เด่นสตูดิโอ: ข้าวเบนเสียงดีเกรวในภูมิทัศน์การบันทึกบรูคลินและเทศกาล Degraw

การสร้าง ปล่อย และส่งเสริมเพลงของคุณเป็นศิลปินอิสระต้องมากย้ายชิ้นส่วนและสมาชิกในทีม สําหรับศิลปินที่อยู่ในขั้นตอนในอาชีพของพวกเขาเมื่อพวกเขาย้ายออกจากสตูดิโอบ้านและพร้อมที่จะอุทิศงบประมาณของพวกเขาบางส่วนเพื่อการประชุมกับวิศวกรมีมากมายที่จะใช้ [...]

ดูโพสต์

เพลย์ลิสต์ของเรา