เล่นเกมยาวเป็นศิลปินที่มีการจัดการด้วยตนเอง

สงสัยว่ามันจะทําให้ความก้าวหน้าเป็นศิลปินที่มีการจัดการด้วยตนเอง? เซอร์มา มุนยาร์แบ่งลงพื้นที่สําคัญที่จะมุ่งเน้นในขณะที่คุณนําทางอุตสาหกรรมเพลงด้วยตัวคุณเอง

ดูโพสต์

เพลย์ลิสต์ของเรา