ธุรกิจของการทําบันทึก (ส่วนที่ 3)

[หมายเหตุบรรณาธิการ: นี้เป็นงวดสุดท้ายในชุดสามส่วนของบทความของผู้เข้าพักจาก Coury Palermo อ่านส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 หากคุณต้องการที่จะจับขึ้น ในชิ้นสุดท้ายนี้เขาแนะนําผู้ผลิตเพลงครั้งแรกที่พวกเขานําทางโลกของการกําหนดโปรโมชั่นและกลยุทธ์การปล่อยของพวกเขาเช่นเดียวกับการกําหนดสิ่งที่ประสบความสําเร็จหมายถึงพวกเขา Coury เป็น [...]

ดูโพสต์

เพลย์ลิสต์ของเรา