10 พื้นฐานสําหรับการเดินทางพร้อมในธุรกิจเพลงวันนี้

[บรรณาธิการหมายเหตุ: บล็อกนี้ถูกเขียนโดย Bobby Owsinski และเดิมปรากฏบนบล็อกอุตสาหกรรมเพลงของเขายอดเยี่ยม, เพลง 3.0.]   มากมีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเพลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่มีผลต่อความสามารถของศิลปินที่จะประสบความสําเร็จ บางส่วนของมันเป็นแบรนด์ใหม่และผลของเทคโนโลยีที่เราใช้, [...]

ดูโพสต์

เพลย์ลิสต์ของเรา