Eerste keer muziek uitbrengen? Zorg ervoor dat je het goed doet.

19 oktober 2020

Dit artikel is geschreven door Justin M. Jacobson.

Zodra al het bloed, het zweet, de tranen, de tijd en het geld zijn geïnvesteerd in een muzikaal werk, is het nu eindelijk tijd voor de artiest om het nummer te verdelen. Voordat een muzikant zijn liedje uitbrengt, moet hij zich echter bewust zijn van allerlei zaken om er zeker van te zijn dat hij de muziek legaal beschikbaar heeft voor het publiek. Hieronder volgt een lijst met nuttige richtlijnen die een beginnende muzikant die van plan is om geld te verdienen of op een andere manier inkomsten te genereren uit de exploitatie van zijn uitgebrachte liedje, ten goede kunnen komen. Dit is geenszins een uitputtende lijst en is alleen bedoeld om een kort overzicht te geven van enkele belangrijke overwegingen voor een nieuwe artiest die zijn eerste nummer uitbrengt. Uiteindelijk kan het niet naleven van sommige of alle van deze overwegingen leiden tot een mogelijke aansprakelijkheid van het individu.

Bescherm uw artiest of "artiestennaam".

Zoals in eerdere artikelen is uitgewerkt, is een van de belangrijkste identifiers voor een muzikant de artiest, DJ of "artiestennaam" van een individu. Met dat gezegd zijnde, is er handelsmerkbescherming beschikbaar in de VS en vele andere landen over de hele wereld. Deze wettelijke bescherming biedt een merkhouder met exclusieve rechten op een specifieke naam (d.w.z. een artiestennaam) voor een bepaald goed of een bepaalde dienst, zoals entertainment en live muziekoptredens. Aangezien de muziekrelease vermoedelijk op de markt zal worden gebracht en beschikbaar zal zijn voor verkoop onder de naam van de artiest, is een goede bescherming verstandig en kan het vele unieke voordelen bieden voor de eigenaar van de registratie.

Auteursrecht op uw werk, logo en eventuele gecreëerde activa

Zoals eerder besproken (https://www.tunecore.com/guides/copyrights-101), zijn er veel voordelen verbonden aan het indienen en verkrijgen van een geregistreerd copyright in een afgewerkt nummer. Dit omvat het aanvragen van bescherming in beide afzonderlijke auteursrechten in een specifiek nummer of het mogelijk beschermen van alle uitgebrachte nummers. De twee auteursrechten in een muziekwerk worden hier nader besproken

Daarnaast kan een artiest ook een aanvraag indienen voor auteursrechtelijke bescherming van het artwork van de albumhoes van de artiest, zijn logo en andere promotionele afbeeldingen die de artiest gebruikt op de release om de exclusieve rechten op deze creatieve werken veilig te stellen.

Beveilig alle rechten op de muziek met de juiste overeenkomsten

Een muzikant moet ervoor zorgen dat hij alle rechten op het (de) uitgebrachte lied(en) heeft veiliggesteld. Dit wordt over het algemeen bereikt door middel van schriftelijke overeenkomsten tussen de betrokken partijen waarin alle essentiële voorwaarden van de overeenkomst worden opgesomd. Dit kunnen contracten zijn met eventuele bandleden of andere muzikanten die betrokken zijn bij de opname, alsmede met eventuele medeschrijvers, producenten of coproducenten. Een artiest kan ook een overeenkomst sluiten met een derde partij die betrokken is bij de creatie van het werk, met inbegrip van studiotechnici, mixers en sessiemuzikanten en zangers. Ook is het verstandig om geschreven documenten te hebben met eventuele grafische en logo-ontwerpers, fotografen en videomakers om de exclusieve rechten op alle albumillustraties, foto's, video's en andere afbeeldingen of grafieken die bij het liedje horen, veilig te stellen.

Bovendien, als de vrijgegeven opname gebruik maakt van een ander eerder bestaand werk, algemeen bekend als een "sample;" dan moet de kunstenaar ook zorgen voor de juiste toestemming en licenties voor de "sample". Dit geldt vooral wanneer de uitgebrachte muziek te koop is en de zang of andere muziek van een ander bestaand nummer bevat. De details van de "sample" licentiëring en clearance worden hier verder besproken.

Ten slotte moet er een overeenkomst bestaan tussen de artiest en met de muziekdistributeur. Dit omvat een ondertekend document met verkooppunten zoals een gevestigd of onafhankelijk platenlabel en met alle andere distributiediensten van derden die muziek van een artiest aan het publiek verstrekken. Een distributieovereenkomst kan alleen betrekking hebben op digitale distributie, zoals MP3-downloads of -streams, of kan alleen bestemd zijn voor fysieke distributie, met inbegrip van cd's of vinyl. Het kan ook gaan om de distributie van de muziek in zowel fysieke als digitale vorm.

Opname van de juiste Track Credits en Listings

Een artiest moet bevestigen dat alle credit en track listings correct zijn. Dit is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat alle bijdragers van het werk op de juiste manier worden gecrediteerd op de release. Bovendien kan de muzikant in veel gevallen ook contractueel verplicht zijn om een andere artiest, een medeschrijver of een producer de juiste creditering te geven voor een liedje.

Goed Indexeren van Liederen met Royalty Collection Organisaties

Voor een release om zijn volledige verdiencapaciteit te bereiken, is het essentieel dat de maker zich aansluit bij de muziek en deze indexeert met alle passende collectieve organisaties van de royalty's. Zo kan een Amerikaanse artiest bijvoorbeeld een aanvraag indienen om lid te worden van SoundExchange, van een organisatie voor uitvoeringsrechten (zoals ASCAP/BMI/SESAC), van de Alliance of Artists and Recording Companies, en/of van het Harry Fox Agency.

Als een kunstenaar eenmaal lid is van de juiste organisatie, moet hij of zij de informatie van de uitgave ook goed "indexeren" en invoeren in het systeem van het toepasselijke incassobureau. Dit stelt deze bedrijven in staat om te traceren; en, uiteindelijk, om de kunstenaar de verdiende royalty's te betalen op hun vrijgave. Als een nummer echter op onjuiste wijze wordt geïndexeerd of niet wordt opgenomen in de toepasselijke royaltytrackingsystemen, zijn de meeste van deze bedrijven niet in staat om het nummer te traceren. Dit betekent dat deze instanties waarschijnlijk niet in staat zijn om de royalty's voor een niet-geregistreerd of anderszins onjuist geïndexeerd nummer te innen en te verdelen.

Market and Promote release over sociale media en aan de pers en de media

Als alle bewegende delen in orde zijn, moet de artiest nu de nieuwe release onder de aandacht brengen. Dit zou kunnen betekenen dat de track wordt gepromoot op de social media platforms van de muzikant, onder andere op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube of Tik Tok. De muzikant zou ook de relevante pers, blogs en andere media kunnen bereiken voor extra exposure om hun nummer te promoten.

Zoals bij elk entertainmentproject zijn er veel juridische en zakelijke elementen die rekening houden met wat een partij al dan niet nodig heeft om zichzelf adequaat te beschermen en om de volledige verdiencapaciteit van hun muziek te bereiken. Daarom is het van essentieel belang dat een artiest advies inroept en specifiek advies krijgt van een gekwalificeerde professional. Dit kan onder meer inhouden dat er overleg wordt gepleegd met een advocaat of een andere specialist op dit gebied om een volledig inzicht te krijgen in alle mogelijke juridische kwesties en andere relevante overwegingen die een rol spelen bij de specifieke muziekrelease van de artiest.

Dit artikel is niet bedoeld als juridisch advies, want een advocaat die gespecialiseerd is in het vakgebied moet worden geraadpleegd.

© 2020 The Jacobson Firm, P.C.

Tags: kunstenaarstips met release checklist