Sponsorovereenkomsten voor artiesten [DEEL 1]

25 juni 2018

[Editors Note: Dit artikel is geschreven door Justin M. Jacobson, Esq. en is het eerste in een tweedelige serie - lees hier DEEL 2. ]

 

Met de evolutie van de muziekbusiness in het huidige digitale tijdperk van streaming en downloads zijn de neveninkomsten die muzikanten genereren uit merksponsoring en -aanbevelingen van het grootste belang geworden voor de totale inkomsten van een artiest. Zo wordt bijvoorbeeld verwacht dat de "sponsoring van muziektours, festivals en podia in 2017 in totaal 1,54 miljard dollar zal bedragen", wat neerkomt op een stijging van "4,8 procent ten opzichte van 2016". Naast deze uitgaven hebben veel grote merken ook meerjarige, multi-miljoen dollar goedkeuringen afgesloten met muzikanten, waaronder Pepsi en Beyoncé's $50 miljoen deal.

Met de toegenomen frequentie van dit soort regelingen en de potentieel grote bedragen die ermee gemoeid zijn, moet een kunstenaar ervoor zorgen dat alle "punten" van de endorsement deal duidelijk gearticuleerd en onderhandeld worden. Dit kan het beste worden bereikt door het gebruik van een schriftelijke overeenkomst. We zullen nu een aantal overwegingen en bepalingen in veel onderschrijvings- en sponsorcontracten onderzoeken.

De meeste sponsorregelingen zijn vergelijkbaar, waarbij zowel de muzikant als het merk bepaalde verplichtingen overeenkomen in ruil voor het optreden van de andere partij. Dit betekent dat de artiest verantwoordelijk is voor het vervullen van een lijst van genoemde verplichtingen die bekend staan als "deliverables". In ruil voor de vervulling van de "deliverables" door de artiest heeft de muzikant recht op de in de overeenkomst overeengekomen vergoeding. Deze vergoeding kan de sponsor zijn die de artiest gratis goederen, productkortingen, geld of een combinatie daarvan ter beschikking stelt. Wat een artiest van een sponsor kan ontvangen verschilt op basis van verschillende factoren, waaronder de bekendheid van de muzikant, de "vraag" van het merk en de duur van de activering. In deze context is de "ask" wat de artiest verplicht is te doen (de deliverables) namens de betreffende sponsor.

Zoals reeds vermeld, verschillen de "deliverables" van een artiest op basis van wat de muzikant gecontracteerd is om te doen. In het schriftelijke contract kunnen bijvoorbeeld de gegevens worden vermeld, zoals een bepaald aantal voorstellingen en optredens die de artiest tijdens de looptijd van de overeenkomst voor een bedrijf moet maken. Het document kan ook de andere verplichtingen van de muzikant vermelden, waaronder mogelijke productplaatsing in de videoclip van de artiest, tijdens het afnemen van interviews of fotoshoots en eventuele "branded" podiumbewegwijzering bij live optredens of optredens.

Het talent kan ook verplicht worden om het logo van een merk op de website van de muzikant, op de social media-platforms te plaatsen en eventueel "in-store" evenementen of andere persoonlijke optredens namens het bedrijf uit te voeren. Het is daarom verstandig om de frequentie en de inhoud van de gepubliceerde uitspraken van de artiest in naam van het merk op te sommen. Dit houdt ook in dat het bedrijf de muzikant eventueel een vooraf opgestelde "kopie" van de tekst ter beschikking stelt voor eventuele social media berichten die de artiest contractueel moet maken.

Het is ook praktisch dat alle kosten in verband met een merkpromotiecampagne in de overeenkomst worden vermeld. Als de sponsor bijvoorbeeld vereist dat er banners worden getoond of dat er specifieke "branded" giveaways worden gemaakt, moet in de overeenkomst worden vermeld wie verantwoordelijk is voor de levering van de artikelen en op wiens kosten. Over het algemeen betaalt de sponsor voor deze artikelen, of levert ze in ieder geval gratis aan de artiest. Dit kan echter niet altijd het geval zijn, dus het is essentieel dat deze informatie in een ondertekend schrijven wordt vastgelegd.

Bij het bepalen van de deliverables die een kunstenaar zal leveren, is een belangrijke overweging voor een merk categorie-exclusiviteit. Dit stelt het sponsorbedrijf in staat om ervoor te zorgen dat het merk van een andere concurrent niet ook wordt getoond, gebruikt of een extra sponsor van de kunstenaar. Over het algemeen kan en zal een muzikant slechts één endorsement deal hebben voor elk type product. Dit betekent bijvoorbeeld dat de artiest slechts één alcoholvrije drank, één alcoholische drank, één kledinglijn en één instrumentensponsor heeft.

Aangezien de gebruikte taal bepalend is voor de omvang en de reikwijdte van de exclusiviteit van het merk, moet een muzikant ernaar streven de taal zo smal mogelijk te maken om niet te verhinderen dat hij/zij met extra merken werkt. Zo kan een energiedrankje, zoals Red Bull, worden gezien als iets anders dan een niet-alcoholische drank, zoals Pepsi, die kan worden gecategoriseerd als (een sapje of) soda. Daarnaast zou het ene merk de officiële gitaar van je band kunnen zijn, terwijl een ander bedrijf de officiële drumaanbieder van de band zou kunnen zijn. Daarom is de eigenlijke taal van essentieel belang en moet elke overeenkomst met dat in gedachten worden opgesteld.

Hieronder staan voorbeeldbepalingen met een lijst van potentiële artiesten die aan een merk geleverd kunnen worden en met een taal die de bedrijfscategorie exclusiviteit verleent.

  1.1 - De VENNOOTSCHAP wenst dat de VENNOOTSCHAP in reclame, boeken, promotiemateriaal en producten in verband met het werk van de VENNOOTSCHAP openbaar wordt gemaakt en waar mogelijk wordt vermeld. Vanaf de aanvang van de Overeenkomst tot aan het einde van de looptijd verleent ARTIST aan de VENNOOTSCHAP een beperkte licentie gedurende de looptijd: (a) het adverteren en promoten van het feit dat de BEDRIJF een "officiële gitaarsponsor van ARTIST" is, (b) het gebruiken, reproduceren en weergeven van de gelijkenis, het imago en/of de naam van ARTIST in verband met reclame en promotie van de goederen van de BEDRIJF, en (c) het promoten van het sponsorschap van de BEDRIJF, met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden die hierin zijn opgenomen.
  1.2 - ARTIST verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om het VENNOOTSCHAP te promoten in interviews, artikelen, sociale media en zal het VENNOOTSCHAP op de hoogte brengen van alle interviews en artikelen en van de verwachte publicatiedata.
  1.3 - ARTIST gaat akkoord met het crediteren van "COMPANY's GUITAR" in elke C.D. liner notes geproduceerd tijdens de looptijd van deze overeenkomst.
  1.4 - ARTIST zal ervoor zorgen dat ARTIST de goedkeuring van het BEDRIJF en het logo van de BEDRIJF aan de website van ARTIST toevoegt en een link naar de website van de BEDRIJF (www.sponsorbrand.com) bevat. ARTIST zal ook het logo van BEDRIJF op ARTIST's social media platforms bevatten, inclusief maar niet beperkt tot ARTIST's Facebook, Instagram, Twitter en/of Soundcloud.
  1.5 - ARTIST omvat de handelsmerken en logo's van de ONDERNEMING zoals aangeduid door de ONDERNEMING en/of de door de ONDERNEMING goedgekeurde slogan in alle reclame, publiciteit en promotie van het ARTIST (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle internetreclame) in een door de ONDERNEMING vooraf goedgekeurde positie en grootte, en in een door de ONDERNEMING vooraf goedgekeurde prominente positie en grootte voor de duur van de duur van de Overeenkomst.
  1.6 - ARTIST verbindt zich ertoe de merknaam van de VENNOOTSCHAP op banners weer te geven bij alle live concerten, optredens en/of evenementen voor de duur van de Termijn. De BEDRIJF zal deze banner en al het andere promotiemateriaal van de BEDRIJF, indien nodig en vereist door het Bedrijf, op kosten van de BEDRIJF ter beschikking stellen.
  1.7 - ARTIST gaat akkoord met het houden van ten minste één (1) gratis product giveaway van de GUITAR van de VENNOOTSCHAP tijdens een live concert en/of evenement tijdens de Termijn. Deze GUITAR zal aan ARTIST worden verstrekt op kosten van het VENNOOTSCHAP.
  1.8 - ARTIST zal tijdens een live concert en/of evenement tijdens de Termijn voor de VENNOOTSCHAP ruimte voorzien voor elke locatie om een voertuig van het merk "VENNOOTSCHAP" te parkeren, op kosten van de VENNOOTSCHAP.
  1.9 - De VENNOOTSCHAP zal ARTIST een eenmalige vergoeding van tienduizend ($10.000,00) dollar betalen voor ARTIST's verplichtingen hieronder. Bovendien gaat de VENNOOTSCHAP ermee akkoord ARTIST een korting van vijftig procent (50%) te geven op de verkoopprijs van alle artikelen van de VENNOOTSCHAP.
  1.10 - De VENNOOTSCHAP mag op eigen kosten periodiek ARTIST-promotiemateriaal zoals T-shirts, stickers, gitaarpikkers, enz. versturen, evenals gratis productmonsters van nieuwe artikelen uit de productlijnen van de VENNOOTSCHAP. Gedurende de looptijd zal ARTIST minimaal één (1) social media post maken met een foto van het ontvangen promotiemateriaal op al haar Social Media platforms, inclusief maar niet beperkt tot ARTIST's Facebook, Instagram, Twitter en/of Soundcloud, binnen drie (3) dagen na ontvangst van dit materiaal van VENNOOTSCHAP.
  1.11 - De VENNOOTSCHAP mag op eigen kosten periodiek gratis ARTIST-productmonsters sturen van nieuwe artikelen die in hun productlijn zijn gekomen voor commentaar en beoordeling door ARTIST. Deze opmerkingen en beoordelingen mogen door de VENNOOTSCHAP worden gebruikt in alle gedrukte en/of digitale advertenties die ARTIST voor de duur van de looptijd van de Overeenkomst in het openbaar commentaar en/of beoordelingen toeschrijven.
  1.12 - ARTIST stemt er hierbij mee in dat de VENNOOTSCHAP de enige en exclusieve sponsorrechten in de categorie "Gitaarproducten" (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gitaren) voor de Termijn zal bezitten en dat "Gitaar" de "Officiële Gitaar" zal zijn die gedurende de Termijn wordt gebruikt.
  1.13 - De VENNOOTSCHAP heeft het recht om in-market en nationale reclame- en publiciteitscampagnes en promotiecampagnes te ontwikkelen, uit te voeren en te beheren om het sponsorschap met ARTIST via verschillende media te promoten, op voorwaarde dat ARTIST vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven voor alle gedrukte en/of digitale reclamecampagnematerialen, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle reclamefolders of -advertenties voor de duur van de Termijn.

Zoals hierboven besproken is naast de unieke prestaties die een kunstenaar verschuldigd is, ook de duur van de looptijd van de sponsorovereenkomst van groot belang. Met name de "looptijd" of de duur van de overeenkomst is essentieel om vooraf te bepalen. Dit geldt met name als de sponsoring exclusief is voor een bepaalde categorie. Doorgaans is een kortere periode in het voordeel van een kunstenaar, omdat het hem de mogelijkheid biedt om andere merksponsors, waaronder een potentiële concurrent, te verkennen.

Omgekeerd streeft een merk naar een langere periode in een poging om de muzikant op te sluiten en te voorkomen dat hij een item van een concurrent gebruikt of promoot. Het is ook verstandig dat een merk een "optie" heeft om de sponsoring te verlengen.

Hieronder staan bepalingen over de looptijd van de overeenkomsten en het verkennen van een eventuele extra optieperiode.

  TERM - 1.1 - De looptijd van deze overeenkomst begint op de datum van deze overeenkomst en duurt tot het einde van de looptijd: (i) twaalf maanden of (ii) beëindiging overeenkomstig de paragrafen 1.2 en 1.3 hiervan.
  1.2 - Deze Overeenkomst wordt automatisch verlengd met een extra periode van één (1) jaar, tenzij een van beide partijen de Overeenkomst schriftelijk en ten minste dertig (30) dagen voor het verstrijken van de oorspronkelijke looptijd heeft opgezegd.
  1.3 - Elk van beide partijen kan deze Overeenkomst beëindigen met een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij binnen dertig (30) dagen, indien de andere partij een wezenlijke voorwaarde van deze Overeenkomst schendt en deze schending niet binnen de periode van dertig (30) dagen herstelt.

In het tweede deel van dit stuk zullen we enkele andere gerelateerde clausules onderzoeken die in veel sponsorovereenkomsten worden gebruikt.

Dit artikel is niet bedoeld als juridisch advies, want een advocaat die gespecialiseerd is in het vakgebied moet worden geraadpleegd. Sommige clausules zijn voor inhoudelijke doeleinden ingekort en/of bewerkt, dus geen van deze clausules moet woordelijk worden gebruikt, noch fungeren ze als enige vorm van juridisch advies of advisering.


Justin M. Jacobson, Esq. is een entertainment- en media-advocaat voor The Jacobson Firm, P.C. in New York City. Hij leidt ook Label 55 en gaf les in de muziekindustrie aan het Institute of Audio Research.

Tags: merksponsoring contracten endorsement met juridisch muziek sponsor