"ความถี่พื้นฐาน":

เมื่อเลือกเครื่องมือและวิธีการที่คุณจะเล่นพวกเขาเก็บไว้ในใจ
"ความถี่พื้นฐาน" ของพวกเขา — ความถี่ที่พวกเขามักจะเปล่งออกมา
หากคุณมีกลองเบสเปียโนและกีต้าร์คุณไม่สามารถมีทั้งหมดของ
พวกเขาเล่นในการลงทะเบียนที่ต่ํากว่า สิ่งที่จะได้รับโคลน แทร็ค
จะเบสเกินไป คุณต้องมีความหลากหลายในความถี่

ดูโพสต์

เพลย์ลิสต์ของเรา