เครื่องมือการตลาดดิจิตอลและทรัพยากรสําหรับนักดนตรีอิสระ [ส่วนที่ 1]

[ผู้เขียน: Raj Shah *] ส่วนที่หนึ่งของบทความสองชิ้นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแจกแจงเครื่องมือที่ศิลปินอิสระสามารถใช้ในกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของพวกเขาทั้งหมดนี้อยู่ที่ปลายนิ้วของพวกเขา! ความจริงที่ยากเกี่ยวกับความสําเร็จในดนตรีคือศิลปินสมัยใหม่ต้องเป็นนักการตลาด 51% และนักดนตรี 49% ในโลกปัจจุบัน [... ]

ดูโพสต์

เพลย์ลิสต์ของเรา