Şartlar ve Koşullar

Son güncelleme: 11 Aralık 2023

Lütfen aşağıdaki şart ve koşulları dikkatlice okuyun. Bu şart ve koşullar ve telif hakkı politikası (“Telif Hakkı Politikası”), Sosyal Platformlar Hizmet Koşulları (geçerli ise) ve gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”) (bu atıf yoluyla buraya dâhil edilmişlerdir ve topluca “Hizmet Koşulları” olarak anılacaktır) TuneCore.com web sitesine (“Site”) ve oradaki içerikler, bilgiler, ürünler ve/veya hizmetlere (“Hizmetler”) erişim ve onları kullanımınızı düzenler.

Bu, siz ve TuneCore, Inc. (“Şirket”) arasında yasal bir anlaşmadır. Şirket, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmadan Siteyi ve Hizmetleri değiştirme, durdurma veya feshetme veya Hizmet Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Hizmet Koşullarında yapılacak herhangi bir değişikliğin bu Hizmet Koşullarının önceki bir sürümündeki herhangi bir hükmün gücüne yansıdığı şeklinde yorumlanmayacağını bu belge ile kabul ediyorsunuz. Değişiklikler için bu Hizmet Koşullarını düzenli olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdur. Şirket bu tür bir değişiklik yaptıktan ve ilan ettikten sonra Siteyi ve/veya Hizmetleri kullanmaya veya bunlara erişmeye devam ederek revize edilmiş Hizmet Koşulları ile yasal olarak bağlı olmayı kabul edersiniz. Şirketin açık yazılı onayı olmadan Hizmet Koşullarının hüküm ve koşullarını değiştiremezsiniz.

ŞİRKET TARAFINDAN SİTE ARACILIĞIYLA VEYA TUNECORE HESABINIZLA İLGİLİ OLARAK SUNULAN HİZMETLERİ KULLANARAK BU HİZMET KOŞULLARI İLE BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ ANLIYORSUNUZ. HİZMET KOŞULLARINI BÜTÜN OLARAK KABUL ETMEZSENİZ, ŞİRKET TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLERE ERİŞEMEZ VEYA ONLARI KULLANAMAZSINIZ.

1. HAKLARIN VERİLMESİ.

Burada verilen haklar, sınırlama olmaksızın, kalıcı dijital indirmeler, geçici dijital indirmeler, etkileşimli akış, etkileşimli olmayan akış ve bulut hizmetleri sayesinde Kayıtların Satışını (her biri aşağıda tanımlandığı gibi) içerecektir. Siz ve Şirket, be belge kapsamında Kayıtlarınızı kullanmak için lisanslanan İnternet tüketici mağazalarının (“Tüketici Mağazaları”) (ör. Apple Music, Amazon, Spotify, Deezer Tidal vb.) sizin tarafınızdan onaylanması gerektiğini kabul etmektesiniz.

(b) “Kabul Ediyorum” düğmesine tıklayarak Şirkete dünya genelinde (“Bölge”) ve Süre sırasında (aşağıda Bölüm 7’de tanımlanmıştır) aşağıdakiler için münhasır olmayan hakkı geri alınamaz bir şekilde verirsiniz:

 1. şimdi faaliyette olan veya bundan sonra mevcut olabilecek olan her türlü Tüketici Mağazası aracılığıyla ve her türlü vasıta ve medya ile (ister şimdi bilinsin ister gelecekte mevcut olsun) Kayıtları satmak, kopyalamak, çoğaltmak, halka iletmek, dağıtmak ve başka türlü onlardan faydalanmak (“Satış”);
 2. onlardan elde edilen tüm geliri tahsil etmek ve
 3. sizin veya icraatları Kayıtlarda vücut bulan sanatçıların isim(ler)ini, fotoğraflarını ve tasvirlerini, sanatsal görüntülerini, biyografik bilgilerini ve diğer bilgilerini Kayıtlar ve Şirketin genel işi ile bağlantılı olarak kullanmak.
 4. Kullanıcının Oluşturduğu İçeriğin (aşağıda Bölüm 11’de tanımlandığı gibi) Tüketici Mağazalarının herhangi birisi ve tümü vasıtası ile oluşturulması, kullanılması ve bunlardan yararlanılması için yetki vermek.

(c) Siteyi veya Hizmetleri, telif hakkıyla korunan eserleri ihlal eden veya başka türlü herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarının ihlal eden veya ihlale teşvik eden herhangi bir materyali iletmek, yönlendirmek, bağlantı sağlamak veya depolamak için kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Şirketin, doğru olması hâlinde beyanlarınızın ve garantilerinizin ihlali anlamına gelecek herhangi bir iddia alması durumunda, hesabınıza erişimi devre dışı bırakabileceğini ve/veya hesabınızı feshedebileceğini ve/veya Kayıtları veya Şirkete sağladığınız ilgili materyalleri kaldırabileceğini veya onlara erişimi devre dışı bırakabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Lütfen daha fazla bilgi için Telif Hakkı Politikasına bakın.

(d) Şirketin mutlak takdirine göre Yayın Akışı Manipülasyonu teşkil eden faaliyetlerle uğraşmayacağınızı (veya üçüncü tarafların uğraşmasına izin vermemeyi, onları teşvik etmemeyi, yardımlarını istememeyi, onları tutmamayı veya çalıştırmamayı) kabul ediyorsunuz.

 1. “Yayın Akışı Manipülasyonu” sesli ve/veya sesli-görüntülü yayın hizmetlerinde insan tarafından veya insan olmayan vasıtalarla çevrim içi veya çevrim dışı oynatmaların suni olarak oluşturulmasını içeren herhangi bir faaliyet ve/veya yöntem anlamına gelir; burada bu oynatmalar gerçek tüketiciler tarafından başlatılan ve rapor eden ülkede gerçekleşen iyi niyetli son kullanıcı dinleme faaliyetini ve/veya görüntülemeleri yansıtmaz. Yayın Akışı Manipülasyonu oynatma sayılarını, satışları, takip sayılarını, ilgilenme faaliyetini ve Hizmetler ve/veya Tüketici Mağazaları tarafından kullanılan diğer metrikleri (A) botlar, komutlar, solucanlar veya diğer bilgisayar kodları, dosyaları, programlar veya otomatik süreçler ve/veya (B) tıklama çiftlikleri, troll çiftlikleri, otantik olmayan hesaplar, paylaşılan hesap bilgileri veya sanal özel ağlar kullanımı yoluyla artırmak, yaratmak veya manipüle etmeyi ilgilendirebilir veya içerebilir ama bunlarla sınırlı değildir. Yayın Akışı Manipülasyonu suni olarak liste pozisyonunu iyileştirmek, pazar payını artırmak, telif ücreti veya diğer ödemeleri artırmak veya diğer sahtecilik veya dürüstlüğe aykırı amaçlar için tek tek veya grup halinde Kayıtlar ile ilgili olarak gerçekleştirirken faaliyetlerin sonucu olabilir.
 2. Yayın Akışı Manipülasyonunun, bir sanatçı adına veya kendi adına hareket eden bir promosyon veya pazarlama şirketi, plak şirketi veya müzik dağıtımcısı gibi üçüncü bir tarafın eylemlerinin sonucu olabileceğini farkında olmanız gerekir. Müziğinizi tanıtmak veya pazarlamak için yardımını alacağınız, tutacağınız veya kullanacağınız şirketleri veya kişileri soruşturup araştırmanızı tavsiye ederiz çünkü sizin adınıza üçüncü bir tarafın işlediği Yayın Akışı Manipülasyonundan sorumlu olabilirsiniz. Şüpheye yer bırakmamak için sizin adınıza veya sizin Kayıtlarınızla ilgili olarak üçüncü bir tarafın yaptığı Yayın Akışı Manipülasyonları bu Hizmet Koşullarının ihlalidir.
 3. Belirli bir tüketim veya pazarlama faaliyetinin Yayın Akışı Manipülasyonu olup olmadığını belirlemede kullanılan faktörler her bir olayın özel şartlarına göre değişecektir ve buradaki Yayın Akışı Manipülasyonu örnekleri ve tasvirlerinin kapsayıcı olması amaçlanmamıştır.
 4. Kayıtlarınızı kullanan belirli Tüketici Mağazaları ayrıca sahtecilik ve şüpheli sahtecilik faaliyetleri ile ilgili politikalara sahiptir ve bu politikaları öğrenmek ve takip etmek sizin sorumluluğunuzdur ve bu politikalar bu belgeye göre sizin için bağlayıcı olacaktır.

(e) Şirketin iyi niyetli takdirine göre hesabınızın veya Kayıtlarınızın: bu Hizmet Koşullarının ihlal edilmesi; sahtecilik; telif hakkı, ticari marka, tanıtım veya diğer fikri mülkiyet hakkının ihlali; üçüncü taraf lisans gerekliliklerine uymama veya Yayın Akışı Manipülasyonuna (topluca “Uygunsuz Davranış”) konu olduğunu, dâhil olduğunu veya bunlardan gelir elde ettiği hakkında şüphe etmek için bir sebebi varsa Şirket (i) Net Gelir veya diğer ödemeleri hesabınıza göndermeyi durdurma, (ii) şüpheli faaliyetlerin Şirketi memnun edecek şekilde çözümlenmesine ve Şirketin iyi niyetli takdiri ile söz konusu fonların Uygunsuz Davranışa atfedilebilir olmadığını belirlemesine kadar oradan fonlar çekme kabiliyetinizi engelleme ve (iii) Kayıtlarınızdan herhangi birini veya tamamını Tüketici Mağazalarının tamamından veya bazılarından çıkarma hakkını saklı tutar. Ayrıca, Şirketin iyi niyetli takdiri ile hesabınızın veya Kayıtlarınızın Uygunsuz Davranışa konu olduğunu, onlara dâhil olduğunu veya onlardan gelir elde ettiğini belirlerse Uygunsuz Davranışa atfedilebilir olup şu anda hesabınızda bulunan herhangi bir geliri ve/veya herhangi bir geçmiş kazancı ceza olarak kaybedeceğinizi ve/veya iade edeceğinizi (geçerli olan şekilde) kabul ediyorsunuz.

(f) Ayrıca aşağıdakileri kabul ediyorsunuz:

 1. Şirkete Uygunsuz Davranış soruşturmasının bir parçası olarak makul bir şekilde talep edilen bilgileri sağlamayı kabul ediyorsunuz.
 2. Bir Tüketici Mağazası, Kayıtlarınızdan herhangi birinin Uygunsuz Davranış sonucu gelir, oynatma veya yayın elde ettiğini Şirkete bildirirse bu bildirim Şirketin iyi niyetli takdiri ile bu gelirlerin veya oynatmaların Uygunsuz Davranış sonucu olup olmadığını belirlemesi için yeterli delil işlevi görecektir.
 3. Şirketin hesabınızın veya Kayıtlarınızın Uygunsuz Davranışa konu olduğunu, dâhil olduğunu veya onlardan gelir elde ettiğini belirlemesi üzerine Şirketin hesabınızda dondurduğu tüm geliri, bunların belirli bir Kayıttan veya Tüketici Mağazasından elde edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, kaybedeceğinizi kabul ediyorsunuz.
 4. Şirketin Uygunsuz Davranışa dair iyi niyetli tespitinin, Şirketin daha önce Uygunsuz Davranışla alakalı olduğunu belirlediği olaylar ile aynı veya benzer yayın veya diğer faaliyete dayanabileceğini kabul ediyorsunuz.
 5. Şirket tarafından size gelirlerin ödenmesi Şirketin bu gelirlerin Uygunsuz Davranışın sonucu olmadıklarını kabul ettiği anlamına gelmez.
 6. Şirketin, hesabınızdaki gelirleri dondurmadıkça veya dondurana kadar Uygunsuz Davranışı soruşturma görevi yoktur.
 7. Şirket hesabınızda elde edilen gelirlerin Uygunsuz Davranışın sonucu olduğunu belirlerse ve bu gelirler size zaten ödenmişse bu gelirleri Şirkete iade etmeyi kabul ediyorsunuz (veya Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu tür meblağları hesabınızdaki güncel bakiyeden ya da aksi halde burada size ödenecek gelecekteki herhangi bir gelirden düşebilir).
 8. Şirket, TuneCore'un kendi iyi niyetli takdirine göre Uygunsuz Davranışa atfedilebilecek herhangi bir fonu (veya parasal eş değerini) alıkoyma ve/veya üçüncü taraflara yeniden dağıtma hakkına sahip olacaktır.
 9. Şirketin hesabınıza, Kayıtlarınıza ve/veya Şirkete sağladığınız diğer materyallere erişimi devre dışı bırakması halinde Şirkete ödemiş olduğunuz ücretler veya önceki cümlede açıklandığı şekilde kaybettiğiniz gelirleriniz için herhangi bir geri ödeme alma hakkınızın olmayacağını kabul ediyorsunuz.
 10. Şirketin iyi niyetli takdiri ile Uygunsuz Davranışa sizin veya bağlı kişilerin ya da sizin adınıza veya sizin yönlendirmenizle hareket eden üçüncü bir tarafın eylemleri veya ihmallerinin sebep olduğuna karar vermesi halinde Şirketin onunla bağlantılı olarak yaptığı masraflar (yasal ücretler ve giderler dâhil) diğer çarelere ek olarak Şirketin size aksi durumda ödeyeceği paralardan düşülecektir.
 11. Herhangi bir Tüketici Mağazasının hesabınız ve/veya Kayıtlarınızla bağlantılı olarak tespit edilen Uygunsuz Davranış sonucunda sizden ve/veya Şirketten parasal bir ücret veya ceza talep etmesi durumunda, Şirketin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, söz konusu ücret veya cezanın maliyetini (ve ayrıca Şirketin bununla bağlantılı olarak yaptığı tüm masrafları ve ilgili yasal ücretleri) hesabınızdaki bakiyeden, aksi takdirde size ödenecek olan Net Gelirden düşme ve/veya Şirkete sağladığınız herhangi bir alternatif “Ödeme Yöntemi”nden (PayPal hesabı, kredi kartı veya banka kartı gibi) tahsil etme hakkına sahip olacağını kabul edersiniz.
 12. Şirketin makul iş muhakemesi sonucunda, olası Uygunsuz Davranışları incelemek veya sizin tarafınızdan veya hesabınız ya da Kayıtlarınızla ilişkili herhangi bir üçüncü taraf Uygunsuz Davranış iddiasını incelemek ve/veya yanıtlamak için bir avukat görevlendirmeyi seçmesi halinde, Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, ilgili yasal ücret ve masrafların maliyetini dengelemek için hesabınızdan kesinti yapma veya herhangi bir Ödeme Yönteminden bu tür bir görevlendirmenin maliyetini, en az Üç Yüz Dolar (300 $) olmak üzere, tahsil etme hakkına sahip olacaktır.

Şirketin herhangi bir faaliyeti ve sizin tarafınızdan yüklenen içeriği inceleme ve/veya izleme hakkı vardır ama yükümlülüğü yoktur. Şirket şikâyetleri veya politikalarının rapor edilen ihlallerini soruşturabilir ve uygun gördüğü şekilde eyleme geçebilir. Bu eylem uyarı göndermeyi, hizmetin askıya alınması veya feshini, erişimin reddi ve/veya yüklemiş olabileceğiniz materyallerin kaldırılmasını içerebilir ama bunlarla sınırlı değildir. Şirket, iyi niyetli takdirine göre Uygunsuz Davranışta bulunduğunuza inanması dâhil herhangi bir sebeple ve herhangi bir zamanda kendi mutlak takdiriyle hesabınızı feshetme hakkını saklı tutar ve hesabınızı feshedebilir.

Kayıtlarınızı “Sosyal Platformlar” (aşağıda tanımlanan şekilde) üzerinden dağıtmayı seçmiş olmanız hâlinde Sosyal Platformlar Hizmet Koşulları sizin için geçerli olacaktır. Daha fazla bilgi için lütfen Sosyal Platformlar Hizmet Koşullarına bakın. Burada kullanılan şekliyle “Sosyal Platformlar” şu anlama gelecektir: (I) Meta ve herhangi bir Meta özellik, yani Facebook, Messenger (WhatsApp dışında başka Meta mesajlaşma hizmetleri ile bütünleşmiş (kısmen veya tamamen) olarak dâhil), Instagram, Portal ve Oculus ve Meta Platforms Inc.’nin veya bağlı kuruluşlarının sahip olduğu veya işlettiği tüm özellikler (örneğin Lasso, IGTV, SparkAR, MicDrop, Gaming) ve her bir durumda bunlardaki tüm özellikler ve işlevsellikler dâhil olarak (canlı yayın akışı işlevselliği dâhil olmak üzere) ve her bir durumda Meta’nın ve bağlı kuruluşlarının sahip olduğu ve kontrol ettiği tüm oyuncular, sayfalar, araçlar ve API’ler dâhil olarak ve her bir durumda ardıl ve türev sürümler (“Sosyal Platformlar”) dâhil olarak, (II) TikTok, (III) CapCut ve/veya (IV) YouTube Music, YouTube video oynatıcı ve YouTube web siteleri, uygulamaları (örneğin YouTube ana uygulaması, YouTube Music uygulaması), API’ler, gömülmüş ögeler, ürünler ve hizmetler ve birleştirme için sağlanmış olan yukarıdakilerinden herhangi biri ve ayrıca TuneCore’un YouTube ses kaydı para kazanma ve gelir tahsil etme (YouTube Para Kazanma) dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ayna ve/veya türev siteler ve bunların tüm değiştirilmiş, ardıl ve/veya uluslararası sürümleri dâhil YouTube (“YouTube Platformları”).

2. KAYITLAR.

“Kayıtlar” terimi herhangi bir zamanda Şirkete gönderdiğiniz ses kayıtları ve işitsel görsel kayıtlar olarak tanımlanacaktır. Şirket kendi mutlak takdirine göre gönderdiğiniz herhangi bir materyali reddetme hakkını saklı tutar (sınırlama olmaksızın Kayıtlar, görüntüler ve/veya sanatsal çalışma). Tüm Kayıtları, görüntüleri ve sanatsal çalışmaları masrafı yalnız size ait olmak üzere Şirket veya Tüketici Mağazalarının gerekli kıldığı format(lar)da göndermeyi kabul ediyorsunuz. Bu format(lar)ın teknik açıklamaları talep üzerine size sağlanacaktır ancak Şirket Kayıtların ses dosyalarını tüm Tüketici Mağazalarının format ve/veya dosya boyutu gerekliliklerini karşılamak için dönüştürme hakkını saklı tutar. Buna ek olarak Şirketin Tüketici Mağazası gerekliliklerini karşılamak için meta veri hatalarını düzeltme hakkı olacaktır. Şirket Kayıtlarınızı Tüketici Mağazalarına mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, belirli Tüketici Mağazalarının Kayıtlarınızı içe alıp müşterilerin kullanımına hazır etmeleri için bir kaç saatten bir kaç güne veya haftaya kadar değişen bir sürede göndermeyi taahhüt eder. Size bu sanat eserleri üzerinde onay hakları vermek için makul çaba harcanacaktır ama bu sanat eserine itiraz etmeniz halinde tek çareniz (a) değiştirilmek üzere sanat eseri sağlamak veya (b) materyallerinizin bu şekilde gönderilmesine ileride devam edilmemesini talep etmek olacaktır. Şirket hiçbir koşul altında bu talep üzerine disklerin oluşturulması ve tesliminin kalitesi, yeterliliği veya diğer unsurları ile ilgili size karşı sorumlu olmayacaktır.

3. ÖDEMELER.

(a) Şirket size Net Gelirin (aşağıda Bölüm 3(b)’de tanımlanmıştır) yüzde yüzünü (%100) ödeyecektir. Net Gelir, Şirketin bunu almasının ardından zamanlı bir şekilde TuneCore hesabınıza gönderilecektir. Ödeme, hesabınıza alacak olarak kaydedildikten sonra, takdirinize bağlı olarak tamamını veya herhangi bir kısmı çekebileceksiniz. Bu tür para çekme işlemleriyle ilgili tüm banka ücretlerinden veya diğer masraflardan siz sorumlu olacaksınız.

(b) "Net Gelir" Şirketin Tüketici Mağazalarından elde ettiği toplam kazançlar eksi (i) Kayıtlarınızın Satışı ve/veya ödemelerin size havalesi ile ilgili her türlü vergi, harç veya diğer masraflar; ve (ii) varsa aşağıda belirtildiği şekilde "TuneCore Splits" özelliği aracılığıyla bir Gelir Paylaşımı Paydaşına ödenen herhangi bir gelir olarak tanımlanacaktır. Herhangi bir muhasebe beyanına veya bundan kaynaklanan herhangi bir davaya ilişkin herhangi bir itiraz, beyanın verildiği tarihten itibaren en geç bir (1) yıl içinde yapılmalıdır (ve herhangi bir dava açılmalıdır). Her bir beyan, söz konusu bir (1) yıllık sürenin sonunda Sizin için kesin olarak bağlayıcı hale gelecektir ve işbu belge ile yasaların izin verebileceği daha uzun bir zaman aşımı süresinden feragat etmektesiniz. Şirketin defter ve kayıtlarını veya herhangi bir Tüketici Mağazasının defter ve kayıtlarını inceleme veya denetleme hakkınız olmayacaktır.

(c) Hizmet Koşullarının bir sonucu olarak veya başka türlü Şirkete borçlu olduğunuz tutarlar olması halinde Şirketin bu tutarların tamamını veya bir bölümünü aslında size ödenecek herhangi bir Net Gelirden kesme hakkı olacaktır.

(d) TuneCore hesabınıza gönderilen Net Gelir, siz bu fonları çekene kadar diğer TubeCore müşterilerinin Net Gelirleriyle birlikte faiz getiren bir banka hesabında toplanacaktır. Şirketin sizin vekiliniz olarak ele aldığı ve bu havuz hesabına yatırdığı Net Gelir üzerinden faiz veya başka kazançlar almayacağınızı kabul ediyorsunuz. Hizmetleri kullanmanızın karşılığında, bu havuz hesapta tutulan Net Gelir üzerinden işleyebilecek faizlerdeki herhangi bir mülkiyet hakkını gayri kabili rücu olarak Şirkete devir ve temlik ediyorsunuz. Bu havuz hesap üzerinden faiz kazanmaya ek olarak veya onun yerine Şirket Net Gelirinizi tutan bankaların bankacılık hizmetleri için talep ettiği ücret ve giderlerde bir indirim elde edebilir.

(e) TuneCore yayın akışı medya oynatıcısını, iPhone uygulamasını veya diğer araç veya uygulamaları (“Yayın Akışı Oynatıcılar”) kullanıcıların Kayıtlarınızın akışı için platformlar olarak kullanması kararınızla bağlantılı olarak, Şirketin size veya bir üçüncü tarafa bu Yayın Akışı Oynatıcıların kullanımı ile bağlantılı olarak ödemekle yükümlü olabileceği dijital sanatçı telif ücretleri, icra telif ücretleri veya yasal ya da başka diğer ücret veya telif ücretleri hakkınızdan burada feragat ediyorsunuz. Şüpheye yer bırakmamak için bir Yayın Akışı Oynatıcısını kendi web sitenizde kullanır veya İnternette bir başka web sitesinde kullanılmasına yetki verirseniz Şirketin Kayıtlar ve sahip olduğunuz ve/veya kontrol ettiğiniz altta yatan müzik kompozisyonu ile bağlantılı olarak herhangi bir üçüncü tarafa ödemeler yapmaktan sorumlu olmadığını onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.

(f) Herhangi bir tarafa ücretsiz olarak dağıtmak için (Yayın Akışı Oynatıcı aracılığıyla doğrudan size ait web sitesi yoluyla veya başka türlü) TuneCore kataloğunuzdan belirli Kayıtları kullanmayı seçmeniz hâlinde bu dağıtımlardan kaynaklanan yukarıda bahsedilen üçüncü taraf ödeme yükümlülüklerinden yalnız sizin sorumlu olacağınızı kabul ediyorsunuz. Yukarıdakileri sınırlamadan bu ücretsiz dağıtımın sonucu olarak ya müzik yayını telif ücretlerinden feragat etmeyi (bu haklar size aitse veya siz kontrol ediyorsanız) veya üçüncü taraf müzik yayıncılarına gerekli telif ücretlerini ödemeyi açıkça kabul ediyorsunuz.

(e) Uygun TuneCore hesap sahipleri, burada belirtildiği gibi “TuneCore Splits” özelliğini kullanarak gelirlerinin bir kısmını diğer uygun TuneCore hesaplarına (burada “Gelir Paylaşımı Paydaş(lar)ı” olarak anılacaktır) yönlendirebilir. Bir Kayıt için gelir paylaşımı ödemesi oluşturmak için, (i) Kaydı “Yükselen Sanatçı”, “Rekora Koşan Sanatçı” veya “Profesyonel” bir plan kullanarak dağıtmanız (Yeni Sanatçı Planı kapsamında dağıtılan Kayıtlar gelir paylaşımı ödemeleri için uygun değildir); ve (ii) Şirkete, her Gelir Paylaşımı Paydaşı hesabıyla ilişkili e-posta adresini ve her Gelir Paylaşımı Paydaşının alacağı gelir yüzdesini sağlamanız gerekir. Gelir Paylaşımı Paydaşı olarak bölünmüş bir ödeme alabilmek için, Yükselen Sanatçı, Rekora Koşan Sanatçı veya Profesyonel sınıfında bir plan kullanan geçerli bir TuneCore hesabınız veya “TuneCore Splits Paydaşı” eklentisine sahip Yeni Sanatçı planınız olması gerekir. Bir gelir paylaşımı oluşturulduktan sonra, gelir paylarını alabilmek için, her Gelir Paylaşımı Paydaşının gelir paylaşımının ayrıntılarını onaylaması gerekir. Bir gelir paylaşımının uygun olmayan bir TuneCore hesabına veya e-posta adresine yönlendirilmesi, Gelir Paylaşımı Paydaşı tarafından onaylanmaması veya başka bir şekilde geçersiz olması durumunda, gelirin o alacaklıya atfedilen kısmı gelir paylaşımını oluşturan TuneCore hesap sahibine ödenmeye devam edecektir.

(f) Belirli Tüketici Mağazaları, hizmetler ve / veya diğer gelir kaynakları aracılığıyla yapılan satışlar, bölünmüş ödemeler için uygun olmayabilir. Bu tür uygun olmayan gelir kaynakları, (i) Kayıtların içinde yer verilen müzik bestelerinin haklarının kötüye kullanımından; (ii) Meta Platformlarındaki Kayıtların kullanımından; (iii) Kayıtların YouTube Para Kazanmasından; ve (iv) Tidal doğrudan sanatçı ödemelerinden elde edilen gelirleri içerebilir.

(g) TuneCore hesap sahipleri, TuneCore hesapları aracılığıyla Kayıtların Satışıyla bağlantılı olarak ödenebilecek tüm masraflardan, ücretlerden, harçlardan, vergilerden ve tahakkuklardan, bu tür gelirlerin Gelir Paylaşımı Paydaşlarına ödenebilecek herhangi bir kısmı da dahil olmak üzere tek başına sorumludur.

4. ÜÇÜNCÜ TARAF YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

(a) Şirketin bu belge kapsamındaki haklardan faydalanması ile bağlantılı olarak müzik kompozisyonu telif hakkı sahiplerinden veya vekillerinden alınması gereken dijital fonogram teslimi, mekanik, halka açık icra ve diğer lisansları (uygun olduğu şekilde) almaktan ve Kayıtların yapımında icrada bulunan sanatçılara, yapımcılara ve diğer şahıslara ödenecek telif ücretlerini ve toplu sözleşmeler kapsamında veya yasal planlar çerçevesinde gerekli olabilecek tüm ödemeleri yapmaktan yalnız siz sorumlu olacaksınız.

(b) Birleşik Devletler’de dijital indirme Satışları için, ödemeniz tipik olarak altta yatan kompozisyon üzerinden mekanik telif ücretini içerir. Bu gibi durumlarda, ödemeniz hem mekanik hem halka açık icra telif ücretlerini kapsayan bir yayınlama bölümünü içerir. Ses kayıt(lar)ınızda altta yatan kompozisyon(lar)ın sahibi değilseniz veya onları kontrol etmiyorsanız bu yayınlama telif ücretlerini bunu yapan kişi veya kuruluşa ödemek sizin yükümlülüğünüzdür. Birleşik Devletler dışında Şirket, mutat olarak Tüketici Mağazalarından müzik yayın lisanslarını almalarını ve bunlar için ödeme yapmalarını talep eder (ve bu lisans ücretleri, ilgili Tüketici Mağazaları tarafından Şirkete ödenecek gelirlerden düşülebilir veya düşülmeyebilir). Birleşik Devletler dışındaki bir Tüketici Mağazası müzik yayın lisanslarını almayı ve bunlar için ödeme yapmayı kabul etmezse Şirketin kendi mutlak takdirine göre ya (i) bu Tüketici Mağazasına lisans vermeyi reddetme veya (ii) bu Tüketici Mağazasının Satışları ile bağlantılı olarak gerekli müzik yayın lisanslarını alma ve bunlar için ödeme yapma sorumluluğunu üstlenme hakkı olacaktır ve Şirketin bu lisans ücretlerini bu belgeye göre size ödenecek tutarlardan kesme hakkı olacaktır. Şirketin yukarıdaki tutarlardan herhangi birisini ödemesinin gerekli olması veya mutlak takdiriyle ödemeyi seçmesi halinde bu ödemeler bu belgeye göre aksi takdirde size ödenecek tutarlardan kesilecektir.

(c) Şirketin TuneCore kataloğunuzdan meraklılara ücretsiz olarak dağıtmak veya doğrudan sahip olduğunuz web sitesinde dağıtmak üzere belirli Kayıtları seçmenize izin vermesi hâlinde bu dağıtımlardan doğan yukarıda bahsedilen üçüncü taraf ödeme yükümlülüklerinden yalnız sizin sorumlu olacağınızı kabul ediyorsunuz.

5. GARANTİLER; BEYANLAR; TAZMİNATLAR.

(a) (i) En az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve bu sözleşmeyi yapmaya ve Şirkete bu belgede belirtilen tüm hakları verme hak, güç ve yetkisine tam olarak sahip olduğunuzu; (ii) sınırlama olmaksızın, Kayıtların içlerindeki numune yapılmış tüm üçüncü taraf materyalleri, sanat eseri, meta veri, görsel işitsel ögeler, görüntüler dâhil Kayıtların tamamına ve sizin tarafınızdan Şirkete verilen veya Kayıtlarla ilgili olan diğer tüm materyallere sizin sahip olduğunuzu veya bunları kontrol ettiğinizi ve onları burada ve/veya Sitede ve/veya Tüketici Mağazalarının web sitelerinde açıklandığı veya tasavvur edildiği şekilde kullanmanın hiçbir yetki bölgesinin yasaları kapsamında herhangi bir kişi veya kuruluşun telif hakkı, ticari marka hakkı, tanıtım hakkı, manevi hakları veya diğer haklarını ihlal etmeyeceğini ve (iii) Şirketin bunlardan burada açıklandığı şekilde herhangi bir olumsuz iddia olmadan veya herhangi bir kişi veya kuruluşa bu belge kapsamında size ödenecek tutarlar dışında herhangi bir nitelikte ödeme yapma yükümlülüğü olmadan faydalanma hakkının olacağını beyan ve taahhüt ediyorsunuz. (b) Yukarıdaki beyanların ve garantilerin veya bu Hizmet Koşullarındaki anlaşmaların herhangi birisinin ihlalinden veya doğruysa bunların ihlalini teşkil edecek olan bir iddiadan kaynaklanan üçüncü taraf iddiaları veya masrafları, avukatlık ücretleri ve masrafları dâhil zararları karşısında Şirketi ve bağlı kuruluşlarını (direktörleri, üyeleri, görevlileri, çalışanları ve diğer temsilcileri dâhil) savunacak ve zararlarını tazmin edeceksiniz.

(b) Yukarıdaki beyanların ve garantilerin veya bu Hizmet Koşullarındaki anlaşmaların herhangi birisinin ihlalinden veya doğruysa bunların ihlalini teşkil edecek olan bir iddiadan kaynaklanan üçüncü taraf iddiaları veya masrafları, avukatlık ücretleri ve masrafları dâhil zararları karşısında Şirketi ve bağlı kuruluşlarını (direktörleri, üyeleri, görevlileri, çalışanları ve diğer temsilcileri dâhil) savunacak ve zararlarını tazmin edeceksiniz.

(c) Şirket, yukarıda belirtilen tazminat yükümlülüğüne tabi olan herhangi bir iddia hakkında size derhal bildirimde bulunacak ve siz, Şirketi Şirket tarafından onaylanan olan bir avukat ile masrafları size ait olmak üzere savunacaksınız ve bu onay makul olmayan bir şekilde esirgenmeyecektir. Onaylanmış bir avukatı tutamamanız durumunda, Şirket, eğer bu şekilde seçim yaparsa, masrafları ve giderleri size ait olmak üzere kendisini savunabilir ve siz, Şirketin bu tür bir savunmaya üçüncü bir taraf olarak veya başka bir şekilde katılmanızı talep edebileceğini kabul ediyorsunuz ve bu vesileyle bu konuda herhangi bir itiraz veya tazminat talebinden feragat ediyorsunuz. Bir iddiada bulunulmuşsa Şirketin kendi mutlak takdirine göre bu iddiaya konu olan Kayıtları ve/veya ilişkili materyalleri kaldırma veya onlara erişimi devre dışı bırakma ve/veya bu belgeye göre ödenecek paraları, iddia ve potansiyel giderler ile makul şekilde ilgili olan bir tutarda ödememe hakkı olacaktır. Herhangi bir iddia konusunda uzlaşma, Şirketin önceden yazılı onayına tabi olacaktır.

(d) ŞİRKETİN, HİZMET KOŞULLARINDA AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA AÇIK VEYA ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE, HİÇBİR BEYAN VEYA GARANTİSİ YOKTUR.

6. ABONELİK ÜCRETLERİ.

Bu belge kapsamında hizmetlerin verilmesi karşılığında sizin tarafınızdan gönderilen ve Şirket tarafından Tüketici Mağazalarına dağıtılan tüm Kayıtlar için bir Ödeme Yöntemi ile tekrar eden ücretli abonelik satın almanız gerekir. Bu ücretler Şirketin idari harcamaları, dağıtım ve sanatçı destek hizmetlerini ve Tüketici Mağazalarındaki Kayıtlarınızın teknik gerekliliklerine ve spesifikasyonlarına uyması için devamlı manuel bakımını kapsar ve Şirket tarafından bu işin ifa edilmesi, Hizmetlerin birincil ve ayrılmaz bir parçasını temsil eder. Bu ücretler Şirket tarafından zaman zaman size bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Şirketin, tekrarlanan abonelik ücretlerinizi, Hizmetleri kullanımınız ile bağlantılı olarak maruz kalabileceğiniz geçerli vergileri ve / veya diğer ücretleri doğrudan TuneCore hesabınızdan kesmeye veya bu ücretleri Şirkete sağladığınız herhangi bir Ödeme Yönteminden tahsil etmeye yetkili olduğunu açıkça kabul ediyorsunuz. TuneCore hesabınızın sizin tarafınızdan veya başka biri tarafından kullanımından ve/veya varsa, sizin tarafınızdan bir Gelir Paylaşımı Paydaşına ödenebilecek gelirin herhangi bir bölümünden kaynaklanan tüm bedeller, ücretler, harçlar, vergiler ve tahakkuklardan yalnızca siz sorumlusunuz. Şirkete yazılı olarak bir veya daha fazla Kaydınız için aboneliğinizi feshettiğinizi bildirirseniz bu Kayıtlar için TuneCore hesabınıza veya Ödeme Yönteminize daha fazla abonelik ücreti yüklenmeyecektir ve feshedilen tüm Kayıtlar ilgili Tüketici Mağazalarından kaldırılacaktır. Feshedilen Kayıtlar ile ilgili önceden ödenmiş ücretlerin geri ödenmesi hakkına sahip olmayacaksınız. Bu Hizmet Şartlarını kabul ettikten sonra herhangi bir nedenle bir ödeme yapmamanız veya ödemenin Ödeme Yöntemi veya bir başka yöntem tarafından geri çevrilmesi durumunda, Şirketin abonelik ücreti tamamen ödenene kadar hesabınızı aktif tutma ve bunun sonucunda oluşan telif ücretlerini tahsil etme hakkı dâhil abonelik ücretini kendi takdirine göre herhangi bir yolla geri alma hakkı olacaktır. Ödeme Yönteminiz değişirse, TuneCore hesap ayarlarınızda uygun değişiklikleri yaparak Şirketi bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdur. Geçerli bir Ödeme Yöntemi sağlamazsanız, hizmetinizin bağlantısı tamamen Şirketin takdirine bağlı olarak durdurulabilir veya kesilebilir.

7. SÜRE.

Hizmet Koşulları, Siteyi veya Hizmetleri kullandığınız tüm zamanlar için geçerli olacaktır.

8. GİZLİLİK

Şirketle iş görüşürken veya işlem yaparken Şirketin işi ve iş uygulamaları ile ilgili olarak aslında gizli olan bilgileri öğrenebileceğinizi onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Bu bilgilerin başka türlü genel olarak üçüncü taraflara açık olması veya hukukun işlemesi sonucu açıklanmasının gerekli olması haricinde bu bilgileri gizli tutmayı kabul ediyorsunuz. Şirketin bu belge kapsamında Kayıtlarınızın Satışı ile ilgili bilgileri üçüncü taraflara sağlama, bu bilgileri listelerde ve diğer karşılaştırmalı bilgi veren materyallerde bir araya getirme ve aynı şekilde yayma hakkının olacağını burada açıkça kabul ediyorsunuz.

9. DİĞER SÖZLEŞMELER..

(a) Bu belge kapsamında Hizmetleri ve ödemeleri yaparken, Şirketin çeşitli Tüketici Mağazalarıyla belirli sözleşmeler yapmasının gerekeceğini onaylıyorsunuz. Bu Tüketici Mağazalarının seçimi Şirketin mutlak takdiri dâhilinde olacaktır. Bu Hizmet Koşullarının Şirketin söz konusu Tüketici Mağazaları ile ilgili olarak yaptığı bu gibi diğer sözleşmelerin ilgili şart ve koşullarına tabi olacağını kabul ediyorsunuz. Belirli Tüketici Mağazalarının görsel işitsel kayıtlar ile ilgili olarak görsel işitsel kayıtlarınızı bu materyallerin piyasada başka bir yerde mevcudiyetine göre belirli zamanlarda ve belirli formatlarda kendi web sitelerinde kullanıma sunmanızı talep edebileceklerini açıkça onaylıyorsunuz. Bu gerekliliklerin karşılanmaması halinde münferit Tüketici Mağazalarının kendi mağazalarında söz konusu görsel işitsel kayıtların kullanıma sunulmasına son verme hakları olabilir. Şirket yazılı talebiniz üzerine size bu gerekliliklerin güncel ayrıntılarını sağlayacaktır.

(b) Süre sırasında zaman zaman, münferit Tüketici Mağazaları belirli hizmetler veya ürünler eklenmesi ve çıkarılması, yeni ürünler geliştirilmesi ve beta testleri yapılması, promosyonlar gerçekleştirilmesi ve alternatif telif hakkı hesaplamaları ve/veya fiyatlandırma yapıları oluşturulması dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi platformlarında değişiklikler yapabilir (münferit ve toplu şekilde “Yeni Mağaza Geliştirme(ler)i”). Bu sözleşmeyi yapmakla, Hizmetin parçası olarak, seçtiğiniz ve kendisine dağıtım yapılmasını onayladığınız herhangi bir Tüketici Mağazası ile bağlantılı olarak, Süre sırasında söz konusu Tüketici Mağazaları tarafından yapılan söz konusu Yeni Mağaza Geliştirmelerini otomatik olarak tercih içine almanızın sağlanabileceğini anlıyorsunuz. Böyle bir durumda söz konusu Yeni Mağaza Geliştirmesini tercih dışı bırakmak için tek çözüm yolunuz şu olacaktır: (i) söz konusu Yeni Mağaza Geliştirmesini tercih dışı bırakmak (her birisinin kendi takdirine göre Şirket ve/veya geçerli Tüketici Mağazası tarafından izin verildiği takdirde); (ii) söz konusu Tüketici Mağazasına dağıtım yapmayı tamamen tercih dışı bırakmak veya (iii) bu sözleşmeyi feshetmek.

10. BAR KODLAR VE EVRENSEL ÜRÜN KODLARI.

Şirket size ücretsiz barkodlar ve evrensel ürün kodları (“UPC’ler”) sağlayacaktır. Bunlar yalnız sizin kullanımınız içindir, devredilemez veya satılamazlar. Devredilir veya satılırlarsa Dağıtımcı sizden bar kod veya UPC başına Yirmi Beş Dolar (25,00 $ USD) artı sizin tarafınızdan bu devir veya satıştan elde edilen geliri talep edecektir. Şirket, bu ücretleri Şirketin size borçlu olduğu Net Gelirden düşebilir veya bu tutarları Şirkete sağladığınız herhangi bir Ödeme Yönteminden talep edebilir.

11. KULLANICININ OLUŞTURDUĞU İÇERİK

Kayıtlarınızın kendilerine dağıtılmasını tercih içinde almış olduğunuz geçerli Tüketici Mağazalarının özellikleri tarafından izin verilen ve etkinleştirilen şekilde, sizin Kayıtlarınızı, sanat yapıtlarınızı ve Kayıtlar ile bağlantılı olarak sizin tarafınızdan sağlanan diğer materyalleri içeren Kullanıcının Oluşturduğu İçeriği Şirketin oluşturulması, kullanılması ve ondan yararlanılması için yetki vermeye hakkı olacağını kabul ediyorsunuz. Bu belgede kullanılan şekli ile, “Kullanıcının Oluşturduğu İçerik”, Kayıtlarınızı, sanat yapıtlarınızı (tek ve albüm yapıtlar dâhil) ve Kayıtlar ile bağlantılı olarak sizin tarafınızdan sağlanan diğer materyalleri içeren, üçüncü taraflarca (Tüketici Mağazalarının kullanıcıları gibi) oluşturulan ve Tüketici Mağazaları vasıtası ile dağıtılan ve yararlanılan türev yapıtlar anlamına gelecektir. Kullanıcının Oluşturduğu İçerik şunları içerir ama bunlarla sınırlı değildir: (i) müzik kayıtları ile zamana göre senkronize edilmiş videolar ve görsel görüntüler; (ii) birlikte düzenlenebilen, karıştırılabilen, remiks yapılabilen düzenlenebilen veya “karma yapılabilen” iki veya daha çok kaydır birleştiren sesli veya görsel-işitsel “remiksler”; (iii) hareketsiz veya görsel görüntüleri düzenleme veya filtre etme yolu ile manipüle eden sesli veya görsel-işitsel materyaller ve (iv) sizin tarafınızdan, üçüncü taraflarca sağlanan Kayıtların, sanat yapıtlarının ve başka materyallerin diğer adaptasyonları, değişiklikleri ve manipülasyonları. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, bu belge kapsamında Kayıtlar ile bağlantılı olarak size gerek bir yazar, kompozitör, icracı, prodüktör olarak gerek başka bir sıfat ile herhangi bir ülkenin yasaları kapsamında verilebilecek olan tüm “manevi hak” haklarından bu belge ile açık şekilde feragat ediyorsunuz

12. YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENİMİ

TuneCore'un AI Front Row Programına katılmayı tercih etmeniz durumunda, TuneCore AI Front Row Hüküm ve Koşullarının şartları sizin için geçerli olacaktır.

13. HUKUKİ KOVUŞTURMALAR

(a) İşbu belge ile Şirkete, lisans sahiplerine, vekillerine, temsilcilerine ve avukatlarına, Şirketin bu belge kapsamında Şirkete verilen hakların korunması ve uygulanması için makul olarak gerekli ve uygun göreceği her türlü iddia, talep, dava veya işlemi (her biri bir "Talep") sizin adınıza ve/veya Şirket adına başlatmaları için gayri kabili rücu olarak yetki ve görev verirsiniz. Herhangi bir Talep, Şirket tarafından iyi niyetle ve masrafları Şirkete ait olmak üzere başlatılacak ve sürdürülecektir, ancak herhangi bir Talep geri kazanımı öncelikle bunun elde edilmesi için yapılan tüm masrafların geri ödenmesinde kullanılacak ve kalan bakiye, Şirket tarafından ilgili uzlaşma veya geri kazanımdaki tüm telif hakkı katılımcılarına genel olarak uygulanan şartlar, koşullar ve yöntemlere tabi olarak dağıtılacaktır.

(b) Siz ve Şirket, sizin ve Şirketin birbirinize karşı, amaçlanan herhangi bir toplu veya temsilcili kovuşturmada bir şikâyetçi veya grup üyesi olarak değil yalnızca sizin veya onun bireysel sıfatı ile talepler ileri sürebileceğini kabul ediyorsunuz. Ayrıca, mahkemenin birden çok kişinin taleplerinin kovuşturmalarını birleştiremeyeceğini ve hiçbir tür toplu veya temsilcili kovuşturmada başkanlık yapamayacağını da kabul ediyorsunuz.

14. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

(a) Site ve Hizmetler yalnızca yasal amaçlarla kullanılabilir ve erişilebilir. Sitenin ve Hizmetlerin kullanımı ile bağlantılı olarak yürürlükteki sınırlama olmaksızın örf ve adet, tüm ilgili yasalar ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinin kural ve düzenlemeleri dâhil olmak üzere tüm yerel, eyalet düzeyinde, ulusal ve yabancı yasalara, sözleşmelere ve düzenlemelere uymayı kabul ediyorsunuz. Ayrıca, sınırlama olmaksızın, Siteyi ve Hizmetleri kullanırken veya ona erişirken aşağıdakilerin hiçbirini yapmayacağınızı kabul ediyorsunuz:

 1. Sitenin güvenlikle ilgili özelliklerini veya herhangi bir Şirket içeriğinin veya materyalin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan özellikleri devre dışı bırakmak, bunlara karşı korsanlık yapmak, bunları atlatmak veya başka türlü bozmak;
 2. Bir TuneCore adını, ticari markasını, URL’sini veya ürün adını kullanan herhangi bir meta veri, meta etiket veya diğer gizli metni kullanmak;
 3. İstenmeyen veya yetkisiz reklamları, tanıtım materyallerini, istenmeyen postaları, spamları, zincir mektupları, saadet zincirlerini veya diğer talep türlerini yüklemek, göndermek, yayınlamak, e-posta ile göndermek veya başka bir şekilde iletmek;
 4. Herhangi bir gönderide TCP/IP paket başlığı veya başlık bilgisinin herhangi bir bölümünü tahrif etmek veya Siteyi veya Hizmetleri herhangi bir şekilde değiştirilmiş, yanıltıcı veya yanlış kaynak tanımlayıcı bilgiler göndermek için kullanmak;
 5. Site veya Hizmetler aracılığıyla, Şirketin yalnız kendi görüşüne göre, yasa dışı, zararlı, tehdit edici, müstehcen, taciz edici, küçük düşürücü veya nefret uyandıran veya nefret nesneleri veya sembolleri içeren, herhangi bir üçüncü tarafın gizliliğini ihlal eden, çıplaklık içeren (herhangi bir sınırlama olmaksızın, herhangi bir pornografi, erotik, çocuk pornografisi veya çocuk erotikleri), aldatıcı, tehdit edici, kötü niyetli, yasa dışı eylemleri teşvik edici, karalayıcı, isyankar, kaba veya şiddet içeren veya nefret içeren konuşmalar oluşturan veya başka bir şekilde sakıncalı olan Kayıtlar veya diğer materyaller yüklemek, göndermek, yayınlamak, e-posta ile göndermek veya başka türlü iletmek;
 6. Sitede bulunan herhangi bir web sayfasını, Siteye bağlı sunucuları veya ağları veya Şirketin hizmet sağlayıcılarının Siteye bağlı sunucuları veya teknik sunum sistemlerini bozmak, onlara müdahale etmek veya kesintiye uğratmak veya müdahale etmeye veya aksatmaya teşebbüs etmek veya Siteye bağlı ağların gerekliliklerini, prosedürlerini, politikalarını veya düzenlemelerini ihlal etmek;
 7. Herhangi bir Şirket sisteminin veya ağının güvenlik açıklarını taramaya, sorgulamaya veya test etmeye veya Siteyi veya Hizmetleri koruyan veya güvenliğini sağlayan herhangi bir güvenlik veya kimlik doğrulama önlemini ihlal etmeye, bozmaya veya atlatmaya çalışmak;
 8. Siteyi veya Hizmetleri sağlamak için kullanılan yazılımlardan herhangi birini kaynak koda dönüştürmeye, kaynak kodunu oluşturmaya, deşifre etmeye veya tersine mühendislik işlemine tabi tutmaya çalışmak;
 9. Bir web sitesinin veya web sayfasının nasıl sıralandığını belirlemek için Siteye sorgu gönderen herhangi bir yazılım dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Şirket veya genel olarak mevcut diğer üçüncü taraf web tarayıcıları (ör. Internet Explorer, Firefox, Safari) tarafından sağlanan yazılım ve/veya arama aracı dışında herhangi bir motor, yazılım, araç, aracı, cihaz veya mekanizma ile Sitede arama yapmaya, meta arama yapmaya veya erişim sağlamaya çalışmak;
 10. Sitenin veya Hizmetlerin diğer kullanıcıları hakkında onların açık ve kesin izinleri olmadan kişisel veriler toplamak veya saklamak;
 11. Herhangi bir kişi veya kuruluşla ilişkinizi, bahane veya başka bir sosyal mühendislik biçimi yoluyla ya da başka bir şekilde dolandırıcılık yaparak yanlış tanıtmak veya taklit etmek;
 12. Siteyi veya Hizmetleri Hizmet Koşullarının izin vermediği herhangi bir şekilde kullanmak veya
 13. Yukarıdakilerden herhangi birini yapması veya Hizmet Koşullarını ihlal etmesi ve/veya aykırı davranması için başka bir kişiye talimat vermek veya teşvik etmek.

(b) Şirket, Kayıtlarınızdan faydalanılacağını -ki bu tüketici tercihine bağlı olacaktır- veya belirli bir Tüketici Mağazasının dâhil edileceğini veya katılacağını garanti etmez. Şirket mutlak takdirine göre belirli bir Tüketici Mağazası ile iş yapmayı reddetme hakkını saklı tutar. Hizmetin Koşullarında özellikle belirtilmiş olması haricinde Şirketin size karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.

(c) Şirkete ihlal hakkında bildirimde bulunmadığınız ve Şirket söz konusu bildirimin alınmasından sonra söz konusu ihlali otuz (30) gün içinde düzeltmediği sürece, Şirket, Hizmet Koşullarını ihlal etmiş sayılmayacaktır. Hiçbir durumda hiçbir ihlal, bu belge kapsamında verilen hakları iptal etmeniz için hak kazandırmayacaktır.

(d) Burada kullanılan şekli ile “Mücbir Sebep Olayı” grevler, doğal afetler (epidemiler ve pandemiler dâhil doğal felaketler ve hastalık salgınları dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere), hükümet kısıtlamaları, toplumsal kargaşalar, savaşlar, halk düşmanlarının davranışları, isyanlar, ayaklanmalar, siber saldırılar, sabotaj, abluka, ambargo, yaptırımlar, pazarda kaynak veya malzeme sıkıntısı veya Şirketin veya Şirketin üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının kontrolünün ötesindeki diğer koşullar anlamına gelecektir. Bir Mücbir Sebep Olayı nedeni ile Şirketin be belgedeki hükümler ve koşullara uymaması bu Sözleşmenin Şirket tarafından bir ihlali olarak kabul edilmeyecektir. Bir Mücbir Sebep Olayının Şirketin Net Geliri TuneCore hesabınıza göndermesini engellemesi ve/veya Net Gelirin tamamını veya herhangi bir bölümünü TuneCore hesabınızdan çekmenizi engellemesi durumunda Şirket Mücbir Sebep Olayı sırasında ödenmesi gereken herhangi bir Net Gelir ödemesini yapmaktan muaf tutulacaktır ve bu gibi tüm Net Gelir ödemeleri Mücbir Sebep Olayının bitmesinden sonra ödenecektir. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Şirket bir Mücbir Sebep Olayının size Net Gelirin ödenmesini süresiz şekilde engelleyeceğini veya bir Mücbir Sebep Olayının Net Geliri almanızı veya çekmenizi kalıcı şekilde engelleyebileceğini öngördüğü takdirde Şirket öngörülen söz konusu Mücbir Sebep Olayı ve Net Geliri çekme olanağınız bulunmayabileceği olasılığı hakkında size önceden yazılı bildirim sağlamak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Bu gibi durumlarda (i) size ödeme yapılmasını engelleyen Mücbir Sebep Olayı devam ettiği sırada herhangi bir zamanda TuneCore hesabınızı feshetme hakkına sahip olacaksınız ve (ii) Şirket size söz konusu yazılı bildirimi sağladığı tarihten sonra Net Gelirin size ödeyemediği herhangi bir bölümünden dolayı size karşı yükümlü olmayacaktır.

(e) Hiçbir durumda Şirket, yetkilileri, yöneticileri, çalışanları veya temsilcileri, Site, Hizmetler, Şirket ürünleri veya herhangi bir Şirket içeriğini kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan dolaylı, arızi, özel, cezai veya sonuç niteliğindeki hasarlar da dâhil olmak üzere, zararların öngörülebilir olup olmadığına bakılmaksızın ve Şirketin bu tür zararların olasılığı hakkında bilgilendirilip bildirilmediğine bakılmaksızın, size karşı sorumlu olmayacaktır. Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması, ilgili yargı alanında yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacaktır ve hiçbir durumda Şirketin size karşı toplam sorumluluğu Yüz Doları (100 $) aşmayacaktır.

(f) Hizmet Koşulları, kanunlar ihtilafıyla ilgili hukuk bölümü hariç olmak üzere New York Eyaleti yasalarına tabi olacak ve onlara göre yorumlanacaktır. Hizmet Koşulları kapsamında ortaya çıkan her türlü yasal işlem veya dava münhasıran New York Eyaleti ve Bölgesinde bulunan mahkemelere götürülecektir ve taraflar burada yer alan kişisel yargı yetkisini ve yeri gayri kabili rücu olarak kabul etmektedir. Bu sözleşmenin tarafları, jüri ile yargılamaya ilişkin haklarından feragat ederler. Hizmet Koşullarındaki herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz bulunması durumunda, kalan hükümler tam olarak yürürlükte ve geçerli kalacaktır. Bir tarafın Hizmet Koşullarındaki herhangi bir hakkı veya hükmü uygulatmaması, söz konusu haktan veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmez. Şirketin önceden yazılı izni olmadan Hizmet Koşullarını devredemezsiniz (kanun gereği veya başka bir şekilde) ve yasaklanan devirler geçersiz ve hükümsüz olacaktır. Şirket, Hizmet Koşullarını veya bu belgedeki herhangi bir hakkı veya yükümlülüğü sizin onayınız olmadan temlik edebilir. Tarafların Hizmet Koşulları kapsamındaki ilişkisi bağımsız yüklenicilerin ilişkisidir ve Hizmet Koşulları, taraflardan herhangi birinin diğer tarafın temsilcisi, çalışanı veya ortak girişimcisi olduğu anlamına gelmeyecektir. Hizmet Koşullarının ve burada yer alan kuralların, kısıtlamaların ve politikaların ve Şirketin bunları uygulatmasının siz ve Şirket dışında hiç kimseye herhangi bir hak veya çözüm yolu sunmayı amaçlamadığını ve sunmadığını kabul ediyorsunuz. Hizmet Koşulları, Şirketin kuralları ve politikaları ile birlikte, Şirket ile sizin aranızdaki bu belgenin konusu ile ilgili anlaşmanın tamamını oluşturur. Bu belge kapsamında verilecek her türlü bildirim veya diğer iletişim yazılı olacak ve (i) Şirket tarafından e-posta yoluyla (her durumda kayıtlı e-posta adresinize); (ii) Sitede bir ilan ile veya (iii) sizin tarafınızdan [email protected] adresine e-posta yoluyla veya Şirketin yazılı olarak belirtebileceği başka bir adrese yapılacaktır. Alınma tarihi, söz konusu bildirimin iletildiği tarih olarak kabul edilecektir.

(g) Şirketin Sitede daha fazla açıklanan Gizlilik Politikasını okuduğunuzu ve anladığınızı, Hizmetleri ve Siteyi kullanarak zaman zaman değiştirilebilecek olan bu Gizlilik Politikasında belirtilen hüküm ve koşulları şekilde açıkça kabul ettiğinizi kabul etmektesiniz.

(h) Gerekli tüm bilgileri, meta verileri, şarkıları, grafik dosyalarını veya diğer bilgi veya müziği gerekli formatta teslim etmek sizin sorumluluğunuzdur. Şirketin söz konusu materyaller alınana kadar buradaki hizmetlerini vermekle yükümlü olmayacağını kabul ediyorsunuz.

(i) Çok sınırlı durumlarda Şirket Kayıtlarınızdan bazılarının bir Tüketici Mağazası tarafından Satışından elde edeceğiniz standart toptan fiyatı değiştirmenize izin verebilir (“Fiyat Değişikliği”); bu durumlar Şirket tarafından onun mutlak takdirine göre belirlenecektir. Yukarıdaki Bölüm 13(e)’nin hükümlerine ilaveten ve onlarla tutarlı olarak, Şirket, görevlileri, direktörleri, çalışanları veya vekilleri size karşı hiçbir durumda, yalnızca ve tamamen Şirketin ihmal veya hatasından kaynaklanmış olmayan bu Fiyat Değişikliğinin uygulanmasında oluşan hatalar ile bağlantılı olarak sorumlu olmayacaktır.

(j) Şirkete, grubu, sanatçıyı ve/veya ilgili Kayıtların Satışını desteklemek için, yayın akışı veya ücretsiz indirme yoluyla, Kayıtlarınızın doksan (90) saniyeye kadar uzunluktaki kliplerini yapma ve icra etme yetkisi veriyorsunuz (“Klipler”). Kliplerde kullanılan Kayıtlarınızdaki müzik kompozisyonlarının yayın haklarına (veya müzik dışı kayıtlarda yer alan temel haklara) sahip veya onları kontrol ediyor olmanız hâlinde, Şirkete, grubu, sanatçıyı ve/veya ilgili Kayıtların Satışını desteklemek için, yayın akışı veya ücretsiz indirme yoluyla bu tür kompozisyonların doksan (90) saniyeye kadar uzunluktaki kliplerini yapma ve icra etme yetkisi veriyorsunuz. Söz konusu Klipler Şirket tarafından veya Şirketle bağlantılı üçüncü bir taraf tarafından ilgili Kayıt(lar)ın herhangi bir ardışık doksan (90) saniyesi kullanılarak yapılabilir.

(k) Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, size veya herhangi bir müşteriye hizmetlerini herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak sağlamayı reddetme hakkını saklı tutar.

(l) Yasa uyarınca gerekli olması veya paylaşmanın şunları yapmak için gerekli olduğuna Şirketin iyi niyetle inanması durumunda Şirketin bazı üçüncü taraflar ile Siz ve/veya hesabınız hakkınızda bilgi ve veri (adınız, iletişim bilgileriniz ve/veya diğer hesap bilgileriniz dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere) paylaşabileceğini bu belge ile kabul ediyorsunuz: (i) ulusal güvenlik veya yasal yaptırım gerekliliklerine uymak için dâhil olmak üzere yasa veya mevzuat yükümlülüklerine veya kamu makamlarından gelen diğer yasal isteklere uymak, (ii) haklarımızı ve mülkümüzü korumak ve savunmak, (iii) sahtekârlığı önlemek, (iv) Hizmetlerin kullanıcılarının kişisel güvenliğini veya toplumu korumak için acil durumlarda harekete geçmek veya (v) bu belge kapsamında Şirkete sağladığınız materyallerin üçüncü bir tarafın haklarını ihlal ettiği iddiası ile ilişkili olarak Şirketi yükümlülükten korumak için dâhil ama bununla sınırlı olmamak üzere yasal yükümlülüğe karşı koruma sağlamak.

(m) Bir Tüketici Mağazası tarafından mağazanın teknik veya editöryel spesifikasyonlarını karşılamadığı için bir görsel işitsel ana kayıt reddedilirse ana kaydı bir daha göndermeden önce yeniden gönderim ücreti ödemeniz gerekebilir. Görsel işitsel ana kaydı yeniden göndermek için hataları veya kalite sorunlarını düzeltemezseniz veya düzeltmek istemezseniz önceden ödenmiş ücretler iade edilmeyecektir. İlk gönderim ve yeniden gönderimler için ödenen ücretlerde hiçbir koşulda para iadesi yoktur.

Bu Şart ve Koşullar en son 1 Nisan 2021 tarihinde revize edilmiştir ve bu tarih itibarıyla geçerlidir.

TUNECORE, INC. EK ŞART VE KOŞULLAR – YAYIN İDARESİ

Aşağıdaki Yayın İdare Şart ve Koşulları (Yayın İdare Şartları”) TunceCore, Inc.’e (“TuneCore”) ait olan ve onun tarafından işletilen www.tunecore.com, ilişkili web siteleri ve diğer dijital mallar (topluca “TuneCore Siteleri”) kullanıcıları için geçerlidir. TuneCore Yayın İdaresi Şartlarında ve sizin TuneCore Sitelerini kullanımınız ve buradaki içerik, bilgi, ürün ve/veya yayın idare hizmetlerini kullanmanız (topluca “Yayın İdare Hizmetleri”) ile bağlantılı olarak “Yayıncı”, “biz” veya “bize” olarak da adlandırılmaktadır. Yayın İdare Şartları gerçek kişi bir kullanıcı veya tek bir kuruluş olan siz (topluca veya ayrı ayrı “Kullanıcılar”) ve TuneCore arasında sizin Yayın İdare Hizmetlerini kullanımınızla ilgili yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Kullanıcılar ve TuneCore burada ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak adlandırılmaktadır. TuneCore Sitelerini kullanırken (i) www.tunecore.com/terms'de adresindeki Şart ve Koşullara (“Temel Şartlar”, burada kullanılan ve tanımlanmamış büyük harfle başlayan terimler Temel Şartlarda kendilerine verilen anlamlara gelecektir); (ii) ilgili sitede zaman zaman yayınlanabilecek spesifik hizmetler ve özellikler için geçerli, ilaveten yayınlanan ek şartlara (“Ek Şartlar”) ve (iii) siz ve TuneCore arasında yapılan diğer bağlayıcı sözleşmelere tabi olacaksınız. Bu Yayın İdare Şartları “Ek Şartlar”ı oluşturur.  

YAYIN İDARE HİZMETLERİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ YAYIN İDARE ŞARTLARINI DİKKATLİCE OKUYUN. YAYIN İDARE HİZMETLERİNE KAYDOLARAK VE/VEYA ONLARI KULLANARAK BU YAYIN İDARE ŞARTLARI, TEMEL ŞARTLAR, DİĞER GEÇERLİ EK ŞARTLAR VE İLERİDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ (TOPLUCA “ŞARTLAR) OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE ONLARLA BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ. BU ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN TUNECORE SİTELERİNİ KULLANIMINIZA SON VERİN.

1. HAKLARIN VERİLMESİ.

1.1 Süre (aşağıda Bölüm 5.1’de tanımlanmıştır) boyunca Yayıncıya dünya genelinde (“Bölge”) size ait veya sizin tarafınızdan kontrol edilen ve Süre boyunca sizin tarafınızdan Yayıncıya gönderilen müzik kompozisyonlarınızı (“Kompozisyonlar”) onlardaki azami hakkınız derecesinde tek başına ve münhasıran idare etme hakkını burada veriyorsunuz; Kompozisyonların film, televizyon ve reklamcılık için “geleneksel” senkronizasyon lisansı hariçtir ki siz, bu hakları elinizde tutuyorsunuz. Önceki cümlede öngörülenler haricinde Yayıncının idare hakları sınırlama olmaksızın aşağıdaki şekilde tek başına ve münhasır hakkı içerir:

(a) Siz henüz yapmadıysanız Kompozisyonları ilgili icra hakları organizasyonlarının yanı sıra diğer her türlü lisans ajansı nezdinde kaydettirmek;

(b) Bir veya daha fazla Kompozisyonu ihtiva eden plakları fiziksel olarak, dijital olarak veya elektronik olarak ya da bir başka format veya medyada çoğaltmak, kodlamak, üretmek, dağıtmak ve satmak;

(c) Kompozisyonları kâr için veya başka türlü halka açık veya özel icra vasıtasıyla, yayın veya dijital formatlarda, radyoda, televizyonda, internette veya şimdi bilinen veya bundan sonra geliştirilecek bir başka vasıta veya medyada halka açık olarak veya özel icra etmek ve başkalarının icra etmesine lisans vermek;

(d) Kompozisyonların nota kâğıdı veya söz lisanslama dâhil tüm formlarda basılı versiyonlarını yayınlamak veya başkalarına yayınlama lisansı vermek;

(e) Kompozisyonların herhangi bir şekilde aranjmanlarını yapmak veya onları başka türlü uyarlamak, değiştirmek veya tercüme etmek, şu haklar dâhil: (i) bir Kompozisyonu yabancı bir dilde kaydetmek veya yeniden kaydetmek; (ii) Kompozisyonlara yeni sözler ve/veya müzik eklemek; (iii) bir Kompozisyonun “cover versiyonları”nı lisanslamak ve (iv) üçüncü taraflara Kompozisyonların interpolasyonları ve/veya “sampling”lerini yapmak üzere yetkilendiren lisanslar vermek;

(f) Yalnız ses örtü lisanslar ve işitsel görsel örtü senkronizasyon lisansları (örneğim Kompozisyonların “art track”lerde yani YouTube, Facebook, Tiktok gibi sitelerde ve hizmetlerde kullanıcı tarafından üretilen videolarda kullanımı için “mikro senkronizasyon” lisansı) ve diğer işitsel görsel programları vermek, idare etmek ve bunlar kapsamında paraları tahsil etmek. YouTube veya diğer tüketiciye yönelik üçüncü taraf dijital siteleri ile bağlantılı olarak Yayıncının hakları, reklamların gösterilmesine izin vererek Kompozisyonları içeren videoları belirlemek, onlarda hak talep etmek ve onlardan para kazanmak hakkını içerecektir;

(g) Kompozisyonlardan faydalanma ve/veya onları tanıtma ve Yayıncının işini tanıtma ile bağlantılı olarak Kompozisyonların yazarlarının isimlerini, tasvirlerini ve biyografik bilgilerini kullanmak;

(h) Yayıncıya bu belge ile verilen hakların herhangi birini kullanmak üzere üçüncü taraflara yetki veya lisans vermek ve

(i) Buradaki şart ve koşullara tabi olarak burada verilen haklardan faydalanmanın sonucu elde edilen tüm geliri tahsil etmek.

1.2 Yukarıdaki hakların verilmesi ile bağlantılı olarak bu belge ile Yayıncıyı her türlü belge, araç ve yazıyı Yayıncı ve/veya sizin adınıza hazırlama, imzalama ve teslim etmek ve Yayıncının makul ticari muhakemesine göre bu sözleşmenin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli veya arzu edilir olan diğer işlemleri Yayıncının ve/veya sizin adınıza yapmak üzere gerçek ve yasal temsilciniz ve vekiliniz olarak atıyorsunuz (başkalarını tevkil ve teşrik etme yetkisi ile birlikte). 

2. ÖDEMELER. 

2.1 Bu Yayın İdare Şartlarında kullanıldığı şekli ile “Brüt Makbuzlar” bu belgede Yayıncıya verilen Kompozisyonlardaki hakların kullanılmasından elde edilen, aranjörlerin, uyarlayanların ve tercüme edenlerin ücretleri ve telif ücretleri (her zaman yerel tahsil birliğinin kuralları ve uygulamalarına tabi olarak), vergi kesintileri ve/veya piyasa koşullarında hareket eden iyi niyetli tahsil ajansları ve/veya birlikleri tarafından kesilen standart komisyonlar ve Bölgenin herhangi bir yerinde alt yayıncıların ve/veya yöneticilerin ücretleri ve/veya komisyonlar düşüldükten sonra Yayıncı tarafından fiilen alınan tüm gelir anlamına gelecektir. Yayıncının Kompozisyonlar tarafından Sürenin başlamasından önce kazanılan ama henüz tahsil edilmeyenler paralar dâhil tüm Brüt Makbuzları tahsil etme hakkı olacaktır.

(a) Mekanik telif ücretleri, basım geliri ve halka açık icrada “yayıncının payı” dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere Bölgede Kompozisyonların kullanılmasından elde edilen Brüt Makbuzların yüzde seksen beşini (%85) alacaksınız. Yayıncının Brüt Makbuzların yüzde on beşini (%15) elinde tutmasına izin verilecektir.

(b) Şüpheye yer bırakmamak için yukarıda bahsedilen size yapılacak ödemeler tüm şarkı sözü yazarı telif ücretlerini içermektedir ama yetkili icra birliğinden (“PRO”) alacağınız halka açık icrada “yazarın payı”nı içermez. Herhangi bir Kompozisyonun kısmen veya tamamen sizin tarafınızdan yaratılmış olması ve sizin bir PRO üyesi olmamanız ve Süre boyunca bir PRO’ya bağlı olmamayı seçmeniz halinde PRO’nun kurallarına ve düzenlemelerine tabi olarak, siz ve Yayıncı arasında olduğu gibi, Yayıncı mümkün olduğunda bahsedilen “yazarın payını” ilgili Kompozisyonların ürettiği icra gelirinde “yayıncının payına” ek olarak tahsil etme ve alma hakkına sahip olacaktır.

2.2 Brüt Makbuzlarınızdaki payınıza dair ekstreler alacaksınız ve bu paralar her üç aylık dönemin bitiminden sonra kırk beş (45) gün içinde önceki üç aylık dönem için TuneCore hesabınıza alacak olarak kaydedilecektir. Ödeme, hesabınıza alacak olarak kaydedildikten sonra, takdirinize bağlı olarak hesabınızın bakiyesinin tamamını veya bir kısmı çekebileceksiniz. Bu tür para çekme işlemleriyle ilgili tüm banka ücretlerinden veya diğer masraflardan siz sorumlu olacaksınız. Herhangi bir muhasebe beyanı ile ilgili itirazlar veya bundan kaynaklanan herhangi bir yasal iddia, beyanın size ilk gönderildiği tarihten itibaren en geç bir (1) yıl içinde yapılmalıdır (ve herhangi bir dava açılmalıdır) ve yasanın izin verebileceği daha uzun zamanaşımından feragat ediyorsunuz. Kesintilerin fazla bildirilmesi veya gelirin az bildirilmesi yönünde genel bir iddia dâhil ama bununla sınırlı olmamak üzere genel itirazlar geçerli itiraz sayılmayacaktır. Benzer şekilde size gelirin fazla bildirilmesi söz konusuysa veya bu belgeye göre Yayıncıya ödenmiş olması gereken üçüncü taraftan Brüt Makbuz payı size ödenmişse Yayıncının fazla ödemeleri veya Yayıncıya ödenmiş olması gereken gelirdeki Yayıncının payını şimdi veya gelecekte bu sözleşmeden veya siz ve TuneCore arasındaki bir diğer sözleşmeden tahakkuk eden, size ödenecek gelirden kesme hakkı olacaktır.  

2.3 TuneCore hesabınıza gönderilen Brüt Makbuzlar siz bu fonları çekene kadar diğer TubeCore müşterilerinin Brüt Makbuzlarıyla birlikte faiz getiren bir banka hesabında toplanacaktır. Yayıncının sizin vekiliniz olarak ele aldığı ve bu havuz hesabı yatırdığı Brüt Makbuzlar üzerinden faiz veya başka kazançlar almayacağınızı kabul ediyorsunuz. Yayın İdare Hizmetlerini kullanmanızın karşılığında Yayıncıya bu havuz hesapta tutulan Brüt Makbuzlar üzerinden işleyebilecek faizlerde herhangi bir mülkiyet hakkını gayri kabili rücu devir ve temlik ediyorsunuz. Bu havuz hesap üzerinden faiz kazanmaya ek olarak veya onun yerine Yayıncı Brüt Makbuzlarınızı tutan bankaların bankacılık hizmetleri için yükledikleri ücret ve giderlerde bir indirim elde edebilir.

2.4 Yayıncının iyi niyetli takdiriyle hesabınızın hileli veya ihlal edici faaliyetlere konu olduğu ve/veya dâhil olduğundan şüphelenmek için sebebi varsa Yayıncı şüpheli faaliyetler ile ilgili Yayıncıyı tatmin edecek şekilde çözüm elde edene kadar hesabınıza Brüt Makbuzları göndermeye son verme ve oradaki fonları başka türlü çekme kabiliyetinizi engelleme hakkını saklı tutar. Ayrıca, Yayıncının iyi niyetli takdiri ile bu gelirlerin sahtecilik ve/veya ihlal sonucu olduklarını belirlerse bu gelirleri ceza olarak kaybedeceğinizi kabul ediyorsunuz. Yayıncının iyi niyetli takdiri ile hileli ve/veya ihlal edici faaliyetlere siz veya bağlı kişilerin eylemleri veya ihmallerinin sebep olduğuna karar vermesi halinde Yayıncının onunla bağlantılı olarak yaptığı masraflar (yasal ücretler ve giderler dâhil) diğer çarelere ek olarak Şirketin size başka türlü ödeyeceği paralardan düşülecektir. Yayıncının belirli lisans alanlarının sahtecilik ve hileli olduğundan şüphe edilen faaliyetlerle ilgili politikaları olabilir ve bu politikaları araştırmak sizin sorumluluğunuzdur ve bu politikalar bu belgeye göre sizin için bağlayıcıdır.

2.5 Yayıncıya doğruysa buradaki beyanların, garantilerin veya anlaşmaların ihlali, onlara uymama teşkil edecek bir telif hakkı, ticari marka, tanıtım hakkı veya bir başka fikri mülkiyet hakkının ihlali, üçüncü taraf lisans gerekliliklerine uymama veya bir başka iddia yöneltilmesi halinde Yayıncının itiraz edilen Kompozisyonlar veya sizin tarafınızdan gönderilen diğer materyaller ile bağlantılı olarak aldığınız hesabınızdaki tüm gelirleri dondurabileceğini ve bu gelirleri Yayıncının iyi niyetli takdiri ile bu gelirlerin sahtecilik ve/veya ihlal sonucu olduğunu belirlemesi halinde kaybedeceğinizi kabul ediyorsunuz. Ayrıca, Yayıncı makul ticari kararına göre, bu iddiayı incelemek ve/veya ona yanıt vermek için bir avukat tutmayı seçerse Yayıncının mutlak takdiriyle ilişkili yasal ücret ve giderlerin maliyetini mahsup etmek üzere asgari Üç Yüz Doları (300 $ USD) kesme veya Ödeme Yönteminden talep etme (Temel Şartlarda tanımlanmıştır) hakkı olacaktır.

3. Üçüncü Taraf Yükümlülükleri. Kompozisyonlardan elde edilen gelirden bir bölüm ödemekle yükümlü olduğunuz şarkı sözü yazarlarına, lisans verenlere, gelir katılımcılarına ve diğer üçüncü taraflara varsa tüm ücretleri ödemekten ve onlardan gerekli izinleri almaktan tek başınıza siz sorumlusunuz. Kompozisyonlardan gelirin bir kısmını ödemekle yükümlü olduğunuz tüm bu şarkı sözü yazarlarının, lisans verenlerin, gelir katılımcılarının ve diğer üçüncü tarafların bu tür ödemeler için yalnızca size başvuracağını garanti ve taahhüt ediyorsunuz ve bu şarkı sözü yazarları, lisans verenler, gelir katılımcıları ve diğer üçüncü tarafların bu ödemeler için talepler, iddiaları veya davaları karşısında buradaki tazmin hükümlerine göre Yayıncının zararlarını tazmin etmeyi ve Yayıncıyı bunlardan sorumlu tutmamayı burada kabul ediyorsunuz.

4. Ücretler.  

4.1 Yayıncıya, Kompozisyonlarınızın Bölge genelinde kaydedilmesi ile ilgili Yayıncının idari masraflarını karşılamak üzere Yayıncının web sitesinde belirtilen tek seferlik, iadesi olmayan bir ücreti (“Kurulum Ücreti”) ödeyeceksiniz.  

4.2 Yayıncının Kurulum Ücretini, yürürlükteki vergileri ve Yayın İdare Hizmetlerini kullanımınızla bağlantılı diğer ücretleri doğrudan TuneCore hesabınızdan kesme veya bu tür ücretleri Yayıncıya sağladığınız herhangi bir ödeme yönteminden (örneğin bir PayPal hesabı, kredi kartı veya banka kartı) (her biri “Ödeme Yöntemi”) tahsil etme hakkının olduğunu kabul ediyorsunuz. Şüpheye mahal vermemek için siz veya Yayıncı bu sözleşmeyi burada belirtilen nedenlerden herhangi biri nedeniyle feshederseniz, Kurulum Ücretinin tam veya kısmi geri ödenmesine hakkınız olmayacaktır. Ayrıca, herhangi bir nedenle bir ödeme yapmamanız veya ödemenin Ödeme Yöntemi veya bir başka yöntemin Şartları kabul ettikten sonra geri çevrilmesi durumunda, Yayıncının Kurulum Ücreti tamamen ödenene kadar hesabınızı aktif tutma ve bunun sonucunda oluşan telif ücretlerini tahsil etme hakkı dâhil Ücreti kendi takdirine göre herhangi bir yolla alma hakkı olacaktır. Ödeme Yönteminiz değişmişse Yayıncı hesap ayarlarınızda uygun değişiklikleri yaparak TuneCore'u bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdur. Geçerli bir Ödeme Yöntemi sağlamazsanız hizmetiniz tamamen Yayıncının takdirine bağlı olarak kesilebilir veya durdurulabilir.

5. SÜRE. 

5.1 Bu sözleşmenin “Süresi” Kurulum Ücretinin Yayıncı tarafından alındığı ve işlendiği tarihte başlayan bir (1) yıllık başlangıç dönemi olacak ve Yayıncının iptal bildiriminizi aldığı üç aylık dönemin sonuna kadar devam edecektir. Başlangıç döneminden sonra Süre otomatik olarak yenilenecek ve siz Yayıncıya ilgili tarihte geçerli dönemin sonundan en az otuz (30) gün önce yazılı fesih bildiriminde bulunmadıkça ilave üç aylık dönemler için uzayacaktır.

5.2 Yayıncının Sürenin başlangıcından önce ve Süre boyunca Kompozisyonlarla ilgili kazanılan tüm gelirli tahsil etme hakkı olacaktır. Süreden sonra Yayıncının Süre boyunca kazanılan ama henüz ödenmemiş tüm geliri tahsil etmek için Süre sonrasında on iki (12) aylık bir tahsil dönemi hakkı olacaktır (“Süre Sonrası Dönem”). Yayıncı bir tahsil birliğinden, lisans alandan veya bir başka kuruluştan onların eylemleri veya ihmalleri ya da sizin üçüncü taraflara bu sözleşmenin sona erdiğini bildirmemeniz nedeniyle Süre Sonrası Dönemden sonra kazanılan gelirleri alırsa Yayıncının bunları almasının bu sözleşmenin ihlali olmayacağını onaylıyorsunuz. Yayıncı tüm bu gelirler ile ilgili olarak buradaki şartlara göre size hesap vermeye devam edecektir.   

6. GARANTİLER; BEYANLAR; TAZMİNATLAR.

6.1 Şunlar beyan ve garanti ediyorsunuz: (i) en az on sekiz (18) yaşındasınız; (ii) bu sözleşmeyi yapmak ve tam olarak ifa etmek ve Yayıncıya burada belirtilen hakları vermek için tam hak ve yetkiye sahipsiniz; (iii) Yayıncının müzik, isin ve/veya sözler dâhil Kompozisyonunuz ile ilgili hakları kullanması herhangi bir ortak hukuku veya sınırlı olmamak kaydıyla akdi haklar, telif hakları ve gizlilik hakları dâhil herhangi bir kişi, firma veya kuruluşun yasal haklarını ihlal etmeyecek veya çiğnemeyecektir; (iv) burada verilen haklar ücretsizdir ve her türlü iddia, talep, rehin veya takyidat olmadan verilmektedir ve (v) Kompozisyonların hiçbiri hakaret içerikli veya müstehcen değildir. Yukarıdakileri sınırlamadan sizin tarafınızdan burada Yayıncıya verilen hakların tekemmül etmesi için herhangi bir üçüncü taraf onayı gerekli değildir ve gerekli olmayacaktır.  

6.2 Ayrıca, Yayıncıya gönderdiğiniz tüm tescil ve bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu ve öyle kalacaklarını garanti ve beyan ediyorsunuz. Yayıncının Kompozisyonların tescilinde tutarsızlık veya yanlışlıkla ilgili bir bildirim alması halinde Yayıncının bu tutarsızlık veya yanlışlık çözümlenene kadar söz konusu Kompozisyonlarla bağlantılı ödemeleri askıya alma hakkı olacaktır.  

6.3 Yayıncıyı ve bağlı kuruluşlarına (direktörleri, üyeleri, görevlileri, çalışanları, alt yayıncıları ve diğer temsilcileri dâhil) burada sizin tarafınızdan yapılan garanti, beyan veya anlaşmalın ihlali iddiası veya ihlalinden doğan veya sizin yaptığınız veya sizin yönlendirme veya kontrolünüz altında yapılan eylem veya ihmallere dair üçüncü taraf iddiaları, zararlar, kayıplar ve giderleri makul avukatlık ücret ve giderleri dâhil tazmin edecek, onları savunacak ve onları sorumlu tutmayacaksınız. Yayıncıya, Yayıncının tazmin edilme hakkına sahip olduğu herhangi bir borç veya iddia ile ilgili olarak bu belgenin tarihinden sonra yapılan herhangi bir ödemeyi geri ödeyeceksiniz. Alternatif olarak Yayıncı bu ödemeleri bu belgeye göre veya siz ve TuneCore arasındaki bir başka sözleşmeye göre ödenecek herhangi bir gelirden kesmeyi seçebilir.  

7. Yasal İşlemler ve Uzlaşmalar.  

7.1 Yukarıdaki Bölüm 6.3’ün hükümlerine rağmen, Yayıncı Kompozisyonlarla ilgili tüm iddiaları ve davaları kovuşturma, savunma ve karara bağlama ve genel olarak bunlarla ilgili veya Kompozisyonlar bakımından telif hakları ve diğer haklarla ilgili gerekli tüm diğer şeyleri yapma hakkına sahip olacaktır ama buna yükümlü değildir; ancak Yayıncı sizin onayınız olmadan iddiaları karara bağlamayacaktır (aşağıda Bölüm 7.2’de açıklanan durumlar dışında). Yayıncı veya sizin tarafınızdan bir mahkeme kararı veya uzlaşma sonucu paraların alınması halinde makul avukatlık ücretleri ve giderleri dâhil söz konusu paraların elde edilmesi için cepten yapılan masraflar düşüldükten sonra bu paralar siz ve Yayıncı arasında yukarıdaki Bölüm 2’de öngörüldüğü şekilde aynı paylarda bölüştürülecektir. Söz konusu hususun kovuşturulması veya savunulmasında size yardımcı olması veya bunu üstlenmesi için masrafı kendinize ait olmak üzere avukat tutma hakkına sahip olacaksınız. Yayıncı aleyhinde herhangi bir mahkeme kararı ve Yayıncı tarafından Kompozisyonlarla ilgili olarak iddialar konusunda kendi aleyhinde uzlaşmalar avukatlık ücretleri ve giderleri dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere masraf ve giderlerle birlikte Yayın İdare Şartlarının tazmin hükümlerine tabi olacak ve tazminat ödemeleriniz sahip olduğunuz ve Yayıncı tarafından idare edilen hesaplar altında size ödenebilecek tüm tutarlardan Yayıncının talebi üzerine derhal Yayıncıya ödenecektir.

7.2 Buradaki aksine herhangi bir şeye rağmen Yayıncının sizin önceden onayınız olmadan Ulusal Müzik Yayıncıları Derneği gibi savunuculuk grupları tarafından sunulan ve onaylanan telif ücretlerinin tahsili için lisans düzenlemelerine veya sektör genelindeki uzlaşmalara idare edilen kompozisyonları (Kompozisyonlar dâhil) sokmayı tercih etme hakkı olacaktır ama bununla yükümlü olmayacaktır.

8. Belgeler.

8.1 Yayıncının talebi üzerine Kompozisyonlarda Yayıncıya verilen haklar ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek belgeleri imzalayacak ve teslim edeceksiniz ve bunu Yayıncının talebinden sonra on (10) iş günü içinde yapmazsanız Yayıncı bu belgeleri sizin adınıza imzalayabilir.

8.2 Yayın İdare Şartlarını kabulünüzle eş zamanlı olarak Yayıncıya Kompozisyonları ilgilendiren mevcut lisansları veya diğer sözleşmeleri sağlayacaksınız. Ayrıca, Süre boyunca Kompozisyonların kaydedilen versiyonlarını bunlardan haberdar olduktan sonra makul olarak uygun en kısa sürede Yayıncıya bildirmeyi kabul ediyorsunuz. Bu bölümde bahsedilen materyalleri ve bilgileri Yayıncıya sağlamazsanız veya sağlamadığınız derecede Yayıncının Kompozisyonlardaki hakları bunun sonucu olarak bozulmayacaktır. Yayıncı, sizin bu temerrüdünüzün doğrudan veya dolaylı sonucunda etkilenen Kompozisyonlar ile ilgili paraların tahsil edilememesi veya telif hakkı korumasının olmamasından sorumlu olmayacaktır.

9. Şart ve Koşullarda Güncellemeler; İptal.  

9.1 Yayıncı, Yayın İdare Şartlarını herhangi bir zamanda değiştirme ve/veya TuneCore Sitelerini kullanımınıza dair yeni hükümler ve/veya koşullar ekleme hakkını saklı tutar. Yayıncı, Yayın İdare Şartlarındaki önemli değişiklikleri size bildirecektir ve sizin de bunları kabul etmek istemiyorsanız Şartları feshetme hakkınız olacaktır. Aksi takdirde, TuneCore Sitelerini kullanmaya devam eder ve feshetmezseniz bu değişiklikler ve güncellemeler sizin tarafınızdan kabul edilmiş ve bu Yayın İdare Şartlarına dâhil edilmiş sayılacaktır.  

9.2 Yukarıda açıklananların dışında aşağıdaki bildirimi doldurarak ve geri göndererek bir (1) yıldan sonra Süreyi herhangi bir zamanda iptal etme hakkına sahip olacaksınız: [__________________]. İptal, Süre Sonrası Dönem ve ilgili icra, lisanslamada tahsil haklarımıza ve diğer tahsil hakları organizasyonlarına tabi olarak bu iptal bildirimini aldığımız üç ayın sonunda yürürlüğe girecektir.

10. Şart ve Koşulların İhlalleri; Fesih. Yayıncının herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple (sınırlama olmaksızın bu Yayın İdare Şartlarını ihlal etmeniz dâhil) veya sebepsiz olarak Yayıncının mutlak takdirine göre Siteleri aracılığıyla sahip olabileceğiniz hesapları (veya herhangi bir kısmını) veya Siteleri kullanımınızı feshedileceğini ve hesabınızın tamamını veya bir kısmını kaldırabileceğini ve çıkarabileceğini kabul ediyorsunuz. Sitelere veya sahip olabileceğiniz hesaplara veya bunların herhangi bir bölümüne erişiminizin önceden bildirimde bulunmadan feshedilebileceğini kabul ediyorsunuz ve Yayıncının bu fesih nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul ediyorsunuz. Bu çareler, Yayıncının hukuken veya hakkaniyete göre sahip olabileceği diğer çarelere ek olaraktır.

Bu Hüküm ve Koşullar en son 1 Temmuz 2023 tarihinde revize edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

TUNECORE, INC. EK ŞART VE KOŞULLAR – GELENEKSEL SENKRONİZASYON LİSANSI

Aşağıdaki bu Geleneksel Senkronizasyon Lisans Şart ve Koşulları (“Senkronizasyon Şartları”) sizin tarafınızdan kabul edildiğinde siz ve TuneCore arasında Yayın İdare Şartlarında ek değişiklik teşkil edecektir.

1. HAKLARIN VERİLMESİ.

1.1 Yayıncıya bu belge kapsamında verdiğiniz hakların münhasır olarak verilmesine ek olarak bu belge ile Yayıncıya Bölge genelinde ve Süre boyunca Kompozisyonların senkronizasyonunu (ve varsa senkronizasyon için Yayıncıya gönderdiğiniz kayıtları (“Kayıtlar”)) “geleneksel” vasıtalarla - ki bu terimin Birleşik Devletler müzik yayın sektöründe anlaşıldığı şekilde yani Kompozisyonlarınızın film, televizyon programları, reklamalar, video oyunları ve diğer görsel işitsel programlarda kullanılması için tek seferlik lisanslama - tek başına ve münhasıran müzakere etme ve lisanslama ve başkalarına lisanslama hakkı verme hakkı veriyorsunuz.

1.2 Buna göre, Yayıncıya Kompozisyonları ve Kayıtları Yayıncı web siteleri, kanalları ve profilleri ve/veya yalnız yetkili kullanıcılar (örn., müzik süpervizörleri) tarafından kullanılması amaçlanan ilişkili üçüncü taraf siteler aracılığıyla Kompozisyonların ses dosyalarına potansiyel üçüncü taraf senkronizasyon yerleştirmesi bakımından erişme, onları dinleme ve test etmek için yayın akışı temelinde, telif ücretsiz, dünya genelinde kullanma, teşhir etme ve sağlama hakkı veriyorsunuz.

2. ÖDEMELER.

2.1 Yayıncı, Kompozisyonlar (ve varsa Kayıtlar) tarafından Süre boyunca alınan senkronizasyon talepleri ve/veya başlatılan lisanslardan elde edilen tüm Brüt Kazançları tahsil edecektir. “Brüt Makbuzlar” yalnız Bölgenin herhangi bir kısmında üçüncü taraf senkronizasyon lisanslama vekillerinin komisyonları ve/veya ücretleri düşüldükten sonra Yayıncı tarafından elde edilen senkronizasyon lisanslama geliri olarak tanımlanır. Brüt Makbuzlar opsiyon, yenileme veya uzatma Süreden sonra gerçekleşse bile Yayıncı tarafından verilen lisansın opsiyon, yenileme veya uzatılmasının sonucunda doğan gelirler dâhil ilk lisanslama kullanımı için ödenecek tüm gelirleri içerir. Şüpheye yer bırakmamak için Sürenin sona ermesinin ardından Yayıncının Süre boyunca Yayıncı tarafından alınmış talepler ve/veya onun önayak olduğu yerleştirmeler için lisans düzenleme ve/veya ödeme tahsil etme münhasır hakkı olacaktır.

(a) Bestelerin (ve varsa Kayıtların) filmler, televizyon programları, reklamlar, video oyunları ve diğer tek seferlik görsel-işitsel programlar gibi geleneksel yollarla senkronize edilmesinden elde edilen Brüt Gelirlerin yüzde ellisini (%50) alacaksınız. Yayıncının Brüt Gelirlerin yüzde ellisini (%50) elinde tutmasına izin verilecektir.

3. Burada açıkça ortaya konan hususlar haricinde (a) burada kullanılan tüm terimler ve ibareler Yayın İdare Şartlarındaki ile aynı tanımlara sahip olacaktır ve (b) Yayın İdare Şartlarının hükümleri burada onaylanmakta ve yeniden teyit edilmektedir ve tam olarak geçerli ve yürürlükte olacaktır.

Bu Şart ve Koşullar, en son 1 Ekim 2020'de güncellenmiştir ve o tarih itibarıyle hüküm ifade eder

BELIEVE INTERNATIONAL ŞART VE KOŞULLAR

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan kişiler için bir dijital müzik dağıtım hizmeti olan TuneCore, Inc.'in resmi web sitesi www.tunecore.com, ve Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunan kişiler için bir dijital müzik dağıtım hizmeti olan Believe International'ın resmi web sitesi www.believemusic.com'a hoş geldiniz. 

Aşağıdaki Şart ve Koşullar (“Şartlar”), web sitelerindeki herhangi bir içerik, bilgi, ürün ve/veya hizmet dâhil, TuneCore, Inc. (“TuneCore”) tarafından işletilen www.tunecore.com ve ilişkili web sitelerinin (topluca "TuneCore Sitesi") tüm kullanıcıları ve Believe International’a (“Believe”, Believe ve TuneCore birlikte “Dağıtımcı”, “bize” veya “biz” olarak geçmektedir) ait olan ve onun tarafından işletilen www.believemusic.com ve ilişkili web sitelerinin (topluca “Believe Sitesi” ve TuneCore Sitesi ile birlikte “Distribütör Siteler”) tüm kullanıcıları için geçerlidir. Bu Şartlar, münferit bir kullanıcı veya tek bir kuruluş olan siz (topluca veya tek tek “Kullanıcılar”) TuneCore ve Believe arasında sizin TuneCore veya Believe Sitesini kullanımınızla ilgili, yasal olarak bağlayıcı sözleşmeyi temsil eder. Kullanıcılar ve Dağıtımcılar burada ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılmaktadır. TuneCore Sitesini veya Believe Sitesini kullanırken belirli hizmetler veya özellikler için geçerli olan ve zaman zaman ilgili sitede yayınlanabilen ek şart veya kurallara tabi olacaksınız (“Ek Şartlar”). Tüm Ek Şartlar, burada atıf yoluyla bu Şartlara dâhil edilmiştir.

DAĞITIMCI SİTELERİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI DİKKATLİCE OKUYUN. DAĞITIMCI SİTELERİNE KAYDOLARA VE/VEYA ONLARA ERİŞEREK, TARAYARAK VEYA KULLANARAK EK ŞARTLAR VE GELECEKTEKİ DEĞİŞİKLİKLER DÂHİL AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI (TOPLUCA “ŞARTLAR”) OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE ONLARLA BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ. BU ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN DAĞITIMCI SİTELERİNİ KULLANIMINIZA SON VERİN.

Uygunluk. Dağıtımcı Sitelerini kullanmak için ya en az on sekiz (18) yaşında veya daha büyük (veya en az on üç (13) yaşında ve ebeveyniniz/ebeveynlerinizin ve/veya yasal vasinizin onayına sahip) olmalı ve (i) bu Şartlarda ortaya konan şartlara, koşullara, yükümlülüklere, doğrulamalara, beyanlara ve taahhütlere taraf olmaya ve (ii) bu Şartlara bağlı kalmaya ve uymaya tam olarak muktedir ve ehil olmalısınız. Bu Bölümdeki uygun gerekliliklerini karşıladığınızı beyan ediyorsunuz.

Gizlilik Bildirimi. Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Lütfen Dağıtımcının kişisel bilgilerinizi toplaması, kullanması ve açıklaması ile ilgili bilgiler için Dağıtımcının Sitelerinin www.tunecore.com/terms adresindeki Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyun.

Şartlarda Değişiklik. Dağıtımcı olarak kendi takdirimizle Ek Şartlar dâhil bu Şartları herhangi bir zamanla herhangi bir sebeple değiştirme, düzenleme, bölümler ekleme veya çıkarma hakkımızı saklı tutuyoruz ve bu değişiklikleri size, örneğin yukarıdaki “Son Güncelleme” tarihini değiştirmek gibi çeşitli yollarla ve kendi takdirimizle belirleyeceğimiz diğer makul yollarla bildirebiliriz. Tüm değişiklikler derhal yürürlüğe girecektir. Hesabınızı doğrudan etkileyebilen önemli bir değişiklik halinde hesabınızla bağlantılı olarak bize sağlamış olduğunuz sonuncu eposta adresi üzerinden sizi bilgilendirmek için makul çabayı sarf edeceğiz. Lütfen değişiklikler için bu Şartları periyodik olarak kontrol edin. Değişikliklerin yayınlanmasından sonra Dağıtımcı Sitelerini kullanmaya devam etmeniz bu değişikliklere dair bağlayıcı kabulünüzü oluşturur.

Dağıtımcı Siteleri Erişim ve Bağlantı Verme. Distribütör, şunlara uymanız koşuluyla ve uyduğunuz sürece Distribütör Sitelerini bu Şartlarda açıklandığı şekilde kullanmanıza izin verir: (i) Distribütör Sitelerini yalnız sizin kişisel kullanımınız için kullanıyorsunuz; (ii) bu Şartlarda açıkça izin verilenler dışında Dağıtımcı Sitelerinin herhangi bir bölümünü herhangi bir ortamda Dağıtımcının önceden yazılı yetkilendirmesi olmadan indirmiyor, çoğaltmıyor, yeniden dağıtmıyor, yeniden iletmiyor, yayımlamıyor, yeniden satmıyor, halka açık olarak teşhir etmiyor veya başka bir şekilde ondan faydalanmıyorsunuz; (iii) Dağıtımcı Sitelerini tasarlanan amaçlarına göre kullanmak için makul olarak gerekli olabileceklerin dışında Distribütör Sitelerinin herhangi bir kısmını değiştirmiyor veya modifiye etmiyorsunuz; (iv) aşağıdaki Bölüm 11’de açıklanan yasak davranışlardan herhangi biriyle iştigal etmiyorsunuz ve (v) bu Şartlara diğer yönlerden tam olarak uyuyorsunuz. TuneCore Sitesi, TuneCore tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tesislerinden kontrol edilmekte ve sunulmaktadır ve Believe Sitesi, Believe tarafından özellikle Fransa ve Lüksemburg’da olmak üzere Avrupa Birliğindeki (AB) tesislerinden kontrol edilmekte ve sunulmaktadır. Dağıtımcı, Dağıtımcı Sitelerinin diğer yerlerde kullanıma uygun veya hazır olduğu hususunda beyanda bulunmamaktadır. Dağıtımcı Sitelerine diğer yargı çevrelerinden erişiyor veya oralarda kullanıyorsanız yerel yasalara uyumdan siz sorumlusunuz ve bulunduğunuz yargı çevresinde izin verilen ölçüde, size o yargı çevresinde tanınan ama uygun olduğu şekilde Amerika Birleşik Devletleri veya AB’de mevcut olmayan talepler iddia etme veya korumalardan faydalanma hakkınızdan feragat ediyorsunuz.  

Dağıtımcı Mülkiyeti; Mülkiyet Hakları

 1. Genel. Dağıtımcı Siteleri, içerik, görsel arayüzler, interaktif özellikler, ses, video, görsel işitsel materyal, bilgiler, grafikler, tasarım, derleme, bilgisayar kodu, ürünler, yazılımlar, hizmetler, özel bilgiler, hizmet markaları, ticari markalar, ticari isimler, ayırt edici bilgiler (logolar gibi), seçim, sekans, “görünüş ve his” ve şeylerin düzenlemesi ve Dağıtımcı tarafından sağlanan Dağıtımcı Sitelerinin tüm diğer unsurları (“Dağıtımcı Materyalleri”) Dağıtımcıya aittir ve/veya onun tarafından lisanslanmıştır ve sınırlama olmaksızın uygun olduğu şekilde Amerika Birleşik Devletleri federal ve eyalet yasaları ve düzenlemeleri ile Lüksemburg yasaları ve düzenlemeleri ile ilgili yabancı yasa, düzenleme ve anlaşmaları dâhil hukuken korunmaktadır. Dağıtımcı Materyalleri, Üçüncü Taraf İçeriğini (aşağıda tanımlandığı gibi) içermez. Dağıtımcı tarafından açıkça yetki verilmesi hariç Dağıtımcı Sitelerini ve/veya Dağıtımcı Materyallerini satmamayı, lisanslamamayı, dağıtmamayı, kopyalamamayı, modifiye etmemeyi, halka açık olarak icra veya teşhir etmemeyi, iletmemeyi, yayımlamamayı, düzenlememeyi, uyarlamamayı, ondan türetilmiş eserler üretmemeyi veya başka türlü yetkisiz kullanmamayı kabul ediyorsunuz. Dağıtımcı, bu Şartlarda açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. Bu Şartlarda açıkça ortaya konan sınırlı haklar haricinde Dağıtımcı Materyallerinde herhangi bir hak, unvan veya menfaat elde etmeyeceksiniz.
 2. Uygulamalar ve Diğer İndirilebilir Yazılım. Kullanımınıza sunduğumuz Dağıtımcı Materyallerinden herhangi birisi indirilebilir bir yazılım ise yazılım ve yazılımla ilgili tüm dosya, görüntü ve veriler bizim tarafımızdan size lisanslanacaktır. Bu lisans, kişisel, sınırlı, devredilemez, alt lisans verilemez, geri alınabilir bir lisanstır ve size bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda lisansı değiştirme veya iptal etme hakkımızı saklı tutuyoruz. İptal bildirimini almanız üzerine elinizdeki ve/veya kontrolünüz altındaki sistemlerde bulunan yazılımın tüm kopyalarını imha etmelisiniz. İndirilen yazılımın sahibi değilsiniz ve yazılımın mülkiyetini size devretmiyoruz. İndirilen yazılım ve onunla ilgili tüm fikri mülkiyet haklarının tam olarak mülkiyetini ve onlar üzerindeki hakkımızı elimizde tutuyoruz. Yazılımı yeniden dağıtamaz, satamaz, parçalarına ayıramaz, tersine mühendislik yapamaz, sökemez veya insan tarafından algılanabilir bir forma başka türlü indirgeyemezsiniz (söz konusu faaliyete bu sınırlamaya rağmen ilgili yasa tarafından açıkça izin verilmesi haricinde). Dağıtımcı Sitelerinden indirilen yazılım Amerika Birleşik Devletleri ve Lüksemburg ihracat kontrol yasalarına tabidir. Dağıtımcı Sitelerinden yazılım indirirseniz bize bu yasalara ayrkırı hareket etmediğinizi beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.
 1. Kullanıcı İçeriği.

  1. Genel. Dağıtımcı Sitesi şimdi veya gelecekte sizin ve diğer Kullanıcıların medya, metin, ses ve video kayıtları, fotoğraflar, grafikler, yorum veya diğer bilgi ya da içerikleri (“Kullanıcı İçeriği”) yayınlamanıza veya bağlantı vermenize ve bu Kullanıcı İçeriğini barındırmanıza ve/veya paylaşmanıza izin verebilir. Kullanıcı İçeriği, Dağıtımcı tarafından kontrol edilmemektedir. Dağıtımcı, Kullanıcı İçeriğinizin Dağıtımcı Sitesi aracılığıyla herhangi bir şekilde sağlanmasına devam edileceği hususunda beyanda bulunmamaktadır. Kullanıcı İçeriğinizi yalnız kendi takdirimizle kaldırabiliriz. Dağıtımcı Sitesinde yayınladığınız Kullanıcı İçeriğinin Dağıtımcı Sitesinin kullanıcılarının genel olarak kullanımına sunulduğunu ve Dağıtımcının bu Kullanıcı İçeriği ile ilgili herhangi bir gizlilik garantisi vermediğini veya bu Kullanıcı İçeriğindeki fikri veya mülkiyet ile ilgili haklarınızın ihlal edilmeyeceğini veya kötüye kullanılmayacağını garanti etmediğini anlıyorsunuz
  2. Hakların Verilmesi. Hizmet şartları Ek Şartlar – Yayınlama İdaresi’ne tabi olan “Kompozisyonlar” ve “Kayıtlar” (her biri Ek Şartlar – Yayınlama İdaresi’nde tanımlandığı gibi) haricinde, Dağıtımcıya Kullanıcı İçeriği göndererek Dağıtımcıya ve bağlı kuruluşlarına Kullanıcı İçeriğini (ve ondan türetilmiş eserleri), sınırlama olmaksızın Dağıtımcı Sitesinin bir kısmının veya tamamının tanıtılması ve yeniden dağıtımı için olması dâhil Dağıtımcı Sitesi ve Dağıtımcının (ve kendi bağlı kuruluşları ile birlikte haleflerinin, devralanlarının ve alt lisans alanlarının) işi ile bağlantılı olarak herhangi bir medya formatında ve herhangi bir medya kanalı aracılığıyla veya ticaret aracılığıyla kullanmak, çoğaltmak, dijitalleştirmek, kodlamak, depolamak, iletmek, dağıtmak, modifiye etmek, uyarlamak, tercüme etmek, türetilmiş eserler hazırlamak, teşhir etmek, icra etmek, halka iletmek ve başka türlü faydalanmak üzere dünya genelinde, münhasır olmayan, tamamen ödenmiş, telif ücretsiz, devredilebilir bir lisansı alt lisans verme ve yetkilendirme hakkı ile birlikte veriyorsunuz. Dağıtımcıya ve bağlı kuruluşlarına, devralanlarına ve alt lisans alanlarına (ve onların bağlı kuruluşlarına), eğer tercih ederlerse söz konusu Kullanıcı İçeriği ile bağlantılı olarak gönderdiğiniz ismi kullanma hakkı veriyorsunuz. Ayrıca, burada Dağıtımcı Sitesinin her bir Kullanıcısına Kullanıcı İçeriğinize Dağıtımcı Sitesi aracılığıyla erişme ve bu Kullanıcı İçeriğini Dağıtımcı Sitesinin işlevselliğinin ve bu Şartların izin verdiği şekilde kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, modifiye etmek, uyarlamak, tercüme etmek, türetilmiş eserler hazırlamak, teşhir etmek ve icra etmek üzere münhasır olmayan bir lisans veriyorsunuz. Dağıtımcı Sitesine gönderdiğiniz Kullanıcı İçeriğinde yukarıda verdiğiniz lisanslar, daimi ve geri alınamaz olacaktır, ancak Dağıtımcı Sitesi kullanıcı hesabına sahipken kaldırdığınız veya sildiğiniz Kullanıcı İçeriği veya Dağıtımcı Sitesi kullanıcı hesabınızın devre dışı bırakılması veya silinmesinden sonraki Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak Dağıtımcıya yukarıda lisansın sonlandırılması ile ilgili özellikle bildirimde bulunabilir ve bu sonlandırmanın geçerli olduğu Kullanıcı İçeriği unsurunu/unsurlarını özellikle belirtebilirsiniz; böyle bir durumda yukarıdaki lisans Dağıtımcıya söz konusu bildirimi yapmanızdan sonra ticari olarak makul bir süre içerisinde sona erecektir. Ancak bu sonlandırmanın ardından bile Dağıtımcının söz konusu Kullanıcı İçeriğinin sunucu kopyalarını tutabileceğini ama teşhir veya icra edemeyeceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Buradaki aksine herhangi bir şeye rağmen sizin tarafınızdan gönderdiğiniz Geri Bildirimde (aşağıda tanımlandığı gibi) verilen lisanslar daimidir ve geri alınamaz.  
  3. Kullanıcı İçeriğinden Sorumluluk Yok. Yukarıda verilen sınırlı lisans istisna olmak üzere Kullanıcı İçeriğinde herhangi bir hak elde etmiyor veya kontrol etmiyoruz ve üzerlerinde editöryel kontrol uygulamıyoruz. Buradaki hiçbir şey bizi Kullanıcıların Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak yaptıkları beyanları ve taahhütleri doğrulamakla yükümlü kılmaz ve biz de bunları zorunlu olarak doğrulamadık.
 2. Beyanlarınız ve Taahhütleriniz. 

  1. Şunları taahhüt ve beyan ediyorsunuz: (i) on sekiz (18) yaşında veya daha büyüksünüz veya (ii) on üç (13) yaşında veya daha büyüksünüz ve ebeveyniniz ve/veya yasal vasinizin bu Şartları kabul etmek için yazılı onayına sahipsiniz.  
  2. Kullanıcı İçeriği ile bağlantılı olarak şunları doğruluyor, beyan ediyor ve/veya taahhüt ediyorsunuz: (a) Kullanıcı İçeriğinin Dağıtımcı ve bu Şartlar tarafından tasavvur edildiği şekilde dâhil edilmesini ve kullanılmasını ve bu Bölümde açıklanan hakları ve lisansı vermesini sağlamak üzere herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin tüm patent, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarına sahipsiniz veya onları kullanmak ve Dağıtımcıyı kullanmak üzere yetkilendirmek için gerekli tüm lisans, hak, onay ve izinlere sahipsiniz ve (b) Kullanıcı İçeriğiniz, Dağıtımcının bu Kullanıcı İçeriğini bu Şartlara göre kullanması ve Dağıtımcının bu Şartlarda açıklanan lisans haklarını kullanması (i) telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır, manevi hak, gizlilik hakkı, tanıtım hakkı veya bir başka fikri mülkiyet hakkı veya mülkiyet hakkı dâhil herhangi bir üçüncü taraf hakkına tecavüz etmemekte, onları ihlal etmemekte veya kötüye kullanmamaktadır; (ii) bir başka kişiye iftira atmamakta, hakaret etmemekte, karalamamakta veya gizlilik, tanıtım veya diğer mülkiyet haklarına tecavüz etmemektedir veya (iii) geçerli herhangi bir yasa veya düzenlemeyi ihlal etmemektedir ve etmeyecektir.
  3. Kullanıcı İçeriğinin Yasaklanan Kullanımı. Bu Şartlarca aksine izin verilmesi haricinde Kullanıcı İçeriği ile bağlantılı olarak ayrıca Dağıtımcı Sitelerinde (i) Dağıtımcının veya herhangi bir üçüncü tarafa zarar verebilecek yanlış veya yanıltıcı beyanlar; (ii) yasa dışı, aşağılayıcı, karalayıcı, iftira niteliğinde, pornografik, müstehcen, istismarcı, saygısız, kaba, açıkça cinsel, tehdit edici, taciz edici, zararlı, kindar, ırk veya etnik açıdan saldırgan veya başka türlü kabul edilemez ya da suç olarak kabul edilebilecek davranışı teşvik eden, hukuki sorumluluğa yol açan, herhangi bir gizlilik veya tanıtım yasası veya hakkını ihlal eden veya başka türlü uygunsuz olan materyal; (iii) herhangi bir ürün ve/veya hizmet için reklamlar ve/veya iş teklifleri veya (iv) herhangi bir şekilde küçükler için zararlı olacak herhangi bir materyal yayımlamamayı, yayınlamamayı, göndermemeyi, iletmemeyi veya başka türlü sağlamamayı kabul ediyorsunuz.  

Üçüncü Taraf İçeriği Sorumluluğun Reddi. Hizmet şartları Ek Şartlar – Yayınlama İdaresi’ne tabi olan “Kompozisyonlar” ve “Kayıtlar” (her biri Ek Şartlar – Yayınlama İdaresi’nde tanımlandığı gibi) haricinde, Dağıtımcı Sitelerini kullanırken çeşitli kaynaklardan Kullanıcı İçeriği, reklam ve diğer üçüncü taraf içeriğine (birlikte “Üçüncü Taraf İçeriği”) maruz kalacağınızı ve yanlış, saldırgan, yakışıksız veya başka türlü kabul edilemez nitelikte olan Üçüncü Taraf İçeriğine maruz kalabileceğinizi anlıyorsunuz. Dağıtımcı, herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriği veya oralarda ifade edilen görüş, tavsiye veya nasihatleri onaylamamaktadır. Dağıtımcı hiçbir koşul altında Üçüncü Taraf İçeriğindeki yanlışlıklar, hatalar veya ihmallerden, Üçüncü Taraf İçeriği ile ilgili fikri mülkiyet hakkı ihlal veya kötüye kullanımlarından ya da Dağıtımcı Sitesi aracılığıyla yayınlanan, eposta ile gönderilen veya başka türlü teşhir edilen veya iletilen, Dağıtımcının Olmayan İçeriğin kullanımı sonucu ortaya çıkan herhangi bir zarar veya kayıp dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere Üçüncü Taraf İçeriği için veya onunla bağlantılı olarak herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.  

Kullanıcıların ve Üçüncü Taraf İçeriğinin İzlenmemesi. Hizmet şartları Ek Şartlar – Yayınlama İdaresi’ne tabi olan “Kompozisyonlar” ve “Kayıtlar” (her biri Ek Şartlar – Yayınlama İdaresi’nde tanımlandığı gibi) haricinde, Dağıtımcı Sitesi aracılığıyla yüklediğiniz, yayınladığınız, eposta ile gönderdiğiniz, ilettiğiniz veya başka türlü sağladığınız tüm Kullanıcı İçeriklerinden Dağıtımcının değil tamamen sizin sorumlu olduğunuzu anlıyorsunuz. Dağıtımcı, Kullanıcılar tarafından yayınlanan veya diğer kişi veya kuruluşlar tarafından başka türlü sunulan Üçüncü Taraf İçeriklerini kontrol etmemektedir ve bu Üçüncü Taraf İçeriklerini herhangi bir amaçla izleme yükümlülüğü yoktur. Herhangi bir zamanda Dağıtımcı kendi takdiriyle Üçüncü Taraf İçeriğini izlemeyi seçerse Dağıtımcı yine de Üçüncü Taraf İçeriği için herhangi bir sorumluluk, uygunsuz Üçüncü Taraf İçeriğini değiştirme veya kaldırma yükümlülüğü, Üçüncü Taraf İçeriğini izlemeye devam etme yükümlülüğü ve söz konusu Üçüncü Taraf İçeriğini gönderen Kullanıcı veya diğer kişi veya kuruluşun davranışından sorumluluk üstlenmez. Kullanıcı İçeriğinin veya diğer Üçüncü Taraf İçeriğinin doğruluğu, tamlığı, kullanışlılığı, ihlal edici olmaması veya yasallığına güvenmek dâhil Kullanıcı İçeriği veya diğer Üçüncü Taraf İçeriğinin kullanımını değerlendirmek ve ilişkili tüm riskleri üstlenmek zorunda olduğunuzu kabul ediyorsunuz.

İçeriğin Kaldırılması. Hizmet şartları Ek Şartlar – Yayınlama İdaresi’ne tabi olan “Kompozisyonlar” ve “Kayıtlar” (her biri Ek Şartlar – Yayınlama İdaresi’nde tanımlandığı gibi) haricinde, Dağıtımcı ve yetkilileri kendi mutlak takdirleriyle Kullanıcı İçeriğini veya Üçüncü Taraf İçeriğini kısmen veya tamamen herhangi bir zamanda herhangi bir sebeple veya sebepsiz, bildirimde bulunarak veya bildirimsiz ve herhangi bir çeşitten sorumluluk olmadan yayınlamayı reddetme veya Dağıtımcı Sitesinde bulunan Kullanıcı İçeriği veya Üçüncü Taraf İçeriğini kaldırma (ama yükümlülüğüne değil) sahip olacaktır.

 1. Dağıtımcı Sitelerinin Yasaklanan Kullanımları.

  1. Dağıtımcı Sitelerini kullanmanızın bir koşulu olarak burada Dağıtımcı Sitelerini yasa dışı veya bu Şartlarla yasaklanmış (sınırlama olmaksızın işbu Bölüm 11’deki yasaklar dâhil) herhangi bir amaçla kullanmayacağınızı beyan ve taahhüt ediyorsunuz.
  2. Dağıtımcı Materyallerinin ve Dağıtımcı Sitelerinin sizin tarafınızdan kendi kişisel kullanımınız için olması dışında herhangi bir kullanımı kesinlikle yasaktır. Dağıtımcı Sitelerinin herhangi bir bölümünü çoğaltmamayı, aynısını yapmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, ticaretini yapmamayı, alıp satmamayı, dağıtmamayı veya istismar etmemeyi, Dağıtımcı Sitelerini kişisel kullanımınız dışında herhangi bir amaçla kullanmamayı, Dağıtımcı Sitelere veya Dağıtımcı Siteleri aracılığıyla elde edilen Üçüncü Taraf İçeriğine kişisel kullanımınız dışında herhangi bir amaçla erişmemeyi kabul ediyorsunuz.
  3. Yukarıdaki Bölüm 1’de açıklanan uygunluk gerekliliklerini karşılamıyorsanız Dağıtımcı Sitelerini kullanmamayı kabul ediyorsunuz.
  4. Dağıtımcı Sitelerinin Kullanıcılarını karalamamayı, taciz etmemeyi, istismar etmemeyi, tehdit etmemeyi, gizlice takip etmemeyi veya dolandırmamayı ya da onayları olmadan Kullanıcılar veya üçüncü taraflar hakkında kişisel bilgi toplamaya çalışmamayı kabul ediyorsunuz.
  5.  Dağıtımcı Sitelerinin işleyişini veya Kullanıcıların ondan keyif almalarını, sınırlama olmaksızın virüsler, solucanlar, korsan yazılımlar, reklam yazılımları veya diğer kötü niyetli kodlar yükleyerek veya başka türlü yayarak veya Dağıtımcı Siteleri üzerine diğer Kullanıcılara hizmetin reddi ile sonuçlanması niyetiyle orantısız yük yüklemek dâhil herhangi bir yolla bilerek aksatmamayı veya zarar vermemeyi, bozmamayı veya etkisiz hale getirmemeyi kabul ediyorsunuz.
  6.  Dağıtımcı Sitelerinin güvenlikle ilgili özelliklerini, Dağıtımcı Sitelerinin herhangi bir kısmının kullanılmasını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan özellikleri veya Dağıtımcı Sitelerinin kullanımına sınırlamalar getiren özellikleri kaldırmamayı, atlatmamayı, devre dışı bırakmamayı, bunlara zarar vermemeyi veya başka türlü kurcalamamayı kabul ediyorsunuz.
  7.  Dağıtımcı Sitelerine veya herhangi bir parçasına, diğer hesaplara, Dağıtımcı Sitelerine veya herhangi bir parçasına bağlı bilgisayar sistemlerine veya ağlarına hack’lemek, şifre madenciliği veya bir başka vasıta ile yetkisiz erişim elde etmeye teşebbüs etmemeyi veya Dağıtımcı Sitelerinin veya Dağıtımcı Siteleri aracılığıyla yürütülen faaliyetlerin düzgün işlemesini aksatmamayı veya aksatmaya teşebbüs etmemeyi kabul ediyorsunuz.
  8.  Dağıtımcı Siteleri aracılığıyla kullanıma sunulması tasarlanmamış materyalleri veya bilgileri herhangi bir vasıtayla elde etmemeyi veya elde etmeye teşebbüs etmemeyi kabul ediyorsunuz. Dağıtımcı Sitelerini herhangi bir yöntem veya biçimle değiştirmemeyi (Dağıtımcı Sitelerin işlevselliği ile olanaklı kılındığı şekilde ve bu Şartlara göre Kullanıcı İçeriği sağlamak dışında) Dağıtımcı Sitelerinin değiştirilmiş sürümlerini (sınırlama olmaksızın) Dağıtımcı Sitelerine yetkisiz erişim elde etmek amacıyla olması dâhil kullanmamayı kabul ediyorsunuz.
  9.  Önceden açık, yazılı iznimiz olmadan Dağıtımcı Sitelerine erişmek için robot, örümcek, scraper veya diğer otomatik araçları kullanmayacağınızı veya robot engelleme başlıklarımızı veya Dağıtımcı Sitelerine erişimi engellemek veya kısıtlamak için kullanabileceğimiz diğer önlemleri bertaraf etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz.
  10.  Önceden açık yazılı onayımız olmadan herhangi bir ticari marka, logo veya diğer Dağıtımcı Materyalini kapatmak için çerçeveleme teknikleri kullanmamayı kabul ediyorsunuz. Dağıtımcının önceden açık yazılı onayı olmadan Dağıtımcının ismini veya ticari markalarını kullanan meta etiketler veya diğer “gizli metinler” kullanmamayı kabul ediyorsunuz.
  11. Önceden açık yazılı onayımız olmadan Dağıtımcı logoları, grafikleri veya ticari markalarını sınırlama olmaksızın Dağıtımcı Sitelerine bağlantılar dâhil herhangi bir web sitesi bağlantısının bir parçası olarak kullanmamayı kabul ediyorsunuz.
  12. Dağıtımcı Sitelerinin diğer kullanıcılarına talep edilmemiş teklifler, reklamlar, öneriler yapmamayı veya gereksiz posta veya spam göndermemeyi kabul ediyorsunuz. Bu, sınırlama olmaksızın, talep edilmemiş reklamlar, promosyon materyalleri veya diğer teklif materyallerini, ticari reklamların toplu postalanmasını, zincir postaları, bilgilendirme ilanlarını, hayır taleplerini veya dilekçe imza taleplerini içerir.
  13.  Dağıtımcı Siteleri veya onların herhangi bir parçası üzerinde tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, parçalarına ayırmamayı veya başka türlü kaynak kodlarını keşfetmeye teşebbüs etmemeyi kabul ediyorsunuz; ancak söz konusu faaliyete bu sınırlamaya rağmen geçerli yasanın açıkça izin verdiği durumlar hariç ve yalnız izin verdiği ölçüdedir.
  14.  Dağıtımcı Siteleri veya onların herhangi bir parçasını modifiye etmemeyi, uyarlamamayı, tercüme etmemeyi veya onlara dayanan, türetilmiş eserler yaratmamayı kabul ediyorsunuz; ancak söz konusu faaliyete bu sınırlamaya rağmen geçerli yasanın açıkça izin verdiği durumlar hariç ve yalnız izin verdiği ölçüdedir.
  15.  Bir başka kişi veya kuruluşu taklit etmemeyi, bir kişi veya kuruluşla bağlantınızı yanlış bir şekilde beyan etmemeyi veya başka türlü yanıltıcı beyanda bulunmamayı kabul ediyorsunuz.

Dağıtımcı Sitelerinin veya Dağıtımcı Materyallerinin yetkisiz veya yasaklı kullanımı hem federal, hem eyalet ve yerel yasalar kapsamında sizi hukuki sorumluluğa, cezai kovuşturmaya tabi kılabilir.

Hesap Bilgileri. 

 1. 12.1 Bu belgeye göre verilen hizmetlere abone olmak ve Dağıtımcı Sitelerinin bazı özelliklerine erişmek için bir hesap yaratmanız gerekecektir. Dağıtımcının, yasa tarafından böyle yapması şart kılınırsa veya iyi niyetle erişim, muhafaza veya açıklamanın (a) yasal sürece uymak; (b) Şartları uygulatmak; (c) Kullanıcı İçeriğinizin üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiğine dair herhangi bir iddiaya yanıt vermek; (d) varsa size Dağıtımcı Sitelerinin belirli özelleştirilmiş unsurlarını sağlamak; (e) herhangi bir sebeple Dağıtımcı ile irtibata geçerseniz yanıt vermek veya (f) Dağıtımcının, diğer Kullanıcılarının ve halkın haklarını, malını veya kişisel güvenliğini korumak için makul olarak gerekli olduğu inancıyla Kullanıcı İçeriğinize erişebileceğini, onu muhafaza edebileceğini ve açıklayabileceğini kabul ediyorsunuz. Bizdeki hesabınızı. https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Usadresine eposta göndererek herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz. Kendi mutlak takdirimizle ve size önceden bildirimde bulunmadan hesabınızı sonlandırmayı reddetme veya derhal sonlandırma hakkımızı saklı tutuyoruz.
 2. Ürünlerin Satın Alınması.  

  1. Dağıtımcı Siteden satın almak istediğiniz ürünler sipariş ettiğinizde sipariş edilen ürünleri ilgili siparişte belirtilen şartlardan satın almak için bir teklif yaparsınız. Siparişiniz verildiğinde size siparişinizin alındığını belirten bir eposta göndereceğiz. Bu eposta, yalnız siparişinizin alındığının teyididir ve sizin satın alma teklifinizin kabulü anlamına gelmez. Her zaman bizim geçerli yasaya uyumumuza tabi olarak bir siparişi herhangi bir sebeple veya sebepsiz reddetme hakkımızı saklı tutuyoruz. Fiziksel ürünler için siparişlerde siparişiniz ve satın alma teklifiniz, siparişinizi ambalajlayıp kuryeye teslim ettiğimizde kabul edilmiş olacaktır ve kuryeye teslim edildiğinde siparişinizin kabul edildiğini teyit eden bir eposta alacaksınız. Sipariş ettiğiniz ürünlerin mülkiyeti ve bu fiziksel ürünlerin kayıp riski fiziksel ürün kuryeye teslim edildiğinde size geçer.  
  2. Sipariş vererek bizi veya üçüncü taraf ödeme işleyicimizi, kimliğinizi doğrulamak, ödeme kartınızın geçerliliğini doğrulamak, ödeme yetkisi almak ve başka türlü ilgili işleme yetki vermek amaçlarıyla sağladığınız kredi kartı ve diğer ödeme bilgilerini kullanarak ücreti işlemek üzere yetkilendirirsiniz. Sizin tarafınızdan sağlanan kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler dâhil herhangi bir bilgiyi sahteciliği önleme kontrolleri yürütmek için kendi mutlak takdirimizle kullanmamıza onay veriyorsunuz ve bu yetkilendirme bizim üçüncü taraf ödeme işleyicilerimiz tarafından kullanım için de geçerlidir. Bu kontrolleri gerçekleştirirken biz veya üçüncü taraf ödeme işleyicimiz bilgilerinizi, açıklanan bilgilerin bir kaydını tutabilen kredi referans ve sahtecilik önleme hizmeti sağlayıcılara açıklayabilir ve siz bizi ve üçüncü taraf ödeme işleyicimizi bunları açıklama üzere yetkilendiriyorsunuz.  
  3. Dağıtımcı belirli bir ürünün derhal veya sürekli sağlanacağını garanti etmez. Bir siparişi yerine getiremiyorsak tam para iadesi hakkına sahip olacaksınız. Siparişinizi almanız üzerine muayene etmekten siz sorumlusunuz. Fiziksel ürünlerde sevkiyat sırasında gerçekleşen hasarlarda sorumluluk, varsa tarife ve taşıyıcının sorumluluğu üzerindeki diğer sınırlamalara tabi olarak taşıyıcıya aittir. Taşıyıcının siz siparişi verirken aksini belirtmedikçe teslim sırasında imza alması gerekli değildir.
  4. (d) Tüm iade talepleri taşıyıcının siparişinizi teslim etmesinden sonra en geç on dört (14) gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır. Satın aldığınız ürün kusurlu ise kendi mutlak takdirimizle ya (a) kusurlu ürünü aynı ürün veya eşdeğeri ile değiştireceğiz ya da (b) satın alma bedelini size iade edeceğiz. Başka sebeplerle iade kabul edebiliriz ama zorunlu değiliz, böyle bir durumda size kendi mutlak takdirimize göre ikame ürün veya alacak tahsis edeceğiz. İade talep etmek için talebinizi https://support.tunecore.com/hc/en-us/articles/115006501747-Contact-Us. adresine göndermelisiniz. İade talebinizi onaylarsak size bir iade yetki kodu verilecek. İade yetki kodu olmadan iadeleri işlemeyeceğiz. Fiziksel ürünler orijinal ambalajlarında iade edilmelidir.
  5. Dağıtımcı Sitesinde gösterilen fiyatlar sevkiyat, vergiler (varsa Satış ve KDV dâhil), sigorta, resim ve üçüncü taraflarca uygulanan diğer ücretler hariç, ABD Doları cinsindendir. Tüm bu ücretler sipariş kabul edilmeden önce siparişin nihai özetine yansıtılacaktır.
  6. Ürün satın almalara ek olarak Dağıtımcı Sitesinin diğer bazı özellikleri bir ücret ödemenizi gerektirebilir ve bunların ayrıntıları Dağıtımcı Sitesinin ürün, özellik veya hizmetleri satın alma kabiliyetine sahip çeşitli alanlarında mevcuttur. Siz veya hesabınızı kullanan herhangi bir kişiye yüklenen tüm ücretleri ve ilgili vergileri ödemeyi kabul ediyorsunuz. Dağıtımcı Siteleri aracılığıyla teklif edilen ürünlerin, hizmetlerin veya özelliklerin fiyatlarını herhangi bir zamanda revize edebiliriz. Aksi belirtilmedikçe tüm para birimi referansları ABD doları cinsindendir. Tüm fiyat ve ücretler fiyatın veya ücretin ödeneceği tarihte yürürlükte olan ödeme şartlarına göre ödenecektir. Bizim tarafımızdan sağlanan ürünlerin veya hizmetlerin ücretlerinin ödenmesi ile ilgili bir anlaşmazlık varsa hesabınız uyarı veya bildirim yapılmadan bizim mutlak takdirimizle kapatılabilir. Ürünlerimiz, hizmetlerimiz veya özelliklerimiz için açıkça geçerli iade politikası veya iptal politikasında aksi belirtilmedikçe ürünler, hizmetler veya özellikler için geçerli ücret ve diğer bedellerde kısmen veya tamamen para iadesi olmadığını onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Yetkisiz ücretler dâhil hesabınıza yüklenen tüm ücretlerden tam olarak sorumlusunuz.
 3. Parola. Kayıt yaptırırsanız sizden bir parola sağlamanız istenecektir. Parolanız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden siz sorumlu olduğunuzdan parolanızı gizli tutmalısınız. Hesabınızın ve parolanızın gizliliğini korumaktan ve bilgisayarınıza erişimi kısıtlamaktan yalnız siz sorumlusunuz ve hesabınız veya parolanız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden sorumluluğu üstlenmeyi kabul ediyorsunuz. Hesabınızın artık güvenli olmadığına inanmak için sebebiniz varsa (örneğin, hesap kimliğinizi veya parolanızın kaybolması veya yetkisiz açıklanması veya kullanılması halinde) derhal Dağıtımcıyı bilgilendirmelisiniz. Hesabınızın yetkisiz kullanımına bağlı olarak siz, Dağıtımcı veya diğerleri tarafından yaşanan kayıplardan yalnız siz sorumlusunuz.
 4. Vergi Amaçlarıyla İkametgah Değişikliği.  

  1. Eğer (i) ikametgahınızı bir başka yargı çevresine taşırsanız veya artık Dağıtımcı Sitelere erişirken girdiğiniz ülkenin vatandaşı değilseniz ve bu değişikliğin sonucu olarak vergi amaçları bakımından bu ülkenin sakini muamelesi görmeyecekseniz veya (ii) ikametgahınızı bir başka yargı çevresinden Amerika Birleşik Devletleri’ne değiştirirseniz veya Amerika Birleşik Devletler, vatandaşı olursanız ve bu değişikliğin sonucu olarak ABD vergi amaçları bakımından Amerika Birleşik Devletleri sakini muamelesi görecekseniz söz konusu değişiklikten itibaren otuz (30) gün içinde Dağıtımcıya bildirimde bulunmalısınız (eposta yeterli olacaktır) ve tam adınızı, yeni adresinizi, ikametgâh değişikliği tarihini, telefon numaranızı, eposta adresinizi ve kayıtlı bir Kullanıcı iseniz Dağıtımcı hesabınızın Kullanıcı ismini bildirmelisiniz.
  2. Yukarıdaki Bölüm 12.4(a)’da açıklandığı gibi vergi amaçları için ikametgahınızı değiştirmeniz halinde uygun olduğu şekilde TuneCore veya Believe’in Taraf olduğunuz Şartları uygun şekilde Believe veya TuneCore’a temlik edebileceğini açıkça onaylıyorsunuz. Bu temlikin sonucu olarak ikametgah değişikliğinizden önce kendisiyle akdi düzenlemeye girdiğiniz Tarafla akdi ilişkiniz artık olmayacak. Ayrıca, bu Şartlar (varsa Ek Şartlar dâhil) uyarınca hizmetleri sağlamasıyla bağlantılı olarak Believe’in belirli hizmetlerin sağlanmasında TuneCore’a dayandığını ve TuneCore’un Believe tarafından sağlanan belirli hizmetlere dayandığını onaylıyorsunuz. Ayrıca TuneCore ve Believe’in ayrı kuruluşlar olduğunu ve (i) TuneCore’un, sizin Believe ile akdi ilişkiniz sırasında gerçekleşsin veya gerçekleşmesin Believe’in herhangi bir eylemi veya ihmalinden sorumlu tutulmayacağını ve (ii) Believe’in, sizin TuneCore ile akdi ilişkiniz sırasında gerçekleşsin veya gerçekleşmesin TuneCore’un herhangi bir eylem veya ihmalinden sorumlu tutulmayacağını onaylıyorsunuz.   

Reklamverenler ve diğer Kullanıcılarla İlişkiler. Dağıtımcı Sitelerinde veya onlar aracılığıyla bulunan reklamverenler ve diğer Kullanıcılarla yazışmalarınız veya ticari ilişkileriniz veya promosyonlarına katılımınız yalnız siz ve söz konusu reklamveren veya Kullanıcı arasındadır. Dağıtımcının bu ilişkilerin sonucu olarak veya bu reklamverenlerin veya Kullanıcıların Dağıtımcı Sitelerindeki varlığının sonucu olarak gerçekleşen herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ediyorsunuz.

Hizmetin Kullanılabilirliği. Dağıtımcı, Dağıtımcı Sitelerinde kullanıma sunulan medya, web toplulukları, ürünler veya hizmetlerde herhangi bir zamanda ve bildirimsiz değişiklik yapabilir veya bunları devam ettirmeyebilir. Dağıtımcı Sitelerindeki medya, ürünler veya hizmetler güncelliğini yitirmiş olabilir ve Dağıtımcı, Dağıtımcı Sitelerindeki bu materyalleri güncelleme taahhüdü vermemektedir.

Geri Bildirim. Dağıtımcıya sizin tarafınızdan sağlanan geri bildirim, analiz, öneri ve yorumların (topluca “Geri Bildirim”) Dağıtımcının malı olacağını kabul ediyorsunuz. Dağıtımcının Dağıtımcı Sitelerine ücretsiz olarak erişim olanağı sağlamasının karşılığında veya Dağıtımcı Sitelerinin bir ücret ödemeniz gereken özellikleri kullanılarak sağlanan Geri Bildirim halinde söz konusu özelliklere erişiminizin ilave karşılığı olarak Dağıtımcıya Geri Bildirimdeki tüm fikri mülkiyet hakları dâhil tüm hakları temlik ediyorsunuz. Yukarıdakilerin genelliğini sınırlamadan, Dağıtımcının Geri Bildirimin veya ondan türetilen çalışmaları tamamen veya kısmen şimdi bilinen veya bundan sonra icat edilen herhangi bir vasıta, şekil veya medyada Kullanıcı için herhangi bir bedel, ücret veya alacak olmadan kullanma, kopyalama, teşhir etme, icra etme, tercüme etme, modifiye etme, lisanslama, alt lisanslama ve başka türlü faydalanma daimi, geri alınamaz ve dünya genelinde hakkını olacağını kabul ediyorsunuz. Yukarıdaki temliki yapma ve Dağıtımcıya işbu Bölüm 15’de verilen hakları verme hakkınızın olduğunu ve sizin tarafınızdan Dağıtımcıya sağlanan Geri Bildirimin herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Yukarıdaki temlike rağmen, Dağıtımcı size Geri Bildirimi kendi kişisel, ticari olmayan ve doğrudan veya dolaylı olarak bizim söz konusu Geri Bildirimi kullanmamızla rekabet etmeyen amaçlarla kullanmanız için münhasır olmayan, devredilemez, alt lisans verilemez, dünya genelinde, daimi ve geri alınamaz bir lisans vermektedir.

Diğer Sözleşmeler. Dağıtımcının bu belge kapsamında Hizmetleri ve ödemeleri sağlarken dijital hizmet sağlayıcılar ve/veya ödeme işleyiciler dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli üçüncü taraflarla belirli sözleşmeler yapmasının gerekeceğini onaylıyorsunuz. Bu Müşteri Mağazalarının seçimi Dağıtımcının mutlak takdiri dâhilinde olacaktır. Bu Şartların Dağıtımcının söz konusu Tüketici Mağazaları ile ilgili olarak yaptığı bu diğer sözleşmelerin ilgili şart ve koşullarına tabi olacağını kabul ediyorsunuz. Belirli Tüketici Mağazalarının görsel işitsel kayıtlar ile ilgili olarak görsel işitsel kayıtlarınızı piyasada bu materyallerin mevcudiyetine göreceli olarak belirli zamanlarda ve belirli formatlarda kendi websitelerinde kullanıma sunmanızı talep edebileceklerini açıkça onaylıyorsunuz. Bu gerekliliklerin karşılanmaması halinde münferit Tüketici Mağazalarının kendi mağazalarında söz konusu görsel işitsel kayıtların kullanıma sunulmasına son verme hakları olabilir. Dağıtımcı yazılı talebiniz üzerine size bu gerekliliklerin güncel ayrıntılarını sağlayacaktır.

Barkodlar ve Evrensel Ürün Kodları. Dağıtımcı size ücretsiz barkodlar ve evrensel ürün kodları (UPC’ler) sağlayacaktır. Bunlar yalnız sizin kullanımınız içindir, devredilemez veya satılamazlar. Devredilir veya satılırlarsa Dağıtımcı sizden bar kod veya UPC başına Yirmi Beş Dolar (25,00 $ USD) artı sizin tarafınızdan bu devir veya satıştan elde edilen geliri talep edecektir. Dağıtımcı bu ücretleri Dağıtımcının size borçlu olduğu ödemelerden düşebilir veya bu tutarları Dağıtımcıya sağladığınız alternatif ödeme yöntemi ile talep edebilir (örneğin, PayPal hesabı, kredi kartı veya banka kartı).

Şart ve Koşulların İhlalleri; Fesih. Dağıtımcının herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple (sınırlama olmaksızın bu Şartları ihlal etmeniz dâhil) veya sebepsiz olarak Dağıtımcının mutlak takdirine göre Dağıtımcı Siteleri aracılığıyla sahip olabileceğiniz hesapları (veya herhangi bir kısmını) veya Dağıtımcı Sitelerini kullanımınızı feshedileceğini ve hesabınızın tamamını veya bir kısmını kaldırabileceğini ve çıkarabileceğini kabul ediyorsunuz. Dağıtımcı Sitelerine veya sahip olabileceğiniz hesaplara veya bunların herhangi bir bölümüne erişiminizin önceden bildirimde bulunmadan feshedilebileceğini kabul ediyorsunuz ve Dağıtımcının bu fesih nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul ediyorsunuz. Bu çareler, Dağıtımcının hukuken veya hakkaniyete göre sahip olabileceği diğer çarelere ek olaraktır.

Zararların Tazmini; Sorumlu Tutmama. Dağıtımcıya ve ana şirketine, iştiraklerine, bağlı kuruluşlarına veya ilgili şirketlere (önemli derecede ortak mülkiyeti paylaşanlar dâhil) ve bunların görevlilerine, direktörlerine, çalışanlarına, vekillerine ve temsilcilerine (a) sizin Dağıtımcı Sitelerini kullanmanız veya yanlış kullanmanız; (b) sizin bu Şartları ihlal etmeniz; (c) sizin bir başka kişi veya kuruluşun haklarını ihlal etmeniz, Kullanıcı İçeriklerinizden herhangi birinin herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını çiğnediği veya ihlal ettiğine dair iddialar dâhil; (d) sizin yukarıdaki beyanları, taahhütleri ve anlaşmaları ihlal etmeniz ve (e) Dağıtımcının sebep olmadığı, hesabınızın yetkisiz kullanımından doğan her türlü iddia, kayıp, yükümlülük, zarar, borç, masraf borcu ve giderleri (avukatlık ücretleri dâhil) tazmin etmeyi ve onları sorumlu tutmamayı kabul ediyorsunuz. Dağıtımcı, zararlarımızı tazmin etmenizi gerektiren herhangi bir konuda münhasır savunma ve kontrolü masrafı size ait olmak üzere üstlenme hakkını saklı tutar ve siz bizim bu taleplere karşı savunmamızda bizimle işbirliği yapmayı kabul ediyorsunuz. Dağıtımcının önceden yazılı onayı olmadan tazminat yükümlülüklerine yol açan herhangi bir konuyu karara bağlamamayı kabul ediyorsunuz. Dağıtımcı bu gibi iddia, dava veya işlemlerden haberdar olması üzerine size bildirimde bulunmak için makul çaba sarf edecektir. 

 1. Garantilerin Reddi; Garanti Yok.

  1. Kabul. İşbu Bölüm 20 ve aşağıdaki Bölüm 21 ve 22’de kullanıldığı şekilde ile “Dağıtımcı” teriminin, Dağıtımcının ana kuruluşunu, iştiraklerini ve bağlı ve diğer ilgili şirketlerini (önemli derecede ortak mülkiyeti paylaşanlar dâhil) ve onların her birinin görevlilerini, direktörlerini, çalışanlarını, paydaşlarını, üyelerini, vekillerini ve alt yüklenicilerini içerdiğini açıkça kabul ediyorsunuz.
  2. Garanti Yok. Geçerli yasa uyarınca izin verilen en geniş ölçüde Dağıtımcı, Dağıtımcı Siteleri ve Kullanıcı İçeriği, Üçüncü Taraf İçeriği, Dağıtımcı Siteleri üzerinden satılan veya kullanıcılara başka türlü sağlanan mallar, hizmetler veya özellikler için geçerli yasal, açık veya zımni tüm garantileri ve sınırlı olmamak kaydıyla zımni ticarete uygunluk, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve ihlal etmeme garantileri dâhil reddeder. Dağıtımcıdan veya Dağıtımcı Siteler aracılığıyla sizin tarafınızdan alınan sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi, burada açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti oluşturmayacaktır.
  3. Web Sitesinin İşleyişi ve Üçüncü Taraf İçeriği. Dağıtımcı, Dağıtımcı Materyallerinin, Üçüncü Taraf İçeriklerinin, Dağıtımcı Sitelerinin veya Dağıtımcı Siteleri veya referans sitelerde veya onlar aracılığıyla sunulan bilgilerin kesintisiz, hatasız, virüssüz veya diğer zararlı bileşenler içermeyeceğini garanti etmez ve Dağıtımcı yukarıdakilerin herhangi birinin düzeltileceğini garanti etmez.
  4. Doğruluk. Dağıtımcı, Dağıtımcı Sitelerinin veya referans sitelerin kullanımı veya kullanımının sonuçları ile ilgili olarak doğruluk, kesinlik, güvenilirlik veya başka türlü garanti vermez veya beyanda bulunmaz.
  5. Bilgisayarınızda Zarar. Dağıtımcı Siteleri (RSS beslemeler dâhil) veya referans siteler aracılığıyla bilgileri, materyalleri veya verileri kullanımınızın, bunlara erişiminizin, bunları indirmenizin veya başka türlü elde etmenizin sizin takdirinize bağlı ve riski size ait olduğunu ve bu materyal veya verileri kullanmanız, indirmeniz veya başka türlü erişmeniz sonucunda malınıza gelen zararlardan (bilgisayar sisteminiz dâhil) veya veri kaybından yalnız sizin sorumlu olacağınızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz.
 2. Sorumluluğun ve Zararların Sınırlanması.

  1. Sorumluluğun Sınırlanması. Her zaman Bölüm 22.1’e tabi olmak üzere, Dağıtımcı veya üçüncü taraf ortakları, lisans verenleri veya tedarikçileri hiçbir koşul altında ve sınırlı olmamak kaydıyla taksir dâhil hiçbir hukuki teori kapsamında bu Şartlardan doğan veya onlarla ilgili veya Dağıtımcı Materyalleri ve Dağıtımcı Sitelerindeki veya referans sitelerdeki Kullanıcı İçeriği, Dağıtımcı Sitelerinin kendisi veya Dağıtımcı ile diğer etkileşimler sonucu ortaya çıkan özel, dolaylı, arızi, sonuca bağlı veya örnek niteliğinde zararlardan, Dağıtımcı söz konusu zararların olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsa bile sorumlu olmayacaktır.
  2. Zararların Sınırlanması. Her zaman Bölüm 22.1’e tabi olmak üzere, Dağıtımcı veya üçüncü taraf ortakları, lisans verenleri veya tedarikçilerinin bu Şartlardan veya sizin Dağıtımcı Sitelerini kullanmanızdan doğan veya onlarla ilgili tüm zararlar, kayıplar ve dava sebeplerinden (ister sözleşmeye, ister haksız fiile (taksir dâhil), garantiye veya başka şeye dayansın) sorumluluğu hiçbir durumda Yüz Dolar (100 $USD) veya sizin tarafınızdan söz konusu iddianın ortaya çıktığı tarihten hemen önceki on iki (12) ay içinde Dağıtımcıya ödenen yıllık ücretlerin (varsa) yarısını geçmeyecektir.
  3. Üçüncü taraf ürünleri ve hizmetleri. Bazı Kullanıcılar, Dağıtımcı Sitelerini ürünler ve/veya hizmetler pazarlamak için kullanabilir. Yukarıdaki sınırlamalar, Kullanıcılar tarafından veya Dağıtımcı dışında üçüncü taraflarca başka türlü pazarlanan, satılan veya sağlanan ve Dağıtımcı Siteleri veya referans siteler dâhil ama onlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraf siteleri üzerinden sizin tarafınızdan satın alınan veya reklamı yapılan bu ürünler veya hizmetler sebebiyle yaşanan zararlar ile ilgili olarak da geçerli olacaktır.
 3. Geçerli Yasanın Sınırlamaları; Pazarlığın Temeli.

  1. Geçerli Yasanın Sınırlamaları. Belirli yargı çevreleri zımni garantilerin sınırlanmasına veya belirli zararların hariç tutulmasına veya sınırlanmasına izin vermez. Eğer böyle bir yargı çevresinde yaşıyorsanız yukarıdaki sorumluluk reddi, istisna veya sınırlamaların bazıları veya tamamı sizin için geçerli olmayabilir ve ilave haklarınız olabilir. Bu şartlardaki garantilerin, çarelerin veya sorumluluğun sınırlamaları veya istisnaları içinde bulunduğunuz yargı çevresinin yasaları altında bu sınırlama veya istisnalara izin verilen gen geniş ölçüde sizin için geçerli olacaktır. Avrupa Birliğinde bir kullanıcı iseniz bu şartlardaki hiçbir şey Dağıtımcının şunlardan sorumluluğunu hariç bırakmaya veya sınırlamaya teşebbüs etmez: (a) sahtecilik veya aldatıcı yalan beyanlar; (b) taksirin sebep olduğu ölüm veya yaralanma veya (c) geçerli yasaya göre hariç tutulamayan veya sınırlanamayan bir başka sorumluluk.
  2. Anlaşmanın Temeli. Dağıtımcının burada ortaya konan garanti retleri ve sorumluluk sınırlamalarına güvenerek ürünlerini ve hizmetlerini sunduğunu ve bu şartlara taraf olduğunu, burada ortaya konan garanti retleri ve sorumluluk sınırlamalarının siz ve Dağıtımcı arasında riskin tahsisini makul ve adil bir şekilde yansıttığını ve burada ortaya konan garanti retleri ve sorumluluk sınırlamalarının siz ve Dağıtımcı arasında anlaşmanın esaslı bir temeli olduğunu onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Dağıtımcının bu sınırlamalar olmadan Dağıtımcı Sitelerini size ekonomik olarak makul bir şekilde sağlamasının mümkün olmayacağını onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.
 4. Telif Hakkı Uyum.

  1. ihlal İddiaları. TuneCore, Inc. TuneCore Sitesinin operatörüdür. Bir telif hakkı sahibi veya telif hakkı sahibi temsilcisi iseniz ve herhangi bir Kullanıcı İçeriği veya diğer Üçüncü Taraf İçeriğinin telif haklarınızı veya fikri mülkiyet haklarınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız uygun olduğu şekilde Avrupa Parlamentosunun 2000/31/EC sayılı Direktifi, Avrupa Parlamentosunun (UE) 2019/790 sayılı Direktifi ve/veya Dijital Binyıl Telif Hakkı Kanununun 17 U.S.C. 512(c)(3) bölümü (“DMCA”) uyarınca Telif Hakkı Temsilcimize aşağıdaki bilgileri yazılı olarak sağlayarak bir bildirimde bulunabilirsiniz:

   1. İhlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
   2. İhlal edildiği iddia edilen telif hakkıyla korunan eserin tanımlaması veya birden çok telif hakkıyla korunan eser tek bir bildirimin kapsamındaysa söz konusu eserlerin temsili listesi veya tüm bu eserlere bir bağlantı veya URL;
   3. İhlal edici olduğu veya Dağıtımcı Sitelerinde ihlal edici faaliyete konu olduğu ve kaldırılacak veya erişimi etkisiz hale getirilecek materyalin yeri, Dağıtımcı Sitelerinde tüm bu eserlere bir bağlantı veya URL dâhil;
   4. Dağıtımcının şikâyette bulunan tarafa ulaşmasına izin vermeye makul olarak yeterli bilgi, örneğin adres, telefon numarası ve varsa şikâyette bulunan tarafla iletişime geçilebilecek bir elektronik posta adresi;
   5. Şikayette bulunan tarafın materyalin şikâyet edilen şekilde kullanımına telif hakkı sahibi, vekili veya hukuk tarafından yetki verilmediğine iyi niyetli olarak inandığına dair bir beyan ve
   6. Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan yemin cezası altında şikâyette bulunan tarafın ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğuna dair bir beyan.

Dağıtımcının ihlal iddiası bildirimlerini alacak yetkili telif hakkı vekili (“Telif Hakkı Vekili”):

[email protected]

Özellikle ihlal edici içeriğin nerede bulunacağı hakkında spesifik bilgi olmak üzere yukarıdaki bilgilerin tümünün dâhil edilmemesi bildiriminizin işlenmesinde gecikme ile sonuçlanacak ve yukarıdaki sürecin bir kısmını veya tamamını tekrarlamanıza sebep olacaktır.

 1. Bildirim ve Kaldırma. Telif hakkı ihlali iddiasına dair düzgün bir bildirim alırsak aşağıdaki açıklandığı gibi ihlal edici olduğu iddia edilen veya ihlal edici faaliyete konu olduğu iddia edilen materyali hızlı bir şekilde kaldırarak veya ona erişimi devre dışı bırakarak yanıt vereceğiz. Aşağıda açıklandığı gibi bir karşı bildirim alınması halinde DMCA’nın uygun hükümlerine de uyacağız.

Kendi takdirimizle ihlal edici olan Kullanıcıların Dağıtımcı Sitelerine erişimini engelleyebilir veya hesaplarını devre dışı bırakabilir ve/veya feshedebiliriz.

 1. Telif Hakkı Karşı Bildirimleri. Dağıtımcı Sitelerinde yayınladığınız içerik telif hakkı veya fikri mülkiyet ihlali nedeniyle kaldırılmışsa ve bu kaldırmaya itiraz etmek istiyorsanız DMCA Bölüm 512(g)’nin karşı bildirimler için süreci aşağıdaki gibidir:

  1. Bize bir karşı bildirim göndermek için Telif Hakkı Vekilimize yukarıdaki adresine aşağıdaki Bölüm 23.4’de belirtilen hususları yazılı olarak bildirmelisiniz.
  2. DMCA Bölüm 512(f)’ye göre materyalin veya faaliyetin hatalı bir şekilde veya yanlış tanımlama ile kaldırıldığını veya devre dışı bırakıldığını bilerek, önemli bir şekilde yalan beyan kişilerin sorumluluğa tabi olacağını lütfen unutmayın. Ayrıca ihlal edici Kullanıcıların uygun koşullarda hesaplarının (veya onlar tarafından ayrıcalıklara erişimin) feshini öngören bir politika uyguladığımızı da bilmelisiniz. Dolayısıyla belirli bir materyalin sizin telif hakkınızı veya başkalarını telif haklarını ihlal edip etmediğinden emin değilseniz önce bir avukatla iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
 1. Karşı Bildirimin Unsurları. Karşı bildiriminizi işleme kabiliyetimizi hızlandırmak için lütfen aşağıdaki formatı (bölüm numaraları dâhil) kullanın:

  1. Dağıtımcının kaldırdığı veya Dağıtımcının erişimi devre dışı bıraktığı materyale spesifik URL’leri (veya bizim onu belirlememize yeterli diğer bilgiler) belirtin.  
  2. Tam isminizi, adresinizi, telefon numaranızı, eposta adresinizi ve kayıtlı bir Kullanıcı iseniz Dağıtımcı hesabınızın Kullanıcı ismini verin.
  3. Lüksemburg’un yargılama yetkisine onay verdiğinize ve yukarıda açıklanan sürece göre Telif Hakkı Vekilimize bildirimde bulunmuş olan kişiden veya bu kişinin vekilinden tebligat kabul edeceğinize dair bir beyanda bulunun.
  4. Aşağıdaki beyanı dâhil edin: “Yalan yere yemin suçuna tabi olarak materyalin, bir yanlışlık veya kaldırılacak veya devre dışı bırakılacak materyalin yanlış tanımlanması sonucu kaldırıldığına veya devre dışı bırakıldığına iyi niyetle inandığıma ant içerim.”
  5. Bildirimi imzalayın. Bildirimi eposta ile gönderiyorsanız taranmış fiziksel imza veya geçerli elektronik imza kabul edilecektir. İletiyi aşağıdaki adrese gönderin: [email protected].

Karşı bildiriminizi aldıktan sonra onu asıl telif hakkı ihlali iddiasını göndermiş olan tarafa ileteceğiz. Karşı bildirimi ilettiğimizde karşı bildiriminizde açıklanan kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi de içereğini lütfen unutmayın. Karşı bildirim göndererek bu Kişisel olarak Tanımlayıcı Bilgilerin bu şekilde açıklanmasına onay vermiş olursunuz. Karşı bildirimi asıl şikâyetçiden başka herhangi bir tarafa iletmeyeceğiz.

Karşı bildirimi gönderdikten sonra şikâyette bulunan taraf Dağıtımcı Sitelerinde materyalle ilgili ihlal edici faaliyette bulunmanızı yasaklayan bir mahkeme emri almak için dava açtığını on (10) gün içinde bize bildirmelidir. Böyle bir bildirim alırsak materyali eski haline döndüremeyiz. Böyle bir bildirim almazsak itiraza konu materyalleri eski haline döndürebiliriz ama buna yükümlü değiliz.

 1. Karşı Bildirim: Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet ediyorsanız karşı bildirimde bulunmanın siz ve şikâyet eden taraf arasında mülkiyetin belirlenmesi için yasal işlemlere yol açabileceğini anlamalısınız. Bu süreci kullanarak yanlış veya kötü niyetli bir iddiada bulunursanız Lüksemburg’da ve/veya Amerika Birleşik Devletleri’nde olumsuz yasal sonuçlarının olacağını bilmelisiniz. Ayrıca yanlış veya kötü niyetli ihlal iddiasında bulunan veya bir ihlal bildirimine yanlış veya kötü niyetle karşı bildirimde bulunan Kullanıcılar için uygun koşullarda ayrıcalıklara erişimi feshetmeyi öngören bir politika uyguladığımızı da bilmelisiniz. Yani, Dağıtımcı Sitelerinde yayınlanan içeriğin ihlal edilip edilmediğinden emin değilseniz veya bu prosedürleri kullanarak karşı bildirimde bulunup bulunmamaktan başka türlü emin değilseniz size önce Lüksemburg, Amerika Birleşik Devletleri ve New York Eyaleti (uygun olduğu şekilde) yasalarında bilgili olan bir avukatla görüşmenizi kuvvetle tavsiye ederiz. Karşı bildirimde bulunmayı gerçekten istiyorsanız yukarıdaki “Karşı Bildirimin Unsurları” başlığı altında açıklanan süreci takip etmelisiniz.”
 2. Sorumluluğun Reddi: Biz, sizin avukatınız değiliz ve burada verdiğimiz bilgiler yasal tavsiye değildir. Bu bilgileri yalnız bilgilendirme amaçlarıyla sunuyoruz.
 1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER.

  1. Bildirim. Dağıtımcı bu Şartlardaki değişikliklerle ilgili olanlar dâhil size eposta, normal posta veya Dağıtımcı Sitelerinde yayınlar yoluyla bildirimler sağlayabilir. Bildirim eposta veya posta ileyse sizin tarafınızdan hesap bilgilerinizle birlikte verilen eposta ve posta adresine gönderilecektir ve değişiklik halinde bu hesap bilgilerini güncellemekten siz sorumlusunuz. Size bildirim, Dağıtımcıya eposta adresinin geçersiz olduğu bildirilmezse size gönderildikten yirmi dört saat sonra ve posta ile gönderilmişse postaya verildikten üç (3) gün sonra yapılmış sayılacaktır. Dağıtımcıya yalnız aşağıdaki alt bölüm (l)’de belirtilen adrese posta ile bildirim gönderebilirsiniz.
  2. Uygulanacak Hukuk. Bu Şartlar kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın Lüksemburg yasalarına tabi olacak ve onlara göre yorumlanacaktır. Şüpheye yer bırakmamak için Birörnek Bilgisayar Bilgi İşlemleri Kanunu bu Şartlar için geçerli değildir.
  3. Yargılama Yetkisi. Bu Şartlar veya Dağıtımcı Sitelerinden doğan veya onlarla ilgili hukuktan veya hakkaniyetten doğan davaların yalnız Lüksemburg’da açılacağını kabul ediyorsunuz ve bu mahkemelerin herhangi bir davayı görmek için kişisel ve münhasır yargılama yetkisini burada onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Bize karşı grup davası açmayacağınızı veya grup davasına katılmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Bu sözleşme altındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğü uygulatmak, Dağıtımcı Siteleri kullanımınız veya bu belgenin konusu ile ilgili açılan dava veya işlemde şimdi veya daha sonra sahip olabileceğiniz jüri tarafından yargılanma hakkınızdan burada feragat ediyorsunuz.
  4. Hak Talepleri. Sizin tarafınızdan Dağıtımcı Sitelerinden doğan veya onlarla ilgili açılacak davaların dava sebebinin ortaya çıkmasından sonra bir (1) yıl içinde açılması gerektiğini kabul ediyorsunuz. Aksi takdirde, bu dava sebebi kalıcı olarak zamanaşımına uğrayacaktır. Herhangi bir sebeple (i) herhangi bir kişinin sağlığını, refahını veya güvenliğini riske veya tehlikeye sokabilen veya sokabilecek, (ii) kişilere veya mala (maddi veya manevi) zarara sebep olabilen veya yol açabilen veya bunları yapabilecek, (iii) başkalarının haklarını olumsuz olarak etkileyebilen, onları ihlal edebilen veya kötüye kullanabilen veya kullanabilecek, (iv) bir başka kullanıcı veya kişi, firma veya kuruluşu taciz edebilen veya onlara müdahale edebilen veya edebilecek, (v) sistemlerimiz, ağlarımız ve iletişim kabiliyetlerimiz için geçerli güvenlik ve diğer koruyucu tedbirleri engelleyebilen veya atlatabilen veya atlatabilecek, (vi) bu Şartları ihlal eden veya çiğneyen veya çiğneyebilecek veya (vii) herhangi bir yasa veya düzenlemeyi ihlal edebilen veya ihlal edebilecek herhangi bir eylem, ihmal veya durum olduğuna inanmamız veya şüphelenmemiz halinde veya buna dair bir bildirim almamız halinde hukuken, hakkaniyete göre ve sizinle bu anlaşmaya göre kullanabileceğimiz tüm diğer hakları toplu olarak saklı tutarak her türlü düzenleyici makama ve kolluk kuvvetlerine ve yetkililere rapor etme ve bilgi sağlama ve hukukun izin verdiği şekilde eyleme geçme hakkına sahibiz. Davaları, yalnız akdi bir ilişkiye sahip olduğunuz veya dava sebebine yol açan olayın gerçekleştiği tarihte sahip olduğunuz Tarafa karşı (yani, TuneCore veya Believe) açabileceğinizi kabul ediyorsunuz.
  5. Feragat. Bu Şartların bir hükmünden yalnız bu hükümden faydalanma hakkı olan Tarafın imzaladığı yazılı bir belge ile feragat edilebilir. Taraflardan birinin bu Şartlardaki herhangi bir hakkı veya hükmü uygulatmaması, söz konusu haktan veya hükümden feragat teşkil etmeyecektir.
  6. Ayrılabilirlik. Bu Şartların herhangi bir hükmünün yasa dışı, geçersiz veya herhangi bir sebeple uygulanamaz olduğuna karar verilirse bu hüküm bu Şartlardan ayrılmış sayılacak ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
  7. Temlik. Bu Şartlar ve bu Şartlar altında verilen haklar ve lisanslar sizin tarafınızdan devredilemez veya temlik edilemez. Bu Şartlar ve bu Şartlar altında verilen haklar ve lisanslar Dağıtımcı tarafından Dağıtımcının bir bağlı kuruluşuna veya üçüncü taraf kısıtlama olmadan devredilebilir veya temlik edilebilir. Bu Şartlara aykırı olarak yapılmaya teşebbüs edilen temlikler geçersiz olacaktır.
  8. İlişki Yok. Siz ve Dağıtımcı arasında bu Şartların veya Dağıtımcı Sitelerinin kullanılmasının sonucu olarak ortak girişim, ortaklık, istihdam veya temsilcilik ilişkisinin olmadığını kabul ediyorsunuz. Ayrıca Kullanıcı İçeriğini veya diğer Üçüncü Taraf İçeriğini göndermekle siz ve Dağıtımcı arasında bu Şartlar uyarınca olan dışında gizli, güvene dayanan, sözleşmesel olarak zımni veya başka bir ilişkinin yaratılmadığını onaylıyorsunuz.
  9. Yürürlükte Kalma. Bölüm ‎5, ‎12, ‎15, ‎18, ‎19, ‎20, ‎21, ‎22, ‎23 ve ‎24 (hesap bilgilerinizi güncelleme göreviniz dışında) ve bu Şartların nitelikleri gereği bu Şartların feshinden sonra da yürürlükte kalacak diğer hükümleri bu Şartların veya hesabınızın ister sizin tarafınızdan ister Dağıtımcı tarafından feshinden sonra da yürürlükte kalacaktır.
  10. Başlıklar. Buradaki başlıklar yalnız kolaylık amacıyladır ve bu Şartların bir parçasını oluşturmaz ve herhangi bir hükmü sınırladıkları veya etkiledikleri kabul edilmez.
  11. Sözleşmenin Tamamı. Bu, siz ve Dağıtımcı arasında bu belgenin konusu ile ilgili tüm anlaşmadır ve Dağıtımcı ile yapmış olabileceğiniz Hizmet Sözleşmesi dışında taraflar arasında bahsedilen konu ile ilgili sözlü veya yazılı daha önceki tüm iletişimlerin, beyanların, anlayışların ve sözleşmelerin yerine geçer. Bu Şartlar yazılı ve her iki tarafça imzalanmış olmadan veya Dağıtımcı tarafından yukarıdaki Bölüm 3’de açıklandığı şekilde bu Şartlarda değişiklik olmadan değiştirilmeyecektir.

Telif hakkı © 2020 [TuneCore/Believe] Tüm Hakları Saklıdır.

1 Ağustos 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

TUNECORE'UN ŞARTLARI VE KOŞULLARINDA OTOMATİK DEĞİŞİKLİĞİ NİTELİĞİ

Daha önce TuneCore, Inc. ("TuneCore") ile girdiğiniz Hizmet Koşullarını değiştiren aşağıdaki hüküm ve koşulları dikkatlice okuyun, çünkü bu anlaşma eklenmiş, değiştirilmiş veya başka bir şekilde değiştirilmiştir. Bu terimler, Ses kayıtlarından yararlanmak için TuneCore tarafından lisanslı Tüketici Mağazalarına Bültenlerinizi (aşağıda tanımlandığı şekilde) otomatik olarak teslim etmek için Mağaza Otomatik Mator programını nasıl kullanabileceğinizi açıklar. TuneCore'un Hizmet Şartları burada referans olarak eklenmiştir.

TuneCore, Site ve Hizmetleri değiştirme, durdurma veya sonlandırma veya Hizmet Koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını herhangi bir zamanda saklı tutar. Sitede yayınlandığında değiştirilen tüm şartlar ve/veya koşullar, siz ve TuneCore arasındaki önceki anlaşmanın yerini ayacaktır ve bu gözden geçirilmiş Hizmet Koşulları siz ve TuneCore arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur. TuneCore bu tür bir değişiklik yaptıktan sonra Siteyi ve/veya Hizmetleri kullanmaya veya bunlara erişmeye devam ederek, gözden geçirilmiş Hizmet Koşulları'na yasal olarak bağlı olmayı kabul edersiniz. TuneCore'un açık yazılı onayı olmadan Hizmet Şartları'nın hüküm ve koşullarını değiştiramazsınız. Burada tanım olmadan kullanılan büyük harfle ifade edilen terimlerin, Hizmet Şartları'nda kendi anlamları vardır.

MAĞAZA OTOMATOR PROGRAMI VE TUNECORE HESABINIZ DA DAHIL OLMAK ÜZERE, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HIZMETLERI KULLANARAK, BU DEĞIŞIKLIK DE DAHIL OLMAK ÜZERE HIZMET ŞARTLARINA BAĞLI OLMAYI KABUL ETTIĞINIZI ANLIYORSUNUZ. HIZMET KOŞULLARINI BÜTÜNÜYLE KABUL ETMEZSENIZ, HIZMETLERE ERIŞEMEYEBILIR VEYA BUNLARI KULLANAMAZSINIZ.

1. ŞIRKET ÜCRETLERI

a. TuneCore'a Yayın başına bir kerelik, iade edilmeyen bir ücret ("Ücret") ödeyeceksiniz.

b. TuneCore'un Ücreti ve geçerli vergileri doğrudan TuneCore hesabınızdan düşürmeye veya bu Ücreti Şirket'e sağladığınız herhangi bir alternatif ödeme yöntemine (geçerli bir PayPal hesabı, kredi kartı veya banka kartı gibi) her biri bir "Ödeme Yöntemi" olarak ücretlendirmeye yetkili olduğunu kabul emzmiş sayılırsınız. Herhangi bir nedenle ödeme yapmazsanız veya bu Hizmet Koşullarını kabul ettikten sonra ödeme yöntemi veya başka bir yöntemle ödeme yapmazsanız, TuneCore kendi takdirine bağlı olarak, hesabınızı aktif tutma ve Ücret tamamen telafi edilene kadar ortaya çıkan telif hakkı da dahil olmak üzere gerekli her türlü ücreti geri alma hakkına sahip olacaktır. Ödeme Yönteminiz değiştirilmişse, TuneCore hesap ayarlarınızda uygun değişiklikleri yaparak TuneCore'u bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Geçerli bir Ödeme Yöntemi sağlamazsanız, hizmetiniz TuneCore'un kendi takdirine bağlı olarak kesilebilir veya kesintiye uğrayabilir.

2. HİZMET

a. "Serbest Bırakma" terimi, Mağaza Otomatör programı aracılığıyla otomatik dağıtım için belirlediğiniz zil sesi dışında, iyi durumda ki herhangi bir Kayıt olarak tanımlanır. Şüpheye mahal vermemek için, zil sesleri bu tür dağıtım için uygun değildir.

b. İşbu sözleşmenin koşullarına tabi olarak, her Sürüm, TuneCore'un Ücreti aldığı tarihten sonra ses kayıtlarından yararlanmak üzere TuneCore tarafından lisanslanan tüm Tüketici Mağazaları'na otomatik olarak teslim edilecektir ve bu vesileyle bu tür Tüketici Mağazalarında Yayınlarınızın sömürülmesine onay vereceksiniz. Her ne kadar bu maddenin amaçları doğrultusunda bir "Tüketici Mağazası" oluşturduğunun belirlenmesi kendi takdirine bağlı olarak TuneCore tarafından yapılacaktır.

c. Herhangi bir Sürüm Mağaza Otomatörü ile bağlantılı olarak bir Tüketici Mağazası'na teslim edildikten sonra yirmi dört (24) saat içinde size bildirilir. TuneCore, herhangi bir Sürümün Bir Tüketici Mağazası'nda kullanıma sunulması için gereken süre hakkında hiçbir beyanda bulunmaz ve TuneCore herhangi bir Yayının sömürüleceğini garanti etmez.

d. TuneCore'a herhangi bir Sürüm(ler) ile ilgili olarak Mağaza Otomatörü'nü sonlandırdığınızı yazılı olarak bildirirseniz, TuneCore söz konusu Bildirimin alınmasından sonra makul bir süre içinde bu Sürüm(ler)'in otomatik dağıtımını durdurur ("Bitiş Tarihi"). İstediğiniz zaman Store Otomatörü yeniden etkinleştirmenizi seçebilirsiniz. Şüpheye mahal vermemek için, yeniden etkinleştirme durumunda, Yayınınız, Bitiş Tarihi'nden sonraki süre içinde ve bu yeniden etkinleştirmeden önce TuneCore tarafından eklenen herhangi bir Tüketici Mağazasına otomatik olarak teslim edilmez.

Kayıt ve Kompozisyonlarınız ile ilgili olarak daha önce Girdiğiniz Hizmet Koşullarını ("biz" veya "TuneCore") değiştiren aşağıdaki hüküm ve koşulları dikkatlice okuyunuz, bu anlaşma eklenmiş, değiştirilmiş veya başka bir şekilde değiştirilmiştir. Bu, siz ve TuneCore arasında yapılan yasal bir anlaşmadır. TuneCore, Site ve Hizmetleri değiştirme, durdurma veya sonlandırma veya Hizmet Koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını herhangi bir zamanda saklı tutar. Sitede yayınlandığında değiştirilen tüm şartlar ve/veya koşullar, siz ve TuneCore arasındaki önceki anlaşmanın yerini ayacaktır ve bu gözden geçirilmiş Şartlar ve Koşullar siz ve TuneCore arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturacaktır. TuneCore bu tür bir değişiklik yaptıktan sonra Siteyi ve/veya Hizmetleri kullanmaya veya bunlara erişmeye devam ederek, gözden geçirilmiş Hizmet Koşulları'na yasal olarak bağlı olmayı kabul edersiniz. TuneCore'un açık yazılı onayı olmadan Hizmet Şartları'nın hüküm ve koşullarını değiştiramazsınız. Burada tanım olmadan kullanılan büyük harfle ifade edilen terimlerin, Hizmet Şartları'nda kendi anlamları vardır.

HIZMETLERI VE TUNECORE HESABINIZI KULLANARAK, BU DEĞIŞIKLIK DE DAHIL OLMAK ÜZERE HIZMET KOŞULLARINA BAĞLI OLMAYI KABUL ETTIĞINIZI KABUL EDERSINIZ. HIZMET KOŞULLARINI BÜTÜNÜYLE KABUL ETMEZSENIZ, HIZMETLERE ERIŞEMEYEBILIR VEYA BUNLARI KULLANAMAZSINIZ.

TuneCore, zaman zaman, Sitedeki aktif dağıtım müşterilerine arkadaşlarınızı, aile üyelerini, iş arkadaşlarını veya diğer bireyleri ("Program") yönlendirerek gelecekteki dağıtımlara yönelik kredi alma fırsatı sunabilir.  TuneCore herhangi bir nedenle veya hiçbir nedenle programı herhangi bir zamanda sonlandırma hakkını saklı tutar. Program Friendbuy, Inc. tarafından sağlanan teknoloji ile etkinleştirilir, 925 N. La Brea Ave. West Hollywood, CA 90038 ("Platform Sağlayıcı"). TuneCore ve Platform Sağlayıcısı topluca "Program Varlıkları" olarak adlandırılır. Bu hüküm ve koşullar ("Program Koşulları") ve Sitenin Hüküm ve Koşulları ve Gizlilik Politikası Programa katılım için geçerli olacaktır ve Programa katılmayı seçen tüm Kullanıcı (aşağıda tanımlanan) yukarıdakilerin tümüne rıza göstermelidir. Program Koşullarını, Site Hüküm ve Koşullarınıve Gizlilik Politikasını bütünüyle kabul etmiyorsanız, Programa hiçbir şekilde katılma yetkiniz yoktur.  Buna ek olarak, programa katılamaz ve bunu yapmak yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmelik tarafından yasaklanacaktır. 

 1. The Program

(a) Tanımlar:

(i) "Referrer" aktif bir TuneCore dağıtım müşterisi olan ve diğer bireyleri ifade eden gerçek bir kişi anlamına gelir.

(ii) "Yönlendirilen Müşteri", adı ve e-posta adresi TuneCore'a bir Referrer tarafından verilmiş gerçek bir kişi anlamına gelir.

(iii) "Kullanıcı", (a) Herhangi bir Referrer ve/veya (b) Kişisel Bağlantıyı aldıktan sonra (aşağıda tanımlanan) Programa katılmayı seçen Herhangi Bir Yönlendiren ve/veya (b) Yönlendirilen Müşteri anlamına gelir.

(b) Katılım

(i) Bir Referrer olarak katılmak için, https://web.tunecore.com/refer-a-friend ziyaret edin ve alıcı kutusuna her kişinin adını ve e-posta adresini girerek arkadaşlarınızı, aile üyelerinizi veya iş arkadaşlarınızı web sitesine yönlendirmek için ekrandaki talimatları izleyin ("Yönlendirme"). Ancak, başvurabileceğiniz gerçek kişi sayısının sınırı yoktur, ancak lütfen yalnızca TuneCore hakkında bilmek isteyeceğiniz kişileri yönlendirin.

(ii) Her "Nitelikli Yönlendirme" (aşağıda tanımlanmıştır) için, Bir Başvurucu Program Koşulları kapsamında uygun ve tam olarak uygun olması koşuluyla "Tavsiye Kredisi(ler)" (aşağıda da tanımlanmıştır) almaya hak kazanabilecektir.

(iii) Bir Kullanıcı bir arkadaşı, aile üyesi veya iş arkadaşı bir atıfta bulunduktan sonra, o bir Referrer olur ve Referans Nitelikli Tavsiyeler için Tavsiye Kredisi (ler) almak için uygun olmasını sağlayan benzersiz bir tavsiye bağlantısı ("Kişisel Bağlantı") ile sağlanacaktır. Yönlendirilen Müşterilere bir davet gönderilecektir ve Referrer'in Kişisel Bağlantısını içerecektir. Ayrıca, Başvuruyu yapan Referrer, Başvurusahibinin doğrudan başkalarıyla paylaşabileceği Kişisel Bağlantının bir kopyasını alır.

(iv) TuneCore, bu Program Koşullarını ve Sevk Kredisi'nin kazanıldığı yöntemleri değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar. TuneCore, söz konusu Kullanıcının Program Şartlarından herhangi birini yerine getirmezse, herhangi bir Kullanıcıyı Programa katılmaktan herhangi bir zamanda diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

(c) Uygunluk

(i) Bir Referrer olmak için, yasal ikamet olmalıdır United States veya Programa katılmaya izin veren başka bir ülke. Ayrıca, en az 18 yaşında olmalısınız ve yönlendirilen her Müşterinin kişisel bilgilerini (örn. ad ve e-posta adresi) yasal olarak sağlama izniniz olmalıdır. Başvuranlar, yalnızca, Başvuran'ın arkadaşı, aile üyesi veya iş arkadaşı olmak da dahil olmak üzere Program Koşulları'nın gerekliliklerini karşılayan ve Referrer'In Programın avantajlarından yararlanmak isteyeceğine inandığı gerçek kişileri ifade edebilir. Başvuranlar kendilerini veya hayali kişileri ifade edemezler.

(ii) Sevk Edilen Müşteriler, Referrer veya Referrer'In yasal kontrolü altındaki herhangi bir kişi değil, gerçek kişiler olmalıdır. Buna ek olarak, Sevk Edilen Müşteriler en az 18 yaşında olmalı veya ilgili konutların yasalarına göre mal satın alma sözleşmesi yapmalarına izin verilen bir yaşta olmalıdır.

(iii) Program tüzel kişiliklerinin veya bağlı kuruluşlarının, bağlı kuruluşlarının veya yakın aile ve ev üyeleri de dahil olmak üzere promosyon kuruluşlarının çalışanları Programa katılamaz.

(d) Nitelikli Tavsiyeler. Sevk Kredisi sadece Nitelikli Yönlendirmeler için verilebilir.  Aşağıdaki tüm koşullar yerine getirildiğinde bir "Nitelikli Başvuru" oluşur:

(i) Yönlendirilen Müşteri, Yönlendiren'in Kişisel Bağlantısını (e-posta, Twitter veya Facebook davetine gömülü) kullanarak bir satın alma veya kayıt işlemini tamamlamıştır.  Sevk Edilen Bir Müşteri başka bir yöntem kullanarak Site'yi satın alırsa veya kaydolursa, kayıt Nitelikli Yönlendirme olarak sayılmaz ve Başvurucu Sevk Kredisi almaz;

(ii) Sevk Edilen Müşteri, Referrer'den ayrı ve benzersiz bir IP Adresi üzerinde Referrer'in Kişisel Bağlantısını kullanarak bir satın alma işlemini veya kayıt işlemini tamamlamıştır. Sevk Edilen Bir Müşteri, Başvurucu ile aynı IP Adresini kullanarak Site'yi satın alırsa veya kaydolursa, kayıt Nitelikli Yönlendirme olarak sayılmaz ve Başvurucu Tavsiye Kredisi almaz;

(iii) Sevk Edilen Müşteri daha önce Site'ye herhangi bir e-posta adresi veya takma ad altında kayıtlı değildi veya Sevk Edilen Müşteri Siteye kaydolmuştu, ancak hiçbir satın alma işlemi yapmamıştı; Ve

(iv) Sevk Edilen Müşteri bir "Nitelikli Satın Alma" yapar. "Nitelikli Satın Alma", Referred Müşteri'nin tek bir albüm, albüm veya zil sesi dağıtımı için 1 yıllık abonelik planı satın alma işlemi anlamına gelir.

(e) Sevk Kredisi Alma. Başvuran, bu Referrer tarafından oluşturulan her geçerli ve doğrulanmış Nitelikli Başvuru için Sitede gelecekteki satın almaişlemlerine değer biçilen bir (1) Tavsiye Kredisi alır. Sevk Kredisinin değeri Sitedeki Program sayfasındaki Program duyurusunda belirtilecektir: https://web.tunecore.com/refer-a-friend. Sevk Kredilerinin değeri, Başvuru sırasında oluşturulan Kişisel Bağlantı'ya kaydedilir. TuneCore Programı değiştirmeyi ve farklı bir değer/kredi türünü sunmayı seçerse, yeni teklif kapsamında Kinayelerden oluşturulan tüm yeni Kişisel Bağlantılar yeni Tavsiye Kredisi değerini kaydeder ve daha önce verilmiş tüm Kişisel Bağlantılar, TuneCore'un kendi takdirine bağlı olarak ve önceden haber vermeksizin potansiyel olarak etkin hale getirilebilir. Sevk Kredileri, Nitelikli Başvurudan yaklaşık bir (1) hafta sonra e-posta yoluyla Referrer'a teslim edilecektir.

(f) Sevk Kredilerini kullanma. Kullanıcı, TuneCore tarafından sağlanan Yönlendirme Kredilerini yalnızca Sitede diğer indirimlerdışında kullanabilir. Çevrimiçi işlem başına yalnızca bir Yönlendirme Kredisi kullanılabilir. Sevk Kredileri, verildiği tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle geçerlidir.

(g) Doğrulamaya Tabi Tüm Krediler

(i) Sevk Kredileri doğrulamaya tabidir.  Program Tüzel kişileri, TuneCore'un hileli, şüpheli, Program Koşullarını ihlal ettiği veya TuneCore'a, bağlı kuruluşlarına veya ilgili memurlarına, yöneticilerine, çalışanlarına, temsilcilerine ve temsilcilerine sorumluluk dayatacağına inandığı herhangi bir işlemi soruşturma katmak veya işlemeyi reddedebilir.

(ii) Nitelikli Sevk veya Sevk Kredisinin geçerli olup olmadığına ilişkin kararlar da dahil olmak üzere, tüm Program Kuruluşlarının kararları nihai ve bağlayıcıdır.

(iii) Sevk Kredileri mülkiyet değildir, parasal değeri yoktur ve nakit olarak itfa edilemez.  Sevk Kredileri devredilemez ve atanmaz, açık artırmaya, takas edilemez, takas edilemez veya satılamaz.  TuneCore programı herhangi bir zamanda sonlandırma hakkını saklı tutarken, doğrulanmış Sevk Kredileri verildiği tarihten itibaren iki (2) yıl boyunca geçerli olacaktır.  TuneCore, (a) TuneCore'un kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcı'nın hileli faaliyetlerde bulunduğunu belirlemesi halinde, Tavsiye Kredilerini iptal etme hakkını saklı tutar; (b) TuneCore, Kullanıcının TuneCore hesabını Site Kullanım Koşulları uyarınca izin verilen şekilde sonlandırır; veya (c) Kullanıcı Program Şartlarına, Site Kullanım Koşullarına veya ilgili yasalara uymaz.

 1. Gizli -lik

Her Referrer ve Sevk Edilen Müşteri'nin kişisel bilgileri, http://www.friendbuy.com/privacy'da bulunabilecek www.tunecore.com/terms?section=privacy-policy ve Platform Sağlayıcının Gizlilik Politikası'nda bulunabilen TuneCore Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanacak, işlenecek ve kullanılacaktır. http://www.friendbuy.com/privacy Buna ek olarak, kişisel bilgiler TuneCore veya Platform Sağlayıcı tarafından TuneCore adına, Programa katılım ve Program üzerinden iletişim alınması ile ilgili olarak herhangi bir Referrer veya Referred Müşteri ile iletişim kurmak için kullanılabilir. 

 1. Sorumluluk

(a) Programa katılarak, Kullanıcılar aşağıdakileri kabul eder: (i) bu Program Koşullarına, Program Kuruluşlarının ve/veya onların ataerkilerinin kararlarına ve Program Tüzel Taraflarının Gizlilik Politikaları'na bağlı olmak; ve (ii) Program Kuruluşları tarafından e-posta yoluyla irtibata geçilmesi. Program Tüzel Kişileri, herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda bu Program Şartlarında değişiklik veya ekleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Program Kuruluşlarının bu Program Şartlarının herhangi bir süresini uygulamaması, bu hükümden feragat ettiği anlamına gelmez.

(b) Program Tüzel kişileri alınan tüm Başvuruları işleyecek, ancak bunlardan sorumlu tutulmayacak: (i) iletim yöntemine bakılmaksızın geç, kayıp, gecikmeli, çalıntı, yanlış yönlendirilmiş, eksik, okunamayan, yanlış, bozuk veya anlaşılmaz Tavsiyeler veya iletişimler; (ii) telefon sistemi, telefon veya bilgisayar donanımı, yazılım veya diğer teknik veya bilgisayar arızaları, kayıp bağlantılar, kopukluklar, gecikmeler veya iletim hataları; (iii) veri bozulması, hırsızlık, imha, Tavsiyelere veya diğer materyallere yetkisiz erişim veya değişiklik; veya (iv) Programla ilişkili herhangi bir web sitesinde veya materyalde herhangi bir baskı, tipografik, idari veya teknolojik hata. Program Tüzel Kişilikleri, bu Program'a katılmak veya bu Programla bağlantılı bilgilere erişmek veya indirmekten kaynaklanan herhangi bir bilgisayar sistemine zarar verilmesinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluk tanir ve programa bir virüs, hata, bilgisayar sorunu, yetkisiz müdahale veya Program tüzel kişiliğinin kontrolü dışındaki diğer nedenlerle, programın yönetimini, güvenliğini veya uygun işlevini bozması durumunda, programı iptal etme, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı laştırır.

(c) Program tüzel kişilikleri, Herhangi bir Yönlendirme Kredisi veya bunların herhangi bir kısmını, Tanrı'nın herhangi bir eylemi, herhangi bir eylem(ler), yönetmelik(ler), herhangi bir hükümet veya yarı-devlet tüzel kişisi (eylem(ler), yönetmelikler(ler), düzen(ler) veya istek(ler) geçersiz, ekipman, tehdit terör eylemleri, eylemler ihdaetmek için herhangi bir eylem(ler), yönetmelik(ler), emir(ler) veya istek(ler) sağlamak için herhangi bir Kullanıcı sorumlu olmayacaktır , hava saldırısı, elektrik kesintisi, kamu düşmanı eylemi, deprem, kasırga, tsunami, savaş (ilan veya ilan edilmemiş), yangın, sel, salgın, patlama, alışılmadık şiddetli hava, kasırga, ambargo, işgücü anlaşmazlığı veya grev (yasal veya yasadışı olsun), emek veya malzeme sıkıntısı, her türlü ulaşım kesintisi, iş yavaşlatma, sivil kargaşa, isyan, isyan, ya da Program Tarafların kontrolü dışında başka bir neden.

(d) Sevk Kredilerinin birikmesi ve/veya kullanımından tahakkuk eden tüm vergi yükümlülükleri kullanıcının sorumluluğundadır. 

 1. Yürürlükteki Kanun

Bu Programdan veya Herhangi bir Sevk Kredisi'nden kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü anlaşmazlık, iddia ve dava nın nedenleri New York yasalarına göre çözülecektir (kanunlar ilkelerinin çelişmelerine atıfta bulunulmaksızın) ve Kullanıcı, herhangi bir anlaşmazlığı New York Eyaleti ve Eyaleti'nde bulunan eyalet ve federal mahkemelerin münhasır yargı yetkisine sunmayı kabul eder. ,

 1. Davranış

(a) Yasak Davranış, Genellikle

(i) Kullanıcılar Programı aşağıdaki şekilde kullanmamayı kabul eder:

 • Yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmek;
 • Program Tüzel kişilerinin veya üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek;
 • Başka bir bireyi takip etmek, taciz etmek veya zarar vermek;
 • Diğer Kullanıcılar hakkında kişisel veri toplamak veya depolamak;
 • Herhangi bir kişiyi taklit etmek veya Kullanıcının kimliğini yanlış tanıtmak;
 • Program A.S.'a veya Programa bağlı sunuculara veya ağlara müdahale etmek, bozmak veya ihlal etmek; veya bu tür ağların herhangi bir şartına, prosedürüne, politikasına veya düzenlemelerine uymamak;
 • Başka bir Kullanıcının Programı kullanmasına engel olmak;
 • Programa veya Programa bağlı diğer hesaplara, bilgisayar sistemlerine veya ağlara yetkisiz erişim elde etmeye çalışmak;
 • Herhangi bir yasadışı faaliyette bulunmaveya başkalarının haklarını ihlal eden herhangi bir yasa dışı faaliyetin veya başka bir faaliyetin ifasını talep etmek;
 • Virüsler, solucanlar, Truva atları veya diğer kirletici veya yıkıcı özellikleri içeren herhangi bir dosyayı iletmek;
 • Programı, herhangi bir yasadışı faaliyette bulunmaları veya başkalarının haklarını ihlal eden herhangi bir yasa dışı faaliyetin veya başka bir faaliyetin ifasını talep etmek için kullanma;
 • Programa başkalarına erişim sağlayarak yeniden satmak, takas etmek, ticaret yapmak, açık artırma yapmak veya başka bir şekilde gelir elde etmek. 
 1. Toplu Dağıtım Yasak

Bir Referrer, Yönlendirilen Müşteriye e-posta yoluyla Kişisel Bağlantı sağlıyorsa, e-postanın arkadaşlarınız, aile üyeleri veya iş arkadaşlarınızla iletişim için uygun ve alışılmış kişisel bir şekilde oluşturulması ve dağıtılması gerekir. Toplu e-posta dağıtımı, yabancılara dağıtım veya Program Tüzel kişiliklerinin takdirinde istenmeyen ticari e-posta veya "spam" teşkil edecek veya teşkil edecek şekilde bir Kişisel Bağlantının başka bir tanıtımı kesinlikle yasaktır ve Referrer'In hesabının derhal sona erdirilmesi ve Kişisel Bağlantının devre dışı bırakılması için gerekçe olabilir. TuneCore'un Referrer'lar tarafından sağlanan içeriği izleme yükümlülüğü yoktur; Ancak, TuneCore bunu yapmayı seçebilir ve herhangi bir e-posta iletisini engelleyebilir, bu tür içerikleri kaldırabilir veya Programın herhangi bir kullanımını yasaklayabilir.

 

 1. Hileli ve Şüpheli Davranışlar

(a) Program tüzel kişileri, kullanıcının programa katılmasını veya tavsiye kredisi almasını kendi takdirine bağlı olarak, söz konusu Kullanıcının Programın adilliğini, bütünlüğünü veya meşru işleyişini herhangi bir şekilde hile, hackleme, aldatma veya program tüzel kişilerinin diğer kullanıcılarını veya temsilcilerini rahatsız etmek, suistimal etmek, tehdit etmek veya taciz etmek amacıyla herhangi bir şekilde zarar vermeye çalıştığını tespit etmeleri halinde yasaklayabilir. Katılmak için herhangi bir otomatik sistem, komut dosyası veya makro kullanımı kesinlikle yasaktır ve diskalifiye ile sonuçlanır. Kullanıcılar birden fazla veya sahte e-posta adresi veya hesabıyla giremez, hayali kimlikler kullanamaz veya Programa katılmak veya Tavsiye Kredisi almak için herhangi bir sistem, bot veya başka bir cihaz veya yapay yazılım kullanamaz. Program Tüzel kişileri, Kullanıcıya verilen herhangi bir Kullanıcıya verilen Yönlendirme Kredisini (ler) kayıt tantana ve/veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.  Komut dosyası, makro veya diğer otomatik araçlar tarafından oluşturulan başvurular diskalifiye edilir.

(b) DİkKAT: PROGRAMıN MEŞRU IŞLEYIŞINE KASTEN ZARAR VERME VEYA ZARAR VERME TEŞEBBÜSÜ CEZA VE MEDENI HUKUKA AYKıRı OLABILIR VE PROGRAMA KATıLMAKTAN DISKALIFIYE EDILECEKTIR.  BÖYLE Bİr GIRIŞIMDE BULUNULMASI HALINDE, PROGRAM KURULUŞLARı CEZAI KOVUŞTURMA DA DAHIL OLMAK ÜZERE, YASANıN EN GENIŞ ÖLÇÜDE ÇARE VE ZARAR (VEKALET ÜCRETLERI DAHIL) ARAMA HAKKıNı SAKLı TUTMAKTADıR.

TUNECORE SOSYAL ŞARTLAR VE KOŞULLAR

18 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

Lütfen aşağıdaki şart ve koşulları dikkatlice okuyun. Bu şart ve koşullar ve telif hakkı politikası (“Telif Hakkı Politikası”) ile gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”) (atıf yoluyla buraya dâhil edilmişlerdir ve topluca “Hizmet Koşulları” olarak anılacaktır) TuneCore.com web sitesi (“Site”) ve oradaki içerikler, bilgiler, ürünler ve/veya hizmetlere (“Hizmetler”) erişim ve onları kullanımınızı düzenler. Bu, siz ve TuneCore, Inc. (“Şirket”) arasında yasal bir anlaşmadır. Şirket, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmadan Siteyi ve Hizmetleri değiştirme, durdurma veya feshetme veya Hizmet Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler için bu Hizmet Koşullarını düzenli olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdur. Şirket bu tür bir değişiklik yaptıktan ve ilan ettikten sonra Siteyi ve/veya Hizmetleri kullanmaya veya bunlara erişmeye devam ederek revize edilmiş Hizmet Koşulları ile yasal olarak bağlı olmayı kabul edersiniz. Şirketin açık yazılı onayı olmadan Hizmet Koşullarının hüküm ve koşullarını değiştiremezsiniz.

UYGULAMAYI KULLANARAK HIZMET KOŞULLARINA BAĞLI OLMAYI KABUL ETTIĞINIZI ANLIYORSUNUZ. HIZMET KOŞULLARINI BÜTÜNÜYLE KABUL ETMEZSENIZ, UYGULAMAYA ERIŞEMEYEBILIR VEYA UYGULAMAYI KULLANAMAZSINIZ.

 1. TEMEL ŞARTLAR

(a) Uygulama aracılığıyla gönderdiğiniz, gönderdiğiniz veya görüntülediğiniz herhangi bir İçerik için tüm haklarınızı saklı tutarsınız. İçerik'i Uygulama'da veya Uygulama üzerinden göndererek, yayınlayarak veya görüntüleyerek, Şirkete gelecekte bilinen veya mevcut olan tüm medya veya dağıtım yöntemlerine erişmek, kullanmak, kopyalamak, çoğaltmak, işlemek, uyarlamak, değiştirmek, yayımlamak, iletmek, biçimlendirmek, depolamak, arşivlemek, dizin lemek, sunmak ve dağıtmak için dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans vermiş oluyorsunuz. Bu lisansın Şirket'in Uygulamayı sağlama, tanıtma ve geliştirme hakkını içerdiğini kabul edeyim.

(b) Tüm İçerik, ister kamuya açık olsun ister özel olarak iletilen, bu İçeriği oluşturan kişinin sorumluluğundadır. Şirket, Uygulama aracılığıyla yayınlanan İçeriği izleyemez veya kontrol edemez ve Şirket bu İçeriğin sorumluluğunu alamaz. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, gönderdiğiniz herhangi bir İçeriği reddetme hakkını saklı tutar.

(c) İçeriği kullanımınız ile bağlantılı olarak, Şirket size Uygulama'yı ve bundan sonra aldığınız tüm içerikleri ticari olmayan bir şekilde kullanmanız için size kişisel, dünya çapında, devredilemez ve münhasır olmayan bir lisans verir. Bu lisans, yalnızca Bu koşulların izin verdiği şekilde, Şirket tarafından sağlanan Uygulama'yı kullanmanızı ve yararlanmanızı sağlamak amacıyla verilir.

(d) Şirket, Uygulama aracılığıyla yayınlanan herhangi bir İçeriğin veya iletişimin bütünlüğünü, doğruluğunu, doğruluğunu veya güvenilirliğini onaylamaz, desteklemez, temsil etmez veya garanti etmez veya Uygulama aracılığıyla ifade edilen görüşleri onaylamaz. Şirket hiçbir koşulda, Herhangi bir İçerikteki herhangi bir hata veya eksiklik veya Uygulama üzerinden gönderilen, e-postayla gönderilen, iletilen veya başka bir şekilde sunulan herhangi bir İçeriğin kullanımı sonucunda ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir İçerikten sorumlu tutulamaz.

(e) Uygulamayı kullanımınız ile bağlantılı olarak, şirketin size veya üçüncü bir tarafa, Uygulamanın kullanımıyla bağlantılı olarak size veya üçüncü bir tarafa ödemekle yükümlü olabileceği telif haklarından (performans telif hakları, mekanik telif hakları veya diğer ücretler veya telif hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir haktan feragat etmiş olursunuz. Şüpheye mahal vermemek için, burada İçeriğin kullanımı ve performansıyla bağlantılı olarak müzik kompozisyonu telif hakkı sahiplerinin veya acentelerinin talep ettiği lisansların (uygulanabilir olduğu şekilde) güvence altına alınmasından ve ödenmesinden ve İçeriğin oluşturulmasında yer alan sanatçılar, üreticiler veya diğer kişiler ve toplu sözleşme sözleşmeleri veya herhangi bir yasal düzene uygun olarak gerekli olabilecek tüm ödemeler nedeniyle telif hakları ndan yalnızca siz sorumlu olabilirsiniz.

(f) Uygulamayı, telif hakkı yla korunan eserleri ihlal eden veya herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarının ihlalini ihlal eden veya teşvik eden herhangi bir materyali iletmek, yönlendirmek, bağlantı sağlamak veya depolamak için kullanmamanızı kabul edeyim. Şirket'in, doğruysa, bu Hizmet Şartları'nın ihlali anlamına geleceğini veya herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğinizi şüpheye düşürdüğünü iddia etmesi durumunda, Şirketiniz'in hesabınıza erişimi erişimini ve/veya sonlandırmayı devre dışı kabileceğini ve/veya bunları kaldırabileceğini veya bunlara erişimi kaldırabileceğini kabul edersiniz.

(g) Uygulamayı satın almak için, Şirket'e bu tür hizmetleri ödemesi için geçerli bir kredi kartı veya başka bir ödeme yöntemi (örneğin, PayPal hesabı) sağlamanız gerekir ("Ödeme Yöntemi"). Uygulama tek seferlik satın alma olarak kullanılabilir ve geçerli süresinin sonunda otomatik olarak yenilenecek olan aylık veya yıllık abonelik olarak satın alınabilir. Şirket size haber vermeksizin zaman zaman bu ücretleri değiştirebilir. Şirket'in, Uygulamayı kullanımınız ile bağlantılı olarak maruz kaldığınız geçerli vergi ve diğer ücretleri, şirkete sağladığınız herhangi bir Ödeme Yönteminden doğrudan düşürme yetkisine sahip olduğunu açıkça kabul edeyim. Hesabınızın sizin veya hesabınızı kullanan herhangi bir başkası tarafından kullanılmasından kaynaklanan tüm ücretler, ücretler, harçlar, vergiler, döviz ücretleri ve değerlendirmelerden yalnızca siz sorumlusunuz. Şirket'e, Uygulama aboneliğinizi sonlandırmak ta olduğunu yazılı olarak bildirirseniz, Ödeme Yönteminizden başka abonelik ücreti alınmaz. Önceden ödenen herhangi bir ücreti geri ödeme hakkına sahip olmayacaktır. Herhangi bir nedenle ödeme yapmazsanız veya bu Hizmet Koşullarını kabul ettikten sonra ödeme yöntemi veya başka bir yöntemle ödeme yapmazsanız, Şirket kendi takdirine bağlı olarak abonelik ücretini, gerekli olan her şekilde geri alma hakkına sahip olacaktır. Hesap ayarlarınızda uygun değişiklikleri yaparak Ödeme Yönteminizin değişmesi durumunda Şirket'i bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Geçerli bir Ödeme Yöntemi sağlamazsanız, hizmetiniz şirketin kendi takdirine bağlı olarak kesilebilir veya kesintiye uğrayabilir. Uygulama ile bağlantılı tüm ücretler için, biz veya bizim adımıza hareket eden ödeme işlemcisi, kredi kartınızı veya alternatif ödeme yönteminizi faturalandıracağız. Kredi kartınızın veya alternatif ödeme sağlayıcınızın hesabınıza yatırılan bir tutar için bize ödeme yapmayı reddetmesi durumunda, Uygulamaya veya hesabınızdan satın alınan ürün veya hizmetlere erişimi devre dışı etme hakkına sahip oluruz. Uygulama için ödenen ücretleri iptal etmediğiniz veya geri almayacağınızı veya bizi dolandırmaya çalışmadığınızı kabul emzmişsiniz. Ödenmesi gereken bakiyeleri tahsil etmek için yasal işlem yapılması nın gerekli olması durumunda, avukatlık ücretleri ve diğer yasal masraflar da dahil olmak üzere vadesi gelen meblağları geri almak için yapılan tüm masrafları bize geri ödemeyi kabul emzsiniz. UYGULAMANıN TÜM SATıN ALıMLARı IADE EDILEMEZ VE IADE EDILEMEZ.

(h) Uygulamayı satın almanızla ilgili tüm vergileri ödemeksizin sorumluluğunuzdadır. Şirket'in bu bölüm uyarınca sorumlu olduğunuz vergileri ödeme veya tahsil etme gibi yasal yükümlülüğü varsa, Ilgili vergi dairesi tarafından yetkilendirilen geçerli bir vergi muafiyet belgesi sağlamadığınız sürece, uygun tutar sizin sorumluluğunuzdadır ve sizin yerinize faturalandırılır ve ödenir. Bu Sözleşme uyarınca ödenecek tazminatlar uyarınca veya bunlar adedine ait her türlü ödeme, herhangi bir vergi kesintisi veya stopaj olmaksızın ücretsiz ve açık hale getirilecektir. Bu tür ödemelerden herhangi bir vergi düşüp saklamanız gerekiyorsa, ödenmesi gereken toplam, gerekli tüm kesintileri veya stopajları yaptıktan sonra, Şirket'in böyle bir kesinti veya stopaj yapılmamış olsaydı alacağı tutara eşit bir tutar alması için gerektiği şekilde artırılacaktır.

(i) Uygulamaya eklenen veya artırılatan tüm yeni özellikler de Hizmet Şartlarına tabidir. Genellikle ücretsiz olarak sunulan bazı yeni özellikler, abone olan tüm müşteriler için ek ücret ödemeden hizmetinize sunulacaktır. Ancak, bazı yeni özelliklerin kullanılabilirliği ek ücretlerin ödenmesini gerektirebilir ve Şirket kendi takdirine bağlı olarak bu tür yeni özelliklere erişimin ek bir ücret gerektirip gerekmeyeceğini belirleyecektir.

 1. ParolaLAR. Uygulamaya erişmek için kullandığınız parolayı korumakve parolanızın altındaki herhangi bir faaliyet veya eylemden siz sorumlusunuz. Hesabınızla "güçlü" parolalar (büyük ve küçük harfler, sayılar ve sembollerin birleşimini kullanan parolalar) kullanmanızı öneririz. Şirket, yukarıdaki lere uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz ve olmayacaktır.
 2. GARANTİLER; BEYANLAR; TAZMİNATLAR.

(a) En az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu garanti eder ve beyan ekarsınız; bu sözleşmeye katılma ve şirkete burada belirtilen tüm hakları verme hakkına ve yetkisine sahipsiniz; sizin sağladığınız İçerik yüzde yüz (%100) dünya çapında sizin tarafınıza ait veya kontrol edilen ve bunların kullanımı herhangi bir kişi veya kuruluşun telif haklarını, ticari marka haklarını, tanıtım haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecektir; ve bu Şirket, herhangi bir kişi veya kuruluşa herhangi bir ödeme yapmak la yükümlü olmaksızın, olumsuz talep tespin edilmeden ve herhangi bir yükümlülük olmaksızın, burada herhangi bir şekilde aynı yararlanma hakkına sahip olacaktır.

(b) Yukarıdaki beyanların ve garantilerin veya bu Hizmet Koşullarındaki anlaşmaların herhangi birisinin ihlalinden veya doğruysa bunların ihlalini teşkil edecek bir iddiadan kaynaklanan üçüncü taraf iddiaları veya masrafları, avukatlık ücretleri ve masrafları dâhil zararları karşısında Şirketi ve bağlı kuruluşlarını (direktörleri, üyeleri, görevlileri, çalışanları ve diğer temsilcileri dâhil) savunacak ve zararlarını tazmin edeceksiniz.

(c) Şirket, size, söz konusu tazminat yükümlülüğüne tabi olan herhangi bir hak talebini derhal bildirir ve şirket tarafından onaylanan bir avukatla, sizin sorumluluğunuzda olan şirketi savunursunuz ve bu da makul olmayan bir şekilde geri tutulmayacaktır. Onaylı avukatı tutmamanız durumunda, Şirket, eğer isterse, kendi maliyetiniz ve gideriniz için kendini savunabilir ve Şirket'in üçüncü bir taraf veya başka bir şekilde bu tür bir savunmaya katılmanızı gerektirebileceğini ve bu vesileyle aynı şekilde herhangi bir itiraz veya tazminat talebinden feragat ettiğinizi kabul edeyim. Bir talepte bulunulursa, Şirket kendi takdirine bağlı olarak, söz konusu talebin konusu olan İçeriği kaldırma veya erişimin devre dışı kalma hakkına sahiptir. Herhangi bir iddianın ödenmesi, Şirketin önceden yazılı onayına tabi olacaktır.

(d) ŞİRKETİN, HİZMET KOŞULLARINDA AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA AÇIK VEYA ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE, HİÇBİR BEYAN VEYA GARANTİSİ YOKTUR.

 1. DÖNEM. Uygulamayı kullanırken Hizmet Şartları her zaman geçerli olacaktır.
 2. YASAL UYARILAR VE SORUMLULUĞUN ZAMANLATIRIMI.

(a) Uygulamaya erişiminiz ve uygulama nızı kullanımınız sizin için risk altındadır. Uygulamanın size "AS IS" ve "AS AVAILABLE" temelinde sunulduğunu anlıyor ve kabul edeyim. Şirket, yürürlükteki yasalar uyarınca izin verilen azami ölçüde, belirtilen leri sınırlamaksızın, açık veya zımni olsun, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme ile ilgili tüm garanti ve koşulları reddeder. Şirket hiçbir garanti vermez ve aşağıdakiler için tüm sorumluluk ve sorumlulukları reddeder: (i) Uygulamanın veya herhangi bir İçeriğin bütünlüğü, doğruluğu, kullanılabilirliği, güncelliği, güvenliği veya güvenilirliği; (ii) Bilgisayar sisteminize herhangi bir zarar, veri kaybı veya Uygulamaya veya Herhangi Bir İçerime erişmenizden veya bu İçeriği kullanmanızdan kaynaklanan diğer zararlar; (iii) Uygulama tarafından tutulan herhangi bir İçeriğin ve diğer iletişimlerin silinmesi veya depolanamaması veya iletilmemesi; ve (iv) Uygulamanın gereksinimlerinizi karşılayıp karşılamayacağı veya kesintisiz, güvenli veya hatasız olarak kullanılabilir olup olmayacağı. Şirket'ten veya Uygulama aracılığıyla elde edilen sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi, burada açıkça yapılmamış herhangi bir garanti oluşturmayacaktır. Ayrıca, Facebook, Twitter, vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, üçüncü taraf platformlardaki hizmet veya etkinliklerde, Uygulamayı kullanımınızı etkileyecek ve önlemeyi veya düzeltmeyi önlemek için kontrolümüz dışında olan kesintiler olabileceğini de bilirsiniz. Uygulama'yı kullanımınızda kontrolümüz dışında olan kesintiler, aboneliğinizi sona erdirmek veya ön ödemeli ücretlerin tam veya kısmi olarak geri ödenmesini talep etmek için temel teşkil etmeyecektir.

(b) Uygulama, üçüncü taraf web sitelerine veya kaynaklarına bağlantılar içerebilir. Şirketin aşağıdakilerden sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul ve edersiniz: (i) bu tür web sitelerinin veya kaynakların kullanılabilirliği veya doğruluğu; veya (ii) bu tür web sitelerindeki veya kaynaklardaki veya bu kaynaklarda bulunan içerik, ürün veya hizmetler. Bu tür web sitelerine veya kaynaklara bağlantılar, şirket tarafından bu tür web sitelerinin veya kaynakların veya bu tür web sitelerinden veya kaynaklardan elde edilen içeriğin, ürünlerin veya hizmetlerin herhangi bir onayı anlamına değildir. Bu tür web sitelerini veya kaynakları kullanımınızdan kaynaklanan tüm risklerden tamamen sorumlu olduğunuzu kabul eder ve üstlenersiniz. Uygulamayla bağlantılı olarak erişdiğiniz veya abone olduğunuz üçüncü taraf platformların, https://twitter.com/tos?lang=en'de yayınlanan Twitter Hizmet Şartları, https://www.youtube.com/t/terms'da yayınlanan YouTube Hizmet Şartları ve https://policies.google.com/privacy'dayayınlanan Google Gizlilik Politikası gibi üçüncü taraf platformlar için geçerli koşullar dadahil olmak üzere tüm geçerli koşullarına her bakımdan uyacaksınız. Google'ın https://myaccount.google.com/permissionsbulunan güvenlik ayarları gibi, ilgili üçüncü taraf platformun web sitesindeki bu tür üçüncü taraf platformlarla bağlantılı olarak verilerinize nasıl erişileceğini değiştirebilirsiniz. Uygulamanın birkaç üçüncü taraf platformla birlikte çalışarak, Uygulamanın bu tür platformların kullanılabilirliğine son derece bağlı olduğunu kabul edersiniz. Herhangi bir platform programlarını makul şartlarda Şirket'in kullanımına sunmayı bırakırsa, Şirket size para iadesi, kredi veya başka bir tazminat hakkı vermeden bu özellikleri sunmayı durdurabilir.

(c) Uygulamanın platformlardan ve diğer üçüncü taraflardan üçüncü taraf hizmetlerine erişmenizi, bunlarla etkileşimde kalmanızı ve/veya satın almanızı etkinleştirebileceğini veya bunlara yardımcı olabileceğini kabul elersiniz. Üçüncü taraf hizmetlerine erişdiğinizde, bunu kendi riskiniz altında yaparsınız. Bu üçüncü taraf hizmetleri, içeriğinizi üçüncü taraf hizmetsağlayıcısı veya işleciyle depolamanıza da izin verebilir. Üçüncü taraf hizmetinin herhangi bir kullanımı yalnızca söz konusu üçüncü taraf hizmetinin hüküm ve koşullarına tabidir (ve bu hüküm ve koşullara uyacaksınız) ve herhangi bir üçüncü taraf hizmeti aracılığıyla yapılan herhangi bir sözleşme veya herhangi bir üçüncü taraf hizmeti aracılığıyla tamamlanan herhangi bir işlem, şirket değil, sizinle ilgili üçüncü taraf arasındadır. Şirket hiçbir beyanda bulunmaz ve söz konusu üçüncü taraf hizmetin veya platformun veya tamamlanan işlemlerin içeriği, kullanımı veya bunlarla yazışmaları ile ilgili olarak hiçbir yükümlülük veya yükümlülük sahibi olmayacaktır.

(d) YÜRÜRLÜKTEKI YASANIN IZIN VERDIĞI AZAMI ÖLÇÜDE, ŞIRKET, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLı OLARAK MEYDANA GELEN KAR VEYA GELIR KAYBı VEYA (i) UYGULAMAYA ERIYEME VEYA KULLANAMAMA VEYA KULLANAMAMA VEYA KULLANAMAMA NEDEN OLAN HERHANGI BIR DOLAYLı, arızI, ÖZEL, NETICEDE OLUŞAN VEYA CEZAI ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTıR; (ii) UYGULAMA DA DAHIL OLMAK ÜZERE, UYGULAMA DAKI HERHANGI BIR ÜÇÜNCÜ TARAFıN, DIĞER KULLANıCıLARıN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHıSLARıN HERHANGI BIR ŞEKILDE, HERHANGI BIR ŞEKILDE, HERHANGI BIR ŞEKILDE, SALDıRGAN VEYA YASA DıŞı ŞEKILDE YÜRÜTÜLMESI; (iii) UYGULAMADAN ELDE EDILEN HERHANGI BIR IÇERIK; VEYA (iv) AKTARıMLARINIZ VEYA İçERİğİnİzİz İzNİ, KULLANIMI VEYA DEĞİşİkLIĞI.

HIÇBIR DURUMDA ŞIRKETIN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YÜZ DOLARI (100,00 $) GEÇEMEZ.

BU ALT BENDIN SINIRLAMALARI, GARANTİ, SÖZLEŞME, TÜZÜK, HAKSIZ FIIL (IHMAL DAHIL) VEYA BAŞKA BIR ŞEKILDE, ŞİRKETE BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLİLİLSE DE VERİLMESİNE GEREK OLUP OLMADIĞI VE BURADA ORTAYA ÇIKARILMIŞ BİR ÇAREN ESAS AMACA DAYANMADIĞI TESPIT EDİLSE BILE, HER TÜRLÜ SORUMLULUK KURAMINA UYGULANACAKTIR.

 1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER.

(a) Uygulama yalnızca yasal amaçlar için kullanılabilir ve erişilebilir. Uygulamayı kullanımınızla ilgili yürürlükteki tüm yerel, eyalet, ulusal ve yabancı yasalara, risalelere ve yönetmeliklere, geçerli ortak yasalar, ilgili tüm tüzükler ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'nin kural ve yönetmelikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uymayı kabul edersiniz. Ayrıca, uygulama kullanırken veya bunlara erişirken aşağıdakilerden hiçbirini yapmayacağınızı kabul edeyim:

(i) Uygulama aracılığıyla size teslim edilen Uygulama veya İçeriğin herhangi bir bölümünü kopyalamak, çoğaltmak, "yırtmak", kaydetmek veya halka açık hale getirmek veya Hizmet Şartları kapsamında açıkça izin verilmeyecek olan Uygulamayı kullanmak;

(ii) Uygulamanın güvenlikle ilgili özelliklerini veya herhangi bir İçeriğin veya materyalin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan özellikleri devre dışı bırakmak, kesmek, atlatmak veya başka bir şekilde müdahale etmek;

(iii) Şirket adını, ticari adını, URL'sini veya ürün adını kullanan meta verileri, meta etiketleri veya diğer gizli metinleri kullanın (bunlarla sınırlı olmamak üzere"TuneCore Social");

(iv)İstenmeyen veya yetkisiz reklamları, tanıtım materyallerini, istenmeyen postaları, spamları, zincir mektupları, saadet zincirlerini veya diğer talep türlerini yüklemek, göndermek, yayınlamak, e-posta ile göndermek veya başka bir şekilde iletmek;

(v) Herhangi bir TCP/IP paket üstbilgisi veya üstbilgi bilgilerinin herhangi bir kısmını herhangi bir deftere nakledin veya herhangi bir şekilde değiştirilmiş, aldatıcı veya yanlış kaynak tanımlayıcı bilgiler göndermek için Uygulamayı kullanmak;

(vi) Uygulama üzerinden yükleme, gönderme, posta, e-posta veya başka bir şekilde iletilmesi, Şirketin kendi görüşüne göre, yasadışı, zararlı, tehdit edici, müstehcen, taciz edici, küçük düşürücü veya nefret dolu olan veya nefret içeren, herhangi bir üçüncü tarafın gizliliğini ihlal eden, çıplaklık içeren çıplaklık içeren (bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir pornografi, erotik, çocuk pornografisi veya çocuk erotik) aldatıcı, tehdit edici, , yasadışı eylem, iftira, iftira, kaba veya şiddet veya nefret söylemi teşkil veya başka sakıncalı teşvik;

(vii) App'te bulunan tüm sayfaları, App'e bağlı sunucuları veya ağları veya Şirket sağlayıcılarının Uygulama veya teknik dağıtım sistemlerine bağlı sunucuları veya ağları yok etmek, müdahale etmek veya bozmak veya engellemeye çalışmak veya Uygulamaya bağlı ağların gereklerini, prosedürlerini, politikalarını veya düzenlemelerini kırmak;

(viii) Herhangi bir Şirket sisteminin veya ağının güvenlik açığını taramaya, araştırmaya veya test etmeye çalışmak veya ihlal etmek, Uygulama'yı koruyan ve güvenliği sağlayan güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek veya atlatmak;

(ix) Uygulamayı sağlamak için kullanılan yazılımlardan herhangi birini derlemeye, sökmeye, deşifre etmeye veya tersine mühendislik yapmaya teşebbüs etme;

(x) Bir web sitesinin veya web sayfasının nasıl sıralandığını belirlemek için Uygulamaya sorgu gönderen yazılımlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şirket veya diğer genel olarak kullanılabilen üçüncü taraf web tarayıcıları (örneğin, Internet Explorer, Firefox, Safari) tarafından sağlanan yazılım ve/veya arama aracıları dışındaki herhangi bir motor, yazılım, araç, aracı, cihaz veya mekanizmayla Uygulama'yı aramaya, meta arama yapmaya veya bunlara erişmeye teşebbüs etme;

(xi) Uygulamanın diğer kullanıcıları hakkında açık ve açık izinleri olmaksızın kişisel verileri toplamak veya depolamak;

(xii) Herhangi bir kişi veya kuruluşla ilişkinizi, bahane veya başka bir sosyal mühendislik biçimi yoluyla ya da başka bir şekilde dolandırıcılık yaparak yanlış tanıtmak veya taklit etmek;

(xiii) Başka bir kişiyi, belirtilenlerden herhangi birini yapması veya Hizmet Şartları'nı ihlal etmesi ve/veya ihlal etmesi için talimat vermek veya teşvik etmek;

(xiv) Bir virüs, Truva atı, solucan veya diğer zararlı bileşeni içeren veya yeniden yönlendiren herhangi bir veriyi, dosyayı, yazılımı veya bağlantıyı Uygulamaya yüklemek veya iletmek;

(xv) Uygulamanın veya Şirketin sistemlerinin veya ağlarının veya Uygulamaya veya Şirkete bağlı sistemlerin veya ağların altyapısına makul olmayan veya orantısız şekilde büyük bir yük getiren herhangi bir eylemde bulunmak.

(b) Şirket'e ihlal bildiriminde bulunmadıysanız ve Şirket bu ihlali bildirimin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde tedavi etmemişse, Hizmet Koşullarını ihlal etmiş sayılmayacaktır. Hiçbir durumda, burada verilen hakları iptal etme hakkı nızı ihlal etmeyecektir.

(c) Hiçbir durumda Şirket, yetkilileri, yöneticileri, çalışanları veya temsilcileri, Site, Hizmetler, Şirket ürünleri veya herhangi bir Şirket içeriğini kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı dolaylı, arızi, özel, cezai veya sonuç niteliğindeki hasarlar da dâhil olmak üzere, zararların öngörülebilir olup olmadığına bakılmaksızın ve Şirket bu tür zararların olasılığı hakkında bilgilendirilip bildirilmediğine bakılmaksızın, size karşı sorumlu olmayacaktır. Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması, ilgili yargı alanında yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacaktır ve hiçbir durumda Şirketin size karşı toplam sorumluluğu Yüz Doları (100 $) aşmayacaktır.

(d) Uygulama'ya ve Uygulamaya (kullanıcılar tarafından sağlanan İçerik hariç) ilişkin tüm hak, unvan ve ilgi Şirket'in münhasır mülkiyetindedir ve olmaya devam edecektir. Uygulama, hem telif hakkı, ticari marka hem de diğer yasalarla korunmaktadır. United States ve yabancı ülkeler. Hizmet Şartları'ndaki hiçbir şey size Şirketin adını veya Şirketin ticari markalarını, logolarını, alan adlarını ve diğer ayırt edici marka özelliklerini kullanma hakkını vermez. Uygulama ile ilgili olarak sunabileceğiniz her türlü geri bildirim, yorum veya öneri tamamen isteğe bağlıdır ve Şirket bu tür geri bildirim, yorum veya önerileri Şirket'in uygun gördüğü ve size karşı herhangi bir yükümlülük olmaksızın kullanmakta özgür olacaktır.

(e) Hizmet Şartları, yasalar ihtilafı ile ilgili bu yasa organı hariç olmak üzere, New York Eyaleti yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır. Hizmet Şartları uyarınca ortaya çıkan her türlü yasal işlem veya dava münhasıran New York Eyaleti ve Eyaleti'nde bulunan mahkemelerde görülecek tir ve taraflar bu vesileyle kişisel yargı yetkisine ve mekanA geri dönülemez bir şekilde rıza gösterecektir. Bu anlaşmanın tarafları jüri tarafından yargılanma haklarından feragat ederler. Hizmet Şartları'ndaki herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bir tarafın Hizmet Şartları'nın herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamaması, söz konusu hak veya hükümden feragat edilmiş sayılmayacaktır. Şirketin önceden yazılı izni olmadan Hizmet Koşullarını (kanuni veya başka bir şekilde) atamazsınız ve yasaklı herhangi bir atama geçersiz ve geçersiz olacaktır. Şirket, sizin izniniz olmadan Hizmet Şartları'nı veya işbu sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğü devredebilir. Hizmet Şartları kapsamındaki tarafların ilişkisi bağımsız yüklenicilerin ilişkisidir ve Hizmet Şartları, taraflardan birinin diğerinin acentesi, çalışanı veya ortak girişimcisi olduğu anlamına gelmez. Hizmet Şartları'nın ve burada yer alan kurallar, kısıtlamalar ve politikaların ve Şirketin bunların uygulanmasının, siz ve Şirket dışında herhangi bir kişiye herhangi bir hak veya çare sunmayı amaçlamadığını kabul edersiniz. Hizmet Şartları, Şirket'in kural ve politikaları ile birlikte, şirket ile işbu sözleşmenin konusu ile ilgili olarak sizin aranıza ait sözleşmenin tamamını oluşturmaktadır. Burada verilecek herhangi bir bildirim veya diğer iletişim yazılı olarak verilecek ve (i) Şirket tarafından e-posta yoluyla verilecektir (her durumda kayıt e-posta adresinize); (ii) web sitesinde ve/veya Uygulamada bir ilan; veya (iii) tarafından e-posta yoluyla Şirket gibi diğer adrese yazılı olarak belirtebilirsiniz. Teslim tarihi, bu bildirimin iletildiği tarih olarak kabul edilecektir.

(f) Gizlilik Politikası'nı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul etmektesiniz ve Uygulamayı kullanarak söz konusu Gizlilik Politikasında belirtilen hüküm ve koşulları açıkça kabul etmiş olursunuz, ancak bu durum zaman zaman değiştirilebilir.

(g) Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, size veya herhangi bir müşteriye herhangi bir nedenle veya hiçbir sebeple hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutar.

(h) Ödeme yükümlülükleri dışında, taraflardan hiçbiri, söz konusu başarısızlığın söz konusu tarafın makul kontrolü dışında herhangi bir nedenden kaynaklanması halinde, bu yükümlülüklerini yerine getirmemekten sorumlu tutulamaz; yangın; sel; şiddetli hava; deprem; vandalizm; kazalar; sabotaj; güç kesintisi; hizmet reddi saldırıları veya benzeri saldırılar; Internet hatası; Tanrı'nın eylemleri ve halk düşmanı; savaş eylemleri; terör eylemleri; ayaklanmalar; sivil veya kamusal rahatsızlıklar; grevler, lokavt lar veya işgücü kesintileri; ve mahkemelerin emir ve kararları da dahil olmak üzere herhangi bir hükümet veya hükümet organı veya otoritesi, sivil veya askeri herhangi bir yasa, emir, kural, yönetmelik, hareket veya kısıtlamalar.

GİZLİLİK POLİTİKA

Ocak 2021 itibarıyla güncellendi

Bu Grup Gizlilik Politikası (" Gizlilik Politikası"), 24 rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS ("Believe SAS") ana ofisi ve TUNECORE de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki yan kuruluşları ile Paris Ticaret ve Şirket Sicili'ne 481 625 853 numarasıyla kayıtlı bir Fransız şirketi olanBELIEVESAS ileilgilidir.

Bu Gizlilik Politikası, Believe'in müziğin dijital dağıtımına, ürün ("Ürünler") ve hizmetlerin ("Hizmetler)") sağlanmasına yönelik kişisel veri işleme uygulamalarını, genel olarak veyaweb sitelerimiz ve/veya diğer elektronik iletişim hizmetlerimiz (widget'lar, mobil uygulamalar veya API) aracılığıyla toplu olarak veya bireysel olarak"Siteler")açıklar. SAS'ın veri denetleyicisi, yan kuruluşlarının ise veri işlemcisi olarak hareket ettiğine inanın

Verilerin güvenli bir şekilde işlenmesine, gizliliğine, gizliliğin ve ilgili hakların korunmasına özellikle önem veriyoruz. Lütfen Gizlilik Politikamızı dikkatlice okumak için zaman ayırnın. 

Bu Web Sitesini ziyaret ederek, Kişisel verilerinizi veya Sitelerdeki diğer bilgilerinizi sağlayarak veya Hizmetlere abone olarak veya Bizimle bir sözleşme yaparak, bu Gizlilik Politikasının koşullarını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi açıkça kabul etmiş olursunuz.

Bu Gizlilik Politikası, Facebook Inc., Apple Inc., Google LLC (Google Güvenlik Ayarları, Google Gizlilik Politikası)., Microsoft Corp., Twitter, TIK TOK veya herhangi bir mobil servis operatörü veya Sitenin veya Hizmetlerin başvurduğu veya yönlendirdiği bir site veya uygulama veya hizmet işleten herhangi bir üçüncü taraf gibi diğer gizlilik, gizlilik politikalarından veya üçüncü taraf şirketler tarafından yayınlanan diğer hizmet uygulamalarından bağımsızdır, Özellikle de yayınlamadığımız köprü metni bağlantısıyla. Bu konuda hiçbir sorumluluk kabul ediyoruz.

Bir sanatçı, bir sanatçı temsilcisi (yapımcı, yönetici, bağımsız etiket), bir müşteri, Sitelerin ziyaretçisi ("Kullanıcı(lar)"), Bizimle sözleşme yapmış bir hizmet sağlayıcı, tedarikçi, ortak veya işlemciiseniz (toplu olarak veya bireysel olarak"Siz"); "Sizin"), bu Gizlilik Politikası Sizin için geçerlidir. 

Reşit olmayanlar (çeşitli ülkelerde yasalarla tanımlandığı gibi) ("Reşit Olmayanlar") önce ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin onayını almadan Hizmetlere abone olamaz veya Sitelerdeki Ürünleri satın alamaz ve bu Gizlilik Politikasını kabul edemez. Ebeveynler ve yasal vasiler, Reşit Olmayanlar tarafından Hizmetler, Ürünler, Siteler tarafından yapılan kullanımdan sorumludur.

2016/679 Sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") ve diğer veri koruma yasaları uyarınca, bu Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız.  Site(ler)in giriş sayfasındaki bir bildirim Sizi uyarır veya Hizmet(ler)de bir mesaj yayınlanacaktır veya belirli durumlarda bir e-posta alırsınız.

 1. Sizden hangi bilgileri veya kişisel verileri topluyoruz ve neden?

Bizimle imzaladığınız sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya Size Ürün veya Hizmet sunmak için kişisel verileri ve aşağıda listelenen diğer bilgileri (topluca "Veri" olarak adlandırılır) toplayabilir ve işleyebiliriz.

Herhangi bir hassas kişisel veriyi (yani, ırksal veya etnik kökenleri, siyasi, felsefi veya dini görüşleri veya sendika üyeliğini doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkaran verilerin yanı sıra, tek bir gerçek kişiyi tanımlamak amacıyla veya sağlık veya cinsel yaşamla ilgili genetik, biyometrik verileri ve bu amaçla) toplamadığımızı veya işlemediğimizi lütfen unutmayın. Bu nedenle, sizden bu tür verileri bize göndermekten kaçınmanızı istiyoruz.

Sözleşmelerimiz ve kayıt formlarımız, sağlamanız gereken belirli verileri gösterir. 

1.1 Kişisel Veriler

Kişisel Veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişi olarak sizinle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bilgiler anlamına gelir. Bu, sözleşmeye, Sitelere, Ürünlere veya Hizmetlere, Durumunuza ve/veya aşağıdaki Kişisel Verilerin tümüne veya bir kısmına bağlı olarak endişelenebilir: 

 • Ad-lar ve soyad;
 • Posta adresi (faturalama veya teslimat); 
 • Sabit hat veya mobil (kişisel veya profesyonel) telefon numarası;
 • E-posta adresi;
 • Bankacılık bilgileri (banka veya diğer hesap bilgileri, banka hesap bilgileri, kredi/masraf kartı bilgileri, numara, son kullanma tarihi, görsel kriptografi);
 • Pasaport numarası veya kimlik numarası; 
 • Siteler veya Hizmetler için konuşulan dil veya seçilen dil
 • Kişisel tanımlayıcılarınızı veya şifrelerinizi hatırlamanıza yardımcı olacak herhangi bir gizli bilgi;
 • Reşit Olmayanlar için: ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin soyadı, adı ve e-posta adresi; 
 • Yalnızca sanatçıları veya temsilcilerini icra etmek için: sahne adı, metinsel, grafik, fotoğrafik veya video öğeleri veya performansı yeniden üreten bir ses kaydıyla ilgili ses ve tarih öğeleri ("Kayıt") veya bir Kaydın konusu olan müzikal bir eserin ve tarihlerin yorumlanmasını göstermek için görüntüler ayarlanarak üretilen görsel-işi üreten videolar ("Müzik Videosu"); kollar, kelimeler, videolar, eserlerin başlıkları (kelimelerle veya kelimeler olmadan besteler), tarihler, isimler, sahne adları, takma adlar, biyografiler, performans sanatçılarının videoları ve fotoğrafları, şarkıların ve albümlerin ve ilişkili sanatçıların isimleri, şarkıların ve albümlerin yayınlanma yılı ve albüm şarkılarının, düzenlemelerin ve/veya illüstrasyonların haklarını elinde bulunduran kişi veya kuruluşun adı;
 • Kayıtlara ve Müzik Videolarına sabitlenmiş eserleri ve bunların atamalarını, özellikle yazarların, bestecilerin, yayıncıların adlarını veya tüm atamaları, ISWC, ISRC, UPC kodlarını vb.
 • sadece bu tür bilgilerin toplanmasını gerektiren Hizmetlere kayıt olması durumunda: vergi kimlik numarası;
 • Ürün veya Hizmet sepetinin içeriği;
 • IP adresi (İnternet Erişim Servis Sağlayıcınız veya Sitelere erişimin yapıldığı ve Sitelerin her kullanımı için otomatik tanımlama ve kayda tabi olan elektronik cihazlarınızın MAC adresi tarafından otomatik olarak atanan numara);
 • Kullanıcılarla ilgili demografik veriler (ör. yaş, cinsiyet, ikamet yeri); 
 • Kullanıcıların zevklerine, müzik tercihlerine (çalma listeleri) veya müzik platformlarından toplanan diğer paylaşılan verilere ilişkin veriler;
 • Çerezler gibi teknik bilgiler (daha fazla bilgi için Çerez Politikası
 • Coğrafi konum verileri, özellikle cep telefonu cihazları tarafından gönderilen GPS sinyalleri aracılığıyla: Kullanıcılar Siteler tarafından sunulan coğrafi konum hizmetlerini kullandıklarında, örneğin onlara kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için, önce açık yetkilendirmelerini (katılım) toplayacağız. Kullanıcılar bu durumda, herhangi bir zamanda bu tür yetkilendirmeyi iptal edebilir (vazgeçme);
 • Üçüncü tarafın verileri (ör. kişiler, arkadaşlar) Kullanıcılar tarafından sağlanır. Verilerini Bizimle paylaşmadan önce söz konusu üçüncü tarafın açık rızasını almalısınız.
 • İçeriğinizin YouTube'da kullanılmasıyla bağlantılı olarak TuneCore'un YouTube Ses Kaydı Geliri hizmetlerini almayı seçtiyseniz, içeriğiniz tarafından oluşturulan gelirleri YouTube kanalınıza bağlamak için kendi seçtiğiniz YouTube kanal kimliğinizi Believe'in veritabanında saklarız. Aşağıdaki URL'de bulunan OAuth onay ayarlarına erişerek Believe'in YouTube kanal kimliğinizi alma yetkisini yetkilendirmek veya yetkisini kaldırmak için: https://web.tunecore.com/youtube_preferences."

1.2 Diğer bilgiler

Ayrıca, doğrudan veya dolaylı olarak, gerçek bir kişi olaraktanımlamanıza (" DiğerBilgiler") yol açmaması gereken diğer verileri de toplarız.

Böyle bir durumda, açıklanan koşullara uygun olarak ve aşağıdaki bölüm 3'te belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyeceğiz. Bu Diğer Bilgiler şunlar olabilir: 

 • Cihazın türü, ekran çözünürlüğü, işletim sisteminin sürümü, İnternet tarayıcısının türü ve sürümü ve kullanılan Hizmetin türü ve sürümü gibi Sitelere erişmek için Kullanıcıların İnternet tarayıcısı ve cihazları hakkındaki bilgiler. Kullanıcıların Bizim veya hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan Hizmetlere erişebileceği cihaza benzersiz bir tanımlayıcı atanabilir;
 • Kullanıcıların widget'ları, mobil uygulamaları veya diğer iletişim hizmetlerini kullanımıyla ilgili veriler: Bu bağlamda, cihazlara içerik ve reklam sağlamak için benzersiz tanımlayıcının yanı sıra bağlantı cihazıyla ilgili Diğer Bilgileri toplayabiliriz. Ayrıca, sunuculara erişimin tarih ve saatinin yanı sıra indirilen dosya ve bilgileri de toplayabilir;
 • Hizmet kullanım oranını hesaplamak, Hizmetleri yönetmek, sunucuları etkileyen sorunları tanılamak veya Kullanıcıların coğrafi konum verilerini belirlemek için Sunucu Günlüğü dosyaları;
 • Çerezler, net gifler, web işaretçileri, piksel etiketleri veya diğer benzer teknolojiler kullanılarak toplanan bilgiler (daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızıokuyun); 
 • Demografik veya Diğer Bilgiler, kişinin tanımlanmasına izin vermediği sürece;
 • Hizmetlerin analitik araçlarla kullanımına ilişkin bilgiler, size gelişmiş performans düzeyi sağlamamızı sağlar. Bu nedenle toplanan bilgiler bize en çok kullanılan hizmet ve işlevler, kullanılan ekipmanın türü, özellikleri, ülkesi ve indirme dili hakkında bilgi sağlayabilir;
 • Kullanıcı profilleri oluşturmak için çapraz başvuru bilgileri;
 • Ürünler, Hizmetler veya Sitelerin kullanımı hakkında Bizim tarafından gönderilen bir ankete veya ankete verilen yanıtlar.
 1. 2. Verilerinizi nasıl toplarız? 

Verilerinizi şu ülkelerden toplarız:

 • Bizimle yaptığınız sözleşme;
 • Oluşturduğunuz hesap veya abone olduğunuz Hizmetler;
 • Site görüntüleme, indirmeveya kullanma;
 • Satın alımlarınız;
 • Bültenlere veya diğer iletişim türlerine aboneliğiniz;
 • Bir Ürün veya Hizmetle ilgili iddialarınız;
 • Konser veya etkinlik biletleri satın alma;
 • Ortak veritabanları;
 • Faaliyetimizle ilgili pazarlama veya tanıtım operasyonları için ticari veya medya ortaklıkları;
 • Siteler'deki bir veya daha fazla hesabına bağlanmak için Kullanıcınızın kişisel hesabının sosyal ağlardan biri, bir platform veya üçüncü taraf hizmeti aracılığıyla kullanılması. Böyle bir durumda, sosyal ağınızdan veya başka bir üçüncü taraf hizmetinin kişisel hesabından bazı Kişisel Veriler Believe (örneğin, bir sosyal ağda veya başka bir üçüncü taraf hizmetinde kişisel hesabınız üzerinden oturum açtığınızda BELIEVE'in erişebileceği ad, e-posta adresi, fotoğraflar, kişi listesi, dinleme geçmişi, şarkılar veya favori sanatçılar) ile paylaşılabilir;
 • Kişisel hesabınız aracılığıyla bir sosyal ağa, üçüncü taraf bir platforma veya hizmete veya doğrudan oyunlar, yarışmalar, piyangolar, sınavlar veya Tarafımızdan düzenlenen diğer tanıtım operasyonlarına ev sahipliği yapan Sitelere katılımınız.

Diğer Bilgilerinizi aşağıdaki yollarla toplarız: 

 • Tarayıcılar, cihazlar ve widget'lar ve diğer dijital uygulamaların bu tür cihazlarda kullanımı;
 • Sunucu günlük dosyaları; 
 • Çerezler (daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızıokuyun:
 • Kullanıcılar Bize açık rızalarını verdiklerinde coğrafi konum; 
 • Bilgi ve veri paylaşımı.
 1. Verilerinizi ne için işliyoruz? 

Verilerinizi şu şekilde işliyoruz: 

 • Kişisel hesaplarınızı oluşturun ve yönetin; 
 • Sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Hizmet sağlamak veya satın alınan Ürünleri teslim almak;
 • Çeşitli ödeme işlemlerini yürütmek ve işlemek;
 • İsteklerinize veya sorularınıza yanıt vermek veya müşteri desteği sağlamak ve iyileştirmek;
 • Oyunlara, yarışmalara, piyangolara, sınavlara veya diğer benzer tanıtım kampanyalarına, anketlere veya diğer özelliklere katılımınızı organize edin, uygulayın ve yönetin; 
 • Sizinle iletişim kurmak (örneğin, idari, promosyon veya ticari iletişim);
 • Kullanıcı deneyiminizi sağlayın, geliştirin, optimize edin ve özelleştirin ve sosyal medyada işlevleri paylaşmanızı kolaylaştırın;
 • GDPR tarafından tanımlanan Siteler veya Hizmetler güvenliğini uygulamak, sağlamak ve iyileştirmek, sahtekarlıkla mücadele etmek ve veri güvenliği ihlallerini önlemek;
 • Hizmet ve Sitelerin işleyişini ve Sitelerin veya Hizmetlerin kullanım eğilimlerini analiz etmek, tanımlamak, iyileştirmek ve anlamak; 
 • Pazarlama ve tanıtım teknikleri verimliliğini belirlemek, özelleştirmek ve geliştirmek ve tanıtım ve reklam kampanyalarını amaçlarınıza ve ihtiyaçlarınıza uyarlamak;
 • Kişiler, arkadaşlar ve aile üyeleri veya diğer Kullanıcılarla albümler veya şarkılar, müzik bilgileri, videolar veya diğer Hizmetlere hediye veya bağlantı gönderme, satın alma veya paylaşma
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirin 
 • Kişisel Verilerinizi GDPR'ye uygun olarak yönetme ve yönetme
 1. Verilerinizi hangi yasal zeminde işleyebiliriz? 

Verilerinizi şu temellere göre işleyebiliriz:

 • Onayınız;
 • Bizimle yaptığınız bir sözleşme;
 • Yasal bir yükümlülük;
 • Meşru menfaatimiz (örneğin, Ürün ve Hizmetlerimizi geliştirmek, dolandırıcılığı önlemek, Siteleri ve Hizmetleri güvence altına almak veya iletişimimizi özelleştirmek).
 1. Verilerinizi kim alır?

Bize doğrudan veya dolaylı olarak gönderdiğiniz Verilere, yalnızca gerektiğinde ve yukarıdaki Bölüm 3'te belirtilen amaçlar için yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilir. Bu erişimin uyguladığımız güvenlik önlemlerine uygun olduğundan emin oluruz. 

Veri alıcıları olabilir: 

 • Iştiraklerimiz;
 • Barındırma hizmetleri, veri analizi, ödeme işlemlerinin işlenmesi ve Ürün ve Hizmetlerin telif haklarının veya siparişlerinin geri ödenmesi, altyapı hizmetleri, bilgi teknolojisi hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta dağıtım hizmetleri, denetim veya diğer benzer hizmetler gibi hizmetlerin sağlanmasını veya Sitelere erişimini kolaylaştırmak için çalıştığımız üçüncü taraf sağlayıcılar;
 • Yalnızca sanatçıları veya temsilcilerini icra etmek için: sağlanan bilgiler, diğerlerinin yanı sıra, belirli Kayıtların sıralama amacıyla nasıl satılacağını izlemek için kullanılabilir. Hizmetlerimizi kullanarak, Believe'in üçüncü taraflara (örneğin platformlar) satış Kayıtları veya Müzik Videoları bilgileri sağlayabileceğini, bu bilgileri diyagramlarda, grafiklerde ve/veya diğer karşılaştırmalı bilgi destek materyallerinde topleyebileceğini ve ayrıca Hizmetlerin Genel Satış Hüküm ve Koşullarına uygun olarak yayınleyebileceğini kabul ederler.
 • Üçüncü taraf sağlayıcılar veya performans sanatçıları veya yöneticileri, yapımcılar veya etiketler, Bizimle yaptıkları sözleşmeye tabi olarak Kullanıcılara reklam ve tanıtım iletişimleri gönderebilir. Bu durumda Kullanıcılar, bu tür içerikleri geleneksel, dijital medya veya diğer iletişim araçları aracılığıyla almayı kabul etmiş sayılırlar;
 • Üçüncü taraf organizatörler veya oyunlar, yarışmalar, piyangolar vb.

İnanın, verilerinizi yalnızca yukarıdaki Bölüm 3'te belirtilen amaçlar için gerektiğinde, aşağıdaki durumlarda usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş kişilere de iletebilir:

 • İkamet ettiğiniz yerin dışındaki ülkelerin yasaları da dahil olmak üzere yürürlükteki yasalara uymak;
 • İkamet ettiğiniz ülke dışındakiler de dahil olmak üzere kamu veya resmi makamlardan gelen ihtiyati tedbir veya taleplere yanıt vermek;
 • Hizmetlerimizin Genel Satış ve Kullanım Şartları olan sözleşme kapsamında gerçekleştirmek veya uygulamak veya faaliyetlerimizi veya bağlı kuruluşlarımızın veya performans sanatçılarımızın, yöneticilerimizin, etiketlerimizin ve yapımcılarımızın faaliyetlerini korumak;
 • Believe'in veya Believe'in yan kuruluşlarının, sanatçılarının, etiketlerinin, yöneticilerinin veya yapımcılarının haklarını, güvenliğini ve mülkiyetini korumak;
 • Yasal haklarımızı kullanmak veya savunmak veya bu hakların tanınmasını sağlamak;
 • Gerekli herhangi bir başvuruda bulunmak veya Believe veya bağlı kuruluşları aleyhine telaffuz edilebilecek zararları veya cezaları sınırlamak;
 • Yeniden yapılanma, birleşme, satın alma, ortak girişim veya Believe'in tamamının veya bir kısmının veya varlıklarının bu tür bir üçüncü tarafa aktarılması için;
 • Açık onayınızı aldıktan sonra belirli veri aktarımlarını gerçekleştirmek;
 • Kamu yararını tatmin etmek için;
 • Sizi veya üçüncü tarafları dolandırıcılıktan, kötüye kullanımdan, yasa dışı eylemlerden veya sözleşmenin ihlalinden veya Sitelerin veya Hizmetlerin genel kullanım koşullarından veya Ürünlerin satışından korumak;
 • Ayrıca, mesaj panolarındaki, tartışma forumlarındaki, sohbetlerdeki mevcut özellikleri kullanarak, sosyal ağlarda, bloglarda veya hizmet sağlayıcıları tarafından önerilen diğer yollarla profilleri paylaşarak Verilerinizi iletmeye karar verebilirsiniz. Bu durumda, bu tür hizmet sağlayıcıları Verilerinizin işlenmesinden sorumlu olacaktır ve gizlilik veya gizlilik politikalarını dikkatlice okumanız gerekecektir. 
 • Hizmetlerle bağlantılı olarak sizin tarafından yayınlanan veya iletilen bilgi, belge veya veriler kamu malı bilgileri haline gelir ve bu nedenle Hizmetlerin diğer kullanıcıları tarafından kullanılabilir hale getirilebilir veya genellikle İnternet'te veya diğer iletişim ağlarında dağıtılabilir. Hizmetlerden herhangi biri aracılığıyla Sizin aracılığınızla gönüllü iletişime konu olan herhangi bir bilgi veya verinin kullanımından veya iletişiminden kaynaklanan sonuçlardan hiçbir koşulda sorumlu tutulmamalıyız.Bu Verileri Hizmetlerin veya Ürünlerin genel kullanım hüküm ve koşullarına uygun olarak kullanabilir ve iletebiliriz.
 1. Verilerinizi ne kadar süreyle kullanıyoruz? (veri saklama süresi)

Verileri yalnızca sözleşmeyi yürütmek, takip edilen amaca ulaşmak, ihtiyaçlarınızı karşılamak, sözleşmeyi yürütmek veya yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca saklarız.

Oluşturduğumuz veri saklama kriterleri şunları içerir: 

 • Bizimle birlikte yaptığınız sözleşmenin süresi;
 • Yürürlükteki yasaların gerektirdiği saklama süresi (örneğin muhasebe veya arşivleme yükümlülükleri);
 • Belirli bir kullanım için onayınızın süresi;
 • Potansiyel müşteriler için (bir Hizmete abonelik olmaması veya bir Ürünün satın alınması durumunda): Veri toplama gününden itibaren 1 yıl veya daha az;
 • Çerezler için 6 ay veya daha az veya belirli durumlarda 13 ay (daha fazla ayrıntı için lütfen Çerez Politikamızıokuyun)

Verilerinizi artık işlememiz gerekmediğinde, artık tanımlanamamanız için sistemlerimizden ve veritabanlarımızdan siler veya anonimleştiririz.

 1. Verilerinizin Barındırılayıp Avrupa Birliği dışına aktarılması

Hizmetlerimiz ve Sitelerimiz kontrol edilir ve France . Bu Gizlilik Politikası Fransız yasalarına tabidir. Verilerinizi Avrupa Birliği'nde bulunan sunucularda barındırmak ve depolamak için gerekli tüm önlemleri alırız.

Küresel varlığımız nedeniyle, belirli Veriler ülkenizin veya ikamet yetki alanınızın dışında toplanabilir, aktarılabilir, barındırılabilir ve/veya daha genel olarak işlenebilir. Veri koruma ve veri güvenliği gereksinimleri yer yer farklılık gösterir ve ikamet ettiğiniz veya menşei ülkenizin veya yargı bölgenizinkiyle aynı düzeyde koruma sunamayabilir. Ancak Believe ve bağlı kuruluşları, Verilerinizin aktarımını korumak için uygun önlemleri alır. Bu tür önlemler arasında Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan veri aktarım yöntemlerinin kullanımı ve bizden aldıkları verileri yasalara göre işlemelerini sağlamak için işlemcilerimizle yazılı anlaşmalar yer almaktadır.

Yukarıdakiler ışığında, Kullanıcı Verilerine bu tür yabancı yargı bölgelerinin yürürlükteki yasalarına göre kolluk kuvvetleri ve/veya düzenleyici makamlar tarafından erişilebilir.

Yukarıdaki bölüm 5'te belirtildiği gibi, gerektiğinde, Sitelerin veya Hizmetlerin bakımını ve güvenliğini sağlamak, belirli özellikler sunmak veya Sitelerin ve Hizmetlerin işleyişini ve görünümünü iyileştirmek veya yeni özellikler oluşturmak için Verilerinizi üçüncü tarafların iş ortaklarına açıklayabiliriz. 

Bu tür üçüncü tarafların yeterli gizlilik ve güvenlik garantisi sağlamalarını, Verilerinizi korumak ve güvence altına almak için gerekli fiziksel, organizasyonsal ve teknik önlemleri yürürlükteki yasalara uygun olarak almalarını istemektedir. Verilerin Avrupa Birliği dışına aktarılması, Avrupa Komisyonu ve/veya yerel yetkili makamlar tarafından onaylanan garanti mekanizmalarına tabi olacaktır.

 1. Güvenlik önlemleri

Verilerinizi kayıp, hırsızlık, kötüye kullanım, hileli erişim, ifşa, değişiklik ve imhaya karşı en iyi şekilde korumak için uygun fiziksel, teknik, idari ve organizasyonsal güvenlik önlemlerini uygularız. 

İnternetteki hiçbir veri iletimi %100 güvenli olamaz, ancak sektörümüzde tanınan ve Verilerin yetkisiz erişimini, ifşasını ve kullanımını korumak ve önlemek için tasarlanmış güvenlik standartlarını uygulamaya kararlıyız. 

Bu önlemler şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: 

 • Avrupa Birliği içindeki güvenli sunucularda depolama;
 • Kredi kartı işlemleri için Güvenli Yuva Katmanı ("SSL") ve Safari, Netscape Navigator 3.0 (veya sonraki sürüm), Chrome, Firefox veya Internet Explorer gibi SSL özellikli bir tarayıcının kullanıcıları tarafından kullanılmasını gerektiren diğer banka ödeme işlemleri gibi veri şifreleme işlemleri de dahil olmak üzere koruma;
 • Çalışanların veya üçüncü taraf personelin Verileri içeren veritabanlarına sınırlı erişimi;
 • Gizlilik gerekliliklerini yerine getirmeleri gereken Verileri işleyen personelimiz için sözleşme yükümlülükleri. 

Buna ek olarak, Sitelerde veya Hizmetleri kullanırken, hesabınıza erişimi korumak için yalnızca bildiğiniz bir tanımlayıcı ve şifre içeren bir erişim hesabı veya kullanıcı hesabı oluşturma fırsatınız vardır. Verilerinizi daha fazla korumak için parolanızı düzenli aralıklarla değiştirmenizi ve hiçbir koşulda tanımlayıcılarınızı kimseye ifşa etmemenizi öneririz. 

 1. Haklarınız 

Eğer içinde ikamet ediyorsanız France Fransız Veri Koruma Yasası olarak bilinen 6 Ocak 1978 yasasının korunmasından yararlanırsanız, Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı sakinleri GDPR'den aşağıdaki gibi yararlanır:

 • Bilgi Edinme Hakkı: Kişisel Verilerinizi nasıl kullandığımıza dair açık, şeffaf ve anlaşılabilir bilgiler edinme hakkı;
 • Erişim hakkı: Hakkınızda Bizim hakkımızda tutulan Kişisel Verilerinize erişim hakkı;
 • Düzeltme, muhalefet veya sınırlamahakkı : Kişisel Verilerinizin yanlış veya yanlış olması durumunda düzeltilmesi ve/veya tamamlanması hakkı;
 • Silme hakkı/unutulma hakkı: Kişisel Verilerinizin silinmesini veya silinmesini isteme hakkı. Ancak bu hak, bizim hakkımız tarafından yasal gerekçelerle veya ilgili Kişisel Verilerin korunmasındaki meşru menfaatle sınırlanabilir. Böyle bir talep, Kullanıcının müşteri/kullanıcı hesabının sonlandırılmasına neden olur ve Kullanıcı artık Sitelere veya Hizmetlere erişemez;
 • Doğrudan pazarlamaya itiraz etmehakkı : Bizden veya üçüncü taraf iş ortaklarından Hizmet, Ürün, haber veya etkinlik teklifleri ile ilgili iletişimleri artık almamak için istediğiniz zaman seçiminizi talep etme veya değiştirme hakkı. Bu durumda, bu amaç için sağlanan köprüyü alınan her e-postada veya promosyon iletişiminde veya alınan her promosyon SMS'inde SMS'i DURDUR'da kullanabilirsiniz. Kullanıcılar ayrıca Ürün ve Hizmetler hakkında kişiselleştirilmemiş iletişimler almayı talep edebilir. Daha sonra, bu tür bir iletişim imkansız olmadığı veya orantısız çabalar gerektirmediği sürece üçüncü taraf ortaklarımızı bilgilendirmek için elimizden gelen çabayı kullanacağız. Bu durumda, söz konusu iletişimlerin alınmasından kaydın silinmesi / abonelikten çıkma/ geri çekilme talep etmek için söz konusu üçüncü tarafla doğrudan iletişime geçmekten sorumlu olacaksınız;
 • Rızaya dayalı veri işleme için herhangi bir zamanda onayı geri çekme hakkı: Bu tür bir işleme rızaya dayandığında Kişisel Verilerinizin işlenmesine verdiğiniz onayı geri çekme hakkı;
 • Veri taşınabilirliğihakkı : Kişisel Verilerinizin kopyalanması, başka bir veritabanına aktarılmasını isteme hakkı. Bu hak yalnızca Kullanıcılar tarafından sağlanan Kişisel Veriler için geçerlidir ve işlemenin bir sözleşmeye veya rızaya dayanması ve otomatik süreçler kullanılarak yapılması koşuluyla geçerlidir. Kullanıcılara Verileri yapılandırılmış bir şekilde ve okunaklı bir biçimde iade edeceğiz.

Bu hakları kullanmak için lütfen bu formukullanın.

İsteğinizi yerine getirmek istemiyorsak, yerel veri koruma yetkilinizle iletişime geçebilirsiniz. Için France , CNIL "Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés" ile www.cnil.fr veya

CNIL, 3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

 1. Veri ihlali oluşursa ne olur?

GDPR'nin 33, 34 ve 55'inci maddeleri uyarınca, bir Veri ihlalinin kurbanıysak veya bu ihlalin farkındaysak, bunu yetkili yerel otoriteye bildireceğiz ve yasal olarak gerekli olduğunda, bu ihlali Size bildireceğiz. 

BELIEVE, veri sahiplerinin konumuna ve diğer ilgili faktörlere bağlı olarak, bilgi güvenliği ihlali raporlama/bildirim gerekliliklerini içeren diğer geçerli yasalara uyacaktır.

 1. Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Bizimle iletişime geçmek için lütfen şu adresi gidin: https://www.believemusic.com/contact/


Özel notlar: 

TUNECORE Kullanıcıları, lütfen okuyun

Kaliforniya sakinleri, lütfen okuyun

İngiltere'de yaşayanlar, lütfen okuyun

İtalya sakinleri, lütfen okuyun

Singapurlular: [email protected]'daki Believe Veri Koruma Görevlisi ile iletişime geçebilirsiniz

Halk Cumhuriyeti China sakinleri, veri koruma hakkında Bize ulaşın için lütfen tıklayınız

Son güncelleme Ekim 3, 2023

Lütfen aşağıdaki hüküm ve koşulları dikkatlice okuyun. Bu hüküm ve koşulların yanı sıra telif hakkı politikası ("Telif Hakkı Politikası") ve gizlilik politikası ("Gizlilik Politikası") (bu referansla buraya dahil edilmiştir ve toplu olarak "Sosyal Platformlar Hizmet Koşulları" olarak anılacaktır), buradaki herhangi bir içerik, bilgi, ürün ve/veya hizmetin ("Sosyal Platform Hizmet(ler)i") kullanımı dahil olmak üzere TuneCore.com web sitesine ("Site") erişiminizi ve kullanımınızı yönetir. Bu, siz ve TuneCore, Inc. ("TuneCore") arasındaki yasal bir anlaşmadır. TuneCore, herhangi bir zamanda Site ve Sosyal Platformlar Hizmetlerini değiştirme, durdurma veya sonlandırma ya da Sosyal Platformlar Hizmet Şartlarını bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler için bu Sosyal Platformlar Hizmet Koşullarını periyodik olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. TuneCore böyle bir değişiklik yaptıktan ve yayınladıktan sonra Siteyi ve/veya Sosyal Platformlar Hizmetlerini kullanmaya veya bunlara erişmeye devam ederek, revize edilmiş Sosyal Platformlar Hizmet Şartlarına yasal olarak bağlı olmayı kabul edersiniz. TuneCore'un açık yazılı izni olmadan Sosyal Platformlar Hizmet Şartları'nın hüküm ve koşullarını değiştiremezsiniz.

TUNECORE TARAFINDAN SITE ÜZERINDEN SUNULAN SOSYAL PLATFORM HIZMETLERINI KULLANARAK VEYA TUNECORE HESABINIZLA ILGILI OLARAK, SOSYAL PLATFORMLAR HIZMET KOŞULLARINA BAĞLI OLMAYI KABUL ETTIĞINIZI KABUL EDERSINIZ. SOSYAL PLATFORMLAR HIZMET KOŞULLARINI BÜTÜNÜYLE KABUL ETMEZSENIZ, TUNECORE TARAFINDAN SUNULAN SOSYAL PLATFORM HIZMETLERINE ERIŞEMEYEBILIR VEYA KULLANAMAZSINIZ.

1. HAKLARIN VERİLMESİ.

(a) TuneCore Sosyal Platformlar Hizmetlerine kaydolarak, TuneCore'a dünyanın her yerinde ("Bölge") ve Süre boyunca (aşağıda tanımlandığı gibi), her biri sizin tarafınızdan seçilebilecek ve onaylanabilecek şekilde, yalnızca aşağıdaki dağıtım ve/veya sosyal medya platformları (topluca "Sosyal Platformlar") aracılığıyla işbu belge kapsamında tarafınızdan sunulan Kayıtların (aşağıda Bölüm 3'te tanımlandığı gibi) yöneticisi olma hakkını tek ve münhasır olarak geri alınamaz bir şekilde verirsiniz: (I) Meta ve Meta mülkleri, yani Facebook, Messenger (WhatsApp dışındaki diğer Meta mesajlaşma hizmetleriyle entegre (kısmen veya tamamen) olanlar dahil), Instagram, Portal ve Oculus ve Meta veya bağlı kuruluşları tarafından sahip olunan ve/veya işletilen ve yukarıda belirtilenlerle entegre olan tüm mülkler (örnek olarak, Lasso, IGTV, SparkAR, MicDrop, Gaming), her durumda, bunların tüm özellikleri ve işlevleri (canlı akış işlevi dahil) ve her durumda Meta veya bağlı kuruluşları tarafından sahip olunan ve kontrol edilen tüm oyuncular, sayfalar, araçlar ve API'ler dahil olmak üzere ve her durumda halef ve türev sürümler ("Meta Platformları"); (II) TikTok; (III) KapakCut; ve (IV) YouTube, tüm ayna ve/veya türev siteler ve ilgili ürün ve hizmetler (örn. YouTube Shorts ve YouTube Creator Music) ve YouTube Music, YouTube video oynatıcı ve YouTube web siteleri, uygulamaları (örn, YouTube ana uygulaması, YouTube Müzik uygulaması), API'ler, yerleştirmeler, ürünler ve hizmetler ve sendikasyon için kullanıma sunulan yukarıda belirtilenlerin yanı sıra aşağıda Bölüm 7'de daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere TuneCore'un YouTube ses kaydından para kazanma ve gelir toplama hizmeti ("YouTube Para Kazanma").
(b) Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, burada TuneCore'a tarafınızdan verilen haklar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki hakları içerir:

i. Kayıtları, video içeriği (canlı yayın videoları dahil) ve hareketsiz görüntülerle zamanlanmış ilişki içinde senkronize etmek dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Sosyal Platformlar aracılığıyla satmak, kullanmak (ve kullanım için lisans vermek), kopyalamak, çoğaltmak, kamuya iletmek, dağıtmak ve Kayıtlardan her türlü araç ve medya (şu anda bilinen veya gelecekte var olacak) ("Satış") yoluyla başka şekilde yararlanmak;

ii. Kayıtları çoğaltmak, yayınlamak ve kullanmak (ve başkalarının çoğaltmasına, yayınlamasına ve kullanmasına izin vermek): (A) Kayıtların başlıkları; (B) Kayıtlarda yer alan sanatçı(lar)ın ad(lar)ı, biyografik bilgileri; fotoğrafları ve benzerlikleri; (C) Kayıtlarla ilişkili kapak resmi; ve (D) sizin tarafınızdan veya Kayıtlarda performansları yer alan sanatçılar tarafından sağlanan diğer bilgi ve/veya materyaller; Kayıtların satışı, reklamı, dağıtımı ve kullanımı ile bağlantılı olarak ve/veya TuneCore'un genel işleri (ve TuneCore'un ana, yan ve/veya bağlı şirketlerinden herhangi birinin genel işleri) ve TuneCore'un hizmetlerinin (ve TuneCore'un ana, yan ve/veya bağlı şirketlerinden herhangi birinin hizmetlerinin) reklamı ve tanıtımı ile bağlantılı olarak;

iii. To Kayıtlarınızı içeren ve "kullanıcı tarafından oluşturulan içerik" olarak adlandırılan içeriğin oluşturulmasına, kullanılmasına ve istismar edilmesine izin vermek;ve kullanıcıları yetkilendirmek için Sosyal Platformların kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerinin bir parçası olarak Kayıtlarınızda orta düzeyde değişiklikler yapmak (gibi Kayıtlarınızın oynatma hızını değiştirme);

iv. Burada izin verilen Kayıtların her türlü kullanımından elde edilen tüm geliri toplamak;

v. Kayıtların tüm Sosyal Platformlarda istismar edilmesine ilişkin iddiaları kovuşturmak, savunmak ve çözmek; ve

vi. TuneCore ile anlaşmalar yapmak veya TuneCore'un herhangi bir hakkını devretmek veya lisanslamak ve/veya bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini TuneCore'un kabul edebileceği şartlarda üçüncü taraf lisans sahiplerine devretmek.

(c) TuneCore, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, hizmetlerini size veya herhangi bir müşteriye herhangi bir nedenle veya hiçbir nedenle sunmayı reddetme hakkını saklı tutar ve bu reddetme bildiriminde bulunma yükümlülüğü altında olmayacaktır.

(d) Müziğinizi herhangi bir platformda, tüketici mağazasında ve/veya kendi web siteniz aracılığıyla satma hakkına sahip olsanız da, bu Sosyal Platformlar Hizmeti kapsamında TuneCore'a verdiğiniz haklar, TuneCore'un Kayıtlarınızı yukarıda Bölüm 1(a)'da listelenen ve her biri sizin tarafınızdan seçilip onaylanabilecek Sosyal Platformlara dağıtmak için yetkili temsilciniz olarak hizmet vermesine münhasırdır.

(e) Süre boyunca zaman zaman, münferit Sosyal Platformlar, belirli hizmetlerin veya ürünlerin eklenmesi veya kaldırılması, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve beta testlerinin yapılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere platformlarında değişiklikler yapabilir.unning promosyonlari, yeniden markalaşma, ve yaratmak alternati̇f royalty hesaplamaları ve/veya fiyatlandırma yapıları (ayrı ayrı ve toplu olarak "Yeni Platform Geliştirme(leri)"). Bu sözleşmeyi imzalayarak, Sosyal Platformlar Hizmetinin bir parçası olarak, seçtiğiniz ve dağıtımını onayladığınız herhangi bir Sosyal Platformla bağlantılı olarak, Dönem boyunca söz konusu Sosyal Platform tarafından yapılan bu tür Yeni Platform Geliştirmelerine otomatik olarak katılabileceğinizi anlıyorsunuz. Böyle bir durumda, söz konusu Yeni Platform Geliştirmesinden çıkmak için tek çözümünüz (i) belirli Yeni Platform Geliştirmesinden çıkmak (TuneCore ve/veya ilgili Sosyal Platform tarafından izin veriliyorsa, her birinin takdirine bağlı olarak); (ii) söz konusu Sosyal Platforma dağıtım yapmaktan tamamen vazgeçmek veya (iii) bu sözleşmeyi feshetmek olacaktır.

2. TERİM.

Bu sözleşmenin süresi ,"Kabul Ediyorum" düğmesini tıkladığınız tarihte başlayacak ve siz veya TuneCore ("Terim") tarafından feshedilmedikçe ve feshedilene kadar devam edecektir.

3. KAYITLAR.

"Kayıtlar" terimi, Sosyal Platformlar Hizmetinin bir parçası olarak istediğiniz zaman TuneCore'a gönderdiğiniz herhangi bir resim, meta veri ve/veya diğer materyallerle birlikte ses kayıtları (ve varsa görsel-işitsel kayıtlar) olarak tanımlanacaktır. TuneCore, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, gönderdiğiniz herhangi bir materyali (Kayıtlar, resimler ve/veya resimler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) reddetme hakkını saklı tutar. Tüm Kayıtları, resimleri ve resimleri yalnızca TuneCore ve/veya Sosyal Platformlar tarafından gerekli olan biçimlerde göndermeyi kabul edersiniz. TuneCore'un tüm Sosyal Platformların biçim ve/veya dosya boyutu gereksinimlerini karşılamak için kayıtların ses dosyalarını gerektiği şekilde dönüştürme hakkını saklı sağlaması koşuluyla, talep üzerine bu tür biçimlerin teknik açıklamaları size sağlanacaktır. Ayrıca, TuneCore Platform gereksinimlerini karşılamak için meta veri hatalarını düzeltme hakkına sahip olacaktır. TuneCore, belirli Sosyal Platformların Kayıtlarınızı alabilmesi ve müşterilere sunabilmesi için kayıtlarınızı birkaç saat ile birkaç gün ve birkaç hafta arasında değişen zaman çizelgeleriyle mümkün olan en kısa sürede Sosyal Platformlara sağlamayı taahhüt eder.

4. ÖDEMELER.

(a) Sosyal Platformlar aracılığıyla kullanılan Kayıtlarınızla bağlantılı olarak, TuneCore Kayıtlarınıza atfedilen ve Kayıtlarınızın lisanslı kullanımları için Sosyal Platformlardan TuneCore tarafından fiilen alınan Net Gelirin (aşağıdaki Bölüm 4(b)'de tanımlandığı gibi) yüzde seksenini (%80) size ödeyecektir. Net Gelir, TuneCore'un bunları almasından sonra zamanında TuneCore hesabınıza gönderilecektir. Ödeme hesabınıza yatırıldıktan sonra, kendi takdirinize bağlı olarak tamamını veya herhangi bir kısmını çekebileceksiniz. Bu tür para çekme işlemleriyle ilgili tüm banka ücretlerinden veya diğer masraflardan siz sorumlu olacaksınız.

(b) "Net Gelir" TuneCore'un Sosyal Platformlardan elde ettiği gerçek gelirlerden (i) Kayıtlarınızın kullanımı ve/veya ödemelerin size havale edilmesiyle ilgili her türlü vergi, ücret veya diğer masrafların düşülmesi; ve (ii) varsa aşağıda belirtildiği gibi "TuneCore Splits" özelliği aracılığıyla bir Bölünmüş İşbirlikçiye ödenen her türlü gelir olarak tanımlanacaktır. Herhangi bir muhasebe beyanına veya bundan kaynaklanan herhangi bir davaya ilişkin herhangi bir itiraz, beyanın verildiği tarihten itibaren en geç bir (1) yıl içinde yapılmalıdır (ve herhangi bir dava açılmalıdır) ve bu vesileyle yasaların izin verebileceği daha uzun zaman aşımı sürelerinden feragat edersiniz.

(c) Sosyal Platform Hizmet Şartlarının bir sonucu olarak veya başka bir şekilde TuneCore'a herhangi bir tutar borçlu olduğunuz ölçüde, TuneCore bu tutarların tamamını veya bir kısmını size ödenecek herhangi bir Net Gelirden düşme hakkına sahip olacaktır.

(d) TuneCore hesabınıza gönderilen Net Gelir, siz bu tür paraları çekene kadar diğer TuneCore müşterilerinin Net Geliri ile faizli bir banka hesabında birleştirilecektir. TuneCore'un aracınız olarak işlediği net gelirden ve bu tür havuza alınan hesaplara yerleştirerek faiz veya diğer kazançlar elde etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Sosyal Platformlar Hizmetlerini kullanımınızı göz önünde bulundurarak, bu tür havuza alınan hesapta tutulan Net Gelir üzerinde tahakkuk edebilecek herhangi bir menfaate sahip olabileceğiniz herhangi bir mülkiyet hakkını geri alınamaz bir şekilde TuneCore'a aktarır ve atarsınız. TuneCore, bu tür havuza alınan hesaba ek olarak veya bunun yerine, Net Gelirinizi elinde bulunduran bankalar tarafından bankacılık hizmetleri için alınan ücretlerde veya giderlerde bir indirim alabilir.

(e) Uygun TuneCore hesap sahipleri, burada belirtildiği gibi "TuneCore Splits" özelliğini kullanarak gelirlerinin bir kısmını diğer uygun TuneCore hesaplarına (burada "Split Collaborator(s)" olarak anılacaktır) yönlendirebilirler. Bir Kayıt için bölünmüş ödeme oluşturmak için (i) Kaydı bir "Yükselen Sanatçı", "Çıkış Yapan Sanatçı" veya "Profesyonel" planı kullanarak dağıtmanız (Yeni Sanatçı Planı altında dağıtılan Kayıtlar bölünmüş ödemeler için uygun değildir); ve (ii) TuneCore'a her Bölünmüş İşbirlikçinin hesabıyla ilişkili e-posta adresini ve her Bölünmüş İşbirlikçinin alacağı gelir yüzdesini sağlamanız gerekir. Split Collaborator olarak split ödemesi alabilmek için Yükselen Sanatçı, Çıkış Yapan Sanatçı veya Profesyonel katman planı ya da "TuneCore Splits Collaborator" eklentisine sahip Yeni Sanatçı planı kullanan geçerli bir TuneCore hesabınızın olması gerekir. Bir paylaşım oluşturulduktan sonra, gelir paylarını alabilmek için her bir Bölünmüş İşbirlikçi gelir paylaşımının ayrıntılarını onaylamalıdır. Bir gelir paylaşımının uygun olmayan bir TuneCore hesabına veya e-posta adresine yönlendirilmesi, bir Bölünmüş İşbirlikçi tarafından onaylanmaması veya başka bir şekilde geçersiz olması durumunda, gelirin bu alacaklıya atfedilen kısmı, paylaşımı oluşturan TuneCore hesap sahibine ödenmeye devam edecektir.

(f) Belirli Sosyal Platformlar, hizmetler ve/veya diğer gelir kaynakları üzerinden yapılan satışlar bölünmüş ödemeler için uygun olmayabilir. Bu tür uygun olmayan gelir kaynakları arasında (i) Kayıtlarda yer alan temel müzik bestelerindeki hakların kullanılması; (ii) Kayıtların Meta Platformlarda Satılması ve (iii) Kayıtların YouTube'da Paraya Çevrilmesinden elde edilen gelirler yer alabilir.

(g) TuneCore hesap sahipleri, TuneCore hesapları aracılığıyla Kayıtların Satışıyla bağlantılı olarak ödenebilecek tüm masraflardan, ücretlerden, harçlardan, vergilerden ve tahakkuklardan, bu tür gelirlerin Gelir Paylaşımı Paydaşlarına ödenebilecek herhangi bir kısmı da dahil olmak üzere tek başına sorumludur.

5. AKIŞ SAHTEKARLIĞI.

(a) Siteyi veya Sosyal Platform Hizmetlerini, telif hakkıyla korunan eserleri ihlal eden veya herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal eden veya ihlal edilmesini teşvik eden herhangi bir materyali iletmek, yönlendirmek, bağlantı sağlamak veya depolamak için kullanmayacağınızı kabul edersiniz. TuneCore'un doğru olması halinde buradaki beyan ve garantilerinizin ihlalini teşkil edecek herhangi bir iddia alması halinde TuneCore'un hesabınıza erişimi devre dışı bırakabileceğini ve/veya sonlandırabileceğini ve/veya TuneCore'a sağladığınız Kayıtlara veya ilgili materyallere erişimi kaldırabileceğini veya devre dışı bırakabileceğini kabul ve beyan etmektesiniz. Daha fazla bilgi için lütfen Telif Hakkı Politikasına bakınız.

(b) TuneCore'un takdirine bağlı olarak Akış Manipülasyonu oluşturan faaliyetlerde bulunmamayı (veya üçüncü tarafları meşgul etmelerine izin vermemeyi, teşvik etmemeyi, askere almamayı, tutmamayı veya istihdam etmemeyi) kabul edersiniz.

i. "Akış Manipülasyonu", bu tür oyunların gerçek tüketiciler tarafından başlatılan ve raporlama ülkesinde gerçekleşen gerçek son kullanıcı dinleme ve/veya görüşlerini temsil etmediğini, ses ve/veya işitsel akış hizmetlerinde çevrimiçi veya çevrimdışı oyunların insan veya insan dışı yollarla yapay oluşturulmasını içeren herhangi bir etkinlik ve/veya yöntem anlamına gelir. Akış Manipülasyonu, (A) botları, komut dosyaları, virüsler, solucanlar veya diğer bilgisayar kodları, dosyalar, programlar veya otomatik işlemler aracılığıyla Sosyal Platform Hizmetleri ve/veya herhangi bir Platform tarafından kullanılan oyun sayılarını, satışları, takip sayılarını, etkileşim etkinliğini veya diğer temel ölçümleri içerebilir veya içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir; ve/veya (B) tıklama çiftlikleri, trol çiftlikleri, kimliği boş hesaplar, paylaşılan hesap bilgileri veya sanal özel ağlar. Akış Manipülasyonu, grafik konumlandırmasını yapay olarak iyileştirmek, pazar payını artırmak, telif haklarını veya diğer ödemeleri artırmak veya diğer hileli veya dürüst olmayan amaçlar için bireysel veya Kayıt gruplarıyla ilgili olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin sonucu olabilir.

ii. Akış Manipülasyonunun, bir tanıtım veya pazarlama şirketi, plak şirketi veya müzik dağıtıcısı gibi bir sanatçı adına veya kendi adına hareket eden üçüncü bir tarafın eylemlerinin bir sonucu olabileceğini bilmelisiniz. Sizin adınıza üçüncü bir taraf tarafından gerçekleştirilen Akış Manipülasyonundan sorumlu olabileceğiniz için, müziğinizi tanıtmak veya pazarlamak için kaydolabileceğiniz, tutabileceğiniz veya istihdam ettiğiniz şirketleri veya kişileri araştırmanız ve incelemeniz teşvik edilir. Şüpheye yer bırakmamak için, sizin adınıza veya Kayıtlarınızla ilgili herhangi bir Akış Manipülasyonu, bu Sosyal Platformlar Hizmet Koşullarının ihlalidir.

iii. Belirli bir tüketim veya pazarlama faaliyetinin Yayın Akışı Manipülasyonu olup olmadığını belirlemede kullanılan faktörler her bir olayın özel şartlarına göre değişecektir ve buradaki Yayın Akışı Manipülasyonu örnekleri ve tasvirlerinin kapsayıcı olması amaçlanmamıştır.

iv. Kayıtlarınızı kullanan bazı Sosyal Platformların dolandırıcılık ve şüpheli dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili politikaları da olabilir ve bu politikaların farkında etmenin ve izlemenin sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz ve bu politikalar burada sizin için bağlayıcı olacaktır.

(c) TuneCore'un iyi niyetli takdirine göre hesabınızın veya Kayıtlarınızın şunlara maruz kaldığından, karıştığından veya bunlardan gelir elde ettiğinden şüphelenmek için bir nedeni olması durumunda: Sosyal Platformlar Hizmet Şartlarının ihlali; dolandırıcılık; telif hakkı, ticari marka, tanıtım hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarının ihlali; herhangi bir üçüncü taraf lisans gerekliliğine uyulmaması; veya Akış Manipülasyonu (topluca "Uygunsuz Davranış"), TuneCore şu hakları saklı tutar: (i) hesabınıza herhangi bir Net Gelir veya diğer ödemeler dahil olmak üzere gelir gönderimini durdurma, (ii) şüpheli faaliyetler TuneCore'u tatmin edecek şekilde çözülene kadar buradan başka şekilde para çekme yeteneğinizi engelleme ve (iii) Kayıtlarınızın herhangi birini veya tamamını herhangi bir veya tüm Sosyal Platformlardan kaldırma. Ayrıca, TuneCore'un kendi iyi niyetli takdirine göre hesabınızın veya Kayıtlarınızın Uygunsuz Davranışa maruz kaldığını, dahil olduğunu veya bundan gelir elde ettiğini belirlemesi halinde bu gelirlerin tarafınızdan kaybedileceğini kabul edersiniz.

(d) Aşağıdakileri daha fazla kabul edersiniz:

i. TuneCore'a, Uygunsuz Davranış soruşturmasının bir parçası olarak TuneCore tarafından makul bir şekilde talep edilen bilgileri sağlamayı kabul edersiniz.

ii. Bir Platform TuneCore'a Kayıtlarınızdan herhangi birinin Uygunsuz Davranış sonucunda gelir, oyun veya yayın elde ettiğini bildirmişse, bu bildirimin TuneCore'un iyi niyet takdirine bağlı olarak, bu tür gelirlerin veya oyunların Uygunsuz Davranış'ın bir sonucu olduğunu belirlemesi için yeterli kanıt olarak hizmet edeceğini kabul edersiniz.

iii. TuneCore'un hesabınızın veya Kayıtlarınızın Uygunsuz Davranışa tabi tutulduğunu, bu işe karıştığını veya uygunsuz davranıştan elde edildiğini tespit etmesi üzerine, hesabınızdaki belirli bir Kayıt veya Platformdan oluşturulup oluşturulmadığına bakılmaksızın TuneCore tarafından dondurulan tüm gelirin kaybedildiğini kabul edersiniz.

iv. TuneCore'un Uygunsuz Davranış konusundaki iyi niyet belirlemesinin, TuneCore'un daha önce Uygunsuz Davranış içerdiğini belirlediği durumlara benzer veya benzer akış veya diğer etkinliklere dayanabileceğini kabul edersiniz.

v. Gelirlerin TuneCore tarafından size ödenmesi, TuneCore'un bu tür gelirlerin Uygunsuz Davranış sonucu olmadığını kabul etmesi anlamına gelmez.

vi. TuneCore'un hesabınızdaki gelirleri dondurmadıkça uygunsuz davranışları araştırmak gibi bir görevi yoktur.

vii. TuneCore hesabınıza elde edilen gelirlerin Uygunsuz Davranış'ın bir sonucu olduğunu belirlerse ve bu tür gelirler size zaten ödenmişse, bu gelirleri TuneCore'a iade etmeyi kabul edersiniz.

viii. TuneCore'un hesabınıza, Kayıtlarınıza ve/veya TuneCore'a sağladığınız diğer materyallere veya bir önceki cümlede belirtildiği gibi sizin hakkınızdan kaybedilen herhangi bir gelire erişimi devre dışı bırakma ihtimaline karşı TuneCore'a ödediğiniz ücretler için geri ödeme hakkına sahip olmayacağınızı kabul edersiniz.

ix. TuneCore'un, iyi niyet takdirine bağlı olarak, herhangi bir Uygunsuz Davranışa sizin veya bağlı kuruluşlarınızın eylemlerinin veya ihmallerinin veya sizin adınıza veya sizin tarafınızdan hareket eden herhangi bir üçüncü tarafın neden olduğunu tespit ettiği ölçüde, TuneCore'un (yasal ücretler ve masraflar dahil) maruz kaldığı tüm masraflar, diğer çarelerine ek olarak, TuneCore tarafından size ödenecek paralardan düşülebilir.

x. TuneCore'un makul iş kararında, sizin tarafınızdan veya hesabınızla veya Kayıtlarınızla ilişkili herhangi bir üçüncü taraf Uygunsuz Davranış iddiasını gözden geçirmek veya incelemek ve/veya bunlara yanıt vermek için bir avukatla görüşmeyi seçerse, TuneCore tamamen kendi takdirine bağlı olarak, söz konusu katılımın maliyetini hesabınızdan düşürme hakkına sahip olacaktır, ancak en az Üç Yüz Dolar (300 $), ilgili yasal ücretlerin ve giderlerin maliyetlerini dengelemek için.

(e) TuneCore, sizin yüklediğiniz herhangi bir etkinliği ve içeriği inceleme ve/veya izleme hakkına sahip olacaktır, ancak yükümlülük olmayacaktır. TuneCore, herhangi bir şikayeti veya politikalarının ihlal edildiği bildirilen herhangi bir şeyi araştırabilir ve uygun gördüğü herhangi bir işlem gerçekleştirebilir. Bu tür bir eylem, uyarı yayınlamayı, hizmeti askıya almayı veya sonlandırmayı, yüklemiş olabileceğiniz materyallere erişimi reddetmeyi ve/veya kaldırmayı içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir. TuneCore'un hakkını saklı tuttuğunu ve hesabınızı herhangi bir nedenle ve herhangi bir zamanda, TuneCore'un iyi niyet takdirine bağlı olarak Uygunsuz Davranışta bulunduğunuza inanılırsa, kendi takdirine bağlı olarak feshedebileceğini kabul edersiniz.

6. EK META PLATFORM TERİMLERİ.

Kayıtları Sosyal Platformlar Hizmetinin bir parçası olarak Meta Platformlara dağıtmayı tercih etmeniz durumunda, bu Bölüm 6'da belirtilen ek koşullar geçerli olacaktır:

(a) Sosyal Platformlar Hizmetinin bir parçası olarak Meta Platformlar aracılığıyla dağıtılmak üzere herhangi bir zamanda TuneCore'a gönderdiğiniz herhangi bir Kayıtta yer alan herhangi bir müzikal beste(ler)in ve/veya şarkı sözlerinin yazarı olduğunuz veya bunlarda herhangi bir hakka sahip olduğunuz ölçüde, Sosyal Platformlar Hizmet Şartları kayıt sürecinin bir parçası olarak

i. TuneCore'a, Meta Platformların bu Kayıtları bu Sosyal Platformlar Hizmet Şartlarında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanması için gerekli olan söz konusu müzikal beste(ler) ve/veya şarkı sözleri üzerindeki tüm ilgili hakların tamamının bir veya daha fazla yerleşik, saygın müzik yayın şirketi(leri) ve/veya bir veya daha fazla uluslararası kabul görmüş kolektif yönetim kuruluşu tarafından kontrol edildiğini beyan ve garanti eder;

ii. Kayıtlarınızı TuneCore'a gönderdiğiniz ilgili zamanda yerleşik, saygın bir müzik yayıncısı ile bir söz yazarı anlaşmasına taraf değilseniz ve/veya dünyanın herhangi bir yerinde uluslararası kabul görmüş bir toplu yönetim kuruluşunun üyesi değilseniz (yukarıdaki Bölüm 6(a)(i.)'deki beyan ve garantiyi verebilme yeteneğiniz veya başka bir şekilde kanıtlandığı üzere), söz konusu müzik besteleri ve/veya şarkı sözleri üzerindeki haklarınızın yönetimi ile ilgili olarak TuneCore'un bir müşterisi olarak TuneCore Yayıncılık Yönetim Hizmetlerine kaydolma olanağına sahipsiniz.

(b) TuneCore Kayıtlarınızı Meta Platformlara yalnızca yukarıdaki Bölüm 6(a)(i.) uyarınca beyan ve garanti verdiğiniz ölçüde teslim edecektir. TuneCore'un bu Sosyal Platformlar Hizmet Şartları kapsamındaki hakları ve çözümleri saklı kalmak kaydıyla, Sosyal Platformlar Hizmeti kayıt sürecinin bir parçası olarak verdiğiniz beyan ve garantilerin doğru olmaması halinde, (i) TuneCore ilgili Kayıtları Meta Platformlarından derhal kaldırabilir, Meta'dan derhal kaldırmasını talep edebilir veya Meta tarafından derhal kaldırılması talep edilebilir; (ii) ve sonuç olarak TuneCore'a herhangi bir tutar borçlu olduğunuz ölçüde, TuneCore bu tutarların tamamını veya bir kısmını size ödenecek herhangi bir Net Gelirden düşme hakkına sahip olacaktır.

(c) (i) Sosyal Platformlar Hizmetinin bir parçası olarak Meta Platformları aracılığıyla dağıtılmak üzere tarafınızdan işbu Sözleşme kapsamında sunulan Kayıtların kullanımı ile ilgili olarak Süre boyunca veya sonrasında doğrudan veya bir temsilci ya da üçüncü taraf aracılığıyla Meta'yı veya bağlı kuruluşlarını ya da bunların ilgili yöneticilerini, memurlarını veya çalışanlarını (topluca "Meta Kuruluşları") dava etmeyeceğinizi kabul edersiniz, sanat eseri ve/veya Dönem boyunca Meta Platformlarında sizin tarafınızdan kontrol edilen veya sahip olunan diğer içerikler (bu Kayıtların Meta Platformlarının son kullanıcıları tarafından kullanımı dahil), söz konusu kullanımın işbu Sözleşmenin ihlalinin bir sonucu olmaması koşuluyla ve (ii) Meta'yı ve tüm Meta Kuruluşlarını geri alınamaz ve koşulsuz olarak ibra, aklama ve sonsuza dek ibra edersiniz, Meta Kuruluşlarından herhangi biri veya Meta Platformlarının herhangi bir son kullanıcısı tarafından herhangi bir Meta Platformunda Meta Platformları aracılığıyla dağıtılmak üzere tarafınızca işbu Sözleşme kapsamında sunulan herhangi bir Kaydın fiili veya iddia edilen tüm yetkisiz kullanımlarından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak Meta ve/veya bağlı kuruluşlarına karşı sahip olabileceğiniz veya sahip olduğunuzu düşündüğünüz, bilinen veya bilinmeyen, dünyanın her yerindeki her türlü sorumluluk, iddia, dava ve talepten, Kaydınızın TuneCore tarafından Meta Platformlarına ilk kez teslim edildiği tarihten önceki herhangi bir zamanda, Meta Platformlarına yüklenen, Meta Platformlarında barındırılan veya Meta Platformları üzerinden yayınlanan kullanıcı videolarıyla ilgili veya bunlarla bağlantılı olarak (bu tür iddialar veya bu tür iddialara ilişkin sorumluluk Meta tarafından kabul edilmez).

 • EK YOUTUBE SES KAYDI GELİR TOPLAMA HİZMETİ ŞARTLARI.

Sosyal Platformlar Hizmeti'nin bir parçası olarak YouTube Para Kazanma'yı tercih ederseniz, bu Bölüm 7'de belirtilen ek şartlar geçerli olacaktır:

(a) Bir Kaydı YouTube Para Kazanma'ya dahil etmek için, bu Kaydın diğer tüm YouTube Platformlarına da dahil edilmesi gerekir.

(b) YouTube Para Kazanma'yı kabul ederek, Kayıtlarınızın YouTube Platformlarında kullanıcı tarafından oluşturulan videoların bir parçası olarak dahil edilebileceğini ve dağıtılmış olabileceğini ve bundan elde edilen tüm gelirlerin ilgili videonun yükleyicisi ve ilgili hak sahipleri ile paylaşıabileceğini anlar ve kabul edersiniz.

(c) YouTube Para Kazanma için yalnızca münhasır haklara sahip olduğunuz kendi materyalinizi ve/veya münhasır haklara sahip olduğunuz üçüncü taraf materyalini kullanan Kayıtlar gönderebilirsiniz. Açıklık getirmek adına, aşağıdaki içerik türlerini içeren Kayıtlar YouTube Para Kazanma'ya dahil edilmek için uygun değildir (her biri "Uygun Olmayan Kayıt"): (i) üçüncü bir taraftan münhasır olmayan bir şekilde lisanslanan içerik; (ii) Creative Commons veya benzeri ücretsiz/açık lisanslar kapsamında yayınlanan içerik; (iii) kamu malı kayıtlar; (iv) diğer kaynaklardan alınan klipler veya örnekler (adil kullanım ilkeleri kapsamında kullanılan klipler dahil); (v) karaoke kayıtları, enstrümantal cover versiyonları, remasterlar ve sound-alike kayıtlar; (vi) ses efektleri, ses yatakları veya prodüksiyon döngüleri; ve (vii) YouTube'un içerik kimlik sistemini manipüle etmek için yalnızca YouTube videolarında kullanılmak üzere oluşturulan veya özel olarak sunulan içerik (ör.g., videolarda bitiş kartları için kullanılan müzik). YouTube Para Kazanma ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere Uygun Olmayan Kayıtların gönderilmesi, TuneCore'un YouTube Para Kazanma'ya erişiminizi devre dışı bırakmasına, TuneCore hesabınızı sonlandırmasına ve/veya bununla bağlantılı olarak kazanılan tüm fonları TuneCore hesabınızdan düşmesine neden olabilir.

(d) (i) YouTube Para Kazanma özelliğini kullanırken, bu Bölüm 7'de belirtilen şartlar da dahil olmak üzere bu Sosyal Platform Hizmet Şartlarının tüm şartlarına uyacağınızı; (ii) YouTube Para Kazanma için gönderilen Kayıtlarda yalnızca münhasır haklara sahip olduğunuz kendi materyallerinizi ve/veya münhasır haklara sahip olduğunuz üçüncü taraf materyallerini kullanacağınızı ve (iii) YouTube Para Kazanma özelliğine dahil edilmek üzere Uygun Olmayan Kayıt(lar) göndermeyeceğinizi garanti ve beyan edersiniz.

8. EK YOUTUBE OLUŞTURUCU MÜZİK ŞARTLARI.

YouTube Para Kazanma'yı tercih eden kayıtlar YouTube'un İçerik Üreticisi Müziği hizmeti ("CM Hizmeti") için YouTube tarafından değerlendirilmeye uygundur. YouTube Para Kazanma'yı seçerek, Kayıtlarınızın TuneCore tarafından CM Hizmeti'ne dahil edilmek üzere sunulabileceğini anlıyorsunuz. Kayıtlarınızdan herhangi biri dahil edilmek üzere seçilirse, bu Bölüm 8'de belirtilen ek koşullar geçerli olacaktır:

(a) Bu Bölüm 8'in ("YouTube İçerik Üreticisi Müzik Şartları") şartları CM Hizmeti ile bağlantılı olarak siz ve TuneCore arasında bir lisans anlaşması oluşturmaktadır. CM Hizmetinde Kayıt(lar)ınızın Satış(lar)ı ile ilgili olarak işbu Bölüm 8'de ("Lisans") açıklanan lisansı onayladığınızı TuneCore'a teyit etmektesiniz. CM Hizmeti, Google tarafından seçilen belirli uygun YouTube içerik oluşturucularının ("Uygun İçerik Oluşturucu(lar)") ses kayıtlarından oluşan bir kütüphaneye (Kayıtlarınız dahil) erişerek bunları Uygun İçerik Oluşturucuların videolarında senkronize etmelerine (video başına bazında) olanak tanıyacaktır, veya Uygun İçerik Üreticileri tarafından YouTube Platformlarına yüklenen veya başka bir şekilde kullanıma sunulan (canlı yayın dahil) diğer sesli veya görsel-işitsel içeriklerde (her biri bir "İçerik Üreticisi Videosu"), Uygun İçerik Üreticisi tarafından ödenen bir senkronizasyon lisans ücreti ("Lisans Ücreti") dahil olmak üzere CM Hizmeti aracılığıyla satın alınan bir senkronizasyon lisansının (her biri bir "CM Lisansı") koşulları uyarınca. Her bir CM lisansı kapsamında, Uygun Yaratıcıya aşağıdaki dünya çapında, münhasır olmayan haklar verilecektir: Yaratıcı Videoda ilgili Kaydın tam uzunluğuna kadar kullanım hakkı ve ilgili Yaratıcı Videoyu YouTube Platformlarında canlı yayın, isteğe bağlı yayın ve/veya koşullu indirme yoluyla iletme hakkı. CM Lisansının süresi sabit bir süre için veya ilgili Kaydın telif hakkı ömrü boyunca olabilir (TuneCore, YouTube ve/veya ilgili Uygun İçerik Oluşturucu tarafından belirlendiği şekilde). CM Lisanslarının Uygun İçerik Üreticilerine satışı, idaresi ve faturalandırılması, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan Google LLC ("Google") tarafından, TuneCore adına temsilci olarak, Google'ın adına ve TuneCore adına yapılacaktır.

(b) Yukarıdaki paragrafın amacı doğrultusunda ve bu Bölümün şartlarına tabi olarak, TuneCore'a aşağıdaki Lisansı verirsiniz; bu Lisans, Google'a Uygun İçerik Üreticilerine alt lisans verme yetkisi vermek için gerekli tüm hakları içerir, münhasır olmayan bir temelde, dünyanın her yerinde ve her bir ilgili CM Lisansı süresince şu hak ve lisansı (ancak yükümlülüğü değil) verir:

i. Bir Kaydı yerel depolama aygıtlarına yalnızca Uygun İçerik Oluşturucu(lar)ın söz konusu Kaydı İçerik Oluşturucu Videolarında kullanmak isteyip istemediklerine karar vermeleri için gerekli olduğu şekilde dijital olarak indirmek; (A) Uygun İçerik Oluşturucuya bu tür bir indirme ile bağlantılı olarak başka hiçbir hak verilmemesi ve (B) Uygun İçerik Oluşturucunun kullanılmayan indirmeleri 90 gün sonra silmeyi taahhüt etmesi (ve bu indirme ile bağlantılı olarak size herhangi bir ek ödeme yapılmayacağını kabul ve beyan edersiniz) koşuluyla;

ii. Yaratıcı Videoda ilgili Kaydı kaydetmek, düzenlemek (yalnızca zamanlama, geçiş, oynatılabilirlik ve hızlandırma amacıyla), kullanmak, senkronize etmek, çoğaltmak ve kullanıma sunmak ve Yaratıcı Videonun kopyalarını YouTube Platformlarında Satış için (canlı yayın, isteğe bağlı yayın ve koşullu indirme dahil) buradaki koşullara uygun olarak oluşturmak; ve

iii. Söz konusu İçerik Oluşturucu Videosuna lisanslı Kayıtla ilgili meta verileri dahil etmek ve herkese açık olarak görüntülemek.

(c) Aşağıdaki lisans kısıtlamaları her bir CM Lisansı için geçerli olacaktır:

i. Aşağıdaki kişiler/kuruluşlar CM Hizmetinden hariç tutulur: (A) Google'ın öncelikli olarak ticari kullanım için görsel-işitsel içerik ürettiğini düşündüğü tüm kişiler ve/veya kuruluşlar; veya (B) kanalları bu tür markaları tanıtan tüm ticari markalar.

ii. CM Hizmetinde yer alan ve CM Lisansı verilemeyen videolar için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:
(A) İçerik oluşturucunun bir marka veya hizmet tarafından, esas olarak bu marka veya hizmeti desteklemeye veya tanıtmaya adanmış bir video yapmak için ödeme aldığı (ve/veya başka herhangi bir maddi bedel aldığı) videolar; ve

(B) Bir Kaydın aşağıdaki kullanımlarından herhangi birini yapan videolar: 1. Kaydı temelden değiştiren kullanımlar; 2. Kaydı ve/veya ilgili sanatçıyı tanımlamak dışında, Kayıtta performans sergileyen kayıt sanatçısının adının ve/veya benzerliğinin kullanımı; veya 3. "Art Track" (tüm şarkı çalarken statik görüntü) veya diğer benzer statik görüntü videoları veya şarkı sözü videoları oluşturan kullanımlar.

iii. İlgili sanatçıya karşı aşağılayıcı ve/veya sanatçının manevi haklarına (varsa) veya itibarına zarar verici olarak yorumlanabilecek videolar.

(e) Bir Kaydın İçerik Oluşturucu Videosunda kullanımı için CM Lisansı verildikten sonra, (i) söz konusu Kaydın ilgili İçerik Oluşturucu Videosunda kullanımından YouTube Para Kazanma yoluyla para kazanamazsınız veya (ii) bu YouTube İçerik Oluşturucu Müzik Şartlarında açıklanan lisans kısıtlamalarının ihlal edilmesi durumu haricinde ilgili İçerik Oluşturucu Videosunun kaldırılmasını talep edemezsiniz.

(g) Şüpheye mahal vermemek için ve siz ve TuneCore arasındaki bu lisans sözleşmesinin Süresine bakılmaksızın, işbu belge kapsamında bir Uygun İçerik Üreticisine verilen herhangi bir CM Lisansının ilgili her bir CM Lisansı süresince verileceği gerektiği şekilde açıklığa kavuşturulmaktadır. Sizin tarafınızdan veya ilgili İçerik Oluşturucu Videosunda kullanılan bir Kayıt veya bestenin diğer herhangi bir geçerli iyi niyetli hak sahibi tarafından başlatılan bir CM Lisansının feshi, geçerli yasalara ve Google'ın ilgili politikalarına tabi olacaktır ve Google, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, geçerli Lisans Ücretinin tamamını veya orantılı bir kısmını Uygun İçerik Oluşturucuya iade edebilir ve TuneCore, tamamen TuneCore'un takdirine bağlı olarak, Lisans Ücretini geri ödemenizi talep edebilir ve/veya tutarı bu anlaşma kapsamında size ödenmesi gereken veya ödenecek gelecekteki ödemelerden düşebilir.

(h) (i) CM Hizmeti kitaplığında halihazırda mevcut olan Kayıtlarınızdan herhangi birini kaldırmaya veya (ii) CM Hizmeti kitaplığında mevcut olan tüm Kayıtlarınızın kaldırılmasına yol açacak şekilde CM Hizmetine katılımınızı iptal etmeye karar vermeniz durumunda, lütfen buradan Sanatçı Destek Ekibimizle iletişime geçin (ve lütfen Sanatçı Destek Talebinizi gönderirken Hesap Adınızı, Hesap Kimliğinizi ve CM Hizmeti kitaplığından kaldırmak istediğiniz Kayıt(lar)ın ISRC'sini eklediğinizden emin olun). TuneCore bu tür talepleri zamanında yerine getirecektir. Bir Kaydın CM Hizmeti kitaplığından kaldırılmasından önce Uygun Yaratıcı tarafından satın alınan herhangi bir CM Lisansı, ilgili CM Lisansının süresi sona erene kadar geçerli kalacaktır.

9. ÜÇÜNCÜ TARAF YÜKÜMLÜLÜKLERI.

TuneCore'un buradaki haklardan yararlanmasıyla bağlantılı olarak, doğrudan Sosyal Platformlar tarafından ödenmediği ve/veya Mekanik LisansLama Kolektifi tarafından tahsil edilen hakların yanı sıra sanatçılar nedeniyle telif hakları ile bağlantılı olarak müzik kompozisyonu telif hakkı sahiplerinden veya temsilcilerinden istenen lisansların (varsa) güvence altına alınmasından ve ödenmesinden yalnızca siz sorumlu olacaksınız, kayıtların yapılmasında ve toplu pazarlık sözleşmeleri kapsamında veya herhangi bir yasal şema uyarınca gerekebilecek tüm ödemelerde performans gösteren yapımcılar ve diğer kişiler.

 • GARANTİLER; BEYANLAR; TAZMİNATLAR.

(a) En az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu, bu sözleşmeyi akdetmek ve belirtilen tüm hakları TuneCore'a vermek için tam hak, güç ve yetkiye sahip olduğunuzu garanti ve beyan etmektesiniz; TuneCore'a tarafınızdan sağlanan veya Kayıtlarla ilgili örneklenmiş üçüncü şahıs materyalleri, sanat eserleri, meta veriler, görsel-işitseller, resimler ve diğer materyaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Kayıtların size ait olduğunu veya sizin kontrolünüzde olduğunu ve bunların burada ve/veya Sitede ve/veya Sosyal Platformlarda açıklanan veya öngörülen şekilde kullanımının herhangi bir kişi veya kuruluşun telif haklarını, ticari marka haklarını, tanıtım haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyeceğini ve TuneCore'un işbu Sözleşme kapsamında size ödenecek tutarlar dışında herhangi bir kişi veya kuruluşa herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğü olmaksızın ve aleyhte bir talep olmaksızın işbu Sözleşme kapsamında herhangi bir şekilde bunlardan yararlanma hakkına sahip olacağını.

(b) TuneCore'u ve bağlı kuruluşlarından herhangi birini (yöneticiler, üyeler, memurlar, çalışanlar ve diğer temsilciler dahil) savunacak ve tazmin edecek ve ihlalden kaynaklanan herhangi bir üçüncü taraf iddiasına veya masraf ve kaybına veya doğruysa, söz konusu beyan ve garantilerin veya bu Sosyal Platform hizmet şartlarında yer alan sözleşmelerden herhangi birinin ihlali anlamına gelen taleplere karşı zararsız tutacaksınız, makul avukatlık ücretleri ve masrafları dahil.

(c) TuneCore, söz konusu tazminat yükümlülüğüne tabi olan herhangi bir talebi size derhal bildirecek ve TuneCore tarafından onaylanan ve onayın makul olmayan bir şekilde engellenmeyeceği avukatla pahasına TuneCore'u savunacaksınız. Onaylanan avukatınızı tutamazsanız, TuneCore, eğer seçerse, maliyetinize ve masrafınıza göre kendini savunabilir ve TuneCore'un üçüncü taraf olarak veya başka bir şekilde bu savunmaya katılmanızı gerektirebileceğini kabul edersiniz ve bu vesileyle herhangi bir itirazdan veya tazminat talebinden feragat edersiniz. Bir talepte bulunulması halinde TuneCore, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, söz konusu iddiaya konu olan Kayıtlara ve/veya ilişkili materyallere erişimi kaldırma veya devre dışı bırakma ve/veya işbu sözleşmeden kaynaklanan paraların ödenmesini talep ve potansiyel giderlerle makul bir şekilde ilgili bir tutarda durdurma hakkına sahip olacaktır. Herhangi bir talebin herhangi bir şekilde çözüme kavuşturulduktan sonra TuneCore'un önceden yazılı onayına tabi olacaktır.

(d) TUNECORE TARAFINDAN, SOSYAL PLATFORMLAR HİZMET KOŞULLARINDA AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, AÇIK VEYA ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE HİÇBİR BEYAN VEYA GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR.

 • DİĞER SÖZLEŞMELER.

Sosyal Platform Hizmetlerini ve ödemelerini burada sağlarken TuneCore'un çeşitli Sosyal Platformlarla belirli anlaşmalar yapması gerekeceğini kabul edersiniz. Bu Sosyal Platformların seçimi tamamen TuneCore'un takdirine bağlı olacaktır. Sosyal Platformlar Hizmet Koşullarının, TuneCore'un söz konusu Sosyal Platformlarla ilgili olarak yaptığı diğer sözleşmelerin geçerli hüküm ve koşullarına tabi olacağını kabul edersiniz.

 • BAR KODLAR VE EVRENSEL ÜRÜN KODLARI.

TuneCore size ücretsiz barkodlar ve evrensel ürün kodları ("UPC'ler") sağlayacaktır. Bunlar yalnızca sizin kullanımınız içindir ve aktarılamaz veya yeniden satılamaz. Transfer edilirse veya yeniden satılırsa TuneCore, barkod veya UPC başına yirmi beş dolar (25,00 USD) ve bu transfer veya yeniden satıştan elde ettiğiniz tüm gelirler için sizden ücret alır. Alternatif olarak, TuneCore bu tür ücretleri TuneCore tarafından size ödenecek herhangi bir Net Gelirden düşebilir.

 • ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER.

(a) Site ve Sosyal Platform Hizmetleri yalnızca yasal amaçlar için kullanılabilir ve bunlara erişilebilir. Site ve Sosyal Platform Hizmetlerini kullanımınızla bağlantılı olarak, geçerli genel hukuk, ilgili tüm tüzükler ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin kural ve düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, geçerli tüm yerel, eyalet, ulusal ve yabancı yasalara, anlaşmalara ve düzenlemelere uymayı kabul etmektesiniz. Ayrıca, herhangi bir sınırlama olmaksızın, Site ve Sosyal Platformlar Hizmetlerini kullanırken veya bunlara erişirken aşağıdakilerden herhangi birini yapmayacağınızı kabul edersiniz:

i. Herhangi bir TuneCore içeriğinin veya materyalinin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan Sitenin güvenlikle ilgili özelliklerini veya özelliklerini devre dışı bırakmak, kesmek, atlatmak veya başka bir şekilde müdahale etmek;

ii. Bir TuneCore adını, ticari markasını, URL’sini veya ürün adını kullanan herhangi bir meta veri, meta etiket veya diğer gizli metni kullanmak;

iii. İstenmeyen veya yetkisiz reklamları, tanıtım materyallerini, istenmeyen postaları, spamları, zincir mektupları, saadet zincirlerini veya diğer talep türlerini yüklemek, göndermek, yayınlamak, e-posta ile göndermek veya başka bir şekilde iletmek;

iv. Herhangi bir tcp/IP paket başlığını veya başlık bilgilerinin herhangi bir bölümünü herhangi bir gönderide taklit etmek veya değiştirilmiş, aldatıcı veya yanlış kaynak tanımlayıcı bilgiler göndermek için Siteyi veya Sosyal Platformlar Hizmetlerini kullanmak;

v. Site veya Sosyal Platformlar Hizmetleri aracılığıyla, yalnızca TuneCore'un görüşüne göre yasa dışı, zararlı, tehdit edici, müstehcen, taciz edici, karalayıcı veya nefret dolu veya nefret içeren veya nefret nesneleri veya sembolleri içeren, herhangi bir üçüncü tarafın gizliliğini ihlal eden, çıplaklık içeren (bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir Kaydı veya diğer materyalleri yüklemek, göndermek, yayınlamak, e-postayla göndermek veya başka bir şekilde iletmek, herhangi bir pornografi, erotik, çocuk pornografisi veya çocuk erotik), aldatıcı, tehditkar, küfürlü, yasa dışı eylemi teşvik eden, karalayıcı, iftira niteliğinde, kaba veya şiddet içeren veya nefret söylemi oluşturan veya başka bir şekilde sakıncalı olan;

vi. Siteye veya TuneCore sağlayıcılarının teknik dağıtım sistemlerine bağlı Site'de bulunan web sayfalarını, sunucuları veya ağları yok etmek, müdahale etmek veya kesintiye uğratmak veya kesintiye uğratmak veya kesintiye uğratmak veya Siteye bağlı ağların gerekliliklerini, prosedürlerini, politikalarını veya düzenlemelerini bozmak;

vii. Herhangi bir TuneCore sisteminin veya ağının güvenlik açığını taramaya, araştırmaya veya test etmeye çalışmak veya Siteyi veya Sosyal Platform Hizmetlerini koruyan ve sağlayan herhangi bir güvenlik veya kimlik doğrulama önlemini ihlal etmek, bozmak veya atlatmak;

viii. Site veya Sosyal Platform Hizmetlerini sağlamak için kullanılan yazılımlardan herhangi birini kaynaksızlaştırmaya, sökmeye, deşifre etmeye veya tersine mühendislik yapmaya çalışmak;

ix. Bir web sitesinin veya web sayfasının nasıl sıralandığını belirlemek için Siteye sorgu gönderen herhangi bir yazılım da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, TuneCore veya diğer genel kullanıma açık üçüncü taraf web tarayıcıları (örneğin, Internet Explorer, Firefox, Safari) tarafından sağlanan yazılım ve/veya arama aracıları dışındaki herhangi bir motor, yazılım, araç, aracı, cihaz veya mekanizmayla Siteyi aramaya, meta aramaya veya siteye erişmeye çalışmak;

x. Sitenin veya Sosyal Platformlar Hizmetlerinin diğer kullanıcıları hakkındaki kişisel verileri açık ve açık izinleri olmadan toplamak veya saklamak;

xi. Herhangi bir kişi veya kuruluşla ilişkinizi, bahane veya başka bir sosyal mühendislik biçimi yoluyla ya da başka bir şekilde dolandırıcılık yaparak yanlış tanıtmak veya taklit etmek;

xii. Siteyi veya Sosyal Platform Hizmetlerini Sosyal Platformlar Hizmet Şartları tarafından izin verilmeyen herhangi bir şekilde kullanmak; veya

xiii. Başka herhangi bir kişiye, belirtilenlerden herhangi birini yapması veya Sosyal Platformlar Hizmet Şartlarından herhangi birini ihlal etmesi ve/veya ihlal etmesi için talimat vermek veya teşvik etmek.

(b) TuneCore, tüketici tercihine veya herhangi bir Platformun dahil edilmesine veya katılımına bağlı olacak Kayıtların sömürüleceğini garanti etmez. TuneCore, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Platformla iş yapmayı reddetme hakkını saklı tutar. Sosyal Platformlar Hizmet Şartları'nda özel olarak belirtilen durumlar dışında TuneCore'un size karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.

(c) TuneCore'a ihlali bildiriminde bulunulmadıkça ve TuneCore bu bildirimi aldıktan sonraki otuz (30) gün içinde bu ihlali tedavi edemediği sürece TuneCore, Sosyal Platformlar Hizmet Şartları'nı ihlal etmiş sayılacaktır. Hiçbir ihlal, burada verilen hakları iptal etme hakkına sahip olmayacaktır.

(d) Hiçbir durumda TuneCore, görevlileri, yöneticileri, çalışanları veya temsilcileri, Siteyi, Sosyal Platform Hizmetlerini, TuneCore ürünlerini veya herhangi bir TuneCore içeriğini kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan dolaylı, arızi, özel, cezai veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, zararların öngörülebilir olup olmadığına ve TuneCore'un bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediğine bakılmaksızın size karşı sorumlu olmayacaktır. Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması geçerli yargı alanında yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacaktır ve hiçbir durumda TuneCore'un size karşı toplam sorumluluğu Yüz Doları ($100) aşmayacaktır.

(e) Sosyal Platformlar Hizmet Şartları, kanunlar ihtilafına ilişkin kanunlar hariç olmak üzere New York Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Sosyal Platformlar Hizmet Şartları kapsamında ortaya çıkan herhangi bir yasal işlem veya dava, yalnızca New York Eyaleti ve İlçesinde bulunan mahkemelerde açılacaktır ve taraflar, işbu belge ile kişisel yargı yetkisini ve buradaki yeri gayri kabili rücu olarak kabul etmektedir. Bu anlaşmanın tarafları jüri tarafından yargılanma haklarından feragat ederler. Sosyal Platformlar Hizmet Şartları'ndaki herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda, kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır. Taraflardan birinin Sosyal Platformlar Hizmet Şartları'nın herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamaması, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. TuneCore'un önceden yazılı izni olmadan Sosyal Platformlar Hizmet Koşullarını (kanunen veya başka bir şekilde) devredemezsiniz ve yasaklanan herhangi bir devir geçersiz ve hükümsüz olacaktır. TuneCore, Sosyal Platformlar Hizmet Koşullarını veya buradaki herhangi bir hak veya yükümlülüğü sizin izniniz olmadan devredebilir. Sosyal Platformlar Hizmet Koşulları kapsamındaki tarafların ilişkisi bağımsız yüklenicilerin ilişkisidir ve Sosyal Platformlar Hizmet Koşulları taraflardan birinin diğerinin temsilcisi, çalışanı veya ortak girişimcisi olduğu anlamına gelecek şekilde yorumlanmayacaktır. Sosyal Platformlar Hizmet Şartları'nın ve burada yer alan kuralların, kısıtlamaların ve politikaların ve TuneCore'un bunları uygulamasının siz ve TuneCore dışında herhangi bir kişiye herhangi bir hak veya çözüm sunma amacı taşımadığını ve sunmadığını kabul edersiniz. Sosyal Platformlar Hizmet Şartları, TuneCore'un kuralları ve politikaları ile birlikte, TuneCore ve sizin aranızda buradaki konu ile ilgili anlaşmanın tamamını oluşturur. Bu sözleşme kapsamında verilecek herhangi bir bildirim veya diğer iletişim yazılı olacak ve (i) TuneCore tarafından e-posta yoluyla (her durumda kayıtlı e-posta adresinize), (ii) Sitede bir ilanla veya (iii) sizin tarafınızdan e-posta yoluyla [email protected] adresine veya TuneCore'un yazılı olarak belirtebileceği başka bir adrese verilecektir. Alındığı tarih, söz konusu bildirimin iletildiği tarih olarak kabul edilecektir.

(f) TuneCore'un Gizlilik Politikasını Sitede daha ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde okuduğunuzu ve anladığınızı ve Sosyal Platform Hizmetlerini ve Siteyi kullanarak, zaman zaman değiştirilebileceği gibi, söz konusu Gizlilik Politikasında belirtilen hüküm ve koşulları açıkça kabul ettiğinizi onaylarsınız.

(g) Gerekli tüm bilgileri, meta verileri, şarkıları, grafik dosyalarını veya diğer bilgileri veya müzikleri gerekli formatta teslim etmek sizin sorumluluğunuzdadır. TuneCore'un, bu materyalleri alana kadar hizmetlerini burada sunmakla yükümlü olmayacağını kabul edersiniz.

(h) TuneCore'a grubunuzu, sanatçınızı ve/veya ilgili Kayıtların dağıtımını tanıtmak için Kayıtlarınızın doksan (90) saniyeye kadar uzunluktaki kliplerini ücretsiz olarak akış veya indirme yoluyla ("Klipler") yapma ve gerçekleştirme yetkisi verirsiniz. Kliplerde kullanılan Kayıtlarınızda yer alan müzik bestelerinin ("Besteler") yayın haklarına sahip olduğunuz veya bu hakları kontrol ettiğiniz ölçüde, TuneCore'a grubu, sanatçıyı ve/veya ilgili Kayıtların Satışını tanıtmak için akış veya indirme yoluyla ücretsiz olarak doksan (90) saniyeye kadar uzunlukta Bestelerinizin kliplerini yapma ve gerçekleştirme yetkisi verirsiniz. Söz konusu Klipler TuneCore veya TuneCore'a bağlı herhangi bir üçüncü tarafça ilgili Kayıt(lar)ın herhangi bir ardışık doksan (90) saniyesi kullanılarak oluşturulabilir.

(i) TuneCore, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir nedenle size veya herhangi bir müşteriye hizmetlerini sunmayı reddetme hakkını saklı tutar.

TuneCore AI Ön Sıra Koltukları Hüküm ve Koşulları

Son güncelleme 13 Eylül 2023

Lütfen aşağıdaki hüküm ve koşulları dikkatlice okuyun. Bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarının yanı sıra Müzik Dağıtım Hüküm ve Koşulları ("Müzik Dağıtım Hüküm ve Koşulları"), Telif Hakkı Politikası ("Telif Hakkı Politikası") Sosyal Platformlar Hizmet Koşulları (varsa), Yayın Yönetimi Hüküm ve Koşulları (varsa) ("Yayın Yönetimi Koşulları") ve Gizlilik Politikası ("Gizlilik Politikası") (her biri bu referansla buraya dahil edilmiştir ve burada ayrı ayrı ve toplu olarak "Hizmet Koşulları" olarak anılacaktır), TuneCore.com web sitesine ("Site") erişiminiz ve kullanımınız, buradaki veya TuneCore tarafından sağlanan herhangi bir içerik, bilgi, ürün ve/veya hizmetin kullanımı ve TuneCore'un AI Front Row Seats programına ("AI Front Row Seats") katılımınız da dahil olmak üzere.

Bu, bir yandan siz ("Siz") ile diğer yandan TuneCore, Inc., ana şirketi, iştirakleri, bağlı kuruluşları ve/veya ilgili şirketleri (topluca "TuneCore") arasında yapılan yasal bir anlaşmadır. TuneCore'un AI Front Row Seats programına katılmayı tercih etmeniz durumunda, bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarının şartları Hizmet Şartlarını tamamlayacak ve Dönem boyunca Sizin için geçerli olacaktır. TuneCore herhangi bir zamanda Siteyi ve AI Front Row Seats'i (veya herhangi bir bölümünü) değiştirme, durdurma veya sonlandırma ya da AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarını bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler için bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarını periyodik olarak kontrol etmek Sizin sorumluluğunuzdadır. TuneCore böyle bir değişiklik yaptıktan ve yayınladıktan sonra AI Front Row Seats'i seçerek ve/veya Siteyi ve/veya AI Front Row Seats programını kullanmaya veya erişmeye devam ederek, revize edilmiş AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarına yasal olarak bağlı olmayı kabul edersiniz. TuneCore'un açık yazılı izni olmadan AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarının hüküm ve koşullarını değiştiremezsiniz.

AI FRONT ROW SEATS PROGRAMINA KATILMADAN ÖNCE LÜTFEN BU AI FRONT ROW SEATS HÜKÜM VE KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUN. AI FRONT ROW SEATS PROGRAMINA KATILARAK VE/VEYA KULLANARAK, BU AI FRONT ROW SEATS HÜKÜM VE KOŞULLARINI, HİZMET KOŞULLARINI, GEÇERLİ DİĞER EK KOŞULLARI VE GELECEKTEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE BUNLARA BAĞLI KALMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLARSINIZ. BU AI FRONT ROW SEATS HÜKÜM VE KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN AI FRONT SEATS PROGRAMINA KATILMAYIN VE/VEYA AI FRONT ROW SEATS KULLANIMINIZI SONLANDIRMAYIN.

1. TANIMLAR. Bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarında kullanıldığı şekliyle, aşağıdaki büyük harfli terimler aşağıdaki tanımlara sahip olacaktır:

a. "Yapay Zeka Üreten Modeller" yapay zeka ve derin öğrenme kullanarak içerik (örneğin ses kayıtları) üretebilen bir Yapay Zeka Modeli anlamına gelir.

b. "Yapay Zeka Modelleri", bir dizi veri (Veri Kümeleri dahil) üzerinde eğitilecek ve belirli hedeflere ulaşmak için bu öğrenmeyi uygulamak üzere bu eğitimden öğrenecek herhangi bir yazılım programı anlamına gelir. YZ Modelleri, Üretken YZ Modelleri, YZ Ses Modelleri, YZ destekli pazarlama araçlarını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

c. "Yapay Zeka Ortağı", Tüketici Mağazaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, TuneCore'un Yapay Zeka Modelleri geliştirmek ve/veya eğitmek için Girdi sağlamayı ve/veya başka bir şekilde ortaklık yapmayı tercih ettiği herhangi bir üçüncü taraf anlamına gelir.

d. "Yapay Zeka Ses Modelleri", yapay zeka ve derin öğrenme kullanarak, metni konuşmaya dönüştürme ve/veya bir insan sesini başka bir insan sesine dönüştürme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, insan konuşmasını ve/veya insan sesini taklit eden sentetik ses üretebilen bir Yapay Zeka Modeli anlamına gelir).

e. "Yardımcı Malzeme" herhangi bir ses, edebi, grafik veya fotoğrafik unsur anlamına gelir dahil, ancak bunlarla sınırlı değildir, albüm kapaklar, şarkı sözleri, videolar, müzik eserlerinin başlıkları, Sanatçının Adı ve Benzerliği, takma adlar, biyografiler, fotoğraflar ve Meta Veriler.

f. "Sanatçı", performansları Kayıtlarda yer alan herhangi bir kişi anlamına gelir.

g. "Atfedilebilir Çıktı", İçeriğinizin ve/veya herhangi bir İsim ve Benzerlik öğesinin tamamını veya bir kısmını yeniden üreten bir Çıktı anlamına gelir.

h. "Atfedilebilir Çıktı Fırsatı" TuneCore veya herhangi bir YZ Ortağı tarafından piyasaya sürülen ve Atfedilebilir Çıktılar üreten herhangi bir YZ Modelini kullanan herhangi bir ürün veya hizmet anlamına gelir.

i. "Beta Testi", Makine Öğrenimi Modelinin kesinlikle sınırlı olan lansman aşaması anlamına gelir: (i) sınırlı, güvenli bir test ortamı; (ii) azami katılımcı sayısı; ve (iii) sınırlı bir süre.

l. "Veri Kümeleri", İçerik kopyalarını, ilişkili Meta Verileri, mevcut olduğunda şarkı sözü sayfalarının metinsel kopyalarını içeren dijital veri dolguları gibi İçerikle ilişkili veri kümeleri anlamına gelir; örneğin, AI Modellerinin oluşturulmasını desteklemek için oluşturulan sanatçı, tür, tarih veya temaya göre düzenlenir.

m. "Veri Kümesi Hakları Net Gelirleri", Sandbox Amaçları için Veri Kümesi Haklarının kullanımı karşılığında veya uygulanabilir olduğu durumlarda başka herhangi bir Atfedilebilir Çıktı Fırsatı için TuneCore tarafından fiilen ve doğrudan alınan ticari indirimler, komisyonlar, geçerli harçlar ve vergilerden arındırılmış tüm meblağlar anlamına gelir. Yabancı para birimlerinde alınan Veri Kümesi Hakları Net Makbuzları, zaman zaman yürürlükte olan geçerli döviz politikalarına uygun olarak (makul şekilde hareket ederek) TuneCore tarafından dönüştürülebilir veya TuneCore'a alacak kaydedilebilir.

n. "Girdi", bir Yapay Zeka Modelinin eğitimi, metin ve veri madenciliği, makine öğrenimi, araştırılması, geliştirilmesi, denenmesi, test edilmesi, kavram kanıtı, doğrulama amaçları için girdi olarak kullanılan Veri Kümelerindeki herhangi bir veri anlamına gelir.

p. "İsim ve Benzerlik", Sizin, herhangi bir Sanatçının ve/veya herhangi bir albüm resminde ve/veya TuneCore'a gönderdiğiniz herhangi bir resim ve/veya sanat eserinde görünen veya Sizinle ilgili olan herhangi bir isim (takma isimler ve profesyonel/sahne isimleri dahil), ticari marka (tescilli ise), ses, fotoğraflar, portreler, karikatürler ve diğer herhangi bir benzerlik, görünüm ve/veya grafik temsil (imzalar, semboller, logolar ve/veya diğer ayırt edici unsurlar dahil) anlamına gelir.

q. "Atfedilemez Çıktı" Atfedilebilir Çıktı olmayan diğer tüm Çıktılar anlamına gelir.

r. "Fırsat", herhangi bir amaçla kullanılan Çıktılar üretmek için bir YZ Modeli kullanan veya kullanmayı amaçlayan TuneCore veya herhangi bir YZ Ortağı tarafından geliştirilen, oluşturulan ve/veya piyasaya sürülen Atfedilebilir Çıktı Fırsatı, Sandbox Fırsatı ve/veya diğer herhangi bir ürün veya hizmet gibi herhangi bir YZ Ön Sıra Koltuk fırsatı anlamına gelir.

s. "Çıktı", Atfedilebilir ve Atfedilemez Çıktılar da dahil olmak üzere, Girdi verilerinin işlenmesi sonucunda bir YZ Modeli tarafından üretilen materyal anlamına gelir.

t. "Kayıtlar" herhangi bir zamanda TuneCore'a gönderdiğiniz ses kayıtları ve görsel-işitsel kayıtlar (varsa) anlamına gelir.

u. "Sandbox Fırsatı", TuneCore veya herhangi bir YZ Ortağı tarafından geliştirilen veya oluşturulan ve Beta Testi kullanımının bir parçası olarak yalnızca Sandbox Amaçları için kullanılan Çıktılar üreten bir YZ Modeli kullanan herhangi bir ürün veya hizmet anlamına gelir.

v. "Süre" aşağıdaki Bölüm 7'de kendisine verilen anlama sahip olacaktır.

w. "Üçüncü Parti" şu anlama gelecektir Bu Sözleşmeye taraf olmayan ve bu Sözleşmenin bir tarafının iştiraki olmayan herhangi bir kişi veya kuruluş.

2. VERİ SETLERİ HAKLARI

a. Hizmet Koşulları (geçerli olduğu şekilde) kapsamında ve bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarının başka bir yerinde (aşağıda belirtildiği şekilde bireysel Fırsatlarla bağlantılı olarak verilen haklar dahil) Tarafınızca verilen haklara ek olarak, TuneCore'a (ve TuneCore'un alt lisans sahiplerine) aşağıdaki Veri Setleri haklarını ("Veri Setleri Hakları") lisanslama (ve alt lisanslama) fırsatlarını arama ve yönetme hakkını verirsiniz:

(i) İçeriğinizi Veri Kümelerinde çoğaltma, kopyalama, teslim etme, sayısallaştırma, kategorize etme, değiştirme, düzenleme, uyarlama, yönetme ve başka şekillerde kullanma münhasır hakkı;

(ii) Veri Kümelerindeki herhangi bir İsim ve Benzerliği çoğaltmak, kopyalamak, teslim etmek, dijitalleştirmek, kategorize etmek, değiştirmek, düzenlemek, uyarlamak, yönetmek ve başka şekillerde kullanmak için geri alınamaz ve koşulsuz münhasır olmayan hak; ve

(iii) bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarında ve/veya Hizmet Koşullarında belirtilen herhangi bir lisans dönemi veya dönem sınırlamasına bakılmaksızın, yukarıda belirtilen Veri Setleri Haklarını AI Ortaklarına herhangi bir süre için (ebediyet dahil) alt lisanslama hakkı (tamamen veya kısmen).

b. Yukarıdaki Veri Setleri Haklarını TuneCore'a (ve TuneCore'un alt lisans sahiplerine) aşağıdaki amaçlar ("Sandbox Amaçları") için verirsiniz:

(i) Veri Setleri oluşturma;

(ii) bu Veri Setlerini metin ve veri madenciliği, makine öğrenimi, YZ Modelleri ve ürünlerinin beta testi için, YZ Modellerinin ve ürünlerinin araştırılması, oluşturulması, geliştirilmesi, eğitilmesi, denenmesi veya test edilmesi ile bağlantılı olarak, tek başına veya ses, video ve görsel-işitsel kayıt oluşturma ve düzenleme araçları veya yazılım uygulamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yardımcı ürünlerle bağlantılı olarak kullanmak; ve

(iii) Siz ve TuneCore arasındaki herhangi bir sözleşmede (geçerli olduğu şekilde Hizmet Şartları dahil) belirtilen herhangi bir lisans süresi veya süre sınırlamasına bakılmaksızın, yukarıda açıklanan amaçlar için gerekli olduğu sürece bu Veri Setlerini saklamak ve yönetmek.

c. TuneCore'un yukarıda belirtilen hakları kullanması ve uygulaması için gerekli olabileceği üzere, işbu belge ile TuneCore'a Dönem boyunca, yalnızca geçerli yasaların izin verdiği ülkelerde (örneğin (AB) 2019/790 sayılı Direktifi iç hukuka aktaran üye devletler) İçeriğinizin Üçüncü Taraflarca metin ve veri madenciliği amacıyla kullanılmasını ("Opt-Out") varsayılan olarak saklı tutmak amacıyla Sizin adınıza ve Sizin namınıza vekiliniz olarak hareket etme hak ve yetkisini gayrikabili rücu olarak vermektesiniz. Buna göre ve yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, TuneCore'a Sizin adınıza herhangi bir belgeyi yürütme ve TuneCore'a söz konusu Opt-Out'u kullanma hakkını ve yetkisini kanıtlamak veya vermek için makul olarak gereken diğer tüm şeyleri yapma hakkını ve yetkisini gayri kabili rücu olarak verirsiniz. Gerektiğinde, TuneCore'a (TuneCore tarafından belirlenen herhangi bir yolla) herhangi bir belgeyi derhal yürütmeyi ve teslim etmeyi ve söz konusu Opt-Out'u kullanma hakkını ve yetkisini kanıtlamak veya TuneCore'a vermek için Sizden makul olarak istenebilecek diğer tüm şeyleri yapmayı taahhüt edersiniz.

3. ÖDEMELER

a. Herhangi bir Veri Seti Hakları Net Geliri payınızın hesaplanma şekli, Veri Seti Haklarının geçerli YZ Ortağı tarafından nasıl kullanıldığı, İçeriğinizin geçerli YZ Modelinde ne ölçüde kullanıldığı, geçerli Fırsatta kullanılmak üzere uygulanabilir YZ Ortağına lisanslanan İçeriğinizin miktarı ve TuneCore ile geçerli YZ Ortağı arasındaki anlaşmanın şartları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi faktöre bağlı olarak farklılık gösterecektir.

b. Veri Seti Hakları Net Makbuzlarından payınıza düşen, TuneCore'un bunları almasından sonra zamanında TuneCore hesabınıza gönderilecektir. Ödeme hesabınıza yatırıldıktan sonra, kendi takdirinize bağlı olarak tamamını veya herhangi bir kısmını çekebileceksiniz. Bu tür para çekme işlemleriyle ilgili tüm banka ücretlerinden veya diğer masraflardan siz sorumlu olacaksınız.

c. Yukarıdakilere bir istisna olarak: TuneCore'un Veri Setleri Hakları karşılığında herhangi bir meblağ almaması durumunda, yukarıdaki Bölüm 2'de belirtilen yetkilendirmeler karşılığında TuneCore'a ve herhangi bir AI Ortağına herhangi bir ücret ve/veya telif ücreti talep etme hakkınızdan (kendi adınıza ve ilgili hak sahipleri adına) feragat etmeyi kabul edersiniz.

4. AI ÖN SIRA KOLTUK PROGRAMI FIRSATI

a. TuneCore'u AI Ön Sıra Koltuk Fırsatlarını araması ve yönetmesi için görevlendirirsiniz. Dönem boyunca zaman zaman, TuneCore söz konusu Fırsatları Sizin değerlendirmeniz için Sizinle paylaşacaktır ve söz konusu Fırsatla ilişkili hüküm ve koşullara bağlı olarak (TuneCore tarafından belirlendiği şekilde), İçeriğinizin söz konusu Fırsata dahil edilmesini tercih etme veya tercih etmeme fırsatına sahip olacaksınız.

b. Buradaki aksi yöndeki herhangi bir şeye bakılmaksızın, burada Sandbox Amaçları için verilen Veri Setleri Haklarının TuneCore veya herhangi bir Yapay Zeka Ortağının (i) kamu malı içerik veya herhangi bir telif hakkı, komşu haklar, kişilik/tanıtım hakları veya benzer mevzuat ve düzenleme kapsamında korunamayan içerik ve/veya İçeriğinize veya Adınıza ve Benzerliğinize atfedilemeyen veya (ii) bir Sandbox Fırsatı ile bağlantılı olarak üretilen Atfedilebilir Çıktılar olarak kabul edilmesi koşuluyla promosyon veya ticari amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla Çıktılar üretmesini ve kullanmasını engellemediğini kabul ve beyan edersiniz.

5. YAYINCILIK.

a. AI Front Row Seats programına (veya buradaki herhangi bir programa veya herhangi bir bölümüne) dahil edilmek üzere sahip olduğunuz ve/veya kontrol ettiğiniz yayın haklarınızdan ve/veya Beste(ler)inizden herhangi birini seçmeniz durumunda, Yayın İdaresi Hüküm ve Koşullarının yanı sıra bu Bölüm 5'in hükümleri de Sizin için geçerli olacak ve Sizin tarafınızdan seçilen Beste(ler) İçeriğinizin bir parçası olarak dahil edilecektir.

b. Burada ve Yayıncılık İdaresi Hüküm ve Koşullarında belirtilen beyan ve garantilere ek olarak, TuneCore'a gönderdiğiniz tüm kayıt ve bilgilerin, herhangi bir Kompozisyondaki sahiplik yüzdeniz de dahil olmak üzere, gerçek ve doğru olduğunu ve öyle kalacağını garanti ve beyan etmektesiniz. 

c. Yayınlama durumunda herhangi bir değişiklik olması halinde, derhal TuneCore'a yazılı olarak (e-posta dahil) bildirimde bulunacak ve güncellenmiş yayınlama durumunuza karşılık gelen güncellenmiş belgeleri (TuneCore tarafından talep edilen herhangi bir ek belge dahil) TuneCore'a sunacaksınız.

6. BEYANLAR VE GARANTİLER; TAZMİNAT

a. Beyanlar ve garantiler. Hizmet Koşullarında Sizin tarafınızdan yapılan beyan ve garantilere ek olarak (ki bunlar burada TuneCore'a verdiğiniz hak ve yetkiler için tamamen geçerlidir), ayrıca şunları beyan ve garanti edersiniz:

(i) Bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarını kabul etme hakkına ve yetkisine sahipsiniz ve içeriğini anlıyorsunuz;

(ii) TuneCore'a buradaki hakları vermek için gerekli olduğu şekilde Sanatçı(lar)dan, icracılardan ve İçeriğin diğer katılımcı ve/veya hak sahiplerinden tüm yetki ve izinleri aldınız ve buradaki kullanımı bunlardan herhangi birinin veya herhangi bir Üçüncü Tarafın haklarını ihlal etmeyecektir;

(iii) Sanatçı(lar)dan gerekli tüm izinleri ve yetkileri aldığınızı ve burada Ad ve Benzerlik kullanımının Sanatçı(lar)a herhangi bir kişilik/tanıtım/ticari marka veya benzeri mevzuat ve düzenleme kapsamında zarar vermeyeceğini

(iv) İşbu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşulları kapsamındaki tüm onaylarınız Sanatçı(lar)ın, icracıların ve İçeriğin diğer katılımcı ve/veya hak sahiplerinin onaylarını da içerir;

(v) Burada verilen haklar, her türlü iddia, talep, haciz, ipotek, Üçüncü Tarafın hakları ve yükümlülüklerinden ari ve muaftır;

(vi) İşbu lisans yürürlükteki herhangi bir yasa ve/veya tüzüğü ihlal etmemektedir;

(vii) Sanatçı(lar)a veya İçeriğe katılanlara (icracılar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ödenmesi gereken tüm tutarları ve telif ücretlerini ödeyecek veya uygun olduğu şekilde gerekli feragatnameleri alacaksınız.

(viii) Ne TuneCore, ne de Üçüncü Taraflar, halefler ve devralanlar, burada verilen Veri Seti Haklarının kullanımıyla bağlantılı olarak Size veya herhangi bir Üçüncü Tarafa herhangi bir ek tutar (varsa) ödemekle yükümlü olmayacaktır ve TuneCore'un bu hakların kullanımıyla ilgili tek ödeme yükümlülüğü (varsa) bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşulları ve/veya Hizmet Koşulları (geçerli olduğu şekilde) uyarınca Size ödeme yapmak olacaktır; ve

(ix) İşbu belgede TuneCore'a verilen haklar uyarınca, Siz ve Sanatçı(lar)ın bu hakları işbu belgede lisanslanan hakları tehlikeye atacak şekilde kullanmamasını ve herhangi bir Üçüncü Tarafa işbu belgede Believe'e verilen haklara tamamen veya kısmen benzer veya münhasır haklar/yetkiler vermemesini temin edeceksiniz;

b. Tazminat. TuneCore'u ve bağlı kuruluşlarını (tüm yöneticiler, üyeler, memurlar, çalışanlar ve diğer temsilciler dahil) bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarında yapılan herhangi bir yükümlülük, beyan veya garantinin ihlalinden (veya doğru olması halinde ihlal teşkil edecek herhangi bir iddiadan) kaynaklanan her türlü yükümlülük, hasar, kayıp, maliyet ve masraftan (makul harici avukat ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) koruyacak, tazmin edecek ve zarar görmesini engelleyeceksiniz. TuneCore'a bu AI Ön Sıra Koltukları Şartları kapsamında herhangi bir miktar borçlu olmanız durumunda (Sizin tarafınızdan bir ihlal, bir hak talebi veya başka bir nedenle dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), TuneCore, TuneCore'un tamamen kendi takdirine bağlı olarak, (i) Sizin tarafınızdan borçlu olunan miktarı Sizinle TuneCore arasındaki herhangi bir anlaşma kapsamında Size ödenmesi gereken herhangi bir tutardan düşme; veya (ii) destekleyici belgeleri de içerecek şekilde aynı şeyi belirten geçerli bir fatura tarihinden itibaren 15 gün içinde bu tür ödenmemiş bakiyenin Sizin tarafınızdan ödenmesini talep etme hakkına sahip olacaktır.

7. TERİM

a. Burada kullanıldığı şekliyle "Süre", TuneCore'un AI Front Row Seats programına (bunun herhangi bir bölümü veya burada yer alan belirli bir program dahil) katılmayı tercih ettiğiniz tarihte başlayan ve TuneCore'un vazgeçme bildiriminizi işleme koyduğu tarihte sona eren süre anlamına gelecektir.

b. TuneCore'un AI Front Row Seats programından çıkmaya karar vermeniz durumunda, TuneCore hesabınızla ilişkili e-posta adresinden TuneCore'un Sanatçı Destek ekibine bir talep göndererek bunu yapabilirsiniz. Sanatçı Destek ekibine nasıl talep gönderileceğine ilişkin talimatları burada bulabilirsiniz.

c. Yukarıda belirtilenlere veya bu AI Ön Sıra Koltukları Hüküm ve Koşullarında yer alan herhangi bir şeye bakılmaksızın, TuneCore, AI Ön Sıra Koltukları programına (herhangi bir kısmı dahil) katılımınızı herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahip olacaktır.

d. Sürenin bitimine bakılmaksızın, Sizin tarafınızdan işbu Sözleşme kapsamında TuneCore'a verilen ve TuneCore tarafından herhangi bir Üçüncü Tarafa (AI Ortakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) lisanslanan tüm hakların, söz konusu lisansın süresi boyunca (ebediyet dahil) tam olarak yürürlükte kalmaya devam edeceğini kabul ve beyan edersiniz.

8. MUHTELİF

a. Bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşulları, Tarafınızca kabul edilen Hizmet Koşullarının ilgili bölümlerine ek ve tamamlayıcı niteliktedir. Bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarında açıkça belirtilmedikçe, Hizmet Koşulları değiştirilmeyecek ve tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

b. Bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşulları, Hizmet Şartları (geçerli olduğu şekilde) ile birlikte, burada yer alan konuyla ilgili olarak Siz ve TuneCore arasında kabul edilen tüm şartları içermektedir ve herhangi bir tarafın sözlü beyanları, teşvik garantileri veya vaatleri bağlayıcı ve geçerli olmayacak ve bu anlaşmalar, taraflarca imzalanmış yazılı ayrı bir anlaşma dışında genişletilmeyecek, değiştirilmeyecek veya değiştirilmeyecektir.

c. Bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarında yer alan ve Hizmet Koşullarının diğer bölümlerinde kullanılan terimlere veya tanımlara benzeyen terimler veya tanımlar, yorumlanmalarında eşdeğer kabul edilecektir. Bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarındaki tanımlar ile Hizmet Koşullarının diğer bölümleri arasında herhangi bir tutarsızlık veya çelişki olması durumunda, bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarındaki tanımlar geçerli olacaktır.

d. TuneCore İçerikten yararlanmayı veya herhangi bir YZ Ortağının dahil edilmesini veya katılımını garanti etmez. TuneCore tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir AI Ortağı ile iş yapmayı reddetme hakkını saklı tutar. TuneCore, İçeriğinizi veya herhangi bir kısmını AI Front Row Seats programından kaldırma ve/veya İçeriğinizi herhangi bir AI Fırsatına dahil edilmesi için herhangi bir AI Ortağına herhangi bir nedenle veya hiçbir nedenle göndermeyi reddetme hakkını saklı tutar ve TuneCore'un bununla bağlantılı olarak Size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Hizmet Şartlarında özellikle belirtilenler dışında, TuneCore'un Size karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.

e. Siz TuneCore'a ihlale ilişkin bildirimde bulunmadıkça ve TuneCore söz konusu bildirimi aldıktan sonra otuz (30) gün içinde söz konusu ihlali düzeltmedikçe, TuneCore bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarını ihlal etmiş sayılmayacaktır. Hiçbir durumda herhangi bir ihlal Size burada verilen hakları iptal etme hakkı vermez.

f. Hiçbir durumda TuneCore, görevlileri, yöneticileri, çalışanları veya temsilcileri, zararların öngörülebilir olup olmadığına ve TuneCore'un bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediğine bakılmaksızın, bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşulları uyarınca İçeriğinizin kullanımından, AI Front Row Seats kullanımınızdan ve/veya AI Front Row Seats programına katılımınızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan dolaylı, arızi, özel, cezai veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Size karşı sorumlu olmayacaktır. Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması, geçerli yargı alanında yasaların izin verdiği en geniş ölçüde uygulanacaktır ve hiçbir durumda TuneCore'un Size karşı toplam sorumluluğu Yüz Doları (100 $) aşmayacaktır.

g. Bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşulları, kanunlar ihtilafı ile ilgili kanunlar hariç olmak üzere New York Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Hizmet Koşulları kapsamında ortaya çıkan herhangi bir yasal işlem veya dava, münhasıran New York Eyaleti ve İlçesinde bulunan mahkemelerde açılacaktır ve taraflar işbu vesileyle kişisel yargı yetkisini ve buradaki yeri gayri kabili rücu olarak kabul etmektedir. Bu anlaşmanın tarafları jüri tarafından yargılanma haklarından feragat ederler. Hiçbir durumda ihtiyati tedbir veya başka bir hakkaniyetli çözüm (bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarındaki herhangi bir şartın ihlali veya uyulmaması dahil) alma hakkınız olmayacağını ve hiçbir durumda aşağıdakileri talep edemeyeceğinizi veya bunlara hakkınız olmadığını kabul ve beyan edersiniz, İçeriğinizin geliştirilmesinde kullanılması nedeniyle herhangi bir AI Modelinin, Atfedilebilir Çıktı Fırsatının, Sandbox Fırsatının veya benzer herhangi bir hizmet veya ürünün kullanılmasını herhangi bir şekilde kısıtlamak için ihtiyati tedbir veya başka bir adil çözüm, tek çözüm yolunuz, varsa, bir hukuk davasında tazminat talep etmek olacaktır.

h. Bu AI Ön Sıra Koltukları Hüküm ve Koşullarındaki herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda, kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır. Taraflardan birinin bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarının herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamaması, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. TuneCore'un önceden yazılı izni olmadan bu AI Ön Sıra Koltukları Hüküm ve Koşullarını (kanunen veya başka bir şekilde) devredemezsiniz ve yasaklanan herhangi bir devir geçersiz ve hükümsüz olacaktır. TuneCore bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarını ve/veya buradaki herhangi bir hak veya yükümlülüğü Sizin izniniz olmadan devredebilir. Tarafların bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşulları kapsamındaki ilişkisi bağımsız yüklenicilerin ilişkisidir ve bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşulları taraflardan birinin diğerinin temsilcisi, çalışanı veya ortak girişimcisi olduğu anlamına gelecek şekilde yorumlanmayacaktır. Bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşullarının ve burada yer alan kuralların, kısıtlamaların ve politikaların ve TuneCore'un bunları uygulamasının, Siz ve TuneCore dışında herhangi bir kişiye herhangi bir hak veya çözüm sağlama amacı taşımadığını ve sağlamadığını kabul edersiniz. Bu AI Front Row Seats Hüküm ve Koşulları, Hizmet Koşullarının diğer bölümleri ve TuneCore'un kuralları ve politikaları ile birlikte, buradaki konuyla ilgili olarak TuneCore ve Sizin aranızdaki anlaşmanın tamamını oluşturur. Bu anlaşma kapsamında verilecek herhangi bir bildirim veya diğer iletişim yazılı olacak ve (i) TuneCore tarafından e-posta yoluyla (her durumda kayıtlı e-posta adresinize), (ii) Sitede bir ilanla veya (iii) Sizin tarafınızdan e-posta yoluyla [email protected] adresine veya TuneCore'un yazılı olarak belirtebileceği başka bir adrese verilecektir. Alındığı tarih, söz konusu bildirimin iletildiği tarih olarak kabul edilecektir.

i. TuneCore'un Gizlilik Politikasını Sitede daha ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde okuduğunuzu ve anladığınızı ve AI Front Row Seats ve Siteyi kullanarak, zaman zaman değiştirilebileceği şekliyle, söz konusu Gizlilik Politikasında belirtilen hüküm ve koşulları açıkça kabul ettiğinizi onaylarsınız.

9. ÖN SIRA KOLTUK FIRSATI #1 - EK ŞARTLAR.

a. AI Front Row Seats programının üyelerine sunulan ilk fırsat ("Front Row Seats Opportunity #1"), TuneCore'un ismini gizli tutmayı talep eden küresel sosyal medya ortaklarından biriyle yapılan bir ortaklıktır ve bundan böyle "AI Opportunity #1 Partner" olarak anılacaktır (bu terim aşağıda tanımlanmıştır). AI Opportunity #1 Ortağı, farklı kullanımlar için çeşitli ürün prototiplerini keşfedebilmek, oluşturabilmek ve test edebilmek amacıyla müzik algoritmasını daha geniş bir müzik kataloğu üzerinde eğitmek istemektedir. İçeriğinizi Front Row Seats Opportunity #1'e dahil etmeyi tercih etmeniz durumunda, bu Bölüm 9'da belirtilen ek koşullar, Sizin tarafınızdan tercih edilen ve TuneCore ve/veya AI Opportunity #1 Ortağı tarafından Front Row Seats Opportunity #1'e dahil edilmek üzere onaylanan herhangi bir İçerikle ilgili olarak geçerli olacaktır.

b. Front Row Seats Opportunity #1'i seçerek, AI Opportunity #1 Ortağının, bağlı kuruluşlarının, iştiraklerinin ve onlar tarafından kontrol edilen, onları kontrol eden veya onlarla ortak kontrol altında olan tüm kuruluşların (topluca "AI Opportunity #1 Ortağı") İçeriğinizi şu amaçlarla kullanabileceğini kabul edersiniz:

(i) makine öğrenimi ve/veya yapay zeka modellerini (ve bunlarla bağlantılı olarak kullanılan tüm algoritmaları, yazılımları ve veri tabanlarını) araştırmak, eğitmek, geliştirmek, test etmek ve piyasaya sürmek;

(ii) AI Opportunity #1 Ortağının içerik tanımlama teknolojilerini geliştirmek;

(iii) kullanıcı önerileri algoritmalarını ve sistemlerini geliştirmek;

(iv) trend analizi algoritmalarını ve sistemlerini geliştirmek;

AI Opportunity #1 Partner'ın içerik analizi ve sınıflandırma teknolojilerini geliştirin;

(v) AI Opportunity #1 Partner'in platformları, hizmetleri, ürünleri, donanımları ve yazılımları üzerinde veya bunlarla bağlantılı olarak kullanıcı deneyimlerini başka şekilde iyileştirmek; ve

(vi) (i) ile (v) arasında belirtilen kullanımlarla bağlantılı olarak makul miktarda İçeriğinizi içeren araştırma makaleleri, dergi makaleleri, sunumlar veya diğer benzer kamuya açık materyalleri yayınlamak.