อะไรทําให้เพลงจับ?

[หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้ถูกเขียนโดย Hunter Farris และเดิมปรากฏบน Flypaper - Soundfly บล็อก.] "ทําไมเราถึงชอบเพลงที่เราชอบ?" นั่นเป็นคําถามที่เกินจากการศึกษาดนตรีของฉันมาหลายปี ฉันอย่างต่อเนื่องที่กําลังมองหาที่จะคิดว่าทําไมบางเพลงเพียงยืนออก [...]

ดูโพสต์

เพลย์ลิสต์ของเรา