TuneCore บริจาครายได้กระจายใหม่ทั้งหมดในวันที่ 2 มิถุนายนกับสีของการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2020 เงินทั้งหมดจากค่าธรรมเนียมการกระจาย TuneCore สําหรับรุ่นใหม่จะได้รับการบริจาคสีแห่งการเปลี่ยนแปลง

ดูโพสต์

เพลย์ลิสต์ของเรา