Mechanische licenties 101

23 december 2020

Dit artikel is geschreven door Justin M. Jacobson, Esq.

Er zijn verschillende relevante en passende licenties vereist bij het uitbrengen van een lied binnen de muziekindustrie. In dit artikel wordt een van de meest verworven licenties, de mechanische licentie, onderzocht. Dit type licentie (het recht of de toestemming om iets te doen) is nodig wanneer een origineel muziekwerk in eerste instantie wordt uitgebracht, maar ook wanneer een individu een "cover" van een bestaand liedje op commerciële basis uitbrengt. Een mechanische licentie en de bijbehorende mechanische royalty's die deze oplegt, worden hieronder onderzocht.

Een mechanische licentie verleent de licentiehouder (degene die de licentie verwerft) het recht om een auteursrechtelijk beschermde muzikale compositie in audioformaat te reproduceren en te verspreiden. Voor het gebruik van een liedje in een video is een aparte licentie (een synchronisatielicentie) nodig, eventueel naast een mechanische licentie. Dit betekent dat een mechanische licentie vereist is wanneer een opgenomen compositie wordt uitgebracht op een vinylplaat, op een cd, gebruikt wordt als ringtone, verkocht wordt als permanente digitale download ("DPD") (bv. iTunes download), of afgespeeld wordt in een interactieve muziekstroom, zoals op Spotify of Apple Music. In ruil voor de toestemming hiervoor betaalt de licentiehouder een vergoeding aan de auteursrechthebbende(n) van het muziekstuk. In de meeste gevallen zijn de rechthebbenden de songwriter(s) van de compositie, de producent(en) en mogelijk hun respectievelijke muziekuitgeverijen. In feite is een mechanische licentie vereist wanneer een individu of een bedrijf, zelfs een platenmaatschappij, de auteursrechtelijk beschermde muzikale compositie in één of al deze formaten verdeelt.

Zodra een mechanische licentie is afgegeven en de track voor het eerst publiekelijk is vrijgegeven, is een verplichte mechanische licentie beschikbaar voor elke persoon of bedrijf die het werk wil opnemen en distribueren onder 17 U.S.C. § 115 van het Copyright Act. Dit betekent dat een muzikant die een bestaande track wil dekken, een mechanische licentie kan verkrijgen door het vastgestelde "wettelijke royaltytarief" te betalen aan een erkende licentiegever en door periodiek een boekhouding te voeren. In feite wordt het betalingstarief dat een partij moet betalen voor een mechanische licentie vastgesteld en gereguleerd door de Copyright Royalty Board (CRB) (https://www.crb.gov).

In de United States, twee bekende mechanische licentie-entiteiten zijn onder andere het Harry Fox Agency (https://www.harryfox.com) en Music Reports (https://www.musicreports.com/). Deze agentschappen innen de verschuldigde mechanische royalty's van sommige digitale dienstverleners namens hun medewerkers; deze bedrijven betalen deze royalty's vervolgens aan muziekuitgevers die zich bij hen registreren. De muziekuitgeverijen betalen vervolgens de songwriters en componisten van het werk. Music Reports werkt bijvoorbeeld met Spotify Amazone-muziek, iTunes, Tidal, Netflix en Pandora. Daarnaast kan een individu die een mechanische licentie wil verkrijgen via het Harry Fox Agency proberen gebruik te maken van hun geautomatiseerde licentieaanvraag- en betalingssysteem, Songfestival. Meer recent werd de Wet op de Muziekmodernisering aangenomen in een poging om het bestaande licentiesysteem aan te passen en te "moderniseren". Deze wet is met name bedoeld om een universeel geautomatiseerd licentiesysteem te creëren dat voorziet in "algemene licenties" voor elke "streaming-dienst" en om een "collectief licentiesysteem voor mechanische licenties" te creëren, het zogenaamde " Mechanical Licensing Collective" (MLC), voor de afgifte van mechanische licenties. Hoewel deze wetgeving pas op 1 januari 2021 van kracht wordt, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de toekomstige verandering in de mechanische licenties en de nieuwe procedures.

Tot slot is een mechanische licentie vereist en is een royalty verschuldigd wanneer een derde partij, inclusief een platenmaatschappij of een coverartiest, een muzikale compositie op een CD, in een vinylpers, op een on-demand muziekstreamingplatform of als een MP3-download gebruikt. Hoewel dit een zeer breed overzicht van het onderwerp is, is het essentieel dat een individu zich bewust is van zijn wettelijke verplichtingen voordat hij het bestaande werk van een ander gebruikt.


Dit artikel is niet bedoeld als juridisch advies, want een advocaat die gespecialiseerd is in het vakgebied moet worden geraadpleegd.
© 2020 The Jacobson Firm, P.C.

Tags: met mechanische licenties mechanische royalty's muziekuitgeverij