici Mağazalarının kendi mağazalarında söz konusu görsel işitsel kayıtların kullanıma sunulmasına son verme hakları olabilir. Şirket yazılı talebiniz üzerine size bu gerekliliklerin güncel ayrıntılarını sağlayacaktır.

 1. BAR KODLAR VE EVRENSEL ÜRÜN KODLARI.

Şirket size ücretsiz barkodlar ve evrensel ürün kodları (“UPC’ler”) sağlayacaktır. Bunlar yalnız sizin kullanımınız içindir, devredilemez veya satılamazlar. Devredilir veya satılırlarsa Dağıtımcı sizden bar kod veya UPC başına Yirmi Beş Dolar (25,00 $ USD) artı sizin tarafınızdan bu devir veya satıştan elde edilen geliri talep edecektir. Şirket, bu ücretleri Şirketin size borçlu olduğu Net Gelirden düşebilir veya bu tutarları Şirkete sağladığınız herhangi bir Ödeme Yönteminden talep edebilir.

 1. USER GENERATED CONTENT

You agree that Company shall have the right to authorize the creation, use and exploitation of User Generated Content embodying your Recordings, artwork, and other material provided by you in connection with the Recordings, as permitted and enabled by the features of the applicable Consumer Stores you opt to distribute your Recordings to. As used herein, “User Generated Content” shall mean derivative works embodying your Recordings, artwork (including single and album artwork), and other material provided by you in connection with the Recordings which are created by third parties (such as users of Consumer Stores) and distributed and exploited via Consumer Stores. User Generated Content includes, but is not limited to: (i) videos and visual images synchronized in time relation with musical recordings; (ii) audio or audiovisual “remixes” which combine two or more recordings which may be edited together, mixed, remixed, edited or “mashed up”; (iii) visual or audiovisual material which manipulates still or visual images through editing and filters and (iv) other adaptations, alterations and manipulations of the Recordings, artwork and other material provided by you, by third parties. Notwithstanding the foregoing, you hereby expressly waive any rights of “droit moral” that may be afforded to you under the laws of any country either as an author, composer, performer, producer or in any other capacity in connection with the Recordings hereunder.

 1. YASAL IŞLEMLER

(a) İşbu belge ile Şirkete, lisans sahiplerine, vekillerine, temsilcilerine ve avukatlarına, Şirketin bu belge kapsamında Şirkete verilen hakların korunması ve uygulanması için makul olarak gerekli ve uygun göreceği her türlü iddia, talep, dava veya işlemi (her biri bir "Talep") sizin adınıza ve/veya Şirket adına başlatmaları için gayri kabili rücu olarak yetki ve görev verirsiniz. Herhangi bir Talep, Şirket tarafından iyi niyetle ve masrafları Şirkete ait olmak üzere başlatılacak ve sürdürülecektir, ancak herhangi bir Talep geri kazanımı öncelikle bunun elde edilmesi için yapılan tüm masrafların geri ödenmesinde kullanılacak ve kalan bakiye, Şirket tarafından ilgili uzlaşma veya geri kazanımdaki tüm telif hakkı katılımcılarına genel olarak uygulanan şartlar, koşullar ve yöntemlere tabi olarak dağıtılacaktır.

(b) You and Company agree that you and Company may bring claims against the other only in your or its individual capacity and not as a plaintiff or class member in any purported class or representative proceeding. Further, you agree that the court may not consolidate proceedings of more than one person’s claims and may not otherwise preside over any form of a representative or class proceeding.

 1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER.

(a) Site ve Hizmetler yalnızca yasal amaçlarla kullanılabilir ve erişilebilir. Sitenin ve Hizmetlerin kullanımı ile bağlantılı olarak yürürlükteki sınırlama olmaksızın örf ve adet, tüm ilgili yasalar ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinin kural ve düzenlemeleri dâhil olmak üzere tüm yerel, eyalet düzeyinde, ulusal ve yabancı yasalara, sözleşmelere ve düzenlemelere uymayı kabul ediyorsunuz. Ayrıca, sınırlama olmaksızın, Siteyi ve Hizmetleri kullanırken veya ona erişirken aşağıdakilerin hiçbirini yapmayacağınızı kabul ediyorsunuz:

 1. Sitenin güvenlikle ilgili özelliklerini veya herhangi bir Şirket içeriğinin veya materyalin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan özellikleri devre dışı bırakmak, bunlara karşı korsanlık yapmak, bunları atlatmak veya başka türlü bozmak;
 2. Bir TuneCore adını, ticari markasını, URL’sini veya ürün adını kullanan herhangi bir meta veri, meta etiket veya diğer gizli metni kullanmak;
 3. İstenmeyen veya yetkisiz reklamları, tanıtım materyallerini, istenmeyen postaları, spamları, zincir mektupları, saadet zincirlerini veya diğer talep türlerini yüklemek, göndermek, yayınlamak, e-posta ile göndermek veya başka bir şekilde iletmek;
 4. Herhangi bir gönderide TCP/IP paket başlığı veya başlık bilgisinin herhangi bir bölümünü tahrif etmek veya Siteyi veya Hizmetleri herhangi bir şekilde değiştirilmiş, yanıltıcı veya yanlış kaynak tanımlayıcı bilgiler göndermek için kullanmak;
 5. Site veya Hizmetler aracılığıyla, Şirketin yalnız kendi görüşüne göre, yasa dışı, zararlı, tehdit edici, müstehcen, taciz edici, küçük düşürücü veya nefret uyandıran veya nefret nesneleri veya sembolleri içeren, herhangi bir üçüncü tarafın gizliliğini ihlal eden, çıplaklık içeren (herhangi bir sınırlama olmaksızın, herhangi bir pornografi, erotik, çocuk pornografisi veya çocuk erotikleri), aldatıcı, tehdit edici, kötü niyetli, yasa dışı eylemleri teşvik edici, karalayıcı, isyankar, kaba veya şiddet içeren veya nefret içeren konuşmalar oluşturan veya başka bir şekilde sakıncalı olan Kayıtlar veya diğer materyaller yüklemek, göndermek, yayınlamak, e-posta ile göndermek veya başka türlü iletmek;
 6. Sitede bulunan herhangi bir web sayfasını, Siteye bağlı sunucuları veya ağları veya Şirketin hizmet sağlayıcılarının Siteye bağlı sunucuları veya teknik sunum sistemlerini bozmak, onlara müdahale etmek veya kesintiye uğratmak veya müdahale etmeye veya aksatmaya teşebbüs etmek veya Siteye bağlı ağların gerekliliklerini, prosedürlerini, politikalarını veya düzenlemelerini ihlal etmek;
 7. Herhangi bir Şirket sisteminin veya ağının güvenlik açıklarını taramaya, sorgulamaya veya test etmeye veya Siteyi veya Hizmetleri koruyan veya güvenliğini sağlayan herhangi bir güvenlik veya kimlik doğrulama önlemini ihlal etmeye, bozmaya veya atlatmaya çalışmak;
 8. Siteyi veya Hizmetleri sağlamak için kullanılan yazılımlardan herhangi birini kaynak koda dönüştürmeye, kaynak kodunu oluşturmaya, deşifre etmeye veya tersine mühendislik işlemine tabi tutmaya çalışmak;
 9. Bir web sitesinin veya web sayfasının nasıl sıralandığını belirlemek için Siteye sorgu gönderen herhangi bir yazılım dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Şirket veya genel olarak mevcut diğer üçüncü taraf web tarayıcıları (ör. Internet Explorer, Firefox, Safari) tarafından sağlanan yazılım ve/veya arama aracı dışında herhangi bir motor, yazılım, araç, aracı, cihaz veya mekanizma ile Sitede arama yapmaya, meta arama yapmaya veya erişim sağlamaya çalışmak;
 10. Sitenin veya Hizmetlerin diğer kullanıcıları hakkında onların açık ve kesin izinleri olmadan kişisel veriler toplamak veya saklamak;
 11. Herhangi bir kişi veya kuruluşla ilişkinizi, bahane veya başka bir sosyal mühendislik biçimi yoluyla ya da başka bir şekilde dolandırıcılık yaparak yanlış tanıtmak veya taklit etmek;
 12. Siteyi veya Hizmetleri Hizmet Koşullarının izin vermediği herhangi bir şekilde kullanmak veya
 13. Yukarıdakilerden herhangi birini yapması veya Hizmet Koşullarını ihlal etmesi ve/veya aykırı davranması için başka bir kişiye talimat vermek veya teşvik etmek.

(b) Şirket, Kayıtlarınızdan faydalanılacağını -ki bu tüketici tercihine bağlı olacaktır- veya belirli bir Tüketici Mağazasının dâhil edileceğini veya katılacağını garanti etmez. Şirket mutlak takdirine göre belirli bir Tüketici Mağazası ile iş yapmayı reddetme hakkını saklı tutar. Hizmetin Koşullarında özellikle belirtilmiş olması haricinde Şirketin size karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.

(c) Şirkete ihlal hakkında bildirimde bulunmadığınız ve Şirket söz konusu bildirimin alınmasından sonra söz konusu ihlali otuz (30) gün içinde düzeltmediği sürece, Şirket, Hizmet Koşullarını ihlal etmiş sayılmayacaktır. Hiçbir durumda hiçbir ihlal, bu belge kapsamında verilen hakları iptal etmeniz için hak kazandırmayacaktır.

(d) Hiçbir durumda Şirket, yetkilileri, yöneticileri, çalışanları veya temsilcileri, Site, Hizmetler, Şirket ürünleri veya herhangi bir Şirket içeriğini kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan dolaylı, arızi, özel, cezai veya sonuç niteliğindeki hasarlar da dâhil olmak üzere, zararların öngörülebilir olup olmadığına bakılmaksızın ve Şirketin bu tür zararların olasılığı hakkında bilgilendirilip bildirilmediğine bakılmaksızın, size karşı sorumlu olmayacaktır. Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması, ilgili yargı alanında yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacaktır ve hiçbir durumda Şirketin size karşı toplam sorumluluğu Yüz Doları (100 $) aşmayacaktır.

(e) Hizmet Koşulları, kanunlar ihtilafıyla ilgili hukuk bölümü hariç olmak üzere New York Eyaleti yasalarına tabi olacak ve onlara göre yorumlanacaktır. Hizmet Koşulları kapsamında ortaya çıkan her türlü yasal işlem veya dava münhasıran New York Eyaleti ve Bölgesinde bulunan mahkemelere götürülecektir ve taraflar burada yer alan kişisel yargı yetkisini ve yeri gayri kabili rücu olarak kabul etmektedir. Bu sözleşmenin tarafları, jüri ile yargılamaya ilişkin haklarından feragat ederler. Hizmet Koşullarındaki herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz bulunması durumunda, kalan hükümler tam olarak yürürlükte ve geçerli kalacaktır. Bir tarafın Hizmet Koşullarındaki herhangi bir hakkı veya hükmü uygulatmaması, söz konusu haktan veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmez. Şirketin önceden yazılı izni olmadan Hizmet Koşullarını devredemezsiniz (kanun gereği veya başka bir şekilde) ve yasaklanan devirler geçersiz ve hükümsüz olacaktır. Şirket, Hizmet Koşullarını veya bu belgedeki herhangi bir hakkı veya yükümlülüğü sizin onayınız olmadan temlik edebilir. Tarafların Hizmet Koşulları kapsamındaki ilişkisi bağımsız yüklenicilerin ilişkisidir ve Hizmet Koşulları, taraflardan herhangi birinin diğer tarafın temsilcisi, çalışanı veya ortak girişimcisi olduğu anlamına gelmeyecektir. Hizmet Koşullarının ve burada yer alan kuralların, kısıtlamaların ve politikaların ve Şirketin bunları uygulatmasının siz ve Şirket dışında hiç kimseye herhangi bir hak veya çözüm yolu sunmayı amaçlamadığını ve sunmadığını kabul ediyorsunuz. Hizmet Koşulları, Şirketin kuralları ve politikaları ile birlikte, Şirket ile sizin aranızdaki bu belgenin konusu ile ilgili anlaşmanın tamamını oluşturur. Bu belge kapsamında verilecek her türlü bildirim veya diğer iletişim yazılı olacak ve (i) Şirket tarafından e-posta yoluyla (her durumda kayıtlı e-posta adresinize); (ii) Sitede bir ilan ile veya (iii) sizin tarafınızdan [email protected] adresine e-posta yoluyla veya Şirketin yazılı olarak belirtebileceği başka bir adrese yapılacaktır. Alınma tarihi, söz konusu bildirimin iletildiği tarih olarak kabul edilecektir.

(f) Şirketin Sitede daha fazla açıklanan Gizlilik Politikasını okuduğunuzu ve anladığınızı, Hizmetleri ve Siteyi kullanarak zaman zaman değiştirilebilecek olan bu Gizlilik Politikasında belirtilen hüküm ve koşulları şekilde açıkça kabul ettiğinizi kabul etmektesiniz.

(g) Gerekli tüm bilgileri, meta verileri, şarkıları, grafik dosyalarını veya diğer bilgi veya müziği gerekli formatta teslim etmek sizin sorumluluğunuzdur. Şirketin söz konusu materyaller alınana kadar buradaki hizmetlerini vermekle yükümlü olmayacağını kabul ediyorsunuz.

(h) Çok sınırlı durumlarda Şirket Kayıtlarınızdan bazılarının bir Tüketici Mağazası tarafından satışından elde edeceğiniz standart toptan fiyatı değiştirmenize izin verebilir (“Fiyat Değişikliği”); bu durumlar Şirket tarafından onun mutlak takdirine göre belirlenecektir. Yukarıdaki Bölüm 11(d)’nin hükümlerine ilaveten ve onlarla tutarlı olarak, Şirket, görevlileri, direktörleri, çalışanları veya vekilleri size karşı hiçbir durumda, yalnızca ve tamamen Şirketin ihmal veya hatasından kaynaklanmış olmayan bu Fiyat Değişikliğinin uygulanmasında oluşan hatalar ile bağlantılı olarak sorumlu olmayacaktır.

(i) Şirkete, grubu, sanatçıyı ve/veya ilgili Kayıtların Satışını desteklemek için, yayın akışı veya ücretsiz indirme yoluyla, Kayıtlarınızın doksan (90) saniyeye kadar uzunluktaki kliplerini yapma ve icra etme yetkisi veriyorsunuz (“Klipler”). Kliplerde kullanılan Kayıtlarınızdaki müzik kompozisyonlarının (“Kompozisyonlar”) yayın haklarına sahip veya onları kontrol ediyor olmanız hâlinde, Şirkete, grubu, sanatçıyı ve/veya ilgili Kayıtların Satışını desteklemek için, yayın akışı veya ücretsiz indirme yoluyla Kompozisyonlarınızın doksan (90) saniyeye kadar uzunluktaki kliplerini yapma ve icra etme yetkisi veriyorsunuz. Söz konusu Klipler Şirket tarafından veya Şirketle bağlantılı üçüncü bir taraf tarafından ilgili Kayıt(lar)ın herhangi bir ardışık doksan (90) saniyesi kullanılarak yapılabilir.

(j) Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, size veya herhangi bir müşteriye hizmetlerini herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak sağlamayı reddetme hakkını saklı tutar.

(k) Bir Tüketici Mağazası tarafından mağazanın teknik veya editöryel spesifikasyonlarını karşılamadığı için bir görsel işitsel ana kayıt reddedilirse ana kaydı bir daha göndermeden önce yeniden gönderim ücreti ödemelisiniz. Görsel işitsel ana kaydı yeniden göndermek için hataları veya kalite sorunlarını düzeltemezseniz veya düzeltmek istemezseniz önceden ödenmiş ücretler iade edilmeyecektir. İlk gönderim ve yeniden gönderimler için ödenen ücretlerde hiçbir koşulda para iadesi yoktur.

(l) If an audiovisual master is rejected by a Consumer Store because it does not meet that store’s technical or editorial specifications, you may be required to pay a resubmission fee before resubmitting the master. In the event you are unable or unwilling to correct the errors or quality issues in order to resubmit the audiovisual master, there shall be no refund on previously paid fees. The fees paid for the initial submission and any resubmission are not refundable under any circumstance.

Bu Şart ve Koşullar en son 1 Nisan 2021 tarihinde revize edilmiştir ve bu tarih itibarıyla geçerlidir.

TUNECORE, INC. EK ŞART VE KOŞULLAR – YAYIN İDARESİ

Aşağıdaki Yayın İdare Şart ve Koşulları (Yayın İdare Şartları”) TunceCore, Inc.’e (“TuneCore”) ait olan ve onun tarafından işletilen www.tunecore.com, ilişkili web siteleri ve diğer dijital mallar (topluca “TuneCore Siteleri”) kullanıcıları için geçerlidir. TuneCore Yayın İdaresi Şartlarında ve sizin TuneCore Sitelerini kullanımınız ve buradaki içerik, bilgi, ürün ve/veya yayın idare hizmetlerini kullanmanız (topluca “Yayın İdare Hizmetleri”) ile bağlantılı olarak “Yayıncı”, “biz” veya “bize” olarak da adlandırılmaktadır. Yayın İdare Şartları gerçek kişi bir kullanıcı veya tek bir kuruluş olan siz (topluca veya ayrı ayrı “Kullanıcılar”) ve TuneCore arasında sizin Yayın İdare Hizmetlerini kullanımınızla ilgili yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Kullanıcılar ve TuneCore burada ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak adlandırılmaktadır. TuneCore Sitelerini kullanırken (i) www.tunecore.com/terms'de adresindeki Şart ve Koşullara (“Temel Şartlar”, burada kullanılan ve tanımlanmamış büyük harfle başlayan terimler Temel Şartlarda kendilerine verilen anlamlara gelecektir); (ii) ilgili sitede zaman zaman yayınlanabilecek spesifik hizmetler ve özellikler için geçerli, ilaveten yayınlanan ek şartlara (“Ek Şartlar”) ve (iii) siz ve TuneCore arasında yapılan diğer bağlayıcı sözleşmelere tabi olacaksınız. Bu Yayın İdare Şartları “Ek Şartlar”ı oluşturur.  

YAYIN İDARE HİZMETLERİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ YAYIN İDARE ŞARTLARINI DİKKATLİCE OKUYUN. YAYIN İDARE HİZMETLERİNE KAYDOLARAK VE/VEYA ONLARI KULLANARAK BU YAYIN İDARE ŞARTLARI, TEMEL ŞARTLAR, DİĞER GEÇERLİ EK ŞARTLAR VE İLERİDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ (TOPLUCA “ŞARTLAR) OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE ONLARLA BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ. BU ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN TUNECORE SİTELERİNİ KULLANIMINIZA SON VERİN.

1. HAKLARIN VERİLMESİ.

1.1 Süre (aşağıda Bölüm 5.1’de tanımlanmıştır) boyunca Yayıncıya dünya genelinde (“Bölge”) size ait veya sizin tarafınızdan kontrol edilen ve Süre boyunca sizin tarafınızdan Yayıncıya gönderilen müzik kompozisyonlarınızı (“Kompozisyonlar”) onlardaki azami hakkınız derecesinde tek başına ve münhasıran idare etme hakkını burada veriyorsunuz; Kompozisyonların film, televizyon ve reklamcılık için “geleneksel” senkronizasyon lisansı hariçtir ki siz, bu hakları elinizde tutuyorsunuz. Önceki cümlede öngörülenler haricinde Yayıncının idare hakları sınırlama olmaksızın aşağıdaki şekilde tek başına ve münhasır hakkı içerir:

(a) Siz henüz yapmadıysanız Kompozisyonları ilgili icra hakları organizasyonlarının yanı sıra diğer her türlü lisans ajansı nezdinde kaydettirmek;

(b) Bir veya daha fazla Kompozisyonu ihtiva eden plakları fiziksel olarak, dijital olarak veya elektronik olarak ya da bir başka format veya medyada çoğaltmak, kodlamak, üretmek, dağıtmak ve satmak;

(c) Kompozisyonları kâr için veya başka türlü halka açık veya özel icra vasıtasıyla, yayın veya dijital formatlarda, radyoda, televizyonda, internette veya şimdi bilinen veya bundan sonra geliştirilecek bir başka vasıta veya medyada halka açık olarak veya özel icra etmek ve başkalarının icra etmesine lisans vermek;

(d) Kompozisyonların nota kâğıdı veya söz lisanslama dâhil tüm formlarda basılı versiyonlarını yayınlamak veya başkalarına yayınlama lisansı vermek;

(e) Kompozisyonların herhangi bir şekilde aranjmanlarını yapmak veya onları başka türlü uyarlamak, değiştirmek veya tercüme etmek, şu haklar dâhil: (i) bir Kompozisyonu yabancı bir dilde kaydetmek veya yeniden kaydetmek; (ii) Kompozisyonlara yeni sözler ve/veya müzik eklemek; (iii) bir Kompozisyonun “cover versiyonları”nı lisanslamak ve (iv) üçüncü taraflara Kompozisyonların interpolasyonları ve/veya “sampling”lerini yapmak üzere yetkilendiren lisanslar vermek;

(f) Yalnız ses örtü lisanslar ve işitsel görsel örtü senkronizasyon lisansları (örneğim Kompozisyonların “art track”lerde yani YouTube, Facebook, Tiktok gibi sitelerde ve hizmetlerde kullanıcı tarafından üretilen videolarda kullanımı için “mikro senkronizasyon” lisansı) ve diğer işitsel görsel programları vermek, idare etmek ve bunlar kapsamında paraları tahsil etmek. YouTube veya diğer tüketiciye yönelik üçüncü taraf dijital siteleri ile bağlantılı olarak Yayıncının hakları, reklamların gösterilmesine izin vererek Kompozisyonları içeren videoları belirlemek, onlarda hak talep etmek ve onlardan para kazanmak hakkını içerecektir;

(g) Kompozisyonlardan faydalanma ve/veya onları tanıtma ve Yayıncının işini tanıtma ile bağlantılı olarak Kompozisyonların yazarlarının isimlerini, tasvirlerini ve biyografik bilgilerini kullanmak;

(h) Yayıncıya bu belge ile verilen hakların herhangi birini kullanmak üzere üçüncü taraflara yetki veya lisans vermek ve

(i) Buradaki şart ve koşullara tabi olarak burada verilen haklardan faydalanmanın sonucu elde edilen tüm geliri tahsil etmek.

1.2 Yukarıdaki hakların verilmesi ile bağlantılı olarak bu belge ile Yayıncıyı her türlü belge, araç ve yazıyı Yayıncı ve/veya sizin adınıza hazırlama, imzalama ve teslim etmek ve Yayıncının makul ticari muhakemesine göre bu sözleşmenin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli veya arzu edilir olan diğer işlemleri Yayıncının ve/veya sizin adınıza yapmak üzere gerçek ve yasal temsilciniz ve vekiliniz olarak atıyorsunuz (başkalarını tevkil ve teşrik etme yetkisi ile birlikte). 

2. ÖDEMELER. 

2.1 Bu Yayın İdare Şartlarında kullanıldığı şekli ile “Brüt Makbuzlar” bu belgede Yayıncıya verilen Kompozisyonlardaki hakların kullanılmasından elde edilen, aranjörlerin, uyarlayanların ve tercüme edenlerin ücretleri ve telif ücretleri (her zaman yerel tahsil birliğinin kuralları ve uygulamalarına tabi olarak), vergi kesintileri ve/veya piyasa koşullarında hareket eden iyi niyetli tahsil ajansları ve/veya birlikleri tarafından kesilen standart komisyonlar ve Bölgenin herhangi bir yerinde alt yayıncıların ve/veya yöneticilerin ücretleri ve/veya komisyonlar düşüldükten sonra Yayıncı tarafından fiilen alınan tüm gelir anlamına gelecektir. Yayıncının Kompozisyonlar tarafından Sürenin başlamasından önce kazanılan ama henüz tahsil edilmeyenler paralar dâhil tüm Brüt Makbuzları tahsil etme hakkı olacaktır.

(a) Mekanik telif ücretleri, basım geliri ve halka açık icrada “yayıncının payı” dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere Bölgede Kompozisyonların kullanılmasından elde edilen Brüt Makbuzların yüzde seksen beşini (%85) alacaksınız. Yayıncının Brüt Makbuzların yüzde on beşini (%15) elinde tutmasına izin verilecektir.

(b) Şüpheye yer bırakmamak için yukarıda bahsedilen size yapılacak ödemeler tüm şarkı sözü yazarı telif ücretlerini içermektedir ama yetkili icra birliğinden (“PRO”) alacağınız halka açık icrada “yazarın payı”nı içermez. Herhangi bir Kompozisyonun kısmen veya tamamen sizin tarafınızdan yaratılmış olması ve sizin bir PRO üyesi olmamanız ve Süre boyunca bir PRO’ya bağlı olmamayı seçmeniz halinde PRO’nun kurallarına ve düzenlemelerine tabi olarak, siz ve Yayıncı arasında olduğu gibi, Yayıncı mümkün olduğunda bahsedilen “yazarın payını” ilgili Kompozisyonların ürettiği icra gelirinde “yayıncının payına” ek olarak tahsil etme ve alma hakkına sahip olacaktır.

2.2 Brüt Makbuzlarınızdaki payınıza dair ekstreler alacaksınız ve bu paralar her üç aylık dönemin bitiminden sonra kırk beş (45) gün içinde önceki üç aylık dönem için TuneCore hesabınıza alacak olarak kaydedilecektir. Ödeme, hesabınıza alacak olarak kaydedildikten sonra, takdirinize bağlı olarak hesabınızın bakiyesinin tamamını veya bir kısmı çekebileceksiniz. Bu tür para çekme işlemleriyle ilgili tüm banka ücretlerinden veya diğer masraflardan siz sorumlu olacaksınız. Herhangi bir muhasebe beyanı ile ilgili itirazlar veya bundan kaynaklanan herhangi bir yasal iddia, beyanın size ilk gönderildiği tarihten itibaren en geç bir (1) yıl içinde yapılmalıdır (ve herhangi bir dava açılmalıdır) ve yasanın izin verebileceği daha uzun zamanaşımından feragat ediyorsunuz. Kesintilerin fazla bildirilmesi veya gelirin az bildirilmesi yönünde genel bir iddia dâhil ama bununla sınırlı olmamak üzere genel itirazlar geçerli itiraz sayılmayacaktır. Benzer şekilde size gelirin fazla bildirilmesi söz konusuysa veya bu belgeye göre Yayıncıya ödenmiş olması gereken üçüncü taraftan Brüt Makbuz payı size ödenmişse Yayıncının fazla ödemeleri veya Yayıncıya ödenmiş olması gereken gelirdeki Yayıncının payını şimdi veya gelecekte bu sözleşmeden veya siz ve TuneCore arasındaki bir diğer sözleşmeden tahakkuk eden, size ödenecek gelirden kesme hakkı olacaktır.  

2.3 TuneCore hesabınıza gönderilen Brüt Makbuzlar siz bu fonları çekene kadar diğer TubeCore müşterilerinin Brüt Makbuzlarıyla birlikte faiz getiren bir banka hesabında toplanacaktır. Yayıncının sizin vekiliniz olarak ele aldığı ve bu havuz hesabı yatırdığı Brüt Makbuzlar üzerinden faiz veya başka kazançlar almayacağınızı kabul ediyorsunuz. Yayın İdare Hizmetlerini kullanmanızın karşılığında Yayıncıya bu havuz hesapta tutulan Brüt Makbuzlar üzerinden işleyebilecek faizlerde herhangi bir mülkiyet hakkını gayri kabili rücu devir ve temlik ediyorsunuz. Bu havuz hesap üzerinden faiz kazanmaya ek olarak veya onun yerine Yayıncı Brüt Makbuzlarınızı tutan bankaların bankacılık hizmetleri için yükledikleri ücret ve giderlerde bir indirim elde edebilir.

2.4 Yayıncının iyi niyetli takdiriyle hesabınızın hileli veya ihlal edici faaliyetlere konu olduğu ve/veya dâhil olduğundan şüphelenmek için sebebi varsa Yayıncı şüpheli faaliyetler ile ilgili Yayıncıyı tatmin edecek şekilde çözüm elde edene kadar hesabınıza Brüt Makbuzları göndermeye son verme ve oradaki fonları başka türlü çekme kabiliyetinizi engelleme hakkını saklı tutar. Ayrıca, Yayıncının iyi niyetli takdiri ile bu gelirlerin sahtecilik ve/veya ihlal sonucu olduklarını belirlerse bu gelirleri ceza olarak kaybedeceğinizi kabul ediyorsunuz. Yayıncının iyi niyetli takdiri ile hileli ve/veya ihlal edici faaliyetlere siz veya bağlı kişilerin eylemleri veya ihmallerinin sebep olduğuna karar vermesi halinde Yayıncının onunla bağlantılı olarak yaptığı masraflar (yasal ücretler ve giderler dâhil) diğer çarelere ek olarak Şirketin size başka türlü ödeyeceği paralardan düşülecektir. Yayıncının belirli lisans alanlarının sahtecilik ve hileli olduğundan şüphe edilen faaliyetlerle ilgili politikaları olabilir ve bu politikaları araştırmak sizin sorumluluğunuzdur ve bu politikalar bu belgeye göre sizin için bağlayıcıdır.

2.5 Yayıncıya doğruysa buradaki beyanların, garantilerin veya anlaşmaların ihlali, onlara uymama teşkil edecek bir telif hakkı, ticari marka, tanıtım hakkı veya bir başka fikri mülkiyet hakkının ihlali, üçüncü taraf lisans gerekliliklerine uymama veya bir başka iddia yöneltilmesi halinde Yayıncının itiraz edilen Kompozisyonlar veya sizin tarafınızdan gönderilen diğer materyaller ile bağlantılı olarak aldığınız hesabınızdaki tüm gelirleri dondurabileceğini ve bu gelirleri Yayıncının iyi niyetli takdiri ile bu gelirlerin sahtecilik ve/veya ihlal sonucu olduğunu belirlemesi halinde kaybedeceğinizi kabul ediyorsunuz. Ayrıca, Yayıncı makul ticari kararına göre, bu iddiayı incelemek ve/veya ona yanıt vermek için bir avukat tutmayı seçerse Yayıncının mutlak takdiriyle ilişkili yasal ücret ve giderlerin maliyetini mahsup etmek üzere asgari Üç Yüz Doları (300 $ USD) kesme veya Ödeme Yönteminden talep etme (Temel Şartlarda tanımlanmıştır) hakkı olacaktır.

3. Üçüncü Taraf Yükümlülükleri. Kompozisyonlardan elde edilen gelirden bir bölüm ödemekle yükümlü olduğunuz şarkı sözü yazarlarına, lisans verenlere, gelir katılımcılarına ve diğer üçüncü taraflara varsa tüm ücretleri ödemekten ve onlardan gerekli izinleri almaktan tek başınıza siz sorumlusunuz. Kompozisyonlardan gelirin bir kısmını ödemekle yükümlü olduğunuz tüm bu şarkı sözü yazarlarının, lisans verenlerin, gelir katılımcılarının ve diğer üçüncü tarafların bu tür ödemeler için yalnızca size başvuracağını garanti ve taahhüt ediyorsunuz ve bu şarkı sözü yazarları, lisans verenler, gelir katılımcıları ve diğer üçüncü tarafların bu ödemeler için talepler, iddiaları veya davaları karşısında buradaki tazmin hükümlerine göre Yayıncının zararlarını tazmin etmeyi ve Yayıncıyı bunlardan sorumlu tutmamayı burada kabul ediyorsunuz.

4. Ücretler.  

4.1 Yayıncıya, Kompozisyonlarınızın Bölge genelinde kaydedilmesi ile ilgili Yayıncının idari masraflarını karşılamak üzere Yayıncının web sitesinde belirtilen tek seferlik, iadesi olmayan bir ücreti (“Kurulum Ücreti”) ödeyeceksiniz.  

4.2 Yayıncının Kurulum Ücretini, yürürlükteki vergileri ve Yayın İdare Hizmetlerini kullanımınızla bağlantılı diğer ücretleri doğrudan TuneCore hesabınızdan kesme veya bu tür ücretleri Yayıncıya sağladığınız herhangi bir ödeme yönteminden (örneğin bir PayPal hesabı, kredi kartı veya banka kartı) (her biri “Ödeme Yöntemi”) tahsil etme hakkının olduğunu kabul ediyorsunuz. Şüpheye mahal vermemek için siz veya Yayıncı bu sözleşmeyi burada belirtilen nedenlerden herhangi biri nedeniyle feshederseniz, Kurulum Ücretinin tam veya kısmi geri ödenmesine hakkınız olmayacaktır. Ayrıca, herhangi bir nedenle bir ödeme yapmamanız veya ödemenin Ödeme Yöntemi veya bir başka yöntemin Şartları kabul ettikten sonra geri çevrilmesi durumunda, Yayıncının Kurulum Ücreti tamamen ödenene kadar hesabınızı aktif tutma ve bunun sonucunda oluşan telif ücretlerini tahsil etme hakkı dâhil Ücreti kendi takdirine göre herhangi bir yolla alma hakkı olacaktır. Ödeme Yönteminiz değişmişse Yayıncı hesap ayarlarınızda uygun değişiklikleri yaparak TuneCore'u bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdur. Geçerli bir Ödeme Yöntemi sağlamazsanız hizmetiniz tamamen Yayıncının takdirine bağlı olarak kesilebilir veya durdurulabilir.

5. SÜRE. 

5.1 Bu sözleşmenin “Süresi” Kurulum Ücretinin Yayıncı tarafından alındığı ve işlendiği tarihte başlayan bir (1) yıllık başlangıç dönemi olacak ve Yayıncının iptal bildiriminizi aldığı üç aylık dönemin sonuna kadar devam edecektir. Başlangıç döneminden sonra Süre otomatik olarak yenilenecek ve siz Yayıncıya ilgili tarihte geçerli dönemin sonundan en az otuz (30) gün önce yazılı fesih bildiriminde bulunmadıkça ilave üç aylık dönemler için uzayacaktır.

5.2 Yayıncının Sürenin başlangıcından önce ve Süre boyunca Kompozisyonlarla ilgili kazanılan tüm gelirli tahsil etme hakkı olacaktır. Süreden sonra Yayıncının Süre boyunca kazanılan ama henüz ödenmemiş tüm geliri tahsil etmek için Süre sonrasında on iki (12) aylık bir tahsil dönemi hakkı olacaktır (“Süre Sonrası Dönem”). Yayıncı bir tahsil birliğinden, lisans alandan veya bir başka kuruluştan onların eylemleri veya ihmalleri ya da sizin üçüncü taraflara bu sözleşmenin sona erdiğini bildirmemeniz nedeniyle Süre Sonrası Dönemden sonra kazanılan gelirleri alırsa Yayıncının bunları almasının bu sözleşmenin ihlali olmayacağını onaylıyorsunuz. Yayıncı tüm bu gelirler ile ilgili olarak buradaki şartlara göre size hesap vermeye devam edecektir.   

6. GARANTİLER; BEYANLAR; TAZMİNATLAR.

6.1 Şunlar beyan ve garanti ediyorsunuz: (i) en az on sekiz (18) yaşındasınız; (ii) bu sözleşmeyi yapmak ve tam olarak ifa etmek ve Yayıncıya burada belirtilen hakları vermek için tam hak ve yetkiye sahipsiniz; (iii) Yayıncının müzik, isin ve/veya sözler dâhil Kompozisyonunuz ile ilgili hakları kullanması herhangi bir ortak hukuku veya sınırlı olmamak kaydıyla akdi haklar, telif hakları ve gizlilik hakları dâhil herhangi bir kişi, firma veya kuruluşun yasal haklarını ihlal etmeyecek veya çiğnemeyecektir; (iv) burada verilen haklar ücretsizdir ve her türlü iddia, talep, rehin veya takyidat olmadan verilmektedir ve (v) Kompozisyonların hiçbiri hakaret içerikli veya müstehcen değildir. Yukarıdakileri sınırlamadan sizin tarafınızdan burada Yayıncıya verilen hakların tekemmül etmesi için herhangi bir üçüncü taraf onayı gerekli değildir ve gerekli olmayacaktır.  

6.2 Ayrıca, Yayıncıya gönderdiğiniz tüm tescil ve bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu ve öyle kalacaklarını garanti ve beyan ediyorsunuz. Yayıncının Kompozisyonların tescilinde tutarsızlık veya yanlışlıkla ilgili bir bildirim alması halinde Yayıncının bu tutarsızlık veya yanlışlık çözümlenene kadar söz konusu Kompozisyonlarla bağlantılı ödemeleri askıya alma hakkı olacaktır.  

6.3 Yayıncıyı ve bağlı kuruluşlarına (direktörleri, üyeleri, görevlileri, çalışanları, alt yayıncıları ve diğer temsilcileri dâhil) burada sizin tarafınızdan yapılan garanti, beyan veya anlaşmalın ihlali iddiası veya ihlalinden doğan veya sizin yaptığınız veya sizin yönlendirme veya kontrolünüz altında yapılan eylem veya ihmallere dair üçüncü taraf iddiaları, zararlar, kayıplar ve giderleri makul avukatlık ücret ve giderleri dâhil tazmin edecek, onları savunacak ve onları sorumlu tutmayacaksınız. Yayıncıya, Yayıncının tazmin edilme hakkına sahip olduğu herhangi bir borç veya iddia ile ilgili olarak bu belgenin tarihinden sonra yapılan herhangi bir ödemeyi geri ödeyeceksiniz. Alternatif olarak Yayıncı bu ödemeleri bu belgeye göre veya siz ve TuneCore arasındaki bir başka sözleşmeye göre ödenecek herhangi bir gelirden kesmeyi seçebilir.  

7. Yasal İşlemler ve Uzlaşmalar.  

7.1 Yukarıdaki Bölüm 6.3’ün hükümlerine rağmen, Yayıncı Kompozisyonlarla ilgili tüm iddiaları ve davaları kovuşturma, savunma ve karara bağlama ve genel olarak bunlarla ilgili veya Kompozisyonlar bakımından telif hakları ve diğer haklarla ilgili gerekli tüm diğer şeyleri yapma hakkına sahip olacaktır ama buna yükümlü değildir; ancak Yayıncı sizin onayınız olmadan iddiaları karara bağlamayacaktır (aşağıda Bölüm 7.2’de açıklanan durumlar dışında). Yayıncı veya sizin tarafınızdan bir mahkeme kararı veya uzlaşma sonucu paraların alınması halinde makul avukatlık ücretleri ve giderleri dâhil söz konusu paraların elde edilmesi için cepten yapılan masraflar düşüldükten sonra bu paralar siz ve Yayıncı arasında yukarıdaki Bölüm 2’de öngörüldüğü şekilde aynı paylarda bölüştürülecektir. Söz konusu hususun kovuşturulması veya savunulmasında size yardımcı olması veya bunu üstlenmesi için masrafı kendinize ait olmak üzere avukat tutma hakkına sahip olacaksınız. Yayıncı aleyhinde herhangi bir mahkeme kararı ve Yayıncı tarafından Kompozisyonlarla ilgili olarak iddialar konusunda kendi aleyhinde uzlaşmalar avukatlık ücretleri ve giderleri dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere masraf ve giderlerle birlikte Yayın İdare Şartlarının tazmin hükümlerine tabi olacak ve tazminat ödemeleriniz sahip olduğunuz ve Yayıncı tarafından idare edilen hesaplar altında size ödenebilecek tüm tutarlardan Yayıncının talebi üzerine derhal Yayıncıya ödenecektir.

7.2 Buradaki aksine herhangi bir şeye rağmen Yayıncının sizin önceden onayınız olmadan Ulusal Müzik Yayıncıları Derneği gibi savunuculuk grupları tarafından sunulan ve onaylanan telif ücretlerinin tahsili için lisans düzenlemelerine veya sektör genelindeki uzlaşmalara idare edilen kompozisyonları (Kompozisyonlar dâhil) sokmayı tercih etme hakkı olacaktır ama bununla yükümlü olmayacaktır.

8. Belgeler.

8.1 Yayıncının talebi üzerine Kompozisyonlarda Yayıncıya verilen haklar ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek belgeleri imzalayacak ve teslim edeceksiniz ve bunu Yayıncının talebinden sonra on (10) iş günü içinde yapmazsanız Yayıncı bu belgeleri sizin adınıza imzalayabilir.

8.2 Yayın İdare Şartlarını kabulünüzle eş zamanlı olarak Yayıncıya Kompozisyonları ilgilendiren mevcut lisansları veya diğer sözleşmeleri sağlayacaksınız. Ayrıca, Süre boyunca Kompozisyonların kaydedilen versiyonlarını bunlardan haberdar olduktan sonra makul olarak uygun en kısa sürede Yayıncıya bildirmeyi kabul ediyorsunuz. Bu bölümde bahsedilen materyalleri ve bilgileri Yayıncıya sağlamazsanız veya sağlamadığınız derecede Yayıncının Kompozisyonlardaki hakları bunun sonucu olarak bozulmayacaktır. Yayıncı, sizin bu temerrüdünüzün doğrudan veya dolaylı sonucunda etkilenen Kompozisyonlar ile ilgili paraların tahsil edilememesi veya telif hakkı korumasının olmamasından sorumlu olmayacaktır.

9. Şart ve Koşullarda Güncellemeler; İptal.  

9.1 Yayıncı, Yayın İdare Şartlarını herhangi bir zamanda değiştirme ve/veya TuneCore Sitelerini kullanımınıza dair yeni hükümler ve/veya koşullar ekleme hakkını saklı tutar. Yayıncı, Yayın İdare Şartlarındaki önemli değişiklikleri size bildirecektir ve sizin de bunları kabul etmek istemiyorsanız Şartları feshetme hakkınız olacaktır. Aksi takdirde, TuneCore Sitelerini kullanmaya devam eder ve feshetmezseniz bu değişiklikler ve güncellemeler sizin tarafınızdan kabul edilmiş ve bu Yayın İdare Şartlarına dâhil edilmiş sayılacaktır.  

9.2 Yukarıda açıklananların dışında aşağıdaki bildirimi doldurarak ve geri göndererek bir (1) yıldan sonra Süreyi herhangi bir zamanda iptal etme hakkına sahip olacaksınız: [__________________]. İptal, Süre Sonrası Dönem ve ilgili icra, lisanslamada tahsil haklarımıza ve diğer tahsil hakları organizasyonlarına tabi olarak bu iptal bildirimini aldığımız üç ayın sonunda yürürlüğe girecektir.

10. Şart ve Koşulların İhlalleri; Fesih. Yayıncının herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple (sınırlama olmaksızın bu Yayın İdare Şartlarını ihlal etmeniz dâhil) veya sebepsiz olarak Yayıncının mutlak takdirine göre Siteleri aracılığıyla sahip olabileceğiniz hesapları (veya herhangi bir kısmını) veya Siteleri kullanımınızı feshedileceğini ve hesabınızın tamamını veya bir kısmını kaldırabileceğini ve çıkarabileceğini kabul ediyorsunuz. Sitelere veya sahip olabileceğiniz hesaplara veya bunların herhangi bir bölümüne erişiminizin önceden bildirimde bulunmadan feshedilebileceğini kabul ediyorsunuz ve Yayıncının bu fesih nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul ediyorsunuz. Bu çareler, Yayıncının hukuken veya hakkaniyete göre sahip olabileceği diğer çarelere ek olaraktır.

Bu Şart ve Koşullar en son 1 Nisan 2021 tarihinde revize edilmiştir ve bu tarih itibarıyla geçerlidir.

TUNECORE, INC. EK ŞART VE KOŞULLAR – GELENEKSEL SENKRONİZASYON LİSANSI

Aşağıdaki bu Geleneksel Senkronizasyon Lisans Şart ve Koşulları (“Senkronizasyon Şartları”) sizin tarafınızdan kabul edildiğinde siz ve TuneCore arasında Yayın İdare Şartlarında ek değişiklik teşkil edecektir.  

1. HAKLARIN VERİLMESİ.

1.1 Yayıncıya bu belge kapsamında verdiğiniz hakların münhasır olarak verilmesine ek olarak bu belge ile Yayıncıya Bölge genelinde ve Süre boyunca Kompozisyonların senkronizasyonunu (ve varsa senkronizasyon için Yayıncıya gönderdiğiniz kayıtları (“Kayıtlar”)) “geleneksel” vasıtalarla - ki bu terimin Birleşik Devletler müzik yayın sektöründe anlaşıldığı şekilde yani Kompozisyonlarınızın film, televizyon programları, reklamalar, video oyunları ve diğer görsel işitsel programlarda kullanılması için tek seferlik lisanslama - tek başına ve münhasıran müzakere etme ve lisanslama ve başkalarına lisanslama hakkı verme hakkı veriyorsunuz.

1.2 Buna göre, Yayıncıya Kompozisyonları ve Kayıtları Yayıncı web siteleri, kanalları ve profilleri ve/veya yalnız yetkili kullanıcılar (örn., müzik süpervizörleri) tarafından kullanılması amaçlanan ilişkili üçüncü taraf siteler aracılığıyla Kompozisyonların ses dosyalarına potansiyel üçüncü taraf senkronizasyon yerleştirmesi bakımından erişme, onları dinleme ve test etmek için yayın akışı temelinde, telif ücretsiz, dünya genelinde kullanma, teşhir etme ve sağlama hakkı veriyorsunuz.   

2. ÖDEMELER.

2.1 Yayıncı, Kompozisyonlar (ve varsa Kayıtlar) tarafından Süre boyunca alınan senkronizasyon talepleri ve/veya başlatılan lisanslardan elde edilen tüm Brüt Kazançları tahsil edecektir. “Brüt Makbuzlar” yalnız Bölgenin herhangi bir kısmında üçüncü taraf senkronizasyon lisanslama vekillerinin komisyonları ve/veya ücretleri düşüldükten sonra Yayıncı tarafından elde edilen senkronizasyon lisanslama geliri olarak tanımlanır. Brüt Makbuzlar opsiyon, yenileme veya uzatma Süreden sonra gerçekleşse bile Yayıncı tarafından verilen lisansın opsiyon, yenileme veya uzatılmasının sonucunda doğan gelirler dâhil ilk lisanslama kullanımı için ödenecek tüm gelirleri içerir. Şüpheye yer bırakmamak için Sürenin sona ermesinin ardından Yayıncının Süre boyunca Yayıncı tarafından alınmış talepler ve/veya onun önayak olduğu yerleştirmeler için lisans düzenleme ve/veya ödeme tahsil etme münhasır hakkı olacaktır.

(a) Kompozisyonların geleneksel vasıtalarla senkronizasyonundan doğan, örneğin filmler, televizyon programları, reklamlar, video oyunları ve diğer tek seferlik görsel işitsel programlar, Brüt Makbuzların yüzde seksenini (%80) alacaksınız. Yayıncının Brüt Makbuzların yüzde yirmisini (%20) elinde tutmasına izin verilecektir.   

3. Burada açıkça ortaya konan hususlar haricinde (a) burada kullanılan tüm terimler ve ibareler Yayın İdare Şartlarındaki ile aynı tanımlara sahip olacaktır ve (b) Yayın İdare Şartlarının hükümleri burada onaylanmakta ve yeniden teyit edilmektedir ve tam olarak geçerli ve yürürlükte olacaktır.  

Bu Şart ve Koşullar, en son 1 Ekim 2020'de güncellenmiştir ve o tarih itibarıyle hüküm ifade eder

BELIEVE INTERNATIONAL ŞART VE KOŞULLAR

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan kişiler için bir dijital müzik dağıtım hizmeti olan TuneCore, Inc.'in resmi web sitesi www.tunecore.com, ve Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunan kişiler için bir dijital müzik dağıtım hizmeti olan Believe International'ın resmi web sitesi www.believemusic.com'a hoş geldiniz. 

Aşağıdaki Şart ve Koşullar (“Şartlar”), web sitelerindeki herhangi bir içerik, bilgi, ürün ve/veya hizmet dâhil, TuneCore, Inc. (“TuneCore”) tarafından işletilen www.tunecore.com ve ilişkili web sitelerinin (topluca "TuneCore Sitesi") tüm kullanıcıları ve Believe International’a (“Believe”, Believe ve TuneCore birlikte “Dağıtımcı”, “bize” veya “biz” olarak geçmektedir) ait olan ve onun tarafından işletilen www.believemusic.com ve ilişkili web sitelerinin (topluca “Believe Sitesi” ve TuneCore Sitesi ile birlikte “Distribütör Siteler”) tüm kullanıcıları için geçerlidir. Bu Şartlar, münferit bir kullanıcı veya tek bir kuruluş olan siz (topluca veya tek tek “Kullanıcılar”) TuneCore ve Believe arasında sizin TuneCore veya Believe Sitesini kullanımınızla ilgili, yasal olarak bağlayıcı sözleşmeyi temsil eder. Kullanıcılar ve Dağıtımcılar burada ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılmaktadır. TuneCore Sitesini veya Believe Sitesini kullanırken belirli hizmetler veya özellikler için geçerli olan ve zaman zaman ilgili sitede yayınlanabilen ek şart veya kurallara tabi olacaksınız (“Ek Şartlar”). Tüm Ek Şartlar, burada atıf yoluyla bu Şartlara dâhil edilmiştir.

DAĞITIMCI SİTELERİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI DİKKATLİCE OKUYUN. DAĞITIMCI SİTELERİNE KAYDOLARA VE/VEYA ONLARA ERİŞEREK, TARAYARAK VEYA KULLANARAK EK ŞARTLAR VE GELECEKTEKİ DEĞİŞİKLİKLER DÂHİL AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI (TOPLUCA “ŞARTLAR”) OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE ONLARLA BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ. BU ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN DAĞITIMCI SİTELERİNİ KULLANIMINIZA SON VERİN.

Uygunluk. Dağıtımcı Sitelerini kullanmak için ya en az on sekiz (18) yaşında veya daha büyük (veya en az on üç (13) yaşında ve ebeveyniniz/ebeveynlerinizin ve/veya yasal vasinizin onayına sahip) olmalı ve (i) bu Şartlarda ortaya konan şartlara, koşullara, yükümlülüklere, doğrulamalara, beyanlara ve taahhütlere taraf olmaya ve (ii) bu Şartlara bağlı kalmaya ve uymaya tam olarak muktedir ve ehil olmalısınız. Bu Bölümdeki uygun gerekliliklerini karşıladığınızı beyan ediyorsunuz.

Gizlilik Bildirimi. Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Lütfen Dağıtımcının kişisel bilgilerinizi toplaması, kullanması ve açıklaması ile ilgili bilgiler için Dağıtımcının Sitelerinin www.tunecore.com/terms adresindeki Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyun.

Şartlarda Değişiklik. Dağıtımcı olarak kendi takdirimizle Ek Şartlar dâhil bu Şartları herhangi bir zamanla herhangi bir sebeple değiştirme, düzenleme, bölümler ekleme veya çıkarma hakkımızı saklı tutuyoruz ve bu değişiklikleri size, örneğin yukarıdaki “Son Güncelleme” tarihini değiştirmek gibi çeşitli yollarla ve kendi takdirimizle belirleyeceğimiz diğer makul yollarla bildirebiliriz. Tüm değişiklikler derhal yürürlüğe girecektir. Hesabınızı doğrudan etkileyebilen önemli bir değişiklik halinde hesabınızla bağlantılı olarak bize sağlamış olduğunuz sonuncu eposta adresi üzerinden sizi bilgilendirmek için makul çabayı sarf edeceğiz. Lütfen değişiklikler için bu Şartları periyodik olarak kontrol edin. Değişikliklerin yayınlanmasından sonra Dağıtımcı Sitelerini kullanmaya devam etmeniz bu değişikliklere dair bağlayıcı kabulünüzü oluşturur.

Dağıtımcı Siteleri Erişim ve Bağlantı Verme. Distribütör, şunlara uymanız koşuluyla ve uyduğunuz sürece Distribütör Sitelerini bu Şartlarda açıklandığı şekilde kullanmanıza izin verir: (i) Distribütör Sitelerini yalnız sizin kişisel kullanımınız için kullanıyorsunuz; (ii) bu Şartlarda açıkça izin verilenler dışında Dağıtımcı Sitelerinin herhangi bir bölümünü herhangi bir ortamda Dağıtımcının önceden yazılı yetkilendirmesi olmadan indirmiyor, çoğaltmıyor, yeniden dağıtmıyor, yeniden iletmiyor, yayımlamıyor, yeniden satmıyor, halka açık olarak teşhir etmiyor veya başka bir şekilde ondan faydalanmıyorsunuz; (iii) Dağıtımcı Sitelerini tasarlanan amaçlarına göre kullanmak için makul olarak gerekli olabileceklerin dışında Distribütör Sitelerinin herhangi bir kısmını değiştirmiyor veya modifiye etmiyorsunuz; (iv) aşağıdaki Bölüm 11’de açıklanan yasak davranışlardan herhangi biriyle iştigal etmiyorsunuz ve (v) bu Şartlara diğer yönlerden tam olarak uyuyorsunuz. TuneCore Sitesi, TuneCore tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tesislerinden kontrol edilmekte ve sunulmaktadır ve Believe Sitesi, Believe tarafından özellikle Fransa ve Lüksemburg’da olmak üzere Avrupa Birliğindeki (AB) tesislerinden kontrol edilmekte ve sunulmaktadır. Dağıtımcı, Dağıtımcı Sitelerinin diğer yerlerde kullanıma uygun veya hazır olduğu hususunda beyanda bulunmamaktadır. Dağıtımcı Sitelerine diğer yargı çevrelerinden erişiyor veya oralarda kullanıyorsanız yerel yasalara uyumdan siz sorumlusunuz ve bulunduğunuz yargı çevresinde izin verilen ölçüde, size o yargı çevresinde tanınan ama uygun olduğu şekilde Amerika Birleşik Devletleri veya AB’de mevcut olmayan talepler iddia etme veya korumalardan faydalanma hakkınızdan feragat ediyorsunuz.  

Dağıtımcı Mülkiyeti; Mülkiyet Hakları

 1. Genel. Dağıtımcı Siteleri, içerik, görsel arayüzler, interaktif özellikler, ses, video, görsel işitsel materyal, bilgiler, grafikler, tasarım, derleme, bilgisayar kodu, ürünler, yazılımlar, hizmetler, özel bilgiler, hizmet markaları, ticari markalar, ticari isimler, ayırt edici bilgiler (logolar gibi), seçim, sekans, “görünüş ve his” ve şeylerin düzenlemesi ve Dağıtımcı tarafından sağlanan Dağıtımcı Sitelerinin tüm diğer unsurları (“Dağıtımcı Materyalleri”) Dağıtımcıya aittir ve/veya onun tarafından lisanslanmıştır ve sınırlama olmaksızın uygun olduğu şekilde Amerika Birleşik Devletleri federal ve eyalet yasaları ve düzenlemeleri ile Lüksemburg yasaları ve düzenlemeleri ile ilgili yabancı yasa, düzenleme ve anlaşmaları dâhil hukuken korunmaktadır. Dağıtımcı Materyalleri, Üçüncü Taraf İçeriğini (aşağıda tanımlandığı gibi) içermez. Dağıtımcı tarafından açıkça yetki verilmesi hariç Dağıtımcı Sitelerini ve/veya Dağıtımcı Materyallerini satmamayı, lisanslamamayı, dağıtmamayı, kopyalamamayı, modifiye etmemeyi, halka açık olarak icra veya teşhir etmemeyi, iletmemeyi, yayımlamamayı, düzenlememeyi, uyarlamamayı, ondan türetilmiş eserler üretmemeyi veya başka türlü yetkisiz kullanmamayı kabul ediyorsunuz. Dağıtımcı, bu Şartlarda açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. Bu Şartlarda açıkça ortaya konan sınırlı haklar haricinde Dağıtımcı Materyallerinde herhangi bir hak, unvan veya menfaat elde etmeyeceksiniz.
 2. Uygulamalar ve Diğer İndirilebilir Yazılım. Kullanımınıza sunduğumuz Dağıtımcı Materyallerinden herhangi birisi indirilebilir bir yazılım ise yazılım ve yazılımla ilgili tüm dosya, görüntü ve veriler bizim tarafımızdan size lisanslanacaktır. Bu lisans, kişisel, sınırlı, devredilemez, alt lisans verilemez, geri alınabilir bir lisanstır ve size bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda lisansı değiştirme veya iptal etme hakkımızı saklı tutuyoruz. İptal bildirimini almanız üzerine elinizdeki ve/veya kontrolünüz altındaki sistemlerde bulunan yazılımın tüm kopyalarını imha etmelisiniz. İndirilen yazılımın sahibi değilsiniz ve yazılımın mülkiyetini size devretmiyoruz. İndirilen yazılım ve onunla ilgili tüm fikri mülkiyet haklarının tam olarak mülkiyetini ve onlar üzerindeki hakkımızı elimizde tutuyoruz. Yazılımı yeniden dağıtamaz, satamaz, parçalarına ayıramaz, tersine mühendislik yapamaz, sökemez veya insan tarafından algılanabilir bir forma başka türlü indirgeyemezsiniz (söz konusu faaliyete bu sınırlamaya rağmen ilgili yasa tarafından açıkça izin verilmesi haricinde). Dağıtımcı Sitelerinden indirilen yazılım Amerika Birleşik Devletleri ve Lüksemburg ihracat kontrol yasalarına tabidir. Dağıtımcı Sitelerinden yazılım indirirseniz bize bu yasalara ayrkırı hareket etmediğinizi beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.
 1. User Content.

  1. Genel. Dağıtımcı Sitesi şimdi veya gelecekte sizin ve diğer Kullanıcıların medya, metin, ses ve video kayıtları, fotoğraflar, grafikler, yorum veya diğer bilgi ya da içerikleri (“Kullanıcı İçeriği”) yayınlamanıza veya bağlantı vermenize ve bu Kullanıcı İçeriğini barındırmanıza ve/veya paylaşmanıza izin verebilir. Kullanıcı İçeriği, Dağıtımcı tarafından kontrol edilmemektedir. Dağıtımcı, Kullanıcı İçeriğinizin Dağıtımcı Sitesi aracılığıyla herhangi bir şekilde sağlanmasına devam edileceği hususunda beyanda bulunmamaktadır. Kullanıcı İçeriğinizi yalnız kendi takdirimizle kaldırabiliriz. Dağıtımcı Sitesinde yayınladığınız Kullanıcı İçeriğinin Dağıtımcı Sitesinin kullanıcılarının genel olarak kullanımına sunulduğunu ve Dağıtımcının bu Kullanıcı İçeriği ile ilgili herhangi bir gizlilik garantisi vermediğini veya bu Kullanıcı İçeriğindeki fikri veya mülkiyet ile ilgili haklarınızın ihlal edilmeyeceğini veya kötüye kullanılmayacağını garanti etmediğini anlıyorsunuz
  2. Hakların Verilmesi. Hizmet şartları Ek Şartlar – Yayınlama İdaresi’ne tabi olan “Kompozisyonlar” ve “Kayıtlar” (her biri Ek Şartlar – Yayınlama İdaresi’nde tanımlandığı gibi) haricinde, Dağıtımcıya Kullanıcı İçeriği göndererek Dağıtımcıya ve bağlı kuruluşlarına Kullanıcı İçeriğini (ve ondan türetilmiş eserleri), sınırlama olmaksızın Dağıtımcı Sitesinin bir kısmının veya tamamının tanıtılması ve yeniden dağıtımı için olması dâhil Dağıtımcı Sitesi ve Dağıtımcının (ve kendi bağlı kuruluşları ile birlikte haleflerinin, devralanlarının ve alt lisans alanlarının) işi ile bağlantılı olarak herhangi bir medya formatında ve herhangi bir medya kanalı aracılığıyla veya ticaret aracılığıyla kullanmak, çoğaltmak, dijitalleştirmek, kodlamak, depolamak, iletmek, dağıtmak, modifiye etmek, uyarlamak, tercüme etmek, türetilmiş eserler hazırlamak, teşhir etmek, icra etmek, halka iletmek ve başka türlü faydalanmak üzere dünya genelinde, münhasır olmayan, tamamen ödenmiş, telif ücretsiz, devredilebilir bir lisansı alt lisans verme ve yetkilendirme hakkı ile birlikte veriyorsunuz. Dağıtımcıya ve bağlı kuruluşlarına, devralanlarına ve alt lisans alanlarına (ve onların bağlı kuruluşlarına), eğer tercih ederlerse söz konusu Kullanıcı İçeriği ile bağlantılı olarak gönderdiğiniz ismi kullanma hakkı veriyorsunuz. Ayrıca, burada Dağıtımcı Sitesinin her bir Kullanıcısına Kullanıcı İçeriğinize Dağıtımcı Sitesi aracılığıyla erişme ve bu Kullanıcı İçeriğini Dağıtımcı Sitesinin işlevselliğinin ve bu Şartların izin verdiği şekilde kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, modifiye etmek, uyarlamak, tercüme etmek, türetilmiş eserler hazırlamak, teşhir etmek ve icra etmek üzere münhasır olmayan bir lisans veriyorsunuz. Dağıtımcı Sitesine gönderdiğiniz Kullanıcı İçeriğinde yukarıda verdiğiniz lisanslar, daimi ve geri alınamaz olacaktır, ancak Dağıtımcı Sitesi kullanıcı hesabına sahipken kaldırdığınız veya sildiğiniz Kullanıcı İçeriği veya Dağıtımcı Sitesi kullanıcı hesabınızın devre dışı bırakılması veya silinmesinden sonraki Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak Dağıtımcıya yukarıda lisansın sonlandırılması ile ilgili özellikle bildirimde bulunabilir ve bu sonlandırmanın geçerli olduğu Kullanıcı İçeriği unsurunu/unsurlarını özellikle belirtebilirsiniz; böyle bir durumda yukarıdaki lisans Dağıtımcıya söz konusu bildirimi yapmanızdan sonra ticari olarak makul bir süre içerisinde sona erecektir. Ancak bu sonlandırmanın ardından bile Dağıtımcının söz konusu Kullanıcı İçeriğinin sunucu kopyalarını tutabileceğini ama teşhir veya icra edemeyeceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Buradaki aksine herhangi bir şeye rağmen sizin tarafınızdan gönderdiğiniz Geri Bildirimde (aşağıda tanımlandığı gibi) verilen lisanslar daimidir ve geri alınamaz.  
  3. Kullanıcı İçeriğinden Sorumluluk Yok. Yukarıda verilen sınırlı lisans istisna olmak üzere Kullanıcı İçeriğinde herhangi bir hak elde etmiyor veya kontrol etmiyoruz ve üzerlerinde editöryel kontrol uygulamıyoruz. Buradaki hiçbir şey bizi Kullanıcıların Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak yaptıkları beyanları ve taahhütleri doğrulamakla yükümlü kılmaz ve biz de bunları zorunlu olarak doğrulamadık.
 2. Beyanlarınız ve Taahhütleriniz. 

  1. Şunları taahhüt ve beyan ediyorsunuz: (i) on sekiz (18) yaşında veya daha büyüksünüz veya (ii) on üç (13) yaşında veya daha büyüksünüz ve ebeveyniniz ve/veya yasal vasinizin bu Şartları kabul etmek için yazılı onayına sahipsiniz.  
  2. Kullanıcı İçeriği ile bağlantılı olarak şunları doğruluyor, beyan ediyor ve/veya taahhüt ediyorsunuz: (a) Kullanıcı İçeriğinin Dağıtımcı ve bu Şartlar tarafından tasavvur edildiği şekilde dâhil edilmesini ve kullanılmasını ve bu Bölümde açıklanan hakları ve lisansı vermesini sağlamak üzere herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin tüm patent, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarına sahipsiniz veya onları kullanmak ve Dağıtımcıyı kullanmak üzere yetkilendirmek için gerekli tüm lisans, hak, onay ve izinlere sahipsiniz ve (b) Kullanıcı İçeriğiniz, Dağıtımcının bu Kullanıcı İçeriğini bu Şartlara göre kullanması ve Dağıtımcının bu Şartlarda açıklanan lisans haklarını kullanması (i) telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır, manevi hak, gizlilik hakkı, tanıtım hakkı veya bir başka fikri mülkiyet hakkı veya mülkiyet hakkı dâhil herhangi bir üçüncü taraf hakkına tecavüz etmemekte, onları ihlal etmemekte veya kötüye kullanmamaktadır; (ii) bir başka kişiye iftira atmamakta, hakaret etmemekte, karalamamakta veya gizlilik, tanıtım veya diğer mülkiyet haklarına tecavüz etmemektedir veya (iii) geçerli herhangi bir yasa veya düzenlemeyi ihlal etmemektedir ve etmeyecektir.
  3. Kullanıcı İçeriğinin Yasaklanan Kullanımı. Bu Şartlarca aksine izin verilmesi haricinde Kullanıcı İçeriği ile bağlantılı olarak ayrıca Dağıtımcı Sitelerinde (i) Dağıtımcının veya herhangi bir üçüncü tarafa zarar verebilecek yanlış veya yanıltıcı beyanlar; (ii) yasa dışı, aşağılayıcı, karalayıcı, iftira niteliğinde, pornografik, müstehcen, istismarcı, saygısız, kaba, açıkça cinsel, tehdit edici, taciz edici, zararlı, kindar, ırk veya etnik açıdan saldırgan veya başka türlü kabul edilemez ya da suç olarak kabul edilebilecek davranışı teşvik eden, hukuki sorumluluğa yol açan, herhangi bir gizlilik veya tanıtım yasası veya hakkını ihlal eden veya başka türlü uygunsuz olan materyal; (iii) herhangi bir ürün ve/veya hizmet için reklamlar ve/veya iş teklifleri veya (iv) herhangi bir şekilde küçükler için zararlı olacak herhangi bir materyal yayımlamamayı, yayınlamamayı, göndermemeyi, iletmemeyi veya başka türlü sağlamamayı kabul ediyorsunuz.  

Üçüncü Taraf İçeriği Sorumluluğun Reddi. Hizmet şartları Ek Şartlar – Yayınlama İdaresi’ne tabi olan “Kompozisyonlar” ve “Kayıtlar” (her biri Ek Şartlar – Yayınlama İdaresi’nde tanımlandığı gibi) haricinde, Dağıtımcı Sitelerini kullanırken çeşitli kaynaklardan Kullanıcı İçeriği, reklam ve diğer üçüncü taraf içeriğine (birlikte “Üçüncü Taraf İçeriği”) maruz kalacağınızı ve yanlış, saldırgan, yakışıksız veya başka türlü kabul edilemez nitelikte olan Üçüncü Taraf İçeriğine maruz kalabileceğinizi anlıyorsunuz. Dağıtımcı, herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriği veya oralarda ifade edilen görüş, tavsiye veya nasihatleri onaylamamaktadır. Dağıtımcı hiçbir koşul altında Üçüncü Taraf İçeriğindeki yanlışlıklar, hatalar veya ihmallerden, Üçüncü Taraf İçeriği ile ilgili fikri mülkiyet hakkı ihlal veya kötüye kullanımlarından ya da Dağıtımcı Sitesi aracılığıyla yayınlanan, eposta ile gönderilen veya başka türlü teşhir edilen veya iletilen, Dağıtımcının Olmayan İçeriğin kullanımı sonucu ortaya çıkan herhangi bir zarar veya kayıp dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere Üçüncü Taraf İçeriği için veya onunla bağlantılı olarak herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.  

Kullanıcıların ve Üçüncü Taraf İçeriğinin İzlenmemesi. Hizmet şartları Ek Şartlar – Yayınlama İdaresi’ne tabi olan “Kompozisyonlar” ve “Kayıtlar” (her biri Ek Şartlar – Yayınlama İdaresi’nde tanımlandığı gibi) haricinde, Dağıtımcı Sitesi aracılığıyla yüklediğiniz, yayınladığınız, eposta ile gönderdiğiniz, ilettiğiniz veya başka türlü sağladığınız tüm Kullanıcı İçeriklerinden Dağıtımcının değil tamamen sizin sorumlu olduğunuzu anlıyorsunuz. Dağıtımcı, Kullanıcılar tarafından yayınlanan veya diğer kişi veya kuruluşlar tarafından başka türlü sunulan Üçüncü Taraf İçeriklerini kontrol etmemektedir ve bu Üçüncü Taraf İçeriklerini herhangi bir amaçla izleme yükümlülüğü yoktur. Herhangi bir zamanda Dağıtımcı kendi takdiriyle Üçüncü Taraf İçeriğini izlemeyi seçerse Dağıtımcı yine de Üçüncü Taraf İçeriği için herhangi bir sorumluluk, uygunsuz Üçüncü Taraf İçeriğini değiştirme veya kaldırma yükümlülüğü, Üçüncü Taraf İçeriğini izlemeye devam etme yükümlülüğü ve söz konusu Üçüncü Taraf İçeriğini gönderen Kullanıcı veya diğer kişi veya kuruluşun davranışından sorumluluk üstlenmez. Kullanıcı İçeriğinin veya diğer Üçüncü Taraf İçeriğinin doğruluğu, tamlığı, kullanışlılığı, ihlal edici olmaması veya yasallığına güvenmek dâhil Kullanıcı İçeriği veya diğer Üçüncü Taraf İçeriğinin kullanımını değerlendirmek ve ilişkili tüm riskleri üstlenmek zorunda olduğunuzu kabul ediyorsunuz.

İçeriğin Kaldırılması. Hizmet şartları Ek Şartlar – Yayınlama İdaresi’ne tabi olan “Kompozisyonlar” ve “Kayıtlar” (her biri Ek Şartlar – Yayınlama İdaresi’nde tanımlandığı gibi) haricinde, Dağıtımcı ve yetkilileri kendi mutlak takdirleriyle Kullanıcı İçeriğini veya Üçüncü Taraf İçeriğini kısmen veya tamamen herhangi bir zamanda herhangi bir sebeple veya sebepsiz, bildirimde bulunarak veya bildirimsiz ve herhangi bir çeşitten sorumluluk olmadan yayınlamayı reddetme veya Dağıtımcı Sitesinde bulunan Kullanıcı İçeriği veya Üçüncü Taraf İçeriğini kaldırma (ama yükümlülüğüne değil) sahip olacaktır.

 1. Dağıtımcı Sitelerinin Yasaklanan Kullanımları.

  1. Dağıtımcı Sitelerini kullanmanızın bir koşulu olarak burada Dağıtımcı Sitelerini yasa dışı veya bu Şartlarla yasaklanmış (sınırlama olmaksızın işbu Bölüm 11’deki yasaklar dâhil) herhangi bir amaçla kullanmayacağınızı beyan ve taahhüt ediyorsunuz.
  2. Dağıtımcı Materyallerinin ve Dağıtımcı Sitelerinin sizin tarafınızdan kendi kişisel kullanımınız için olması dışında herhangi bir kullanımı kesinlikle yasaktır. Dağıtımcı Sitelerinin herhangi bir bölümünü çoğaltmamayı, aynısını yapmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, ticaretini yapmamayı, alıp satmamayı, dağıtmamayı veya istismar etmemeyi, Dağıtımcı Sitelerini kişisel kullanımınız dışında herhangi bir amaçla kullanmamayı, Dağıtımcı Sitelere veya Dağıtımcı Siteleri aracılığıyla elde edilen Üçüncü Taraf İçeriğine kişisel kullanımınız dışında herhangi bir amaçla erişmemeyi kabul ediyorsunuz.
  3. Yukarıdaki Bölüm 1’de açıklanan uygunluk gerekliliklerini karşılamıyorsanız Dağıtımcı Sitelerini kullanmamayı kabul ediyorsunuz.
  4. Dağıtımcı Sitelerinin Kullanıcılarını karalamamayı, taciz etmemeyi, istismar etmemeyi, tehdit etmemeyi, gizlice takip etmemeyi veya dolandırmamayı ya da onayları olmadan Kullanıcılar veya üçüncü taraflar hakkında kişisel bilgi toplamaya çalışmamayı kabul ediyorsunuz.
  5.  Dağıtımcı Sitelerinin işleyişini veya Kullanıcıların ondan keyif almalarını, sınırlama olmaksızın virüsler, solucanlar, korsan yazılımlar, reklam yazılımları veya diğer kötü niyetli kodlar yükleyerek veya başka türlü yayarak veya Dağıtımcı Siteleri üzerine diğer Kullanıcılara hizmetin reddi ile sonuçlanması niyetiyle orantısız yük yüklemek dâhil herhangi bir yolla bilerek aksatmamayı veya zarar vermemeyi, bozmamayı veya etkisiz hale getirmemeyi kabul ediyorsunuz.
  6.  Dağıtımcı Sitelerinin güvenlikle ilgili özelliklerini, Dağıtımcı Sitelerinin herhangi bir kısmının kullanılmasını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan özellikleri veya Dağıtımcı Sitelerinin kullanımına sınırlamalar getiren özellikleri kaldırmamayı, atlatmamayı, devre dışı bırakmamayı, bunlara zarar vermemeyi veya başka türlü kurcalamamayı kabul ediyorsunuz.
  7.  Dağıtımcı Sitelerine veya herhangi bir parçasına, diğer hesaplara, Dağıtımcı Sitelerine veya herhangi bir parçasına bağlı bilgisayar sistemlerine veya ağlarına hack’lemek, şifre madenciliği veya bir başka vasıta ile yetkisiz erişim elde etmeye teşebbüs etmemeyi veya Dağıtımcı Sitelerinin veya Dağıtımcı Siteleri aracılığıyla yürütülen faaliyetlerin düzgün işlemesini aksatmamayı veya aksatmaya teşebbüs etmemeyi kabul ediyorsunuz.
  8.  Dağıtımcı Siteleri aracılığıyla kullanıma sunulması tasarlanmamış materyalleri veya bilgileri herhangi bir vasıtayla elde etmemeyi veya elde etmeye teşebbüs etmemeyi kabul ediyorsunuz. Dağıtımcı Sitelerini herhangi bir yöntem veya biçimle değiştirmemeyi (Dağıtımcı Sitelerin işlevselliği ile olanaklı kılındığı şekilde ve bu Şartlara göre Kullanıcı İçeriği sağlamak dışında) Dağıtımcı Sitelerinin değiştirilmiş sürümlerini (sınırlama olmaksızın) Dağıtımcı Sitelerine yetkisiz erişim elde etmek amacıyla olması dâhil kullanmamayı kabul ediyorsunuz.
  9.  Önceden açık, yazılı iznimiz olmadan Dağıtımcı Sitelerine erişmek için robot, örümcek, scraper veya diğer otomatik araçları kullanmayacağınızı veya robot engelleme başlıklarımızı veya Dağıtımcı Sitelerine erişimi engellemek veya kısıtlamak için kullanabileceğimiz diğer önlemleri bertaraf etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz.
  10.  Önceden açık yazılı onayımız olmadan herhangi bir ticari marka, logo veya diğer Dağıtımcı Materyalini kapatmak için çerçeveleme teknikleri kullanmamayı kabul ediyorsunuz. Dağıtımcının önceden açık yazılı onayı olmadan Dağıtımcının ismini veya ticari markalarını kullanan meta etiketler veya diğer “gizli metinler” kullanmamayı kabul ediyorsunuz.
  11. Önceden açık yazılı onayımız olmadan Dağıtımcı logoları, grafikleri veya ticari markalarını sınırlama olmaksızın Dağıtımcı Sitelerine bağlantılar dâhil herhangi bir web sitesi bağlantısının bir parçası olarak kullanmamayı kabul ediyorsunuz.
  12. Dağıtımcı Sitelerinin diğer kullanıcılarına talep edilmemiş teklifler, reklamlar, öneriler yapmamayı veya gereksiz posta veya spam göndermemeyi kabul ediyorsunuz. Bu, sınırlama olmaksızın, talep edilmemiş reklamlar, promosyon materyalleri veya diğer teklif materyallerini, ticari reklamların toplu postalanmasını, zincir postaları, bilgilendirme ilanlarını, hayır taleplerini veya dilekçe imza taleplerini içerir.
  13.  Dağıtımcı Siteleri veya onların herhangi bir parçası üzerinde tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, parçalarına ayırmamayı veya başka türlü kaynak kodlarını keşfetmeye teşebbüs etmemeyi kabul ediyorsunuz; ancak söz konusu faaliyete bu sınırlamaya rağmen geçerli yasanın açıkça izin verdiği durumlar hariç ve yalnız izin verdiği ölçüdedir.
  14.  Dağıtımcı Siteleri veya onların herhangi bir parçasını modifiye etmemeyi, uyarlamamayı, tercüme etmemeyi veya onlara dayanan, türetilmiş eserler yaratmamayı kabul ediyorsunuz; ancak söz konusu faaliyete bu sınırlamaya rağmen geçerli yasanın açıkça izin verdiği durumlar hariç ve yalnız izin verdiği ölçüdedir.
  15.  Bir başka kişi veya kuruluşu taklit etmemeyi, bir kişi veya kuruluşla bağlantınızı yanlış bir şekilde beyan etmemeyi veya başka türlü yanıltıcı beyanda bulunmamayı kabul ediyorsunuz.

Dağıtımcı Sitelerinin veya Dağıtımcı Materyallerinin yetkisiz veya yasaklı kullanımı hem federal, hem eyalet ve yerel yasalar kapsamında sizi hukuki sorumluluğa, cezai kovuşturmaya tabi kılabilir.

Account Information. 

 1. 12.1 Bu belgeye göre verilen hizmetlere abone olmak ve Dağıtımcı Sitelerinin bazı özelliklerine erişmek için bir hesap yaratmanız gerekecektir. Dağıtımcının, yasa tarafından böyle yapması şart kılınırsa veya iyi niyetle erişim, muhafaza veya açıklamanın (a) yasal sürece uymak; (b) Şartları uygulatmak; (c) Kullanıcı İçeriğinizin üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiğine dair herhangi bir iddiaya yanıt vermek; (d) varsa size Dağıtımcı Sitelerinin belirli özelleştirilmiş unsurlarını sağlamak; (e) herhangi bir sebeple Dağıtımcı ile irtibata geçerseniz yanıt vermek veya (f) Dağıtımcının, diğer Kullanıcılarının ve halkın haklarını, malını veya kişisel güvenliğini korumak için makul olarak gerekli olduğu inancıyla Kullanıcı İçeriğinize erişebileceğini, onu muhafaza edebileceğini ve açıklayabileceğini kabul ediyorsunuz. Bizdeki hesabınızı. https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Usadresine eposta göndererek herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz. Kendi mutlak takdirimizle ve size önceden bildirimde bulunmadan hesabınızı sonlandırmayı reddetme veya derhal sonlandırma hakkımızı saklı tutuyoruz.
 2. Ürünlerin Satın Alınması.  

  1. Dağıtımcı Siteden satın almak istediğiniz ürünler sipariş ettiğinizde sipariş edilen ürünleri ilgili siparişte belirtilen şartlardan satın almak için bir teklif yaparsınız. Siparişiniz verildiğinde size siparişinizin alındığını belirten bir eposta göndereceğiz. Bu eposta, yalnız siparişinizin alındığının teyididir ve sizin satın alma teklifinizin kabulü anlamına gelmez. Her zaman bizim geçerli yasaya uyumumuza tabi olarak bir siparişi herhangi bir sebeple veya sebepsiz reddetme hakkımızı saklı tutuyoruz. Fiziksel ürünler için siparişlerde siparişiniz ve satın alma teklifiniz, siparişinizi ambalajlayıp kuryeye teslim ettiğimizde kabul edilmiş olacaktır ve kuryeye teslim edildiğinde siparişinizin kabul edildiğini teyit eden bir eposta alacaksınız. Sipariş ettiğiniz ürünlerin mülkiyeti ve bu fiziksel ürünlerin kayıp riski fiziksel ürün kuryeye teslim edildiğinde size geçer.  
  2. Sipariş vererek bizi veya üçüncü taraf ödeme işleyicimizi, kimliğinizi doğrulamak, ödeme kartınızın geçerliliğini doğrulamak, ödeme yetkisi almak ve başka türlü ilgili işleme yetki vermek amaçlarıyla sağladığınız kredi kartı ve diğer ödeme bilgilerini kullanarak ücreti işlemek üzere yetkilendirirsiniz. Sizin tarafınızdan sağlanan kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler dâhil herhangi bir bilgiyi sahteciliği önleme kontrolleri yürütmek için kendi mutlak takdirimizle kullanmamıza onay veriyorsunuz ve bu yetkilendirme bizim üçüncü taraf ödeme işleyicilerimiz tarafından kullanım için de geçerlidir. Bu kontrolleri gerçekleştirirken biz veya üçüncü taraf ödeme işleyicimiz bilgilerinizi, açıklanan bilgilerin bir kaydını tutabilen kredi referans ve sahtecilik önleme hizmeti sağlayıcılara açıklayabilir ve siz bizi ve üçüncü taraf ödeme işleyicimizi bunları açıklama üzere yetkilendiriyorsunuz.  
  3. Dağıtımcı belirli bir ürünün derhal veya sürekli sağlanacağını garanti etmez. Bir siparişi yerine getiremiyorsak tam para iadesi hakkına sahip olacaksınız. Siparişinizi almanız üzerine muayene etmekten siz sorumlusunuz. Fiziksel ürünlerde sevkiyat sırasında gerçekleşen hasarlarda sorumluluk, varsa tarife ve taşıyıcının sorumluluğu üzerindeki diğer sınırlamalara tabi olarak taşıyıcıya aittir. Taşıyıcının siz siparişi verirken aksini belirtmedikçe teslim sırasında imza alması gerekli değildir.
  4. (d) Tüm iade talepleri taşıyıcının siparişinizi teslim etmesinden sonra en geç on dört (14) gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır. Satın aldığınız ürün kusurlu ise kendi mutlak takdirimizle ya (a) kusurlu ürünü aynı ürün veya eşdeğeri ile değiştireceğiz ya da (b) satın alma bedelini size iade edeceğiz. Başka sebeplerle iade kabul edebiliriz ama zorunlu değiliz, böyle bir durumda size kendi mutlak takdirimize göre ikame ürün veya alacak tahsis edeceğiz. İade talep etmek için talebinizi https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. adresine göndermelisiniz. İade talebinizi onaylarsak size bir iade yetki kodu verilecek. İade yetki kodu olmadan iadeleri işlemeyeceğiz. Fiziksel ürünler orijinal ambalajlarında iade edilmelidir.
  5. Dağıtımcı Sitesinde gösterilen fiyatlar sevkiyat, vergiler (varsa Satış ve KDV dâhil), sigorta, resim ve üçüncü taraflarca uygulanan diğer ücretler hariç, ABD Doları cinsindendir. Tüm bu ücretler sipariş kabul edilmeden önce siparişin nihai özetine yansıtılacaktır.
  6. Ürün satın almalara ek olarak Dağıtımcı Sitesinin diğer bazı özellikleri bir ücret ödemenizi gerektirebilir ve bunların ayrıntıları Dağıtımcı Sitesinin ürün, özellik veya hizmetleri satın alma kabiliyetine sahip çeşitli alanlarında mevcuttur. Siz veya hesabınızı kullanan herhangi bir kişiye yüklenen tüm ücretleri ve ilgili vergileri ödemeyi kabul ediyorsunuz. Dağıtımcı Siteleri aracılığıyla teklif edilen ürünlerin, hizmetlerin veya özelliklerin fiyatlarını herhangi bir zamanda revize edebiliriz. Aksi belirtilmedikçe tüm para birimi referansları ABD doları cinsindendir. Tüm fiyat ve ücretler fiyatın veya ücretin ödeneceği tarihte yürürlükte olan ödeme şartlarına göre ödenecektir. Bizim tarafımızdan sağlanan ürünlerin veya hizmetlerin ücretlerinin ödenmesi ile ilgili bir anlaşmazlık varsa hesabınız uyarı veya bildirim yapılmadan bizim mutlak takdirimizle kapatılabilir. Ürünlerimiz, hizmetlerimiz veya özelliklerimiz için açıkça geçerli iade politikası veya iptal politikasında aksi belirtilmedikçe ürünler, hizmetler veya özellikler için geçerli ücret ve diğer bedellerde kısmen veya tamamen para iadesi olmadığını onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Yetkisiz ücretler dâhil hesabınıza yüklenen tüm ücretlerden tam olarak sorumlusunuz.
 3. Parola. Kayıt yaptırırsanız sizden bir parola sağlamanız istenecektir. Parolanız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden siz sorumlu olduğunuzdan parolanızı gizli tutmalısınız. Hesabınızın ve parolanızın gizliliğini korumaktan ve bilgisayarınıza erişimi kısıtlamaktan yalnız siz sorumlusunuz ve hesabınız veya parolanız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden sorumluluğu üstlenmeyi kabul ediyorsunuz. Hesabınızın artık güvenli olmadığına inanmak için sebebiniz varsa (örneğin, hesap kimliğinizi veya parolanızın kaybolması veya yetkisiz açıklanması veya kullanılması halinde) derhal Dağıtımcıyı bilgilendirmelisiniz. Hesabınızın yetkisiz kullanımına bağlı olarak siz, Dağıtımcı veya diğerleri tarafından yaşanan kayıplardan yalnız siz sorumlusunuz.
 4. Vergi Amaçlarıyla İkametgah Değişikliği.  

  1. Eğer (i) ikametgahınızı bir başka yargı çevresine taşırsanız veya artık Dağıtımcı Sitelere erişirken girdiğiniz ülkenin vatandaşı değilseniz ve bu değişikliğin sonucu olarak vergi amaçları bakımından bu ülkenin sakini muamelesi görmeyecekseniz veya (ii) ikametgahınızı bir başka yargı çevresinden Amerika Birleşik Devletleri’ne değiştirirseniz veya Amerika Birleşik Devletler, vatandaşı olursanız ve bu değişikliğin sonucu olarak ABD vergi amaçları bakımından Amerika Birleşik Devletleri sakini muamelesi görecekseniz söz konusu değişiklikten itibaren otuz (30) gün içinde Dağıtımcıya bildirimde bulunmalısınız (eposta yeterli olacaktır) ve tam adınızı, yeni adresinizi, ikametgâh değişikliği tarihini, telefon numaranızı, eposta adresinizi ve kayıtlı bir Kullanıcı iseniz Dağıtımcı hesabınızın Kullanıcı ismini bildirmelisiniz.
  2. Yukarıdaki Bölüm 12.4(a)’da açıklandığı gibi vergi amaçları için ikametgahınızı değiştirmeniz halinde uygun olduğu şekilde TuneCore veya Believe’in Taraf olduğunuz Şartları uygun şekilde Believe veya TuneCore’a temlik edebileceğini açıkça onaylıyorsunuz. Bu temlikin sonucu olarak ikametgah değişikliğinizden önce kendisiyle akdi düzenlemeye girdiğiniz Tarafla akdi ilişkiniz artık olmayacak. Ayrıca, bu Şartlar (varsa Ek Şartlar dâhil) uyarınca hizmetleri sağlamasıyla bağlantılı olarak Believe’in belirli hizmetlerin sağlanmasında TuneCore’a dayandığını ve TuneCore’un Believe tarafından sağlanan belirli hizmetlere dayandığını onaylıyorsunuz. Ayrıca TuneCore ve Believe’in ayrı kuruluşlar olduğunu ve (i) TuneCore’un, sizin Believe ile akdi ilişkiniz sırasında gerçekleşsin veya gerçekleşmesin Believe’in herhangi bir eylemi veya ihmalinden sorumlu tutulmayacağını ve (ii) Believe’in, sizin TuneCore ile akdi ilişkiniz sırasında gerçekleşsin veya gerçekleşmesin TuneCore’un herhangi bir eylem veya ihmalinden sorumlu tutulmayacağını onaylıyorsunuz.   

Reklamverenler ve diğer Kullanıcılarla İlişkiler. Dağıtımcı Sitelerinde veya onlar aracılığıyla bulunan reklamverenler ve diğer Kullanıcılarla yazışmalarınız veya ticari ilişkileriniz veya promosyonlarına katılımınız yalnız siz ve söz konusu reklamveren veya Kullanıcı arasındadır. Dağıtımcının bu ilişkilerin sonucu olarak veya bu reklamverenlerin veya Kullanıcıların Dağıtımcı Sitelerindeki varlığının sonucu olarak gerçekleşen herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ediyorsunuz.

Hizmetin Kullanılabilirliği. Dağıtımcı, Dağıtımcı Sitelerinde kullanıma sunulan medya, web toplulukları, ürünler veya hizmetlerde herhangi bir zamanda ve bildirimsiz değişiklik yapabilir veya bunları devam ettirmeyebilir. Dağıtımcı Sitelerindeki medya, ürünler veya hizmetler güncelliğini yitirmiş olabilir ve Dağıtımcı, Dağıtımcı Sitelerindeki bu materyalleri güncelleme taahhüdü vermemektedir.

Geri Bildirim. Dağıtımcıya sizin tarafınızdan sağlanan geri bildirim, analiz, öneri ve yorumların (topluca “Geri Bildirim”) Dağıtımcının malı olacağını kabul ediyorsunuz. Dağıtımcının Dağıtımcı Sitelerine ücretsiz olarak erişim olanağı sağlamasının karşılığında veya Dağıtımcı Sitelerinin bir ücret ödemeniz gereken özellikleri kullanılarak sağlanan Geri Bildirim halinde söz konusu özelliklere erişiminizin ilave karşılığı olarak Dağıtımcıya Geri Bildirimdeki tüm fikri mülkiyet hakları dâhil tüm hakları temlik ediyorsunuz. Yukarıdakilerin genelliğini sınırlamadan, Dağıtımcının Geri Bildirimin veya ondan türetilen çalışmaları tamamen veya kısmen şimdi bilinen veya bundan sonra icat edilen herhangi bir vasıta, şekil veya medyada Kullanıcı için herhangi bir bedel, ücret veya alacak olmadan kullanma, kopyalama, teşhir etme, icra etme, tercüme etme, modifiye etme, lisanslama, alt lisanslama ve başka türlü faydalanma daimi, geri alınamaz ve dünya genelinde hakkını olacağını kabul ediyorsunuz. Yukarıdaki temliki yapma ve Dağıtımcıya işbu Bölüm 15’de verilen hakları verme hakkınızın olduğunu ve sizin tarafınızdan Dağıtımcıya sağlanan Geri Bildirimin herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Yukarıdaki temlike rağmen, Dağıtımcı size Geri Bildirimi kendi kişisel, ticari olmayan ve doğrudan veya dolaylı olarak bizim söz konusu Geri Bildirimi kullanmamızla rekabet etmeyen amaçlarla kullanmanız için münhasır olmayan, devredilemez, alt lisans verilemez, dünya genelinde, daimi ve geri alınamaz bir lisans vermektedir.

Diğer Sözleşmeler. Dağıtımcının bu belge kapsamında Hizmetleri ve ödemeleri sağlarken dijital hizmet sağlayıcılar ve/veya ödeme işleyiciler dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli üçüncü taraflarla belirli sözleşmeler yapmasının gerekeceğini onaylıyorsunuz. Bu Müşteri Mağazalarının seçimi Dağıtımcının mutlak takdiri dâhilinde olacaktır. Bu Şartların Dağıtımcının söz konusu Tüketici Mağazaları ile ilgili olarak yaptığı bu diğer sözleşmelerin ilgili şart ve koşullarına tabi olacağını kabul ediyorsunuz. Belirli Tüketici Mağazalarının görsel işitsel kayıtlar ile ilgili olarak görsel işitsel kayıtlarınızı piyasada bu materyallerin mevcudiyetine göreceli olarak belirli zamanlarda ve belirli formatlarda kendi websitelerinde kullanıma sunmanızı talep edebileceklerini açıkça onaylıyorsunuz. Bu gerekliliklerin karşılanmaması halinde münferit Tüketici Mağazalarının kendi mağazalarında söz konusu görsel işitsel kayıtların kullanıma sunulmasına son verme hakları olabilir. Dağıtımcı yazılı talebiniz üzerine size bu gerekliliklerin güncel ayrıntılarını sağlayacaktır.

Barkodlar ve Evrensel Ürün Kodları. Dağıtımcı size ücretsiz barkodlar ve evrensel ürün kodları (UPC’ler) sağlayacaktır. Bunlar yalnız sizin kullanımınız içindir, devredilemez veya satılamazlar. Devredilir veya satılırlarsa Dağıtımcı sizden bar kod veya UPC başına Yirmi Beş Dolar (25,00 $ USD) artı sizin tarafınızdan bu devir veya satıştan elde edilen geliri talep edecektir. Dağıtımcı bu ücretleri Dağıtımcının size borçlu olduğu ödemelerden düşebilir veya bu tutarları Dağıtımcıya sağladığınız alternatif ödeme yöntemi ile talep edebilir (örneğin, PayPal hesabı, kredi kartı veya banka kartı).

Şart ve Koşulların İhlalleri; Fesih. Dağıtımcının herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple (sınırlama olmaksızın bu Şartları ihlal etmeniz dâhil) veya sebepsiz olarak Dağıtımcının mutlak takdirine göre Dağıtımcı Siteleri aracılığıyla sahip olabileceğiniz hesapları (veya herhangi bir kısmını) veya Dağıtımcı Sitelerini kullanımınızı feshedileceğini ve hesabınızın tamamını veya bir kısmını kaldırabileceğini ve çıkarabileceğini kabul ediyorsunuz. Dağıtımcı Sitelerine veya sahip olabileceğiniz hesaplara veya bunların herhangi bir bölümüne erişiminizin önceden bildirimde bulunmadan feshedilebileceğini kabul ediyorsunuz ve Dağıtımcının bu fesih nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul ediyorsunuz. Bu çareler, Dağıtımcının hukuken veya hakkaniyete göre sahip olabileceği diğer çarelere ek olaraktır.

Zararların Tazmini; Sorumlu Tutmama. Dağıtımcıya ve ana şirketine, iştiraklerine, bağlı kuruluşlarına veya ilgili şirketlere (önemli derecede ortak mülkiyeti paylaşanlar dâhil) ve bunların görevlilerine, direktörlerine, çalışanlarına, vekillerine ve temsilcilerine (a) sizin Dağıtımcı Sitelerini kullanmanız veya yanlış kullanmanız; (b) sizin bu Şartları ihlal etmeniz; (c) sizin bir başka kişi veya kuruluşun haklarını ihlal etmeniz, Kullanıcı İçeriklerinizden herhangi birinin herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını çiğnediği veya ihlal ettiğine dair iddialar dâhil; (d) sizin yukarıdaki beyanları, taahhütleri ve anlaşmaları ihlal etmeniz ve (e) Dağıtımcının sebep olmadığı, hesabınızın yetkisiz kullanımından doğan her türlü iddia, kayıp, yükümlülük, zarar, borç, masraf borcu ve giderleri (avukatlık ücretleri dâhil) tazmin etmeyi ve onları sorumlu tutmamayı kabul ediyorsunuz. Dağıtımcı, zararlarımızı tazmin etmenizi gerektiren herhangi bir konuda münhasır savunma ve kontrolü masrafı size ait olmak üzere üstlenme hakkını saklı tutar ve siz bizim bu taleplere karşı savunmamızda bizimle işbirliği yapmayı kabul ediyorsunuz. Dağıtımcının önceden yazılı onayı olmadan tazminat yükümlülüklerine yol açan herhangi bir konuyu karara bağlamamayı kabul ediyorsunuz. Dağıtımcı bu gibi iddia, dava veya işlemlerden haberdar olması üzerine size bildirimde bulunmak için makul çaba sarf edecektir. 

 1. Garantilerin Reddi; Garanti Yok.

  1. Kabul. İşbu Bölüm 20 ve aşağıdaki Bölüm 21 ve 22’de kullanıldığı şekilde ile “Dağıtımcı” teriminin, Dağıtımcının ana kuruluşunu, iştiraklerini ve bağlı ve diğer ilgili şirketlerini (önemli derecede ortak mülkiyeti paylaşanlar dâhil) ve onların her birinin görevlilerini, direktörlerini, çalışanlarını, paydaşlarını, üyelerini, vekillerini ve alt yüklenicilerini içerdiğini açıkça kabul ediyorsunuz.
  2. Garanti Yok. Geçerli yasa uyarınca izin verilen en geniş ölçüde Dağıtımcı, Dağıtımcı Siteleri ve Kullanıcı İçeriği, Üçüncü Taraf İçeriği, Dağıtımcı Siteleri üzerinden satılan veya kullanıcılara başka türlü sağlanan mallar, hizmetler veya özellikler için geçerli yasal, açık veya zımni tüm garantileri ve sınırlı olmamak kaydıyla zımni ticarete uygunluk, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve ihlal etmeme garantileri dâhil reddeder. Dağıtımcıdan veya Dağıtımcı Siteler aracılığıyla sizin tarafınızdan alınan sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi, burada açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti oluşturmayacaktır.
  3. Web Sitesinin İşleyişi ve Üçüncü Taraf İçeriği. Dağıtımcı, Dağıtımcı Materyallerinin, Üçüncü Taraf İçeriklerinin, Dağıtımcı Sitelerinin veya Dağıtımcı Siteleri veya referans sitelerde veya onlar aracılığıyla sunulan bilgilerin kesintisiz, hatasız, virüssüz veya diğer zararlı bileşenler içermeyeceğini garanti etmez ve Dağıtımcı yukarıdakilerin herhangi birinin düzeltileceğini garanti etmez.
  4. Doğruluk. Dağıtımcı, Dağıtımcı Sitelerinin veya referans sitelerin kullanımı veya kullanımının sonuçları ile ilgili olarak doğruluk, kesinlik, güvenilirlik veya başka türlü garanti vermez veya beyanda bulunmaz.
  5. Bilgisayarınızda Zarar. Dağıtımcı Siteleri (RSS beslemeler dâhil) veya referans siteler aracılığıyla bilgileri, materyalleri veya verileri kullanımınızın, bunlara erişiminizin, bunları indirmenizin veya başka türlü elde etmenizin sizin takdirinize bağlı ve riski size ait olduğunu ve bu materyal veya verileri kullanmanız, indirmeniz veya başka türlü erişmeniz sonucunda malınıza gelen zararlardan (bilgisayar sisteminiz dâhil) veya veri kaybından yalnız sizin sorumlu olacağınızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz.
 2. Sorumluluğun ve Zararların Sınırlanması.

  1. Sorumluluğun Sınırlanması. Her zaman Bölüm 22.1’e tabi olmak üzere, Dağıtımcı veya üçüncü taraf ortakları, lisans verenleri veya tedarikçileri hiçbir koşul altında ve sınırlı olmamak kaydıyla taksir dâhil hiçbir hukuki teori kapsamında bu Şartlardan doğan veya onlarla ilgili veya Dağıtımcı Materyalleri ve Dağıtımcı Sitelerindeki veya referans sitelerdeki Kullanıcı İçeriği, Dağıtımcı Sitelerinin kendisi veya Dağıtımcı ile diğer etkileşimler sonucu ortaya çıkan özel, dolaylı, arızi, sonuca bağlı veya örnek niteliğinde zararlardan, Dağıtımcı söz konusu zararların olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsa bile sorumlu olmayacaktır.
  2. Zararların Sınırlanması. Her zaman Bölüm 22.1’e tabi olmak üzere, Dağıtımcı veya üçüncü taraf ortakları, lisans verenleri veya tedarikçilerinin bu Şartlardan veya sizin Dağıtımcı Sitelerini kullanmanızdan doğan veya onlarla ilgili tüm zararlar, kayıplar ve dava sebeplerinden (ister sözleşmeye, ister haksız fiile (taksir dâhil), garantiye veya başka şeye dayansın) sorumluluğu hiçbir durumda Yüz Dolar (100 $USD) veya sizin tarafınızdan söz konusu iddianın ortaya çıktığı tarihten hemen önceki on iki (12) ay içinde Dağıtımcıya ödenen yıllık ücretlerin (varsa) yarısını geçmeyecektir.
  3. Üçüncü taraf ürünleri ve hizmetleri. Bazı Kullanıcılar, Dağıtımcı Sitelerini ürünler ve/veya hizmetler pazarlamak için kullanabilir. Yukarıdaki sınırlamalar, Kullanıcılar tarafından veya Dağıtımcı dışında üçüncü taraflarca başka türlü pazarlanan, satılan veya sağlanan ve Dağıtımcı Siteleri veya referans siteler dâhil ama onlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraf siteleri üzerinden sizin tarafınızdan satın alınan veya reklamı yapılan bu ürünler veya hizmetler sebebiyle yaşanan zararlar ile ilgili olarak da geçerli olacaktır.
 3. Geçerli Yasanın Sınırlamaları; Pazarlığın Temeli.

  1. Geçerli Yasanın Sınırlamaları. Belirli yargı çevreleri zımni garantilerin sınırlanmasına veya belirli zararların hariç tutulmasına veya sınırlanmasına izin vermez. Eğer böyle bir yargı çevresinde yaşıyorsanız yukarıdaki sorumluluk reddi, istisna veya sınırlamaların bazıları veya tamamı sizin için geçerli olmayabilir ve ilave haklarınız olabilir. Bu şartlardaki garantilerin, çarelerin veya sorumluluğun sınırlamaları veya istisnaları içinde bulunduğunuz yargı çevresinin yasaları altında bu sınırlama veya istisnalara izin verilen gen geniş ölçüde sizin için geçerli olacaktır. Avrupa Birliğinde bir kullanıcı iseniz bu şartlardaki hiçbir şey Dağıtımcının şunlardan sorumluluğunu hariç bırakmaya veya sınırlamaya teşebbüs etmez: (a) sahtecilik veya aldatıcı yalan beyanlar; (b) taksirin sebep olduğu ölüm veya yaralanma veya (c) geçerli yasaya göre hariç tutulamayan veya sınırlanamayan bir başka sorumluluk.
  2. Anlaşmanın Temeli. Dağıtımcının burada ortaya konan garanti retleri ve sorumluluk sınırlamalarına güvenerek ürünlerini ve hizmetlerini sunduğunu ve bu şartlara taraf olduğunu, burada ortaya konan garanti retleri ve sorumluluk sınırlamalarının siz ve Dağıtımcı arasında riskin tahsisini makul ve adil bir şekilde yansıttığını ve burada ortaya konan garanti retleri ve sorumluluk sınırlamalarının siz ve Dağıtımcı arasında anlaşmanın esaslı bir temeli olduğunu onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Dağıtımcının bu sınırlamalar olmadan Dağıtımcı Sitelerini size ekonomik olarak makul bir şekilde sağlamasının mümkün olmayacağını onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.
 4. Telif Hakkı Uyum.

  1. ihlal İddiaları. TuneCore, Inc. TuneCore Sitesinin operatörüdür. Bir telif hakkı sahibi veya telif hakkı sahibi temsilcisi iseniz ve herhangi bir Kullanıcı İçeriği veya diğer Üçüncü Taraf İçeriğinin telif haklarınızı veya fikri mülkiyet haklarınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız uygun olduğu şekilde Avrupa Parlamentosunun 2000/31/EC sayılı Direktifi, Avrupa Parlamentosunun (UE) 2019/790 sayılı Direktifi ve/veya Dijital Binyıl Telif Hakkı Kanununun 17 U.S.C. 512(c)(3) bölümü (“DMCA”) uyarınca Telif Hakkı Temsilcimize aşağıdaki bilgileri yazılı olarak sağlayarak bir bildirimde bulunabilirsiniz:

   1. İhlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
   2. İhlal edildiği iddia edilen telif hakkıyla korunan eserin tanımlaması veya birden çok telif hakkıyla korunan eser tek bir bildirimin kapsamındaysa söz konusu eserlerin temsili listesi veya tüm bu eserlere bir bağlantı veya URL;
   3. İhlal edici olduğu veya Dağıtımcı Sitelerinde ihlal edici faaliyete konu olduğu ve kaldırılacak veya erişimi etkisiz hale getirilecek materyalin yeri, Dağıtımcı Sitelerinde tüm bu eserlere bir bağlantı veya URL dâhil;
   4. Dağıtımcının şikâyette bulunan tarafa ulaşmasına izin vermeye makul olarak yeterli bilgi, örneğin adres, telefon numarası ve varsa şikâyette bulunan tarafla iletişime geçilebilecek bir elektronik posta adresi;
   5. Şikayette bulunan tarafın materyalin şikâyet edilen şekilde kullanımına telif hakkı sahibi, vekili veya hukuk tarafından yetki verilmediğine iyi niyetli olarak inandığına dair bir beyan ve
   6. Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan yemin cezası altında şikâyette bulunan tarafın ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğuna dair bir beyan.

Dağıtımcının ihlal iddiası bildirimlerini alacak yetkili telif hakkı vekili (“Telif Hakkı Vekili”):

[email protected]

Özellikle ihlal edici içeriğin nerede bulunacağı hakkında spesifik bilgi olmak üzere yukarıdaki bilgilerin tümünün dâhil edilmemesi bildiriminizin işlenmesinde gecikme ile sonuçlanacak ve yukarıdaki sürecin bir kısmını veya tamamını tekrarlamanıza sebep olacaktır.

 1. Bildirim ve Kaldırma. Telif hakkı ihlali iddiasına dair düzgün bir bildirim alırsak aşağıdaki açıklandığı gibi ihlal edici olduğu iddia edilen veya ihlal edici faaliyete konu olduğu iddia edilen materyali hızlı bir şekilde kaldırarak veya ona erişimi devre dışı bırakarak yanıt vereceğiz. Aşağıda açıklandığı gibi bir karşı bildirim alınması halinde DMCA’nın uygun hükümlerine de uyacağız.

Kendi takdirimizle ihlal edici olan Kullanıcıların Dağıtımcı Sitelerine erişimini engelleyebilir veya hesaplarını devre dışı bırakabilir ve/veya feshedebiliriz.

 1. Telif Hakkı Karşı Bildirimleri. Dağıtımcı Sitelerinde yayınladığınız içerik telif hakkı veya fikri mülkiyet ihlali nedeniyle kaldırılmışsa ve bu kaldırmaya itiraz etmek istiyorsanız DMCA Bölüm 512(g)’nin karşı bildirimler için süreci aşağıdaki gibidir:

  1. Bize bir karşı bildirim göndermek için Telif Hakkı Vekilimize yukarıdaki adresine aşağıdaki Bölüm 23.4’de belirtilen hususları yazılı olarak bildirmelisiniz.
  2. DMCA Bölüm 512(f)’ye göre materyalin veya faaliyetin hatalı bir şekilde veya yanlış tanımlama ile kaldırıldığını veya devre dışı bırakıldığını bilerek, önemli bir şekilde yalan beyan kişilerin sorumluluğa tabi olacağını lütfen unutmayın. Ayrıca ihlal edici Kullanıcıların uygun koşullarda hesaplarının (veya onlar tarafından ayrıcalıklara erişimin) feshini öngören bir politika uyguladığımızı da bilmelisiniz. Dolayısıyla belirli bir materyalin sizin telif hakkınızı veya başkalarını telif haklarını ihlal edip etmediğinden emin değilseniz önce bir avukatla iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
 1. Karşı Bildirimin Unsurları. Karşı bildiriminizi işleme kabiliyetimizi hızlandırmak için lütfen aşağıdaki formatı (bölüm numaraları dâhil) kullanın:

  1. Dağıtımcının kaldırdığı veya Dağıtımcının erişimi devre dışı bıraktığı materyale spesifik URL’leri (veya bizim onu belirlememize yeterli diğer bilgiler) belirtin.  
  2. Tam isminizi, adresinizi, telefon numaranızı, eposta adresinizi ve kayıtlı bir Kullanıcı iseniz Dağıtımcı hesabınızın Kullanıcı ismini verin.
  3. Lüksemburg’un yargılama yetkisine onay verdiğinize ve yukarıda açıklanan sürece göre Telif Hakkı Vekilimize bildirimde bulunmuş olan kişiden veya bu kişinin vekilinden tebligat kabul edeceğinize dair bir beyanda bulunun.
  4. Aşağıdaki beyanı dâhil edin: “Yalan yere yemin suçuna tabi olarak materyalin, bir yanlışlık veya kaldırılacak veya devre dışı bırakılacak materyalin yanlış tanımlanması sonucu kaldırıldığına veya devre dışı bırakıldığına iyi niyetle inandığıma ant içerim.”
  5. Bildirimi imzalayın. Bildirimi eposta ile gönderiyorsanız taranmış fiziksel imza veya geçerli elektronik imza kabul edilecektir. İletiyi aşağıdaki adrese gönderin: [email protected]

Karşı bildiriminizi aldıktan sonra onu asıl telif hakkı ihlali iddiasını göndermiş olan tarafa ileteceğiz. Karşı bildirimi ilettiğimizde karşı bildiriminizde açıklanan kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi de içereğini lütfen unutmayın. Karşı bildirim göndererek bu Kişisel olarak Tanımlayıcı Bilgilerin bu şekilde açıklanmasına onay vermiş olursunuz. Karşı bildirimi asıl şikâyetçiden başka herhangi bir tarafa iletmeyeceğiz.

Karşı bildirimi gönderdikten sonra şikâyette bulunan taraf Dağıtımcı Sitelerinde materyalle ilgili ihlal edici faaliyette bulunmanızı yasaklayan bir mahkeme emri almak için dava açtığını on (10) gün içinde bize bildirmelidir. Böyle bir bildirim alırsak materyali eski haline döndüremeyiz. Böyle bir bildirim almazsak itiraza konu materyalleri eski haline döndürebiliriz ama buna yükümlü değiliz.

 1. Karşı Bildirim: Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet ediyorsanız karşı bildirimde bulunmanın siz ve şikâyet eden taraf arasında mülkiyetin belirlenmesi için yasal işlemlere yol açabileceğini anlamalısınız. Bu süreci kullanarak yanlış veya kötü niyetli bir iddiada bulunursanız Lüksemburg’da ve/veya Amerika Birleşik Devletleri’nde olumsuz yasal sonuçlarının olacağını bilmelisiniz. Ayrıca yanlış veya kötü niyetli ihlal iddiasında bulunan veya bir ihlal bildirimine yanlış veya kötü niyetle karşı bildirimde bulunan Kullanıcılar için uygun koşullarda ayrıcalıklara erişimi feshetmeyi öngören bir politika uyguladığımızı da bilmelisiniz. Yani, Dağıtımcı Sitelerinde yayınlanan içeriğin ihlal edilip edilmediğinden emin değilseniz veya bu prosedürleri kullanarak karşı bildirimde bulunup bulunmamaktan başka türlü emin değilseniz size önce Lüksemburg, Amerika Birleşik Devletleri ve New York Eyaleti (uygun olduğu şekilde) yasalarında bilgili olan bir avukatla görüşmenizi kuvvetle tavsiye ederiz. Karşı bildirimde bulunmayı gerçekten istiyorsanız yukarıdaki “Karşı Bildirimin Unsurları” başlığı altında açıklanan süreci takip etmelisiniz.”
 2. Sorumluluğun Reddi: Biz, sizin avukatınız değiliz ve burada verdiğimiz bilgiler yasal tavsiye değildir. Bu bilgileri yalnız bilgilendirme amaçlarıyla sunuyoruz.
 1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER.

  1. Bildirim. Dağıtımcı bu Şartlardaki değişikliklerle ilgili olanlar dâhil size eposta, normal posta veya Dağıtımcı Sitelerinde yayınlar yoluyla bildirimler sağlayabilir. Bildirim eposta veya posta ileyse sizin tarafınızdan hesap bilgilerinizle birlikte verilen eposta ve posta adresine gönderilecektir ve değişiklik halinde bu hesap bilgilerini güncellemekten siz sorumlusunuz. Size bildirim, Dağıtımcıya eposta adresinin geçersiz olduğu bildirilmezse size gönderildikten yirmi dört saat sonra ve posta ile gönderilmişse postaya verildikten üç (3) gün sonra yapılmış sayılacaktır. Dağıtımcıya yalnız aşağıdaki alt bölüm (l)’de belirtilen adrese posta ile bildirim gönderebilirsiniz.
  2. Uygulanacak Hukuk. Bu Şartlar kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın Lüksemburg yasalarına tabi olacak ve onlara göre yorumlanacaktır. Şüpheye yer bırakmamak için Birörnek Bilgisayar Bilgi İşlemleri Kanunu bu Şartlar için geçerli değildir.
  3. Yargılama Yetkisi. Bu Şartlar veya Dağıtımcı Sitelerinden doğan veya onlarla ilgili hukuktan veya hakkaniyetten doğan davaların yalnız Lüksemburg’da açılacağını kabul ediyorsunuz ve bu mahkemelerin herhangi bir davayı görmek için kişisel ve münhasır yargılama yetkisini burada onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Bize karşı grup davası açmayacağınızı veya grup davasına katılmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Bu sözleşme altındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğü uygulatmak, Dağıtımcı Siteleri kullanımınız veya bu belgenin konusu ile ilgili açılan dava veya işlemde şimdi veya daha sonra sahip olabileceğiniz jüri tarafından yargılanma hakkınızdan burada feragat ediyorsunuz.
  4. Hak Talepleri. Sizin tarafınızdan Dağıtımcı Sitelerinden doğan veya onlarla ilgili açılacak davaların dava sebebinin ortaya çıkmasından sonra bir (1) yıl içinde açılması gerektiğini kabul ediyorsunuz. Aksi takdirde, bu dava sebebi kalıcı olarak zamanaşımına uğrayacaktır. Herhangi bir sebeple (i) herhangi bir kişinin sağlığını, refahını veya güvenliğini riske veya tehlikeye sokabilen veya sokabilecek, (ii) kişilere veya mala (maddi veya manevi) zarara sebep olabilen veya yol açabilen veya bunları yapabilecek, (iii) başkalarının haklarını olumsuz olarak etkileyebilen, onları ihlal edebilen veya kötüye kullanabilen veya kullanabilecek, (iv) bir başka kullanıcı veya kişi, firma veya kuruluşu taciz edebilen veya onlara müdahale edebilen veya edebilecek, (v) sistemlerimiz, ağlarımız ve iletişim kabiliyetlerimiz için geçerli güvenlik ve diğer koruyucu tedbirleri engelleyebilen veya atlatabilen veya atlatabilecek, (vi) bu Şartları ihlal eden veya çiğneyen veya çiğneyebilecek veya (vii) herhangi bir yasa veya düzenlemeyi ihlal edebilen veya ihlal edebilecek herhangi bir eylem, ihmal veya durum olduğuna inanmamız veya şüphelenmemiz halinde veya buna dair bir bildirim almamız halinde hukuken, hakkaniyete göre ve sizinle bu anlaşmaya göre kullanabileceğimiz tüm diğer hakları toplu olarak saklı tutarak her türlü düzenleyici makama ve kolluk kuvvetlerine ve yetkililere rapor etme ve bilgi sağlama ve hukukun izin verdiği şekilde eyleme geçme hakkına sahibiz. Davaları, yalnız akdi bir ilişkiye sahip olduğunuz veya dava sebebine yol açan olayın gerçekleştiği tarihte sahip olduğunuz Tarafa karşı (yani, TuneCore veya Believe) açabileceğinizi kabul ediyorsunuz.
  5. Feragat. Bu Şartların bir hükmünden yalnız bu hükümden faydalanma hakkı olan Tarafın imzaladığı yazılı bir belge ile feragat edilebilir. Taraflardan birinin bu Şartlardaki herhangi bir hakkı veya hükmü uygulatmaması, söz konusu haktan veya hükümden feragat teşkil etmeyecektir.
  6. Ayrılabilirlik. Bu Şartların herhangi bir hükmünün yasa dışı, geçersiz veya herhangi bir sebeple uygulanamaz olduğuna karar verilirse bu hüküm bu Şartlardan ayrılmış sayılacak ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
  7. Temlik. Bu Şartlar ve bu Şartlar altında verilen haklar ve lisanslar sizin tarafınızdan devredilemez veya temlik edilemez. Bu Şartlar ve bu Şartlar altında verilen haklar ve lisanslar Dağıtımcı tarafından Dağıtımcının bir bağlı kuruluşuna veya üçüncü taraf kısıtlama olmadan devredilebilir veya temlik edilebilir. Bu Şartlara aykırı olarak yapılmaya teşebbüs edilen temlikler geçersiz olacaktır.
  8. İlişki Yok. Siz ve Dağıtımcı arasında bu Şartların veya Dağıtımcı Sitelerinin kullanılmasının sonucu olarak ortak girişim, ortaklık, istihdam veya temsilcilik ilişkisinin olmadığını kabul ediyorsunuz. Ayrıca Kullanıcı İçeriğini veya diğer Üçüncü Taraf İçeriğini göndermekle siz ve Dağıtımcı arasında bu Şartlar uyarınca olan dışında gizli, güvene dayanan, sözleşmesel olarak zımni veya başka bir ilişkinin yaratılmadığını onaylıyorsunuz.
  9. Yürürlükte Kalma. Bölüm ‎5, ‎12, ‎15, ‎18, ‎19, ‎20, ‎21, ‎22, ‎23 ve ‎24 (hesap bilgilerinizi güncelleme göreviniz dışında) ve bu Şartların nitelikleri gereği bu Şartların feshinden sonra da yürürlükte kalacak diğer hükümleri bu Şartların veya hesabınızın ister sizin tarafınızdan ister Dağıtımcı tarafından feshinden sonra da yürürlükte kalacaktır.
  10. Başlıklar. Buradaki başlıklar yalnız kolaylık amacıyladır ve bu Şartların bir parçasını oluşturmaz ve herhangi bir hükmü sınırladıkları veya etkiledikleri kabul edilmez.
  11. Sözleşmenin Tamamı. Bu, siz ve Dağıtımcı arasında bu belgenin konusu ile ilgili tüm anlaşmadır ve Dağıtımcı ile yapmış olabileceğiniz Hizmet Sözleşmesi dışında taraflar arasında bahsedilen konu ile ilgili sözlü veya yazılı daha önceki tüm iletişimlerin, beyanların, anlayışların ve sözleşmelerin yerine geçer. Bu Şartlar yazılı ve her iki tarafça imzalanmış olmadan veya Dağıtımcı tarafından yukarıdaki Bölüm 3’de açıklandığı şekilde bu Şartlarda değişiklik olmadan değiştirilmeyecektir.

Telif hakkı © 2020 [TuneCore/Believe] Tüm Hakları Saklıdır.

Effective as of August 1, 2013

STORE AUTOMATOR AMENDMENT TO TUNECORE’S TERMS & CONDITIONS

Please read the following terms and conditions carefully, which amend the Terms of Service that you previously entered into with TuneCore, Inc. (“TuneCore”), as such agreement has been supplemented, amended or otherwise modified. These terms explain how you can use the Store Automator program to automatically deliver your Releases (as defined below) to Consumer Stores licensed by TuneCore to exploit sound recordings. TuneCore’s Terms of Service are incorporated herein by reference.

TuneCore reserves the sole right at any time to modify, discontinue or terminate the Site and Services, or modify the Terms of Service without notice. All modified terms and/or conditions when posted on the Site shall supersede the prior agreement between you and TuneCore, and such revised Terms of Service shall constitute the entire agreement between you and TuneCore. By continuing to use or access the Site and/or Services after TuneCore makes any such modification, you agree to be legally bound by the revised Terms of Service. You may not alter the terms and conditions of the Terms of Service without TuneCore’s express written consent. Capitalized terms used herein without definition have their respective meanings assigned in the Terms of Service.

YOU UNDERSTAND THAT BY USING THE SERVICES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE STORE AUTOMATOR PROGRAM, AND YOUR TUNECORE ACCOUNT, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF SERVICE, INCLUDING THIS AMENDMENT. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF SERVICE IN THEIR ENTIRETY, YOU MAY NOT ACCESS OR USE THE SERVICES.

1. COMPANY FEES

a. You shall pay TuneCore a one-time, non-refundable fee (the “Fee”) per Release.

b. You agree that TuneCore is authorized to deduct the Fee and any applicable taxes directly from your TuneCore account or charge such Fee to any alternate payment method you provide to Company (such as a valid PayPal account, credit card or debit card, each a “Payment Method”). If for any reason you fail to make a payment or a payment is reversed hereunder via the Payment Method or any other method after agreeing to these Terms of Service, TuneCore will be entitled to recoup, at its sole discretion, the Fee by any means necessary, including the right to keep your account active and collect any resulting royalties until the Fee is fully recouped. It is your responsibility to notify TuneCore if your Payment Method has changed by making the appropriate changes to your TuneCore account settings. If you do not provide a valid Payment Method your service may be disconnected or interrupted at TuneCore’s sole discretion.

2. SERVICE

a. The term “Release” shall be defined as any Recording in good standing, other than a ringtone, that you designate for automatic distribution via the Store Automator program. For the avoidance of doubt, ringtones are not eligible for such distribution.

b. Subject to the terms hereof, each Release will be automatically delivered to all Consumer Stores licensed by TuneCore to exploit sound recordings after the date that TuneCore receives the Fee, and you hereby give your approval to the exploitation of your Releases in such Consumer Stores. Notwithstanding the foregoing, the determination of what constitutes a “Consumer Store” for the purposes hereof shall be made by TuneCore in its sole discretion.

c. You will be notified within twenty-four (24) hours after any Release is delivered to a Consumer Store in connection with Store Automator. TuneCore makes no representation as to the amount of time it will take for any Release to become available in a Consumer Store, nor does TuneCore guarantee the exploitation of any Release.

d. If you notify TuneCore in writing that you are discontinuing Store Automator with respect to any Release(s), TuneCore shall cease the automatic distribution of such Release(s) within a reasonable amount of time after receipt of such notification (the “End Date”). You may elect to re-activate Store Automator at any time. For the avoidance of doubt, in the event of a re-activation, your Release will not be automatically delivered to any Consumer Store added by TuneCore in the period of time after the End Date and prior to such re-activation.

Please read the following terms and conditions carefully, which amend the Terms of Service that you previously entered into with TuneCore, Inc. (“we” or “TuneCore”) with respect to your Recordings and Compositions, as such agreement has been supplemented, amended or otherwise modified. This is a legal agreement between you and TuneCore. TuneCore reserves the sole right at any time to modify, discontinue or terminate the Site and Services, or modify the Terms of Service without notice. All modified terms and/or conditions when posted on the Site shall supersede the prior agreement between you and TuneCore, and such revised Terms and Conditions shall constitute the entire agreement between you and TuneCore. By continuing to use or access the Site and/or Services after TuneCore makes any such modification, you agree to be legally bound by the revised Terms of Service. You may not alter the terms and conditions of the Terms of Service without TuneCore’s express written consent. Capitalized terms used herein without definition have their respective meanings assigned in the Terms of Service.

YOU UNDERSTAND THAT BY USING THE SERVICES AND YOUR TUNECORE ACCOUNT, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF SERVICE, INCLUDING THIS AMENDMENT. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF SERVICE IN THEIR ENTIRETY, YOU MAY NOT ACCESS OR USE THE SERVICES.

TuneCore may, from time to time, offer active distribution customers on the Site the opportunity to receive credits toward future distributions by referring friends, family members, colleagues or other individuals (the “Program”).  TuneCore reserves the right to terminate the Program at any time for any reason or no reason. The Program is enabled through technology provided by Friendbuy, Inc., 925 N. La Brea Ave. West Hollywood, CA 90038 (“Platform Provider”). TuneCore and the Platform Provider are collectively referred to as “Program Entities.” These terms and conditions (“Program Terms”) as well as the Site’s Terms and Conditions and Privacy Policy shall apply to participation in the Program, and any User (defined below) who chooses to participate in the Program must consent to all of the above. If you do not agree to the Program Terms, the Site Terms and Conditions, and the Privacy Policy in their entirety, you are not authorized to participate in the Program in any manner.  In addition, you may not participate in the Program where doing so would be prohibited by any applicable law or regulations. 

 1. The Program

(a) Definitions:

(i) “Referrer” shall mean a real person who is an active TuneCore distribution customer and who refers other individuals.

(ii) “Referred Customer” shall mean a real person whose name and email address have been provided to TuneCore by a Referrer.

(iii) “User” shall mean (a) any Referrer, and/or (b) any Referred Customer who, upon receiving the Personal Link (defined below) chooses to participate in the Program.

(b) Participation

(i) To participate as a Referrer, visit https://web.tunecore.com/refer-a-friend and follow the on-screen instructions to refer your friends, family members, or colleagues to the website by entering each person’s name and email address in the recipient box (“Referral”). There is no limit to the number of real people you may refer, however, please only refer people who you reasonably believe would want to know about TuneCore.

(ii) For every “Qualified Referral” (defined below), a Referrer may be eligible to receive “Referral Credit(s)” (also defined below), provided Referrer is otherwise eligible under, and fully compliant with, the Program Terms.

(iii) Once a User refers a friend, family member or colleague, he/she becomes a Referrer and will be provided with a unique referral link (“Personal Link”) that allows the Referrer to be eligible to receive Referral Credit(s) for Qualified Referrals. An invitation will be sent to the Referred Customers and will include the Referrer’s Personal Link. Also, the Referrer making the Referral will receive a copy of the Personal Link that the Referrer may share directly with others.

(iv) TuneCore reserves the right to modify or amend these Program Terms and the methods through which Referral Credits are earned. TuneCore reserves the right to disqualify any User at any time from participation in the Program if such User does not comply with any of the Program Terms.

(c) Eligibility

(i) To be a Referrer, you must be a legal resident of the United States or any other country that permits participation in the Program. In addition, you must be at least 18 years old, and be legally permitted to provide the personal information (e.g., name and email address) of each Referred Customer. Referrers may only refer real persons who meet the requirements of the Program Terms, including being a friend, family member or colleague of the Referrer and who the Referrer reasonably believes would want to receive the benefits of the Program. Referrers may not refer themselves or fictitious persons.

(ii) Referred Customers must be real persons and not the Referrer or any person under the legal control of the Referrer. In addition, Referred Customers must be at least 18 years of age or be of an age whereby they are permitted by the laws of their respective residences to enter into a contract for the purchase of goods.

(iii) Employees of Program Entities or their subsidiaries, affiliates, or promotional agencies, including immediate family and household members, are not eligible to participate in the Program.

(d) Qualified Referrals. Referral Credits can only be awarded for Qualified Referrals.  A “Qualified Referral” occurs when all the following conditions are met:

(i) The Referred Customer completed a purchase or registration process using the Referrer’s Personal Link (embedded into the email, Twitter, or Facebook invitation).  If a Referred Customer purchases or registers with the Site using any other method, the registration will not count as a Qualified Referral and Referrer will not receive Referral Credit;

(ii) The Referred Customer completed a purchase or the registration process using the Referrer’s Personal Link on a separate and unique IP Address from the Referrer. If a Referred Customer purchases or registers with the Site using the same IP Address as the Referrer, the registration will not count as a Qualified Referral and Referrer will not receive Referral Credit;

(iii) The Referred Customer was not previously registered with the Site under any email address or alias, or the Referred Customer had registered with the Site but never made a purchase; and

(iv) The Referred Customer makes a “Qualifying Purchase”. A “Qualifying Purchase” means the Referred Customer’s first purchase of a 1-year subscription plan for a single, album or ringtone distribution.

(e) Receiving Referral Credits. The Referrer shall receive one (1) Referral Credit valued toward future purchases on the Site for each valid and verified Qualified Referral generated by that Referrer. The value of Referral Credits will be specified in the Program announcement on the Program page on the Site: https://web.tunecore.com/refer-a-friend. The value of the Referral Credits shall be recorded within the Personal Link that is generated at the time of the Referral. Should TuneCore choose to change the Program and offer a different value/type of Credit, then all new Personal Links generated from Referrals under the new offering shall record the new Referral Credit value and all previously-issued Personal Links may be prospectively rendered inactive, at TuneCore’s sole discretion and without notice. Referral Credits will be delivered to the Referrer via email approximately one (1) week after a Qualified Referral.

(f) Using Referral Credits. A User may use Referral Credits provided by TuneCore only on the Site exclusive of other discounts. Only one Referral Credit may be used per online transaction. Referral Credits are valid for two (2) years from date of issue.

(g) All Credits Subject to Verification

(i) Referral Credits are subject to verification.  Program Entities may withhold a Referral Credit for investigation or refuse to process any transaction that TuneCore deems fraudulent, suspicious, in violation of the Program Terms, or believes will impose liability on TuneCore, its subsidiaries, affiliates, or any of their respective officers, directors, employees, representatives, and agents.

(ii) All Program Entities’ decisions are final and binding, including decisions as to whether a Qualified Referral or Referral Credit is valid.

(iii) Referral Credits are not property, have no monetary value, and may not be redeemed for cash.  Referral Credits are not transferable and may not be assigned, auctioned, traded, bartered or sold.  While TuneCore reserves the right to terminate the Program at any time, verified Referral Credits shall be valid for two (2) years from the date issued.  TuneCore reserves the right to revoke Referral Credits if (a) TuneCore determines, in its sole discretion, that User has engaged in fraudulent activity; (b) TuneCore terminates User’s TuneCore account as permitted under the Site Terms of Use; or (c) User does not comply with any of the Program Terms, Site Terms of Use, or any relevant laws.

 1. Privacy

The personal information each Referrer and Referred Customer will be collected, processed, and used in accordance with TuneCore’s Privacy Policy, which can be found at www.tunecore.com/terms?section=privacy-policy and Platform Provider’s Privacy Policy, which can be found at http://www.friendbuy.com/privacy. In addition, personal information may be used by TuneCore or Platform Provider, on TuneCore’s behalf, to contact any Referrer or Referred Customer with regard to participation in the Program and receipt of communications via the Program. 

 1. Liability

(a) By participating in the Program, Users agree: (i) to be bound by these Program Terms, the decisions of the Program Entities and/or their designees, and the Privacy Policies of Program Entities; and (ii) to be contacted by Program Entities via e-mail. Program Entities reserve the right to make changes or additions to these Program Terms for any reason at any time. Program Entities’ failure to enforce any term of these Program Terms shall not constitute a waiver of that provision.

(b) The Program Entities will process all Referrals received but shall not be liable for: (i) late, lost, delayed, stolen, misdirected, incomplete, unreadable, inaccurate, garbled, or unintelligible Referrals or communications, regardless of the method of transmission; (ii) telephone system, telephone, or computer hardware, software, or other technical or computer malfunctions, lost connections, disconnections, delays, or transmission errors; (iii) data corruption, theft, destruction, unauthorized access to, or alteration of Referrals or other materials; or (iv) any printing, typographical, administrative, or technological errors in any websites or materials associated with the Program. Program Entities disclaim any liability for damage to any computer system resulting from participating in, or accessing or downloading information in connection with this Program, and reserve the right, in their sole discretion, to cancel, modify, or suspend the Program should a virus, bug, computer problem, unauthorized intervention, or other causes beyond Program Entities control, corrupt the administration, security, or proper function of the Program.

(c) The Program Entities shall not be liable to any Users for failure to supply any Referral Credit or any part thereof, by reason of any acts of God, any action(s), regulation(s), order(s) or request(s) by any governmental or quasi-governmental entity (whether or not the action(s), regulations(s), order(s) or request(s) prove(s) to be invalid), equipment failure, threatened terrorist acts, terrorist acts, air raid, blackout, act of public enemy, earthquake, tornado, tsunami, war (declared or undeclared), fire, flood, epidemic, explosion, unusually severe weather, hurricane, embargo, labor dispute or strike (whether legal or illegal), labor or material shortage, transportation interruption of any kind, work slow-down, civil disturbance, insurrection, riot, or any other cause beyond the Program Entities’ control.

(d) Any tax liabilities that accrue from the accumulation and/or use of Referral Credits are the sole responsibility of the User. 

 1. Applicable Law

Any and all disputes, claims, and causes of action arising out of or related to this Program or any Referral Credit shall be resolved under New York law (without reference to its conflicts of laws principles), and User agrees to submit any dispute to the exclusive jurisdiction of the state and federal courts located courts located in the State and County of New York,

 1. Conduct

(a) Prohibited Conduct, Generally

(i) Users agree not to use the Program to:

 • Violate any applicable law;
 • Infringe the intellectual property rights of the Program Entities or any third parties;
 • Stalk, harass, or harm another individual;
 • Collect or store personal data about other Users;
 • Impersonate any person, or otherwise misrepresent User’s identity;
 • Interfere with, disrupt, or violate the Program Terms or servers or networks connected to the Program; or disobey any requirements, procedures, policies, or regulations of such networks;
 • Interfere with another User’s use of the Program;
 • Attempt to gain unauthorized access to the Program, or to other accounts, computer systems, or networks connected to the Program;
 • Conduct any illegal activity or solicit the performance of any illegal activity or other activity that infringes the rights of others;
 • Transmit any file that contains viruses, worms, Trojan horses, or any other contaminating or destructive features;
 • Use the Program to conduct any illegal activity or solicit the performance of any illegal activity or other activity that infringes the rights of others;
 • Resell, barter, trade, auction, or otherwise generate income by providing access to the Program to others. 
 1. Bulk Distribution Prohibited

If a Referrer provides a Personal Link to a Referred Customer by email, the email must be created and distributed in a personal manner that is appropriate and customary for communications with friends, family members or colleagues. Bulk email distribution, distribution to strangers, or any other promotion of a Personal Link in a manner that would constitute or appear to constitute unsolicited commercial email or “spam” in Program Entities’ sole discretion is expressly prohibited and may be grounds for immediate termination of the Referrer’s account and deactivation of the Personal Link. TuneCore has no obligation to monitor the content provided by Referrers; however, TuneCore may choose to do so and block any email messages, remove any such content, or prohibit any use of the Program.

 

 1. Fraudulent and Suspicious Behavior

(a) Program Entities may prohibit a User from participating in the Program or receiving a Referral Credit, in their sole discretion, if they determine such User is attempting to undermine the fairness, integrity, or legitimate operation of the Program in any way by cheating, hacking, deception, or any other unfair playing practices of intending to annoy, abuse, threaten, or harass any other users or representatives of Program Entities. Use of any automated system, script, or macro to participate is strictly prohibited and will result in disqualification. Users may not enter with multiple or fake emails addresses or accounts, use fictitious identities, or use any system, bot, or other device or artifice to participate in the Program or receive a Referral Credit. Program Entities reserve the right to disqualify any User and/or cancel any Referral Credit(s) awarded to a User it finds to be tampering with the entry process or the operation of the Program or violating these Program Terms.  Referrals generated by a script, macro, or other automated means will be disqualified.

(b) CAUTION: ANY ATTEMPT TO DELIBERATELY DAMAGE OR UNDERMINE THE LEGITIMATE OPERATION OF THE PROGRAM MAY BE IN VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAWS AND WILL RESULT IN DISQUALIFICATION FROM PARTICIPATION IN THE PROGRAM.  SHOULD SUCH AN ATTEMPT BE MADE, PROGRAM ENTITIES RESERVE THE RIGHT TO SEEK REMEDIES AND DAMAGES (INCLUDING ATTORNEY FEES) TO THE FULLEST EXTENT OF THE LAW, INCLUDING CRIMINAL PROSECUTION.

TUNECORE SOCIAL TERMS AND CONDITIONS

Effective as of April 18, 2017

Lütfen aşağıdaki şart ve koşulları dikkatlice okuyun. Bu şart ve koşullar ve telif hakkı politikası (“Telif Hakkı Politikası”) ile gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”) (atıf yoluyla buraya dâhil edilmişlerdir ve topluca “Hizmet Koşulları” olarak anılacaktır) TuneCore.com web sitesi (“Site”) ve oradaki içerikler, bilgiler, ürünler ve/veya hizmetlere (“Hizmetler”) erişim ve onları kullanımınızı düzenler. Bu, siz ve TuneCore, Inc. (“Şirket”) arasında yasal bir anlaşmadır. Şirket, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmadan Siteyi ve Hizmetleri değiştirme, durdurma veya feshetme veya Hizmet Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler için bu Hizmet Koşullarını düzenli olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdur. Şirket bu tür bir değişiklik yaptıktan ve ilan ettikten sonra Siteyi ve/veya Hizmetleri kullanmaya veya bunlara erişmeye devam ederek revize edilmiş Hizmet Koşulları ile yasal olarak bağlı olmayı kabul edersiniz. Şirketin açık yazılı onayı olmadan Hizmet Koşullarının hüküm ve koşullarını değiştiremezsiniz.

YOU UNDERSTAND THAT BY USING THE APP, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF SERVICE. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF SERVICE IN THEIR ENTIRETY, YOU MAY NOT ACCESS OR USE THE APP.

 1. BASIC TERMS

(a)        You retain all of your rights to any Content you submit, post or display through the App. By submitting, posting or displaying Content on or through the App, you grant Company a worldwide, non-exclusive, royalty-free license to access, use, copy, reproduce, process, adapt, modify, publish, transmit, format, store, archive, index, display and distribute such Content in any and all media or distribution methods whether now known or existing in the future. You agree that this license includes the right for Company to provide, promote and improve the App.

(b)        All Content, whether publicly posted or privately transmitted, is the sole responsibility of the person who originated such Content. Company may not monitor or control the Content posted via the App and Company cannot take responsibility for such Content. Company, in its sole discretion, reserves the right to reject any Content that you submit.

(c)        In connection with your use of the Content, Company gives you a personal, worldwide, non-assignable and non-exclusive license to solely make non-commercial use of the App and any content received by you therefrom. This license is granted for the sole purpose of enabling you to use and enjoy the benefit of the App as provided by Company, in the manner permitted by these terms.

(d)        Company does not endorse, support, represent or guarantee the completeness, truthfulness, accuracy, or reliability of any Content or communications posted via the App or endorse any opinions expressed via the App. Under no circumstances will Company be liable in any way for any Content, including, but not limited to, any errors or omissions in any Content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of any Content posted, emailed, transmitted or otherwise made available via the App or broadcast elsewhere.

(e)        In connection with your use of the App, you hereby waive any right to any royalties (including, without limitation, performance royalties, mechanical royalties, or any other fees or royalties, statutory or otherwise) that Company may be obligated to pay you or a third party in connection with the use of the App. For the avoidance of doubt, you shall be solely responsible for securing and paying for any licenses (as applicable) required from musical composition copyright owners or their agents in connection with the use and performance of Content hereunder, as well as royalties due to artists, producers or other persons who performed in the making of the Content and all payments that may be required under collective bargaining agreements or pursuant to any statutory schemes.

(f)        You agree that you will not use the App to transmit, route, provide connections to or store any material that infringes copyrighted works or otherwise violates or promotes the violation of the intellectual property rights of any third party. You acknowledge and agree that Company may disable access to and/or terminate your account and/or remove or disable access to any Content you submit in the event that Company receives any claim that, if true, would constitute a violation of these Terms of Service, or otherwise has reason to suspect, in its good faith discretion, that you are infringing the intellectual property rights of any third party.

(g)        To purchase the App, you must provide Company with a valid credit card or other payment method (e.g., PayPal account) to pay for such services (the “Payment Method”). The App may be available as a one-time purchase, and can be purchased as a monthly or yearly subscription, which will automatically renew at the end of its applicable term. Company may amend these fees from time to time without notice to you. You expressly agree that Company is authorized to deduct your recurring subscription fees, any applicable tax and other charges you may incur in connection with your use of the App directly from any Payment Method you provide to Company. You are solely responsible for all charges, fees, duties, taxes, foreign exchange fees and assessments arising out of any use of your account by you or anyone else using your account. If you notify Company in writing that you are terminating your subscription to the App, no further subscription fees will be charged to your Payment Method. You will not be entitled to reimbursement of any pre-paid fees. If for any reason you fail to make a payment or a payment is reversed hereunder via the Payment Method or any other method after agreeing to these Terms of Service, Company will be entitled to recoup, at its sole discretion, the subscription fee, by any means necessary. It is your responsibility to notify Company if your Payment Method has changed by making the appropriate changes to your account settings. If you do not provide a valid Payment Method your service may be disconnected or interrupted at Company’s sole discretion. For all charges in connection with the App, we, or payment processor acting on our behalf, will bill your credit card or alternative payment method. In the event that your credit card or alternative payment provider refuses to pay us for an amount credited to your account, we will have the right to disable access to the App or the products or services purchased from your account. You agree that you will not cancel or reverse any paid charges for the App or otherwise attempt to defraud us. In the event legal action is necessary to collect on balances due, you agree to reimburse us for all expenses incurred to recover sums due, including attorneys’ fees and other legal expenses. ALL PURCHASES OF THE APP ARE NON-RETURNABLE AND NON-REFUNDABLE.

(h)       You are responsible for paying all taxes associated with your purchase of the App. If Company has the legal obligation to pay or collect taxes for which you are responsible under this section, the appropriate amount shall be invoiced to and paid by you, unless you provide Company with a valid tax exemption certificate authorized by the appropriate taxing authority. Any and all payments by or on account of the compensation payable under this Agreement shall be made free and clear of and without deduction or withholding for any taxes. If you are required to deduct or withhold any taxes from such payments, then the sum payable shall be increased as necessary so that, after making all required deductions or withholdings, Company receives an amount equal to the sum it would have received had no such deduction or withholding been made.

(i)        Any new features added to or augmenting the App are also subject to the Terms of Service. Certain new features made generally available at no cost to all subscribing customers will be made available to you at no additional charge. However, the availability of some new features may require the payment of additional fees, and Company will determine at its sole discretion whether access to any other such new features will require an additional fee.

 1. PASSWORDS. You are responsible for safeguarding the password that you use to access the App and for any activities or actions under your password. We encourage you to use “strong” passwords (passwords that use a combination of upper and lower case letters, numbers and symbols) with your account. Company cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with the above.
 2. GARANTİLER; BEYANLAR; TAZMİNATLAR.

(a)        You warrant and represent that you are at least eighteen (18) years of age; you have the right and authority to enter into this agreement and to grant to Company all rights specified herein; the Content provided by you is one hundred percent (100%) owned or controlled by you throughout the world and the use thereof shall not infringe on the copyrights, trademark rights, publicity rights or other rights of any person or entity; and that Company shall have the right to exploit the same in any manner hereunder free from adverse claim and without any obligation to make any payment of any nature to any person or entity.

(b) Yukarıdaki beyanların ve garantilerin veya bu Hizmet Koşullarındaki anlaşmaların herhangi birisinin ihlalinden veya doğruysa bunların ihlalini teşkil edecek bir iddiadan kaynaklanan üçüncü taraf iddiaları veya masrafları, avukatlık ücretleri ve masrafları dâhil zararları karşısında Şirketi ve bağlı kuruluşlarını (direktörleri, üyeleri, görevlileri, çalışanları ve diğer temsilcileri dâhil) savunacak ve zararlarını tazmin edeceksiniz.

(c)        Company shall give you prompt notice of any claim that is subject to the foregoing indemnification obligation and you shall defend Company at your expense with counsel approved by Company, which approval shall not be unreasonably withheld. In the event you fail to retain approved counsel, Company may, if it so elects, defend itself at your cost and expense and you agree that Company may require your participation in such defense as a third party or otherwise and you hereby waive any objection or claim to compensation in respect of same. If a claim is made, Company shall have the right, in its sole discretion, to remove or disable access to the Content that is the subject of such claim. Any settlement of any claim shall be subject to Company’s prior written approval.

(d) ŞİRKETİN, HİZMET KOŞULLARINDA AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA AÇIK VEYA ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE, HİÇBİR BEYAN VEYA GARANTİSİ YOKTUR.

 1. TERM.The Terms of Service shall apply at all times while you utilize the App.
 2. DISCLAIMERS AND LIMITATION OF LIABILITY.

(a)        Your access to and use of the App is at your own risk. You understand and agree that the App is provided to you on an “AS IS” and “AS AVAILABLE” basis. Without limiting the foregoing, to the maximum extent permitted under applicable law, Company disclaims all warranties and conditions, whether express or implied, of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. Company makes no warranty and disclaims all responsibility and liability for: (i) the completeness, accuracy, availability, timeliness, security or reliability of the App or any Content; (ii) any harm to your computer system, loss of data, or other harm that results from your access to or use of the App or any Content; (iii) the deletion of, or the failure to store or to transmit, any Content and other communications maintained by the App; and (iv) whether the App will meet your requirements or be available on an uninterrupted, secure or error-free basis. No advice or information, whether oral or written, obtained from Company or through the App, will create any warranty not expressly made herein. You further understand that there may be interruptions in service or events on third party platforms, including, but not limited to, Facebook, Twitter, etc., that will affect your use of the App and that are beyond our control to prevent or correct. Interruptions in your use of the App that are beyond our control shall not serve as a basis to terminate your subscription or demand a full or partial refund of any prepaid fees.

(b)        The App may contain links to third-party websites or resources. You acknowledge and agree that Company is not responsible or liable for: (i) the availability or accuracy of such websites or resources; or (ii) the content, products, or services on or available from such websites or resources. Links to such websites or resources do not imply any endorsement by Company of such websites or resources or the content, products, or services available from such websites or resources. You acknowledge sole responsibility for and assume all risk arising from your use of any such websites or resources. You shall comply in all respects with all applicable terms of the third party platforms that you access or subscribe to in connection with the App, including the applicable terms for third party platforms, such as the Twitter Terms of Service published at https://twitter.com/tos?lang=en, the YouTube Terms of Service published at https://www.youtube.com/t/terms and the Google Privacy Policy published at https://policies.google.com/privacy. You may be able to change how your data is accessed in connection with such third party platforms at the applicable third party platform’s website, such as Google’s security settings located at https://myaccount.google.com/permissions. You acknowledge that the App interoperates with several third party platforms, and that the App is highly dependent on the availability of such platforms. If at any time any platform ceases to make their programs available to Company on reasonable terms, Company may cease to provide such features to you without entitling you to refund, credit, or other compensation.

(c)        You acknowledge that the App may enable or assist you to access, interact with, and/or purchase third party services from platforms and other third parties. When you access the third party services, you will do so at your own risk. These third party services may also allow you to store your content with the provider or operator of the third party service. Any use of third party service is governed solely by the terms and conditions of such third party service (and you shall comply with all such terms and conditions), and any contract entered into, or any transaction completed via any third party service, is between you and the relevant third party, and not Company. Company makes no representation and shall have no liability or obligation whatsoever in relation to the content or use of, or correspondence with, any such third party service or platform or any transactions completed and any contract entered into by you with any such third party.

(d)        TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, OR ANY LOSS OF PROFITS OR REVENUES, WHETHER INCURRED DIRECTLY OR INDIRECTLY, OR ANY LOSS OF DATA, USE, GOOD-WILL, OR OTHER INTANGIBLE LOSSES, RESULTING FROM (i) YOUR ACCESS TO OR USE OF OR INABILITY TO ACCESS OR USE THE APP; (ii) ANY CONDUCT OR CONTENT OF ANY THIRD PARTY ON THE APP, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE OR ILLEGAL CONDUCT OF OTHER USERS OR THIRD PARTIES; (iii) ANY CONTENT OBTAINED FROM THE APP; OR (iv) UNAUTHORIZED ACCESS, USE OR ALTERATION OF YOUR TRANSMISSIONS OR CONTENT.

IN NO EVENT SHALL THE AGGREGATE LIABILITY OF COMPANY EXCEED ONE HUNDRED DOLLARS ($100.00).

THE LIMITATIONS OF THIS SUBSECTION SHALL APPLY TO ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER BASED ON WARRANTY, CONTRACT, STATUTE, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, AND WHETHER OR NOT COMPANY HAS BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH DAMAGE, AND EVEN IF A REMEDY SET FORTH HEREIN IS FOUND TO HAVE FAILED OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

 1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER.

(a)        The App may be used and accessed solely for lawful purposes. You agree to abide by all applicable local, state, national and foreign laws, treatises and regulations in connection with your use of the App, including, without limitation, applicable common law, all relevant statutes, and the rules and regulations of the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury. In addition, without limitation, you agree that you will not do any of the following while using or accessing the App:

(i) Copy, reproduce, “rip”, record, or make available to the public any part of the App or Content delivered to you via the App, or otherwise make use of the App which is not expressly permitted under the Terms of Service;

(ii) Disable, hack, circumvent or otherwise interfere with security related features of the App or features that prevent or restrict use or copying of any Content or materials;

(iii) Use any metadata, meta tags or other hidden text utilizing a Company name, trademark, URL or product name (including, without limitation, “TuneCore Social”);

(iv)İstenmeyen veya yetkisiz reklamları, tanıtım materyallerini, istenmeyen postaları, spamları, zincir mektupları, saadet zincirlerini veya diğer talep türlerini yüklemek, göndermek, yayınlamak, e-posta ile göndermek veya başka bir şekilde iletmek;

(v) Forge any TCP/IP packet header or any part of the header information in any posting or in any way use the App to send altered, deceptive or false source-identifying information;

(vi) Upload, submit, post, email or otherwise transmit, via the App, any Content that is, in the sole opinion of Company, unlawful, harmful, threatening, obscene, harassing, defamatory or hateful or that contain objects or symbols of hate, invade the privacy of any third party, contain nudity (including, without limitation, any pornography, erotica, child pornography, or child erotica), are deceptive, threatening, abusive, inciting of unlawful action, defamatory, libelous, vulgar or violent or constitute hate speech or are otherwise objectionable;

(vii) Destroy, interfere with or disrupt, or attempt to interfere with or disrupt, any pages available on the App, servers or networks connected to the App, or servers or networks connected to the App or technical delivery systems of Company’s providers or break any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to the App;

(viii) Attempt to scan, probe or test the vulnerability of any Company system or network or breach, impair or circumvent any security or authentication measures protecting and providing security for the App;

(ix) Attempt to decompile, disassemble, decipher or reverse engineer any of the software used to provide the App;

(x) Attempt to search, meta-search or access the App with any engine, software, tool, agent, device or mechanism other than software and/or search agents provided by Company or other generally available third party web browsers (e.g., Internet Explorer, Firefox, Safari), including, without limitation, any software that sends queries to the App to determine how a website or web page ranks;

(xi) Collect or store personal data about other users of the App without their express and explicit permission;

(xii) Herhangi bir kişi veya kuruluşla ilişkinizi, bahane veya başka bir sosyal mühendislik biçimi yoluyla ya da başka bir şekilde dolandırıcılık yaparak yanlış tanıtmak veya taklit etmek;

(xiii) Instruct or encourage any other individual to do any of the foregoing or to breach and/or violate any of the Terms of Service;

(xiv) Upload to, or transmit from, the App any data, file, software, or link that contains or redirects to a virus, Trojan horse, worm, or other harmful component;

(xv) Take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on the infrastructure of the App or Company’s systems or networks, or any systems or networks connected to the App or to Company.

(b)        Company shall not be deemed in breach of the Terms of Service unless you have given Company notice of the breach and Company has failed to cure such breach within thirty (30) days after receipt of such notice. In no event shall any breach entitle you to rescind the rights granted hereunder.

(c) Hiçbir durumda Şirket, yetkilileri, yöneticileri, çalışanları veya temsilcileri, Site, Hizmetler, Şirket ürünleri veya herhangi bir Şirket içeriğini kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı dolaylı, arızi, özel, cezai veya sonuç niteliğindeki hasarlar da dâhil olmak üzere, zararların öngörülebilir olup olmadığına bakılmaksızın ve Şirket bu tür zararların olasılığı hakkında bilgilendirilip bildirilmediğine bakılmaksızın, size karşı sorumlu olmayacaktır. Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması, ilgili yargı alanında yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacaktır ve hiçbir durumda Şirketin size karşı toplam sorumluluğu Yüz Doları (100 $) aşmayacaktır.

(d)        All right, title and interest in and to the App (excluding Content provided by users) is and will remain the exclusive property of Company. The App is protected by copyright, trademark, and other laws of both the United States and foreign countries. Nothing in the Terms of Service gives you a right to use Company’s name or any of Company’s trademarks, logos, domain names, and other distinctive brand features. Any feedback, comments or suggestions you may provide regarding the App are entirely voluntary and Company will be free to use such feedback, comments or suggestions as Company sees fit and without any obligation to you.

(e)        The Terms of Service shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of New York excluding that body of law pertaining to the conflict of laws. Any legal action or proceeding arising under the Terms of Service shall be brought exclusively in courts located in the State and County of New York, and the parties hereby irrevocably consent to the personal jurisdiction and venue therein. The parties to this agreement waive their respective rights to a trial by jury. In the event that any provision in the Terms of Service is held to be invalid or unenforceable, the remaining provisions will remain in full force and effect. The failure of a party to enforce any right or provision of the Terms of Service will not be deemed a waiver of such right or provision. You may not assign the Terms of Service (by operation of law or otherwise) without the prior written consent of Company and any prohibited assignment will be null and void. Company may assign the Terms of Service or any rights or obligations hereunder without your consent. The relationship of the parties under the Terms of Service is that of independent contractors and the Terms of Service shall not be construed to imply that either party is the agent, employee, or joint venturer of the other. You agree that the Terms of Service and the rules, restrictions and policies contained herein, and Company’s enforcement thereof, are not intended to confer and do not confer any rights or remedies upon any person other than you and Company. The Terms of Service, together with the rules and policies of Company, constitute the entire agreement between Company and you with respect to the subject matter hereof. Any notice or other communication to be given hereunder will be in writing and given (i) by Company via email (in each case to your email address of record); (ii) a posting on the website and/or App; or (iii) by you via email to such other address as Company may specify in writing. The date of receipt shall be deemed the date on which such notice is transmitted.

(f)        You acknowledge that you have read and understood the Privacy Policy, and by using the App and you have expressly accepted the terms and conditions set forth in such Privacy Policy, as such may be amended from time to time.

(g)        Company reserves the right, in its sole discretion, to refuse to provide its services to you or any customer for any or no reason whatsoever.

(h)       Except for payment obligations, neither party shall be liable for any failure to perform its obligations hereunder where such failure results from any cause beyond such party’s reasonable control, including the elements; fire; flood; severe weather; earthquake; vandalism; accidents; sabotage; power failure; denial of service attacks or similar attacks; Internet failure; acts of God and the public enemy; acts of war; acts of terrorism; riots; civil or public disturbances; strikes, lock-outs, or labor disruptions; and any laws, orders, rules, regulations, acts, or restraints of any government or governmental body or authority, civil or military, including the orders and judgments of courts.

PRIVACY POLICY

Updated as of January 2021

This Group Privacy Policy (“Privacy Policy”) concerns BELIEVE SAS, a French company, registered with the Trade and Corporate Registry of Paris under the number 481 625 853, with its main office located 24 rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS ("Believe SAS") and its subsidiaries around the World, including TUNECORE, hereafter collectively referred to as "Believe”, "We", or "Us".

This Privacy Policy describes Believe's personal data processing practices for the digital distribution of music, the supply of products ("Products") and services ("Service(s)"), in general or through our websites and/or other electronic communications services (widgets, mobile applications or API), collectively or individually "Site(s)"). Believe SAS acts as data controller and its subsidiaries as data processor

We attach particular importance to the secure processing of data, their confidentiality, the protection of privacy and associated rights. Please take time to read our Privacy Policy carefully. 

By visiting this Website, providing Believe with Your personal data or other information on the Sites, or by subscribing to the Services, or by entering into a contract with Us, you expressly acknowledge that you have read and agreed to the terms of this Privacy Policy.

This Privacy Policy is independent of other privacy, confidentiality policies or any other service practises published by third party companies, such as Facebook Inc., Apple Inc., Google LLC (Google Security Settings, Google Privacy Policy)., Microsoft Corp., Twitter, TIK TOK or any mobile service operator or any third party operating a site or an application or service to which the Site(s) or Services refer to or redirect(s) to, notably by hypertext link, which We do not publish. We assume no liability in this respect.

If you are a performing artist, an artist representative (producer, manager, independent label), a customer, visitor of the Sites (“User(s)”), a service provider, supplier, partner, or processor who has entered into a contract with Us (collectively or individually "You"; "Your"), this Privacy Policy applies to You. 

Minors (as defined by law in various countries) (“Minors”) cannot subscribe to the Services or purchase Products on the Sites without first having their parents or legal guardians' consent and accept this Privacy Policy. Parents and legal guardians are responsible for the use that is made of the Services, Products, Sites by their Minors.

Pursuant to the General Data Protection Regulation 2016/679 (“GDPR”) and other data protection laws, We reserve the right to amend this Privacy Policy at any time.  A notification on the Site(s)' home page will alert You, or a message will be posted in Service(s), or in specific cases, You will receive an e-mail.

 1. What information or personal data do We collect from You and why?

We may collect and process personal data and other information as listed below (collectively referred to as "Data") to perform our obligations under the contract You signed with Us, or to provide Products or Services to You. 

Please note that We do not collect or process any sensitive personal data (i.e., data which directly or indirectly reveals racial or ethnic origins, political, philosophical or religious opinions or trade union membership, as well as genetic, biometric data for the purpose of identifying a single natural person or which relates to health or sexual life, and for any such purpose). Therefore, We ask You to abstain from sending any such data over to Us.

Our contracts and registration forms indicate any specific Data which You are required to provide. 

1.1 Personal Data

Personal Data means information that directly or indirectly relates to You as an identified or identifiable natural person. This may concern, depending on the contract, the Sites, the Products or Services, Your status and/or the means of collection, all or part of the following Personal Data:  

 • Name(s) and surname;
 • Postal address (invoicing or delivery); 
 • Landline or mobile (personal or professional) phone number;
 • Email address;
 • Banking information (bank or other account information, bank account details, credit/charge card information, number, expiry date, visual cryptography);
 • Passport number or ID number; 
 • Spoken language or chosen language for the Sites or Services
 • Any confidential information to help You recall Your personal identifiers or passwords;
 • For Minors: their parents or legal guardian’s last name, first name, and email address; 
 • For performing artists or their representatives only: their stage name, textual, graphic, photographic or video elements or sound and date elements related to a sound recording reproducing the performance ("Recording") or videos reproducing an audio-visual work produced by setting images to illustrate the interpretation of a musical work and dates that is the subject of a Recording ("Music Video");sleeves, words, videos, titles of works (compositions with or without words), dates, names, stage names, pseudonyms, biographies, videos and photos of performing artists, names of songs and albums and associated artists, the year of release of songs and albums and the name of the person or entity that holds the rights to album songs, arrangements, and/or illustrations;
 • necessary metadata to identify the works fixed on the Recordings and Music Videos, and their assigns, in particular the authors', composers', publishers' names, or all assigns, ISWC, ISRC, UPC codes, etc ;
 • only in case of registration for Services requiring the collection of such information: the tax identification number;
 • Content of the cart of Products or Services;
 • IP address (number automatically assigned by your Internet Access Service Provider or the MAC address of your electronic devices from which access to the Site(s) is made and which are subject to an automatic identification and recording for each use of the Site(s);
 • Demographic data on Users (e.g. age, gender, place of residence); 
 • Data on Users' tastes, musical preferences (playlists) or other shared data collected from music platforms;
 • Technical information, such as cookies (for more information Cookie Policy
 • Geolocation data, in particular through GPS signals sent by mobile phone devices: when Users use geolocation services offered by the Sites, for example to offer them personalised advertisements, We will first collect their express authorisation (opt-in). Users may in that case, at any time, revoke such authorisation (opt-out);
 • Third party's data (i.e., contacts, friends) provided by Users. You must obtain such third party’s express consent before You share their data with Us.
 • If You have opted in to receive TuneCore’s YouTube Sound Recording Revenue services, in connection with the exploitation of Your content on YouTube, We store Your self-selected YouTube channel ID in Believe’s database in order to connect revenues generated by Your content to Your YouTube channel. In order to authorize or deauthorize Believe’s retrieval of Your YouTube channel ID by accessing the OAuth consent settings located at the following URL: https://web.tunecore.com/youtube_preferences.”

1.2 Other information

We also collect other data that does not necessarily lead, directly or indirectly, to Your identification as a natural person ("Other Information"). 

In such a case, We will process it in accordance with the conditions described and for the purposes set out in section 3 below. These Other Information may be: 

 • Information on the Users' Internet browser and devices to access the Sites, such as the type of device, screen resolution, version of operating system, type and version of the Internet browser, as well as the type and version of the Service used. A unique identifier may be assigned to the device from which Users access the Service(s) delivered by Us or its service providers;
 • Data relating to Users' use of widgets, mobile applications or other communication services: within this context We may collect the unique identifier, as well as Other Information relating to the connecting device in order to provide content and advertising to the devices. It may also collect the date and time of access to the servers, as well as the downloaded files and information;
 • Server Log files to calculate the Services rate of use, manage the Services, diagnose problems affecting the servers, or determine Users' geolocation data;
 • Information collected using cookies, clear gifs, web beacons, pixel tags or other similar technologies (for more information, please read our Cookie Policy); 
 • Demographic or Other Information as long as it does not allow the person's identification;
 • Information on the Services' use via analytical tools enabling Us to provide You with enhanced performance level. The information thus collected may provide Us with information regarding the most used services and functions, the type of equipment used, its characteristics, country, and downloading language;
 • Information cross-referencing to create User profiles;
 • Responses to a survey or questionnaire submitted by Us on the use of the Products, Services or the Sites.
 1. 2. How do we collect Your Data? 

We collect Your Data from:

 • The contract You entered into with Us;
 • The account You created or Services You subscribed to;
 • Viewing, downloading or using a Site;
 • Your purchases;
 • Your subscription to newsletters or other types of communications;
 • Your claims regarding a Product or Service;
 • Your concert or event tickets purchase;
 • Public databases;
 • Commercial or media partnerships for marketing or promotional operations related to our activity;
 • The use of Your User's personal account via one of the social networks, a platform or a third-party service to connect to one or more of its accounts on the Sites. In such a case, certain Personal Data from the Your social network or other third-party service’s personal account may be shared with Believe (i.e., the name, e-mail address, photos, contact list, listening history, songs or favourite artists, and any Other Information to which BELIEVE has access when You log on through Your personal account on a social network or on any other third party service);
 • Your participation via Your personal account to a social network, a third-party platform or service, or directly on Sites hosting games, competitions, lotteries, quizzes or any other promotional operation organised by Us.

We collect Your Other Information via: 

 • Browsers, devices, and widgets and other digital applications' use on such devices;
 • Server log files; 
 • Cookies (for more information, please read our Cookie Policy
 • Geolocation when Users have given their express consent to Us; 
 • The sharing of information and data.
 1. What do We process Your Data for? 

We process Your Data to: 

 • Create and administer Your personal accounts; 
 • Perform contractual obligations,
 • Provide Services or deliver purchased Products;
 • Conduct and process various payment transactions;
 • Respond to Your requests or inquiries, or provide and improve customer support;
 • Organise, implement and manage Your participation in games, contests, lotteries, quizzes, or other similar promotional campaigns, surveys or other features
 • Communicate with You (e.g., administrative, promotional or commercial communications);
 • Provide, improve, optimise and customize Your User experience and make it easy for You to share functions on social media; 
 • Implement, ensure and improve Sites or Services security, combat fraud, and prevent data security breaches as defined by the GDPR;
 • Analyse, identify, improve and understand the Services and Sites functioning and the trends of the use of the Sites or Services; 
 • Determine, customize, and improve marketing and promotion techniques efficiency and adapt promotional and advertising campaigns to Your purposes and needs;
 • Send, purchase or share gifts or links to albums or songs, music information, videos or other Services with contacts, friends, and family members or other Users
 • Fulfil our legal obligations 
 • Manage and administer Your Personal Data in compliance with GDPR
 1. On what legal ground can We process Your Data? 

We may process Your Data based on:

 • Your consent;
 • A contract You entered into with Us;
 • A legal obligation;
 • Our legitimate interest (for example, to improve our Products and Services, to prevent fraud, to secure Sites and Services, or to customize our communication.
 1. Who receives Your data?

The Data You send to Us, directly or indirectly, is accessed exclusively by authorised individuals, only when necessary, and for the sole purposes referred to in Section 3 above. We make sure that such access complies with the security measures that We implement. 

Data recipients may be: 

 • Our subsidiaries;
 • Third-party providers with whom We work to facilitate the Services' provision or access to Sites, such as but not limited to hosting services, data analysis, processing of payment transactions and repayment of royalties or orders of Products and Services, providing infrastructure services, information technology services, customer services, e-mail distribution services, audit or other similar services;
 • For performing artists or their representatives only: the provided information may, amongst others, be used to track how certain Recordings sell for ranking purposes. By using our Services, they agree that Believe may provide sales' Records or Music Videos information to third parties (e.g. platforms), aggregate this information in diagrams, charts and/or other comparative information support materials, and also release it in accordance with the General Terms and Conditions of Sale of the Services.
 • Third-party providers or performing artists or managers, producers or labels may send advertising and promotional communications to Users, subject to the contract they entered into with Us. In that case Users will be deemed to have agreed to receive such content via traditional, digital media or other means of communication;
 • Third party organisers or managers of promotional campaigns, such as games, contests, lotteries, etc.

Believe may also communicate Your Data to duly authorised individuals, only when necessary for the sole purposes referred to in Section 3 above, in the following cases: 

 • To comply with applicable law, including the law of countries outside Your place of residence;
 • To respond to injunctions or requests from public or governmental authorities, including those outside Your country of residence;
 • To perform under or enforce the contract, the General Terms and Conditions of Sale and Use of our Services, or to protect our activities or those of our subsidiaries or our performing artists, managers', labels' and producers' activities;
 • To protect the rights, security and property of Believe or those of Believe’ subsidiaries, artists, labels, managers or producers;
 • To exercise or defend our legal rights or to have such rights recognized;
 • To make any necessary recourse or to limit damages or any sentences that may be pronounced against Believe or its subsidiaries;
 • For a reorganisation, merger, acquisition, joint venture or any other form of transfer of all or part of Believe or its assets to any such third party;
 • To perform specific data transfers upon receiving Your explicit consent;
 • To satisfy a public interest;
 • To protect You, or third parties, from fraud, abuse, illegal acts or breach of contract, or of the general terms of use of the Sites or Services or sale of Products;
 • You may also decide to communicate Your Data by using the available features on message boards, discussion forums, chats, share profiles on social networks, blogs or via any other means proposed by service providers. In that case, such service providers will be responsible for processing Your Data and You will need to carefully read their privacy or confidentiality policies. 
 • Information, documents or data published or communicated by You in connection with the Services become public domain information and may therefore be made available to other users of the Services or generally distributed on the Internet or on other communication networks. Under no circumstances whatsoever should We be held liable for the consequences arising from the use or communication of any information or data that was the subject of a voluntary communication by You through any of the Services.We may use and communicate such Data in accordance with the general terms and conditions of use of Services or Products.
 1. How long do We use Your Data for? (data retention period)

We keep Data only for the time necessary to execute the contract, achieve the objective pursued, meet Your needs, execute the contract or meet our legal obligations.

The data retention criteria We established includes: 

 • The term of the contract entered into by You with Us;
 • The retention period required by applicable law (i.e., accounting or archiving obligations);
 • The duration of the Your consent for a specific use;
 • For prospects (in the absence of any subscription to a Service or purchase of a Product): 1 year or less from the day of the Data collection;
 • 6 months or less for cookies or 13 months in specific cases (for more details, please read our Cookie Policy

When We no longer need to process Your Data, We delete it from our systems and databases or anonymise it so that You can no longer be identified.

 1. Hosting-storage and transfer of your data outside the European Union

Our Services and Sites are controlled and operated from France. This Privacy Policy is subject to French law. We take all necessary measures to host and store Your Data on servers located in the European Union.

Due to our global presence, certain Data may be collected, transferred, hosted and/or more generally processed outside Your country or jurisdiction of residence. Data protection and data security requirements differ from place to place and may not offer the same level of protection as those of Your country or jurisdiction of residence or of origin. However, Believe and its subsidiaries take appropriate measures to protect the transfer of Your Data. Such measures include the use data transfer methods approved by the European Commission, and written agreements with our processors to ensure they process the Data they receive from Us according to the law.

In light of the above, User Data may be accessed by law enforcement and/or regulatory authorities according to the applicable laws of such foreign jurisdictions.

We may, as specified in section 5 above, when needed, disclose Your Data to third parties' partners in order to ensure the Sites' or Services' maintenance and security, offer certain features, or to improve the Sites' and Services' functioning and appearance or create new features. 

We require such third parties to provide adequate confidentiality and security guarantees, to take the necessary physical, organisational and technical measures to protect and secure Your Data, in accordance with applicable law. Any transfer of data outside the European Union shall be governed by guarantee mechanisms approved by the European Commission and/or the local competent authorities.

 1. Security measures

We implement appropriate physical, technical, administrative and organisational security measures in order to best protect, Your Data against loss, theft, misuse, abusive use, fraudulent access, disclosure, alteration and destruction. 

No data transmission on the Internet can be 100% secure but We are committed to implementing security standards recognised in our industry and designed to protect and prevent unauthorised access, disclosure and use of Data. 

These measures include but are not limited to: 

 • Storage on secure servers within the European Union;
 • Protection, including through data encryption processes, such as Secure Sockets Layer (“SSL”) for credit card transactions and other bank payment transactions that require the use by Users of an SSL-enabled browser, such as Safari, Netscape Navigator 3.0 (or later version), Chrome, Firefox or Internet Explorer;
 • Limited access of employees or third-party staff to databases containing the Data;
 • Contractual obligations for our staff handling Data which impose confidentiality requirements they must fulfil. 

In addition, You have the opportunity,on the Sites or when using the Services, to create an access account or user account containing an identifier and password that You only are deemed to know to protect access to Your account. In order to further protect Your Data, We recommend that You periodically change your password and under no circumstances should You disclose Your identifiers to anyone. 

 1. Your rights 

If You reside in France you benefit from the protection of the law of 6 January 1978, known as the French Data Protection Act. Residents of the European Union/European Economic Area benefit from the GDPR as follows: 

 • Right to Information: right to obtain clear, transparent and understandable information on how We use Your Personal Data;
 • Right of access: right to access Your Personal Data held by Us about You;
 • Right of rectification, opposition or limitation: right to have Your Personal Data corrected if they are inaccurate or incorrect and/or to complete them;
 • Right to erasure/right to be forgotten: right to request the erasure or deletion of Your Personal Data. This right may, however, be limited by Us by legal grounds or legitimate interest in maintaining said Personal Data. Such a request will result in the termination of User's customer/user account and the User will no longer be able to access the Sites or Services;
 • Right to object to direct marketing: right to request or modify Your choice at any time to no longer receive communications relating to the offers of Services, Products, news or events from Us or third-party partners. In this case, You may use the hyperlink provided for this purpose in each email or promotional communication received or the STOP SMS in each promotional SMS received. Users may also request to receive non-personalised communications on the Products and Services. We will then use our best efforts to inform our third-party partners unless such communication proves impossible or requires disproportionate efforts. In this case, You will be responsible for contacting the third party in question directly in order to request de-registration/ unsubscribing/ withdrawal from receipt of said communications;
 • Right to withdraw consent at any time for consent-based data processing: right to withdraw Your consent to the processing of Your Personal Data when such processing is based on consent;
 • Right to data portability: right to request copying, transferring Your Personal Data to another database. This right applies only to Personal Data provided by Users, and provided that the processing is based on an agreement or consent and made using automated processes. We will return to Users the Data in a structured manner and in a legible format.

In order to exercise these rights, please use this form.

If we do not satisfy Your request, You may contact Your local data protection authority. For France, You may contact the CNIL “Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés” via www.cnil.fr or 

CNIL, 3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

 1. What if a data breach occurs?

In accordance with articles 33, 34 and 55 of the GDPR, if We are victim of a Data breach or are aware of such breach, We will report it to the competent local authority and when legally required, notify You of such breach. 

BELIEVE will comply with other applicable law containing information security breach reporting/notification requirements, as applicable, depending on the location of the data subjects and other relevant factors.

 1. How can You contact us?

To contact Us please go to: https://www.believemusic.com/contact/


Special notes to: 

TUNECORE Users, please read

California residents, please read

UK residents, please read

Italy residents, please read

Singapore residents: You can contact the Believe Data Protection Officer at [email protected]

People’s Republic of China residents, please click here to contact Us about data protection

Effective as of December 1, 2021

Please read the following terms and conditions carefully. These terms and conditions, as well as the copyright policy (the “Copyright Policy”) and the privacy policy (the “Privacy Policy”) (incorporated herein by this reference and collectively referred to as the “Social Platforms Terms of Service”), govern your access to and use of the TuneCore.com website (the “Site”), including the use of any content, information, products and/or services (the “Social Platforms Service(s)”) therein. This is a legal agreement between you and TuneCore, Inc. (“TuneCore”). TuneCore reserves the sole right at any time to modify, discontinue or terminate the Site and Social Platforms Services, or modify the Social Platforms Terms of Service without notice. It is your responsibility to check these Social Platforms Terms of Service periodically for changes. By continuing to use or access the Site and/or Social Platforms Services after TuneCore makes and posts any such modification, you agree to be legally bound by the revised Social Platforms Terms of Service. You may not alter the terms and conditions of the Social Platforms Terms of Service without TuneCore’s express written consent.

YOU UNDERSTAND THAT BY USING THE SOCIAL PLATFORM SERVICES OFFERED BY TUNECORE THROUGH THE SITE OR WITH RESPECT TO YOUR TUNECORE ACCOUNT, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE SOCIAL PLATFORMS TERMS OF SERVICE. IF YOU DO NOT ACCEPT THE SOCIAL PLATFORMS TERMS OF SERVICE IN THEIR ENTIRETY, YOU MAY NOT ACCESS OR USE THE SOCIAL PLATFORMS SERVICES OFFERED BY TUNECORE.

1. HAKLARIN VERİLMESİ.

(a) By signing up for the TuneCore Social Platforms Services, you irrevocably grant to TuneCore, throughout the world (the “Territory”) and during the Term (as defined below), the sole and exclusive right to be the administrator of the Recordings (as defined in Section 3 below) submitted hereunder by you, solely through the following distribution and/or social media platforms (collectively, the “Social Platforms”), as each may be selected and approved by you: (I) Facebook and the Facebook properties, meaning Facebook, Messenger (including as integrated (partially or wholly) with other Facebook messaging services other than WhatsApp), Instagram, Portal, and Oculus, and all properties owned and/or operated by Facebook or its affiliates that are integrated with the foregoing (by way of example, Lasso, IGTV, SparkAR, MicDrop, Gaming), including in each case, all features and functionality thereof (including live streaming functionality), and all players, pages, tools and APIs, in each case, owned and controlled by Facebook or its affiliates, and including in each case, successor and derivative versions (the “Facebook Platforms”), (II) TikTok and all properties owned and/or operated by TikTok or its affiliates, and (III) YouTube, including all mirror and/or derivative sites and all replacement, successor and/or international versions thereof (the “YouTube Platforms”), including, but not limited to, YouTube Music, the YouTube video player and YouTube websites, applications (e.g., YouTube main app, YouTube Music app), APIs, embeds, products and services, and any of the foregoing that are made available for syndication as well as TuneCore’s YouTube sound recording monetization and revenue collection service (“YouTube Monetization”) as further described in Section 7 below.

(b) Without limiting the foregoing, the rights granted by you to TuneCore herein include, but are not limited to, the right:

i. To use (and to license for use), copy, reproduce, communicate to the public, distribute and otherwise exploit the Recordings through the Social Platforms, including but not limited to, in timed relation with videos (including live stream videos), and to authorize the creation, use and exploitation of so-called “user generated content” embodying your Recordings;

ii. In connection with all uses permitted hereunder, to reproduce, the titles, the name(s) of featured artists, photographs and likenesses and cover artwork associated with the Recordings, biographical and other information provided by you or the artists whose performances are embodied on the Recordings in connection with the Recordings and TuneCore’s general business;

iii. To collect all income derived from any uses of the Recordings permitted herein;

iv. To prosecute, defend and settle claims regarding the exploitation of the Recordings on all Social Platforms; and

v. To enter into agreements with or assign or license any of TuneCore’s rights and/or delegate any of its obligations under this agreement to third party licensees on such terms as may be acceptable to TuneCore.

(c) TuneCore reserves the right, in its sole discretion, to refuse to provide its services to you or any customer for any or no reason whatsoever and shall be under no obligation to provide notification of such refusal.

(d) While you have the rights to sell your music on any platform, consumer store and/or via your own website, the rights grants by you to TuneCore under this Social Platforms Service are exclusive with respect to TuneCore serving as your authorized representative for distributing your Recordings to the Social Platforms listed above in Section 1(a) as each may be selected and approved by you.

2. TERM.
The term of this agreement will commence on the date that you click the “I Accept” button and will continue unless and until terminated by either you or TuneCore (“Term”).

3. RECORDINGS.

The term “Recordings” shall be defined as the sound recordings (and audiovisual recordings, if applicable) together with any accompanying artwork, metadata and/or any other materials submitted by you to TuneCore at any time as part of the Social Platforms Service. TuneCore, in its sole discretion, reserves the right to reject any materials (including, without limitation, Recordings, images and/or artwork) that you submit. You agree to submit all Recordings, images and artwork at your sole expense, in the format(s) required by TuneCore and/or the Social Platforms. Technical descriptions of such format(s) will be provided to you upon request, provided that TuneCore reserves the right to convert audio files of the Recordings as necessary to meet the format and/or file size requirements of all Social Platforms. In addition, TuneCore will have the right to correct metadata errors to meet Platform requirements. TuneCore undertakes to provide your Recordings to Social Platforms as quickly as possible, with timelines ranging from a few hours, to a few days to several weeks in order for the particular Social Platforms to ingest and make your Recordings available to customers.

4. PAYMENTS.

(a) In connection with your Recordings exploited via the Social Platforms, TuneCore will pay you eighty percent (80%) of the Net Income (as defined in Section 4(b) below) attributed to your Recordings and actually received by TuneCore from the Social Platforms for the licensed uses of your Recordings. Net Income will be posted to your TuneCore account in a timely fashion after TuneCore’s receipt thereof. Once payment has been credited to your account, you will be able to withdraw all or any portion at your discretion. You will be responsible for any bank fees or other charges related to such withdrawals.

(b) “Net Income” shall be defined as TuneCore’s actual receipts from Social Platforms less any tax, fee or other charge related to the use of your Recordings, if applicable. Any objection relating to any accounting statement or any lawsuit arising therefrom must be made (and any lawsuit commenced) no later than one (1) year after the date the statement is rendered, and you hereby waive any longer statute of limitations that may be permitted by law.

(c) To the extent that you owe any amounts to TuneCore as a consequence of the Social Platform Terms of Service or otherwise, TuneCore shall have the right to deduct all or a portion of such amounts from any Net Income otherwise payable to you.

(d) The Net Income posted to your TuneCore account will be pooled in an interest-bearing bank account with the Net Income of other TuneCore customers until you withdraw such funds. You agree that you will not receive interest or other earnings on the Net Income that TuneCore handles as your agent and places in such pooled accounts. In consideration for your use of the Social Platforms Services, you irrevocably transfer and assign to TuneCore any ownership right that you may have in any interest that may accrue on Net Income held in such pooled account. In addition to or instead of earning interest on such pooled account, TuneCore may receive a reduction in fees or expenses charged for banking services by the banks that hold your Net Income.

5. STREAMING FRAUD.

(a) You agree that you will not use the Site or Social Platforms Services to transmit, route, provide connections to or store any material that infringes copyrighted works or otherwise violates or promotes the violation of the intellectual property rights of any third party. You acknowledge and agree that TuneCore may disable access to and/or terminate your account and/or remove or disable access to any Recordings or any associated materials you provide to TuneCore in the event that TuneCore receives any claim that, if true, would constitute a violation of your representations and warranties hereunder. Please see the Copyright Policy for further information.

(b) You agree not to engage in (or to permit, encourage, enlist, retain, or employ third parties to engage in), activities that, in TuneCore’s sole discretion, constitute Streaming Manipulation.

i. “Streaming Manipulation” means any activity and/or method which involves the artificial creation, by human or non-human means, of online or offline plays on audio and/or audio-visual streaming services, where such plays do not represent bona fide end-user listening and/or views initiated by genuine consumers and taking place in the reporting country. Streaming Manipulation may involve or include, but is not limited to, increasing, generating or manipulating play counts, sales, follow counts, engagement activity, or other key metrics used by the Social Platforms Services and/or any Platform, through the use of (A) bots, scripts, viruses, worms or any other computer codes, files, programs or automated processes; and/or (B) click-farms, troll-farms, inauthentic accounts, shared account information, or virtual private networks. Streaming Manipulation can be the result of activities undertaken with respect to either individual or groups of Recordings in order to artificially improve chart positioning, increase market share, increase royalty or other payments, or for any other fraudulent or dishonest purposes.

ii. You should be aware that Streaming Manipulation may be the result of the actions of a third party, such as a promotion or marketing company, record label or music distributor, acting on behalf of an artist or on its own behalf. You are encouraged to investigate and vet any companies or individuals you may enlist, retain, or employ to promote or market your music, as you may be liable for Streaming Manipulation perpetrated by a third party on your behalf. For the avoidance of doubt, any Streaming Manipulation done by a third party on your behalf or that relates to your Recordings is a violation of these Social Platforms Terms of Service.

iii. Belirli bir tüketim veya pazarlama faaliyetinin Yayın Akışı Manipülasyonu olup olmadığını belirlemede kullanılan faktörler her bir olayın özel şartlarına göre değişecektir ve buradaki Yayın Akışı Manipülasyonu örnekleri ve tasvirlerinin kapsayıcı olması amaçlanmamıştır.

iv. Certain Social Platforms that use your Recordings may also have policies related to fraud and suspected fraudulent activities and you agree that it is your responsibility to become aware of and follow such policies, and such policies shall be binding upon you hereunder.

(c) In the event that TuneCore has, in its good faith discretion, reason to suspect that your account or Recordings have been subjected to, involved in, or generated revenue from: violating the Social Platforms Terms of Service; fraud; infringement of copyright, trademark, right of publicity or any other intellectual property right; failure to comply with any third-party license requirement; or Streaming Manipulation (collectively, “Improper Conduct”), TuneCore reserves the right to: (i) discontinue the posting of income, including any Net Income or other payments to your account, (ii) block your ability to otherwise withdraw funds therefrom until resolution of the suspect activities to the satisfaction of TuneCore is obtained, and (iii) remove any or all of your Recordings from any or all Social Platforms. You further agree that such revenues will be forfeited by you if TuneCore determines, in its good faith discretion, that your account or Recordings have been subjected to, involved in, or generated revenue from Improper Conduct.

(d) You further agree to the following:

i. You agree to provide TuneCore with any information reasonably requested by TuneCore as part of its investigation into Improper Conduct.

ii. You agree that if a Platform notifies TuneCore that any of your Recordings have generated revenue, plays, or streams as a result of Improper Conduct, such notice will serve as sufficient evidence for TuneCore to determine, in its good faith discretion, that such revenues or plays are the result of Improper Conduct.

iii. Upon TuneCore’s determination that your account or Recordings have been subjected to, involved in, or generated revenue from Improper Conduct, you agree that all revenue in your account that has been frozen by TuneCore is forfeited, regardless of whether it was generated from any specific Recording(s) or Platform.

iv. You agree that TuneCore’s good faith determination of Improper Conduct can be based on streaming or other activity that is the same or similar to cases that the TuneCore has previously determined involved Improper Conduct.

v. The payment of revenues to you by TuneCore does not constitute TuneCore’s acknowledgement that such revenues were not the result of Improper Conduct.

vi. TuneCore has no duty to investigate Improper Conduct unless and until it freezes revenues in your account.

vii. If TuneCore determines that revenues generated to your account are the result of Improper Conduct, and such revenues have already been paid out to you, you agree to return such revenues to TuneCore.

viii. You agree that you will not be entitled to reimbursement for any fees paid by you to TuneCore in the event TuneCore disables access to your account, your Recordings and/or any other materials you provide to TuneCore, or to any revenues forfeited by you as set forth in the preceding sentence.

ix. To the extent that TuneCore, in its good faith discretion, determines that any Improper Conduct was caused by you or your affiliates’ actions or omissions or by any third party acting on your behalf or at your direction, any costs incurred by TuneCore (including legal fees and expenses) in connection therewith may, in addition to its other remedies, be deducted by TuneCore from any monies otherwise payable to you.

x. If in TuneCore’s reasonable business judgment it elects to engage an attorney to review potential Improper Conduct or review and/or respond to any third-party allegation of Improper Conduct by you or associated with your account or Recordings, TuneCore shall, in its sole discretion, have the right to deduct from your account the cost of such engagement, but at a minimum Three Hundred Dollars ($300), to offset the costs of associated legal fees and expenses.

(e) TuneCore shall have the right, but not the obligation, to review and/or monitor any activity and content uploaded by you. TuneCore may investigate any complaints or any reported violation of its policies and may take any action that it deems appropriate. Such action may include, but is not limited to, issuing warnings, suspension or termination of service, denying access and/or removal of any materials you may have uploaded. You agree that TuneCore reserves the right and may terminate your account in its sole discretion for any reason and at any time, including if, in TuneCore’s good faith discretion, you are believed to have engaged in Improper Conduct.

ADDITIONAL FACEBOOK PLATFORMS TERMS

In the event that you opt to distribute Recordings to Facebook Platforms as part of the Social Platforms Service, the additional terms set forth in this Section 6 shall apply:
(a) To the extent that you are author of, or own any rights in any musical composition(s) and/or lyrics embodied in any Recordings that you submit to TuneCore at any time for distribution via the Facebook Platforms as part of the Social Platforms Service, you shall, as part of the Social Platforms Terms of Service sign-up process:

i. represent and warrant to TuneCore that all relevant rights in such musical composition(s) and/or lyrics that are necessary for Facebook Platforms to make use of such Recordings for the purposes set forth in these Social Platforms Terms of Service are controlled in their entirety by one or more established, reputable music publishing company(ies) and/or by one or more internationally accepted collective management organizations;

ii. if at the relevant time that you submit your Recordings to TuneCore you are not a party to a songwriter agreement with an established, reputable music publisher, and/or a member of an internationally accepted collective management organization anywhere in the world (as evidenced by your ability or otherwise to give the representation and warranty in Section 6(a)(i.)(A) above), you have the ability to sign-up to TuneCore Publishing Administration Services as a customer of TuneCore with respect to the administration of your rights in such musical composition(s) and/or lyrics.
(b) TuneCore will deliver your Recordings to Facebook Platforms solely to the extent that you have given representations and warranties pursuant to Section 6(a)(i.)(A) above. Without prejudice to TuneCore’s rights and remedies under these Social Platforms Terms of Service, if the representations and warranties you gave as part of the Social Platforms Service sign-up process are inaccurate, (i) TuneCore may immediately remove, may request Facebook to immediately remove, or may be requested by Facebook to immediately remove, the applicable Recordings from the Facebook Platforms; (ii) and to the extent you owe any amount to TuneCore as a consequence, TuneCore shall have the right to deduct all or portion of such amounts from any Net Income otherwise payable to you.

(c) You agree that (i) you shall not, directly or through an agent or third party, sue Facebook or its affiliates, or its or their respective directors, officers or employees (collectively, “Facebook Entities”) during or after the Term, in respect of any use of Recordings submitted hereunder by you for distribution via the Facebook Platforms as part of the Social Platforms Service, artwork and/or any other content owner or controlled by you on the Facebook Platforms during the Term (including any use of such Recordings by end-users of the Facebook Platforms) provided such use is not the result of a breach hereof and, (ii) you irrevocably and unconditionally release, acquit and forever discharge Facebook and all Facebook Entities, from any and all liability, claims, actions, suits and demands whatsoever throughout the world, whether known or unknown, you may have, or believe you have, against Facebook and/or its affiliates arising out of, or related to, any and all actual or alleged unauthorized use of any Recordings submitted hereunder by you for distribution via the Facebook Platforms on any Facebook Platforms by any of the Facebook Entities or by any end-user of the Facebook Platforms, at any time prior to the date on which your Recording is first delivered by TuneCore to the Facebook Platforms, related to or in connection with user videos uploaded to, hosted on or streamed via the Facebook Platforms (no such claims, or liability for any such claims being admitted by Facebook).

ADDITIONAL YOUTUBE SOUND RECORDING REVENUE COLLECTION SERVICE TERMS
In the event that you opt in to YouTube Monetization as part of the Social Platforms Service, the additional terms set forth in this Section 7 shall apply:

(a) In order to opt a Recording into YouTube Monetization, such Recording must also be opted into all other YouTube Platforms.

(b) By opting into YouTube Monetization, you understand and agree that your Recordings may be incorporated into and distributed as part of user generated videos on the YouTube Platforms and any revenue derived therefrom may be shared with the uploader of the applicable video and any applicable rights holders therein.

(c) You can submit Recordings for YouTube Monetization that use only your own material for which you have exclusive rights and/or third-party material for which you have exclusive rights. For the sake of clarity, Recordings incorporating the following types of content are not eligible for inclusion in YouTube Monetization (each, an “Ineligible Recording”): (i) content licensed non-exclusively from a third party; (ii) content released under Creative Commons or similar free/open licenses; (iii) public domain recordings; (iv) clips or samples from other sources (including clips used under fair use principles); (v) karaoke recordings, instrumental cover versions, remasters and sound-alike recordings; (vi) sound effects, soundbeds or production loops; and (vii) content created solely for, or submitted specifically for, use in YouTube videos to manipulate YouTube’s content ID system (e.g., music used for end cards in videos). The submission of Ineligible Recordings for use in connection with YouTube Monetization may result in TuneCore disabling your access to YouTube Monetization, terminating your TuneCore account and/or deducting any funds earned in connection therewith from your TuneCore account.

(d) You warrant and represent that (i) in utilizing YouTube Monetization you will comply with all of the terms of these Social Platform Terms of Service, including the terms set forth in this Section 7; (ii) any Recordings submitted for YouTube Monetization shall use only your own material for which you have exclusive rights and/or third-party material for which you have exclusive rights; and (iii) you shall not submit any Ineligible Recording(s) for inclusion in YouTube Monetization.

ÜÇÜNCÜ TARAF YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

You shall be solely responsible for securing and paying for any licenses (as applicable) required from musical composition copyright owners or their agents in connection with TuneCore’s exploitation of rights hereunder to the extent not paid directly by the Social Platforms and/or collected by The Mechanical Licensing Collective, as well as royalties due to artists, producers and other persons who performed in the making of the Recordings and all payments that may be required under collective bargaining agreements or pursuant to any statutory schemes.

GARANTİLER; BEYANLAR; TAZMİNATLAR.

(a) You warrant and represent that you are at least eighteen (18) years of age, you have the full right, power and authority to enter into this agreement and to grant to TuneCore all rights specified; all of the Recordings, including, without limitation, any sampled third party material embodied therein, artwork, metadata, audiovisuals, images and any other materials furnished by you to TuneCore or relating to the Recordings are owned or controlled by you and the use thereof as described or contemplated herein and/or on the Site and/or Social Platforms shall not infringe on the copyrights, trademark rights, publicity rights or other rights of any person or entity; and that TuneCore shall have the right to exploit same in any manner hereunder free from adverse claim and without any obligation to make any payment of any nature to any person or entity other than the amounts payable to you hereunder.

(b) You shall defend and indemnify TuneCore and any of its affiliates (including any directors, members, officers, employees and other representatives) and hold them harmless against any third party claims or expenses and losses resulting from breach or a claim which, if true, would constitute a breach of the foregoing representations and warranties or any of the agreements contained in these Social Platforms Terms of Service, including reasonable attorneys’ fees and expenses.

(c) TuneCore shall give you prompt notice of any claim that is subject to the foregoing indemnification obligation and you shall defend TuneCore at your expense with counsel approved by TuneCore, which approval shall not be unreasonably withheld. In the event you fail to retain approved counsel, TuneCore may, if it so elects, defend itself at your cost and expense and you agree that TuneCore may require your participation in such defense as a third party or otherwise and you hereby waive any objection or claim to compensation in respect of same. If a claim is made, TuneCore shall have the right, in its sole discretion, to remove or disable access to the Recordings and/or any associated materials that are the subject of such claim, and/or to withhold payment of any monies due hereunder in an amount reasonably related to the claim and potential expenses. Any settlement of any claim shall be subject to TuneCore’s prior written approval.

(d) THERE ARE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES BY TUNECORE, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, OTHER THAN AS EXPRESSLY SET FORTH IN THE SOCIAL PLATFORMS TERMS OF SERVICE.

DİĞER SÖZLEŞMELER.

You acknowledge that in providing the Social Platform Services and payments hereunder, TuneCore will be required to enter into certain agreements with various Social Platforms. The selection of these Social Platforms shall be within the sole discretion of TuneCore. You agree that the Social Platforms Terms of Service shall be subject to any applicable terms and conditions of such other agreements that TuneCore enters into with respect to such Social Platforms.

BAR KODLAR VE EVRENSEL ÜRÜN KODLARI.

TuneCore will provide you with free bar codes and universal product codes (“UPCs”). These are for your use only and may not be transferred or resold. If transferred or resold, TuneCore will charge you Twenty-Five Dollars ($25.00) per bar code or UPC, plus any revenue made by you from such transfer or resale. Alternatively, TuneCore may deduct such charges from any Net Income payable to you by TuneCore.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER.

(a) The Site and Social Platform Services may be used and accessed solely for lawful purposes. You agree to abide by all applicable local, state, national and foreign laws, treatises and regulations in connection with your use of the Site and Social Platforms Services, including, without limitation, applicable common law, all relevant statutes, and the rules and regulations of the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury. In addition, without limitation, you agree that you will not do any of the following while using or accessing the Site and Social Platforms Services:

i. Disable, hack, circumvent or otherwise interfere with security related features of the Site or features that prevent or restrict use or copying of any TuneCore content or materials;

ii. Bir TuneCore adını, ticari markasını, URL’sini veya ürün adını kullanan herhangi bir meta veri, meta etiket veya diğer gizli metni kullanmak;

iii. İstenmeyen veya yetkisiz reklamları, tanıtım materyallerini, istenmeyen postaları, spamları, zincir mektupları, saadet zincirlerini veya diğer talep türlerini yüklemek, göndermek, yayınlamak, e-posta ile göndermek veya başka bir şekilde iletmek;

iv. Forge any TCP/IP packet header or any part of the header information in any posting or in any way use the Site or Social Platforms Services to send altered, deceptive or false source-identifying information;

v. Upload, submit, post, email, or otherwise transmit, via the Site or Social Platforms Services, any Recordings or other materials that are, in the sole opinion of TuneCore, unlawful, harmful, threatening, obscene, harassing, defamatory or hateful or that contain objects or symbols of hate, invade the privacy of any third party, contain nudity (including, without limitation, any pornography, erotica, child pornography or child erotica), are deceptive, threatening, abusive, inciting of unlawful action, defamatory, libelous, vulgar or violent or constitute hate speech or are otherwise objectionable;

vi. Destroy, interfere with or disrupt, or attempt to interfere with or disrupt, any web pages available on the Site, servers or networks connected to the Site or the technical delivery systems of TuneCore’s providers or break any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to the Site;

vii. Attempt to scan, probe or test the vulnerability of any TuneCore system or network or breach, impair or circumvent any security or authentication measures protecting and providing security for the Site or Social Platform Services;

viii. Attempt to decompile, disassemble, decipher or reverse engineer any of the software used to provide the Site or Social Platform Services;

ix. Attempt to search, meta-search or access the Site with any engine, software, tool, agent, device or mechanism other than software and/or search agents provided by TuneCore or other generally available third party web browsers (e.g., Internet Explorer, Firefox, Safari), including, without limitation, any software that sends queries to the Site to determine how a website or web page ranks;

x. Collect or store personal data about other users of the Site or Social Platforms Services without their express and explicit permission;

xi. Herhangi bir kişi veya kuruluşla ilişkinizi, bahane veya başka bir sosyal mühendislik biçimi yoluyla ya da başka bir şekilde dolandırıcılık yaparak yanlış tanıtmak veya taklit etmek;

xii. Use the Site or Social Platform Services in any manner not permitted by the Social Platforms Terms of Service; or

xiii. Instruct or encourage any other individual to do any of the foregoing or to breach and/or violate any of the Social Platforms Terms of Service.

(b) TuneCore does not guarantee exploitation of the Recordings, which will depend on consumer preference, nor on the inclusion or participation of any given Platform. TuneCore reserves the right in its sole discretion to decline to engage in business with any given Platform. Except as specifically set forth in the Social Platforms Terms of Service, TuneCore shall have no obligations to you.

(c) TuneCore shall not be deemed in breach of the Social Platforms Terms of Service unless you have given TuneCore notice of the breach and TuneCore has failed to cure such breach within thirty (30) days after receipt of such notice. In no event shall any breach entitle you to rescind the rights granted hereunder.

(d) In no event will TuneCore, its officers, directors, employees or agents be liable to you for any damages whatsoever, including, without limitation, indirect, incidental, special, punitive or consequential damages arising out of or in connection with your use of the Site, Social Platform Services, TuneCore products or any TuneCore content, no matter whether the damages are foreseeable and whether or not TuneCore has been advised of the possibility of such damages. The foregoing limitation of liability will apply to the fullest extent permitted by law in the applicable jurisdiction and in no event will TuneCore’s aggregate liability to you exceed One Hundred Dollars ($100).

(e) The Social Platforms Terms of Service shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of New York excluding that body of law pertaining to the conflict of laws. Any legal action or proceeding arising under the Social Platforms Terms of Service shall be brought exclusively in courts located in the State and County of New York, and the parties hereby irrevocably consent to the personal jurisdiction and venue therein. The parties to this agreement waive their respective rights to a trial by jury. In the event that any provision in the Social Platforms Terms of Service is held to be invalid or unenforceable, the remaining provisions will remain in full force and effect. The failure of a party to enforce any right or provision of the Social Platforms Terms of Service will not be deemed a waiver of such right or provision. You may not assign the Social Platforms Terms of Service (by operation of law or otherwise) without the prior written consent of TuneCore and any prohibited assignment will be null and void. TuneCore may assign Social Platforms Terms of Service or any rights or obligations hereunder without your consent. The relationship of the parties under the Social Platforms Terms of Service is that of independent contractors and the Social Platforms Terms of Service shall not be construed to imply that either party is the agent, employee, or joint venturer of the other. You agree that the Social Platforms Terms of Service and the rules, restrictions and policies contained herein, and TuneCore’s enforcement thereof, are not intended to confer and do not confer any rights or remedies upon any person other than you and TuneCore. The Social Platforms Terms of Service, together with the rules and policies of TuneCore, constitute the entire agreement between TuneCore and you with respect to the subject matter hereof. Any notice or other communication to be given hereunder will be in writing and given (i) by TuneCore via email (in each case to your email address of record), (ii) a posting on the Site, or (iii) by you via email to [email protected] or to such other address as TuneCore may specify in writing. The date of receipt shall be deemed the date on which such notice is transmitted.

(f) You acknowledge that you have read and understand TuneCore’s Privacy Policy as more fully described on the Site, and by using the Social Platform Services and the Site you have expressly accepted the terms and conditions set forth in such Privacy Policy, as same may be amended from time to time.

(g) It is your responsibility to deliver all necessary information, metadata, songs, graphic files or any other information or music in the format required. You acknowledge that TuneCore will not be obligated to furnish its services hereunder until receipt of said materials.

(h) You authorize TuneCore to make and perform clips of your Recordings up to ninety (90) seconds in length via streaming or download free of charge (the “Clips”) to promote the band, artist and/or distribution of applicable Recordings. To the extent that you own or control the publishing rights in the musical compositions embodied in your Recordings used in the Clips (the “Compositions”), you authorize TuneCore to make and perform clips of your Compositions up to ninety (90) seconds in length via streaming or download free of charge to promote the band, artist and/or the exploitation of applicable Recordings. Said Clips may be created by TuneCore or any third party affiliated with TuneCore by using any consecutive ninety (90) seconds of the applicable Recording(s).

(i) TuneCore reserves the right, in its sole discretion, to refuse to provide its services to you or any customer for any or no reason whatsoever.