SXSW 2016: ประสบการณ์การทบทวนครั้งก่อนๆ

ปีล่าสุดใน TuneCore Blog เราถึงชุมชนของเราของศิลปินอิสระเพื่อหาผู้ที่ทําการเดินทางครั้งแรกของพวกเขาเพื่อ SXSW 2015 เราถามว่าความคาดหวังของพวกเขาคืออะไรและวิธีที่พวกเขาวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากการแสวงบุญครั้งแรกของพวกเขาให้มากที่สุด เนื่องจากเราทุกคนรู้ว่ามันง่ายกล่าวว่ากว่า [...]

ดูโพสต์

เพลย์ลิสต์ของเรา