เพลงใหม่ศุกร์ : 22 พฤษภาคม 2020

นําเสนอรุ่นใหม่จาก Mariah Carey, Black Note Graffiti, Chetta และอีกมากมาย! ส่ง RELEASEto ที่จะเกิดขึ้นของคุณที่จะนําเสนอใน TuneCore ของเพลงใหม่วันศุกร์บล็อก! สัปดาห์นี้ปล่อยเด่น: Black Note Graffiti Inch X InchBlack Note GraffitiRock, Alternative "การเป็นศิลปินอิสระหมายความว่าคุณกําลังวางทุกสิ่งที่คุณมีและมีความเสี่ยง  TuneCore ได้ทํา ... อ่านต่อ เพลงใหม่ ศุกร์: 22 พฤษภาคม 2020