แล็ปท็อปเทียบกับเดสก์ท็สําหรับการผลิตเพลง

[หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้ถูกเขียนโดย Nadav Biran และเดิมปรากฏบน Catz Audio Blog.] สิ่งแรกที่คุณควรเน้นเมื่ออาคารสตูดิโอที่บ้านของคุณเป็นคอมพิวเตอร์ที่คุณจะใช้ สําหรับเราทําให้ทางเลือกระหว่างแล็ปท็อปหรือเดสก์ทอปได้มากทําลายและมันเอาเราค่อนข้าง [...]

ดูโพสต์

เพลย์ลิสต์ของเรา