365 วันบนถนน : 5 สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้

ศิลปิน TuneCore เอลลิซ่าดวงอาทิตย์แบ่งลงทุกสิ่งที่เธอได้เรียนรู้ในขณะที่บนท้องถนนใน RV เป็นนักดนตรีทัวร์สําหรับตลอดทั้งปี

ดูโพสต์

เพลย์ลิสต์ของเรา