Shazam

เมษายน 19, 2018

เครื่องมือยอดนิยมสําหรับการระบุเพลงที่ไม่คุ้นเคย บริการนี้ช่วยให้คุณค้นหา, สํารวจ, ซื้อและแชร์เพลงที่คุณพบ
จุดแข็ง โอกาสการขายมากขึ้น Shazam สร้างยอดขายดิจิทัลมากกว่า 300 ล้านเหรียญ