บันทึกหน้าแรก: วิธีการต้นแบบ EQ

โรงเรียน Scott Wiggins วิศวกรเสียงที่บ้านในค่าของ EQ และวิธีการที่จะใช้สําหรับการผสมที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้.

ดูโพสต์

เพลย์ลิสต์ของเรา