พันธมิตร TuneCore กับเพลงของมูลนิธิรัก

มีมากมายของวิธีการที่คนบริจาคอาสาสมัครและคืนให้เด็กและวัยรุ่นในสถานการณ์ทางการแพทย์ที่ยากลําบากทางกายภาพและอารมณ์ สําหรับจอห์น เบลท์เซอร์ ไม่มีอะไรรู้สึกได้มากกว่าเพลง ถ้าเด็กเหล่านี้และวัยรุ่นอาจจะจับคู่กับผู้ร้องเพื่อให้ได้มากของตัวเอง, หนึ่ง - of - kind เพลงเพื่อยก [...] ของพวกเขา

ดูโพสต์

เพลย์ลิสต์ของเรา