ปรับปรุงร้านค้า : แรปโซดี้คือตอนนี้ 'Napster'

ถ้าคุณเกิดก่อนปลายยุค 80 หรือต้นยุค 90 คําว่า 'Napster' มีความหมายตรงกันกับการทําลายวิธีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตแบบ dial-up ได้ใช้เพลง ชื่อเพลง Sketchy, คนผสมขึ้นศิลปินเช่น "Soft Cell" และ "การปะทะกัน", ดาวน์โหลดช้า, และครั้งแรกที่เคย DIY 'ซีดีผสม'ครั้งผู้'เตา'มายาว – [...]

ดูโพสต์

เพลย์ลิสต์ของเรา