การเจริญเติบโต: กลยุทธ์การเจริญเติบโตที่สําคัญสําหรับศิลปิน

[หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้เขียนโดย W. ไทเลอร์อัลเลน] ปัญหากับ 'ทํามันเองตลาด' คือว่าค่อนข้างบ่อยเราไม่ได้ทํามันเองเลย เราได้รับอิทธิพลอย่างมากจากคนอื่น ๆ และบางครั้งเราได้รับการติดใน'ลิงเห็น -- ลิงทํา' mindset โดยไม่ได้สังเกตเห็น แต่ทราบ - นี้เป็นธรรมชาติ! [...]

ดูโพสต์

เพลย์ลิสต์ของเรา